Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

238. zk., 2020ko azaroaren 30a, astelehena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

TOLOSAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 4 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA
5145

EDIKTUA, jaraunspen jasogabearen usukapioari buruzko 224/2020 hitzezko judizioaren ondoriozkoa.

ZITAZIO-ZEDULA

Aipatutako prozeduran ebazpena eman da, eta honelaxe dio hitzez hitz:

DEKRETUA

Ebazpena eman duen Justizia Administrazioaren letradua: Ana Garmendia Gutierrez andrea.

Lekua: Tolosa.

Eguna: bi mila eta hogeiko azaroaren hemeretzia.

AURREKARIAK

Lehenengoa.– Ros Noriega prokuradoreak, Jose Antonio Ceberio Artola eta Maria Artola Artola jaun-andreen izenean eta haien ordezkari gisa, hitzezko judizioaren demanda aurkeztu du, bi mila eta hogeiko abuztuaren hamabian, finka zatiezinaren erdiari dagokionez usukapio bidez gauza erkidea adjudikatzeari buruz. Hona hemen finkaren datuak eta deskribapena:

Finkaren erregistroko datuak:

129. liburukia.

7. liburua, Lizartza.

58. orria.

267. finka.

Cru 20005000962673.

Titularra: Jose Agustin Aramburu Landa finka erdi zatiezinaren jabea da, jabetza osoan, salerosketa bidez. Alegiako Florencio Sarasola notarioak mila zortziehun eta laurogeita biko urtarrilaren bian baimendutako eskritura publikoan dago jasota jabetza hori, eta ondorioz, mila zortziehun eta laurogeita biko urtarrilaren hamabian laugarren inskripzioa egin zen.

Deskribapena: landatarra. Harizti-lurra Iruarraizagan, Lizartzako jurisdikzioan. Hirurogeita hamahiru area ditu. Mugakideak ditu, ekialdean, ubide bat; hegoaldean, gurdibide bat eta Guibelalde lur-eremua, gaur egun Dionisio Olaechea dena; ekialdean, José Mendía jaunaren jaraunsleen lurrak; eta iparraldean, Gazteluko lur komunak.

Demandatua Jose Agustin Aramburu Landa jaunaren jaraunspen jasogabea dela adierazten da, eta jaraunsleak ezezagunak dira.

Bigarrena.– Auzi-jartzaileak adierazi du demandaren zenbatekoa 730,00 euro dela, finkaren salerosketarako proposatutako prezioaren arabera: 0,10 euro metro koadro bakoitzeko, 73 areatan, hau da, 7.300 metro koadro. Guztira, 730 euro.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Lehenengoa.– Demanda aztertu eta baietsi da, aurkeztu diren datuen eta dokumentuen arabera demandatzaileak badituelako judizioan agertzeko behar diren ahalmena, ordezkaritza eta postulazio prozesala, Prozedura Zibilaren 1/2000 Legeak (PZL) 6., 7., 23. eta 31. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz.

Bigarrena.– Halaber, demandan aurkeztutako uziak ikusita, epaitegi honek uziez arduratzeko jurisdikzioa eta eskumen objektiboa ditu, lege prozesal horren 36. eta 45. artikuluen arabera.

Epaitegi hau eskuduna da lurraldeari dagokionez, Prozedura Zibilaren Legearen 52. artikulua aplikatuz.

Epaiketa motari dagokionez, auzi-jartzaileak adierazi du, PZLren 253. artikuluan agindutakoa betez, demandaren zenbatekoa 730,00 euro dela; beraz, PZLren 250.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, prozesua hitzezko epaiketaren izapideen bidez bideratu behar da.

Hirugarrena.– Azaldutakoa dela bide, bidezkoa da demandaren izapidetzea onartzea, eta, PZLren 438.1 artikuluak agintzen duen bezala, alderdi demandatuari horren berri ematea. Izan ere, demandatua epatuko da, legezko ohartarazpenekin batera, idatziz erantzun dezan eta hamar eguneko epean ikustaldia egitea egokia den erabaki dezan.

XEDAPENAK

1.– Izapidetzeko onartzen da Ros Noriega prokuradoreak, Jose Antonio Ceberio Artola eta Maria Artola Artola jaun-andreen izenean eta haien ordezkari gisa, aurkeztu duen demanda, Jose Agustin Aramburu Landa jaunaren jaraunspen jasogabeari lotuta eta gauza erkidea usukapio bidez adjudikatzeari buruz. Azken hori, hain zuzen, hitzezko judizioaren arauak betez bideratuko da.

2.– Demanda helaraziko zaio alderdi demandatuari. Jaraunsleak nortzuk izan daitezkeen ez dakigunez, ediktu bidez jakinaraziko da epaitegi honetako iragarki-oholean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Lizartzako Udaleko iragarki-oholean, hamar eguneko epean. Halaber, adieraziko da prozedura honetan interesa duenak epaitegi honetan agertu beharko duela izaera hori egiaztatzeko eta epatu ahal izateko.

Epatzean, alderdi demandatuari ohartaraziko zaio:

– Adierazitako epean agertzen ez bada, auzi-ihesean dagoela deklaratuko da, eta soilik jakinaraziko zaizkio auzi-ihesean dagoela deklaratzen duen ebazpena eta prozesua amaitzen duena (PZLren 496.1 eta 497.1 artikuluak).

– Prozesuan abokaturik eta prokuradorerik gabe jardun dezake.

– Auzi-jartzailea abokatuaren eta prokuradorearen laguntzarekin agertuko da, eta profesional berberekin agertu nahi duela proposatzen badu, bulego judizial honi jakinarazi beharko dio, demanda jakinarazten zaionetik hiru eguneko epean.

– Baliabide ekonomikorik ez badu, hiru eguneko epean eska dezake doako laguntza juridikorako eskubidea aitortzea.

– Abokatua, prokuradorea edo bi profesionalak izendatzeko eskatu nahi badu, hori ere hiru eguneko epean egin beharko du.

– Demandari erantzuteko inprimaki normalizatuak bulego judizialean eskura ditzake.

3.– Bi alderdiei ohartarazi behar zaie bulego judizial honi jakinarazi behar diotela prozesu hau gauzatu bitartean gertatzen den edozein egoitza-aldaketa (PZL, 155.5 artikuluko lehen paragrafoa).

Epaileari ezagutarazten diot ebazpen hau.

Aurkaratzeko modua: Justizia Administrazioaren letraduari berraztertze-errekurtsoa aurkeztuta. Jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera bost egun balioduneko epean aurkeztu beharko da idazkia bulego judizialean, eta, han, errekurtsogilearen ustez zein arau-hauste egin den adieraziko da. Eskakizun horiek bete ezean, aurkaratzea ez da onartuko (PZLb, 451. eta 452. artikuluak).

Errekurtsoa aurkezteak ez du ekarriko ebazpen errekurritua eteterik (PZL, 451.3 artikulua).

Hala dekretatzen eta sinatzen dut.

Jose Agustin Aramburu Landa jaunaren jaraunspen jasogabea non dagoen ez dakigunez, honako hau argitaratzen da, zitazio-zedula gisa.

Tolosa, 2020ko azaroaren 19a.

IDAZKARI JUDIZIALA.


Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana