Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

145. zk., 2022ko uztailaren 28a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

LAN ETA ENPLEGU SAILA
3429

EBAZPENA, 2022ko uztailaren 20koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden guneetako kualifikazio profesionalarekin lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko dirulaguntzen deialdiaren aldaketa, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2022ko uztailaren 20ko bileran hartutako erabakiaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden guneetako kualifikazio profesionalarekin lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko dirulaguntzen deialdiaren aldaketa onartu du, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan. Lanbideren Estatutuak Onartzen dituen maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak 10.2 artikuluaren o) apartatuan xedatutakoaren arabera, organismo autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio aldaketa hori argitaratzea.

Azaldutakoa dela-eta, hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Argitara ematea Euskal Autonomia Erkidegoan sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden guneetako kualifikazio profesionalarekin lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko dirulaguntzen deialdiaren aldaketa, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2022ko uztailaren 20ko bileran hartutako erabakiaren bidez onartu da aldaketa, eta ebazpen honen eranskin gisa jaso da.

Bigarrena.– Jakinaraztea laguntzen deialdian egindako aldaketa onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiak ondorioak izango dituela Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Hirugarrena.– Deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, erabakia aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 20a.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
DIRULAGUNTZA-DEIALDIAREN ALDAKETA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN SEKTORE ESTRATEGIKOETAKO, PERTSONEN ZAINTZAKO ETA DESPOPULAZIO-ARRISKUAN DAUDEN GUNEETAKO KUALIFIKAZIO PROFESIONALAREKIN LOTUTAKO BIZTANLERIA AKTIBOAREN KUALIFIKAZIO ETA BIRKUALIFIKAZIOKO PRESTAKUNTZARAKO RESKILLING ETA UPSKILLING EKINTZAK GARATZEKOA, EUROPAR BATASUNAREN NEXT GENERATION EU FUNTSAK FINANTZATUTAKO SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren erabaki baten bidez (2022ko apirilaren 5eko bileran hartu zen erabaki hori) onartu zen Euskal Autonomia Erkidegoan sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden guneetako kualifikazio profesionalarekin lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko dirulaguntzen deialdia, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan. Deialdi hori 2022ko apirilaren 13ko EHAAn argitaratu zen, erakunde autonomo horretako zuzendari nagusiaren 2022ko apirilaren 6ko Ebazpenaren bidez.

Aipatutako deialdian araututako laguntzak bat datoz honako hauetan xedatutakoarekin: batetik, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioaren 2021eko abenduaren 10eko Ebazpena, zeinaren bidez EAEri eman baitzitzaizkion Enplegurako Lanbide Heziketaren eta Kualifikazio Sistemaren Sektore Konferentziaren 2021eko abenduaren 1eko Erabakian esleitutako baliabide ekonomikoak, biztanleria aktiboaren reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren 20. osagaiaren esparruan, eta, bestetik, justifikazio ekonomiko eta teknikoari buruzko jarraibideak, zeinak autonomia-erkidegoei helarazi baitzizkien Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak.

Hain zuzen ere, deialdiaren 27. artikuluaren edukia bat etorri zen jarraibide horien 6.4 eta 7. apartatuetan xedatutakoarekin. Apartatu horiek adierazten zutenaren arabera, langileak edo lana bilatzen ari den pertsonak eragindako gastua diruz lagundu ahal izango da, baldin eta prestakuntza-ekintza guztia amaitzen badu. Prestakuntza-ekintzan izena emanda dauden baina ekintza hori amaitzen ez duten pertsonen kasuan, modulu aplikagarriaren % 15 hartuko da diruz laguntzeko moduko gastutzat.

2022ko ekainaren 7an, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak jarraibideen gehigarri bat egin eta helarazi zuen. Bertan, aurreko jarraibideak aldatzen dira, prestakuntza-ekintza guztia amaitzea zer den argitzeko, eta honela idatzita geratzen da: langileak edo lana bilatzen ari den pertsonak eragindako gastua diruz lagundu ahal izango da, baldin eta prestakuntza-ekintza guztia amaitzen badu; horri dagokionez, gutxienez prestakuntzaren % 80ra bertaratu bada, prestakuntza-ekintza guztia amaitu duela ulertuko da.

Aldaketa horrek deialdiaren 22. artikuluari ere eragiten dio, ikasleen ez-bertaratzeen ehunekoari dagokionez. Ehuneko hori prestakuntza-ekintzaren iraupenaren % 20koa edo handiagoa bada, baztertzeko arrazoia izango da, aurrekoarekin bat etorriz.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak proposatuta, organismo autonomo horretako Administrazio Kontseiluak, 2022ko uztailaren 20ko bilkuran, Euskal Autonomia Erkidegoan sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden guneetako kualifikazio profesionalarekin lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko dirulaguntza-deialdiaren aldaketa onartu du, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan, baldintza hauetan:

Lehenengo artikulua.– Aipatutako deialdiaren 22. artikulua aldatzen da, eta honela idatzita geratuko da:

«22. artikulua.– Ikasleak baztertzeko kausak eta prozedura.

1.– Honako hauek izango dira ikasleak baztertzeko kausak:

a) Justifikatu gabe hilabetean hirutan baino gehiagotan ez agertzea.

b) Prestakuntza-ekintzaren iraupen osoan % 20tik gorako ez-bertaratzea biltzea, dena delako arrazoiengatik, justifikatuta egon zein ez.

c) Prestakuntza-ekintzari probetxurik ez ateratzea, edo ekintza behar bezala egitea eragozten duen jokabide desegokia izatea, osasun- eta higiene-arauak ere kontuan hartuta.

2.– Hau izango da ikasleak baztertzeko prozedura:

Prestakuntza-zentroak Lanbideko prestakuntzako teknikariari jakinaraziko dio baztertzeko arrazoietako bat gertatu dela, horretarako dagoen eredua erabiliz. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak arrazoi hori aztertuko du, eta, ontzat ematen badu, Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendariak baztertzeko prozedura hasteko erabakia hartuko du. Erabakian, ikaslea baztertzeko proposamenaren arrazoia azalduko da, eta ikasleak bost egun balioduneko epea izango du alegazioak aurkezteko. Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendariak gehienez hamabost eguneko epean ebatziko du prozedura. Egoerak hala eskatzen badu, baztertze-prozedurari ekiteko erabakian behin-behineko neurriak har daitezke prestakuntza-jardueraren jarraipen egokia bermatzeko. Neurri horietako bat izan daiteke ikaslea ikastarotik behin-behingoz baztertzea, prozedura abiatzeko erabakia jakinarazten zaionetik prozedura ebazten den bitartean. Ebazpenean adieraziko da zein errekurtso aurkez daitekeen.

Asteren batean ikasleren baten hutsegiteak prestakuntza-ekintzaren ordu-kopuruaren % 20 baino gehiago badira, edo justifikatu gabeko hiru hutsegite baino gehiago egiten baditu hilabetean, eta ikasleak ekintzara joaten jarraitzen badu, prestakuntza-zentroak horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketako Zuzendaritzari, ikaslea baztertzeko prozedura has dezan.

Ikasleren batek prestakuntza-ekintzara joateari uzten badio eta ez joateak orduen % 20 gainditzen baldin badu, zentroak egoera horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, eta ofizioz emango zaio baja, baztertze-prozedura erabili beharrik gabe».

Bigarren artikulua.– Aipatutako deialdiaren 27. artikuluaren 2. apartatua aldatzen da, eta honela idatzita geratuko da:

«2.– Likidazioa kalkulatzeko, eragiketa hau egingo da:

– 18.2 artikuluan jasotako pertsona bakoitzeko modulu ekonomikoa biderkatuko da prestakuntza-ekintza osoa amaitu duen ikasle bakoitzeko (gutxienez prestakuntzaren % 80ra bertaratu dena).

– Prestakuntza amaitu ez duten eta, beraz, prestatuta ez dauden gainerako ikasleei 18.2 artikuluan aurreikusitako modulu ekonomikoaren % 15 aplikatuko zaie. Edonola ere, prestakuntza-programan ezarritako irakaskuntza- eta ikaskuntza-jarduera ebaluagarri bat gutxienez egin dutela egiaztatu beharko dute.

Ekintza bakoitza ikasle-kopuru batentzat onetsi da, eta muga horiek errespetatuz egingo da kalkulua».

Hirugarren artikulua.– Aurreko artikuluetan araututako aldaketak deialdiaren babesean diruz lagundutako prestakuntza-ekintza guztiei aplikatuko zaizkie.


Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana