Publikoak ez diren artxiboak antolatu eta digitalizatzeko diru-laguntzak (2017).

[artxibo pribatuak]

Deskribapena


Xedea

Artxiboko dokumentuei, artxibo-funtsei eta dokumentu-bildumei dagokienez, baldin eta Euskadiko Ondare Dokumentalekoak izanik publikoak ez badira, programak garatzeko diru-laguntzak

Aurrekontuko zuzkidura

170.000 euro

Prestazio ekonomikoa

Zein eta den kasua, diru-laguntzak zenbatekoaren portzentaje bat do osotasuna estali ahal izango du (zergak kanpo direla). Zenbateko hori: aurkeztutako programa bakoitzean onartutako aurrekontua exekutatzearen ondoriozkoa. Bestalde, diru-laguntza programa bakoitzeko partida konkretuei egotzi dakieke.

Edonola ere, aurkeztutako programa bakoitzeko diru-laguntzak ezin izango du gainditu hogei mila euroko (20.000,00) zenbatekoa.

Ordainketa-modua:

Diru-laguntza zati bakar batean ordainduko da, justifikatu eta gero.

Nori dago zuzenduta


Pertsona ez publikoak

Eskakizunak:

 • Onuradunak Euskadiko Ondare Dokumentaleko parte diren artxiboko agirien, artxibo-funtsen eta agiri-bildumen titularrak izan behar dute, betiere uztailaren 3ko 7/1990 Legeko 55. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriaz, egoitza soziala zein fiskala gorabehera.
 • Jarduteko gaitasuna izatea, eta, pertsona juridikoei dagokienez, legez eraturik izatea eta administrazio-errolda edo -erregistro egokietan inskribaturik izatea.
 • Onuradunek zergen eta Gizarte Segurantzaren arloetako obligazioak beterik izatea.

Betekizun orokorrak

 • Ekintzen memoria | Aurkeztu eskaerarekin batera: memoria deskribatzailea eta aurkeztutako programa bakoitzaren aurrekontua.

 • Beste finantziazio-iturriren bat badagoen edo ez egiaztatzeko, bateragarriak diren kasuetan | Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturi helburu berbererako eskatutako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabideen berri ematea. Halakoren bat lortuz gero, horren berri ere ematea.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.

Kontaktu-informazioa


Euskadiko Artxibo Historikoa (94 4032785 / f-ruiz@euskadi.eus)

Kodea

0095704

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskabide-orria

Ebazpena eta errekurtsoak


Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Ebazpena emana

Justifikazioa


Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk