Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

203. zk., 2009ko urriaren 22a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Xedapen Orokorrak

Osasun eta Kontsumo Saila
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila
5661

515/2009 DEKRETUA, irailaren 22koa, abeltzaintzako ustiategietako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituena.

Abeltzaintza-jarduera funtsezkoa da landa-inguruneen ekonomiarako eta iraupenerako. Baina hartzen duen eremua dela-eta edo tartean dauden abere-motak direla-eta, zenbaitetan, hainbat kalte sor ditzake kokatuta dagoen tokiko ingurumenean, osasungarritasunean edo, labur esanda, bizitza-kalitatean. Horregatik, garrantzitsua da bi alde horiek bateratzea jarduera hori desagertzeko bidean dagoen gurea bezalako lurralde batean, alde batetik abeltzaintzak eta abeltzaintzan diharduten biztanleek aurrera egin dezaten, eta bestetik jarduera horiek ingurumenari eta osasungarritasunari kalte egin ez diezaioten.

Helburu hori betetzeko argitaratu zen 141/2004 Dekretua, uztailaren 6koa, abeltzaintzako ustiategietako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituena. Dekretu horretan, instalazioen antolatzeko eta arautzeko modua eta ustiategien iraupena aztertu ziren lehenengo aldiz eta, alde horretatik, mugarria izan zen sektore horretan.

Uztailaren 6ko 141/2004 Dekretua Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen babesean jaiotzen da, hura garatzeko arau gisa (56. artikuluan aurreikusi bezala), eta lege horren arabera jarduera-lizentzia behar duten jarduerak hartzen ditu bere baitan. Halaber, 65. artikuluak indarrean dauden arloko arauak aipatzen ditu, lizentziarik ez duten jarduerak legeztatzeaz diharduenean. Helburua, beraz, hauxe da: EAEko abeltzaintzako ustiategi berriek edo lehenagokoek jarduera-lizentzia eskuratzeko bete behar dituzten arloko arauak ezartzea.

Alegia, bereizi egiten dira: batetik, abeltzaintzako ustiategi berrien instalazioak eta lehenagoko ustiategien instalazioen handitzeak; bigarrenik, 1.000 biztanletik gorako herriguneetan dauden lehenagoko ustiategiak eta nekazaritza-abeltzaintza ekoizpenerako joera garbia ez duten 1.000 biztanletik beherako herriguneetan dauden ustiategiak; eta hirugarrenik, nekazaritza-abeltzaintza ekoizpenerako joera garbia duten 1.000 biztanletik beherako herriguneetan dauden lehenagoko ustiategiak. Aurreneko multzokoek arau tekniko eta osasungintzako eta ingurumeneko arau zorrotzak bete beharko dituzte, gizarteak alor horietan dituen eskakizunekin bat; bigarren multzokoek, ordea, eta batik bat hirugarrenekoek, bete beharko dituzten arauek bateragarriak egin beharko dituzte ingurumenaren babesa eta jardueraren iraupena, bestelako eskakizun zorrotzagoek galbidera eramango luketelako abeltzaintzaren jarduera, eta epe bat ematen zaie arau zorrotzenetara ahal den neurrian egokitzeko.

Hala ere, dekretua argitara eman zenetik beronen edukiari buruzko epai bat eman da, artikuluetan eta idazkeran zenbait akats atzeman dira eta, azkenik, beharrezkotzat jo da betebehar tekniko berriak gehitzea edo zaharkituta gelditu diren arauak ordezkatzea. Horren guztiaren ondorioz beharrezkoa da 141/2004 Dekretuaren xedapen ugari aldatzea, batik bat teknikoak; horregatik erabaki da dekretu honen bidez aurreko hori ordezkatzea, hain zuzen ere xedapen hau erabiltzeko orduan argitasun eta erraztasun handiagoa eskaintze aldera. Nolanahi ere, dekretu honek uztailaren 6ko 141/2004 Dekretuaren egitura, filosofia eta edukiaren zati handia gordetzen ditu.

Dekretu hau prestatzerakoan aholkua eskatu zaie hiru foru aldundiei, Euskal Udalen Elkarteari (Eudel) eta nekazaritzako erakunde profesionalei.

Ondorioz, Osasun eta Kontsumoko sailburuaren eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren proposamenez, Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2009ko irailaren 22an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

1. artikulua.- Xedea.

1.- Dekretu honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko abeltzaintzako ustiategi berriek edo lehenagokoek jarduera-lizentzia eskuratzeko bete behar dituzten arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzea; lizentzia hori Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Legean aurreikusita dago. Horrek ez du salbuesten, ordea, arloko gainerako arau bereziak, higieniko-sanitarioak, ingurumenekoak, hirigintzakoak edo aplikagarri diren bestelakoak betetzetik.

2.- Martxoaren 9ko 165/1999 Dekretuaren arabera jarduera-lizentziarik behar ez duten abeltzaintzako ustiategiei ez zaizkie aplikatuko dekretu honetan ezarritako arauak, dekretu hartan xedatutakoaren indarrez jardungo baitute.

2. artikulua.- Abeltzaintzako ustiategi-motak.

Dekretu honen ondorioei begira, hiru abeltzaintzako ustiategi mota bereizten dira:

a) Abeltzaintzako ustiategi berriak.

b) 1.000 biztanletik gorako herriguneetan dauden lehenagoko ustiategiak eta nekazaritza-abeltzaintza ekoizpenerako joera garbia ez duten 1.000 biztanletik beherako herriguneetan dauden ustiategiak.

c) Nekazaritza-abeltzaintza ekoizpenerako joera garbia duten 1.000 biztanletik beherako herriguneetan dauden lehenagoko ustiategiak.

3. artikulua.- Definizioak.

Dekretu honen ondorioei begira, definizio hauek ezartzen dira:

a) ALU (Azienda Larri Unitatea): patroi-unitatea, azienda-espezie ezberdinen artean baliokidetasunak egiteko erabiltzen dena.

Hona hemen baliokidetasun-taula:

(Ikus .PDF)

b) NLU (Nekazaritzako lan-unitatea): nekazaritzako lanetan urtebetean egun osoz pertsona batek egiten duen lana (Lehentasunezko nekazaritza ustiategiei buruzko 168/1997 Dekretua).

c) Dekretu honen aplikazioaren ondorioetarako, herrigune batek nekazaritza-abeltzaintza ekoizpenerako joera garbia dauka baldin betekizun hauetakoren bat konplitzen badu:

- Herrigunean nekazaritzako langile aktiboak %15etik gora izatea.

- Herrigunea kokatuta dagoen udalerrian langile aktiboak %8tik gora izatea.

- Herrigunea kokatuta dagoen udalerrian nekazaritzako BPG (barne-produktu gordina) % 8tik gorakoa izatea.

-Lurzoruaren % 55etik gora landa-erakoa eta urbanizaezina izatea.

Dekretu honen aplikazioa errazteko, aurreko paragrafoaren arabera nekazaritza-abeltzaintza ekoizpenerako joera garbia duten herriguneen zerrenda III. eranskinean agertzen da.

d) Ekoizpen-ahalmena handitzea: handitzen edo birmoldatzen den ustiategiko instalazioek edo/eta eraikinek %15etik gora ALU gehiago barne hartzeko edo hazteko ahalmena lortzen dutenean esan daiteke ustiategi horrek ekoizpen-ahalmena handitu duela; baita ere handitzen edo birmoldatzen den ustiategiak bere jardunerako NLU gehiago behar dituenean ere.

e) Ustiategia osatzen duten pertsonak: familia-ustiategien kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan titular edo titularkide edo «familia-laguntza» gisa agertzen direnak; elkarte moduan eratutako ustiategien kasuan, dagokion erregistroan bazkide gisa ageri direnak.

4. artikulua.- Abeltzaintzako ustiategi berriak instalatzeko arauak.

1.- Abeltzaintzako ustiategi berriek dekretu honen I. eranskinean adierazitako baldintza eta arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak bete beharko dituzte.

2.- Ekoizpen-ahalmena handitzen duten lehenagoko abeltzaintzako ustiategiek ere bete beharko dituzte I. eranskineko baldintza eta arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak -distantzia eta kokapenari buruzkoak salbu.

5. artikulua.- Lehenagoko abeltzaintzako ustiategiek bete beharreko arauak.

1.- 1.000 biztanletik gorako herriguneetan dauden lehenagoko ustiategietako instalazio eta eraikinek eta nekazaritza-abeltzaintza ekoizpenerako joera garbia ez duten 1.000 biztanletik beherako herriguneetan dauden ustiategietako instalazio eta erakinek dekretu honen II. eranskinean adierazitako baldintza eta arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak bete beharko dituzte.

Hori hala bada ere, dekretu hau onartzen denetik 10 urtera edo zeinahi gorabehera dela-eta titulartasun-aldaketaren bat gertatzen bada -artikulu honetako 3. idatz-zatian salbuetsitakoak izan ezik-, atal honetako abeltzaintzako ustiategiek dekretu honen I. eranskinean adierazitako baldintza eta arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak bete beharko dituzte, distantzia eta kokapenari buruzkoak salbu.

2.- Halaber, nekazaritza-abeltzaintza ekoizpenerako joera garbia duten 1.000 biztanletik beherako herriguneetan dauden lehenagoko ustiategietako instalazio eta eraikinek dekretu honen II. eranskinean adierazitako baldintza eta arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak bete beharko dituzte.

Hori hala bada ere, dekretu hau onartzen denetik 15 urtera edo zeinahi gorabehera dela-eta titulartasun-aldaketaren bat gertatzen bada -artikulu honetako hurrengo paragrafoan salbuetsitakoak izan ezik-, atal honetako abeltzaintzako ustiategiek dekretu honen I. eranskinean adierazitako baldintza eta arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak bete beharko dituzte, distantzia eta kokapenari buruzkoak salbu.

3.- Titulartasun aldaketaz aurreko paragrafoetan ezarritakoa ez zaie aplikatuko odol-ahaidetasunezko hirugarren mailara arteko ahaideen arteko aldaketei, ezta gutxienez bi urteko antzinatasunarekin ustiategian diharduten pertsonen artekoei ere.

Titulartasun-aldaketa ez bada aurreko paragrafoan salbuetsitakoa, bi urteko epea egongo da aldaketak eta egokitzapenak egiteko.

4.- Artikulu honetan adierazitako abeltzaintzako ustiategiek behar beste aldaketa eta egokitzapen egin ahalko dituzte dekretu honen II. eranskinean ezarritako arauak betetzeko, non eta horrek ez duen euren ekoizpen-ahalmena handitzen. Bestela, ekoizpen-ahalmena handitzen denean alegia, dekretu honen I. eranskinean ezarritakoa aplikatuko da.

6. artikulua.- Lizentziak iraungitzea eta berritzea.

Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 61.5 artikuluan xedatutakoari jarraiki, 5. artikuluan aurreikusitako egoeran dauden abeltzaintzako ustiategien lizentziak indarrik gabe geldituko dira behin epeak igaro eta gero, edo behin artikulu horretan aurreikusitako gorabeherak gertatu eta gero; beraz, berritu egin beharko dira.

7. artikulua.- Ustiategiak eraberritzea eta lekuz aldatzea.

Euskal Autonomia Erkidegoaren botere publikoek 2. artikuluko b) eta c) idatz-zatietan adierazitako abeltzaintzako ustiategietako instalazioak eta eraikinak eraberritzea eta lekuz aldatzea bultzatuko dute, dekretu honen I. eranskinean ezarritako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak arian-arian betetze aldera. Horretarako, laguntzak eta diru-laguntzak ezarri ahalko dira. Laguntzak emateko orduan, lehentasuna izango dute ebazpen edo epai baten indarrez lekuz aldatzera behartuta dauden ustiategiek.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.- Foru Aldundien txostena.

Foru aldundiek agindu ahal izango dute, dekretu honen babesean izapidetzen diren espedienteak kasuan kasuko foru aldundiaren abeltzaintza-arloko zerbitzu eskudunetara bidaltzeko, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 29ko 3/1998 Legeko 58. artikuluko 2. eta 3. ataletan ezarritako moduan eta epean.

Bigarrena.- Administrazio hidraulikoaren txostena.

Dekretu hau aplikatzean izapidetzen diren espedienteak administrazio hidraulikora ere bidali beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 29ko 3/1998 Legearen 58. artikuluko 2. eta 3. ataletan ezarritako moduan eta epean, baldin eta jarduerak eta instalazioak eremu hauetako batean badaude:

- Herri jabari hidraulikoaren babes-eremuak.

- Akuiferoak kutsatzeko arrisku handiko eta oso handiko eremuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean sartuta daudenak.

- Nekazaritza-jardueran sortutako nitratoen kutsadura dela-eta, kaltebera izendatutako eremuak.

- Hiri-hornikuntzarako ur-bilketetatik hurbil dauden eremuak, betiere alde babestuen erregistroan sartuta badaude.

- EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planean sartutako hezeguneak.

- Legez onartutako figuren bitartez babestutako inguruetan dauden eremuak.

Hirugarrena.- Jarduera-lizentzia eskuratzetik salbuetsita dauden jardueren zerrenda ezartzen duen martxoaren 9ko 165/1999 Dekretuaren aldaketa; lizentzia hori Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legean aurreikusita dago.

Martxoaren 9ko 165/1999 Dekretuaren II. eranskineko 1. puntua (lurzoru urbanizaezinean garatzen diren jarduerak) aldatzen da. Dekretu horren bidez, jarduera-lizentzia eskuratzetik salbuetsita dauden jardueren zerrenda ezartzen da; lizentzia hori Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legean aurreikusita dago. Hortaz, honela geratzen da aldatutako puntua:

«1.- Etxeko eskortak edo abeltzaintzako ustiategi txikiak, gehienez 20 ALU (azienda larri unitateak) dituztenak, edo horien baliokideak, irailaren 22ko 515/2009 Dekretuko 3. artikuluaren a) idatz-zatian adierazten diren proportzioen arabera.

Ustiategian espezie bat baino gehiago elkartzen badira, aurreikusten diren abelburu guztien baliokidea ALUetan kalkulatuko da, lehenago aipatutako baliokidetasunen arabera, gehienezko kopurua mantenduz, hau da, 20 ALU.

Txakur-zaindegiak (hazkuntza eta hezkuntza), gehienez 25 zakurren edukieraz.»

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Uztailaren 6ko 141/2004 Dekretua indargabetu egiten da; dekretu horren bidez, abeltzaintzako ustiategietako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezarri ziren.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.- Ahalmena ematen zaie osasunean, ingurumenean eta nekazaritzan eskumena duten sailetako titularrei, agindu bateratu bidez dekretu honetan xedatutakoa gara dezaten. Halaber, bereziki dekretu honetako eranskinak aldatu ahal izango dira agindu bateratu bidez.

Bigarrena.- Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu, eta biharamunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2009ko irailaren 22an.

Lehendakaria,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Osasun eta Kontsumoko sailburua,

JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.

I. ERANSKINA

ABELTZAINTZAKO USTIATEGIEI APLIKAGARRIAK ZAIZKIEN ARAU TEKNIKOAK, HIGIENIKO-SANITARIOAK ETA INGURUMENEKOAK

I. KAPITULUA

PROIEKTU TEKNIKOA

Instalazio eta obren proiektu teknikoa egin beharko da, zeina alor horretan eskumena duen teknikari batek erredaktatu eta dagokion Elkargo Ofizialak bisatu beharko baitu. Honako agiri hauek jasoko ditu, sailkatutako jarduera denaren izapideak egin ahal izateko:

1.- Obra zibilaren memoria.

- Helburua, kokalekua eta aurrekariak

- Materialen, eraikinen eta instalazioen deskribapena. Behar diren tresnak emango dira aditzera, horiek CV-tan edo kW-tan duten potentzia adieraziz.

- Instalazioen deskribapena: instalazio elektrikoa, berogailua, hozteko instalazioak, GLP biltegia, gasolioa eta abar. Instalazio horien ezaugarri teknikoak eta Segurtasun Industrialeko Arautegi aplikagarria betetzea.

- Satsak eta bestelako abere-deiekzioak biltegiratzeko sistemaren eraiketa-kalkuluak (sastegia eta/edo minda-hobia). Dimentsionatuaren justifikazio teknikoa.

- Dekretu honetan eta indarrean dagoen ordenazio alorrekoak finkatutako sanitate azpiegitura.

- Produktu kimikoak (zoo eta fitosanitarioak, garbiketa-produktuak eta abar) biltegiratzeko sistema. Sistema horrek, abeltzaintzako ustiategiak izan ohi dituen beharrizanek nahitaez behar dutenari egokitzeaz gain, arautegi aplikagarria —segurtasunekoa eta higieniko sanitarioa— beteko du.

- Suteetatik babesteko sistema: kasu bakoitzean aplikagarria den arautegian, neurrien justifikazioan eta instalazioak babesteko aurreikusitako babes-ekipoetan oinarrituta; kontuan izanik, halaber, hirugarrenei egin dakiekeen kaltea.

- Instalazio higienikoak: bainugeletarako eta aldageletarako aurreikusitako instalazioak, laneko segurtasun- eta osasun-arautegiaren arabera.

2.- Jardueraren ezaugarrien deskribapen memoria.

Jardueraren ezaugarriak, ingurumen sanitatean izan dezakeen eragina eta ezarri nahiko liratekeen neurri babesleak —eraginkortasun maila eta segurtasun bermea adieraziz— deskribatuko dira. Honako hauek jasoko dituzte, batik bat:

- Jardueraren helburua: jarduera eta ustiategiaren ekoizpen-ezaugarriak deskribatuko dira, ekoizpen-aldi bakoitzak benetan duen kapazitatea (abere-kopurua edo plaza-kopurua) adieraziz. Jardueran zuzeneko esku-lana eginez dihardutenen kopurua ere adieraziko da.

- Kokalekua: udal hirigintza antolatzeko instrumenturen bat indarrean dagoen ala ez zehaztuko da. Ez badago halako planeamendurik, ez eta hiri-lurraren zedarritzerik ere, egoera horren berri eman beharko da. Horrelakoetan, probintzia mailako udal planeamenduko arau subsidiario eta osagarrietako aginduei egokitu beharko zaizkie beren-beregi.

- Kokalekurako aukeratutako aldean aplikagarriak diren udal arauak eta ordenantzak aipatuko dira.

- Kokalekuari buruzko arau orokorrei dagokienez, II. kapituluan xedatutakoa beteko da.

- Jarduerak sanitatean eta ingurumenean duen eragina: gai horri buruz 3/1998 Legean zehaztutakoa aintzat hartuta, batez ere honako datu hauek garatu beharko dira:

- Jarduerarako behar den ura, m3-tan adierazia; eta nondik hartutakoa den. Ur-bilketa propioak izanez gero, dagokion administrazio hidraulikoak aprobetxamenduaren emakida edo inskripzioa egiteko izapideei hasiera ematea.

- Jarduerak eragiten dituen hondakin-urei dagokienez, honako hauek emango dira aditzera: ur horien osaera, bolumena eta aurreikusitako tratamendua; isurketa-lekua; identifikazioa eta eskumena duen agintaritza baimena tramitatzen hastea.

- Abeltzaintzako jarduerak sortutako satsak eta bestelako abere-deiekzioak (solido nahiz likidoak) kudeatzeko plana: jarduera-erabileraren arabera honako hauek emango dira aditzera: izaera, sortutako kopuruen aurreikuspena eta aurreikusitako jasotze eta biltegiratze sistema, harik eta soroetara bota arte edo tratatu arte. Aurreikusitako biltegiratze-mota eta -ezaugarriak zehaztu beharko dira.

- Soroak ongarritzeko erabiltzen badira, partzelak zeintzuk diren eta duten azalera adierazi beharko da, eta halaber: SIGPAC identifikazioa, kultibo-alternatiba eta Ha-ko eta urteko aplikatu beharreko dosia, hain zuzen ere eranskin honetako III. kapituluko 6. puntuan adierazitakoaren arabera. Gainera, lurrak erabilgarri daudela erakusten duten agiriak aurkeztu beharko dira.

- Satsa ongarri moduan erabiliko den partzelen eremuan aldi baterako biltzea aurreikusi baldin bada, kudeaketa-planean zehaztuko da partzela horiek zeintzuk izango diren, zenbat sats bilduko den eta zenbat denbora egongo den bertan.

- Hildako abereak eliminatzeko sistema zehaztuko da, aplikagarri den arautegia oinarri hartuz.

- Ustiategian sortutako beste era bateko hondakinak (garbiketa-hondarrak, bilgarriak, izaera kimikoko hondakinak, eta abar): hondakin-mota, zenbatekoak, behin-behineko biltegiratzea eta azken destinoa adieraziko dira.

- Legedia: kasu bakoitzean aplikagarria den alorreko araudia betetzen dela adieraziko da.

3.- Planoak.

Honako plano hauek jasoko dira:

- 1:5.000 eskalako planoa edo krokisa, ustiategiaren kokalekua eta horren inguruko 1.000 metroko erradio-gunea adieraziko dituena, non azalduko baitira abeltzaintzako beste instalazio batzuk, herriguneak, isolatutako eraikinak, ur-bilketak, deposituak eta putzuak, ubide naturalak eta ureztatzeko erretenak, errepideak eta lurraldearen beste elementu aipagarri batzuk, alegia, eranskin honetako II. kapituluko 1. eta 2. paragrafoetan zehaztutakoak.

- Satsak eta bestelako abere-deiekzioak hartzen dituzten partzelak kokatuta daudeneko lurren 1:5.000 eskalako plano topografikoa, non inguruetako ubideak, putzuak eta iturburuak agertuko baitira.

- Ustiategiaren instalazio guztiak jaso eta kokalekua zehaztuko dituen 1:100 eskalako —gutxienez— oin-planoa.

4.- Baldintza plegua.

Baldintza teknikoak (materialak eta exekuzioa), ekonomikoak, fakultatiboak (obra zuzendaritza) eta legalak jaso eta zehaztuko ditu.

5.- Aurrekontua.

Aurrekontuaren agiriak, obra zibileko unitateez gain, azpiegitura sanitarioko kostuak eta proiektatutako sistema eta neurri zuzentzaileen kostuak jasoko ditu.

II. KAPITULUA

KOKAPEN ARAUAK

Plano horizontalean proiektatutakoak joko dira ezarritako gutxienezko distantzia gisa. Lurraren profilaren gaineko distantziak planoko neurketak baino % 15 handiagoak badira eta, horretaz gain, muga naturalak edo lurraren eragozpenak badaude, lur profilaren gainean egindako neurketarako baimena eman daiteke.

Instalazioetako (aziendaren estabulazioko ohiko eraikina, minda-hobiak eta sastegiak) azpiegitura sanitarioaren gune sentikorrak erreferentzia puntu modura hartuta neurtuko dira distantziak.

1.- Herriguneekiko distantziak.

Abeltzaintzako ustiategietatik herriguneetako hiri-lurren mugarainoko, etxebizitzatarako lur urbanizagarrirainoko edo landa-guneko lur ez urbanizagarrirainoko distantziak finkatzeko, ustiategi-motak hartuko dira kontuan; honako hauek izango dira gutxieneko distantziak:

Azienda-mota Distantzia (metroak)

Ardi- eta ahuntz-azienda 100

Behi-azienda 150

Zaldi-azienda 150

Txerri-azienda (1) 1.000

Hegaztiak 150

Untxiak 100

Larrutarako abereak 150

Erlauntzak (2) 400

Bestelako espezieak 250 (non eta berariazko araurik ematen ez bada)

(1)Talde bereziko ustiategiei dagokienez distantzia 2.000 metrokoa izango da. Talde bereziko ustiategiak: aukeraketako eta biderketako ustiategiak, ugaltzaile zaharrak baztertzeko diren bilketa-lekuak, antzutze artifizialeko zentroak, ugaltzaileen aurrerakoen hazkuntza ustiategiak, ugaltzaile primiparen trantsizioko ustiategiak eta berrogeialdirako zentroak. Kontzentrazio zentroetan distantzia 3.000 metrokoa izango da.

(2) Distantzia hori ez da aplikatuko 26 erlauntzetik beherako erlategietan.

Gehienez 33 ALU dituzten txerri-aziendako ustia-tegien instalazioak baimendu egingo dira, baldin eta herrigune hurbilenetik 250 metrora badaude eta baldintza hauek betetzen badituzte:

- 1.000 biztanletik beherako herriguneetan egotea eta nagusiki nekazaritza-abeltzaintza ekoizpenerako joera izatea.

- Programa sanitario bat izatea, albaitari arduradun baten zuzendaritzapean.

- Ekoizpen-ahalmena ez izatea inoiz 33 ALUkoa baino handiagoa.

Ustiategi mistoetan espezierik murriztaileenaren arabera finkatuko dira distantziak.

Ekoizpen-orientazio nagusia nekazaritza eta abeltzaintza duten herriguneetan distantziok erdira jaitsi ahal izango dira, horrelaxe ezartzen baita dekretu honetako 2. artikuluan; eta berdin mendiko gune kaltetuetan —EAEko mendi nekazaritzarako erregimen bereziak mugatutakoetan— kokatutakoekin. Eta guzti hori, EBko arautegian ezarritako irizpideekin —gune kaltetuak mugatzen dituenekin— bat etorriz.

2.- Lurraldeko beste elementu batzuekiko distantzia.

Honen ondoren adierazitakoak izango dira lurraldeko beste elementu garrantzitsu batzuekiko gutxieneko distantziak, beste arautegi berezi batzuen indarrez aplikagarriak izan daitezkeenak aintzat hartuz.

Distantzia (metroak)

Hiri-eremuen mugari dagokionez Ikus kapitulu honetako 1. puntua

Beste finka batzuetako eraikin ez landatarrei dagokienez (ustiategiari lotutako etxebizitza alde batera utzita) 100

Partzelen arteko mugari dagokionez, errepideen aurrealdeetan izan ezik Udal arautegian ezarritakoa edo, halakorik ezean, 10 metro

Landa-bideen berdintze-ertzari dagokionez 5

Errepideei dagokienez Errepidea arautzeko ardura duen foru erakundearen arauekin eta ustiategi-mota bakoitzaren arau bereziekin bat eginez

Ubideei eta aintziren eta urtegien oheei dagokienez (betiere Herri Jabari Hidraulikoaren eta beronen babes-guneen gainean administrazio hidraulikoek dauzkaten eskumenak aintzat hartuta) Ibaiak eta Errekak eta Hezeguneak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean ezarritako arauen arabera

Estuario eta kostaldeko ingurunei dagokienez (betiere Itsas-lehorreko Herri Jabariaren eta beronen babes-guneen gainean administrazioek dauzkaten eskumenak aintzat hartuta) Itsasertza Antolatu eta Babesteko Lurraldearen Arloko Planean ezarritako arauen arabera

Ureztapen-erreten eta -hustubideei dagokienez. Lurraren gainetik dauden obra-erretenak alde batera uzten dira. Distantzia 5 metroraino murriztu daiteke hodi bidezko erretenetan, baldin eta horien iragazgaiztasuna teknikoki bermatuta badago. 15

Herriguneak edo proiekzio publikoa duten eraikin isolatuak (egoitzak, kanpinak, jatetxeak eta abar) urez hornitzeko putzuei, zundaketei eta hornidura-iturburuei dagokienez (betiere Herri Jabari Hidraulikoaren gainean administrazio hidraulikoek dauzkaten eskumenak aintzat hartuta). Distantzia murriztu daiteke, baldin eta hori justifikatzen duen azterketa hidrogeologikoa badago eta administrazio hidraulikoak eta sanitarioak aurretik aldeko txostena egin badute 200

Herriguneak edo proiekzio publikoa duten eraikin isolatuak (egoitzak, kanpinak, jatetxeak eta abar) urez hornitzeko lurrazaleko ur-bilketei dagokienez (betiere Herri Jabari Hidraulikoaren gainean administrazio hidraulikoek dauzkaten eskumenak aintzat hartuta). 200, ur-biltegian isurtzen duen arroaren eremuaren barruan

Herriguneak edo proiekzio publikoa duten eraikin isolatuak (egoitzak, kanpinak, jatetxeak eta abar) urez hornitzeko urtegiei dagokienez (betiere Herri Jabari Hidraulikoaren gainean administrazio hidraulikoek dauzkaten eskumenak aintzat hartuta). Ibaiak eta Errekak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean ezarritako arauen arabera

Uren eta meategien legediaren arabera onartutako babes-perimetroei dagokienez Perimetro horietan jasotako mugak errespetatu beharko dira

Giza kontsumorako ez diren putzu, iturburu eta beste batzuei dagokienez. 35

Herriguneak urez hornitzeko deposituei eta ur-hodiei dagokienez 35

Ofizialki aitortutako bainu-guneei dagokienez 200

Akuikultura-guneei dagokienez 100

Monumentuei, interes kulturala, historikoa eta arkitektonikoa duten eraikinei edo aztarnategi arkeologikoei dagokienez Udal hirigintza-planeamenduaren edo ondare historiko-artistikoaren arautegiaren arabera

Ekoizpen-orientazio nagusia nekazaritza eta abeltzaintza duten herriguneetan distantziok erdira jaitsiko dira, horrelaxe ezartzen baita dekretu honetako 2. artikuluan; eta berdin mendiko gune kaltetuetan —EAEko mendi nekazaritzarako erregimen bereziak mugatutakoetan— kokatutakoekin. Eta guzti hori, EBko arautegian ezarritako irizpideekin —gune kaltetuak mugatzen dituenekin— bat etorriz.

Distantzia-murrizketa hori ez da aplikatuko uren eta meategien legediaren arabera onartutako babes-perimetroetan. Era berean, ez da halako murrizketarik egingo ubideetan, laku edo urtegien oheetan, hezeguneetan, estuarioetan eta itsasertzeko eremuetan; horrelakoetan, ibai eta erreken, hezeguneen eta itsasertzen Lurraldearen Arloko Planean ezarritakoa aplikatuko da.

Azkenik, urarekin lotutako gainerako elementuekiko (herriguneak urez hornitzeko lurrazaleko ur-biltegi, putzu, zundaketa eta iturburuekiko) distantziak murrizteko, administrazio hidrauliko eta sanitarioaren aldeko txostena beharko da.

3.- Abeltzaintzako ustiategien arteko distantziak.

Dekretu honen eraginpean dauden abeltzaintza-ustiategien arteko gutxieneko distantziak kasuan kasuko araudi aplikagarrian zehaztutakoak izango dira -izan isolatutako ustiategiak edo lur-eremu libreetakoak-.

III. KAPITULUA

ARAU HIGIENIKO-SANITARIOAK ETA INGURUMENEKOAK

1.- Eraikinak eta ekipamenduak.

Abeltzaintzako instalazioek menpetasun eta proportzio harreman egokia izango dute ustiategian dauden abereekiko. Espezie bakoitzak exigitutako beharrizanak bete beharko dira honako gai hauetan: okupatutako azalera, giro-tenperatura, haizeztapena, hezetasuna, eta abar; eta hori, abereen, elikagaien eta gorotzen erabilera funtzionalari begira.

Espeziea, ustiategi mota eta ekoizpen sistema kontuan hartuta, abereen arautegi higieniko-sanitarioa, ingurumenarekikoa eta babesari buruzkoa —aplikagarria zaiena— bete beharko dituzte.

Aurrean aipatutakoez gain, honako hauek ere bete beharko dituzte:

- Eraikinek, instalazioek, tresnek, ekipoek eta garraiobideek, garbi, desinfektatuta, insektugabetuta eta arratoigabetuta egon beharko dute beti; eta eraikuntzan erabilitako materialak ez dira izango kaltegarriak abereentzat.

- Ukuiluak eta eranskinak eraikitzerakoan eta mantentzean kontuan izan beharko da ertz zorrotzik edo irtenik ez egotea, zauriak egin baitiezazkiekete abereei.

- Ukuiluetako eta abereen ariketa-barletako zoruak iragazgaitzak izango dira. Gainazala ez da labaingarria izango, nahiz eta betekizun hori ez izan beharrezkoa ardi- eta ahuntz-aziendetarako. Iragazgaitza izateari eusteko material hauskaitzak erabili behar dira. Iragazgaitza dela joko da baldin eta ura edo beste fluido batzuk ezin badira sartu.

- Dependentzia guztiak egongo dira urez hornituta, bai abereen egarria asetzeko, bai aldizka dependentziok garbitzeko.

- Eraikinak isolatzean, haizeztatzean eta berotzean bermatu egin beharko da airearen zirkulazioa, hauts kopurua, tenperatura eta aireko hezetasun erlatiboa eta gasaren kontzentrazioak abereentzat kaltegarriak ez diren neurrien barruan egotea.

- Abereen osasuna eta ongizatea behartutako haizeztapen sistemaren menpe badaude, larrialdi sistema beren-beregikoa aurreikusiko da, zeinak abereen osasuna eta ongizatea babestuko dituen aire berritze nahikoa bermatuko baitu sistemak huts egiterakoan. Alarma sistema bat ere izan beharko da, matxurarik balego abisua emango lukeena. Alarma sistema hori erregulartasunez egiaztatu beharko da.

- Usaina botatzen duten guneak identifikatuta egongo dira. Hala behar izanez gero, aurreikusitako arazketa- edo gutxitze-sistemak deskribatuko dira.

- Leku bereizian eta egoki haizeztatukoan biltegiratuko dira produktu fitosanitarioak eta zoosanitarioak.

2.- Siloen ezaugarriak.

Abereen elikagaiak kontserbatzeko diren obra-siloek, honako baldintza hauek beteko dituzte:

- Abeltzaintzako instalazioen inguruan egongo dira kokatuta; eta beti instalazioen azpiegitura sanitarioren puntu sentikorrak dauden partzelaren perimetroaren barruan. Siloen kopurua eta gehienezko bolumena ustiategian dauden abere-kopuruari, erabilerari eta biltegiratu behar diren pentsu- eta bazka-zenbatekoari egokituko zaizkie.

- Zoruak iragazgaitzak izango dira eta estankotasun egoera ezin hobean iraun beharko dute, zertarako eta biltegiratutako produktuak euri-urekin kontakturik ez izateko. Iragazgaitza izateari eusteko material hauskaitzak erabili behar dira. Iragazgaitza dela joko da baldin eta ura edo beste jariakin batzuk ezin badira sartu.

- Zoruek gutxienezko aldapa izango dute, siloratzean eragindako fluidoak ez estankatzeko eta adierazitako biltegiratze-hobietara —edo minda-hobietara— ahalik arinen husteko. Paretak ere iragazgaitzak izango dira metro batean gorantz. Iragazgaitza dela joko da baldin eta ura edo beste jariakin batzuk ezin badira sartu.

- Jariakinak ustiategiko gainerako hondakin urak bezala hartu eta tratatuko dira.

3.- Abereen osasuna eta ongizatea.

Abereen osasunari eta ongizateari dagokienez, Europako, estatuko eta autonomiako araudi aplikagarrian ezarritakoa hartuko da aintzat.

4.- Hildakoak eliminatzea.

Ustiategian hildako abereak eliminatzea halako moduz egingo da, non bete egin beharko baitira alor horretan unean-unean indarrean dauden xedapenak.

5.- Sastegiak eta mindak biltzeko hobiak.

Ustiategian sortzen diren satsak eta bestelako abere-deiekzioak bildu, ustiategiaz kanpo izan dezaketen eragina ahalik murritzena izateko moduan bilduko dira, harik eta kudeatu arte. Baldintzak zenbait faktoreren araberakoak izango dira, hala nola, ustiategi-mota, erabilera, kokalekua, hondakin horietarako aurreikusitako alternatibak eta beste batzuk.

Horri dagokionez, edozein dela ere eman zaion irtenbide teknikoa, modu egokian justifikatu beharko ditu faktore guztiok. Satsak eta bestelako abere-deiekzioak kudeatzeko planean zehaztuta egongo da aipatutako irtenbide teknikoa; plan hori eranskin honetako I. kapituluko 2. puntuan jasota dago.

Sats solidoak baldin badira estalpeko sastegi batean bilduko dira, abereak dauden instalazioetatik bereizita, betiere ustiategiaren kudeaketa-sistemak hala eskatzen badu. Sastegiaren zorua iragazgaitza izango da, eta likidoak irristatu ahal izateko besteko aldapa izango du. Likidook biltze-hobira bideratuko dira. Iragazgaitza dela joko da baldin eta ura edo beste fluido batzuk ezin badira sartu.

Sastegien iragazgaiztasuna naturala izan daiteke edo material artifizialak aplikatuta lortutakoa. Iragazgaiztasun naturala bermatzeko, txosten tekniko bat aurkeztuko da. Bertan, sastegiaren azpiko ezaugarri geologiko eta hidrogeologikoei buruzko azterlana jasoko da, zeinak lurrazaleko eta lurrazpiko uretan izan liteken eragina zehaztuko baitu. Horretaz gain, eta beharrezkoa izanez gero, «in situ» azterketak ere egingo dira mea-analisi, zundaketa edo/eta iragazgaiztasun-entseguen bidez; era horretan, lurraren berezko iragazgaiztasun-koefizientea zehaztuko da; kontuan hartu beharko da koefiziente hori ezin dela izan iragazkaizteko bestelako teknikak erabilita lortzen dena baino txikiagoa.

Satsa ongarri moduan erabiliko den partzelen eremuan aldi baterako biltzea onartuko da. Satsak eta bestelako abere-deiekzioak kudeatzeko planean zehaztuko dira biltze horren ezaugarriak; plan hori eranskin honetako I. kapituluko 2. puntuan jasota dago.

Satsa era horretan biltzean, kapitulu honetako 6. puntuan (Satsak eta mindak ongarri moduan erabiltzea) adierazten diren distantziak errespetatu beharko dira.

Ustiategietan satsa aldi baterako biltegiratzea onartuko da baldin eta bertako satsak eta produktu organikoak kudeatzeko planean jasota badago sats solidoa ongarri moduan erabiliko dela partzelaren batean edo guztietan. Era horretan biltegiratuko den sats-kopurua partzelak behin ongarritzeko behar den bestekoa izango da gehienez ere.

Deiekzioak modu likidoan erabiltzen badira, hesitutako hobi estankoa (modu naturalean edo artifizialean) beharko da, bertan jaso eta gordetzeko, edo, bestela, antzeko sistema bat. Lurrazaleko urak kutsatzeko edo isurketak gertatzeko arriskua saihestu egingo da eta bermatu egingo da metatutako likidoak ez duela gainezka egingo.

Erreferentzia orokor gisa, honako hau planteatzen da: ustiategiaren hiru hileko jardunean -denbora osoz diharduela-, ukuiluratutako abereek sortutako produktu organikoak biltzeko gutxienezko kapazitatea; honako erreferentzia-zifra hauek erabiliko dira

Azienda Hiru hilabete arteko biltegiratze-ahalmena (m3 satsa / plaza)

Behi-azienda 12 hilabetetik beherakoak 0,96

12 eta 24 hilabete artekoak 2,20

24 hilabetetik gorakoak (esnetarako eta haragitarako behiak) 3,83

Ardi-azienda Arkumeak 0,05

Ugaltzaileak 0,17

Ahuntz-azienda Antxumeak 0,04

Ugaltzaileak 0,16

Zaldi-azienda 24 hilabetetik gorakoak 4,30

6 eta 24 hilabete artekoak 2,15

Untxi-azienda Ugaltzaileak 0,03

Ziklo itxiko untxi emeak* 0,09

Gizentzekoak 0,01

Hegazti-azienda Arrautzatarako oiloak 0,004

Haragitarako hegazti-azienda 0,002

Bestelakoak 100 kg-ko bizi-pisua 0,80

Azienda Hiru hilabete arteko biltegiratze-ahalmena (m3 minda / plaza)

Txerri-azienda Ziklo itxiko txerri emea* 4,44

Titia kendu arte txerrikumeak dituen txerrama (0-6 kg) 1,28

20 kg arteko txerrikumeak dituen txerrama. 1,53

6tik 20 kg-ra bitarteko txerrikumeak. 0,11

20tik 50 kg-ra bitarteko txerriak. 0,45

50etik 100 kg-ra bitarteko txerriak. 0,63

20tik 100 kg-ra bitarteko txerriak. 0,54

Apoteak 1,53

Bestelakoak Bizi-pisuko 100 kg-ko 1,00

Behi-azienda (ALU 1) Deiekzioak eta garbiketako urak 5,50

* ama eta bere kumeak barne hartzen ditu, zikloa bukatu arte.

Bai sastegiak, bai mindak biltzeko hobiak abeltzaintzako instalazioen inguruetan kokatuko dira eta, beti, instalazioen azpiegitura sanitarioko puntu sentikorrak dauden partzelaren perimetro barruan.

6.- Satsak eta mindak ongarri modura erabiltzea.

Gutxieneko azalera erabilgarria: satsak eta mindak ongarri moduan erabiltzen badira finketan, abeltzaintza-ustiategiko titularrak nahiko nekazaritza- eta baso-lur izan beharko du. Gutxienezko azalera erabilgarria: 1 ha/3,5 aunlu.

Aunlu bat (azienda-unitateak nekazaritzako lurrak ureztatzeari begira) honako hau da espezie bakoitzean:

- Esnetarako behi-aziendako ALU bat.

- Haragitarako behi-aziendako 1,5 ALU.

- Gainerako espezietan, 3. artikuluan definitzen diren moduan, 1,5 ALU.

Nekazaritzako lurretan satsak edo mindak aplikatzeko baldintzak: lurrean zabaltzeko orduan, lurraren beraren baldintzak eta baldintza klimatologikoak hartuko dira kontuan. Satsak eta mindak aplikatzean, kasuan kasuko foru-arauak edo estatukoak betetzeaz gain, gutxieneko distantzia hauek errespetatu beharko dira:

Distantzia (metroak)

Landa-bideak (1) 1

Eskualdeko edo udalerriko errepideak (1) 3

Errepide nazionalak edo autobideak (1) 5

Beste ustiategi batzuk 50

Etxebizitza isolatuak (norberaren etxebizitza izan ezik) 50

Etxebizitza-guneak 100

Herriguneak edo proiekzio publikoa duten eraikin isolatuak (egoitzak, kanpinak, jatetxeak eta abar) urez hornitzeko putzu, zundaketa eta hornidura-iturburuak (2) 250

Herriguneak edo proiekzio publikoa duten eraikin isolatuak (egoitzak, kanpinak, jatetxeak eta abar) urez hornitzeko lurrazaleko ur-biltegiak 250, ur-biltegian isurtzen duen arroaren eremuaren barruan

Herriguneak urez hornitzeko erabiltzen diren urtegiak 250

Erabilera pribatuko edateko ura eskuratzeko lurrazaleko edo lurrazpiko ur-biltegiak 100

Ofizialki aitortutako bainu-guneak (3) 200

Uren eta meategien legediaren arabera onartutako babes-perimetroak (4)

(1) distantzia hau bertan behera utziko da baldin eta aplikazioa lurrean injektatuta egiten bada

(1) haizea baldin badabil ez da aplikazio likidorik egingo, eta beti kontu handiz jardungo da, bertatik pasatzen direnentzako arrisku oro saihesteko.

(2) distantzia murriztu daiteke, baldin eta hori justifikatzen duen azterketa hidrogeologikoa badago eta administrazio hidraulikoak aurretik aldeko txostena egin badu.

(3) nolanahi ere, arroaren plan hidrologikoetan herri jabari hidraulikoa babesteko eremutzat jotzen diren distantziak ere aintzat hartu beharko dira.

(4) babes-perimetro horietan dauden mugak errespetatu beharko dira.

- Ur-ibilguen inguruko lurretan (lurrazaleko urak):

• Kanoia erabiliz: ongarritu barik utziko da 5 metrotik 10era bitarteko lur-zerrenda, edo, ur-ibilguan kokatuta, finkarako norabidea emango zaio.

• Aspertsoreak erabiliz: ongarritu barik utziko da 3 metrotik 5era bitarteko lur-zerrenda, eta haizearen eraginez ubiderako norabidea ez dezala hartu bermatu beharko da.

• Ongarritzeko makinak, zipriztingailuak edo sats-banatzaileak erabiliz: gutxienez 3 m-ko lur-zerrenda utziko da ongarritu barik.

- Txerri ustiategietako satsa bada, gutxienezko banaketa-distantzia 100 m-koa izango da lehenengo taldeko beste instalazio batzuekiko, eta 200 m-koa gainerako taldeetako instalazioekiko eta herriguneekiko.

- Ustiategi mota bakoitzerako zehaztutako arauetan adierazten diren distantziak.

Deiekzio likidoak aplikatu eta gero, lurperatu egingo dira 24 orduko gehienezko epean, baldin eta kultiboaren egoerak horretarako aukera ematen badu. Deiekzioak zuzenean lurrean injektatzen direnean, berriz, ez dira lurperatuko. Sats solidoen kasuan, 48 ordukoa izango da lurperatzeko epea. Larre iraunkorren kasuan, ordea, ez dira lurperatuko aplikatutako deiekzio likidoak edo satsak.

Ustiategi bateko azalerak ez badu onartzen ustiategian bertan sortutako sats- eta minda-karga guztia, gaindikina baimena duen kudeatzaile baten bitartez kudeatuko da. Hala ere, ustiategiko arduradunak berak kudea dezake gaindikin hori, bai kontratuen bidez, bai beste nekazari batzuei zesioa eginez. Horrelakoetan, ordainagiriak gorde beharko dira.

7.- Satsak eta mindak kudeatzeko bestelako moduak.

Beste modu batzuetara ere kudeatu ahal izango dira satsak eta mindak, betiere indarrean dauden legeak errespetatuta.

Nolanahi ere, satsak eta bestelako abere-deiekzioak kudeatzeko planean, kasu bakoitzerako aurreikusitako kudeaketa azaldu beharko da, eragindako egokitzapen teknikoak ere jasoz.

Satsen eta bestelako abere-deiekzioen amaierako kudeaketa, baimendutako enpresa kudeatzaileen bitartez gauzatzen bada, agirien bidez justifikatu beharko da (hondakinak onartzea eta erretiratzeko konpromisoa).

8.- Euri-urak eta deiekzioetakoak ez diren hondakin-urak.

Euri-urak besteetatik bereizita hustuko dira, hau da, ez dute kontakturik izango hondakin-urekin, satsekin eta mindekin.

Hondakin-urak modu egokian kudeatuko dira. Beharrezkoa izango balitz, erabiliko den arazketa-sistema aurkeztuko da, dagokion mantentze-programa eta arazitako uren eta hondakinen destinoa zehaztuz. Kondukzio-sistemak itxiak eta iragazgaitzak izango dira. Iragazgaitza dela joko da baldin eta ura edo beste fluido batzuk ezin badira sartu.

Parasitoen kontrako bainuetako hondakin-likidoak era bereizian jaso eta kudeatuko ditu hondakin arriskutsuak kudeatzen dituen enpresa behar bezala baimendutako batek.

Estabulazio askean isurketa-urak bideratu eta jasotzeko sistema bat aurreikusiko da, urak estalperik gabeko barletatik sats-hobira eramango dituena. Urok kontuan izanik diseinatuko da sistema hori. Estalperik gabeko barla horiek zoru iragazgaitza izango dute akuiferoak oso kalteberak diren lekuetan. Iragazgaitza dela joko da baldin eta ura edo beste fluido batzuk ezin badira sartu.

9.- Ustiategiko beste hondakin batzuk.

Hondakin solido ez organikoak biltzerakoan ez da kutsadura-arriskurik edo ingurumenarekiko kalterik eragingo.

Hondakinok indarrean dauden arauekin bat etorriz ezabatuko dira eta ezingo dira erre aire librean.

10.- Programa sanitarioak.

Instalazio, tresna eta ekipoak aldizka garbituko dira. Behar den guztietan desinfektatu, intsektugabetu eta arratoigabetuko dira ustiategiko instalazioak.

Ustiategi guztiek landuko dute —albaitariak ikuskatuta—¸ dena delako espezieko gaixotasun nagusien kontrako programa sanitarioa, eta indarrean dauden arau sanitarioak beteko dituzte.

IV. KAPITULUA

USTIATEGIEK BETE BEHAR DITUZTEN BERARIAZKO BALDINTZAK

Ustiategiek berriek edo lehenagokoek Europako, Estatuko eta Autonomia Erkidegoko araudi aplikagarrian ezarritakoa bete beharko dute. Hala ere, lehenagoko ustiategiek ez dute distantziei buruzko araudia bete beharrik izango.

II. ERANSKINA, IRAILAREN 22KO 515/2009 DEKRETUARENA

LEHENAGOKO ABELTZAINTZAKO USTIATEGIEI APLIKAGARRIAK ZAIZKIEN ARAU TEKNIKOAK, HIGIENIKO-SANITARIOAK ETA INGURUMENEKOAK

1.- Proiektu teknikoa.

Dekretu honetako 5. artikuluaren 1. eta 2. ataletan adierazitakoa betetze aldera, instalazio eta obren proiektu teknikoa egin beharko da. Alor horretan eskumena duen teknikari batek erredaktatu beharko du proiektua, eta dagokion Elkargo Ofizialak bisatu beharko du. I. eranskineko I. kapituluan adierazten diren agirietatik aplikagarriak direnak aurkeztu beharko dira.

Proiektuan, satsak eta bestelako abere-deiekzioak kudeatzeko plana jasoko da, dekretu honetako I. eranskinaren I. kapituluko 2. puntuan ezarritakoari jarraituz.

2.- Eraikinak eta ekipamenduak.

- Abereek ukitzen dituzten azalerek ez dute ertz zorrotzik edo irtenik izango, abereak zauritu ditzakete-eta.

- Ukuiluetako eta abereen ariketa-barletako zoruak iragazgaitzak izango dira. Iragazgaitza dela joko da baldin eta ura edo beste fluido batzuk ezin badira sartu.

- Urez hornituta egongo dira, bai abereen egarria asetzeko, bai dependentziok garbitzeko.

- Ustiategiak obra-siloak baditu, zoruak eta paretak iragazgaitzak izango dira metro batean gorantz. Iragazgaitza dela joko da baldin eta ura edo beste fluido batzuk ezin badira sartu. Efluenteak behar bezala bilduko dira.

- Leku berezian eta egoki haizeztatukoan gordeko dira produktu fito eta zoosanitarioak.

- Usaina botatzen duten guneak identifikatuta egongo dira. Hala behar izanez gero, aurreikusitako arazketa- edo gutxitze-sistemak deskribatuko dira.

3.- Sastegiak eta mindak biltzeko hobiak.

Sats solidoak edo likidoak erabiltzean, I. eranskineko III. kapituluaren 5. puntuan ezarritakoa bete beharko da.

4.- Satsak eta mindak ongarri modura erabiltzea.

I. eranskineko III. kapituluaren 6. puntuan ezarritakoaren arabera jardungo da.

5.- Satsak eta mindak kudeatzeko bestelako moduak.

I. eranskineko III. kapituluaren 7. puntuan ezarritakoaren arabera jardungo da.

6.- Hondakin likidoak.

Parasitoen kontrako bainuetako hondakin-likidoak era bereizian jaso eta kudeatuko ditu hondakin arriskutsuak kudeatzen dituen enpresa behar bezala baimendutako batek.

7.- Ustiategiko beste hondakin batzuk.

I. eranskineko III. kapituluaren 9. puntuan ezarritakoaren arabera jardungo da.

8.- Hildakoak eliminatzea.

Ustiategian hildako abereak eliminatzea halako moduz egingo da, ezen bete egin beharko baitira alor horretan unean-unean indarrean dauden xedapenak.

9.- Abereen osasuna eta ongizatea.

Abereen osasunari eta ongizateari dagokienez, Europako, Estatuko eta Autonomia Erkidegoko araudi aplikagarrian ezarritakoa hartuko da aintzat.

10.- Programa sanitarioak.

I. eranskineko III. kapituluaren 10. puntuan ezarritakoaren arabera jardungo da.

III. ERANSKINA, IRAILAREN 22KO 515/2009 DEKRETUARENA

NEKAZARITZA-ABELTZAINTZA EKOIZPENERAKO JOERA GARBIA DUTEN HERRIGUNEAK, 3.C) ARTIKULUAN AURREIKUSITAKOAREN ARABERA

48 Abadiño Zelaieta

20 Abaltzisketa

48 Abanto

01 Aberasturi

01 Abezia

48 Abiñako Andoni Deunaren

01 Abornikano

01 Acebedo

01 Acilu

01 Acosta/Okoizta

01 Adana

20 Aduna

20 Aginaga

01 Agiñaga

48 Agirre

48 Agirre-Aperribai

48 Agirre

48 Ahedo

20 Aia

20 Aitza

20 Aizarna

20 Aizarnazabal

48 Akorda

48 Akorda-Bollar

01 Alaitza

01 Alangua

01 Albeiz/Albéniz

48 Albiz

20 Albiztur

01 Alcedo

01 Alda

20 Aldaba

48 Aldai

48 Aldana

48 Aldeacueva

20 Alegia

01 Alegria/Dulantzi

48 Alen

01 Aletxa

20 Alkiza

48 Almike

48 Alonsotegi

01 Aloria

48 Altamira - San Kristobal - San Bartolome (Bizkaia)

20 Altamira (Gipuzkoa)

01 Altube

48 Altzaa

20 Altzaga

20 Altzibar y Karrika

20 Altzo

20 Altzola

48 Altzuaga

48 Altzusta

20 Altzola

01 Amarita

20 Amasa

48 Amatza

48 Ambasaguas

01 Ametzaga (Zuia)

48 Ametzas

20 Amezketa

48 Ametzola

48 Amorebieta

01 Amurrio

01 Anda

01 Andagoia

48 Andaparaluzeta

20 Andatza

48 Andeko

48 Ander Deuna

48 Andikoa

01 Andoin

01 Andollu

48 Andraka

48 Andra Mari

20 Angiozar

01 Angostina

20 Anoeta

01 Antezana de la Ribera

01 Antoñana

20 Antzizar

20 Antzuola

01 Anucita

01 Añes

20 Añorga

01 Añua

20 Aozaratza

48 Apatamonasterio

01 Apellaniz/Apinaiz

01 Aperregi

01 Apodaka

20 Apotzaga

20 Apotzaga-Etxebarri

01 Aprikano

01 Araia

48 Arakaldo

20 Arama

48 Arana

48 Arandoño

01 Aranguiz/Arangiz

48 Aranguren

48 Aranoltza-San Antolin

20 Arantzazu

48 Arantzazugoiti

20 Araotz

20 Aratz Erreka

20 Aratz-Matxinbenta

48 Arbaiza

01 Arbigano

01 Arbulo/Arbulu

01 Arcaute

01 Arkaia

48 Arcocha

01 Archua

20 Arditurri

20 Areantza

48 Areatza

48 Areitio

48 Arenao

01 Arenaza/Areatza

48 Arene

48 Arene-Pelaio Deuna

48 Aresandiaga

01 Arespalditza/Respaldiza

48 Aretxalde

01 Arexola

01 Argandoña

48 Argiñano

01 Argomaniz

48 Ariltza-Olatzar

01 Ariñez

20 Arkarazo

48 Arketas-Aranburu

20 Arkolla

48 Arkulanda

01 Arluzea

48 Armintza

01 Armiñón

48 Armotxerri

48 Arostegieta

20 Arraga

20 Arrasate/Mondragon

20 Arrate

48 Arrazola

01 Arreo

48 Arriaga

01 Arriano

20 Arriaran

01 Arrieta (Álava)

20 Arrieta (Gipuzkoa)

20 Arrieta-Mendi

01 Arriola

01 Arrizala

20 Arroa Behea

20 Arroa Goia

01 Arroiabe

48 Arronategi

20 Arrutiegia

48 Arta

20 Artadi

48 Artatza

01 Artaza/Artatza

01 Artaza de Foronda

48 Arteaga-San Martin

48 Artike

01 Artomaña

20 Artzailuz

20 Artzain Erreka

48 Artzalde

01 Artziniega

01 Arzubiaga

01 Askartza

20 Askizu

48 Aspiunza

01 Aspuru/Axpuru

01 Assa

20 Asteasu

48 Asteitza

48 Astepe

48 Asterria

48 Asterrika

20 Astigarreta

20 Astigarribia

01 Astulez

01 Atauri

48 Atela

01 Atiega/Atiaga

48 Atxikas-Rekalde

48 Atxondoa

48 Atxuri

01 Audikana

48 Aulesti

48 Aurrekoetxe

48 Autzagana

20 Auzotxikia

48 Avellaneda

48 Axpe-San Bartolome

01 Azaceta

01 Azkoaga

20 Azpilgoeta

20 Aztiria

01 Bachicabo

48 Bakixa

48 Baldatika

20 Baliarrain

48 Balmaseda

48 Balparda

01 Baños de Ebro/Mañueta

48 Barainka

01 Barajuen

01 Baranbio

48 Baratz Eder

48 Bargondia

48 Barinaga

01 Baroja

20 Barren-Aldea

01 Barrio

01 Barriobusto/Gorrebusto

48 Barroeta

01 Barron

01 Barrundia

48 Barrutia

01 Basabe

20 Basalgo

48 Basauntz

48 Baserri-Santa Ana

48 Basetxeta

48 Basetxeta-Atxoste

48 Basigo

48 Basondo

48 Basozabal

01 Basquiñuelas

48 Batiz

20 Beasainmendi

20 Beballara

20 Bedaio

48 Bedaroa

20 Bedoña

20 Beizama

48 Bekea

48 Belandia

20 Belauntza

01 Beluntza

01 Bellojin

48 Bengoetxea

48 Bentalde

01 Beotegi

48 Berano Nagusi

48 Berano Txiki

01 Berantevilla

20 Berastegi

20 Berezao

01 Berganzo

20 Bergara

01 Bergonda/Bergüenda

48 Bermeo

48 Bernagoitia

48 Bernales

01 Bernedo

48 Berreño

01 Berrikano

48 Berrio-Aldape

48 Berriozabaleta-Aramiño

20 Berrobi

01 Berrosteguieta

01 Berrozi

01 Betolaza

48 Bezi

48 Biañez

20 Bidania

20 Bidasoa

48 Bidekoetxe

48 Bikarregi

01 Bikuña/Vicuña

48 Billela

01 Bitoriano

48 Bolibar (Bizkaia)

20 Bolibar (Gipuzkoa)

01 Bolivar (Álava)

48 Boroa

48 Botiola

01 Boveda

20 Brinkola

01 Bujanda

48 Burbustu-Altamira

01 Buruaga

20 Buruntza

48 Butroi

48 Cadegal

01 Caicedo de Yuso

01 Caicedo-Sopeña

01 Campijo

01 Campillar (El)

01 Caranca

01 Castillo/Gaztelu

01 Castillo-Sopeña

01 Cicujano/Zekuiano

48 Cobaron

01 Comunión/Komunioi

48 Concha

01 Kontrasta

01 Corro

01 Costera/Opellora

48 Cotorrio

01 Crispijana/Krispiñana

48 Cueto

01 Dallo

20 Deba

01 Delika

48 Demiku

01 Diseminados de Zigoitia

48 Dobaran

01 Domaikia

48 Dudea

01 Durana

48 Durango

48 Durañona

48 Ea

01 Egino

48 Eguen

01 Eguilaz/Egilatz

01 Eguileor

01 Egileta

20 Eibar

48 Eitua

48 Eitzaga (Bizkaia)

20 Eitzaga (Gipuzkoa)

20 Eizagirre

48 El Callejo

48 El Castaño

48 El Regato

48 El Suceso

48 El Villar

48 Elantxobe

20 Elbarrena

01 Elburgo/Burgelu

01 Elciego

20 Eldua

20 Elduain

48 Eleizalde-Olabarri

48 Elejabeitia

48 Elejalde

48 Elejalde Forua

48 Elexalde

48 Elexalde Derio

48 Elexalde-Zeeta

01 Elgea

20 Elgeta

48 Elgezabal

20 Elgoibar

48 Elizalde (Bizkaia)

20 Elizalde (Gipuzkoa)

20 Elizmendi

20 Elkano

20 Elorregi

48 Elorriaga-Santa Ana

48 Elorrio

48 Elortza

20 Elosiaga

01 Elosu

20 Elosua

01 Elvillar/Bilar

48 Emerando

20 Endoia

20 Epele

48 Erandio-Goikoa

48 Erbera

48 Erbera o San Andres

01 Erbi

20 Erdoizta

01 Erentxun

48 Ereño

20 Ereñotzu

48 Ergoien (Bizkaia)

20 Ergoien (Gipuzkoa)

01 Eribe

48 Ermitabarri-Ibarra

48 Ermua

48 Eroso-Ugarte

20 Errekaballara

48 Errekalde

20 Errenteria

20 Errezil

48 Erribera

48 Errigoiti

20 Errotaldea

01 Escanzana

01 Escota/Axkoeta

48 Eskerikas

01 Eskibel

20 Eskoriatza

48 Esparta

01 Espejo

01 Estarrona

01 Estavillo

01 Etura

01 Etxabarri-Ibiña

01 Etxabarri-Kuartango

01 Etxabarri-Urtupiña

20 Etxabe

01 Etxaguen

01 Etxaguen (Zigoitia)

48 Etxano

01 Etxegoien

20 Etxetaballa

48 Euba

20 Ezama

20 Ezkio

20 Ezozia

01 Ezkerekotxa

01 Faido

48 Fauste

01 Fontecha

01 Fresneda

48 Gabika

20 Gabiria

01 Gazeo

01 Gazeta

20 Gaintza

48 Gaitoka

01 Galarreta

48 Galartza (Bizkaia)

20 Galartza (Gipuzkoa)

20 Galdona

48 Gallartu

01 Gamarra Menor

01 Gamiz

48 Ganbe

48 Gandia Auzoa

01 Gantzaga

20 Garagaltza

20 Garagartza

20 Garagarza

48 Garai

48 Garai (San Miguel)

48 Garaioltza

48 Garaizar

48 Gardata-Artikas

01 Gardelegi

20 Garibai

20 Garin

01 Gauna

48 Gazaga

48 Gazeta

48 Gaztañatza

48 Gaztañeta

20 Gaztelu

48 Gaztelua

01 Gebara

48 Geldo

20 Gellao

48 Gerea

48 Gerediaga

48 Gerrika

48 Gerrikaitz

20 Gesalibar

20 Getaria

48 Gezala

01 Gobeo

01 Goiain

20 Goialdea

20 Goiatz

20 Goiballara

20 Goiburu

20 Goiburu o San Esteban

48 Goierri

48 Goierria-Ziortza

48 Goiherri

48 Goikoelexalde o Elexalde

48 Goita

48 Goitioltza

48 Goitisolo

48 Goiuria

01 Goiuri-Ondona

01 Gometxa

01 Gopegi

01 Gordoa

48 Gordon

01 Gordeliz

48 Gorgolas

20 Goribar

20 Goroeta

48 Gorordo

48 Gorozika

20 Gudugarreta

48 Gueñes

01 Guereña

01 Guereñu

01 Guillarte

01 Guillerna/Gilierna

01 Guinea

48 Gumuzio

48 Gure-Mendi

01 Gurendes

48 Gutiolo

48 Herboso

01 Heredia

01 Hereña

01 Hermua

20 Hernialde

48 Herriko Plaza

01 Hijona/Ixona

01 Hueto Abajo/Oto Barren

01 Hueto Arriba/Oto Goien

20 Ibarbia

48 Ibarguen

01 Ibarguren

01 Ibarra (Álava)

48 Ibarra (Bizkaia)

20 Ibarra (Gipuzkoa)

48 Ibarrola

48 Ibarruri

20 Ibiri

01 Ibisate

20 Idiazabal

48 Igartua

01 Igay

20 Igeldo

48 Iguria

20 Ikaztegieta

48 Ikazurieta

01 Ilarduia

01 Ilarratza

48 Ilunzar

48 Indusi

01 Inoso

48 Intxaurbizkar

48 Intxaurraga

01 Inurrieta

48 Ipiñaburu

01 Irabien

20 Iraeta

48 Iratzagorria

48 Irauregi

20 Irun

20 Irura

20 Iruretaegia

48 Isla

48 Ispaster-Elexalde

48 Isuskitza

20 Itsaso

20 Itsaso Alegia

20 Itsasondo

48 Iturburu

48 Iturreta

48 Iturribaltzaga

20 Iturriotz

20 Itziar

01 Izarra

20 Izarraitz

01 Izartza (Álava)

48 Izartza (Bizkaia)

01 Izoria

20 Izurieta

48 Izurza

48 Jainko Oleaga

01 Jandiola

48 Jarralta

01 Jauregi (Álava)

20 Jauregi (Gipuzkoa)

48 Jauregui-Yeuri

01 Jokano

48 Jose Antonio Agirre

01 Jugo

01 Junguitu/Jungitu

20 Kalezar

48 Kanala

48 Kanpantxu

48 Kardeo

01 Karkamu

01 Katadiano

01 Kintana

01 Korres

48 Kortezubi

01 Kripan

48 Kukullaga

20 Kurpidea

48 Kurtxiaga-Arropain

48 La Aceña/Atxuriaga

48 La Arboleda

48 La Balastera

48 La Baluga

48 La Calera del Prado

48 La Cerca

48 La Cuesta

48 La Herrera

48 La Iglesia

48 La Orconera

48 La Plaza

48 La Quadra

48 La Reineta

48 La Rigada

48 Labarrieta/Olabarrieta

01 Labastida/Bastida

01 Labraza

01 Lacervilla

01 Lacorzana

01 Lacorzanilla

01 Lagran

01 Laguardia

01 Lahoz

01 Lalastra

48 Lamindao

01 Lanciego/Lantziego

01 Landa (Álava)

48 Landa (Bizkaia)

48 Landaberde

20 Landarbaso

48 Lanestosa

01 Langarika

20 Langaurrealdea

48 Lanzas Agudas

01 Lapuebla de Labarca

20 Laranga

48 Lariz

20 Larraña

20 Larraul

48 Larrauri

01 Larrazketa

01 Larrea

01 Larrinbe

20 Larrino

01 Larrinoa

48 Larruskain-Amalloa

48 Las Calizas

48 Las Carreras

48 Las Cortes

48 Las Muñecas

48 Las Ribas

20 Lasao

01 Lasarte

01 Laserna

01 Lasierra

20 Lastur

20 Lategi

48 Launzain

20 Laurgain

48 Lauroeta

48 Laxier

20 Lazkao

20 Lazkaomendi

20 Leaburu

48 Leagi

01 Leciñana de la Oca

01 Leciñana del Camino/Leziñana

01 Legarda

20 Legazpi

20 Legorreta

01 Legutiano

20 Leintz Gatzaga

48 Leiz-Miñota

20 Leizotz

01 Lejarzo/Lexartzu

01 Lekamaña

48 Lekeitio

48 Lekerika

48 Lekeriketa

48 Lemoa

48 Lendoño de Abajo

48 Lendoño de Arriba

01 Leorza/Elortza

20 Letea

01 Letona

01 Leza

01 Lezama

20 Lezesarri

20 Lezo

48 Libao

48 Libarona

48 Likoa

20 Lizartza

20 Loinatz

48 Loiola (Bizkaia)

20 Loiola (Gipuzkoa)

01 Lopidana

48 Los Castaños

48 Lotina

01 Loza

01 Lubiano

01 Luiaondo

01 Luko

48 Lumo

01 Luna

01 Lukiano

01 Luxo/Lujo

01 Luzuriaga

01 Llanteno

01 Laudio/Llodio

01 Madaria

01 Maeztu/Maestu

48 Magdalena

48 Malats

20 Maltzaga

48 Mallabia

48 Mandaluiz

01 Mandojana

20 Mandubia

01 Manurga

48 Manzaneda de Biañez

01 Manzanos

48 Mañaria

48 Mañariku

48 Mañu

01 Margarita

01 Marieta-Larrintzar

20 Marin

01 Marinda

48 Markaida

01 Markina

48 Markina-Xemein

01 Markinez

48 Markio

48 Marmiz

01 Maroño

48 Martiartu

20 Martindegi

01 Martioda

48 Marzana

01 Matauco

48 Matienzo

01 Maturana

20 Matximenta

48 Maurola

20 Mazmela

48 Meabe

20 Meaga

48 Meaka

48 Meakaur

20 Meatzerreka

48 Mekoleta

01 Melledes

01 Menagarai

20 Mendarozabal

01 Mendarozketa

48 Mendazona

48 Mendeika

01 Mendibil

01 Mendieta

48 Mendieta

01 Mendiguren

01 Mendijur

01 Mendiola (Álava)

48 Mendiola (Bizkaia)

20 Mendiola (Gipuzkoa)

48 Mendiondo

48 Mendotza

01 Mendoza

48 Mendraka

01 Menoio

48 Mentxakaetas

48 Meñakabarrena

48 Mercadillo

48 Merelludi

48 Merika

48 Mesterika

48 Metxikas

01 Mezkia

01 Mijancas

20 Mijoa

48 Mikel Deuna

48 Mimetiz

01 Miñano Menor/Miñao Gutxia

01 Mioma

20 Mizkia

48 Molinar

01 Molinilla

48 Momoitio

01 Monasterioguren

20 Montaña

48 Monte

48 Montellano

01 Montevite

20 Montezkue

01 Montoria

01 Moreda de Álava/Moreda Araba

48 Morgaondo

01 Morillas

48 Moyordin-Barrondo

20 Mugitzagaina

01 Munain

48 Munitibar

48 Muntsaratz

01 Murga

01 Murgia (Álava)

20 Murgia (Gipuzkoa)

48 Murgoitio

48 Murtatza

01 Murua

48 Murueta

01 Musitu

20 Mutiloa

20 Mutriku

01 Nanclares de Gamboa/Langara Ganboa

01 Nanclares de la Oca/Langraiz Oka

48 Narea

01 Narbaiza

48 Natxitua

01 Navaridas

01 Navarrete

48 Nocedal

01 Nograro

01 Nuvilla

48 Oba

01 Ocio

48 Ocharan

48 Odiaga

20 Odria

01 Oiardo

20 Oikia

48 Okamika

48 Okango

01 Okariz

01 Okina

20 Olabarrieta

48 Olabe

20 Olaberria

01 Olabezar

01 Olaeta

48 Olalde

01 Olano

20 Olaran

48 Olarra

20 Olaskoegia

48 Olatxua Olabarri

20 Olatz

20 Olatz

48 Olazabal

01 Ollavarre/Olabarri

48 Oma

48 Ondarroa

01 Ondategi

01 Onraita/Erroeta

48 Oñarte

01 Opakua

01 Orbiso

20 Ordizia

01 Ordoñana/Erdoñana

48 Urduña/Orduña

01 Oreitia

20 Orendain

20 Orexa

20 Oria

20 Orio

20 Ormaiztegi

20 Ormaola-Mendi

01 Ormijana

20 Oro

48 Oromiño

48 Orozketa

20 Osinaga

20 Osintxu

01 Osma (Álava)

48 Osma (Bizkaia)

01 Otazu

01 Oteo

48 Otsemendi

48 Otxandio

01 Oyon-Oion

01 Ozaeta

01 Ozeka

20 Oztaran

20 Oztaran

01 Paganos

20 Pagoaga

48 Pando

48 Pandozales

48 Parcocha-Barrionuevo

20 Pasai Donibane

01 Paul

48 Paules

01 Payueta/Pagoeta

01 Peñacerrada/Urizaharra

48 Peñueco

48 Picon

01 Pinedo

01 Pipaon

48 Plakonalde

20 Plaza

48 Pobeña

01 Pobes

01 Portilla

48 Portuondo-Basaran

48 Presa

01 Puentelarrá/Larrazubi

48 Putxeta

01 Quejana/Kexaa

01 Quejo

01 Quintanilla

01 Quintanilla de la Ribera

48 Ranero

01 Retes de Llanteno

01 Retes de Tudela/Erretes Tudela

01 Ribabellosa

01 Ribaguda

01 Ribera

48 Rioseco

01 Roitegui/Erroitegi

01 Sabando

20 Saiatz

20 Salbatore

01 Salcedo

01 Salinas de Añana/Gesaltza-Añana

01 Salinillas de Buradon/Gatzaga Buradon

01 Salmanton

01 Salvatierra/Agurain

48 Sallobente

01 Samaniego

48 San Agustin

20 San Andres

48 San Andres

48 San Anton

48 San Cipriano

48 San Esteban (Bizkaia)

20 San Esteban (Gipuzkoa)

48 San Esteban de Galdames

20 San Gregorio

48 San Juan

48 San Juan de Muskiz

48 San Julian de Muskiz

20 San Lorenzo

48 San Mames

48 San Marko

48 San Martin (Bizkaia)

20 San Martin (Gipuzkoa)

48 San Martin de Carral

01 San Miguel (Álava)

20 San Miguel (Gipuzkoa)

48 San Miguel de Linares

48 San Pedro (Bizkaia)

20 San Pedro (Gipuzkoa)

48 San Pedro de Galdames

48 San Pelaio

20 San Prudentzio

20 San Roke

01 San Roman (Álava)

48 San Roman (Bizkaia)

01 San Roman de Campezo/Durruma Kanpezu

01 Durruma/San Roman de San Millan

01 San Vicente de Arana/Done Bikendi Harana

48 Sandamendi

48 Sangrices

48 Santa Apolonia

20 Santa Barbara

01 Santa Koloma

48 Santa Cruz

01 Santa Cruz de Campezo/Santikurutze Kanpezu

01 Santa Cruz del Fierro

01 Santa Eulalia

48 Santa Lucia

20 Santa Lutzi Anduaga

20 Santa Luzi

48 Santa Maña

20 Santa Marina

48 Santecilla

48 Santelices

48 Santiago

20 Santiagomendi

48 Santimami

20 Santio Erreka

01 Santurde

20 Santxolopeztegi

48 Sarasola

48 Saratxaga

01 Saratxo

01 Sarria (Álava)

48 Sarria (Bizkaia)

20 Segura

01 Sendadiano

48 Sertutxa

48 Sierra

01 Sobron

48 Sodupe

01 Sojo

01 Sojoguti/Soxoguti

48 Solarte-Gallete

48 Solatxi

48 Soluan

48 Sollano-Llantada

20 Sorabilla

20 Soraluze/Placencia de las Armas

48 Soscaño

01 Subijana de Álava/Subillana-Gasteiz

01 Subijana-Morillas

48 Sukarrieta

20 Telleriarte

01 Tertanga

01 Tobera

01 Tobillas

20 Torreauzo

01 Tortura

48 Totorika

48 Traña Matiena

48 Traslaviña

48 Traslosheros

01 Trespuentes

48 Triano

48 Triano

48 Trobika

01 Trokoniz

01 Tuesta

01 Turiso

01 Tuyo

48 Txabarri

20 Txarama

48 Txatxarramendi

01 Txintxetru

48 Txipio

20 Txurruka

48 Uarka

20 Ubera

48 Ubilla-Urberuaga

20 Udala

01 Ugalde

20 Ugaldetxo

48 Ugane

48 Ugao-Miraballes

48 Ugaran

48 Ugarana

48 Ugarte (Bizkaia)

20 Ugarte (Gipuzkoa)

20 Ugartemendi

48 Ugeraga

01 Ullibarri Arrazua

01 Ullibarri de los Olleros/Uribarri Nagusia

01 Ullibarri-Arana/Uribarri-Harana

01 Ullibarri-Jauregi/Uribarri-Jauregi

01 Ullibarri-Viña/Uribarri-Dibiña

01 Ullibarri-Gamboa

48 Unamuntzaga

48 Undurraga

01 Untzaga/Unzá

01 Untzilla

48 Uparan

20 Upazan

01 Urabain

01 Urarte

48 Urberuaga

01 Urbina

01 Urbina de Basabe

01 Urbina Eza

20 Urdaneta

48 Urezarantza Auzoa

48 Uria

01 Uribarri (Álava)

48 Uribarri (Bizkaia)

20 Uribarri (Gipuzkoa)

01 Uribarri-Kuartango

48 Uribarri-Zabaleta

48 Uribe

48 Urigoiti

48 Uriondo

48 Urizar

48 Urkiola

48 Urkizaur

48 Urkizu (Bizkaia)

20 Urkizu (Gipuzkoa)

48 Urresti

20 Urretxu

48 Urriola

01 Urrunaga

48 Urrutia

20 Urruxola

20 Ursuaran

20 Urteta

01 Urturi

20 Usabal

48 Usansolo

48 Usparitxa

20 Usurbil

01 Uzkiano

48 Valle

48 Valle de Trapaga

01 Valluerca

48 Vildosola

01 Viloria

01 Villabezana

20 Villabona

01 Villabuena de Álava/Eskuernaga

01 Villachica

01 Villafranca

01 Villafria

01 Villaluenga

01 Villamaderne

01 Villamanca

01 Villamardones

01 Villambrosa

01 Villanañe

01 Villanueva de Valdegovia

01 Villaverde

01 Villodas/Billoda

01 Viñaspre/Biasteri

01 Virgala Mayor/Birgara Goien

01 Virgala Menor/Birgara Barren

01 Yecora/Iekora

01 Yurre/Ihurre

48 Zabala-Belendiz

48 Zabaloetxe

48 Zabalondo

01 Zaitegi

48 Zalbidea

48 Zaldibar

20 Zaldibia

48 Zaldu

01 Zalduondo

48 Zallo

01 Zambrana

48 Zangroiz

20 Zañartu

48 Zaramillo

48 Zaratamo

01 Zarate

20 Zarimutz

20 Zegama

48 Zeinka-Zearregi

48 Zelaia

48 Zelaieta

20 Zerain

01 Zerio

01 Zestafe

20 Zestoa

20 Zimizarga

01 Ziorraga

48 Ziortza-Goierria

01 Ziriano

20 Zizurkil

48 Zollo Elejalde

01 Zuaza

01 Zuazo de San Millan/Zuhatzu Donemiliaga

01 Zuazo de Vitoria/Zuhatzu

48 Zubero

48 Zubialde

20 Zubialdea

48 Zubiate

48 Zubiaur

20 Zubierreka

20 Zubieta

48 Zubiete

01 Zubillaga (Álava)

20 Zubillaga (Gipuzkoa)

01 Zudiviarte

01 Zuhatzu-Kuartango

48 Zuluaga

20 Zumaia

20 Zumarraga

01 Zumelzu/Zumeltzu

01 Zurbano (Álava)

48 Zurbano (Bizkaia)


Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana