Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
200500982 4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 88 ZK., 2005/05/12) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200406397 9/2004 LEGEA, azaroaren 24koa, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200406104 8/2004 LEGEA, azaroaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriakoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200403888 108/2004 DEKRETUA, ekainaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak Interneten duen presentzia-eredua arautzeari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200403729 101/2004 DEKRETUA, ekainaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200402678 5/2004 LEGEA, maiatzaren 7koa, Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200401349 3/2004 LEGEA, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200401207 1/2004 LEGEA, otsailaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta honen Erakunde Autonomiadunetako Kidegoak eta Eskalak Antolatzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200307118 6/2003 LEGEA abenduaren 22koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuarena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200306459 270/2003 DEKRETUA, azaroaren 4koa, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortu eta arautzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
195 Aurkitutako elementuak, 101tik 110ra ikusgai  [1. or. /  << ]11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana