Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

169. zk., 2021eko abuztuaren 25a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
4556

AGINDUA, 2021eko uztailaren 7koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, otsailaren 14ko 43/2017 Dekretuan (2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen duena) aurreikusitako lankidetzarako laguntzak emateko 2021. urterako deialdiaren oinarriak onartzen dituena.

Nekazaritza Politika Erkidearen finantzaketari buruzko 1290/2005 (EE) Erregelamenduaren, Kontseiluarenaren, ekainaren 21ekoaren, bidez, FEAGA Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsa eta LGENF Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa sortu ziren, lehenengoa, merkatuko neurriak eta beste neurri batzuk finantzatzeko, eta, bigarrena, landa-garapenerako programak finantzatzeko.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EE) Erregelamendua, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren bitartez landa-garapenari laguntzeari buruzkoa da eta erregelamendu horren bidez Kontseiluaren 1698/2005 Erregelamendua indargabetzen da. Europar Batasunak landa-garapenerako ematen dituen laguntzak –LGENF Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak finantzatuta– arautzen dituzten arau orokorrak ezartzen ditu erregelamendu horrek. Funts hori 1306/2013 (EB) Erregelamenduaren bidez ezarri zen. Erregelamendu horrek landa-garapenaren alorrean landa-garapenaren politikak eta Europar Batasunaren lehentasunak betetzeko helburuak ezartzen ditu, eta landa-garapenaren testuinguru estrategikoa ezarri eta landa-garapenaren politika gauzatzeko hartu behar diren neurriak zehazten ditu.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarenaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EE) Erregelamenduaren, 35. artikuluak laguntza mota bat ezartzen du, «lankidetzarako» laguntza.

Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko 2015-2020 Landa Garapenerako Programa prestatu da, zeina Europako Batzordearen 2015eko maiatzaren 26ko C(2015) 3479 Erabakiaren bidez onartu baitzen. Europar Batasunak eta Euskal Autonomia Erkidegoak elkarrekin finantzatzen dituzten neurriak martxan jartzea da programa horren helburua.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2015-2020ko Landa Garapenerako Programan –M16 neurria, «lankidetza»– jasota dago laguntza-mota hori, zein lankidetzaren hainbat alderdi zehazten dituzten zazpi azpineurritan sailkatzen baita. Berrikuntzaren bidez landa-ingurunearen lehiakortasunean aurrera egiteko lankidetza sustatzen dute neurri horiek, banaketa-kate motzen eta tokiko merkatuen garapena bultzatzen, eta berrikuntza-proiektuetan sektorearen partaidetza eta lankidetza indartzen.

Beste alde batetik, Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduak, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoak, Estatuko laguntzek minimis araubide honi atxikitako laguntza gisa onartzeko bete behar dituzten baldintzak jasotzen ditu, baimenik eman edo jakinarazpenik egin beharrik izan gabe.

Halaber, 2017ko otsailaren 17an argitaratu zen otsailaren 14ko 43/2017 Dekretua, EAEko Landa Garapenerako Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen duena, zeinaren xedea baita Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan landa-garapenerako laguntzen esparru-araudia ezartzea, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoarekin eta 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programarekin bat etorriz.

Hala eta guztiz ere, EBren Urte Anitzeko Finantza Esparruaren onarpenean eta Nekazaritza Politika Erkidearen erreformari buruzko negoziazioetan izandako atzerapena dela-eta, NPE berria eta haren Plan Estrategikoak ez dira 2023ra arte indarrean jarriko, Europako Parlamentuaren, Europako Kontseiluaren eta Europako Batzordearen beharrezkoak diren arauak oraindik ez baitira onartu.

Hala, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020ko abenduaren 23ko 2020/2220 (EB) Erregelamendua, argitaratu da Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (Lgenf) eta Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (FEAGA) zenbait xedapen iragankor ezartzen dituena 2021. eta 2022. urteetan, eta erregelamendu hauek aldatzen dituena argitaratu da: 1305/2013 (EB), 1306/2013 eta 1307/2013 (EB) erregelamenduak, errekurtsoei eta erregelamenduaren aplikazioari dagokionez, 2021. eta 2022. urteetan, eta 1308/2013 (EB) Erregelamendua, errekurtsoei eta laguntza horren banaketari dagokionez, 2021. eta 2022. urteetan. Erregelamendu horren xedea segurtasuna eta jarraitutasuna ematea da, nekazarientzat eta Europako nekazaritzarentzat emandako laguntzei, bai eta trantsizio-aldian landa-garapenerako laguntzen jarraitutasuna bermatzea ere, horretarako egungo esparru juridikoa zabalduz, lehen zutabeari (FEAGA) zein bigarren zutabeari (LGENF) dagokienez, harik eta NPE berria indarrean sartzen den arte.

Horrezaz gain, urtarrilaren 26ko 41/2021 Errege Dekretua ere argitaratu da, errege-dekretu hauek 2021. eta 2022. urteetan aplikatzeko xedapen espezifikoak ematen dituena: 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 eta 1078/2014 errege-dekretuak, abenduaren 19koak, nekazaritza-politika erkidea Espainian aplikatzeko emanak. Errege-dekretu horretan, egungo landa-garapenerako programak aplikatzeko epea 2022ra arte luzatzen da, hori barnean dela.

Arau-testuinguru iragankor honetan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarenaren abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020 LGPren barruan sartzen diren laguntzak deitzen ditu agindu-proiektuak. Gainera, deialdiak basogintza-sektoreko lankidetzarako laguntzak eta landa-eremuetako nekazaritzakoak ez diren garapen-proiektuetarako laguntzak jasotzen ditu; horiei Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan, Batzordearenean, 2013ko abenduaren 18koan, ezarritakoa aplikatu beharko zaie.

Laguntza-deialdi honek behar adina aurrekontu-kreditu du Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legeari esker. Gainera, deialdi hau 2021eko martxoaren 17ko Aginduan jasota dago (Agindua, 2021eko martxoaren 17koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onesten duena 2021., 2022. eta 2023. urteetarako).

Eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearekin bat etorriz (lege horren 26.4 artikuluaren arabera, Jaurlaritzako kide gisa dagozkien eskumenei kalterik egin gabe, sailburuek beren sailari dagozkion gaietan administrazio-xedapen orokorrak eta ebazpenak emateko eskudantzia izango dute), honako hau

EBAZTEN DUT:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

Onartzea, 2021. urterako, 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen duen otsailaren 14ko 43/2017 Dekretuan aurreikusitako lankidetzarako laguntzak emateko deialdiaren oinarriak, Agindu honen I. eranskinean jaso direnak.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.

Agindu honen aurka, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da epea.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 7a.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

MARĶA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
I. KAPITULUA
ZATI OROKORRA

1. oinarria.– Laguntzaren xedea.

1.– Agindu honen xedea da lankidetzarako laguntzak deitzea 2021erako. Gutxienez bi erakunderen arteko lankidetza moduak sustatzea da laguntza horien helburua.

2.– Laguntza hauek 43/2017 Dekretuan ezarritakoari jarraituz ematen dira, eta haren garapena eta aplikazioa dira (43/2017 Dekretua, 2017ko otsailaren 14koa, zeinaren bidez 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen baita).

3.– Araubide horrez gain, basogintza-sektoreko lankidetzarako laguntzetarako eta landa-eremuetako nekazaritzakoak ez diren garapen-proiektuetarako laguntzei Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan, Batzordearenean, 2013ko abenduaren 18koan, ezarritakoa aplikatu beharko zaie. Araubide honetan, 200.000 euroko gehieneko laguntza emango dio estatu kide batek enpresa bakar bati hiru zergalditako edozein alditan.

4.– Agindu honen esparruan ematen diren laguntzak lankidetza-kostuak eta proiektu pilotuaren kostu zuzenak estaltzeko bakarrik erabiliko dira, eta ez dira itzuli beharrekoak izango, eta proiektuak urtebetean zein hainbat urtean gauzatzekoak izango dira, aurkeztutako proiektuak egiteko aldiaren arabera.

2. oinarria.– Laguntza-lerroak.

Lankidetzarako laguntzetan, honako laguntza-lerro hauek ezarriko dira:

1.– Nekazaritza-ekoizpenaren eta -jasangarritasunaren alorrean EIPs Berrikuntzarako Europako Elkarteko (European Innovation Partnerships) talde eragileak sortzeko eta martxan jartzeko laguntzak. Laguntzok oinarri hauen II. kapituluan garatu dira.

2.– Nekazaritza-, elikagai- eta baso-sektoreetan produktu, praktika, prozesu eta teknologia berriak garatzeko laguntzak. Laguntzok oinarri hauen III. kapituluan garatu dira.

3.– Eragile txikien arteko lankidetzarako laguntzak, lan-prozesuak elkarrekin antolatzeko eta instalazioak eta baliabideak partekatzeko, baita landa-turismoarekin zerikusia duten turismo-zerbitzuak merkaturatzeko ere. Laguntzok oinarri hauen IV. kapituluan garatu dira.

4.– Lankidetzan aritzen diren banaketa-kateko eragileentzako laguntzak, beren produktuak merkaturatzeko eta sustatzeko, merkaturatze-bide laburrak eta tokiko merkatuak martxan jarrita edo garatuta, baita produktuak tokian-tokian ezagutarazteko jardueretarako ere. Laguntzok oinarri hauen V. kapituluan garatu dira.

5.– Eragileen elkarlanerako dirulaguntzak, klima-aldaketa apaltzeko edo horretara egokitzeko eta martxan dauden ingurumen-proiektuen eta -praktiken inguruko baterako planteamenduak egitekoak. Laguntzok oinarri hauen VI. kapituluan garatu dira.

6.– Banaketa-kateko eragileen arteko lankidetza horizontalerako eta bertikalerako laguntzak, elikagaiak egiteko, energia ekoizteko eta industria-prozesuak sortzeko biomasaren hornidura iraunkor bat lortzeko. Laguntzok oinarri hauen VII. kapituluan garatu dira.

7.– Jarduerak dibertsifikatzeko lankidetzarako laguntzak, honako jarduera hauekin zerikusia dutenak: osasun-arreta, gizarteratzea, komunitateak babestutako nekazaritza eta ingurumenaren eta elikadurari buruzko heziketa. Laguntzok oinarri hauen VIII. kapituluan garatu dira.

3. oinarria.– Definizioak.

Agindu honen ondorioetarako, honela ulertuko dira jarraian datozen definizioak:

1.– Berrikuntza-eragilea (brokerra): pertsona edo erakunde inpartzialak dira, proiektua burutzeko ekintzaile egokiak –enpresak, pertsonak, ikerketa-taldeak, ikerketa-entitateak, aholkularitza-erakundeak, finantza-iturriak eta abar– bilatu eta harremanetan jartzen dituztenak, proiektuan teknikoki sartuta egon beharrik gabe; hau da, eragile moduan aritzen dira berrikuntza-prozesuaren bi alderdi edo gehiagoren artean. Talde eragileak eratzen ere laguntzen dute. Ideia berritzaileak identifikatzen dituzte, berriro definituz, hautatuz eta berrikuntzaren egileak lotuz, balioa ekar dezaketen ekimenak bultzatuz behetik gora, ideia horiek modu lehiakorrean proiektatzeko eta behar den finantzaketa aurkitzen lagunduz. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, Katilu berrikuntza-eragile modura aritzeko espazio bat da, eta Brokering Innovation prozesua kudeatzeko ardura du.

2.– Nekazaritza: laborantza, abeltzaintza eta basogintza biltzen ditu.

3.– Elikagaiak: kontzeptu honen barnean sartzen da nekazaritza eta basogintzatik, arrantzatik, arrain-haztegietatik, ehizatik eta mikologiatik edo beste jatorri natural batetik datozen produktuak ekoitzi, eraldatu, ontziratu eta merkaturatzeari dagokiona.

4.– Europako Berrikuntza Elkarteak (European Innovation Partnerships, EIPs): tresna politikoak dira, ez finantza-tresnak, eta kontzeptu berri gisa sartu ziren «Berrikuntzarako batasuna» Europa 2020 Ekimenean, ideia berriak garatzea eta horiek merkatura iristea eragozten edo moteltzen duten ikerketa eta berrikuntzarako sistema europarraren hutsuneak, hersturak eta oztopoak kentzeko. Pilotaje-talde batek zuzentzen du elkarte bakoitza, eta eragindako arloan edo arloetan erantzukizuna duen komisario europar bat edo gehiago da talde horren buru, non estatu kideetako ordezkariek (ministroak), diputatuek, enpresa-buruzagiek, ikertzaileek, gizarte zibilak eta gainerako alderdi interesdunek parte hartzen baitute. Berrikuntzarako Europako Elkarteen helburua da jarduketa sendotzea sektore publikoaren eta pribatuaren bidez, eta, horrela, lankidetzarako plataforma komun bat sortzea.

5.– Nekazaritza-produktibitate eta -jasangarritasuneko Berrikuntzarako Europako Elkartea: tresna politiko bat da, landa-ingurunean berrikuntza-estrategia garatzeko eta nekazaritzako elikagaien sektorean berrikuntza azkartzeko, zientzia eta praktikaren artean ezagutza-pasabidearen lana egiten duena, nekazaritzako elikagaien sektorean berrikuntza-transferentzia azkartzeko eta ingurumen inpaktu txikiago batekin gehiago ekoitziko duen nekazaritza lehiakorra lortzeko. Haren helburua nekazaritza eta basogintza lehiakorrak eta jasangarriak sustatzea da, gutxiagorekin gehiago lortuko dutenak eta ingurumena kaltetu gabe jardungo. Lehen sektore lehiakor bat sortzen lagunduko du horrek, bermatuko duena mundu-mailan elikagaiak eskuratzea, askotariko produktu eta produkzioak izatea, jateko eta jateko ez diren lehengaiez luzarora hornitzea, baita elikagai-kateko balio erantsiaren banaketa hobea izatea ere.

6.– Banaketa-kate laburrak: hornikuntza-kate bat da, lankidetzarekin, tokiko garapen ekonomikoarekin eta gertuko eremu geografiko batean ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harreman sozioekonomikoekin konprometitutako agente ekonomikoen kopuru mugatu batek osatutakoa. 16.4 azpineurriaren ondorioetarako, ekoizlearen eta kontsumitzaileen artean bitarteko bat baino gehiago ez dituen hornikuntza-kateak bakarrik hartuko dira kontuan.

7.– Lankidetza: lan-estrategia bat da, helburu bera duten eta kide bakoitzak daukanaren gainetik dagoen interes bat konpartitzen duten pertsona taldeek edo entitateek garatua, zeinek elkarlaneko metodoak eta elkartze-metodoak erabiltzen baitituzte.

8.– Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Bizia (BLEB). Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzaren alorreko tresna da BLEB, nekazaritzako elikagaien sektorean eta landa- eta itsas-ingurunean berrikuntza eta lankidetza bideratzeko eta sustatzeko. Ikus honako webgune hau: https://www.euskadi.eus/aurkezpena-berrikuntza-lankidetza-estrategia/web01-a2nekber/eu/

9.– Talde eragileak: EIPs Berrikuntzarako Europako Elkarteen zati dira eta horien bidez LGENF-k berrikuntza eta EIPs-en helburuak babesten ditu landa-ingurunean, eta hori guztia gauzatzeko ekintzaile nagusiak dira. Alderdi interesdunek sortzen dituzte talde horiek: nekazariek, ikertzaileek, aholkulariek eta nekazaritzako elikagaien sektoreko enpresek, esaterako. Jarduketa-entitateak dira, beren intereseko gaien inguruan eratzen direnak praktikak, prozesuak, produktuak eta zerbitzuak eta teknologia berritzaileak probatzeko eta aplikatzeko proiektuak gauzatzeko, eta proiektuak irauten duen artean soilik irauten dute, zeinetarako finantzaketa lortzen baitute.

10.– Taldea/klusterra: entitate independenteek osatutako eragile askotariko talde bat da, zeinen helburuak honako hauek baitira: jarduera ekonomiko berritzaileak bultzatzea –interakzio sakonak, instalazioak partekatzea, ezagutza eta jakintza espezializatuak trukatzea sustatuz– eta taldea osatzen duten enpresen artean ezagutza transferitzen, sareko lanean eta informazioa zabaltzen eraginkortasunez laguntzea.

11.– Berrikuntza: produktu berri bat edo asko hobeturiko bat –ondasun zein zerbitzu–, prozesu bat, merkaturatze-metodo berri bat edo antolaketa-metodo bat ezartzea da, enpresako barne-jardunbideetan, lantokiaren antolaketan edo kanpo-harremanetan. Ez da proiektu berritzailetzat hartzen, baldin eta ezagutza sortzeak ezagutza ezartzeak baino pisu handiagoa badauka.

12.– Tokiko merkatua: 16.4 azpineurriaren ondorioetarako, nekazaritza-elikagaiak saltzeko azokak eta merkatu tradizionalak hartuko dira tokiko merkatutzat, dagozkien foru organoek ezarritako arauak Nekazaritza eta Elikadura Politikako 17/2008 Legearen arabera betetzen dituztenak.

13.– Proiektu pilotua: eskala txikiko proiektu esperimentala, denboran neurtutako esfortzu bat eskatzen duena, helburu komertzialekin merkaturatu aurretik produktu, zerbitzu, prozesu edota teknologia berri bat garatzeko prozesu eta tresna berriak erabiliz irtenbide-proposamen baten funtzionamendua eta bideragarritasuna ikusteko balio duena.

14.– Landa-eremuetako nekazaritzakoa ez den garapen-proiektua. Proiektu hauetan helburua ez dago nekazaritza-produktuak ekoiztearekin lotuta, nekazaritza-produktutzat Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 1. eranskinean azaltzen diren produktuak hartuta. Ondorio hauetarako, nekazaritzakoak ez diren proiektuak dira nekazaritza-produktuak eraldatu eta merkaturatzea dutenak helburu.

4. oinarria.– Finantzaketa.

1.– II., III., IV., V., VI., VII. eta VIII. kapituluetan aurreikusitako laguntzak LGENF Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura finantzatuko dira, 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programarekin bat, eta LGENF funtsaren % 80ko baterako finantzaketako tasarekin.

2.– Agindu honen bidez deitutako laguntzak finantzatzeko, 286.000 euroko aurrekontu-kredituak erabiliko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura, honela banatuta:

• 111.540 euro II. kapituluari dagozkio; horietatik, 44.616 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 66.924 euro 2022.erako.

• 97.240 euro III. kapituluari dagozkio; horietatik, 38.896 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 58.344 euro 2022.erako.

• 2.860 euro IV. kapituluari dagozkio; horietatik, 1.144 euro 2021. ekitaldirako dira eta 1.716 euro 2022.erako.

• 28.600 euro V. kapituluari dagozkio; horietatik, 11.440 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 17.160 euro 2022.erako.

• 34.320 euro VI. kapituluari dagozkio; horietatik, 13.728 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 20.592 euro 2022.erako.

• 5.720 euro VII. kapituluari dagozkio; horietatik, 2.288 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 4.000 euro 2022.erako.

• 5.720 euro VIII. kapituluari dagozkio; horietatik, 2.288 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 4.000 euro 2022.erako.

3.– LGENF Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsari dagokionez, 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programarekin bat, agindu honen bidez deitutako laguntzetarako kreditu zehatza 1.144.000 eurokoa izango da, eta EAEko erakunde ordaintzaileak egingo ditu ordainketak, honela banatuta:

• 446.160 euro II. kapituluari dagozkio; horietatik, 178.464 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 267.696 euro 2022.erako.

• 388.960 euro III. kapituluari dagozkio; horietatik, 155.584 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 233.376 euro 2022.erako.

• 11.440 euro IV. kapituluari dagozkio; horietatik, 4.576 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 6.864 euro 2022.erako.

• 114.400 euro V. kapituluari dagozkio; horietatik, 45.760 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 68.640 euro 2022.erako.

• 137.280 euro VI. kapituluari dagozkio; horietatik, 54.912 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 82.368 euro 2022.erako.

• 22.880 euro VIII. kapituluari dagozkio; horietatik, 9.152 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 13.728 euro 2022.erako.

• 22.880 euro VIII. kapituluari dagozkio; horietatik, 9.152 euro 2021. ekitaldirako dira, eta 13.728 euro 2022.erako.

4.– Emango diren laguntzen zenbateko guztia ezingo da izan baliabide horiek baino handiagoa, ez eta baliabideok eguneratzean ateratzen den zenbatekoa baino handiagoa ere, indarrean dagoen legedia betez aurrekontu-aldaketak onartzen diren kasuetan. Gehikuntza hori gertatuz gero, deialdiaren ebazpena eman baino lehen egin behar da, eta horren berri emango da Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bitartez, zeina EHAAn argitaratuko baita.

5. oinarria.– Betekizun orokorrak.

Agindu honetan iragarritako edozein laguntzaren onuradun izateko, oinarri honetan ezarritako baldintzak bete behar dira. Baldintza horiek baldintza hauek guztiak jasotzen dituzte: Dirulaguntzei buruzko 2003ko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko baldintzak, 2017ko otsailaren 7ko 43/2017 Dekretuko (2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan aurreikusitako laguntzen araudi-esparrua ezartzen du) 5. artikuluan aurreikusitakoak eta hainbat laguntzen baldintza espezifikoak, eta hauek dira horiek guztiak:

1.– Eskatzailearenak.

a) Egunean izatea indarreko xedapenek zergen eta gizarte-segurantzaren arloan ezartzen dituzten betebeharrak. Eskakizun hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Beraz, alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

b) Eskatzaileek jakinarazi behar dute diruz laguntzen den gastu bera ordaintzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dioten administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribaturen bati, baita eskuratu duten ala ez ere. Basogintza-sektorean garatzen diren jarduketei eta nekazaritzakoak ez diren landa-eremuetako garapen-proiektuei dagokienez, jakinaraztea oraingo zerga-ekitaldiaren justu aurreko bi zerga-ekitaldietan jasotako minimis laguntza guztiak.

c) Eskabidean jakinaraztea ea sartuta dauden ala ez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edota haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasiera eman zaion itzultze- edo zehapen-prozeduraren batean, eta zein den edo diren zehaztea.

d) EAEko Administrazioak edo haren mendeko erakundeek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan, itzultze- edo zehapen-prozeduretako kantitate zehatzen ordainketari dagokionez egunean egotea. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da baldin eta zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, edo dagokion itzultze-ebazpena dela-eta bertan behera uztea erabaki bada. Eskakizun hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Beraz, alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

e) Ez izatea dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zigor- edo administrazio-arloko epai irmorik, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

f) Konkurtso-deklaraziorik eskatu ez izana, prozeduraren batean kaudimengabetzat deklaratuta ez egotea, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren eraginpean ez egotea, edo desgaitua ez egotea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

g) Ebazpen irmo baten bidez dirulaguntzak jasotzeko aukera galtzeko zigorrik ez izatea.

h) Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik, Administrazioarekin egindako edozein kontraturen amaiera irmoa ebatzita ez izatea.

i) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez egotea Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean ezarritako kasuren batean, edo Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat ez izatea, lege horretan ezarritako baldintzetan. Horrez gain, ez egotea hauetan aurreikusitako kasuren batean: Estatuko Administrazio Orokorreko goi-karguan aritzea arautzen duen martxoaren 30eko 3/2015 Legea eta Administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunen abenduaren 26ko 53/1984 Legea.

j) Laguntza edo dirulaguntza publikoak lortzeko aukera galduta ez izatea ebazpen irmo baten bidez ezarritako zehapena dela-eta, edo honako delitu hauetakoren bat egin izanagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

k) Zerga-egoitza erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean ez izatea.

l) Elkarteen kasuan, horiek ez egotea Elkartzeko Eskubidea arautzen duen Lege Organikoaren (martxoaren 22ko 1/2002) 4. artikuluko 5. eta 6. apartatuetan debeku-kausetan. Ez-zilegitasun penalaren zentzuzko zantzuak egoteagatik, administrazio-prozedura ez etetea, 1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, betiere ebazpen judizial sendorik esleitzen ez bada, haren arabera, kasuan kasuko inskripzioa egin ahal izango baita dagokion erregistroan.

m) Berreskuratze agindu baten pean ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

Izaera juridikorik ez duten pertsona fisikoen edo juridikoen taldeetako kideek, onuraduntzat har daitezkeenek, paragrafo honetan jasotako betekizunak bete beharko dituzte.

2.– Proiektu pilotuarenak:

a) Diruz laguntzekoak diren jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan egitea.

b) Diruz laguntzekoak diren gastuak ez daitezela eskabidea egin baino lehenago egindakoak izan.

6. oinarria.– Eskabideak aurkezteko epea.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Eskabidearekin batera, oinarri honen 8. paragrafoan eskatzen diren agiriak aurkeztu beharko dira.

2.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, eta pertsona fisiko onuradunek informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzeko behar besteko gaitasun teknikoa dutenez, prozedura hau bide elektronikotik bakarrik izapidetu ahal izango da.

3.– Eskabidea aurkezteko, eredu normalizatua erabili beharko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoena: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1029306

4.– Eskabidearen ondorengo izapideak elektronikoki egiteko (baita gastua justifikatzeko izapide ere), Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikora sartu beharko da, «Nire karpeta» atalera: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

5.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak izapidetzeko moduari buruzko zehaztasunak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1029306

6.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza, ahalordeen erregistro elektronikoaren bitartez: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

7.– Laguntza-eskabidearen ereduaren oinarrizko edukia oinarri hauen eranskin gisa argitaratu da.

8.– Laguntza eskatu duen talde eragilea edo berrikuntza-taldea osatzen duten pertsona fisiko edo juridiko bakoitzeko dokumentazio hau aurkeztu behar da:

a) Pertsona juridikoek, erakundea eratzeko eskrituraren eta estatutuen kopia, dagokion erregistroan sartu dela adierazten duen zigilua jarrita.

b) Erantzukizunpeko adierazpena, eskatzaileak agindu honetako betekizun guztiak betetzen dituela, aurkezten dituen agiri guztiak egiazkoak direla eta 5.1 oinarrian, d) paragrafotik m)-ra bitartekoetan, ezarritako betekizunak betetzen dituela, hori egiaztatzeko dokumentazioa duela, eta Administrazioak eskatzen duenean haren esku utziko duela adieraztekoa.

c) Erakunde eskatzaileak laguntza kuantifikatzeko aurkeztu nahi duen beste edozein dokumentazio osagarri.

Laguntzak eskatu dituzten eta izaera juridikorik ez duten pertsona fisiko edo juridikoen taldeen kasuan, proiektu pilotuan parte hartzen duten enpresa edo erakunde bakoitzari dagokionez aurkeztu beharko da dokumentazioa.

9.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki egiaztatuko ditu NAN, IFK, bere zerga-betebeharren ordainketak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean dituela egiaztatzen duten agiriak, pertsona eskatzaileek edo onuradunek horretarako berariazko baimena eman beharrik izan gabe, haiek berariaz aurka egiten diotenean salbu, eta, kasu horretan, dagokion ziurtagiria edo dokumentua aurkeztu beharko dute. Hori guztia Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen 1/1997 Legegintza Dekretuaren 50.3 artikulua aplikatuz, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 28.2 artikuluari dagokionez.

10.– Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 3. paragrafoan ezarritakoarekin arabera, oinarri honen 8. paragrafoan eskatutako dokumentazioa administrazio honetan edo beste batean entregatzen denean eta eskatzaileak berariaz deklaratzen badu dokumentu horietan ez dela aldaketarik egin, horiek aurkeztutzat joko dira.

Eskatzaileak adierazi beharko du zein Administraziotan eta noiz aurkeztu diren dokumentuok, eta Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak elektronikoki bilduko ditu bere korporazio-sareen bidez.

Eskatzaileak ez badu nahi oinarri honen 8. paragrafoan eskatutako dokumentazioa biltzea, berariaz agertu beharko da horren aurka, eta dokumentazioa aurkeztu beharko du.

11.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, eskatutako dokumentazioarekin batera. Era berean, laguntza-eskabidearen ondoriozko jarduketetan, eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean ezarritakoaren arabera.

12.– Eskabideak oinarri honetan eskatutako dokumentazioa ez badauka, osorik ez badago edo akastuna bada, interesdunari jakinaraziko zaio hamar egun balioduneko epea duela hutsa zuzentzeko edo beharrezko agiriak eransteko. Halaber, adieraziko zaio horrela egin ezean atzera egin duela ulertuko dela, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebazpena eman ondoren eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluaren 4. apartatuan xedatutakoa betetzeko, eskabidea legez telematikoki aurkeztu behar badu interesdunak baina presentzialki egiten badu, aipatutako eskakizun horri muzin eginda, aurkezteko modua zuzentzeko eskatuko zaio, eta legez ezarritako bide elektronikoak erabiliz egiteko. Eskakizun hori bete ezean, presentzialki aurkeztu duena ez da baliozkoa edo eraginkorra izango. Elektronikoki aurkezteko jarritako epea da eskabidea aurkezteko epea.

Ondorio horietarako, baldin eta, zuzentzeko xedez, eskabide elektronikoa aurkezten bada, baina oinarri honetan ezarritako epetik kanpo, aurkeztu gabekotzat joko da eskabide hori.

13.– Edonola ere, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak, eskabidean adierazitakoa egoki ulertzeko, ebaluatzeko eta eskabidea izapidetzeko, beharrezkotzat jotzen dituen bestelako argibide edo agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari.

14.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak honako helbide honetan eskuratu daitezke: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

7. oinarria.– Laguntzen kudeaketa.

1.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak izango du deialdi honetan araututako laguntzak kudeatzeko eskumena.

2.– Balorazio-batzorde bat sortuko da II., III., IV., V., VI., VII. eta VIII. kapituluetako laguntza-lerroetako proiektuak ebaluatzeko eta baloratzeko, bai eta balorazio-irizpide objektiboak aplikatzeko eta haztatzeko ere.

3.– Balorazio Batzordea Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzako hiru pertsonak osatuko dute. Horietako bat ikerketa-programen arduraduna izango da, eta batzordeko lehendakari gisa jardungo du. Beste biak, berriz, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzari atxikitako zuzendaritzetako teknikarien artean aukeratuko dira, eta Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bidez izendatuko. Ebazpen horretan, idazkaria zein izango den adieraziko da.

Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da Batzordea eratu baino lehen.

Batzordeak, bere eginkizunak betetzeko, arloko aditu diren pertsonei eskatu ahal izango die hala bileretan parte hartzeko nola aholkularitza emateko, beharrezko irizten dionean.

4.– Balorazio-batzordearen egitekoak hauek izango dira:

a) Aurkeztutako eskabide guztiak aztertzea, eta aplikatzekoa den araudia betetzen ez dutenak baztertzea. Era berean, araudia betetzen ez duen eskabide bakoitza baztertzeko arrazoiak zerrendatuko ditu.

b) Aplikatu beharreko araudia betetzen duten eskabideak ebaluatzea. Ebaluazioaren barruan, proiektuak balioetsiko ditu, eta balioetsiko du zenbateraino betetzen dituen bakoitzak agindu honek finkatzen dituen irizpide objektiboak.

c) Balioesteko eta kuantifikatzeko finkatzen dituen irizpide objektiboetan oinarrituz, onuradun bakoitzari zenbateko laguntza eman proposatzea.

5.– Balorazio-batzordeak ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari. Proposamenak agindu honen 9. oinarrian aipatzen den edukia jaso beharko du gutxienez.

6.– Balorazio-batzordeak bere barne funtzionamendu-arau propioak ezarri ahalko ditu. Horiek arautzen ez dituzten gaietan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan xedatua aplikatuko da.

8. oinarria.– Laguntzak esleitzeko eta kuantifikatzeko prozedura.

1.– Lehiaketa bidez esleituko dira agindu honen II., III., IV.,V., VI., VII., eta VIII. kapituluek arautzen dituzten laguntza-lerro bakoitzeko laguntzak.

2.– Aipatutako kapituluek arautzen duten laguntza-lerro bakoitzaren barruan, proiektu bakoitzari ematen zaion laguntzaren hasierako zenbatekoa kalkulatzeko, aurkezten diren proiektuak konparatuko dira, eta aginduak finkatzen dituen hautaketa-irizpide objektiboak eta balioespena aplikatuko zaizkie. Ondoren, laguntza-ildo bakoitzeko aurkeztutako proiektuen zerrenda egingo da, proiektuak puntu gehien duenetik puntu gutxien duenera ordenatuta. Ordena horretan esleituko dira laguntzak, deialdi honen 26., 33., 40., 47., 54., eta 61. oinarriek finkatzen dituzten ehunekoak aplikatuta, funts guztiak agortu arte.

Funtsak mugatuak direla kontuan izanik, lerro bakoitzeko azken laguntzari dagokionez, proposatutako kopurua diru kopuru erabilgarria baino handiagoa bada, esleituko den laguntza diru kopuru erabilgarri hori izango da, baldin eta kopuru hori diruz lagun daitekeen gastuaren % 70ekoa edo handiagoa bada. Diru kopuru erabilgarri hori diruz lagun daitekeen gastuaren % 70 baino gutxiago bada, ez da laguntza esleituko, eta kopuru horrek 1. oinarrian jasotako beste lerro batera zuzendutako funtsak handituko ditu, honako hurrenkera honetan: II., III., V., VII., VI., VIII. eta IV. kapituluak, harik eta guztiz agortzen diren arte.

9. oinarria.– Ebazpena.

1.– Aurkeztutako eskabideak eta dokumentuak aztertu ondoren, balorazio-batzordeak egin duen proposamena ikusirik, 7. oinarrian xedatutakoaren arabera Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebatziko du eskatutako laguntzak eman ala ez, ebazpen bakar baten bitartez.

2.– Ebazpenak informazio hau jaso beharko du, gutxienez:

A) Baietsitako eskabideei dagokienez:

1) Onuradunen izena edo izen soziala, eta IFK edo NAN.

2) Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kontura finantzatzen den zenbatekoa.

3) Aplikatutako irizpide objektiboak eta laguntzaren ehunekoa.

4) LGENF Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren kontura finantzatutako diruz lagundutako zenbatekoa, LGENF Funtsaren kontura finantzatzen den zenbatekoa Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailea eratzen duen urriaren 3ko 194/2006 Dekretuaren arabera eman eta ordainduko dela adierazita.

5) Proiektuak gauzatzeko epearen bukaera-data.

6) Basogintza-sektoreko lankidetzarako laguntzetarako eta landa-eremuetako nekazaritzakoak ez diren garapen-proiektuetarako, laguntzaren minimis-izaera adieraztea eta Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamenduaren, Batzordearenaren, 2013ko abenduaren 18koaren, aipamen zehatza egitea (2013ko abenduaren 24ko EBAO, 352. zenbakia).

7) Izaerarik gabeko pertsona fisikoen edo juridikoen taldeek berariaz adierazi beharko dituzte taldeko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko dirulaguntza-zenbatekoa.

B) Ezetsitako eskabideei dagokienez:

1) Eskatzailearen izena edo sozietate-izena, IFK edo NAN.

2) Laguntza ukatzeko arrazoiak.

3.– Zehapen-prozeduraren batean edo dirulaguntzen itzultze-prozeduraren batean egonez gero, hura amaituta izan beharko da dirulaguntza eman ahal izateko. Prozedurak, amaieran, laguntza publikoak eskuratzeko gaitasungabetzea badakar, edo laguntza itzultzeko betebeharra ezartzen badu, emandako laguntza baliogabetu egingo da, onuradun izateko debekua izateagatik.

4.– Agindu hau indarrean jarri eta gehienez sei hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da ebazpena.

Lehia-konkurrentziako prozeduraren ebazpena, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluaren 1. apartatuko b) letran xedatutakoaren arabera, EHAAn argitaratuko da, eta argitalpena jakinarazpentzat hartuko da. Dena dela, ebazpen osoa helaraziko zaie interesdun guztiei, eta, gainera, ebazpenean interesdun bakoitzari berariaz eragiten dioten alderdiak identifikatuko dira.

Nolanahi ere, lehenengo egin den jakinarazpenaren data joko da jakinarazpen-datatzat.

5.– Agindu hau indarrean sartu eta sei hilabete igarota, ebazpen espresurik ez badago, eskabidea ukatu egin zaiela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan xedatutakoaren arabera.

6.– Prozeduraren ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio interesdunak Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpenaren jakinarazpena jasotzen duenetik aurrera, edo, hiru hilabeteko epean administrazio-isiltasunaren ondorioak gertatu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

7.– Jakinarazpen elektronikoak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera jo beharko da: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

10. oinarria – Onuradunen betebeharrak.

1.– Agindu honek arautzen dituen dirulaguntzen onuradunek oinarri honetan ezarritako baldintzak bete behar dituzte, zeinek xedapen hauetako baldintzak jasotzen baitituzte: Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluko baldintzak, 2015-2020 Euskadiko Landa Garapenerako Programan aurreikusitako laguntzen araudi-esparrua ezartzen duen otsailaren 14ko 43/2017 Dekretuaren 15. artikuluan aurreikusitakoak eta hainbat laguntzen baldintza espezifikoak. Hona hemen:

a) Laguntzak ematen dituen ebazpenean edo, hala badagokio, luzapen-ebazpenean ezarritako epean gauzatzea laguntzaren helburu den jarduera, betiere deialdi honen 11. oinarrian ezarritako gehieneko muga aintzat hartuta.

b) Dirulaguntza eman den helbururako erabiltzea; beraz, proiektu pilotu bat burutu behar da.

c) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, baldin eta dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena hartu eta hamabost egunean onuradunek ez badiote berariaz uko egiten, onartu egiten dutela ulertuko da.

d) Ebazpen-proposamena eman baino lehen, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

e) Proiektuen emaitzak hedatzeko betebeharrari dagokionez: laguntzaren kopuru osoa jaso eta gehienez ere bi hilabeteko epean argitaratuko dira emaitzak. Proiektuaren emaitzak operazioaren deskribapen labur bat eginez hedatuko dira; buruaren erabilera profesionalerako web-orrian, ahal dela, edo, hala badagokio, taldeko kideetako baten web-orrian.

f) Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari jakinaraztea jarduera edo proiektua partez edo osorik gauzatu dela eta haren esku jartzea hala egin dela egiaztatzeko beharrezkoak diren agiri guztiak.

g) Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko Sailari, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari eta Europar Batasuneko kontrol-organoei jasotako laguntzak nola erabili diren eta haien helburuak bete diren fiskalizatzeko eskatzen duten informazio guztia eman beharko zaie.

h) Deialdi honen 5. oinarriko 4. paragrafoan xedatutakoa eragotzi gabe, baldin eta beste administrazio batek edo erakunde publiko edo pribaturen batek helburu bererako ematen duen beste dirulaguntza edo laguntzarik eskatu eta eskuratzen bada, horren berri ematea Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, idatziz, beste laguntza edo dirulaguntza eskuratu izanaren berri izan eta hurrengo hamabost egun naturalen barruan eta, betiere, funts publikoen erabilera justifikatu aurretik.

i) Dirulaguntza emateko kontuan hartzen den egoera subjektibo edo objektiboren bat aldatzen bada, aldaketaren berri eman behar diote Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, idatziz.

j) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluan ezarritako betebeharrak betetzea.

k) Diruz laguntzen diren gastu eta jarduera guztietan eta haiei buruz argitaratzen diren informazio eta iragarki guztietan agerian jartzea erkidego-funtsek eta Eusko Jaurlaritzak finantzatzen dituztela laguntzok, Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburua arautzen duen abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuarekin eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren a, aplikazio-xedapenak ezartzen dituen Batzordearen uztailaren 17ko 808/2014 (EB) Exekuzio Erregelamenduaren III. eranskinarekin bat, agindu honen II. eranskinean adierazten den eran.

l) Merkataritza-legeriak eskatutako baldintzetan izatea ikuskatutako kontabilitate-liburuak, erregistro izapidetuak eta gainerako dokumentu guztiak, eta deialdi bakoitzean finantzatutako inbertsioarekin lotutako gastu guztietarako kontabilitate-kode egoki bat edo kontabilitate-sistema bereizi bat mantentzea, araudiak finkatzen dituen kontrolak egin ahal izateko.

m) Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten dokumentuak gordetzea, dokumentu elektronikoak barne, zeren eta egiaztapenak eta kontrolak egiteko erabil baitaitezke.

n) Minimis laguntzen araubidera bildutako basogintza-sektoreko lankidetzarako laguntzei eta nekazaritzakoak ez diren landa-eremuetako garapen-proiektuei dagokienez, adieraztea minimis laguntzei buruzko Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduari lotutako laguntzarik jaso den uneko zerga-ekitaldian edo aurreko bietan. Informazio hori laguntza-eskabidean adierazi beharko da.

2.– Foru-ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak egunean dauden, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak egiaztatuko du, automatikoki. Hala ere, eskatzaileak modu arrazoituan aurka egin ahal izango du eta, hala egiten badu, ziurtagiria edo eskatzen zaion agiria aurkeztu beharko du, betiere urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluko 2. apartatuan xedatutakoaren arabera.

11. oinarria.– Betearazteko gehieneko epeak.

1.– Agindu honetan bildutako laguntzei dagozkien gastuak urtean edo hainbat urtetan betearazi ahal izango dira. 2021eko aurrekontu-ekitaldian hasi behar dira diruz laguntzekoak diren ekintzak.

2.– Urtebete irauten duten proiektuak gauzatzeko epea 2021eko abenduaren 31n amaituko da. Nolanahi ere, luzatu egin ahal izango da, 15. oinarriaren 4. zenbakian xedatuarekin bat etorriz, eta luzatutako proiektuak gauzatzeko gehieneko epea 2022ko abenduaren 31n amaituko da, beranduenez.

3.– Hainbat urtetarako proiektuak gauzatzeko epea 2022ko abenduaren 31n amaituko da. Nolanahi ere, luzatu egin ahal izango da, 15. oinarriaren 4. zenbakian xedatuarekin bat etorriz, eta luzatutako proiektuak gauzatzeko gehieneko epea 2023ko abenduaren 31n amaituko da, beranduenez.

12. oinarria.– Gastua justifikatzea.

1.– Laguntzen den proiektua gauzatu dela justifikatzeko, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzan:

a) Jarduketak justifikatzeko txosten bat, proiektuaren gauzatzeari eta gauzatze-mailari buruzko informazioa jasotzen duena, eta haren amaierako emaitzak.

b) Langile-gastuak, honako hauen bidez justifikatuko dira: ordainsariak, horiek ordaindu izanaren agiriak, Langile Zerrenda Izenduna (LZI), aurreko ekitaldiari dagozkion Kotizazioen Likidazioaren Ordainagiriak (KLO) eta hitzartutako lanordu kopurua adierazten duen agiria. Lehen sektoreko eragileen kasuan, 17,00 eurotan ezarri da orduko kostua, eta proiektura bideratutako ordu kopuruaren ziurtagiria erantzukizunpeko adierazpen bidez egingo da.

c) Fakturak eta froga-balio baliokidea duten gainerako dokumentuak, baliozkoak direnak merkataritzako trafiko juridikoan, edo administrazio-efikazia dutenak. Egiaztagiriak zigilu batekin markatuko dira, eta laguntza honetara aurkeztu izana eta egiaztagiriari egotzitako dirulaguntzaren ehunekoa adieraziko dira. Gainera:

• 100.000 euro arteko (zenbateko hori barne) dirulaguntzetan, egindako gastuak justifikatzeko, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztuko da, non taula xehatu bat jasoko baita fakturei eta egin diren ordainketei buruzko datuekin, adibidez: fakturazioaren eta ordainketaren datak eta erreferentziak, hornitzailea, kontzeptua, zenbatekoa eurotan eta aplikatutako zergak.

• 100.001 eurotik gorako (zenbateko hori barne) dirulaguntzetan, Proiektuaren kostuen auditoretza-txostena eta gainerako beharrezko dokumentazioa; Kontu Auditoreen Erregistro Ofizialean (KAEO) inskribatuta dauden auditoreek egin behar dute txostena, maiatzaren 17ko EHA/1434/2007 Aginduari jarraikiz (2007ko maiatzaren 25eko BOE, 125. zk.). Txosten hori bakarra izango da proiektu osorako, eta bertan parte-hartzaile bakoitzari buruzko informazioa jasoko da. Txostena talde eragileak edo berrikuntza-taldeak izendatutako ordezkariak aurkeztuko du laguntza emateko ebazpenarekin batera, entitate onuradun bakoitzari bidaliko zaizkion jarraibideei jarraituz. Kontu-ikuskapenaren kostutik, gehienez 1.500 euro lagundu daitezke diruz, proiektu bakoitzeko.

d) Erantzukizunpeko adierazpen bat, zehazten duena fakturak eta ordainketak justifikatzeko gainerako egiaztagiriak ez direla aurkeztu diruz lagundu daitezkeen beste programa batzuk justifikatzeko edo, hartarako aurkeztu badira, zehazten duena zer programa justifikatzeko aurkeztu diren eta faktura edo egiaztagiri bakoitzaren zer ehuneko lagundu den diruz.

e) Behar izanez gero, dirulaguntzak itzultzeagatik dagozkion betebeharrak ordaindu dituela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena.

f) II. kapituluko proiektuei dagokienez, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak emandako eredua, behar bezala beteta, proiektuaren datuak Europako Berrikuntza Agentziara (EIP Agri) igortzeko.

2.– Foru-ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak egunean dauden, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak egiaztatuko du, automatikoki. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake laguntza-eskaeran inplizituki dagoen baimen hori, eta, hala egiten badu, ziurtagiria edo eskatzen zaion agiria aurkeztu beharko du, betiere urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 2. paragrafoan xedatutakoaren arabera.

3.– Laguntzak modu egokian kudeatu eta ordaintzen direla bermatzeko, egindako gastua egiaztatzen duten agiriak aurkezteko epea, gehienez, 2022ko urtarrilaren 31ra artekoa izango da urtebeteko proiektuetarako, eta 2023ko urtarrilaren 31ra artekoa hainbat urtetarako proiektuetarako.

Luzapena emango balitz, emandako luzapena bukatu eta hurrengo hilabeteko azken eguna izango da egindako gastua justifikatzeko dokumentuak aurkezteko azken eguna.

4.– Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak dokumentu gehiago eskatu ahal izango ditu, egoki baderitzo. Eskaera horrek arrazoitua izan beharko du.

13. oinarria.– Ordainketa.

1.– Ordainketa egiteko, aurretik eskatu eta gastua justifikatu beharra dago, aurreko oinarrian adierazitako agiriak aurkeztuz.

2.– Ez da ordainduko laguntzaren aurrerakinik.

3.– Urte bakoitzean, ordainketak kontura egin daitezke, proiektuak gauzatzeko erritmoaren arabera. Horretarako, interesdunek eskatu egin behar dute aurretik. Gehienez ere, konturako ordainketa bat egingo da urte bakoitzeko. Konturako ordainketa egiteko eskabidearekin batera, 12. oinarriaren 1. zenbakian aipatzen diren agiriak aurkeztuko dira. Proiektuak hainbat urtetan gauzatzekoak badira, ekitaldi bakoitzean egingo da urte bakoitzean egindako inbertsioen edo gastuen ordainketa, Euskadiko aurrekontu-araubidearen alorrean indarrean dauden eta maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioei eta partzuergoei aplika dakiekeen aurrekontu-araubidea arautzen duten legezko xedapenen Testu Bateginaren 111. artikuluaren 5. zenbakian ezarritakoaren arabera.

4.– Ordainketa egiteko eskabidearekin batera, 12. oinarriaren 1. zenbakian aipatzen diren agiriak aurkeztuko dira. Dokumentazio hori osatu eta gehienez ere bi hilera, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak egin beharreko izapideak egingo ditu Ekonomia eta Ogasun Sailak ordainketa egin dezan.

5.– Inbertsioak ez badira ezarritako gehieneko epeetan egiten, ezta epeen luzapenean ere, edo inbertsioa egin izana egiaztatzeko agiriak ez badira epean aurkezten, onuradunek dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko dute, eta, hala dagokionean, agindu honen 17. oinarrian aurreikusitako itzulera-prozedura jarriko da abian.

6.– Izaera juridikorik ez duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuen taldeei (talde eragileak edo berrikuntza-taldeak) dagokienez, talde eragileak edo berrikuntza-taldeak funtsen hartzaile izateko izendatu duen kideari egingo zaio ordainketa, eta hark banatuko ditu taldeko gainerako kideen artean.

7.– Dirulaguntzak ordaintzeko, amaitu egin beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoak emandako antzeko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurak, artean izapideetan daudenak. Prozeduraren ondorioz laguntza publikoak jasotzeko desgaikuntza edo itzultzeko betebeharra ezarriko balitz, baldintzapean emandako laguntza indargabetu egingo da, onuradun izateko debekua dakarten egoeretako batean egoteagatik, eta laguntza ez da inolaz ere ordainduko.

8.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean jasota egon beharko du. Alta eman edo hirugarren interesduneko zure datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako hirugarrengoentzako erregistro telematikora jo beharko da, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

14. oinarria.– Azpikontratazioa.

1.– Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 29. artikulua eta uztailaren 21eko 887/2016 Errege Dekretuaren 68. artikulua aplikatuz, diruz lagundutako jardueraren gauzatzea onuradun ez diren hirugarrenei azpikontratatu ahal izango die onuradunak. Proiektua gauzatzeko azpikontratua diruz lagunduko den jardueraren % 60koa izan daiteke gehienez.

2.– Baldin eta hirugarrenei azpikontratatutako jardueraren zenbatekoak dirulaguntzaren zenbatekoa % 20 gainditzen badu, dirulaguntza 60.000 eurotik gorakoa izanik, idatzizko kontratua egin beharko da, zeina Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak baimendu beharko baitu kontratua formalizatu aurretik eta eskabidea aurkeztu ondoren.

Kontratua formalizatzeko baimen-eskaera laguntza-eskabidearekin batera aurkeztuko da, eta onartze- edo ukatze-ebazpena, aldiz, aurkezten den egunetik bi hileko epean emango eta jakinaraziko da; epe hori igarota, berariazko ebazpenik eman ez bada, eskabidea onartu dela ulertu ahal izango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoaren arabera. Prozedurako ebazpenaren aurka, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari. Horretarako hilabeteko epea izango du ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, edo hiru hilekoa, administrazio-isiltasunak ondorioak izan eta biharamunetik aurrera.

3.– Kontratua ezin izango da zatikatu kontratuaren zenbatekoa murriztu eta 2. zenbakiko betekizunak bete beharrik ez izateko helburuz.

4.– Kontratistek onuradunarekiko besterik ez dute betebeharrik, eta onuradunak dauka diruz lagundutako jarduera ondo gauzatzeko erantzukizun osoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren aurrean.

5.– Aurreko paragrafoan jasotakoa betetzeko, onuradunen erantzukizuna da diruz lagunduko den jarduera itundua gauzatzean agindu honetan ezarritako mugak errespetatzen direla zaintzea, diruz lagundutako gastuen izaera eta zenbatekoari dagokionez, eta kontratistek, aldiz, agindu honen 10. oinarriaren 6. zenbakian adierazitako lankidetza-betebeharra bete behar dute, eta muga horiek benetan errespetatzen dituzten ala ez behar bezala egiaztatzeko aukera eman.

6.– Alabaina, onuradunak ezin izango du honako hauekin itundu diruz lagundutako jarduera partez edo osorik egikaritzea:

a) 5. oinarrian ezarritako betekizun orokorrak betetzen ez dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.

b) Kontratuaren xede den jarduera egiteko beste dirulaguntza batzuk jaso dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.

c) Bitartekari edo aholkulariekin, baldin eta eragiketaren kostu totalaren ehuneko jakin gisa definitzen badira horiei ordaindu beharrekoak; non eta ordainketa hori ez dagoen justifikatuta egindako lanak edo emandako zerbitzuak merkatuan daukan balioaren erreferentziaren arabera.

d) Onuradunarekin loturaren bat duten pertsona fisiko edo juridikoak, hauek gertatzen direnean izan ezik:

1) Kontratazioa merkatuko baldintza normalen arabera egin izana.

2) Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren aldez aurretiko baimena lortu izana.

e) Deialdi eta programa berean laguntza eskatu duten, baina betekizunak betetzen ez dituztelako edo beharrezkoa den balorazioa lortu ez dutelako laguntzarik gabe geratu diren pertsona fisiko edo juridikoak.

15. oinarria.– Dirulaguntzak emateko baldintzak bat etortzea eta aldatzea eta inbertsioa egiteko epeak luzatzea.

1.– Beste erakunde publiko nahiz pribatu batetik beste laguntza edo dirulaguntzaren bat jasoz gero, idatziz justifikatu eta jakinarazi beharko zaio Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, eta, horren ondorioz, gerta liteke dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea; kasu horretan, dena dela, agindu honetan ezarritako gutxieneko betekizunak eta laguntza ematea eragin zuen helburua gorde beharko dira. Horretarako, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak dagokion ebazpena aldatzeko ebazpena emango du, emandako dirulaguntzaren zenbatekoak oinarri berrira egokitzeko, eta, dagokionean, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak arautzen duen itzulketa-prozedura hasiko du.

2.– Aurkeztu eta dirulaguntza eman zaion proiektuan egiten dituen aldaketak idatziz jakinarazi eta behar bezala justifikatu beharko ditu onuradunak, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren aurrean.

Aurkeztu eta dirulaguntza eman zaion proiektuan aldaketa funtsezkoak egiten badira, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebazpena emango du, aldaketa onartuz edo ezeztatuz. Aldaketa onartuz gero, ebazpen horretan bertan, laguntza emateko jatorrizko ebazpena aldatuko da, baldin eta edukiren bat aldatu bada.

Honako hauek hartuko dira aldaketa funtsezkotzat:

a) Aldaketa esanguratsuak egitea edo proiektuan hasieran ezarritako helbururen bat ezabatzea.

b) Proiektua gauzatzeko egutegia aldatzea.

c) Proiektua gauzatzeko ezarritako faseren bat deuseztatzea.

d) Gastu-kontzeptuak aldatzea, hasieran onartutako gastuez gain beste batzuk ere sartuz.

e) Proiektuko parte-hartzaileren baten ordez besteren bat jartzea –ezarritako eskakizun eta betebehar guztiak bete beharko ditu–, edo parte-hartzaileren bat kentzea.

Aldaketak direla-eta ez da inoiz emandako laguntza handituko.

Aldaketak ez badira funtsezkoak, ez dute laguntza emateko ebazpena aldatuko, oinarri honetako 3. paragrafoan aurreikusitakoa gertatzeari kalterik egin gabe.

3.– Baldin eta proiektuaren behin betiko benetako kostua txikiagoa bada onartutako eta dirulaguntza emateko erreferentziatzat hartutako aurrekontua baino, eta laguntza helburu bererako erabiltzen bada, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa txikitu egingo da, dagokion proportzioan, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariaren likidazio-ebazpen baten bidez, eta, gero, oinarri berriari aplikatuko zaio dirulaguntzaren ehunekoa.

4.– Onuradunak aldez aurretik eskatu eta idatziz justifikatzen badu laguntza eskatzen dueneko proiektua ezin dela gauzatu ebazpenean ezarritako epean berehalakoan proiektua gauzatzea eragozten duten berandutze, atzerapen edo zailtasunak gertatu direla-eta –laguntza emateko ebazpenaren arabera proiektua bukatu behar den eguna baino lehenago aurkeztu beharko luke eskaera–, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak proiektua gauzatzeko epea luzatu ahalko du, ebazpen bidez, non zehaztuko baita luzapenaren gehieneko iraupena, hasieran onartutako dirulaguntzari eutsita. Proiektua gauzatzeko gehieneko epea inola ere ez da izango agindu honen 11. oinarriak xedatzen duena baino luzeagoa.

16. oinarria.– Atzera egitea eta uko egitea.

1.– Eskatzaileek atzera egin ahalko dute, betiere laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi aurretik. Horretarako, atzera egiteko eskabidea helarazi beharko diote Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, idatziz, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartuko du eskabidea, eta amaitutzat emango du prozedura.

2.– Onuradunek laguntzei uko egin ahal izango diete, laguntza onartu ondoren ere –agindu honen 10. oinarriaren 3. zenbakian ezarritako betebeharrarekin bat etorriz, emandako laguntza onartzeko betebeharra dute onuradunek–, baina, betiere, inbertsioa amaitu aurretik, eta baldin eta Administrazioak inolako ordainketarik egin ez badu. Horretarako, emandako laguntzei uko egiteko eskaera helarazi beharko diote Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, idatziz, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartu eskaera eta amaitutzat emango du haiei dagokien prozedura.

Ukoa onartuta, onuradunak automatikoki galduko du ebazpen bidez onartutako eskubidea, bai eta emandako laguntza kobratzeko eskubidea ere.

17. oinarria.– Ez-betetzeak.

1.– Baldin eta onuradunek ez badute betetzen agindu honetako betebeharren bat edo dirulaguntza emateko ebazpenak finkatzen duen baldintzaren bat, proiektua ez badute osorik gauzatzen eta horren ondorioz erabat hutsaltzen badute laguntzaren helburua edo dirulaguntzak itzultzera behartzen duen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean badaude, laguntzak ematen dituen organo eskudunak, baldintzak ez betetzeagatiko espedientea izapidetu eta interesduna entzun eta gero, ebazpen baten bidez, dirulaguntza jasotzeko eskubidea kenduko dio onuradunari, partez edo osorik, eta, hala dagokionean, kobratu dituen laguntzak eta dagozkion legezko interesak itzuli beharko dizkio onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, partez edo osorik, proiektuaren gauzatze-mailaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.2 artikuluan xedatuarekin bat. Gainera, dagozkion gainerako neurriak hartuko dira.

Aipatutako diru kopuruak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

2.– Itzulketa-prozedura Administrazioko arau-hauste baten ondorioa bada, eskumena duen organoari jakinaraziko zaio, behar den zehapen-prozedurari ekin diezaion, eta interesdunari. Administrazioko arau-hausteak izango dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 56., 57. eta 58. artikuluetan jasotako jokabideak.

18. oinarria.– Bateragarritasunak.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateragarriak dira beste edozein erakunde publiko zein pribatuk helburu bererako emandako beste edozeinekin, betiere dirulaguntza guztien baturak gainditzen ez baditu 26., 33., 40., 47., 54., eta 61. oinarriek egoera bakoitzerako ezarritako gehieneko ehunekoak. Muga hori gaindituz gero, gaindikinari dagokion zenbatekoa kenduko zaio programa honen babespean emandako dirulaguntzari.

19. oinarria.– Datuen babesa.

Agindu hau aplikatuta biltzen diren izaera pertsonaleko datuak Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta gainerako lege aplikagarrietan xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

Datuen babesari buruzko informazioa lortzeko: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/datuak-babesteko-ordezkaria/hasiera/

II. KAPITULUA
NEKAZARITZA-PRODUKTIBITATEAREN ETA -JASANGARRITASUNAREN ALORREAN BERRIKUNTZARAKO EUROPAKO ELKARTEKO TALDE ERAGILEAK SORTZEKO ETA MARTXAN JARTZEKO LAGUNTZAK

20. oinarria.– Xedea eta helburua.

1.– Kapitulu honen xedea da nekazaritza-produktibitatearen eta -jasangarritasunaren alorrean Berrikuntzarako Europako Elkarteko talde eragileak sortzeko eta martxan jartzeko laguntzak arautzea.

2.– Honako hauek dira kapitulu honetako laguntzen helburuak:

• Elkarlana sustatzea aurrera egiteko, berrikuntzen bitartez, landa-ingurunearen lehiakortasunean.

• Nekazaritzan ekoizpen ekologikoa sustatzea.

• Sektorearen parte-hartzea eta elkarlana sustatzea berrikuntza-proiektuetan.

21. oinarria.– Onuradunak.

Talde eragileak izan daitezke kapitulu honek araututako laguntzen onuradun, talde eragiletzat ulertuz beren helburuak lortzeko proiektuak garatzeko asmoz Berrikuntzarako Europako Elkartearen helburuen barnean arazo zehatz bat konpontzeko edo aukera bat aprobetxatzeko hainbat pertsona fisikok zein juridikok osatutako taldea.

Talde eragile batek ez du nortasun juridikorik, eta, gutxienez, bi kidek osatua izan behar du –euren artean harreman organiko, funtzional edo ekonomikorik ez duten pertsona fisikoak edo juridikoak–; horietatik batek nekazaritza eta elikadura sektoreetako balio-katekoa izan behar du, kate horretan sartzen direlarik nekazariak (nekazaritza-ekoizleak) eta horien elkarteak, ikertzaileak, aholkulariak, nekazaritzako eta basoko produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko enpresak, kooperatibak, eta elkarteak.

Talde horietan parte hartzen duten pertsona fisiko zein juridiko guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarteen eskabideek berariaz adierazi behar dituzte elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa, horiek ere onuradun gisa hartuko baitira. Nolanahi ere, izendatu behar da taldearen ordezkari edo ahaldun bat, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarrak izenpetu eta aurkeztuko du eskabidea talde eragilearen izenean.

22. oinarria.– Eskakizun espezifikoak.

Agindu honen 5. oinarriko eskakizun orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

1.– Proiektuak berritzaileak izan daitezela, berritzaile izateari buruz 3. oinarriko 11. paragrafoan jasotako definizioaren arabera.

2.– Proiektuek dokumentu eragile bat izan dezatela, 30 orrialdekoa gehienez, honako hauek jasoko dituena:

a) Proiektu berritzailearen deskribapen xehatua; alderdi ekonomiko eta tekniko guztiak azaldu behar dira, bai eta taldeko kide bakoitzak egingo duen diruz laguntzeko moduko gastu mota bakoitzari dagozkion kostu zehatzak ere.

b) Aurreikusitako emaitzen deskribapena, bai eta produktibitatea eta baliabideen kudeaketa jasangarria sustatzeko helburua –Berrikuntzarako Europako Elkarteen helburua– lortzen laguntzeko ekarpenarena ere.

c) Talde eragileko kideen zerrenda eta horietako bakoitzak garatu beharreko jardueren deskribapena.

d) Funtzionamenduari zein erabakiak hartzeko moduari dagokienez gardentasunez aritzeko asmoz ezarritako barne-prozeduren deskribapena.

e) Talde eragileko kide bat izendatzea funtsen hartzaile; horrek banatuko ditu funtsok talde eragileko gainerako kideen artean.

f) Parte-hartzaile guztien izenpeak.

23. oinarria.– Dokumentazio espezifikoa.

Agindu honen 6. oinarriaren arabera eskatzen den dokumentazioaz gain, eskakizunarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira nahitaez:

1.– Agindu honen 22. oinarriaren 2. paragrafoan aipatzen den dokumentu eragilearen kopia.

2.– Baterako erantzukizunpeko adierazpena, honako hauek adieraziko dituena:

a) Aurkezten den proiektuaren jarduerak berriak direla.

b) Proiektuaren emaitza zabaltzeko konpromisoa hartzen duela, Berrikuntzarako Europako Elkarteen sarearen bidez.

24. oinarria.– Kostu diruz lagungarriak eta diruz lagundu ezin direnak.

1.– Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

a) azterlan orokorren, bideragarritasun-azterlanen eta enpresa-planak egitearen gastuak;

b) proiektu bat bideragarri egiteko dagokion eremuan egindako dinamizazio-, sustapen- eta animazio-jardueren kostuak;

c) lankidetza-jardueren funtzionamendu-gastuak;

d) proiektu pilotuak egiteko beharrezko diren gastuak;

e) komunikazio- eta hedapen-jardueren kostuak;

f) langileen kostuak;

g) zeharkako kostuak (langileen kostuen % 15).

2.– Aurreko paragrafoan zehazten diren kostu diruz lagungarriei dagokienez, hauek izango dira gastuen egozpena eta horren mugak:

a) Langile-gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

b) Parte-hartzaile bakoitzaren gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

c) Zentro teknologiko edo ikerketa-zentro bakoitzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

d) Zeharkako gastuak pertsonaleko gastu zuzenen % 15 izango dira.

e) Ekipamenduak eta azpiegiturak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

3.– Kostu/gastu diruz lagungarriaren zenbatekoak 5.000 euro gainditzen duenean, eskatzaileak hornitzaile ezberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, zerbitzu edo ondasun horren ezaugarri bereziengatik merkatuan horiek egiten, ematen edo hornitzen duen behar besteko erakunderik ez dagoenean izan ezik edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada izan ezik. Aurkeztutako eskaintzetatik bat hautatzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikoki abantailatsuena ez hautatzearen arrazoia. Aurrekontuek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

a) Bezeroaren izena.

b) Hornitzailearen izena.

c) Data.

d) Kontzeptua.

e) Aurrekontuaren edo fakturaren zenbakia.

f) Hizkuntza hauetako batean idatzia egotea: euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa.

g) Zerga-oinarriaren eta BEZaren xehakapena.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

Eskatzaileak aurkeztutako gastu diruz lagungarrien zenbatekoak ez du gaindituko merkatuko batez besteko balioa.

4.– Diruz laguntzekoak ez diren gastuak izango dira enpresa-planak, ingurumen-planak, basoen kudeaketa-planak edo plan baliokideak gauzatzeari lotutakoak. Halere, proiektu pilotua gauzatzeari lotutako inbertsioak finantzatu egingo dira, proiektuak dirauen bitarteko amortizazioa aplikatuz.

25. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Kapitulu honek arautzen dituen proiektuak baloratzeko eta bakoitzari puntuazio bat emateko –proiektu bakoitzaren puntuazioaren arabera kalkulatuko da laguntza, agindu honen 26. oinarriarekin bat–, balorazio-irizpide hauek eta dagozkien puntuazioak hartuko dira kontuan:

1.– Talde eragilearen helburua: 20 puntu, gehienez.

a) Talde eragilearen helburuak garbi ezartzea:

– Zehaztapen handia: 8 puntu.

– Zehaztapen ertaina: 4 puntu.

– Zehaztapen txikia: 2 puntu.

b) Helburuak Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Biziarekin lotuta egotea:

– Lotura handia: 8 puntu.

– Lotura ertaina: 4 puntu.

– Lotura txikia: 2 puntu.

c) Ekiten zaion gaiaren garapen-mailaren azterketa:

– Analisi-kalitate handia: 6 puntu.

– Analisi-kalitate ertaina: 4 puntu.

– Analisi-kalitate txikia: 2 puntu.

2.– Talde eragilearen osaera: 15 puntu, gehienez.

a) Talde eragilea osatzen duten eragileen egokitasuna justifikatzea:

– Taldekideen % 75-% 100 egokiak: 6 puntu.

– Taldekideen % 50-% 74 egokiak: 4 puntu.

– Taldekideen % 40-% 49 egokiak: 2 puntu.

– Taldekide egokiak <% 40: 0 puntu.

b) Beste talde eragile batzuekiko lankidetza:

– Badago lankidetza: 1 puntu.

– Ez dago lankidetzarik: 0 puntu.

c) Diziplina anitzeko lankidetza:

– Aniztasun-maila handia taldekideen profiletan: 5 puntu.

– Aniztasun-maila ertaina taldekideen profiletan: 3 puntu.

– Aniztasun-maila txikia taldekideen profiletan: 0 puntu.

d) Talde eragilekoak ez diren eragileengana hurbiltzeko gaitasuna:

– Ikusten da inpaktua kanpoko eragileengana iristen dela: 2 puntu.

– Ez da ikusten inpaktua kanpoko eragileengana iristen denik: 0 puntu.

e) Ezagutza-trukeen kantitatea eta kalitatea, eta interakzioak sortzea:

– Maila altua: 1 puntu.

– Maila baxua: 0 puntu.

3.– Berrikuntza-eragilearekin elkarlanean aritzea: 15 puntu, gehienez.

– Badago parte-hartzea: 15 puntu.

– Ez dago parte-hartzerik: 0 puntu.

4.– Nekazaritzako elikagaien EAEko zentro teknologiko edo ikerketa-zentro batean parte hartzea: 15 puntu, gehienez. Nekazaritzako elikagaien EAEko zentro teknologiko edo ikerketa-zentroetako proiekturen batean aktiboki parte hartzea.

– Badago parte-hartzea: 15 puntu.

– Ez dago parte-hartzerik: 0 puntu.

5.– Proiektuaren ezaugarriak: 35 puntu, gehienez.

a) Proiektuak duen inpaktua produktibitateari eta jasangarritasunari (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) dagokienez:

– Ekarpen handia: 7 puntu.

– Ekarpen ertaina: 4 puntu.

– Ekarpen txikia: 2 puntu.

b) Emaitza praktikoek azken erabiltzaileentzat duten garrantzia:

– Garrantzi handia: 8 puntu.

– Garrantzi ertaina: 4 puntu.

– Garrantzi txikia: 2 puntu.

c) Proiektuaren berrikuntza-potentziala:

– Berrikuntza-maila altua: 8 puntu.

– Berrikuntza-maila ertaina: 4 puntu.

– Berrikuntza-maila baxua: 2 puntu.

d) Ezarpen-plana: espero diren mugarriak eta emaitzak:

– Egokitasun handia: 3 puntu.

– Egokitasun ertaina: 1 puntu.

– Egokitasun txikia: 0 puntu.

e) Komunikazio- eta hedapen-plana:

– Egokitasun handia: 3 puntu.

– Egokitasun ertaina: 1 puntu.

– Egokitasun txikia: 0 puntu.

f) Jarduera-adierazleak: jarraipena eta kontrola:

– Egokitasun handia: 3 puntu.

– Egokitasun ertaina: 1 puntu.

– Egokitasun txikia: 0 puntu.

g) Proiektuaren bideragarritasunaren azalpena eta horren hedapena:

– Justifikazio-maila altua: 3 puntu.

– Justifikazio-maila ertaina: 1 puntu.

– Justifikazio-maila baxua: 1 puntu.

26. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

1.– Kostu diruz lagungarriaren % 80 izango da laguntzaren gehieneko ehunekoa, ehuneko horrentzako % 80 izanik Europak lagundutako finantzaketa-tasa.

2.– Proiektu bakoitzari gehienez ere 100 puntu eman ahal izango zaizkio, eta hautaketa-irizpide bakoitzari 25. oinarrian ezarritako haztapena aplikatuko zaio. Laguntza lortzeko, 40 puntu izan behar dira gutxienez.

Aurreko oinarrian xedatutakoarekin bat, proiektu bakoitzak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortzen duen puntuazioaren arabera, zuzeneko laguntza hau emango zaio:

a) Kostu diruz lagungarrien % 80 emango zaie gehieneko puntuazioa lortzen duten proiektuei.

b) Kostu diruz lagungarrien % 70 emango zaie 1-12 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

c) Kostu diruz lagungarrien % 60 emango zaie 13-18 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

d) Kostu diruz lagungarrien % 50 emango zaie 19-24 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

e) Kostu diruz lagungarrien % 40 emango zaie 25-30 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

f) Kostu diruz lagungarrien % 30 emango zaie 31-36 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

g) Kostu diruz lagungarrien % 25 emango zaie 37-42 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

h) Kostu diruz lagungarrien % 20 emango zaie 43-48 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

i) Kostu diruz lagungarrien % 15 emango zaie 49-54 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

j) Kostu diruz lagungarrien % 10 emango zaie 55-60 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

3.– Puntuazio berdina lortzen dutenen artean, lehentasuna emango zaio «proiektuaren ezaugarriak» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari. Halere, berdinketa egoten jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio «berrikuntza-taldearen helburua» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari.

III. KAPITULUA
PRODUKTU, PRAKTIKA, PROZESU ETA TEKNOLOGIA BERRIAK GARATZEKO LAGUNTZAK

27. oinarria.– Xedea eta helburua.

1.– Kapitulu honen xedea da nekazaritza-, elikagai- eta baso-sektoreetan produktu, praktika, prozesu eta teknologia berriak garatzeko laguntzak –lankidetza-planteamenduetatik sortutakoak– arautzea.

2.– Honako hauek dira kapitulu honetako laguntzen helburuak:

• Elkarlana sustatzea aurrera egiteko, berrikuntzen bitartez, landa-ingurunearen lehiakortasunean.

• Sektorearen parte-hartzea eta elkarlana sustatzea berrikuntza-proiektuetan.

28. oinarria.– Onuradunak.

Kapitulu honetan arautzen diren laguntzen onuradun izan daitezke berrikuntza-talde bat osatu eta lankidetza-planteamenduak aurkezten dituzten entitateak, pertsona fisikoak zein juridikoak.

Jarduera berriak edo asko hobetutako jarduerak ezarriz arazo zehatz bat konpontzeko edo jakineko aukera bat aprobetxatzeko hainbat pertsona fisikok zein juridikok osatutako taldea da berrikuntza-talde bat.

Pertsona fisikoek zein juridikoek osatutako talde horiek ez dute nortasun juridikorik, eta, gutxienez, bi kidek osatuak izan behar dute –euren artean harreman organiko, funtzional edo ekonomikorik ez duten pertsona fisikoak edo juridikoak–; horietatik, batek nekazaritza eta elikadura sektoreetako balio-katekoa izan behar du, kate horretan sartzen direlarik nekazariak (nekazaritza-ekoizleak) eta horien elkarteak, ikertzaileak, aholkulariak, nekazaritzako eta basoko produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko enpresak, kooperatibak, eta elkarteak.

Talde horietan parte hartzen duten pertsona fisiko zein juridiko guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarteen eskabideek berariaz adierazi behar dituzte elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa, horiek ere onuradun gisa hartuko baitira. Nolanahi ere, izendatu behar da taldearen ordezkari edo ahaldun bat, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarrak izenpetu eta aurkeztuko du eskabidea berrikuntza-taldearen izenean.

29. oinarria.– Eskakizun espezifikoak.

Agindu honen 5. oinarriko eskakizun orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

1.– Proiektuak berritzaileak izan daitezela, berritzaile izateari buruz 3.11 oinarrian jasotako definizioaren arabera.

2.– Nekazaritza-, elikadura- eta baso-sektoreetan produktu, praktika, prozesu eta teknologia berriak garatzera bideratuak izan daitezela proiektuak.

3.– Proiektuek dokumentu eragile bat izan dezatela, 30 orrialdekoa gehienez, honako hauek jasoko dituena:

a) Proiektu berritzailearen deskribapen xehatua; alderdi ekonomiko eta tekniko guztiak azaldu behar dira, bai eta taldeko kide bakoitzak egingo duen diruz laguntzeko moduko gastu mota bakoitzari dagozkion kostu zehatzak ere.

b) Aurreikusitako emaitzen deskribapena.

c) Berrikuntza-taldeko kideen zerrenda, eta horietako bakoitzak garatu beharreko jardueren deskribapena.

d) Funtzionamenduari zein erabakiak hartzeko moduari dagokienez gardentasunez aritzeko asmoz ezarritako barne-prozeduren deskribapena.

e) Berrikuntza-taldeko kide bat funtsen hartzaile izendatzea; horrek banatuko ditu funtsok berrikuntza-taldeko gainerako kideen artean.

f) Parte-hartzaile guztien izenpeak.

30. oinarria.– Dokumentazio espezifikoa.

Agindu honen 6. oinarriaren arabera eskatzen den dokumentazioaz gain, eskakizunarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira nahitaez:

1.– Agindu honen 29. oinarriaren 3. paragrafoan aipatzen den dokumentu eragilearen kopia.

2.– Erantzukizunpeko adierazpena, aurkezten den proiektuaren jarduerak berriak direla adierazten duena.

31. oinarria.– Kostu diruz lagungarriak eta diruz lagundu ezin direnak.

1.– Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

a) azterlan orokorren, bideragarritasun-azterlanen eta enpresa-planak egitearen kostuak;

b) proiektu bat bideragarri egiteko dagokion eremuan egindako dinamizazio-, sustapen- eta animazio-jardueren kostuak;

c) lankidetza-jardueren funtzionamendu-gastuak;

d) proiektu pilotuak egiteko beharrezko diren gastuak;

e) komunikazio- eta hedapen-jardueren kostuak;

f) langileen kostuak;

g) zeharkako kostuak (langileen kostuen % 15).

2.– Aurreko paragrafoan zehazten diren kostu diruz lagungarriei dagokienez, hauek izango dira gastuen egozpena eta horren mugak:

a) Langile-gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

b) Parte-hartzaile bakoitzaren gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

c) Zentro teknologiko edo ikerketa-zentro bakoitzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

d) Zeharkako gastuak pertsonaleko gastu zuzenen % 15 izango dira.

e) Ekipamenduak eta azpiegiturak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

3.– Kostu/gastu diruz lagungarriaren zenbatekoak 5.000 euro gainditzen duenean, eskatzaileak hornitzaile ezberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, zerbitzu edo ondasun horren ezaugarri bereziengatik merkatuan horiek egiten, ematen edo hornitzen duen behar besteko erakunderik ez dagoenean izan ezik edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada izan ezik. Aurkeztutako eskaintzetatik bat hautatzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikoki abantailatsuena ez hautatzearen arrazoia. Aurrekontuek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

a) Bezeroaren izena.

b) Hornitzailearen izena.

c) Data.

d) Kontzeptua.

e) Aurrekontuaren edo fakturaren zenbakia.

f) Hizkuntza hauetako batean idatzia egotea: euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa.

g) Zerga-oinarriaren eta BEZaren xehakapena.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

Eskatzaileak aurkeztutako gastu diruz lagungarrien zenbatekoak ez du gaindituko merkatuko batez besteko balioa.

4.– Diruz laguntzekoak ez diren gastuak izango dira enpresa-planak, ingurumen-planak, basoen kudeaketa-planak edo plan baliokideak gauzatzeari lotutakoak. Halere, proiektu pilotua gauzatzeari lotutako inbertsioak finantzatu egingo dira, proiektuak dirauen bitarteko amortizazioa aplikatuz.

32. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Kapitulu honek arautzen dituen proiektuak baloratzeko eta bakoitzari puntuazio bat emateko –proiektu bakoitzaren puntuazioaren arabera kalkulatuko da laguntza, agindu honen 33. oinarriarekin bat–, balorazio-irizpide hauek eta dagozkien puntuazioak hartuko dira kontuan:

1.– Berrikuntza-taldearen helburua: 25 puntu, gehienez.

a) Berrikuntza-taldearen helburuak garbi adieraztea:

– Zehaztapen handia: 10 puntu.

– Zehaztapen ertaina: 5 puntu.

– Zehaztapen txikia: 2 puntu.

b) Helburuak Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Biziarekin lotuta egotea:

– Lotura handia: 10 puntu.

– Lotura ertaina: 5 puntu.

– Lotura txikia: 2 puntu.

c) Ekiten zaion gaiaren garapen-mailaren azterketa:

– Analisi-kalitate handia: 5 puntu.

– Analisi-kalitate ertaina: 3 puntu.

– Analisi-kalitate txikia: 1 puntu.

2.– Berrikuntza-taldearen osaera: 15 puntu, gehienez.

a) Berrikuntza-taldea osatzen duten eragileen egokitasuna justifikatzea:

– Taldekideen % 75-% 100 egokiak: 5 puntu.

– Taldekideen % 50-% 74 egokiak: 3 puntu.

– Taldekideen % 40-% 49 egokiak: 1 puntu.

– Taldekide egokiak <% 40: 0 puntu.

b) Lankidetza beste berrikuntza-talde batekin:

– Badago lankidetza: 2 puntu.

– Ez dago lankidetzarik: 0 puntu.

c) Diziplina anitzeko lankidetza:

– Aniztasun-maila handia taldekideen profiletan: 4 puntu.

– Aniztasun-maila ertaina taldekideen profiletan: 2 puntu.

– Aniztasun-maila txikia taldekideen profiletan: 1 puntu.

d) Berrikuntza-taldekoak ez diren eragileengana hurbiltzeko gaitasuna:

– Ikusten da inpaktua kanpoko eragileengana iristen dela: 2 puntu.

– Ez da ikusten inpaktua kanpoko eragileengana iristen denik: 0 puntu.

e) Ezagutza-trukeen kantitatea eta kalitatea, eta interakzioak sortzea:

– Maila altua: 2 puntu.

– Maila baxua: 0 puntu.

3.– Proiektuaren ezaugarriak: 60 puntu, gehienez.

a) Proiektuak duen inpaktua produktibitateari eta jasangarritasunari (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) dagokienez:

– Ekarpen handia: 12 puntu.

– Ekarpen ertaina: 6 puntu.

– Ekarpen txikia: 3 puntu.

b) Emaitza praktikoek azken erabiltzaileentzat duten garrantzia:

– Garrantzi handia: 16 puntu.

– Garrantzi ertaina: 8 puntu.

– Garrantzi txikia: 4 puntu.

c) Proiektuaren berrikuntza-potentziala:

– Berrikuntza-maila altua: 16 puntu.

– Berrikuntza-maila ertaina: 8 puntu.

– Berrikuntza-maila baxua: 4 puntu.

d) Ezarpen-plana: espero diren mugarriak eta emaitzak:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

e) Komunikazio- eta hedapen-plana:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

f) Jarduera-adierazleak: jarraipena eta kontrola:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

g) Proiektuaren bideragarritasunaren azalpena eta horren hedapena:

– Justifikazio-maila altua: 4 puntu.

– Justifikazio-maila ertaina: 2 puntu.

– Justifikazio-maila baxua: 1 puntu.

33. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

1.– Kostu diruz lagungarriaren % 80 izango da laguntzaren gehieneko ehunekoa, ehuneko horrentzako % 80 izanik Europak lagundutako finantzaketa-tasa.

2.– Proiektu bakoitzari gehienez ere 100 puntu eman ahal izango zaizkio, eta hautaketa-irizpide bakoitzari 32. oinarrian ezarritako haztapena aplikatuko zaio. Laguntza lortzeko, 40 puntu izan behar dira gutxienez. Aurreko oinarrian xedatutakoarekin bat, proiektu bakoitzak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortzen duen puntuazioaren arabera, zuzeneko laguntza hau emango zaio:

a) Kostu diruz lagungarrien % 80 emango zaie gehieneko puntuazioa lortzen duten proiektuei.

b) Kostu diruz lagungarrien % 70 emango zaie 1-12 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

c) Kostu diruz lagungarrien % 60 emango zaie 13-18 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

d) Kostu diruz lagungarrien % 50 emango zaie 19-24 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

e) Kostu diruz lagungarrien % 40 emango zaie 25-30 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

f) Kostu diruz lagungarrien % 30 emango zaie 31-36 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

g) Kostu diruz lagungarrien % 25 emango zaie 37-42 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

h) Kostu diruz lagungarrien % 20 emango zaie 43-48 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

i) Kostu diruz lagungarrien % 15 emango zaie 49-54 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

j) Kostu diruz lagungarrien % 10 emango zaie 55-60 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

3.– Puntuazio berdina lortzen dutenen artean, lehentasuna emango zaio «proiektuaren ezaugarriak» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari. Halere, berdinketa egoten jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio «berrikuntza-taldearen helburua» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari.

IV. KAPITULUA
ERAGILE TXIKIEN ARTEKO LANKIDETZARAKO LAGUNTZAK, ELKARREKIN DITUZTEN LAN-PROZESUAK ANTOLATZEKO ETA INSTALAZIOAK ETA BALIABIDEAK PARTEKATZEKO, ETA BAITA TURISMOA GARATZEKO ETA MERKATURATZEKO ERE

34. oinarria.– Xedea eta helburua.

1.– Kapitulu honen xedea da eragile txikien arteko lankidetzarako laguntzak arautzea, elkarrekin dituzten lan-prozesuak antolatzeko eta instalazioak eta baliabideak partekatzeko, eta baita landa-turismoarekin zerikusia duten turismo-zerbitzuak garatzeko edo merkaturatzeko ere, landa-eremuetako eragile txikiei lagunduz eskalako ekonomiak bilatzen, horrelako laguntzarik ez baitute bakarka aritzen direnean.

2.– Honako hauek dira kapitulu honetako laguntzen helburuak:

• Ekonomia-jardueren garapen-aukerak ikertzea eta sustatzea, landa-eremuan enplegua sortzeko.

• Turismo-baliabideen garrantzia azpimarratzea.

• Euskadi markaren garapena sustatzea.

35. oinarria.– Onuradunak.

Kapitulu honetan arautzen diren laguntzen onuradun izan daitezke berrikuntza-talde bat osatu eta lankidetza-planteamenduak aurkezten dituzten entitateak, pertsona fisikoak zein juridikoak.

Jarduera berriak edo asko hobetutako jarduerak ezarriz arazo zehatz bat konpontzeko edo jakineko aukera bat aprobetxatzeko hainbat pertsona fisikok zein juridikok osatutako taldea da berrikuntza-talde bat.

Pertsona fisikoek zein juridikoek osatutako talde horiek ez dute nortasun juridikorik, eta, gutxienez, bi kidek osatuak izan behar dute, euren artean harreman organiko, funtzional edo ekonomikorik ez duten pertsona fisikoz edo juridikoz hain zuzen ere. Eragile txikiak izan behar dute, Batzordearen 2003/361 Gomendioak emandako definizioaren arabera mikroenpresak eragile txikitzat hartuz, edo laguntza eskatzeko unean jarduera ekonomikorik garatzen ez duten pertsona fisikoak, edo bien arteko konbinazioa.

Talde horietan parte hartzen duten pertsona fisiko zein juridiko guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarteen eskabideek berariaz adierazi behar dituzte elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa, horiek ere onuradun gisa hartuko baitira. Nolanahi ere, izendatu behar da taldearen ordezkari edo ahaldun bat, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarrak izenpetu eta aurkeztuko du eskabidea berrikuntza-taldearen izenean.

36. oinarria.– Eskakizun espezifikoak.

Agindu honen 5. oinarriko eskakizun orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

1.– Proiektuak berritzaileak izan daitezela, berritzaile izateari buruz 3.11 oinarrian jasotako definizioaren arabera.

2.– Proiektuek dokumentu eragile bat izan dezatela, 30 orrialdekoa gehienez, honako hauek jasoko dituena:

a) Proiektu berritzailearen deskribapen xehatua; alderdi ekonomiko eta tekniko guztiak azaldu behar dira, bai eta taldeko kide bakoitzak egingo duen diruz laguntzeko moduko gastu mota bakoitzari dagozkion kostu zehatzak ere.

b) Aurreikusitako emaitzen deskribapena.

c) Berrikuntza-taldeko kideen zerrenda, eta horietako bakoitzak garatu beharreko jardueren deskribapena.

d) Funtzionamenduari zein erabakiak hartzeko moduari dagokienez gardentasunez aritzeko asmoz ezarritako barne-prozeduren deskribapena.

e) Berrikuntza-taldeko kide bat funtsen hartzaile izendatzea; horrek banatuko ditu funtsok berrikuntza-taldeko gainerako kideen artean.

f) Parte-hartzaile guztien izenpeak.

37. oinarria.– Dokumentazio espezifikoa.

Agindu honen 6. oinarriaren arabera eskatzen den dokumentazioaz gain, eskakizunarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira nahitaez:

1.– Agindu honen 36. oinarriaren 2. paragrafoan aipatzen den dokumentu eragilearen kopia.

2.– Erantzukizunpeko adierazpena, aurkezten den proiektuaren jarduerak berriak direla adierazten duena.

38. oinarria.– Kostu diruz lagungarriak eta diruz lagundu ezin direnak.

1.– Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

a) azterlan orokorren, bideragarritasun-azterlanen eta enpresa-planak egitearen kostuak;

b) proiektu bat bideragarri egiteko dagokion eremuan egindako dinamizazio-, sustapen- eta animazio-jardueren kostuak;

c) lankidetza-jardueren funtzionamendu-gastuak;

d) proiektu pilotuak egiteko beharrezko diren gastuak;

e) komunikazio- eta hedapen-jardueren kostuak;

f) langileen kostuak;

g) zeharkako kostuak (langileen kostuen % 15).

2.– Aurreko paragrafoan zehazten diren kostu diruz lagungarriei dagokienez, hauek izango dira gastuen egozpena eta horren mugak:

a) Langile-gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

b) Parte-hartzaile bakoitzaren gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

c) Zentro teknologiko edo ikerketa-zentro bakoitzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

d) Zeharkako gastuak pertsonaleko gastu zuzenen % 15 izango dira.

e) Ekipamenduak eta azpiegiturak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

3.– Kostu/gastu diruz lagungarriaren zenbatekoak 5.000 euro gainditzen duenean, eskatzaileak hornitzaile ezberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, zerbitzu edo ondasun horren ezaugarri bereziengatik merkatuan horiek egiten, ematen edo hornitzen duen behar besteko erakunderik ez dagoenean izan ezik edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada izan ezik. Aurkeztutako eskaintzetatik bat hautatzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikoki abantailatsuena ez hautatzearen arrazoia. Aurrekontuek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

a) Bezeroaren izena.

b) Hornitzailearen izena.

c) Data.

d) Kontzeptua.

e) Aurrekontuaren edo fakturaren zenbakia.

f) Hizkuntza hauetako batean idatzia egotea: euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa.

g) Zerga-oinarriaren eta BEZaren xehakapena.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

Eskatzaileak aurkeztutako gastu diruz lagungarrien zenbatekoak ez du gaindituko merkatuko batez besteko balioa.

4.– Diruz laguntzekoak ez diren gastuak izango dira enpresa-planak, ingurumen-planak, basoen kudeaketa-planak edo plan baliokideak gauzatzeari lotutakoak. Halere, proiektu pilotua gauzatzeari lotutako inbertsioak finantzatu egingo dira, proiektuak dirauen bitarteko amortizazioa aplikatuz.

39. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Kapitulu honek arautzen dituen proiektuak baloratzeko eta bakoitzari puntuazio bat emateko –proiektu bakoitzaren puntuazioaren arabera kalkulatuko da laguntza, agindu honen 40. oinarriarekin bat–, balorazio-irizpide hauek eta dagozkien puntuazioak hartuko dira kontuan:

1.– Berrikuntza-taldearen helburua: 25 puntu, gehienez.

a) Berrikuntza-taldearen helburuak garbi adieraztea:

– Zehaztapen handia: 10 puntu.

– Zehaztapen ertaina: 5 puntu.

– Zehaztapen txikia: 2 puntu.

b) Helburuak Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Biziarekin lotuta egotea:

– Lotura handia: 10 puntu.

– Lotura ertaina: 5 puntu.

– Lotura txikia: 2 puntu.

c) Ekiten zaion gaiaren garapen-mailaren azterketa:

– Analisi-kalitate handia: 5 puntu.

– Analisi-kalitate ertaina: 3 puntu.

– Analisi-kalitate txikia: 1 puntu.

2.– Berrikuntza-taldearen osaera: 15 puntu, gehienez.

a) Berrikuntza-taldea osatzen duten eragileen egokitasuna justifikatzea:

– Taldekideen % 75-% 100 egokiak: 5 puntu.

– Taldekideen % 50-% 74 egokiak: 3 puntu.

– Taldekideen % 40-% 49 egokiak: 1 puntu.

– Taldekide egokiak <% 40: 0 puntu.

b) Lankidetza beste berrikuntza-talde batekin:

– Badago lankidetza: 2 puntu.

– Ez dago lankidetzarik: 0 puntu.

c) Diziplina anitzeko lankidetza:

– Aniztasun-maila handia taldekideen profiletan: 4 puntu.

– Aniztasun-maila ertaina taldekideen profiletan: 2 puntu.

– Aniztasun-maila txikia taldekideen profiletan: 1 puntu.

d) Berrikuntza-taldekoak ez diren eragileengana hurbiltzeko gaitasuna:

– Ikusten da inpaktua kanpoko eragileengana iristen dela: 2 puntu.

– Ez da ikusten inpaktua kanpoko eragileengana iristen denik: 0 puntu.

e) Ezagutza-trukeen kantitatea eta kalitatea, eta interakzioak sortzea:

– Maila altua: 2 puntu.

– Maila baxua: 0 puntu.

3.– Proiektuaren ezaugarriak: 60 puntu, gehienez.

a) Proiektuak duen inpaktua produktibitateari eta jasangarritasunari (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) dagokienez:

– Ekarpen handia: 12 puntu.

– Ekarpen ertaina: 6 puntu.

– Ekarpen txikia: 3 puntu.

b) Emaitza praktikoek azken erabiltzaileentzat duten garrantzia:

– Garrantzi handia: 16 puntu.

– Garrantzi ertaina: 8 puntu.

– Garrantzi txikia: 4 puntu.

c) Proiektuaren berrikuntza-potentziala:

– Berrikuntza-maila altua: 16 puntu.

– Berrikuntza-maila ertaina: 8 puntu.

– Berrikuntza-maila baxua: 4 puntu.

d) Ezarpen-plana: espero diren mugarriak eta emaitzak:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

e) Komunikazio- eta hedapen-plana:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

f) Jarduera-adierazleak: jarraipena eta kontrola:

– Egokitasun handia: 4 puntu:

– Egokitasun ertaina: 2 puntu:

– Egokitasun txikia: 1 puntu:

g) Proiektuaren bideragarritasunaren azalpena eta horren hedapena:

– Justifikazio-maila altua: 4 puntu.

– Justifikazio-maila ertaina: 2 puntu.

– Justifikazio-maila baxua: 1 puntu.

40. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

1.– Kostu diruz lagungarriaren % 80 izango da laguntzaren gehieneko ehunekoa, ehuneko horrentzako % 80 izanik Europak lagundutako finantzaketa-tasa.

2.– Proiektu bakoitzari gehienez ere 100 puntu eman ahal izango zaizkio, eta hautaketa-irizpide bakoitzari 39. oinarrian ezarritako haztapena aplikatuko zaio. Laguntza lortzeko, 40 puntu izan behar dira gutxienez. Aurreko oinarrian xedatutakoarekin bat, proiektu bakoitzak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortzen duen puntuazioaren arabera, zuzeneko laguntza hau emango zaio:

a) Kostu diruz lagungarrien % 80 emango zaie gehieneko puntuazioa lortzen duten proiektuei.

b) Kostu diruz lagungarrien % 70 emango zaie 1-12 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

c) Kostu diruz lagungarrien % 60 emango zaie 13-18 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

d) Kostu diruz lagungarrien % 50 emango zaie 19-24 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

e) Kostu diruz lagungarrien % 40 emango zaie 25-30 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

f) Kostu diruz lagungarrien % 30 emango zaie 31-36 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

g) Kostu diruz lagungarrien % 25 emango zaie 37-42 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

h) Kostu diruz lagungarrien % 20 emango zaie 43-48 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

i) Kostu diruz lagungarrien % 15 emango zaie 49-54 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

j) Kostu diruz lagungarrien % 10 emango zaie 55-60 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

3.– Puntuazio berdina lortzen dutenen artean, lehentasuna emango zaio «proiektuaren ezaugarriak» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari. Halere, berdinketa egoten jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio «berrikuntza-taldearen helburua» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari.

V. KAPITULUA
HORNIDURA-KATEKO ERAGILEEN ARTEKO LANKIDETZA HORIZONTAL ETA BERTIKALERAKO LAGUNTZAK, BANAKETA-KATE LABURRAK ETA TOKIKO MERKATUAK SORTZEKO ETA GARATZEKO, ETA, BANAKETA-KATE LABURREN ETA TOKIKO MERKATUEN GARAPENARI LOTUTA, PRODUKTUAK TOKIAN-TOKIAN EZAGUTARAZTEKO JARDUERAK EGITEKO

41. oinarria.– Xedea eta helburua.

1.– Kapitulu honen xedea da lankidetzan aritzen diren banaketa-kateko eragileei emateko laguntzak arautzea, merkaturatze-bide laburrak eta tokiko merkatuak martxan jarrita edo garatuta beren produktuak merkaturatzeko eta sustatzeko, eta baita produktuak tokian-tokian ezagutarazteko jarduerak gauzatzeko ere.

2.– Honako hauek dira kapitulu honetako laguntzen helburuak:

• Banaketa-kate laburren garapena sustatzea eta tokiko merkatuak sustatzea.

42. oinarria.– Onuradunak.

Kapitulu honetan arautzen diren laguntzen onuradun izan daitezke berrikuntza-talde bat osatu eta lankidetza-planteamenduak aurkezten dituzten entitateak, pertsona fisikoak zein juridikoak.

Jarduera berriak edo asko hobetutako jarduerak ezarriz arazo zehatz bat konpontzeko edo jakineko aukera bat aprobetxatzeko hainbat pertsona fisikok zein juridikok osatutako taldea da berrikuntza-talde bat.

Pertsona fisikoek zein juridikoek osatutako talde horiek ez dute nortasun juridikorik, eta, gutxienez, bi kidek osatuak izan behar dute, euren artean harreman organiko, funtzional edo ekonomikorik ez duten pertsona fisikoz edo juridikoz hain zuzen ere. Ekoizleen kasuan, pertsona fisiko gisa, ustiategiko titular izan beharko dute, eta ustiategiak EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatuta egon beharko du. Ekoizleen erakundeen kasuan, edozein dela ere erakundearen araubide juridikoa, kideen gutxienez % 50 ustiategiko titular izan beharko dira, eta ustiategiak EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatuta egon beharko du.

Talde horietan parte hartzen duten pertsona fisiko zein juridiko guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarteen eskabideek berariaz adierazi behar dituzte elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa, horiek ere onuradun gisa hartuko baitira. Nolanahi ere, izendatu behar da taldearen ordezkari edo ahaldun bat, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarrak izenpetu eta aurkeztuko du eskabidea berrikuntza-taldearen izenean.

43. oinarria.– Eskakizun espezifikoak.

Agindu honen 5. oinarriko eskakizun orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

1.– Proiektuak berritzaileak izan daitezela, berritzaile izateari buruz 3.11 oinarrian jasotako definizioaren arabera.

2.– Proiektuek dokumentu eragile bat izan dezatela, 30 orrialdekoa gehienez, honako hauek jasoko dituena:

a) Proiektu berritzailearen deskribapen xehatua; alderdi ekonomiko eta tekniko guztiak azaldu behar dira, bai eta taldeko kide bakoitzak egingo duen diruz laguntzeko moduko gastu mota bakoitzari dagozkion kostu zehatzak ere.

b) Aurreikusitako emaitzen deskribapena.

c) Berrikuntza-taldeko kideen zerrenda, eta horietako bakoitzak garatu beharreko jardueren deskribapena.

d) Funtzionamenduari zein erabakiak hartzeko moduari dagokienez gardentasunez aritzeko asmoz ezarritako barne-prozeduren deskribapena.

e) Berrikuntza-taldeko kide bat funtsen hartzaile izendatzea; horrek banatuko ditu funtsok berrikuntza-taldeko gainerako kideen artean.

f) Parte-hartzaile guztien izenpeak.

44. oinarria.– Dokumentazio espezifikoa.

Agindu honen 6. oinarriaren arabera eskatzen den dokumentazioaz gain, eskakizunarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira nahitaez:

1.– Agindu honen 43. oinarriaren 2. paragrafoan aipatzen den dokumentu eragilearen kopia.

2.– Erantzukizunpeko adierazpena, aurkezten den proiektuaren jarduerak berriak direla adierazten duena.

45. oinarria.– Kostu diruz lagungarriak eta diruz lagundu ezin direnak.

1.– Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

a) azterlan orokorren, bideragarritasun-azterlanen eta enpresa-planak egitearen kostuak;

b) proiektu bat bideragarri egiteko dagokion eremuan egindako dinamizazio-, sustapen- eta animazio-jardueren kostuak;

c) lankidetza-jardueren funtzionamendu-gastuak;

d) proiektu pilotuak egiteko beharrezko diren gastuak;

e) komunikazio- eta hedapen-jardueren kostuak;

f) langileen kostuak;

g) zeharkako kostuak (langileen kostuen % 15).

2.– Aurreko paragrafoan zehazten diren kostu diruz lagungarriei dagokienez, hauek izango dira gastuen egozpena eta horren mugak:

a) Langile-gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

b) Parte-hartzaile bakoitzaren gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

c) Zentro teknologiko edo ikerketa-zentro bakoitzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

d) Zeharkako gastuak pertsonaleko gastu zuzenen % 15 izango dira.

e) Ekipamenduak eta azpiegiturak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

3.– Kostu/gastu diruz lagungarriaren zenbatekoak 5.000 euro gainditzen duenean, eskatzaileak hornitzaile ezberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, zerbitzu edo ondasun horren ezaugarri bereziengatik merkatuan horiek egiten, ematen edo hornitzen duen behar besteko erakunderik ez dagoenean izan ezik edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada izan ezik. Aurkeztutako eskaintzetatik bat hautatzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikoki abantailatsuena ez hautatzearen arrazoia. Aurrekontuek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

a) Bezeroaren izena.

b) Hornitzailearen izena.

c) Data.

d) Kontzeptua.

e) Aurrekontuaren edo fakturaren zenbakia.

f) Hizkuntza hauetako batean idatzia egotea: euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa.

g) Zerga-oinarriaren eta BEZaren xehakapena.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

Eskatzaileak aurkeztutako gastu diruz lagungarrien zenbatekoak ez du gaindituko merkatuko batez besteko balioa.

4.– Diruz laguntzekoak ez diren gastuak izango dira enpresa-planak, ingurumen-planak, basoen kudeaketa-planak edo plan baliokideak gauzatzeari lotutakoak. Halere, proiektu pilotua gauzatzeari lotutako inbertsioak finantzatu egingo dira, proiektuak dirauen bitarteko amortizazioa aplikatuz.

46. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Kapitulu honek arautzen dituen proiektuak baloratzeko eta bakoitzari puntuazio bat emateko –proiektu bakoitzaren puntuazioaren arabera kalkulatuko da laguntza, agindu honen 47. oinarriarekin bat–, balorazio-irizpide hauek eta dagozkien puntuazioak hartuko dira kontuan:

1.– Berrikuntza-taldearen helburua: 25 puntu, gehienez.

a) Berrikuntza-taldearen helburuak garbi adieraztea:

– Zehaztapen handia: 10 puntu.

– Zehaztapen ertaina: 5 puntu.

– Zehaztapen txikia: 2 puntu.

b) Helburuak Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Biziarekin lotuta egotea:

– Lotura handia: 10 puntu.

– Lotura ertaina: 5 puntu.

– Lotura txikia: 2 puntu.

c) Ekiten zaion gaiaren garapen-mailaren azterketa:

– Analisi-kalitate handia: 5 puntu.

– Analisi-kalitate ertaina: 3 puntu.

– Analisi-kalitate txikia: 1 puntu.

2.– Berrikuntza-taldearen osaera: 15 puntu, gehienez.

a) Berrikuntza-taldea osatzen duten eragileen egokitasuna justifikatzea:

– Taldekideen % 75-% 100 egokiak: 5 puntu.

– Taldekideen % 50-% 74 egokiak: 3 puntu.

– Taldekideen % 40-% 49 egokiak: 1 puntu.

– Taldekide egokiak <% 40: 0 puntu.

b) Lankidetza beste berrikuntza-talde batekin:

– Badago lankidetza: 2 puntu.

– Ez dago lankidetzarik: 0 puntu.

c) Diziplina anitzeko lankidetza:

– Aniztasun-maila handia taldekideen profiletan: 4 puntu.

– Aniztasun-maila ertaina taldekideen profiletan: 2 puntu.

– Aniztasun-maila txikia taldekideen profiletan: 1 puntu.

d) Berrikuntza-taldekoak ez diren eragileengana hurbiltzeko gaitasuna:

– Ikusten da inpaktua kanpoko eragileengana iristen dela: 2 puntu.

– Ez da ikusten inpaktua kanpoko eragileengana iristen denik: 0 puntu.

e) Ezagutza-trukeen kantitatea eta kalitatea, eta interakzioak sortzea:

– Maila altua: 2 puntu.

– Maila baxua: 0 puntu.

3.– Proiektuaren ezaugarriak: 60 puntu, gehienez.

a) Proiektuak duen inpaktua produktibitateari eta jasangarritasunari (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) dagokienez:

– Ekarpen handia: 12 puntu.

– Ekarpen ertaina: 6 puntu.

– Ekarpen txikia: 3 puntu.

b) Emaitza praktikoek azken erabiltzaileentzat duten garrantzia:

– Garrantzi handia: 16 puntu.

– Garrantzi ertaina: 8 puntu.

– Garrantzi txikia: 4 puntu.

c) Proiektuaren berrikuntza-potentziala:

– Berrikuntza-maila altua: 16 puntu.

– Berrikuntza-maila ertaina: 8 puntu.

– Berrikuntza-maila baxua: 4 puntu.

d) Ezarpen-plana: espero diren mugarriak eta emaitzak:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

e) Komunikazio- eta hedapen-plana:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

f) Jarduera-adierazleak: jarraipena eta kontrola:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

g) Proiektuaren bideragarritasunaren azalpena eta horren hedapena:

– Justifikazio-maila altua: 4 puntu.

– Justifikazio-maila ertaina: 2 puntu.

– Justifikazio-maila baxua: 1 puntu.

47. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

1.– Kostu diruz lagungarriaren % 80 izango da laguntzaren gehieneko ehunekoa, ehuneko horrentzako % 80 izanik Europak lagundutako finantzaketa-tasa.

2.– Proiektu bakoitzari gehienez ere 100 puntu eman ahal izango zaizkio, eta hautaketa-irizpide bakoitzari 46. oinarrian ezarritako haztapena aplikatuko zaio. Laguntza lortzeko, 40 puntu izan behar dira gutxienez. Aurreko oinarrian xedatutakoarekin bat, proiektu bakoitzak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortzen duen puntuazioaren arabera, zuzeneko laguntza hau emango zaio:

a) Kostu diruz lagungarrien % 80 emango zaie gehieneko puntuazioa lortzen duten proiektuei.

b) Kostu diruz lagungarrien % 70 emango zaie 1-12 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

c) Kostu diruz lagungarrien % 60 emango zaie 13-18 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

d) Kostu diruz lagungarrien % 50 emango zaie 19-24 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

e) Kostu diruz lagungarrien % 40 emango zaie 25-30 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

f) Kostu diruz lagungarrien % 30 emango zaie 31-36 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

g) Kostu diruz lagungarrien % 25 emango zaie 37-42 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

h) Kostu diruz lagungarrien % 20 emango zaie 43-48 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

i) Kostu diruz lagungarrien % 15 emango zaie 49-54 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

j) Kostu diruz lagungarrien % 10 emango zaie 55-60 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

3.– Puntuazio berdina lortzen dutenen artean, lehentasuna emango zaio «proiektuaren ezaugarriak» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari. Halere, berdinketa egoten jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio «berrikuntza-taldearen helburua» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari.

VI. KAPITULUA
KLIMA-ALDAKETA APALTZEKO EDO HORRETARA EGOKITZEKO EKINTZA BATERATUAK ETA MARTXAN DAUDEN INGURUMEN-PROIEKTUEN ETA -PRAKTIKEN PLANTEAMENDU BATERATUAK GAUZATZEKO LAGUNTZAK

48. oinarria.– Xedea eta helburua.

1.– Kapitulu honen xedea da eragileen elkarlanerako laguntzak arautzea, klima-aldaketa apaltzeko edo horretara egokitzeko ekintza bateratuak garatzeko, eta martxan dauden ingurumen-proiektuen eta -praktiken gaineko planteamendu bateratua egiteko.

2.– Honako hauek dira kapitulu honetako laguntzen helburuak:

• Ingurumena eta abereen ongizatea errespetatzen duten nekazaritza-ekoizpen eta -praktika sistemak sustatzea.

• Kontsumitzeko uraren erabilera globalean efizientzia sustatzea.

• Nekazaritza-, abeltzaintza- eta baso-jardueretan sortutako azpiproduktuak kudeatzea eta baloratzea.

49. oinarria.– Onuradunak.

Kapitulu honetan arautzen diren laguntzen onuradun izan daitezke berrikuntza-talde bat osatu eta lankidetza-planteamenduak aurkezten dituzten entitateak, pertsona fisikoak zein juridikoak.

Jarduera berriak edo asko hobetutako jarduerak ezarriz arazo zehatz bat konpontzeko edo jakineko aukera bat aprobetxatzeko hainbat pertsona fisikok zein juridikok osatutako taldea da berrikuntza-talde bat.

Pertsona fisikoek zein juridikoek osatutako talde horiek ez dute nortasun juridikorik, eta, gutxienez, bi kidek osatuak izan behar dute, euren artean harreman organiko, funtzional edo ekonomikorik ez duten pertsona fisikoz edo juridikoz hain zuzen ere.

Talde horietan parte hartzen duten pertsona fisiko zein juridiko guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarteen eskabideek berariaz adierazi behar dituzte elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa, horiek ere onuradun gisa hartuko baitira. Nolanahi ere, izendatu behar da taldearen ordezkari edo ahaldun bat, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarrak izenpetu eta aurkeztuko du eskabidea berrikuntza-taldearen izenean.

50. oinarria.– Eskakizun espezifikoak.

Agindu honen 5. oinarriko eskakizun orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

1.– Proiektuak berritzaileak izan daitezela, berritzaile izateari buruz 3.11 oinarrian jasotako definizioaren arabera.

2.– Proiektuek dokumentu eragile bat izan dezatela, 30 orrialdekoa gehienez, honako hauek jasoko dituena:

a) Proiektu berritzailearen deskribapen xehatua; alderdi ekonomiko eta tekniko guztiak azaldu behar dira, bai eta taldeko kide bakoitzak egingo duen diruz laguntzeko moduko gastu mota bakoitzari dagozkion kostu zehatzak ere.

b) Aurreikusitako emaitzen deskribapena.

c) Berrikuntza-taldeko kideen zerrenda, eta horietako bakoitzak garatu beharreko jardueren deskribapena.

d) Funtzionamenduari zein erabakiak hartzeko moduari dagokienez gardentasunez aritzeko asmoz ezarritako barne-prozeduren deskribapena.

e) Berrikuntza-taldeko kide bat funtsen hartzaile izendatzea; horrek banatuko ditu funtsok berrikuntza-taldeko gainerako kideen artean.

f) Parte-hartzaile guztien izenpeak.

51. oinarria.– Dokumentazio espezifikoa.

Agindu honen 6. oinarriaren arabera eskatzen den dokumentazioaz gain, eskakizunarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira nahitaez:

1.– Agindu honen 50. oinarriaren 2. paragrafoan aipatzen den dokumentu eragilearen kopia.

2.– Erantzukizunpeko adierazpena, aurkezten den proiektuaren jarduerak berriak direla adierazten duena.

52. oinarria.– Kostu diruz lagungarriak eta diruz lagundu ezin direnak.

1.– Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

a) azterlan orokorren, bideragarritasun-azterlanen eta enpresa-planak egitearen kostuak;

b) proiektu bat bideragarri egiteko dagokion eremuan egindako dinamizazio-, sustapen- eta animazio-jardueren kostuak;

c) lankidetza-jardueren funtzionamendu-gastuak;

d) proiektu pilotuak egiteko beharrezko diren gastuak;

e) komunikazio- eta hedapen-jardueren kostuak;

f) langileen kostuak;

g) zeharkako kostuak (langileen kostuen % 15).

2.– Aurreko paragrafoan zehazten diren kostu diruz lagungarriei dagokienez, hauek izango dira gastuen egozpena eta horren mugak:

a) Langile-gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

b) Parte-hartzaile bakoitzaren gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

c) Zentro teknologiko edo ikerketa-zentro bakoitzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

d) Zeharkako gastuak pertsonaleko gastu zuzenen % 15 izango dira.

e) Ekipamenduak eta azpiegiturak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

3.– Neurri hauetan oinarritutako jardueren inguruko proiektuen kasuetan –10. neurria: «Nekazaritza eta ingurumena eta klima»; 11. neurria: «Nekazaritza ekologikoa», eta 15. neurria: «Baso eta ingurumenari eta klimari buruzko zerbitzuak eta basoen zaintza»– ez dira diruz laguntzekoak izango hartutako ingurumen konpromisoetatik sortutako ordainketak, zein neurri horietatik zuzenean babestuak izan beharko baitira.

4.– Kostu/gastu diruz lagungarriaren zenbatekoak 5.000 euro gainditzen duenean, eskatzaileak hornitzaile ezberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, zerbitzu edo ondasun horren ezaugarri bereziengatik merkatuan horiek egiten, ematen edo hornitzen duen behar besteko erakunderik ez dagoenean izan ezik edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada izan ezik. Aurkeztutako eskaintzetatik bat hautatzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikoki abantailatsuena ez hautatzearen arrazoia. Aurrekontuek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

a) Bezeroaren izena.

b) Hornitzailearen izena.

c) Data.

d) Kontzeptua.

e) Aurrekontuaren edo fakturaren zenbakia.

f) Hizkuntza hauetako batean idatzia egotea: euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa.

g) Zerga-oinarriaren eta BEZaren xehakapena.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

Eskatzaileak aurkeztutako gastu diruz lagungarrien zenbatekoak ez du gaindituko merkatuko batez besteko balioa.

5.– Diruz laguntzekoak ez diren gastuak izango dira enpresa-planak, ingurumen-planak, basoen kudeaketa-planak edo plan baliokideak gauzatzeari lotutakoak. Halere, proiektu pilotua gauzatzeari lotutako inbertsioak finantzatu egingo dira, proiektuak dirauen bitarteko amortizazioa aplikatuz.

53. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Kapitulu honek arautzen dituen proiektuak baloratzeko eta bakoitzari puntuazio bat emateko –proiektu bakoitzaren puntuazioaren arabera kalkulatuko da laguntza, agindu honen 54. oinarriarekin bat–, balorazio-irizpide hauek eta dagozkien puntuazioak hartuko dira kontuan:

1.– Berrikuntza-taldearen helburua: 25 puntu, gehienez.

a) Berrikuntza-taldearen helburuak garbi adieraztea:

– Zehaztapen handia: 10 puntu.

– Zehaztapen ertaina: 5 puntu.

– Zehaztapen txikia: 2 puntu.

b) Helburuak Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Biziarekin lotuta egotea:

– Lotura handia: 10 puntu.

– Lotura ertaina: 5 puntu.

– Lotura txikia: 2 puntu.

c) Ekiten zaion gaiaren garapen-mailaren azterketa:

– Analisi-kalitate handia: 5 puntu.

– Analisi-kalitate ertaina: 3 puntu.

– Analisi-kalitate txikia: 1 puntu.

2.– Berrikuntza-taldearen osaera: 15 puntu, gehienez.

a) Berrikuntza-taldea osatzen duten eragileen egokitasuna justifikatzea:

– Taldekideen % 75-% 100 egokiak: 5 puntu.

– Taldekideen % 50-% 74 egokiak: 3 puntu.

– Taldekideen % 40-% 49 egokiak: 1 puntu.

– Taldekide egokiak <% 40: 0 puntu.

b) Lankidetza beste berrikuntza-talde batekin:

– Badago lankidetza: 2 puntu.

– Ez dago lankidetzarik: 0 puntu.

c) Diziplina anitzeko lankidetza:

– Aniztasun-maila handia taldekideen profiletan: 4 puntu.

– Aniztasun-maila ertaina taldekideen profiletan: 2 puntu.

– Aniztasun-maila txikia taldekideen profiletan: 1 puntu.

d) Berrikuntza-taldekoak ez diren eragileengana hurbiltzeko gaitasuna:

– Ikusten da inpaktua kanpoko eragileengana iristen dela: 2 puntu.

– Ez da ikusten inpaktua kanpoko eragileengana iristen denik: 0 puntu.

e) Ezagutza-trukeen kantitatea eta kalitatea, eta interakzioak sortzea:

– Maila altua: 2 puntu.

– Maila baxua: 0 puntu.

3.– Proiektuaren ezaugarriak: 60 puntu, gehienez.

a) Proiektuak duen inpaktua produktibitateari eta jasangarritasunari (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) dagokienez:

– Ekarpen handia: 12 puntu.

– Ekarpen ertaina: 6 puntu.

– Ekarpen txikia: 3 puntu.

b) Emaitza praktikoek azken erabiltzaileentzat duten garrantzia:

– Garrantzi handia: 16 puntu.

– Garrantzi ertaina: 8 puntu.

– Garrantzi txikia: 4 puntu.

c) Proiektuaren berrikuntza-potentziala:

– Berrikuntza-maila altua: 16 puntu.

– Berrikuntza-maila ertaina: 8 puntu.

– Berrikuntza-maila baxua: 4 puntu.

d) Ezarpen-plana: espero diren mugarriak eta emaitzak:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

e) Komunikazio- eta hedapen-plana:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

f) Jarduera-adierazleak: jarraipena eta kontrola:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

g) Proiektuaren bideragarritasunaren azalpena eta horren hedapena:

– Justifikazio-maila altua: 4 puntu.

– Justifikazio-maila ertaina: 2 puntu.

– Justifikazio-maila baxua: 1 puntu.

54. oinarria.– Laguntzaren sailkapena.

1.– Kostu diruz lagungarriaren % 80 izango da laguntzaren gehieneko ehunekoa, ehuneko horrentzako % 80 izanik Europak lagundutako finantzaketa-tasa.

2.– Proiektu bakoitzari gehienez ere 100 puntu eman ahal izango zaizkio, eta hautaketa-irizpide bakoitzari 53. oinarrian ezarritako haztapena aplikatuko zaio. Laguntza lortzeko, 40 puntu izan behar dira gutxienez. Aurreko oinarrian xedatutakoarekin bat, proiektu bakoitzak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortzen duen puntuazioaren arabera, zuzeneko laguntza hau emango zaio:

a) Kostu diruz lagungarrien % 80 emango zaie gehieneko puntuazioa lortzen duten proiektuei.

b) Kostu diruz lagungarrien % 70 emango zaie 1-12 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

c) Kostu diruz lagungarrien % 60 emango zaie 13-18 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

d) Kostu diruz lagungarrien % 50 emango zaie 19-24 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

e) Kostu diruz lagungarrien % 40 emango zaie 25-30 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

f) Kostu diruz lagungarrien % 30 emango zaie 31-36 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

g) Kostu diruz lagungarrien % 25 emango zaie 37-42 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

h) Kostu diruz lagungarrien % 20 emango zaie 43-48 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

i) Kostu diruz lagungarrien % 15 emango zaie 49-54 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

j) Kostu diruz lagungarrien % 10 emango zaie 55-60 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

3.– Puntuazio berdina lortzen dutenen artean, lehentasuna emango zaio «proiektuaren ezaugarriak» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari. Halere, berdinketa egoten jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio «berrikuntza-taldearen helburua» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari.

VII. KAPITULUA
HORNIDURA-KATEKO ERAGILEEN ARTEKO LANKIDETZARAKO LAGUNTZAK, ELIKAGAIETAN, ENERGIA-EKOIZPENEAN ETA PROZESU INDUSTRIALETAN ERABILTZEKO BIOMASAREN HORNIDURA IRAUNKOR BAT LORTZEKO

55. oinarria.– Xedea eta helburua.

1.– Kapitulu honen xedea da banaketa-kateko eragileen lankidetza horizontalerako eta bertikalerako laguntzak arautzea, elikagaiak egiteko, energia ekoizteko eta industria-prozesuak sortzeko biomasaren hornidura iraunkor bat lortzeko.

Helburua da biomasaren horniketa-katean aritzen diren eragileen gaitasuna handitzea, biomasa hori energia-helburuetarako erabiltzeko: dela basoak kudeatzeko, ustiatzeko eta kontserbatzeko edo dela nekazaritzatik, abeltzaintzatik edo basogintzatik sortutako biomasa eraldatzea bioenergia sortzeko erregai modura erabiltzeko eta, hala, katebegi bakoitzaren balio erantsia eta lehiakortasuna handitzeko eta eragileen artean sinergia sorrarazteko eta elkarlana sustatzeko lankidetza-proiektuko fase eragile guztietan.

2.– Honako hauek dira kapitulu honetako laguntzen helburuak:

• Nekazaritza-, abeltzaintza- eta baso-jardueretan sortutako azpiproduktuak kudeatzea eta baloratzea.

56. oinarria.– Onuradunak.

Kapitulu honetan arautzen diren laguntzen onuradun izan daitezke berrikuntza-talde bat osatu eta lankidetza-planteamenduak aurkezten dituzten entitateak, pertsona fisikoak zein juridikoak.

Jarduera berriak edo asko hobetutako jarduerak ezarriz arazo zehatz bat konpontzeko edo jakineko aukera bat aprobetxatzeko hainbat pertsona fisikok zein juridikok osatutako taldea da berrikuntza-talde bat.

Pertsona fisikoek zein juridikoek osatutako talde horiek ez dute nortasun juridikorik, eta, gutxienez, bi kidek osatuak izan behar dute, euren artean harreman organiko, funtzional edo ekonomikorik ez duten pertsona fisikoz edo juridikoz hain zuzen ere.

Talde horietan parte hartzen duten pertsona fisiko zein juridiko guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarteen eskabideek berariaz adierazi behar dituzte elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa, horiek ere onuradun gisa hartuko baitira. Nolanahi ere, izendatu behar da taldearen ordezkari edo ahaldun bat, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarrak izenpetu eta aurkeztuko du eskabidea berrikuntza-taldearen izenean.

57. oinarria.– Eskakizun espezifikoak.

Agindu honen 5. oinarriko eskakizun orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

1.– Proiektuak berritzaileak izan daitezela, berritzaile izateari buruz 3.11 oinarrian jasotako definizioaren arabera.

2.– Proiektuek dokumentu eragile bat izan dezatela, 30 orrialdekoa gehienez, honako hauek jasoko dituena:

a) Proiektu berritzailearen deskribapen xehatua; alderdi ekonomiko eta tekniko guztiak azaldu behar dira, bai eta taldeko kide bakoitzak egingo duen diruz laguntzeko moduko gastu mota bakoitzari dagozkion kostu zehatzak ere.

b) Aurreikusitako emaitzen deskribapena.

c) Berrikuntza-taldeko kideen zerrenda, eta horietako bakoitzak garatu beharreko jardueren deskribapena.

d) Funtzionamenduari zein erabakiak hartzeko moduari dagokienez gardentasunez aritzeko asmoz ezarritako barne-prozeduren deskribapena.

e) Berrikuntza-taldeko kide bat funtsen hartzaile izendatzea; horrek banatuko ditu funtsok berrikuntza-taldeko gainerako kideen artean.

f) Parte-hartzaile guztien izenpeak.

58. oinarria.– Dokumentazio espezifikoa.

Agindu honen 6. oinarriaren arabera eskatzen den dokumentazioaz gain, eskakizunarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira nahitaez:

1.– Agindu honen 57. oinarriaren 2. paragrafoan aipatzen den dokumentu eragilearen kopia.

2.– Erantzukizunpeko adierazpena, aurkezten den proiektuaren jarduerak berriak direla adierazten duena.

59. oinarria.– Kostu diruz lagungarriak eta diruz lagundu ezin direnak.

1.– Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

a) azterlan orokorren, bideragarritasun-azterlanen eta enpresa-planak egitearen kostuak;

b) proiektu bat bideragarri egiteko dagokion eremuan egindako dinamizazio-, sustapen- eta animazio-jardueren kostuak;

c) lankidetza-jardueren funtzionamendu-gastuak;

d) proiektu pilotuak egiteko beharrezko diren gastuak;

e) komunikazio- eta hedapen-jardueren kostuak;

f) langileen kostuak;

g) zeharkako kostuak (langileen kostuen % 15).

2.– Aurreko paragrafoan zehazten diren kostu diruz lagungarriei dagokienez, hauek izango dira gastuen egozpena eta horren mugak:

a) Langile-gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

b) Parte-hartzaile bakoitzaren gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

c) Zentro teknologiko edo ikerketa-zentro bakoitzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

d) Zeharkako gastuak pertsonaleko gastu zuzenen % 15 izango dira.

e) Ekipamenduak eta azpiegiturak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

3.– Kostu/gastu diruz lagungarriaren zenbatekoak 5.000 euro gainditzen duenean, eskatzaileak hornitzaile ezberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, zerbitzu edo ondasun horren ezaugarri bereziengatik merkatuan horiek egiten, ematen edo hornitzen duen behar besteko erakunderik ez dagoenean izan ezik edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada izan ezik. Aurkeztutako eskaintzetatik bat hautatzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikoki abantailatsuena ez hautatzearen arrazoia. Aurrekontuek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

a) Bezeroaren izena.

b) Hornitzailearen izena.

c) Data.

d) Kontzeptua.

e) Aurrekontuaren edo fakturaren zenbakia.

f) Hizkuntza hauetako batean idatzia egotea: euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa.

g) Zerga-oinarriaren eta BEZaren xehakapena.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

Eskatzaileak aurkeztutako gastu diruz lagungarrien zenbatekoak ez du gaindituko merkatuko batez besteko balioa.

4.– Diruz laguntzekoak ez diren gastuak izango dira enpresa-planak, ingurumen-planak, basoen kudeaketa-planak edo plan baliokideak gauzatzeari lotutakoak. Halere, proiektu pilotua gauzatzeari lotutako inbertsioak finantzatu egingo dira, proiektuak dirauen bitarteko amortizazioa aplikatuz.

60. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Kapitulu honek arautzen dituen proiektuak baloratzeko eta bakoitzari puntuazio bat emateko –proiektu bakoitzaren puntuazioaren arabera kalkulatuko da laguntza, agindu honen 61. oinarriarekin bat–, balorazio-irizpide hauek eta dagozkien puntuazioak hartuko dira kontuan:

1.– Berrikuntza-taldearen helburua: 25 puntu, gehienez.

a) Berrikuntza-taldearen helburuak garbi adieraztea:

– Zehaztapen handia: 10 puntu.

– Zehaztapen ertaina: 5 puntu.

– Zehaztapen txikia: 2 puntu.

b) Helburuak Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Biziarekin lotuta egotea:

– Lotura handia: 10 puntu.

– Lotura ertaina: 5 puntu.

– Lotura txikia: 2 puntu.

c) Ekiten zaion gaiaren garapen-mailaren azterketa:

– Analisi-kalitate handia: 5 puntu.

– Analisi-kalitate ertaina: 3 puntu.

– Analisi-kalitate txikia: 1 puntu.

2.– Berrikuntza-taldearen osaera: 15 puntu, gehienez.

a) Berrikuntza-taldea osatzen duten eragileen egokitasuna justifikatzea:

– Taldekideen % 75-% 100 egokiak: 5 puntu.

– Taldekideen % 50-% 74 egokiak: 3 puntu.

– Taldekideen % 40-% 49 egokiak: 1 puntu.

– Taldekide egokiak <% 40: 0 puntu.

b) Lankidetza beste berrikuntza-talde batekin:

– Badago lankidetza: 2 puntu.

– Ez dago lankidetzarik: 0 puntu.

c) Diziplina anitzeko lankidetza:

– Aniztasun-maila handia taldekideen profiletan: 4 puntu.

– Aniztasun-maila ertaina taldekideen profiletan: 2 puntu.

– Aniztasun-maila txikia taldekideen profiletan: 1 puntu.

d) Berrikuntza-taldekoak ez diren eragileengana hurbiltzeko gaitasuna:

– Ikusten da inpaktua kanpoko eragileengana iristen dela: 2 puntu.

– Ez da ikusten inpaktua kanpoko eragileengana iristen denik: 0 puntu.

e) Ezagutza-trukeen kantitatea eta kalitatea, eta interakzioak sortzea:

– Maila altua: 2 puntu.

– Maila baxua: 0 puntu.

3.– Proiektuaren ezaugarriak: 60 puntu, gehienez.

a) Proiektuak duen inpaktua produktibitateari eta jasangarritasunari (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) dagokienez:

– Ekarpen handia: 12 puntu.

– Ekarpen ertaina: 6 puntu.

– Ekarpen txikia: 3 puntu.

b) Emaitza praktikoek azken erabiltzaileentzat duten garrantzia:

– Garrantzi handia: 16 puntu.

– Garrantzi ertaina: 8 puntu.

– Garrantzi txikia: 4 puntu.

c) Proiektuaren berrikuntza-potentziala:

– Berrikuntza-maila altua: 16 puntu.

– Berrikuntza-maila ertaina: 8 puntu.

– Berrikuntza-maila baxua: 4 puntu.

d) Ezarpen-plana: espero diren mugarriak eta emaitzak:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

e) Komunikazio- eta hedapen-plana:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

f) Jarduera-adierazleak: jarraipena eta kontrola:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

g) Proiektuaren bideragarritasunaren azalpena eta horren hedapena:

– Justifikazio-maila altua: 4 puntu.

– Justifikazio-maila ertaina: 2 puntu.

– Justifikazio-maila baxua: 1 puntu.

61. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

1.– Kostu diruz lagungarriaren % 80 izango da laguntzaren gehieneko ehunekoa, ehuneko horrentzako % 80 izanik Europak lagundutako finantzaketa-tasa.

2.– Proiektu bakoitzari gehienez ere 100 puntu eman ahal izango zaizkio, eta hautaketa-irizpide bakoitzari 60. oinarrian ezarritako haztapena aplikatuko zaio. Laguntza lortzeko, 40 puntu izan behar dira gutxienez. Aurreko oinarrian xedatutakoarekin bat, proiektu bakoitzak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortzen duen puntuazioaren arabera, zuzeneko laguntza hau emango zaio:

a) Kostu diruz lagungarrien % 80 emango zaie gehieneko puntuazioa lortzen duten proiektuei.

b) Kostu diruz lagungarrien % 70 emango zaie 1-12 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

c) Kostu diruz lagungarrien % 60 emango zaie 13-18 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

d) Kostu diruz lagungarrien % 50 emango zaie 19-24 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

e) Kostu diruz lagungarrien % 40 emango zaie 25-30 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

f) Kostu diruz lagungarrien % 30 emango zaie 31-36 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

g) Kostu diruz lagungarrien % 25 emango zaie 37-42 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

h) Kostu diruz lagungarrien % 20 emango zaie 43-48 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

i) Kostu diruz lagungarrien % 15 emango zaie 49-54 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

j) Kostu diruz lagungarrien % 10 emango zaie 55-60 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

3.– Puntuazio berdina lortzen dutenen artean, lehentasuna emango zaio «proiektuaren ezaugarriak» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari. Halere, berdinketa egoten jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio «berrikuntza-taldearen helburua» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari.

VIII. KAPITULUA
NEKAZARITZA-JARDUERAK DIBERTSIFIKATZEKO LAGUNTZAK HONAKO HAUEKIN ZERIKUSIA DUTEN JARDUERETARA ALDATZEKO: OSASUN-ARRETA, GIZARTERATZEA, KOMUNITATEAK BABESTUTAKO NEKAZARITZA ETA INGURUMENARI ETA ELIKADURARI BURUZKO HEZIKETA

62. oinarria.– Xedea eta helburua.

1.– Kapitulu honen xedea da nekazaritza-jarduerak dibertsifikatzeko lankidetzarako laguntzak arautzea, honako hauekin zerikusia duten jardueretara aldatzeko: osasun-arreta, gizarteratzea, komunitateak babestutako nekazaritza eta ingurumenari eta elikadurari buruzko heziketa.

2.– Honako hauek dira kapitulu honetako laguntzen helburuak:

• Ekonomia-jardueren garapen-aukerak ikertzea eta sustatzea, landa-eremuan enplegua sortzeko.

63. oinarria.– Onuradunak.

Kapitulu honetan arautzen diren laguntzen onuradun izan daitezke berrikuntza-talde bat osatu eta lankidetza-planteamenduak aurkezten dituzten entitateak, pertsona fisikoak zein juridikoak.

Jarduera berriak edo asko hobetutako jarduerak ezarriz arazo zehatz bat konpontzeko edo jakineko aukera bat aprobetxatzeko hainbat pertsona fisikok zein juridikok osatutako taldea da berrikuntza-talde bat.

Pertsona fisikoek zein juridikoek osatutako talde horiek ez dute nortasun juridikorik, eta, gutxienez, bi kidek osatuak izan behar dute, euren artean harreman organiko, funtzional edo ekonomikorik ez duten pertsona fisikoz edo juridikoz hain zuzen ere. Ezinbestekoa da lehen sektoreko erakunde baten partaidetza. Ekoizleen kasuan, pertsona fisiko gisa, ustiategiko titular izan beharko dute, eta ustiategiak EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatuta egon beharko du. Ekoizleen erakundeen kasuan, edozein dela ere erakundearen araubide juridikoa, kideen gutxienez % 50 ustiategiko titular izan beharko dira, eta ustiategiak EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatuta egon beharko du.

Talde horietan parte hartzen duten pertsona fisiko zein juridiko guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarteen eskabideek berariaz adierazi behar dituzte elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa, horiek ere onuradun gisa hartuko baitira. Nolanahi ere, izendatu behar da taldearen ordezkari edo ahaldun bat, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarrak izenpetu eta aurkeztuko du eskabidea berrikuntza-taldearen izenean.

64. oinarria.– Eskakizun espezifikoak.

Agindu honen 5. oinarriko eskakizun orokorrak ez ezik, honako hauek ere bete behar dituzte:

1.– Proiektuak berritzaileak izan daitezela, berritzaile izateari buruz 3.11 oinarrian jasotako definizioaren arabera.

2.– Proiektuek dokumentu eragile bat izan dezatela, 30 orrialdekoa gehienez, honako hauek jasoko dituena:

a) Proiektu berritzailearen deskribapen xehatua; alderdi ekonomiko eta tekniko guztiak azaldu behar dira, bai eta taldeko kide bakoitzak egingo duen diruz laguntzeko moduko gastu mota bakoitzari dagozkion kostu zehatzak ere.

b) Aurreikusitako emaitzen deskribapena.

c) Berrikuntza-taldeko kideen zerrenda, eta horietako bakoitzak garatu beharreko jardueren deskribapena.

d) Funtzionamenduari zein erabakiak hartzeko moduari dagokienez gardentasunez aritzeko asmoz ezarritako barne-prozeduren deskribapena.

e) Berrikuntza-taldeko kide bat funtsen hartzaile izendatzea; horrek banatuko ditu funtsok berrikuntza-taldeko gainerako kideen artean.

f) Parte-hartzaile guztien izenpeak.

65. oinarria.– Dokumentazio espezifikoa.

Agindu honen 6. oinarriaren arabera eskatzen den dokumentazioaz gain, eskakizunarekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira nahitaez:

1.– Agindu honen 64. oinarriaren 2. paragrafoan aipatzen den dokumentu eragilearen kopia.

2.– Erantzukizunpeko adierazpena, aurkezten den proiektuaren jarduerak berriak direla adierazten duena.

66. oinarria.– Kostu diruz lagungarriak eta diruz lagundu ezin direnak.

1.– Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

a) azterlan orokorren, bideragarritasun-azterlanen eta enpresa-planak egitearen kostuak;

b) proiektu bat bideragarri egiteko dagokion eremuan egindako dinamizazio-, sustapen- eta animazio-jardueren kostuak;

c) lankidetza-jardueren funtzionamendu-gastuak;

d) proiektu pilotuak egiteko beharrezko diren gastuak;

e) komunikazio- eta hedapen-jardueren kostuak;

f) langileen kostuak;

g) zeharkako kostuak (langileen kostuen % 15).

2.– Aurreko paragrafoan zehazten diren kostu diruz lagungarriei dagokienez, hauek izango dira gastuen egozpena eta horren mugak:

a) Langile-gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

b) Parte-hartzaile bakoitzaren gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 60 baino gehiago.

c) Zentro teknologiko edo ikerketa-zentro bakoitzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

d) Zeharkako gastuak pertsonaleko gastu zuzenen % 15 izango dira.

e) Ekipamenduak eta azpiegiturak alokatzeko edo amortizatzeko gastuak ez dira izango proiektuko kostu diruz lagungarri guztien % 30 baino gehiago.

3.– Kostu/gastu diruz lagungarriaren zenbatekoak 5.000 euro gainditzen duenean, eskatzaileak hornitzaile ezberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu gutxienez, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, zerbitzu edo ondasun horren ezaugarri bereziengatik merkatuan horiek egiten, ematen edo hornitzen duen behar besteko erakunderik ez dagoenean izan ezik edo gastua dirulaguntza eman aurretik egin bada izan ezik. Aurkeztutako eskaintzetatik bat hautatzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta memoria batean berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikoki abantailatsuena ez hautatzearen arrazoia. Aurrekontuek eta/edo fakturek informazio hau jaso beharko dute, gutxienez:

a) Bezeroaren izena.

b) Hornitzailearen izena.

c) Data.

d) Kontzeptua.

e) Aurrekontuaren edo fakturaren zenbakia.

f) Hizkuntza hauetako batean idatzia egotea: euskara, gaztelania, ingelesa edo frantsesa.

g) Zerga-oinarriaren eta BEZaren xehakapena.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

Eskatzaileak aurkeztutako gastu diruz lagungarrien zenbatekoak ez du gaindituko merkatuko batez besteko balioa.

4.– Diruz laguntzekoak ez diren gastuak izango dira enpresa-planak, ingurumen-planak, basoen kudeaketa-planak edo plan baliokideak gauzatzeari lotutakoak. Halere, proiektu pilotua gauzatzeari lotutako inbertsioak finantzatu egingo dira, proiektuak dirauen bitarteko amortizazioa aplikatuz.

67. oinarria.– Proiektuak hautatu eta baloratzeko irizpideak.

Kapitulu honek arautzen dituen proiektuak baloratzeko eta bakoitzari puntuazio bat emateko –proiektu bakoitzaren puntuazioaren arabera kalkulatuko da laguntza, agindu honen 68. oinarriarekin bat–, balorazio-irizpide hauetako bat edo hainbat hartuko da kontuan:

1.– Berrikuntza-taldearen helburua: 25 puntu, gehienez.

a) Berrikuntza-taldearen helburuak garbi adieraztea:

– Zehaztapen handia: 10 puntu.

– Zehaztapen ertaina: 5 puntu.

– Zehaztapen txikia: 2 puntu.

b) Helburuak Berrikuntza eta Lankidetzarako Estrategia Biziarekin lotuta egotea:

– Lotura handia: 10 puntu.

– Lotura ertaina: 5 puntu.

– Lotura txikia: 2 puntu.

c) Ekiten zaion gaiaren garapen-mailaren azterketa:

– Analisi-kalitate handia: 5 puntu.

– Analisi-kalitate ertaina: 3 puntu.

– Analisi-kalitate txikia: 1 puntu.

2.– Berrikuntza-taldearen osaera: 15 puntu, gehienez.

a) Berrikuntza-taldea osatzen duten eragileen egokitasuna justifikatzea:

– Taldekideen % 75-% 100 egokiak: 5 puntu.

– Taldekideen % 50-% 74 egokiak: 3 puntu.

– Taldekideen % 40-% 49 egokiak: 1 puntu.

– Taldekide egokiak <% 40: 0 puntu.

b) Lankidetza beste berrikuntza-talde batekin:

– Badago lankidetza: 2 puntu.

– Ez dago lankidetzarik: 0 puntu.

c) Diziplina anitzeko lankidetza:

– Aniztasun-maila handia taldekideen profiletan: 4 puntu.

– Aniztasun-maila ertaina taldekideen profiletan: 2 puntu.

– Aniztasun-maila txikia taldekideen profiletan: 1 puntu.

d) Berrikuntza-taldekoak ez diren eragileengana hurbiltzeko gaitasuna:

– Ikusten da inpaktua kanpoko eragileengana iristen dela: 2 puntu.

– Ez da ikusten inpaktua kanpoko eragileengana iristen denik: 0 puntu.

e) Ezagutza-trukeen kantitatea eta kalitatea, eta interakzioak sortzea:

– Maila altua: 2 puntu.

– Maila baxua: 0 puntu.

3.– Proiektuaren ezaugarriak: 60 puntu, gehienez.

a) Proiektuak duen inpaktua produktibitateari eta jasangarritasunari (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) dagokienez:

– Ekarpen handia: 12 puntu.

– Ekarpen ertaina: 6 puntu.

– Ekarpen txikia: 3 puntu.

b) Emaitza praktikoek azken erabiltzaileentzat duten garrantzia:

– Garrantzi handia: 16 puntu.

– Garrantzi ertaina: 8 puntu.

– Garrantzi txikia: 4 puntu.

c) Proiektuaren berrikuntza-potentziala:

– Berrikuntza-maila altua: 16 puntu.

– Berrikuntza-maila ertaina: 8 puntu.

– Berrikuntza-maila baxua: 4 puntu.

d) Ezarpen-plana: espero diren mugarriak eta emaitzak:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

e) Komunikazio- eta hedapen-plana:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

f) Jarduera-adierazleak: jarraipena eta kontrola:

– Egokitasun handia: 4 puntu.

– Egokitasun ertaina: 2 puntu.

– Egokitasun txikia: 1 puntu.

g) Proiektuaren bideragarritasunaren azalpena eta horren hedapena:

– Justifikazio-maila altua: 4 puntu.

– Justifikazio-maila ertaina: 2 puntu.

– Justifikazio-maila baxua: 1 puntu.

68. oinarria.– Laguntzaren zenbatekoa.

1.– Kostu diruz lagungarriaren % 80 izango da laguntzaren gehieneko ehunekoa, ehuneko horrentzako % 80 izanik Europak lagundutako finantzaketa-tasa.

2.– Proiektu bakoitzari gehienez ere 100 puntu eman ahal izango zaizkio, eta hautaketa-irizpide bakoitzari 67. oinarrian ezarritako haztapena aplikatuko zaio. Laguntza lortzeko, 40 puntu izan behar dira gutxienez. Aurreko oinarrian xedatutakoarekin bat, proiektu bakoitzak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean lortzen duen puntuazioaren arabera, zuzeneko laguntza hau emango zaio:

a) Kostu diruz lagungarrien % 80 emango zaie gehieneko puntuazioa lortzen duten proiektuei.

b) Kostu diruz lagungarrien % 70 emango zaie 1-12 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

c) Kostu diruz lagungarrien % 60 emango zaie 13-18 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

d) Kostu diruz lagungarrien % 50 emango zaie 19-24 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

e) Kostu diruz lagungarrien % 40 emango zaie 25-30 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

f) Kostu diruz lagungarrien % 30 emango zaie 31-36 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

g) Kostu diruz lagungarrien % 25 emango zaie 37-42 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

h) Kostu diruz lagungarrien % 20 emango zaie 43-48 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

i) Kostu diruz lagungarrien % 15 emango zaie 49-54 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

j) Kostu diruz lagungarrien % 10 emango zaie 55-60 puntu (biak barne) gutxiago lortzen dituzten proiektuei.

3.– Puntuazio berdina lortzen dutenen artean, lehentasuna emango zaio «proiektuaren ezaugarriak» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari. Halere, berdinketa egoten jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio «berrikuntza-taldearen helburua» balorazio-irizpidean puntuazio altuena lortu duen proiektuari.

ESKABIDEA EGITEKO INPRIMAKIAREN EDUKIA

Laguntzaren eskaera-inprimakia webgune honetan dago eskuragarri: http://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1029306

Oinarrizko eduki hau du:

Eremu generikoak:

• Identifikazio-agiriaren mota.

• Zenbakia.

• Izena (pertsona fisikoek soilik).

• Lehen abizena (pertsona fisikoek soilik).

• Bigarren abizena (pertsona fisikoek soilik).

• Sexua (pertsona fisikoek soilik).

• Entitatearen izena (pertsona juridikoek soilik).

• Telefono finkoa.

• Telefono mugikorra.

• Helbide elektronikoa.

• Lurralde historikoa.

• Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala.

• Abisuak jasotzeko helbide elektronikoa.

• Abisuak jasotzeko mugikorra.

• Jakinarazpen, komunikazio eta abisuetarako hizkuntza.

Eremu osagarriak: honako hauek ziurtatzeko erantzukizunpeko adierazpena:

• Enpresa ez dago krisialdian, estatuek krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauen arabera (2014/C 249/01)

• Proiektuak Euskadin ingurumen-gaietan aplikatu beharreko berariazko araudia betetzen du (21/2013 Legea, 2013ko abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa; 3/1998 Lege Orokorra, 1998ko otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babestekoa) –dagokionean, inbertsio-proiektuek ingurumenean duten eragina ebaluatuko da, aurrez–, baita higiene-araudia eta inbertsio bakoitzari aplikatu beharreko Erkidegoko arauak ere.

• Diruz lagun daitekeen proiektu bera ordaintzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dioten ala ez administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribaturen bati, eta eskuratu duten ala ez.

• Ez dago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza eta dirulaguntzen esparruan enpresa haiek itzultzeko edo zigortua izateko prozeduraren batean.

• EAEko Administrazioak eta haren mendeko erakundeek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan, dirulaguntzak itzultzeko edo zehatzeko prozeduretako kantitate zehatzen ordainketari dagokionez egunean dagoen ala ez. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da, baldin eta zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, eta, gainera, gaineratutako zor, interes eta gastu guztiak estaliko dituen bermea eratu bada.

• Ez du dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen epai irmorik (zigor- edo administrazio-arloan), ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

• Ez du eskatu konkurtso-deklaraziorik, ez dago kaudimengabetzat deklaratuta edozein prozeduratan, ez dago konkurtsoan deklaratuta, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, ez dago esku-hartze judizialaren eraginpean edo ez dago desgaitua Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

• Ez du jaso dirulaguntzak lortzeko aukera galtzeko zehapenik ebazpen irmo baten bidez.

• Ez du edozein kontraturen amaiera irmoa ebatzita, kausaren batean errudun deklaratua izateagatik.

• Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez daude Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean ezarritako kasuren batean, edo ez da Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat, lege horretan edo arlo hau arautzen duen araudi autonomikoan ezarritako baldintzetan.

• Ez du galdu laguntza edo dirulaguntza publikoak lortzeko aukera ebazpen irmo baten bidez ezarritako zehapena dela-eta, edo honako delitu hauetakoren bat egin izanagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

• Zerga-egoitza ez du erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean.

• Elkarteen kasuan, ez daudela sartuta Elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 4. artikuluko 5. eta 6. apartatuetan aurreikusitako debekuen kausetan. Ez-zilegitasun penalaren zentzuzko zantzuak egoteagatik, administrazio-prozedura ez etetea, 1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, betiere ebazpen judizial sendorik esleitzen ez bada, haren arabera, kasuan kasuko inskripzioa egin ahal izango baita dagokion erregistroan.

• Berreskuratze-agindu baten menpe ez dagoela, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

Halaber, baimen inplizitua eman beharko du Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki ziurta ditzan NAN, IFZ, zerga-betebeharrak bete izana eta Gizarte Segurantzako ordainketak egin izana; baimen hori berariaz ukatzeko aukera izango du, eta, kasu horretan, eskatzaileak aurkeztu beharko du dagokion ziurtagiria edo eskatutako agiria.

II. ERANSKINA

Onuradunen erantzukizunak.

1.– Onuradunak egiten dituen informazio- eta komunikazio-jarduera guztietan, Feaderrek operazioan lagundu duela adierazi beharko du, honako hauek erakutsiz:

a) Batasunaren enblema;

b) Feaderren laguntzaren aipamena.

2.– Eragiketa bat egiten den bitartean, Feaderrek emandako laguntzaren berri emango dio onuradunak jendeari, modu honetan: onuradunak erabilera profesionalerako webgune bat izanez gero, eragiketaren deskribapen laburra jaso beharko du hor, laguntza-mailarekiko proportzioan, haren helburuak eta emaitzak aipatuz, eta Batasunaren finantza-laguntza azpimarratuz.

Informazio- eta publizitate-jardueren ezaugarri teknikoak.

1.– Logotipoa eta lema.

Informazio- eta publizitate-jarduera guztietan, honako elementu hauek sartu beharko dira: Batasunaren enblema https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es webgunean aurkeztutako arau grafikoekin bat, eta Batasunaren paperaren azalpen bat, honako adierazpen honen bidez emandakoa: «Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa: Europak landaguneetan inbertitzen du».

2.– Jakinarazpen- eta komunikazio-materiala.

Feaderrek kofinantzatutako neurriei eta jarduerei buruzko argitalpenetan (hala nola liburuxkak, prospektuak eta aldizkariak) eta tauletan argi eta garbi adieraziko da, azaleko orrialdean, Batasunak parte hartu duela, eta Batasunaren enblema agertuko da, beste enblema nazional edo eskualdekoren bat ere erabiltzen bada.


Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana