Justizia eta Giza Eskubideen Saila

Zer da Foroa?

Migrazio eta Asilorako Euskal Foroa kontsultarako, informaziorako eta aholkularitzarako kide anitzeko organoa da, eta bere helburua da immigrazioari buruzko politika aktibo integrala garatzen laguntzea, gizarteratzean eta atzerritar jatorriko etorkinen eskubideak eskuratzean oinarrituta. Politika horretan parte hartuko dute, Euskal Administrazio Publikoekin, unibertsitateekin, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuz kanpoko erakundeekin, elkarteekin, sindikatuekin eta enpresaburuekin batera.

Xedea eta funtzioak

Askotan aipatzen da Foroa organo aholku-emailea dela, baina bere izaera aholkularitza-organo batena da. Organo horren eginkizun zehatzak honako hauek dira:

 • Immigrazio Zuzendaritzari edo, hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren immigrazio-koordinaziorako organoari aholku ematea, Euskal Autonomia Erkidegoan etorkin atzerritarrak gizarteratzeko neurriei buruz.
 • Atzerriko etorkinen eta harrera-gizartearen arteko komunikazioa eta iritzi- eta informazio-trukea sustatzea.
 • Immigrazioari buruzko Euskal Plana lantzeko eta berrikusteko proposamenak egitea.
 • Atzerriko etorkinen gizarteratzea sustatzeko proposamenak eta gomendioak egitea herri-administrazioei.
 • Euskal administrazio publikoek gizarteratzearen arloan gauzatzen dituzten programa eta jarduerei buruzko informazioa biltzea.
 • Immigrazio-fenomenoarekin zerikusia duten gizarte-erakundeen proposamenak bideratzea, etorkinen eta harrera-gizartearen arteko bizikidetza eta gizarte-kohesioa errazteko eta integrazioa bultzatzeko.
 • Herritar etorkinen gizarteratzearekin lotutako proiektu eta programei buruzko azterlanak edo ekimenak bultzatzea, eta immigrazioaren arloan sentsibilizatzeko ekimenak bultzatzea.
 • Immigrazioaren arloan euskal administrazio publikoek landu edo gauzatu beharreko arauak eta jarduerak ezagutzea eta proposamenak egitea.
 • Immigrazioari buruzko beste foro batzuekin eta giza eskubideen alde lan egiten duten erakundeekin koordinatzea eta, hala badagokio, lankidetzan aritzea.
 • Herritar etorkinen gizarteratzearen arloan nazioz gaindiko erakundeek emandako gomendioak behar bezala betetzeko neurriak proposatzea.
 • Indarrean dagoen Immigrazioari buruzko Euskal Plana aplikatzearen ondorioz esleitzen zaizkion edo sortzen zaizkion beste eginkizun guztiak, edo euskal erakunde eta administrazioek agintzen dizkiotenak, herritar etorkinak gizarteratzen laguntzeko.  

Funcionamiento 

Migrazio eta Asilorako Euskal Foroak osoko bilkuran, lan-batzordeen bidez eta batzorde iraunkorraren bidez jardungo du.

Migrazio eta Asilorako Euskal Foroaren Osoko Bilkura, organo paritario eta formala den aldetik, 49 kidek osatuko dute. Batzordeburuak, 47 kidek eta idazkariak osatuko dute. Idazkariak hitza izango du, baina botorik ez.

Lan Batzordeak (hamar gaur egun) arduratuko dira, bakoitzak bere eremuaren barruan, Foroaren Osoko Bilkuraren lanak prestatzeaz,

Batzorde Iraunkorra delegatua izango da, eta bere eginkizun nagusia, Idazkaritza Teknikoarekin eta Koordinaziorako Idazkaritzarekin batera, Lan Batzordeen lana erraztea izango da.

Araudia

67/2023 DEKRETUA, maiatzaren 9koa, Migrazioaren eta Asiloaren EAEko Foroa sortzen duena.

Azken aldaketako data: