Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

33. zk., 2018ko otsailaren 15a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
866

145/2018 EBAZPENA, otsailaren 7koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena. Horren bidez onetsi dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten Mendekoeen/Langileen Lanbide-taldeko Zerbitzuetako Langile kategorian lotura estatutario finkoa eskuratzeko hautaketa-prozesua arautuko duten oinarri espezifikoak.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2018ko otsailaren 5eko 103/2018 Ebazpenaren bitartez onetsi ziren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan lotura estatutario finkoa eskuratzeko 2016an eta 2017an deitutako hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea.

Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legea, ekainaren 26koa; Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru-estatutuaren 55/2003 Legea, abenduaren 16koa; Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa; Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen 186/2005 Dekretua, uztailaren 19koa; Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, eta indarrean dauden eta aplikagarriak diren gainerako xedapenak.

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Oinarri hauei dagozkien hautaketa-probetarako deia egitea.

Bigarrena.– I. eranskinean jasotako oinarri espezifikoak onartzea; horien bidez arautuko da Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten Mendekoeen/Langileen Lanbide-taldeko Zerbitzuetako Langile kategorian lotura estatutario finkoa eskuratzeko hautaketa-prozesua.

Hirugarrena.– Ebazpen honekin batera argitaratutako II. eranskinean eskainitako destinoen zerrenda onartzea.

Laugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean jasotako merituen baremoa onartzea.

Bosgarrena.– Kategoriako gai-zerrenda onartzea, Ebazpen honen IV. eranskinean jasotakoa.

Seigarrena.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeak, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuak ezartzen dutenaren arabera, Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari hilabeteko epearen barruan, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 7a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

MARÍA JESÚS GEMMA MÚGICA ANDUAGA.

I. ERANSKINA
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAN DESTINOA DAUKATEN MENDEKOEEN/LANGILEEN LANBIDE-TALDEKO ZERBITZUETAKO LANGILE KATEGORIAN LOTURA ESTATUTARIO FINKOA ESKURATZEKO HAUTAKETA-PROZESUA ARAUTZEN DUTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.– Deialdiko destinoak.

1.1.– Deialdi honetan sartzen dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten Mendekoeen/Langileen Lanbide-taldeko Zerbitzuetako langile kategoriako destinoak, II. eranskinean jasotakoak.

1.2.– Deitutako destinoen artean, II. eranskinean jasotakoak, % 7 gordeko da desgaitasun bat duten langileek bete ditzaten, oinarri orokorren 1.3 oinarrian ezarritako banaketaren arabera.

2.– Izangaien eskakizunak:

Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan aurreikusitako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, oinarri orokorretan jasota daudenak eta kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte bete beharrekoak, beste eskakizun hauek ere bete beharko dituzte:

a) Oinarri orokorretako 6.2.c) atalean adierazitakoari jarraiki, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak igorritako Egindako ikasturteen ziurtagiria (DBH edo baliokidea) izatea, Osakidetza Ente Publikoko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinaren arabera.

b) Kasu orotan bete beharko dira eskuratu nahi den lanpostuaren eskakizunak, Osakidetza Ente Publikoko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinaren arabera, bai eta indarrean dagoen legeriak ezarritako beste edozein.

c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa ordaindu izana, eskainitako destinoen Lanbide-taldearen arabera:

E Taldea: 10 euro.

3.– Oposizio-lehiaketaren nondik norakoa.

3.1.– Oposizioaldia.

Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeari (IVAPi) egokituko zaio proba teorikoa egitea eta epaimahaiari iraupena zehaztea. Idatzizko proba izango da; zehazten den gehieneko denbora-tartean, izangaiek IV. eranskineko programako gaiei buruzko galdetegi bat erantzun beharko dute.

Esandako Eranskinean, gainera, proba prestatzeko beharrezkoa den bibliografia agertzen da.

3.2.– Oinarri orokorren 14. atalean aurreikusitako puntuazio-ordenaren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ostean, I. eranskinean proposatutako izangaiek, 14.2 oinarrian zehaztutako dokumentazioaz gain, beste hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute:

– Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak igorritako Egindako ikasturteen (DBH edo baliokidea) ziurtagiriaren fotokopia konpultsatua edo horren notario-lekukotza, Osakidetza Ente Publikoko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinaren arabera.

3.3.– Lehiaketaldia.

Egiaztatutako merituak III. eranskineko merituen baremoaren arabera balioztatuko dira, oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA. KATEGORIA: ZERBITZUETAKO LANGILEA

Osakidetzako zuzendari nagusiaren 103/2018 Ebazpenak onetsitako oinarri orokorren 1. oinarrian ezarritakoaren arabera, honako destino hauek deitu dira:

● Txanda irekiaren deialdia: 180 destino.

Sarbide orokorra: 168.

Desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupoa: 12.

– Adimen-desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 10.

– Bestelako desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 2.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupora gehituko dira.

Desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek dagokion txandako (barne-sustapena edo txanda irekia) sarbide orokorreko lanpostuetara gehituko dira.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzean zehaztuko dira.

III. ERANSKINA
MENDEKO LANGILEEN LANBIDE TALDEKO ZERBITZUETAKO LANGILEEN KATEGORIAKO MERITUEN BAREMOA

1) Lan esperientzia: 60 puntu, gehienez.

Eskabideak aurkezteko azken egunera arte izangaiek aitortuta duten zerbitzu-denbora zenbatuko da.

Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituta egingo da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako soberakinak. Hilabetea osatzeko, 30 egun naturaleko multzoa hartuko da.

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko, Gizarte Segurantzako edo autonomia-erkidegoetako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, edozein herri administraziotan, baita Europar Batasuneko beste estatuetako sare publikoko zerbitzu sanitarioetan ere, zerbitzuetako langile gisa lan egindako hilabete bakoitzeko: 0,20 puntu.

Zerbitzu eginkizunetan edo goragoko kategoriako funtzioetan eskainitako zerbitzuak benetan betetako lanpostuan zenbatuko dira.

Halaber, zerbitzu berezietako egoeran eskainitako zerbitzuak jatorrizko lanpostuan zenbatuko dira.

2) Euskara.

1. HE: 8 puntu.

IV. ERANSKINA
ZERBITZUETAKO LANGILEA
GAI-ZERRENDA

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu-erakundeak: Lege-aitorpena. Ahalmenak. Araubide organikoa eta funtzionala. Zerbitzu-erakunde sanitarioen zerrenda.

2.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileriaren lan-baldintzak arautzen dituen Akordioa: Lanaldia. Atsedena eta oporrak. Lizentziak eta baimenak.

3.– Suteen prebentzioko Osakidetzako Prebentzio Zerbitzuaren Informazio Eskuliburua: sutearen jatorria, nola eragiten den, agente itzaltzaile ohikoenak, gomendioak suteak prebenitzeko, larrialdiko egoera. Osakidetzako Prebentzio Zerbitzuko informazio eskuliburua: Osakidetzako langileen arrisku orokorrak: Prebentzio zerbitzua, definizioak, ingurune sanitarioaren arrisku orokorrak, arrisku ergonomikoak, arrisku psikosozialak. Prebentzioko Karpeta Gorria: laneko istripuak edo gertakariak: langilearen eta bere goragoko arduradun hurrenek egin beharrekoak, eraso bati nola aurre egin.

4.– Sukaldea. Lekuaren banaketa: Toki komunak. Egokitutako tokiak. Sutegi-mota ezberdinak: gas propanokoa, hiri-gasa, ikatz minerala, diesel-olioa, elektrikoa. Beste bero-sorgailu batzuk: berontzia, frijigailuak, parrilla eta plantxa parrilla, prusiana, erretegia, marmitak eta presio-eltzeak, mahai beroa, zartagin eraisgarriak, maria bainua.

5.– Hotz-sorgailuak: elikagai galkorrak kontserbatzeko erabilitako elementuak. Balantza eta lan-mahaiak. Marmita taparekin. Zartagin zuloduna. Edukiera-neurriak. Pasapureak. Iragazki txinatarra. Motrailua. Eskuko birringailua. Lapikoa. Paella-ontzia. Buztinezko lapikoa. Lan-motak: kolpeko eta kolpe erdikoak, tipulakoa, hezurrak kentzekoa, zatikatzekoa, labana txikia, urdaiazpikoa moztekoa, matxetea, zuritzekoa.

6.– Osasun-zentroen higienea. Garbitasunak ospitale batean duen garrantzia. Garbiketa eta desinfekzioa. Ospitale-garbiketan kontuan izan beharreko arau orokorrak. Ospitaleko eremuen sailkapena: arrisku txikiko eremu orokorrak, eremu erdikritikoak edo arrisku ertainekoak, arrisku handiko eremu kritikoak.

7.– Tresnak, makinak eta produktu minimoak ospitale bateko zonalde bakoitzeko garbiketa egiteko. Detergenteak. Lixibak. Gelen garbiketa egoeraren arabera: okupatuta, desokupatuta, libre isolatua. Ebakuntza-gelen garbiketa. Zona ez esterilen garbiketa.

8.– Arroparen prozesatzea. Eremu zikinean. Garbiketa-teknikak (tenperaturak, denborak) eta orbanak kentzeko oinarrizko ideiak. Eremu garbian (zentrifugatu, lehortu, kalandratu). Arropategian (biltzea eta banatzea). Uraren kalitatea. Ospitaleko arropak eta jantziak lehortzea.

9.– Aglutinatzaile-mota ezberdinak: karea, zementua, motrailuak eta igeltsua. Hormigoi armatua. Garraioak: sare pribatuan eta hiri-sarean. Pitzadura-mota: errazak eta angeluan.

10.– Lehorgailuak, plantxatzeko makinak edo kalandrak.

11.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

12.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa. Datuak babestearen printzipioak.

13.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

14.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.

15.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

16.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.

17.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.

18.– Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak 2017-2020.

19.– Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko jardun-eremuak eta neurriak: Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Plana. 2013-2019: Irudia eta Komunikazioa eta Kanpo-harremanak.

BIBLIOGRAFIA

1.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena (13, 14 eta 15. artikuluak). Zerbitzu-erakunde sanitarioen zerrenda. II. eranskina eta hainbat Akordio. Horien bidez haien izendapenak, sormena eta esparrua aldatzen dira. Azkenekoa 2015eko abenduaren 28koa da.

2.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileriaren lan-baldintzak arautzen dituen Akordioaren III. eta IV. tituluak, EHAA 250. zk., 2007ko abenduaren 31koa, eta 113. zk., 2008ko ekainaren 16koa.

3.– Suteen prebentzioko Osakidetzako Prebentzio Zerbitzuaren Informazio Eskuliburua: sutearen jatorria, nola eragiten den, agente itzaltzaile ohikoenak, gomendioak suteak prebenitzeko, larrialdiko egoera. Osakidetzako Prebentzio Zerbitzuko informazio eskuliburua: Osakidetzako langileen dituzten arrisku orokorrak: Prebentzio zerbitzua, definizioak, ingurune sanitarioaren arrisku orokorrak, arrisku ergonomikoak, arrisku psikosozialak. Prebentzioko Karpeta Gorria: laneko istripuak edo gertakariak: langilearen eta bere goragoko arduradun hurrenek egin beharrekoak, eraso bati nola aurre egin. Hori guztia Osakidetzako Prebentzio Zerbitzuak argitaratu du.

4.– Curso de cocina profesional. De Manuel Garcés. Argitaletxea: Paraninfo/Thomson Learning.

5.– Manual de limpieza y mantenimiento de los hospitales. ITEL-ek (Instituto Técnico Español de Limpiezas) argitaratua.

6.– Manual básico de albañilería. De Manuel A. Villar Martínez. Editorial Mad S.L.

7.– Manual de lavandería hospitalaria. ITEL-ek (Instituto Técnico Español de Limpiezas) argitaratua.

8.– El planchado. ITEL-ek (Instituto Técnico Español de Limpiezas) argitaratua.

9.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 eta 21. artikuluak).

10.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eta 12. artikuluak).

11.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako dena. (1, 3 eta 43. artikuluak).

12.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.

Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/ildo-estrategikoak.pdf

13.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/eu_def/adjuntos/Osasun_plana_2013_2020%20Euskera.pdf

14.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.

Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/buen_gob_planes/eu_def/adjuntos/PE_2017_2020_web_EUS.pdf

15.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.

Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_publicaciones/eu_argital/adjuntos/publikoa/SeguridadPacienteEu.pdf

16.– Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak 2017-2020.

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/Prioridades_estrategicas_17_20_eus.pdf

17.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko 2. Plana 2013-2019.

Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/eu_osk/adjuntos/euskararenPlanaEu.pdf


Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana