Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

57. zk., 2014ko martxoaren 24a, astelehena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA
1388

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2014ko otsailaren 27ko bilkuran hartua «Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko langileen kontratazioaren fiskalizazioa, 2011-2012» txostena behin betiko onesten duena.

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2014ko otsailaren 27an egindako bilkuran

ERABAKI DU:

«Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko langileen kontratazioaren fiskalizazioa, 2011-2012», txostena behin betiko onestea, Erabaki honen eranskin modura ageri dena.

HKEEren 1/1988 Legearen 13.2 artikuluak aurreikusten duena betez, txostenaren ondorioak dagozkion aldizkari ofizialetan argitaratzeko xedatzea.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko otsailaren 27a.

HKEEren lehendakaria,

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CHURIAQUE.

HKEEren idazkari nagusia,

TERESA CRESPO DEL CAMPO.

ERANSKINA
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO LANGILEEN KONTRATAZIOAREN FISKALIZAZIOA, 2011-2012
LABURDURAK:

EHAA: Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria.

EAE: Euskal Autonomia Erkidegoa.

XG: Xedapen Gehigarria.

354/2010 Dekretua: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jardueren hasiera eta bitarteko pertsonal eta materialetarako atxikimendurako baldintzak arautzen dituena.

XI: Xedapen Iragankorra.

ZPEP: Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoa.

6/1989 Legea: Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.

7/2007 Legea: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onartzen duena.

2/2009 Legea: EAEren 2010eko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.

39/2010 Legea: 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa.

3/2011 Legea: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa.

2/2012 Legea: 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa.

EA: Erakunde Autonomoa.

EPE: Enplegu Publikoaren Eskaintza.

ED: Errege Dekretua.

EDL: Errege Dekretu Legea.

SBE: Sarreren Berme Errenta.

LZ: Lanpostuen Zerrenda.

S.A.: Sozietate anonimoa.

EEZP: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

HKEE: Herri-Kontuen Euskal Epaitegia.

I.– Sarrera.

HKEEk, Eusko Legebiltzarraren Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuen Batzordeak eta Osokoak hala eskatuta, Lanerako Planean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak gauzatutako langileen kontratazioaren fiskalizazio lana besarkatu du.

Lanaren mamia honako hau izan da:

– 2012ko abenduaren 31ra arte gauzatutako langileen kontratazioen analisia, ezargarria den legeria bete dela eta aurrekontuan estaldura bazegoela egiaztatuz.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak sortutako lan poltsak eratzeko prozeduren legezkotasunaren analisia.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua zuzenbide pribatuko erakunde modura sortu zen EAEk 2010eko ekitaldiko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 2/2009 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren bitartez eta Eusko Jaurlaritzan enplegu gaietan eskumena zuen sailari atxiki zitzaion.

Aipatutako bigarren XGari jarraiki, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak xedetzat du enplegu egonkor eta kalitatezkorako eskubidearen erabateko garapenari laguntzea, eta gizarte-eta lurralde-kohesioari lagunduko dion lan-merkatuaren garapenaren alde lan egitea, eta enpresaren eskakizunei egokitutako langileen premiak asetzea, baita gizartearen eta lurraldearen kohesioari laguntzea ere, beti ere Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenen eremuan esleitzen zaizkion enplegu-politiken kudeaketaren bidez. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bere egitekoa gardentasun, aukera-berdintasun eta ez diskriminazioko printzipioetara egokitu beharko du.

354/2010 Dekretuak, abenduaren 28koak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 2011ko urtarrilaren 1etik aurrera jarduera abiaraztea arautzen du eta gauza eta giza baliabideak atxikitzea; berebat, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura atxikitako funtzionarioak eta lan kontratuak jasotzen ditu, zeinetan subrogatzen den. Langileria hau Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietarako Saileko Egailan, S.A., Prestakuntza eta Enplegua Sustatzeko Sozietate Publikotik eta Estatuko Enplegurako Zerbitzu Publikoko (SEPE) langileria EAEra eskualdatzetik dator.

2011ko urriaren 13an Eusko Legebiltzarrak 3/2011 Legea onartu zuen, azaroaren 2ko EHAAn argitara eman zena eta hurrengo egunean indarrean sartu zena. Lege honen arabera Lanbide-Enpleguaren Euskal Zerbitzuak bere molde juridikoa aldarazi zuen eta izaera administratiboko Erakunde Autonomo bihurtu zen.

Txosten hau idatzi dugun datan eta azaroaren 24ko 4/2011 Legea ezarriz, Sarreren Bermerako eta Gizarteratzeko Legea aldatzen zuena, 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoak, Sarreren Berme sistema kudeatzeko ardura ere bere gain hartu zuen.

Maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretu bidez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren estatutuak onartu ziren eta 2012ko ekainaren 4ko EHAAn eman ziren argitara.

Aztertutako aldian zehar, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egin duen langileen kudeaketa izan da eskualdatutako langileak subrogatzea eta langileak kontratatzea –erregela orokorrarekin EAEren Administrazio Orokorrak dituen lan poltsak baliatuta edo, hauek izan ezean, berariazko lan poltsak sortuz, laneko orientatzaileen kasuan egin zen legez–.

Aldi honetan zehar langileen mugimendua honakoa izan da:

(Ikus .PDF)

II.– Ondorioak.

Hona hemen gure lanean zehar azaleratu diren alderdirik esanguratsuenak:

1) Aztertutako aldian ez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, ez Eusko Jaurlaritzak ez dute LZ ez egin, ezta onartu ere. Egoera honen ondorioz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak aztergai izan dugun aldian gauzatutako 147 aldi baterako kontratuak eta bitarteko izendapenak ezin zitezkeen egin, harik eta lanpostuak arauz bete arte.

2) 2012ko abenduaren 31n langile finkoen kopurua gehi lanpostua arauz bete arte kontratatu eta/edo izendatu direnen kopurua erakunde autonomoaren aurrekontu plantillako plaza kopurua baino 38 gehiagokoa izan da, guztira 575 plaza egiten dituena. Plantilla hori da egitura-langileria osatzeko gehiengo muga.

3) Egailan, S.A.tik etorritako langileetatik, 2011ko ekainean amaitu zen programa baterako aldi baterako kontratua zuten 9 lan orientatzaile eta 10 administrari laguntzailek zerbitzu ematen jarraitu dute 2013ko maiatzera arte, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak indarreko legediari jarraiki inongo kontratazio berririk egin gabe.

4) Arlo-arduradunen 14 lanpostu betetzeko deialdietan harik eta LZ egin arte, eta beste 31 lanpostutan barne mugikortasuna sustatzeko deialdietan (langile guztiei eskaini zitzaien, bete beharreko egitekoek botere publikoen aribidea eskatzen duten balioztatu gabe) balioztatu beharreko irizpideen haztapena ez da deialdian jaso eta balorazio txostenak ez daude behar bezain arrazoituak, izan ere, puntu esleipen hutsa baino ez da, kasu batzuetan aurkeztutako curriculumei egokitzen ez zaizkienak eta beste batzuetan deialdietan adierazitako irizpideetako batzuk jasotzen ez dituztenak, alde hauek eragin dituzten arrazoiak argitu gabe.

5) 2011ko azaroaren 2an Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak aldi baterako 6 langile kontratatu ditu baloratu beharreko merezimenduen puntuazioa zehazten ez zuen hautaketa prozesu baten bitartez; eskabideak aurkezteko epea 8 lanegunetara mugatzen zen eta aldez aurretik Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izen ematea eskatzen zen; gainera, izendapenak euskarritzen zituen txosten-proposamenak ez zuen behar hainbat justifikatzen izangaien artean pertsona horiek hautatu izana. Jokamolde honek ez du berdintasun, gaitasun eta merezimendu printzipioak beteko direnik bermatzen.

6) 2010eko abenduaren 30ean Egailan, S.A.k kontrataturiko bi pertsona, bat lan kontratu finkoduna, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan sartu dira 354/2010 Dekretuan jasota egon gabe. Aipatutako dekretuaren 5. artikuluak adierazten du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua Egailan, S.A.ren lan-kontratuko langileen kontratuetan subrogatzen dela, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bere gain hartutako funtzioak betetzen dituzten haietan, alegia eta eranskin batean pertsona horien zerrenda zehazten da; ordea, bi pertsona horiek ez daude zerrenda horretan jasoak.

7) 2011ko urtarrilean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak aldi baterako bi administrari laguntzaile kontratatu zituen EAEren Administrazio orokorraren lan-poltsak baliatu gabe, 354/2010 Dekretuaren 7.3 artikuluak agintzen duen moduan, kontratazio hori publikotasunik gabe eginez. Jokamolde honek ez du berdintasun, gaitasun eta merezimendu printzipioak beteko direla bermatzen.

8) Txosten hau idatzi dugun datan, hainbat epai jaulki dituzte Lanbide-Enpleguaren Euskal Zerbitzuak langileen kontratazio eta kudeaketan egindako jardueren aurka jarritako errekurtsoekin loturik. Epai horiek lan orientatzaileen lan-poltsaren deialdia eragiten dute, zeinaren bitartez 153 kontratazio eta/edo izendapen gauzatu diren, alorreko arduradunen 14 lanposturen deialdia eta barne mugikortasunerako 31 lanpostu betetzeko deialdia. Epai horiek deialdiak ez zaizkiola zuzenbideari egokitzen adierazi dute eta balio gabe utzi dituzte, Lanbide-Enpleguaren Euskal Zerbitzua zigortu dute hautaketa prozesuak deialdia egin zen unera itzultzera eta horien oinarri-arau arautzaileak onartzera. Epai horien oinarrietan jaso da, besteak beste, merezimenduak balioztatzeko moldeak ez dituela merezimendu eta gaitasun printzipioak gordetzen.

Berebat, EEZPtik transferitutako 61 lan orientatzaileek jarritako salaketen ondoren hainbat epai jaulki dituzte, zeinetan lan harremanak izaera mugagabea zuen harik eta lanpostua arauz bete arte.

9) Aurreko ataletan adierazitako egoeren ondorioz, Lanbide-Enpleguaren Euskal Zerbitzuak zehaztu egin behar ditu erakundearen langile beharrizanak eta azaleratu diren akatsak zuzenduko dituen langile-politika abiarazi. Horretarako:

– Erakunde Autonomoaren egiturazko beharrizanekin bat datozen lanpostu eta giza baliabideak identifikatu behar ditu eta horretarako aurrekontu plantilla aldaraztea bideratu eta LZ mamitu.

– Berebat, unean unekoak eta ez egiturazkoak diren beharrizanak bereizi behar ditu, aldi baterako edo sasoiaren araberako izaera duten kudeaketa programetan argitasunez zehaztu daitezkeenak eta horiei, aurreko irizpideari jarraiki, Erakunde Autonomoaren plantillan zuzkituko ez diren giza baliabideak atxiki.

– Kasu bietan ere, hornidura langile finkoen eta aldi baterakoen kontratazioa arautzen duten arauek ezarritako suposamendu eta prozeduren arabera egin behar da.

10) Hona hemen ekonomia-finantza jardueran buru egiten duten printzipioak betetzean garrantzizko eraginik ez duten bestelako irizpenak eta kudeaketa hobetzeko azaleratu diren prozedurazko hainbat alderdi:

a) Aztertutako kontratazioetako batean Justizia eta Herri Administrazio Sailari EAEren Administrazio orokorreko lan-poltsetako langileak eskatu zitzaizkion, lanpostu hutsak bete arte kontratua egiteko. Alabaina, azkenean gauzatu zen kontratua denbora jakin baterako izan zen. Beste bi kasutan, eskabideak data jakin bat arte kontratuak egiteko izapidetu ziren eta aldiz, kontratuak lanpostu hutsa bete arte egin ziren. Beste batean, eskabidea epe jakin baterako izan zen eta aldiz, izenpetutako kontratua baja betetzeko bitarteko kontratuari dagokiona da.

b) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren langile beharrizanak zehaztuz eskuratu dugun azterketa bakarra izan da 72 lan orientatzaile eta 90 administrari dauden 39 bulegoen artean banatzea, bakoitzak kudeatu behar dituen enplegu eskatzaile eta Sarreren Berme Errentako espedienteen ehunekoetan oinarriturik, baina langile kopuru honen beharra justifikatuko duten arrazoiak jaso gabe. Bestetik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskuratu digun 2012rako aurrekontuaren xehapenak 60 lan orientatzaile eta 2011ko irailean zeudenaz gain beste 90 administrari soilik barne hartzen ditu.

c) 8 langilerekin lanpostu hutsa bete arteko bitartekotasun kontratuak izenpetu dira eta aurretik zituzten iraupen jakineko edo ordezkapenezko kontratuak ordezkatzen zituzten berriak egin zaizkie. Aztertu ditugun kasuetatik 4tan, gainera, aurreko kontratua iraungi gabe zegoen oraindik.

Kontratuak iraungi zirenean pertsona hauek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak osatutako lan-poltsetara igaro behar zuketen, 354/2010 Dekretuak agintzen duen moduan. Ordea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez du lanpostu horientzat inongo lan-poltsarik sortu eta honenbestez, EAEren Administrazio orokorreko lan-poltsak baliatu behar ziratekeen.

Lan orientatzaileen lan poltsa sortzeko prozesuan, 8. atalean jasotako ebazpenetako batek baliogabetu duena, honako huts hauek azaleratu dira:

a) Lan orientatzaileentzako lan poltsaren deialdia ez du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren administrazio-kontseiluak, ez zuzendari nagusiak onartu. Nahiz Erakundearen estatutuek Lanpostuen Zerrenda onartzea eta Enplegu Publikoaren Eskaintza deitzea berariaz Administrazio Kontseiluak soilik egin zezakeela jasotzen duen, ez da esaten lan poltsak osatzeko deialdia zuzendari nagusiaren edo baliabideen zuzendariaren eskumena denik.

b) Enpleguaren orientatzaile teknikari eta Enplegua kudeaketa teknikari modura jarduteko eskarmentua eskatu eta baloratzen da baldintza modura. Alabaina, egiteko hauek normalizatu gabe daude lan esparruan. Ez dugu ziurtasunik balorazioa egin duen enpresaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren artean egoera hauek mugatzea bideratuko duen dokumentaziorik dagoenik.

c) Deialdiak ez zuen esaten lan-esperientziaren denbora-zatikiak nola balioztatuko ziren eta urteak osorik soilik aurreikusten ziren. Alabaina, balorazioa lan egindako hilabeteak aintzat hartuta egin da.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan egiten diren enplegu eskaeren edukia lan eskaintza eta eskaria egokitzeko beharraren ondorio da eta ez dago Administrazio publikoarentzat lan poltsa baterako merezimenduen balorazioarekin egokituta. Izatez, aurkeztutako eskariak aztertzean ikusi dugu badaudela lanbide okupazio bat baino gehiagoko lan boladak eta horrek ezin ditzake balorazioetan bikoiztasunak sor; izangai beraren curriculumaren eta eskariaren artean lan egindako aldian aldeak; egindako ikastaroen deskribapen urria.

e) Laneko orientatzaileen lan-poltsa sortzeko deialdian, 2011n egin zena, eskabideak eta dagozkion curriculumak aurkezteko emandako epeak ez ditu 13 egunak gainditzen. Gogoan hartuta epe honetan eskatzaileak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan alta eman behar duela, baldin eta aurretik eman gabe bazegoen, epe hori urriegia da.

f) Ez dira lan-poltsa kudeatzeko arauak ezarri eta honenbestez, ez da horren funtzionamendua argitaratu eta ez da zehaztu merezimenduak metatutako esperientziarekin gaurkotuko diren. Eratu zenez geroztik ez dira lan-poltsaren merezimenduak gaurkotu.

ALEGAZIOAK, LANBIDE 2011-2012 LANGILEEN KONTRATAZIOAREN FISKALIZAZIOAREN ONDORIOEI EUSKO JAURLARITZAREN EKONOMIA KONTROLERAKO BULEGOAREN ZUZENDARI-OHIAK JARRITAKOAK

Sarrera:

Fiskalizazio-gai izan diren gertakariak eta horien ondorioak zuzen ulertu ahal izateko, beharrezkoa da Lanbide-Enpleguaren Euskal Zerbitzuak aribidea hasi zueneko inguruabar bereziak eta funtzionamenduko hasierako hilabeteen berri izatea.

Inguruabar hauek agerian uzten dute Enpleguaren Euskal Zerbitzuaren konplexutasuna zuen erakundea abian jartzeko zegoen baliabide, prozedura eta hitz labur esanda, behar hainbateko egituraren eskasia, enpleguaren esparruan zerbitzu emateko gizarte demandak bizi zuen tentsio bereziko une hartan, Euskadin lan merkatuko datuen larritasunaren ondorioz. Ziurrenik, eskualdatutako baliabideen bolumena, eskumen berriaren izaera oinarrizkoa eta dimentsioa, eta hasiera-hasieratik egiaz gauzatzeko zegoen behar luzaezina aintzat hartuta, gure autogobernuaren historian prozesua soilik aldera daiteke osasun zerbitzu publikoaren transferentziarekin (1988); gogoan izan, euskal funtzio publikoaren antolamendu sisteman erabat barneratzeko hainbat urte behar izan zituelako, HKEEren orduko txostenetan ikus daitekeen legez. Osakidetzari gertatu zitzaion bezalaxe, integrazioa are zailagoa egiten du langileak hainbat iturritatik etortzeak (Egailaneko lan kontratupekoak, EAEren administrazioko funtzionarioak, transferitutako langileria...), horietako bakoitza nor bere lege eta ordainsarien araubidearekin.

Azalduko dugun moduan, inguruabar guztiz salbuespenezko hauek eta Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoaren molde juridikoa Erakunde Autonomoarenera aldatzea kudeatzeko zailtasunarekin batean, horrek guztiak Lanbideren ekimenak baldintzapetu zituen eta bereziki langileen kudeaketa eta kontratazioarekin lotutakoak; baita, SBEren kudeaketa asignatzea ere.

Lanbidek aribideari 575 pertsonarekin ekin zion, enplegurako lan, enplegu eta lanbide prestakuntzaren esparruan lan legeria egikaritzeko gaietan egiteko eta zerbitzuak eskuordetu ondoren, ordura arte Estatuko Enplegu Publikoaren Zerbitzuaren (EEPZ) esku zegoena, eta Eusko Jaurlaritzaren antzinako Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritzatik eta Egailan sozietate publikotik zetorren langileria barne hartu ostean. Langile kopuru hau, termino erlatiboetan, transferentzien prozesuan beste Autonomia Erkidego batzuek jasotakoa baino askoz txikiagoa izan zen; gogoan hartu behar da, gainera, Euskal Herrian 2010. urte amaieran gauzatu zela, egungo ekonomia krisia bete-betean zela.

Erakunde oro dagozkion eskumenak betetzeko baliabideak zuzkitzetik abiarazten da; Lanbideren kasuan enplegu politika aktiboen esparruan pertsona eta enpresei arreta ematea eta enplegu eta prestakuntza programen programazioa eta kudeaketa zuen helburu. Aurrekontuko terminoetan, 2011ko urtarrilaren 1etik aurrera 760 milioi euro baino gehiago kudeatu behar izan ziren. Ikuspegi soziala abiaburu hartuta, ekonomia krisia eta langabezia puri-purian ziren unean guztiz zerbitzu oinarrizkoa zen. Horrek guztiak goi mailako espezializazioa duen egitura eskatze du, zeharkako baliabideak ezagutu eta kudeaketa euskarrituko dutenak.

Bada, esparru hauek betetzeko, Lanbidek jardueraren hasieran, atal horizontalei egotzitako egiteko espezializatuak betetzen zituzten lanpostuetarako honako langile bolumena zuen:

– Langileen kudeaketa 0 pertsona.

– Zerbitzu juridikoak: 1 pertsona.

– Ekonomia/aurrekontuko zerbitzuak: 3 pertsona.

– Administrazio zerbitzuak: 1 pertsona.

– Kontratazio zerbitzua: 0 pertsona.

Egoera honetan baliabide pertsonal eskuragarriak (kuantitatibo eta kualitatiboak) garrantzitsuak ziren administrazioko prozedurak zuzen aplikatzeko eta horien trazabilitaterako.

Zerbitzuaren jardueraren hastapenetan eskura genuen langile kopuruaren azalpen labur hau egin ostean, jardueraren hasieran funtzionamendu eta erabakietan eragina izan zuten beste osagarri batzuen berri eman behar da:

1.– Jasotako egiturazko baliabideek Enplegu Bulego sarea barne hartzen zuten, modernizazioan gabezia larriak zituena eta are esanguratsuagoa zena erabakiak hartu eta kudeatzeko orduan, zerbitzu nagusietarako egoitzarik eza. Honela, bada, 2011ko iraila bitartera arte 4 zentrotan egin zen lan, horrek berekin dakarren koordinazio eta integrazio zailtasunekin batean.

2.– Gauzazko baliabideek, besteak beste, hiru komunikazio sistema ezberdin barne hartzen zituzten, erakundearen posta elektroniko sistemarik eza, enplegu eta prestakuntza programetarako espedienteak bideratuko zituzten kudeatzaile eza, eta enplegu demandari buruzko informazioa Enplegu Zerbitzu Publikoaren Informazio Sisteman integrazio eza, 2011ko udaberrian lortu zena.

3.– Antolamendu baliabideak existitzen ez zen ondarea zen. Ez zen EEPZko langileen lanpostuen inongo monografiarik jaso eta antzinako Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritzakoa zen langileek soilik zuten LZ. Ez zegoen inongo antolamendu-egiturarik, Lanbideren estatutuetan bereizitakoa soilik, eta ezin ziren erdi mailako koadroak lanpostu dokumentatu gabe, berri eta LZrik gabekoetara aldatu.

4.– Berebat, erakunde baten kudeaketa esparru anitzetan ezartzeko prozedura normalizatu eza ere azpimarratu behar da.

5.– Jardueraren hasieraren berezko baldintzei buruzko irizpen hauei gaineratu behar zaie SBEren kudeaketa bere gain hartu duela erakundean aurrez egiteko horiek bete zituen inongo langilerik izan gabe eta Lanbide sortu eta urtebete eskasera. Jarduera berriaren bolumenak eta zerbitzuaren izaera atzeraezinak langile berriak ekartzera behartu zuen, gai eta erakundearen ezaugarriei buruzko prestakuntza behar larriak zituena.

Ezinbestekoa da hasierako irizpen hauek guztiak egitea txostenean aipatzen diren atalen xehetasunei ekin aurretik, izan ere, azaldutako egoera apartekoak modu kritikoan baldintzatu du Lanbidek langileen kontratazio gaietan lehenengo hilabeteetan izandako bilakaera. Egoera honek azaltzen du HKEEren txostenak aipatzen dituen legezko eskakizun zenbait betetzean izandako atzerapena eta beste erabaki batzuk hartu izana justifikatzen du, inguruabarrek guztiz eragindakoak eta horien larritasunarekiko guztiz proportzionatuak. Berebat, adierazi behar da Lanbideren giza baliabideen kudeaketa baldintzapetu duen aipatutako apartekotasunaren mailaren frogarik onena dela gau egun egoera berean jarraitzen duela; esate batera, erakundeak LZrik gabe jarraitzen du txostenak aipagai duen epearen amaiera data igaro eta urtebetera.

Txostenaren edukiari jarritako alegazioak:

a) Aldez aurrekoak.

Ondoko alegazioak aurreko Gobernuaren agintaldiari dagozkio, 2012ko abenduaren 16an amaitutakoa, nahiz txostenak aztergai duen aldia abenduaren 31ra arte luzatzen den. Adierazi behar da beraz, batetik fiskalizazio-gai izan diren jardueretako batzuk alegazio hauen esparruz kanpo gelditzen direla eta bestetik, salatutako zenbait egoera irregularrek txosten hau idatzi den datan, aztertutako aldia amaitu eta urtebete baino gehiago igaroa dela, bere horretan dirautela (LZ ez onartu izana, esate baterako).

b) Ondorioei jarritako alegazioak.

Ondotik txostenaren ondorioei jarritako alegazioak adieraziko ditugu, azken honen zenbakitzea gordez.

1) Lanbideren LZ egiteari dagokionez, hainbat auzi azpimarratu behar ditugu:

– Lanbide ZPEP modura LZ mamitzen 2011ko martxoan hasi zen, hau da, sortu eta hiru hilabeteren buruan, EJren Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren laguntzarekin, zeinak lanpostu zerrendak egiten eskarmentu luzea eta aitortua zuten bi teknikari ekarri zituen. Hori egiteko aurreikuspena 10 hilabetekoa zen.

– Lanbide zuzenbide pribatuko erakunde publiko izatetik erakunde autonomo bihurtzera aldatzeak LZren edukiak birbideratzea ekarri zuen, izan ere izaera juridiko berriak oinarritik aldatzen zuen hasierako planteamendua. Zuzenbide pribatuko erakunde publikoa nagusiki lan esparru modura konfiguratu zen, lanpostu eta langileak laboralak izanik; ordea, erakunde autonomoak funtzionario izaera garbia dauka.

– Lanbideko langile beharrizanen definizioa eta efektiboen behin-betiko kopurua erakundeak egiteko guztiak betetzeko sumatu dituen beharretara egokitzen joan da, SBE barne, Lanbideren eskumen esparruari beranduago txertatu zitzaiona.

Edonola ere, ez da ulertzen LZrik ez izateak nola eragin dezakeen aldi baterako kontratuak edo bitarteko izendapenak egiteko ezintasuna. Zerbitzu publikoa ematen jarraitzeko behar larriari eman zitzaiokeen aukera proportzional bakarra izateaz gain, ez dago txostenak salatzen duen ondoriozko erlazio hori; aldi baterako kontratuak, izatez, egiturazko plantillak bete ezin ditzakeen beharrizanak betetzeko dira (LZk islatzen duena, hain zuzen ere) eta lanpostua arauz bete arte bitarteko langileak izendatzeak lanpostua egiaz izatea baizik ez du eskatzen, zeinak behar bezala banakatua egon behar duen, nahiz horren identifikazioa aurrekontuko kodea oinarri hartuta edo bestelako zeinahi eratan egiten den. Honi gaineratu behar zaio, Lanbide erakunde autonomoak 2012an bere LZ onartu ez bazuen ere (gaurko egunean ere onartu gabe dauka), Lanbide erakunde publikoak 2011 eta 2012an izan zuen aurrekontu plantilla bat. Honi dagokionez, 2012-09-17 eta 2012-12-10 epaiek (kopiak txertatu dira) adierazten dute Lanbidek beharrezko egokitzapenak egin ditzakeela zerbitzua ematetik eratorritako beharrizanen arabera, baina betiere langileen lan baldintzak arautzen dituen administrazio zein lan araudia erabat betez; zehatzago esanda, Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 19. artikuluan xedatutakoa bete behar da, nahiz ez duen LZ onartu; honela, bada, lanpostu bat betetzeko deialdia egiten denean, langile funtzionarioentzat gordea balego, lanpostua beteko duenak izaera hori duela bermatu beharko da.

Horregatik, txostenaren 1. ondorioaren azken aipua kentzeko eskatzen dut.

2) LZ epe laburrean egiteko aurreikuspenak idazpuru honetan aipatzen diren kontratu eta izendapenak egitea ekarri zuen. Jada adierazitako LZ egitean izandako atzerapenak justifikatzen du egoera hau.

3) Idazpuru honetan aipagai diren langileak Lanbide sortu aurretik Egailan-en SBEren programa pilotua abian jarri zuen lantaldekoak dira, gaur egun Erakunde Autonomoan jarraitzen duena; honenbestez, ez zegokion horien kontratua amaitzea. Honi dagokionez, Enplegu eta Gizarte Gaietarako Sailaren asmoa legegintzaldiaren hasieratik izan zen enplegu politika aktiboen kudeaketa oinarri hartuta, Lanbide Enplegu Sistema Publikotik sistemaren prestazio ekonomikoak ez ezik (Sarreren Berme Errenta eta Etxebizitzaren Prestazio Osagarria), arrisku edo baztertze arriskuan zeuden pertsonen laneratzerako beharrezko baliabideen ezarpena ere kudeatzea. Prestakuntza eta enpleguaren bitartez, babestua nahiz lagundua izan, pertsona hauen enplegagarritasun baldintzak hobetzea zen helburua, maiz sarritan lan merkatutik oso urruti egondakoak, lanpostu batetarako irispidea izan zezaten.

Inguruabar honen aurrean, esperimentuzko proiektu pilotu bat abiarazi zen, «Barneratzeko Errenta Aktiboa» izenekoa, Lanbideko bulego propioa zuten udalerrietan (Lanbide Egailaneko bulegoen marka modura hartuta, ez nortasun juridikoa zuen erakunde modura); hain zuzen ere, honako udalerri hauetan abiarazi zen: Amurrio eta Agurainen, Araban; Irun, Lasarte-Oria eta Elgoibarren Gipuzkoan eta Basauri, Erandio eta Portugaleten Bizkaian.

Sailaren asmoa zen udalerri horietan ezarritako Barneratzeko Errenta Aktiboa aipatutako proiektu pilotuarekin, sistemaren prestazio ekonomikoen kudeaketaz gain (Sarreren Berme Errenta eta Etxebizitzaren Prestazio Osagarria) Egailanetik beharrezko ziren aktibazio politikak aplikatzea udalerri horietan bizi ziren zerbitzu sozialen 3.000 hartzaileekin, lanerako aktibagarritzat jotzen direnak.

Ekintza hauek guztiak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua sendotzera zuzenduak zeuden, abenduaren 23ko 18/2008 Legea, Sarreren Bermerako eta Gizarteratzeko, eta abenduaren 23ko 2/2009 Legearen Xedapen Gehigarri Bigarrena, 2010eko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak onartzen zituena, onartu zirenetik aurrera eratutako araudi-esparruaren barruan.

Ekintza horiek berrizaleak ziren eta honenbestez, aurreikusi gabe zeuden Egailanek 2010eko ekitaldian zehar egin behar zituenen artean; honenbestez, eta abenduaren 23ko 2/2009 Legearen 22. artikuluan xedatutakoari jarraiki, 2010eko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak onesten dituena, beharrezkoa zen Gobernu Kontseiluaren baimena jarduera esanguratsu zen aldetik. Jarduera horri zegokion baimena eman zitzaiolarik eta bideratu ahal izateko aipagai den langile kontratazioa gauzatu zen, gerora aipagai diren Bulegoetan zerbitzu ematen jarraitu duena; izan ere, horiek zuten ezagutza eta prestakuntza agindutako alorren kudeaketarako.

Ondorioa kentzeko eskatzen da.

4) Atal honek aipagai duen deialdia 2011ko ekainaren 21eko Administrazio Kontseiluaren Erabaki bati dagokiola esan behar da, hau da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoaren esparru juridikoan. Horregatik, deialdian zehaztugabetasunak daudela esaten denean, hala nola, garatu beharreko egitekoek botere publikoen aribidea eragiten dutela, deialdian ez dagoela irizpiderik edo motibazio falta dagoela, esan beharra dago ez zegoela lanpostuen izaeraren aldez aurreko baloraziorik antolamendu-egitura berrira egokitzean, eta honenbestez, erreferentzia modura jatorrian lanpostuak zituen egiteko eta izaera hartzen ziren (gehienak EEZPkoak) eta merezimenduen balorazioa ere horiei zegokien. Litekeena da egitura sendo baten esparruan egin ohi den bezain modu zorrotzean ez egin izatea, baina zuzkiduraren emaitza ez zen erreklamazio-gai izan. Gure iritzira ez zien horrek deialdiko partaideei inongo irregulartasun edo diskriminaziorik eragin.

Berebat, adierazi beharrean gara gaurdaino lanak hautatako langileek betetzen jarraitu dutela eta horrek eragimen eta efizientzia terminoetan prozesua egokia izan zela erakusten du.

Ondorioa kentzeko eskatzen da.

5) Atal honek aipagai dituen kontratuak Funtzio Publikoaren Zuzendaritzari betetzeko eskatu zitzaion kategoria bati dagozkio eta ez zen izangairik izan. Lanbideri egindako enplegu eskaintza orokor bat baliatu zen eta baldintzak betetzen zituzten izangaiak hautatu ziren, zerrenda ofizialen bidez artatu gabeko langile-kontrataziorako ezarritako prozedura betez (2006ko maiatzaren 30eko Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren 22. artikulua).

Ondorioa kentzeko eskatzen da.

6) Aipagai diren kontratuak Egailanek egin zituen Lanbidek jarduerari ekin aurretik eta erakundearen funtzionamendurako beharrezkoak diren lanpostuei dagozkie. Zehatzago esanda, horietako bat Oyón-Oiongo enplegu bulegoko langile bakarrari dagokio eta bestea, informatika alorreko langileriari; hori guztia sozietate publikoan indarrean zegoen lan hitzarmena baliatuta. Egoera hau jarduerei ekiteko Dekretuan aurreikusten ez bada, horiek izapidetu eta onartzeko epeengatik da, egoera hori gertatu aurretik mamitu baitziren.

Ondorioa kentzeko eskatzen da.

7) Egailanek, baina, bideratu zuen 2010eko azaroan aldi baterako bi administrari laguntzaile lanpostu hautatzeko prozesua, SBEren Plan Pilotuko lanpostuak betetzeko. Prozesu hau 2010eko abenduan amaitu zen eta kontratazioak ezin egin izan ziren 2011ko urtarrilera arte. Bi kontratazioak beharrezkoak ziren SBE abiarazteko eta horregatik egin ziren, gero gauzatzen berandutu arren. Azpimarratzekoa da bi kontratazioetatik bakarra dagoela indarrean.

Ondorioa kentzeko eskatzen da.

8) Atal honek aipagai dituen epaiak bi gai zehatzi buruzkoak dira:

a) Adierazi modura, Lanbidek abian jarri zenean ez zituen bere egitekoa zuzen betetzeko beharrezko baliabide pertsonal eta egiturazkoak. Lanbideren lehentasunetako bat funtzionamendu alorretan arduradunak izatea zen (enplegu sustapena, prestakuntza, SBE, toki eta eskualdearen garapena, informatikoa, kudeaketa ekonomikoa, ea).

Beharrizan horiei aurre egiteko eta Lanbidek berezko baliabiderik ez zuenez gero, 2011ko ekainean deialdi publiko bat egin zuen, langile guztiei eta erakundean ordezkaritza zuten sindikatuei jakinarazi zitzaiena eta kanpoko enpresa bat kontratatu zuen balizko hautagaien curriculum vitae-tan jasotako merezimenduak balioztatuko zituena, premiaz arduradun plaza horiek betetzearren, erakundeak bere gain hartuak zituen enplegu, prestakuntza eta abarreko programak abian jartzeko ezinbestekoak zirenak.

45 izangaietatik gora aurkeztu ziren, guztiak lanpostua jabetzan zuten Lanbideko profesionalak. Haien CVak deialdiaren oinarrien arabera balio-neurtu zituzten eta gerora izangai guztiei aurrez aurreko elkarrizketa egin zitzaien; bertan egon ziren prozesu honetan parte hartzea onartu zuten zentraletako ordezkari sindikalak; guztiei luzatu zitzaien gonbitea. Berebat adierazi behar da izan zirela lanpostu batzuk, zeinetan bakarrik izangai bat aurkeztu zen.

Hautatutako izangaiak Lanbideko zuzendari nagusiaren ebazpen bitartez izendatu zituzten eta horien izendapenean berariaz jaso zen izaera behin-behinekoa zuela harik eta LZk behin-betiko betetzeko moldea zehazten zuen arte. Guztiek zuten lanpostua jabetzan Lanbiden eta erakundera eskualdatutako langileen kolektibokoak.

Epaia 2012ko urrian ebatzi zen eta alorreko arduradun horiek izendatu zituen zuzendaritza talde osoa ordezkatua zelarik, esan behar da gaurko egunez guztiek jarraitzen dutela euren postuetan eta 2011-2012 aldian erakutsitako profesionaltasun eta eraginkortasun berberarekin betetzen dituztela euren egitekoak.

Modu berean jokatu zen izaera teknikoa zuten lanpostuak betetzeko orduan (aurreikuspen eta segurtasun eta osasun teknikaria, aholkularitza juridikoa) eta kasu guztietan deialdian publikoak izan ziren eta plantillari eta ordezkari sindikalei jakinarazi zitzaizkien. Berebat, lanpostu guztiak behin-behinean bete ziren harik eta LZ onartu arte.

b) EEZPtik zetozen 61 orientatzaileen auzian ebatzitako epaiei dagokienez, Lanbidek lan ikuskaritzaren eskeen aurrean eta gizarte mailako jurisdikzio atalaren geroko demanden aurrean soilik esan ahal izan zuen lan orientatzailearen figura Lanbideren estrategiaren pieza giltzarrietako bat zela eta honenbestez, ez zela bere plantillan langile kopuru urritzea aurreikusten. Gogorarazi behar da langile hauek jada eskualdaketa egin aurretik egiteko horiek betetzen zituztela eta 2011z geroztik erakundeak 100 orientatzaile kontratu zituela bere enplegu bulegoetarako, erakundeak bere horretan eutsi diena egitekoak bete ahal izateko. Egungo LZ proposamenak lan orientatzailearen figura sendotzen du; honek berariazko monografia propioa du eta negoziazio fasean da EJren esparruan orientatzaileen kontratazioko lan-poltsa arautuko duen araudia.

Esandakotik ondorioztatzen da epaiek ez dutela zalantzan jartzen Lanbidek zuzkiduren deialdietarako duen eskumena, ezta horien eraginkortasuna ere; epaiak eragin zituzten irregulartasunak hainbat oinarri-arau desegokiri dagozkie. Honela, bada, ebazpen judizialek ez dute inongo arbitrariotasunik leporatzen zuzkidura eta kontratazioari dagokionez; are gehiago, sortutako orientatzaileen poltsak erabiltzen dira oraindik ere eta ez dira horiek ordezkatuko dituzten beste batzuk sortu. Zehaztapen garrantzitsu hau ondorioaren atalean jaso behar litzatekeela uste dugu, hobeto ulertu eta testuinguruan kokatzeko, kontuan izanik, batez ere, txostenaren helburuetako bat lan-poltsak mamitzeko prozeduren legezkotasunaren azterketa dela; honenbestez, alegazio honetan adierazitako adierarekin ondorioa aldatzeko eskatzen da.

9) Ez dago alegaziorik.

10) Ondorio honi dagokionez zera alegatu du:

a) Aipatutako aldaketak izaera teknikoa edo funtzionala duten arrazoien ondorio dira, enplegu loturaren molde juridikoa lanaren egiazko izaerari egokitu nahian.

b) Azterlanari dagokionez, SBE Lanbiden sartu aurretik aurkeztu zenak, balioespen izaera zuen enplegu bulegoak zeuden eremuetan existitzen ziren SBE espediente kopuruaren, horietan lan egiten zuten langileen eta aurreikusitako beharrizanen araberakoa, bai hauetan, bai zerbitzu nagusietan ere. Inkorporazio hau justifikatzen zuen arrazoia SBEren kudeaketa Lanbidek bere gain hartu izana zen.

Idazpurua kentzeko eskatzen da.

Orientatzaileen lan poltsari dagokionez, zera ikusi dugu:

– Kontratazio poltsa sortzea deitu zuen atalari zegokionez, esan behar da langileen kudeaketa gaietan eskumena Lanbideren zuzendari nagusiari zegokiola eta berak egin zuela mahaia osatzeko deia. Berebat, Lanbidek bere kontratazio poltsak sortzeko eskumena zuen, bere sorrera dekretuak adierazten duen legez.

– Orientatzaile lanpostuaren normalizazio ezak, asko jota, hautazkoagoa egiten du eskarmentuaren balorazioa, baina, inola ere ez du eragozten; orientatzailearen figura jada aitortua zegoen enplegu politiken esparruan, bai EEZPn, bai Egailanen ere, eta Lanbide sortu zen unean lanerako postuak ziren bi administrazioetan; honenbestez, ez da egia arautu gabeko funtzioak zituztenik. Horren erakusgarri dira EEZPtik etorritako 61 orientatzaileak edo Egailanetik etorritako 10ak.

– Egia da deialdian ez zela zehaztu zein tratamendu emango zitzaien denbora zatikiei eta honenbestez, gabezia irizpide guztiz arrazoizkoa baliatuta zuzendu zen, merezimendu printzipioarekin bat zetorrena eta eskatzaile guztiei berdintasun zorrotz berarekin ezarrita.

– Ekonomia eta enplegu egoeraren ondorioz Lanbiden sortu zen egoerari aurre egiteko orientazioaren alorrean behar bezain prestatuak zeuden langileak izateko beharrak eta SBE txertatzearekin aurreikusitako egoerak, hautaketa bidetzat Lanbideren aplikazioa baliatzea ekarri zuen, jada eskatzaileen lanbide informazioa jasotzen zuelako. Informazio hau baliatu zen eta aurkeztu eta balioetsitako erreklamazioek zuzendu zituzten azaleratutako hutsak.

– Lan poltsan izen emateko emandako epea laburregitzat jotzea errealitateak baitetsi ez duen apriorismoa da, aurkeztu zen eskabide kopuru izugarria aintzat hartuta. Bestalde, ia eskatzaile guztiak jada Lanbiden erregistratuak zeuden eta alta eskaria egun batean egiten da. Edonola ere, txostenak ez du esaten zein arau urratu den eta ez du ez egiaztatzen, ezta zenbatesten ere lehiari kaltea eragin dionik.

– 2011ko azaroaren 3tik aurrera, Lanbide erakunde autonomo bihurtzen dena eta honenbestez, lan-poltsaren kudeaketa zuzenean Funtzio Publikoaren zuzendaritzaren baitako izatera aldatzen dena, hori kudeatzeko arauak EAEn zerbitzu ematen duten langileentzat sortutako eta indarreko bestelako zeinahi lan-poltsarenak dira. Arau honi jarraiki, eskarmentuaren arabera merezimenduak gaurkotzea, birbaremazio deitzen dena, ekitaldi bakoitzean sortutako lan-poltsekiko araudiaren arabera egiten da.

Honegatik guztiagatik ondorio hau ezabatzea eskatzen da.

BOTO PARTIKULARRA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAREN KONTSEILARI DEN JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CHURIAQUE JAUNAK LANBIDE-ENPLEGUAREN EUSKAL ZERBITZUAK GAUZATUTAKO LANGILEEN KONTRATAZIOARI BURUZKO FISKALIZAZIO TXOSTENARI JARRITAKOA

HKEEren Osokoak, 2014ko otsailaren 27ko bilkuran, kideen gehiengoarekin, goiburuan aipatutako fiskalizazio txostena onartu du. Honako boto partikular hau behin betiko txostena onartzeko prozesuarekiko eta bere edukiarekiko ditudan desadostasunen ondorioz aurkezten dut; hona hemen arrazoiak labur adierazita:

I.– Behin-betiko txostena onesteko prozesuarekiko desadostasunak.

Txostenaren zirriborroaren lehenengo bertsioa joan den 2013ko azaroaren 20an aurkeztu zitzaion Auditoreen Batzorde Teknikoari (ABT); txostena egin zuen lantaldeak mamitutako lehenengo idatzaldi horrek kontrol lana gauzatu zuen taldearen onespena zuen. Legea betetzeari buruzko txosten batek izan ohi duen egitura klasikoa zekarren. Iritzia kualifikatzen zuten hainbat salbuespen barne hartzen zituen, zehazki langileen kontratazio gaietan eta lan-poltsak eratzean legezko araudiaren 13 ez-betetze eta irizpenak jasotzen zituzten 3 atal, hainbat akats barne hartzen zituztenak.

Debatearen ostean, auditore buruek aho batez txostenaren egitura aldatzea proposatu zuten, iritziaren eta irizpenen atalak kendu eta azaleratutako egoerak Ondorioen atal bakar batean bilduko zituena, ikusitako egoeretarik bakar bat ere kendu edo gaineratu gabe eta horien idazkera nabarmen aldatu gabe.

HKEEren Osokoak, 2013ko azaroaren 27an, 5eko gehiengoarekin 2ren aurka, Behin-behineko txostena onartu zuen, 15 puntu dituen Ondorioen atala barne hartzen duena. Behin-behineko txosten hori, besteak beste, Ekonomia Kontrolerako Bulegoaren (EKB) zuzendari ohiari eta egungo zuzendariari igorri zitzaien, zeinek hurrenez hurren 14 eta 3 ondoriori alegazioa jarri zieten.

2014ko otsailaren 27an, HKEEren Osokoak, 2ren aurka 5eko gehiengo aldearekin:

a) 5 ondorio kendu zituen (behin behineko txostenean Osokoak onartutakoen % 33), dokumentazio euskarri osagarri berririk izan gabe edota aurkeztutako dokumentazioa horiek ezabatzeko euskarri izan gabe.

b) Zenbait ondorioren idazkera aldarazi zuen, berriz alegazioen izapidea bideratu gabe eta gauzatu gabeko lanei buruzko ondorioak barne hartuz; HKEEren Prozeduren Eskuliburuak ez du horretarako baimenik ematen.

Ikus bedi, esate baterako, Ondorioen II. atalaren 10. atal bitxia, era honetara abiarazten dena: «10) Ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioak betetzea modu esanguratsuan eragozten ez duten beste irizpen batzuk ez ezik, kudeaketa hobetzeko azpimarratu nahi diren prozedurazko alderdiak ere bai», txostenaren onespena bozkatu duten Kontseilariek gehitutakoa, konturatu gabe fiskalizazioak ez duela ekonomia-finantza jarduera aztergai izan eta ez dagoela Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren kudeaketa hobetzeko proposamenik txostenean (9. ondorioa langileen kontratazioa hobetzeko gomendioa baizik ez da).

c) Txostenari emandako idazkera berriarekin ez da lanaren helburua betetzen, langileen kontratazioa fiskalizatzea eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 2011-2012an lan-poltsak mamitzeko baliatu zituen prozeduren legezkotasuna aztertzea, alegia; honenbestez, osagabe eta funtsik gabe geratzen da txostena, ez baitira azaleratutako alderdi guztien gaineko ondorioak jaso, fiskalizazio lanean zehar hautemandakoak.

II.– Bazter utzitako ondorioak, zeinak txostenaren zati behar duten izan egoki ulertu eta jasotako mandatua betetzeko.

1.– Behin-behineko Txostenean jasotako ondorioa eta behin betiko Txostenetik kendu dena, Estatuko Enplegu Publikoaren Zerbitzutik (EEPZ) eskualdatutako langileriari buruzkoa, zeinaren enplegu loturari Lanbidek bere horretan eusten dion kontratuak luzatu gabe. Ondorioak zera zioen:

SEPEtik eskualdatutako langileetatik, 12 hilabeteko aldi baterako kontratua zuten 61 lan orientatzailek kontratu horri luzaturik gehienera 2 urte arte eutsi diote, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bi urte horiez haratago horien luzapena berariaz adostu gabe.

Ene iritzira eutsi egin behar litzaioke ondotik adieraziko ditudan arrazoiengatik:

Irailaren 17ko 35/2010 Legearen 13. artikuluak, lan merkatua zaharberritzeko premiazko neurriei buruzkoa, abenduaren 3ko 13/2010 Errege Dekretu-Legearen 16. artikuluak aldarazitakoa eta Enpleguaren Zerbitzu Publikoei buruzkoa, ezartzen du Orientazio, lanbide prestakuntza eta laneratze neurrien Aparteko Plana luzatuko dela, baina ez aldi baterako kontratuak automatikoki luzatuko direla.

Arauak ez du langileen kudeaketa gaietan eskumenen araubidea urratzen. Aginduak berak aurreikusten du Planaren luzaketaren kudeaketa autonomia erkidegoek eurek gauzatuko dutela.

Horregatik kontratu bakoitzaren kudeaketa eta luzatzeko aukera edo ez administrazio bakoitzaren eskumena da, kasu honetan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarena.

2.– Sarreren Berme Errenta (SBE) izapidetzeko programako bitarteko langile funtzionarioari dagokionez behin-behineko txostenean jasotako ondorioa eta behin betiko txostenetik kendu dena. Ondorioak zera zioen:

2012an SBE izapidetzeko 189 programako bitarteko funtzionario izendatu dira (159 administrari, 17 lan orientatzaile eta 13 teknikari), programaren iraupena SBEren kudeaketa lanak egingo dituzten lanpostuak sortu eta hornitzeari lotuz. Zerbitzu hau ematea ez da aldi baterako edo koiunturaren arabera zehaztutako programa baten ondorio; honenbestez, izendapenak ez zaizkio Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 7/2007 Legearen 10.1.c) artikuluari egokitzen.

Ene iritzira eutsi egin behar litzaioke ondotik adieraziko ditudan arrazoiengatik:

Lanbidek 189 izendapenentzat baliatutako bitarteko funtzionario moldea, aldi baterako programa bat egikaritzeko programako bitarteko funtzionarioari dagokiona da.

Aldi baterako programak egikaritzeko administrazioko langileak eta teknikariak bitarteko funtzionario izendatzeari buruz Funtzio Publikoko zuzendaritzak egindako 2012-04-03 eta 2012-04-25eko txostenek SBErako programako bitarteko funtzionarioen kontratazioa aztertzen dute eta aldi baterako programa dela ondorioztatzen dute.

Alabaina, Programa «SBE kudeatu eta izapidetzeari buruzko programa» modura identifikatzen da eta Funtzio Publikoko zuzendaritzak horren aldi baterako izaera defendatu du adieraziaz izendapenen iraupen eta amaiera eskumen hori hartzen duten lanpostuen sorrerari lotzen zaiola; horrek esan nahi du SBEren programa bere horretan ez dela aldi baterakoa, ezen programaren iraupena SBEren kudeaketa egitekoak beteko dituzten lanpostuak sortu eta aurreikusteari lotzen baitzaio, hau da, harik eta LZ onartzen den arte.

Programa ez dagokio aldi baterako izaera duen programa bati, baizik eta denboran iraunkorra den jarduera bati, legez Erakundeari eskuordetutako eskumenarekin bat datorrena, Sarreren Bermerako eta Gizarteratzeko Legea aldarazten duen 4/2011 Legearen indarrez.

Horregatik guztiagatik, ez da justifikatzen izendapenak denbora eta koiunturazko programa zehatz baten ondorio direnik, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 7/2007 Legearen 10.1.c) artikuluari jarraiki.

Behin-behineko txostenean barne hartutako ondorioak ez zuen izendapenen beharra edo premia, kasua balitz, auzitan jartzen, baizik eta horiek gauzatzeko hautatu zen egitatezko suposamendua edo moldea: ez dira aldi baterako programa baterako kontratazioak, baizik eta Lanbideri eskuordetutako eskumen baterako.

3.– Laneko orientatzaileak kontratatzeko lan-poltsa sortzeari dagokionez behin-behineko txostenean jasotako ondorioa eta behin betiko txostenetik kendu dena Ondorioak zera zioen:

Lan orientatzaileak kontratatzeko lan poltsa sortzeko prozedurak (ikus A.4.1) ez du behar hainbat bermatu merezimenduen balorazioaren objektibotasuna, izan ere:

a) Merezimenduak balioztatzeko irizpideak ez daude behar bezain zehaztuak. Bada, balorazioa egin duen enpresak oinarri-arauetan jaso gabeko irizpideak baliatu ditu.

b) Merezimenduen balorazioa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko aplikazioetan barne hartutako enplegu eskariak aintzat hartuta egin da. Lan eskari hauek jasotzen duten curriculuma ez dago merezimenduen balorazioa behar hainbateko bermearekin egiteko egokitua. Gainera, sistemak ez du bermatzen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan zerbitzu ematen ari ziren eskaeragileren batzuk informazioa jaso edo aldatu ahal izatea.

c) Merezimenduen ziurtagiriak hautatutako langileak laneratzen diren unean aurkezten dira, baina ez dago inongo agiririk Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak merezimenduak egoki justifikatu direla ziurtatuko duenik. Langileen espedienteak aztertu ditugunean, berrikusitako 32 kontratuetatik 20tan euskarritu gabe zeuden balioztaturiko merezimendu guztiak.

d) Berebat, ezin balioztatu daiteke aurkeztutako erreklamazioen ukazioak modu egokian arrazoitu diren. Erreklamazio horiek balorazioa egin duen enpresak soilik aztertu zituen eta ez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak.

Ene iritzira eutsi egin behar litzaioke ondotik adieraziko ditudan arrazoiengatik:

Agerian jarritako gorabeherak fiskalizazio lanetik eratorritako ebidentzien ondorio dira, lan-paperetan egokiro euskarrituak daude eta garrantzitsuak diren alderdiak eragiten dituzte, HKEEren txostenean jaso beharreko direnak.

Ez dira beste fiskalizazio txosten batzuetan baliatutako HKEEren beraren prozedura eta irizpideak jarraitu, zeinetan behin betiko txostena onartu den datan HKEEren iritzia baitesten duten epaiak izateak ez duen HKEEren iritzia kentzea eragiten; bada, egindako lanetik eskuratutako ondorioei eutsi behar zaie. HKEEren beraren fiskalizazio lanetan eskuratutako ebidentziak ez dira bazterreratu, ezta kendu behar ere.

Azaleratu diren hutsak ez dira garrantzi gutxikoak eta honenbestez, ez dira kendu behar, nahiz Txostenaren 8. atalean hainbat epairi erreferentzia egiten zaien, «merezimenduen balorazio moldeak ez dituela merezimendu eta gaitasun printzipioak gordetzen» baitesten dutenak. Epaiei, eraginpekoei eta HKEEk egindako lanari dagokionez, ez dira garrantzi txikiko auziak (eta nago legebiltzarkide eta herritarrentzat ere ez dela gauza hutsala).

4.– Behin-behineko txostenean jasoa zegoen ondorioa, behin betiko txostenetik kendu dena, Erakundean zuzendaritza lanpostuak betetzea, postu horiek sortu aurretik eta izendapenak egin aurretik, alegia. Ondorioak zera zioen:

2011ko azaroaren 3 eta 2012ko ekainaren 5 bitarteko aldian 3 pertsonak zuzendaritza lanpostuk bete eta horiei dagozkien ordainsariak jaso dituzte, inongo izendapenik gabe, izan ere, lanpostu horiek ez dira erakunde autonomoaren Estatutuak onartu arte sortu.

Ene iritzira eutsi egin behar litzaioke ondotik adieraziko ditudan arrazoiengatik:

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 3/2011 Legeak, urriaren 13koak, Lanbide administrazio izaera duen erakunde autonomo modura sortzen du eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoa desagerrarazten du; lege horrek ez du Lehendakaritza, Administrazio Kontseilua eta Zuzendaritza Nagusia beste gobernu atalik aurreikusten eta ez du desagertutako Lanbide ZPEPren zuzendaritza taldearen biziraupenaz inongo xedapenik ematen.

Kontrara, 6.2 artikuluan, berariaz aurreikusten du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren estatutuek garatuko dutela Legeak egitura organiko eta funtzionalari buruz aurreikusitakoa eta, horren arabera, finkatuko dute funtzionamendu araubidea eta bere helburuak hobeto betetzeko beharrezkoa den zeinahi alderdi.

Lanbide ZPEPren egitura organikoa baliogabe geratu zen Lanbide EA sortzearekin eta honek zuzendari nagusiaz besteko zuzendaritza posturik ez zuen izan harik eta onartutako estatutuen bitartez sortu ziren arte; maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretu bidez onartu ziren Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren estatutuak eta 2012ko ekainaren 5ean sartu zen indarrean.

2010eko abenduan 3 zuzendari izendatu zituzten (Baliabide zuzendaria, Lana azkartzeko zuzendaria eta Enplegurako Prestakuntza zuzendaria), Lanbide Erakunde Publikoaren zuzendarien organigramaren arabera. Lanbide Erakunde Autonomoa sortzen denean, zuzendaritza postu horiek ez dira organigraman existitzen. Honela, bada, Lanbide Erakunde Publikoaren aurreko zuzendariek ez zituzten, baldintza horiekin, Lanbide Erakunde Autonomoan egitekoak bete behar, ezta ordainsaririk jaso behar ere. Horren erakusgarri garbia da 82/2012 Dekretu bidez Lanbide EAren estatutuak onartu zirenean egoera zuzendu egin zela eta ondorioz, organigraman existitzen ez ziren zuzendariak kargugabetu zituzten (83/2012 Dekretu bidez Baliabideen zuzendaria, 84/2012 Dekretu bidez Lana azkartzeko zuzendaria eta 85/2012 Dekretu bidez Enplegurako Prestakuntza zuzendaria) eta sortu berri ziren zuzendaritza postuetan pertsona berberak izendatu (86/2012 Dekretu bidez Zerbitzu Orokorren zuzendaria, 87/2012 Dekretu bidez Lana azkartzeko zuzendaria eta 88/2012 Dekretu bidez Enplegurako eta Sarreren Bermerako zuzendaria).

Honenbestez, ez dagokio ondorioa kentzea, izan ere 2011ko azaroaren 3 eta 2012ko ekainaren 5 bitartean adierazitako pertsonek zuzendaritzako egitekoak bete dituzte, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Erakunde Autonomoak aipatutako erakundean egiteko horiek betetzeko gaituko dituen izendapenik izan gabe.

5.– Behin-behineko txostenean jasotako ondorioa eta behin betiko txostenetik kendu dena, aldi baterako 155 langile izendatu eta kontratatzeari dagokionez, aparteko egoerek eraginda eta beharrizan premiazko eta geroraezineko egoerak betetzeko. Ondorioak zera zioen:

Ez dago frogatuta aldi baterako 155 kontratazio eta izendapen salbuespenezko egoeren ondorio eta beharrizan larri eta geroraezinen ondorio direnik, 39/2010 Legearen 23.2 artikuluak eta 2/2012 Legearen 23.2 artikuluak agintzen duen legez.

Ene iritzira eutsi egin behar litzaioke ondotik adieraziko ditudan arrazoiengatik:

155 kontratazio eta izendapenetatik 152, 2011n gertatu egin dira eta 3, 2012an.

2011n abenduaren 22ko 39/2010 Legearen 23 bi artikuluak, 2011ko urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, agintzen du ez dela aldi baterako langileria kontratatuko, ezta aldi baterako estatutupeko langileria edo bitarteko funtzionarioak ere, nola eta ez den aparteko kasuak eta beharrizan premiazko eta geroraezinak betetzeko.

2011n zehar langileriaren gastuari eusteko neurriak ezartzen dituen Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren Izapideak irizpideak ematen ditu aldi baterako langileria kontratatu eta izendatzeko baina ezarpen eremu subjektiboa EAEren Administrazio Orokorrera eta bere Erakunde Autonomoetara mugatzen du (Lanbide ZPEP zenean 2011ko azaroaren 2ra arte); honenbestez, ez zitzaion ezargarria ordura arte.

Gainera, kontratazioan salbuetsitako suposamenduak ez datoz bat Lanbiden gauzatutako kontratuekin. Nolanahi den ere, araudiak hori justifikatzeko eskatzen zuen, zerbitzua oinarrizkoa, premiazkoa eta geroraezina eta uneko langileria bidez bete ezinekoa zela justifikatuko zuten oroitidazkiak eginez. Hori guztia ez da egin.

2012an egindako aldi baterako kontratazio/izendapenei dagokienez, ekainaren 29ko 2/2012 Legearen 23 bi artikuluak, 2012ko urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, 2011ko ekitaldirako aurreikusitakoari betekizun gehigarri bat gaineratzen dio eta aparteko kasuak eta beharrizan premiazko eta geroraezinak betetzeko eskakizunari gehitzen dio: «lehentasunezko iritzitako edo oinarrizko zerbitzu publikoen funtzionamendua eragiten duten sektore, funtzio eta lanbide kategorietara mugatuko dira».

2012an langile gastuei eusteko neurriak ezartzen dituen Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren Izapideak Sarreren Berme Errenta (SBE) oinarrizko zerbitzutzat jotzen du. Alabaina, aztertutako 2012ko ekitaldiko kontratazioen 3 kasuak ez dagozkio zerbitzu honi. Ez dira SBEkoak.

Aipatutako izapideek ez dezakete kasu bakoitzean beharrezkoa den motibazioa ordezkatu. Ez da justifikazio hori eskuratu 155 izendapen eta aldi baterako kontratazioetatik batean ere.

Izp.: José Ignacio Martínez Churiaque,
HKEEren Kontseilaria.
BATERAKO BOTO PARTIKULARRA, HKEE-REN LEHENDAKARIORDE JOSÉ MIGUEL BONILLA JAUNAK ETA HKEE-REN KONTSEILARI MARIANO GARCÍA RUIZ JAUNAK «LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN LANGILE KONTRATAZIOAREN FISKALIZAZIOA, 2011-01-01 - 2012-12-31» TXOSTENARI JARRITAKOA

HKEEren Osokoak onartutako txostenarekiko errespetu osoz, honako hau izenpetzen dugun kontseilariok gure iritzia mahairatu nahi dugu, bai behin-behineko txostena onartzeko prozesuan zehar gertatu diren prozeduren aldaketa adierazgarriei dagokienez, bai txostenaren ondorioei dagokienez ere.

Behin-behineko txostena onesteko prozesuak.

– Fiskalizazio lana aurretik HKEEren Osokoak onartutako Plangintza Memorandumik izan gabe gauzatu da. Memorandum hori behin-behineko txostena onartu zen Osoko bilkura berean onartu zen.

– Osokoak aztertu eta onartzeko aurkeztutako behin-behineko txostena ABTn eztabaidatutakoaz bestelakoa zen.

Txostenaren ondorioak:

1.– Lanpostuak aldi baterako betetzeko hautaketa prozedura sinplifikatzea zuzena da, ezargarria zaion araudiak agintzen duen eta Justizia Auzitegiek aitortzen duten moduan. Gainera, 354/2010 Dekretuaren arabera, Zuzendaritza Nagusiak beharrezko iritzitako egokitzapenak egin ahal izango ditu, zerbitzua ematetik eratorritako beharren arabera eta kasu bakoitzean langileen lan baldintzak arautzen dituen administrazio edo laneko araudiarekiko errespetu osoz.

2.– Aurrekontu plantilla bat existitu da. Lanpostu Zerrenda ezak ez du eragozten aldi baterako kontratuak eta izendapenak egitea, betiere lanpostu horiek egiaz existitzen badira. Horregatik, ondorio honek soilik esan beharko luke ez dela LZ txostenean aztertutako aldian egin, ezta egungo datan ere. Gainerako irizpenak ez dira lege hausteak, aldiz, a sensu contrario, bai zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, bai Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako zerbitzua ematen jarraitzeko aukera bakarra zen.

3.– Aldi baterako dela esaten den programak 2013ko maiatzera arte jarraitu du, beste kontrataziorik egin gabe. Programari eta garatutako jarduerari jarraipena eman zaio, kontratazio prozedura berririk abiaraztea beharrezko egiten ez duena, 354/2010 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

4.– Egoera hau 8 zenbakiko ondorioan ere aztertzen da. Ez da bidezko hemen errepikatzea han epai judizial baten laburpen modura barne hartzen dena; bada, horren zuzenbideko oinarriak ondorio honen literala dira. Hainbat lanposturen deialdian zehaztugabetasunei egiten zaie aipamen eta, aldiz, ez da izaera orokorreko erreklamaziorik izan.

5.– 2006-05-30eko Gobernu Kontseiluak onartutako prozedura baliatu da aldi baterako 6 langile kontratatzeko; honenbestez, berdintasun printzipioa betetzea bermatu da. Ez-betetze modura izendatutako alderdiak inongo legezko arauetan, ezta euskal sektore publikoaren ohiko aribidean euskarritzen ez diren judizioak dira. Prozeduran zeharko sinplifikazioa eta ekonomia guztiz justifikatzen dira aldi baterako langileen hautaketa prozesuetan.

6.– Ondorio hau Egailan, S.A.k kontratatutako bi pertsonari dagokie, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua zuzenbide pribatuko erakunde publikoan sartu direnak, 354/2010 Dekretuan jaso gabe zeudela. Dekretu hura Egailan, S.A.k bi langileen kontratazio prozesua amaitu aurretik mamitu zen. HKEEk 2010eko ekitaldian fiskalizatu zuen Egailan, S.A.k gauzatutako langileen kontratazio horren legezkotasuna. Kendu egin behar da ondorio hau, izan ere, desegokia dela iradoki da integrazio edo eskualdatze prozesuetan ohiko izateaz gain, daten arteko doiketa hutsal bat besterik ez den egitatea.

7.– Ondorioak okerrekotzat jotzen du bi administrazio laguntzaileren kontratazioa, publikotasunik gabe gauzatzeagatik. Dagozkion espedienteetan jasoa dago Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren web orrian argitara emandako eskaintza; honenbestez, HKEEn indarrean den irizpidearen arabera, publikotasuna eman zitzaion.

10.– Ondorio honek lan orientatzaileen lan-poltsa sortzeko prozeduraren akats ezmaterialen kasuistika jasotzen du, merezimenduak balio-neurtzean ez dela objektibotasuna behar hainbat bermatu argudiatuz. 8 zenbakiko ondorioan barne hartua dago, non esaten baita Epai bidez emana duela jada bere iritzia Administrazioarekiko Auzien Epaitegiak. Erakunde Autonomoa den aldetik, lan-poltsak sortzeko egitekoa Funtzio Publikoko Zuzendaritzari dagokio. Bitartean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Erakunde Publikoak sortutako lan-poltsa kudeatzen du, zerbitzua behar bezala eman ahal izateko.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko martxoaren 3a.

Izp.: José Miguel Bonilla Izp.: Mariano García Ruiz


Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana