Eraikinetan eta instalazioetan energia eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko laguntza programa, energia zerbitzu enpresekin (ESEs) sinatutako kontratuen bidez.

LABURPENA
Titulua:
Eraikinetan eta instalazioetan energia eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko laguntza programa, energia zerbitzu enpresekin (ESEs) sinatutako kontratuen bidez.
Xedea:
Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuako eraikinetan eta instalazioetan energia eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatu energia zerbitzu enpresekin (ESEs) sinatutako kontratuen bidez.
Diru kopurua:
600.000,00 euros
Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2018ko apirilaren 20koa (EHAA Zk. 83/2018)
  EBAZPENA, 2018ko apirilaren 20koa, Energiaren Euskal Erakundeko (EEE) zuzendari nagusiarena, energia zerbitzu enpresekin (ESE) sinatutako kontratuen bidez, eraikinetan eta instalazioetan energia eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko laguntza programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena ¿ 2018. urtea
 • EBAZPENA, 2018ko irailaren 7koa (EHAA Zk. 181/2018)
  EBAZPENA, 2018ko irailaren 7koa, EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez erabakitzen baita 2018ko ekitaldiko energia-zerbitzu enpresekin (ESE) sinatutako kontratuen bidez eraikinetan eta instalazioetan energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko laguntza-programa finantzatzeko baliabide ekonomikoak areagotzea.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
EVE - Ente Vasco de la Energía
Deialdia egiten duen organoa:
EVE - Ente Vasco de la Energía
Erakunde erabakigarria:
Erakunde eta Sozietate Publikoak
Bertan emandako arreta:
Urkijo zumarkalea 36 - 1. solairua, Bizkaia Plaza Eraikina. 48011 Bilbao Erref.: ESES 2018
Telefono bidezko arreta:
Telefono:944 035 600.Fax. 944 035 699
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Urkijo zumarkalea 36 - 1. solairua, Bizkaia Plaza Eraikina. 48011 Bilbao Erref.: ESES 2018
Itzuli Urkijo zumarkalea 36 - 1. solairua, Bizkaia Plaza Eraikina. 48011 Bilbao Erref.: ESES 2018
Eraikinetan eta instalazioetan energia eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko laguntza programa, energia zerbitzu enpresekin (ESEs) sinatutako kontratuen bidez
Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuako eraikinetan eta instalazioetan energia eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatu energia zerbitzu enpresekin (ESEs) sinatutako kontratuen bidez.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Laguntza programa honek arautzen dituen diru laguntzez hauexek baliatu daitezke: a) Energia Zerbitzu Enpresa (aurrerantzean ESEs) moduan diharduen edozein pertsona juridiko. Diru laguntzez baliatzeko jarduerak laguntza programa honen 4. oinarri edo atalean zehazten dira, eta jarduera horiek EAEn egin behar dira. b) Nortasun juridikorik ez duten Izaera publiko edo pribatuko enpresa elkarteak edo taldeak -Aldi Baterako Enpresen Batasuna (UTE)-, Diru laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren (aurrerantzean ¿DLO¿ edo ¿LGS¿) 11. artikuluari jarraiki, EAEko lurraldean, laguntza programa honen 4. oinarrian zehazten diren jarduerak aurrera eramaten badituzte.
Pertsona onuraduntzat jotzeko ezinbesteko baldintza izango da, diru laguntza eman aurretik zein diru laguntza emanez gero egoera edo baldintza horretan jarraitu ahal izateko, zergen eta gizarte segurantzaren inguruko betebeharrak edo ordainketak eguneratuak edukitzea, eta hala badagokio, diru laguntzak itzuli behar izateagatiko b etebeharren ordainketak ere.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
600.000,00 euros
Muga:
Energia eraginkortasun alorrean eta energia berriztagarri esparruan laguntzen programa honen kontura gauzatuko diren jardueretan, proiektuko gehieneko diru laguntza ehun mila (100.000) eurokoa izango da, Era berean, bezeroko (diru laguntzaren azken onuraduna) izango duen gehieneko diru laguntza ehun mila (100.000) eurokoa izango da. Ez du inola ere gaindituko proiektu mota bakoitzerako ezarritako ehunekoa, Laguntza programa honen 4. oinarrian azaltzen direnak
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Deialdi ikusi
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2018/05/03 - 2018/11/30
Aurkezteko epe-muga:
programari esleitutako diru-saila agortu arte zabalik egongo da.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.