Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

65. zk., 2021eko martxoaren 31, asteazkena

N.º 65, miércoles 31 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
1893
1893

EBAZPENA, 2021eko martxoaren 16koa, Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariarena, zeinaren bidez aitortzen baitira 2020-2022 aldian Euskadin adikzioen arloan egindako jardunbide onenak.

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2021, de la Directora de Salud Pública y Adicciones, por la que se concede el reconocimiento a las mejores prácticas en materia de adicciones en Euskadi 2020-2022.

Urtarrilaren 21eko 5/2020 Dekretuaren bidez (2020ko urtarrilaren 29ko EHAA) arautzen da adikzioen arloko jardunbide egokien eta ibilbide profesionalaren aitortzak sortzea eta zehaztea.

Mediante el Decreto 5/2020, de 21 de enero, publicado en el BOPV de 29 de enero de 2020, se regula la creación y determinación de reconocimientos a las mejores prácticas y a la trayectoria profesional en materia de adicciones.

Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariaren 2020ko uztailaren 20ko Ebazpenaren bidez (2020ko irailaren 14ko EHAA), 2020-2022 aldian Euskadin adikzioen arloan egindako jardunbide onenak aitortzeko deialdia egin zen.

Por Resolución de 20 de julio de 2020, del Director de Salud Pública y Adicciones, publicada en el BOPV de 14 de septiembre de 2020, se convoca el reconocimiento a las mejores prácticas en materia de adicciones en Euskadi 2020-2022.

Seigarren oinarrian ezarritakoaren arabera osatutako epaimahaia bildu zen, eta bat etorriz deialdia egin zuen 2020ko uztailaren 20ko Ebazpenaren zazpigarren oinarrian ezarritako esleipen-irizpideekin, deliberatu ondoren, epai arrazoitua eman zuen.

Reunido el jurado compuesto conforme a lo establecido en la base sexta, y de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en la base séptima de la Resolución de Convocatoria, de 20 de julio de 2020, citada anteriormente, tras la correspondiente deliberación, emitió un fallo motivado.

Horrenbestez, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Aitorpena esleitzea.

Primero.– Adjudicación del reconocimiento.

Arrasateko San Juan de Dios Ospitaleari (Aretxabaleta kirol elkartea) aitortzea 2020-2022 aldian Euskadin adikzioen arloko jardunbide onena. Abusuko substantzien kontsumoaren aurkako prebentzio-ekintzarako eta Aretxabaletako Kirol Elkartean kirola egiten hasten direnak sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko Uda Proiektuaren jardunbide onagatik. Epaimahaiak aho batez uste du hori.

Conceder el reconocimiento a la mejor práctica en el ámbito de las adicciones en Euskadi 2020-2022, a Hospital San Juan de Dios Arrasate / Unión Deportiva Aretxabaleta. Por su buena práctica Uda Proiektua de acción preventiva contra el consumo de sustancias de abuso y de sensibilización y concienciación a quienes se inician en la práctica del deporte realizada en Unión Deportiva Aretxabaleta. Así lo entiende unánimemente el jurado.

Bigarrena.– Bi aipamen espezifiko esleitzea.

Segundo:- Adjudicación de dos menciones específicas.

2020-2022 aldian Euskadin adikzioen arloan bi aipamen espezifiko ematea, hauei:

Conceder dos menciones específicas en el ámbito de las adicciones en Euskadi 2020-2022, a:

1.– Jeiki Fundazioa, Gizakia Fundazioa, Agipad Fundazioa eta Etorkintza Fundazioa. Erdu Proiektua jardunbide onagatik, COVID-19aren ondoriozko konfinamendu-garaietako adikzioen problematikari erantzuna ematen dion esperientzia.

1.– Fundación Jeiki, Fundación Gizakia, Fundación Agipad y Fundación Etorkintza. Por su buena práctica Proyecto Erdu, experiencia que da respuesta a la problemática de las adicciones en tiempos de confinamiento debido al COVID-19.

2.– Galdakaoko Barrualdeko ESI Psikiatria Zerbitzua. Osakidetza Unitate Dual jardunbide onagatik, desintoxikazio-prozesuari modu integralean helduta, diziplina anitzeko esku-hartzeen bidez.

2.– Servicio Psiquiatría OSI Barrualde Galdakao. Osakidetza. Por su buena práctica Unidad Dual, con un abordaje integral en el proceso de desintoxicación con intervenciones multidisciplinares.

Hirugarrena.– Aitorpena argitaratzea.

Tercero.– Publicación del reconocimiento.

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Eusko Jaurlaritzaren Adikzioen webgunean argitaratzeko agintzea, eta pertsona eta erakunde interesdunei jakinaraztea.

Ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y en la web de Adicciones del Gobierno Vasco, y notificarla a las personas y entidades interesadas.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko martxoaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de marzo de 2021.

Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria,

La Directora de Salud Pública y Adicciones,

ITZIAR LARIZGOITIA JAUREGUI.

ITZIAR LARIZGOITIA JAUREGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana