Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

37. zk., 2021eko otsailaren 19a, ostirala

N.º 37, viernes 19 de febrero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
948
948

EBAZPENA, 2020ko azaroaren 20koa, Arrantza eta Akuikulturako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko apirilaren 15eko Aginduaren babesean emandako eta ukatutako laguntzen zerrenda. Agindu horren bidez, arrantza-sektoreari laguntzak emateko aldi baterako araubidearen oinarriak onartzen dira, eta deialdia egiten da. Laguntza horien xedea arrantza-jardueraren lehiakortasunari eustea da, eta COVID-19ak eragindako alarmaren ondoriozko aldi baterako laguntza-esparruaren babesean ematen dira.

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2020, del Director de Pesca y Acuicultura, por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas y denegadas presentadas al amparo de la Orden de 15 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas al sector pesquero para el mantenimiento de la competitividad de la actividad pesquera acogidas al Marco Temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko apirilaren 15eko Aginduaren bidez, arrantza-sektorerako laguntzen deialdia egitea ebatzi zen, aldi baterako laguntza-esparruaren babespean arrantza-jardueraren lehiakortasunari eusteko, COVID-19ak eragindako alarmaren ondorioz.

Mediante Orden de 15 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, se resolvió convocar las ayudas al sector pesquero para el mantenimiento de la competitividad de la actividad pesquera acogidas al Marco Temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19.

8. oinarriaren (Laguntzak kudeatzeko eta esleitzeko prozedura; ebazpena) 8. apartatuan ezarritakoaren arabera, prozeduraren ebazpena EHAAn argitaratuko da, 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluaren 1. zenbakiko b) letran xedatutakoaren arabera, eta argitalpena jakinarazpentzat hartuko da. Dena dela, enpresa eskatzaile guztiei ebazpen osoa banan-banan helaraziko zaie, eta, gainera, ebazpenean, interesdun bakoitzari berariaz eragiten dioten alderdiak identifikatuko dira.

De acuerdo con lo establecido en la Base 8.– Procedimiento de gestión y concesión de las ayudas y resolución, apartado 8, la resolución del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, surtiendo la publicación efectos de notificación. No obstante también se dará traslado individualizado a cada empresa solicitante de la resolución íntegra, si bien se identificará para cada uno de ellos los aspectos de la resolución que singularmente le afecten.

Xedapen horren arabera, eta ikusirik C (2020) 2451 Erabakiaren bidez onartutako «Aldi Baterako Esparru Nazionala, enpresa eta autonomoei zuzendutako laguntza-neurriei buruzkoa, COVID-19aren agerraldiaren testuinguruan ekonomia sustatzea helburu», 2020ko apirilaren 15eko Agindua eta aplikatu beharreko gainerako araudi orokorra,

Conforme a esta disposición, y vistos, el «Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos destinadas a respaldar la economía en el contexto del brote del COVID-19» aprobado mediante Decisión C (2020) 2451, la Orden de 15 de abril de 2020, y demás normativa general de aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara ematea eta eskatzaile bakoitzari jakinaraztea Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko apirilaren 15eko Aginduaren babesean emandako eta ukatutako laguntzak. Agindu horren bidez, arrantza-sektoreari laguntzak emateko aldi baterako araubidearen oinarriak onartzen dira, eta deialdia egiten da. Laguntza horien xedea arrantza-jardueraren lehiakortasunari eustea da, eta COVID-19ak eragindako alarmaren ondoriozko aldi baterako laguntza-esparruaren babesean ematen dira.

1.– Dar publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco de las ayudas concedidas y denegadas al amparo de la Orden de 15 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas al sector pesquero para el mantenimiento de la competitividad de la actividad pesquera acogidas al Marco Temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19, y asimismo comunicarlo a cada solicitante.

2.– I. eranskinak laguntzen onuradunak jasotzen ditu. II. eranskinean, eskatutako laguntza ukatzen zaien eskatzaileak eta ukatzeko arrazoiak jasotzen dira.

2.– El Anexo I recoge los beneficiarios de las ayudas. El Anexo II recoge los solicitantes a los cuales se les deniega la ayuda solicitada y los motivos de la denegación.

3.– Idazki honen bidez, ebazpen honen berri ematen zaio eskatzaileari, 39/2015 Legearen 40.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Era berean, jakinarazten zaio ebazpenak ez diola amaiera ematen administrazio-bideari, eta gora jotzeko errekurtsoa jarri ahalko duela honen aurka, administrazioarekiko auzi-errekurtsora jo aurretik, Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordearen aurrean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, hilabeteko epean.

3.– Mediante este documento, se notifica al solicitante la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.1 de la Ley 39/2015, haciéndole saber que contra la misma, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, previo al contencioso-administrativo, ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko azaroaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de noviembre de 2020.

Arrantza eta Akuikulturako zuzendaria,

El Director de Pesca y Acuicultura,

LEANDRO AZCUE MUGICA.

LEANDRO AZCUE MUGICA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana