Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

38. zk., 2001eko otsailaren 22a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
991

26/2001 DEKRETUA, otsailaren 13koa, Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroetako (Berritzeguneak) lanpostu-zerrenda onartzen duena.

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako irakasle kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen II. tituluko I. kapituluak —irakaskuntzako funtzio publikoaren egitura eta antolamenduari buruzkoa— lanpostu-zerrendetan zehaztu behar diren baldintzak ezartzen ditu, baita zerrenda egiteko oinarrizko irizpideak eta jarraitu beharreko prozedurak ere.

Era berean, lege horren 5. artikuluan daude jasota lanpostu-zerrendek izan behar dituzten gutxiengo zehaztasunak, eta hauexek dira hain zuzen: lanpostuaren izena, irakaskuntzari laguntzeko zerbitzua, lanpostua betetzeko beharrezkoak diren betekizunak, eta horien artean, nahitaez, izendatutako hizkuntza eskakizuna, eta hala badagokio, derrigortasun data ere jasoko dira; lanpostu bakoitzari zein talde, kidego, maila edo lan-arloko kategoria dagokion; eta, azkenik, funtzionarioei gordetako lanpostuak direnez gero, lanpostuari dagokion berariazko osagarria eta lanpostua betetzeko sistema ere adieraziko dira.

Bestalde, legearen 4. artikuluko l) idatz-zatiak dio Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak irakasleen lanpostu-zerrenda proposatzeko ahalmena duela; aitzitik, lanpostuak onartzeko eskumena Gobernuak du, hala agintzen baitu Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 5. artikuluko h) idatz-zatiak.

Halaber, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 18. artikuluaren 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, Pedagogi Aholkutegietan kendu diren lanpostuak zehazten dira, baita hezkuntza premia bereziko ikasleen arretarekin lotutakoak ere. Azken hauek aldatu behar dira Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroetan (Berritzeguneak) sortutako lanpostuetara egokitzeko.

Lanpostu-zerrenda hau egiteko eta bertako lanpostuei hizkuntza eskakizunak eta derrigortasun datak ezartzeko 2001eko otsailaren 13ko 25/2001 Dekretuan (2001eko otsailaren 16ko EHAA) Irakaskuntzari Laguntzeko eta Ikerkuntzako Zerbitzuen lanpostuetarako ezarritako irizpideak erabili dira.

Ondorioz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2001eko otsailaren 6an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

Lehenengo artikulua.– Pedagogi Aholkutegietako lanpostuak aldatuko dira. Lanpostu horiek Dekretu honen I. eranskinean zerrendatzen dira eta abenduaren 7ko 464/1994 Dekretuak arautu zituen, eta Berritzeguneetako lanpostuen arabera aldatuko dira. Bestalde, plaza horiek III. eranskinean adierazten diren eskakizunak izango dituzte.

Bigarren artikulua.– Dekretu honen II. eranskinean adierazitako Pedagogi Aholkutegietako lanpostuak kenduko dira. Lanpostu horiek abenduaren 7ko 464/1994 Dekretuak arautu zituen.

Hirugarren artikulua.– Berritzeguneak sortzen dituen 25/2001 Dekretuaren arabera, Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroen lanpostuak sortzen dira. Dekretu honen III. eranskinean agertzen dira eta horien artean jasota daude 2. artikuluak aldatutakoak, II. eranskinean jasota daudenak. Berritzeguneetako lanpostu horiek irakasle funtzionarioentzat gordeta daude eta eranskin horretan adierazten dira zeintzuk diren lanpostuak betetzeko behar diren eskakizunak.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.– Lanpostu horiek betetzeko, merezimendu lehiaketa erabiliko da. Lehiaketarako deialdia hezkuntza administrazioak egingo du, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako irakasle kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen 33. artikuluak agintzen dituen baldintzetan.

Bigarrena.– Lanpostu hauek eskuratzen dituzten funtzionarioek jatorrizko kidegoari dagokion destino-osagarria eta berariazko osagarria bere horretan mantentzeaz gain, honako zenbateko hauek ere jasoko dituzte:

a) Zuzendaria: 74.732 PTA hilean.

b) Programen arduraduna: 58.000 PTA hilean.

c) Aholkularia: 50.712 PTA hilean.

AZKEN XEDAPENA

Dekretu hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean.

Vitoria-Gasteizen, 2001eko otsailaren 13an.

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

INAXIO OLIVERI ALBISU.

I ERANSKINA
PAT-ETAKO BEHIN BETIKO PERTSONALERAN ATXIKIPENA BERRITZEGUNEETAKO LANPOSTUETAN

A01 PAT –VITORIA-GASTEIZ A02 BERRITZEGUNEA - VITORIA-GASTEIZ

Garapen nahasmendu orokorreko teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Garapenaren nahaste

jabea. orokorrak.

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea(dotazio 1). garapena (dotazio 1).

Gizartearekiko egokitzapenaren teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

Entzumena eta lengoaia teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Komunikazioaren

ulergarritasuna eta garapena.

A02 PAT –VITORIA-GASTEIZ A01 BERRITZEGUNEA - VITORIA-GASTEIZ

Garapen nahasmendu orokorreko teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Garapenaren nahaste

jabea. orokorrak.

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

Gizartearekiko egokitzapenaren teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

Entzumena eta lengoaia teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Komunikazioaren

ulergarritasuna eta garapena.

Lanbide jarduerako teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

G08 PAT -DONOSTIA G01 BERRITZEGUNEA DONOSTIA

Garapen nahasmendu orokorreko teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Garapenaren nahaste

jabea. orokorrak.

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea(dotazio 1). garapena (dotazio 1).

Lanbide jarduerako teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

Gizartearekiko egokitzapenaren teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea(dotazio 2). garapena (dotazio 2).

G01 PAT -IRUN G02 BERRITZEGUNEA - IRUN

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

G07 PAT - ERRENTERIA G02 BERRITZEGUNEA - IRUN

Garapen nahasmendu orokorreko teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Garapenaren nahaste

jabea. orokorrak.

Gizartearekiko egokitzapenaren teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

Entzumena eta lengoaia teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Komunikazioaren

ulergarritasuna eta garapena.

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

G02 PAT EIBAR G03 BERRITZEGUNEA -EIBAR

Gizartearekiko egokitzapenaren teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

G03 PAT - ORDIZIA G04 BERRITZEGUNEA - ORDIZIA

Gizartearekiko egokitzapenaren teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

Lanbide jarduerako teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Komunikazioaren

ulergarritasuna eta garapena.

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

Garapen nahasmendu orokorreko teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Garapenaren nahaste

jabea. orokorrak.

G05 PAT - ZARAUTZ G05 BERRITZEGUNEA -ZARAUTZ

Gizartearekiko egokitzapenaren teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

G06 .PAT -LASARTE G06 BERRITZEGUNEA - LASARTE

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

Garapen nahasmendu orokorreko teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Garapenaren nahaste

jabea. orokorrak.

G04 PAT –TOLOSA G06 BERRITZEGUNEA -LASARTE

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

jabea.

Entzumena eta lengoaia teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Komunikazioaren

ulergarritasuna eta garapena.

B12 PAT –BILBAO-DEUSTO B01 BERRITZEGUNEA - BILBAO-ABANDO

Garapen nahasmendu orokorreko teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Garapenaren nahaste

jabea. orokorrak.

Lanbide jarduerako teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

garapena.

Gizartearekiko egokitzapenaren teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

B11 PAT –BILBAO-TXURDINAGA B02 BERRITZEGUNEA BILBAO-TXURDINAGA

Gizartearekiko egokitzapenaren teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

Garapen nahasmendu orokorreko teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Garapenaren nahaste

jabea. orokorrak.

Entzumena eta lengoaia teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Komunikazioaren

ulergarritasuna eta garapena.

B10 PAT BILBAO-REKALDE B02 BERRITZEGUNEA BILBAO-TXURDINAGA

Garapen nahasmendu orokorreko teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

Lanbide jarduerako teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

B09 PAT -SESTAO B03 BERRITZEGUNE -SESTAO

Garapen nahasmendu orokorreko teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Garapenaren nahaste

jabea. orokorrak.

Gizartearekiko egokitzapenaren teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

Entzumena eta lengoaia teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Komunikazioaren

ulergarritasuna eta garapena.

Lanbide jarduerako teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

garapena.

B08 PAT -BARAKALDO B04 BERRITZEGUNEA BARAKALDO

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

Lanbide jarduerako teknikari lanpostuaren jabea Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea

B03 PAT -ORTUELLA B05 BERRITZEGUNEA ORTUELLA

Lanbide jarduerako teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

garapena.

Gizartearekiko egokitzapenaren teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

Entzumena eta lengoaia teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena.

B04 PAT - GALDAKAO B06 BERRITZEGUNEA BASAURI

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Komunikazioaren

jabea ulergarritasuna eta garapena

B05 PAT - BASAURI B06 BERRITZEGUNEA BASAURI

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

Garapen nahasmendu orokorreko teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Garapenaren nahaste

jabea. orokorrak.

B06 PAT GETXO B07 BERRITZEGUNEA GETXO

Gizartearekiko egokitzapenaren teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

Entzumena eta lengoaia teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena.

Garapen nahasmendu orokorreko teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Garapenaren nahaste

jabea. orokorrak.

B07 PAT LEIOA B08 BERRITZEGUNEA -LEIOA

Garapen nahasmendu orokorreko teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Garapenaren nahaste

jabea. orokorrak.

Entzumena eta lengoaia teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena.

B02 PAT - DURANGO B09 BERRITZEGUNEA - DURANGO

Lanbide jarduerako teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

Gizartearekiko egokitzapenaren teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Komunikazioaren ulergarritasuna eta garapena.

Garapen nahasmendu orokorreko teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Garapenaren nahaste

jabea. orokorrak.

B01 PAT - GERNIKA B10 BERRITZEGUNEA - GERNIKA

Ikaskuntza gaitasunen garapenerako teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Ikasteko gaitasunen

jabea. garapena.

Gizartearekiko egokitzapenaren teknikari lanpostuaren jabea. Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Gizarteratzea.

Garapen nahasmendu orokorreko teknikari lanpostuaren Hezkuntza Premia Berezien Aholkularia: Garapenaren nahaste

jabea. orokorrak.

II ERASKINA
PAT-ETAN KENDUTAKO LANPOSTUEN ZERRENDA

– Zuzendariak

– Euskara teknikariak

– Ikusentzuneko teknikariak

– Orientabide teknikariak

– Teknologia arloko teknikariak

– Ingeles arloko teknikariak

– Frantses arloko teknikariak

– Gaztelania arloko teknikariak

– Gorputz hezkuntza arloko teknikariak

– Zientzia esperimentalen arloko teknikariak

– Gizarte arloko teknikariak

– Matematika arloko teknikariak

– Arte arloko teknikariak

– Hezkidetza arloko teknikariak

– Eskola txikiko arloko teknikariak

– Osasun hezkuntza arloko teknikariak

– Haur hezkuntza arloko teknikariak

– Lehen Hezkuntza arloko teknikariak

– Komunikabide arloko teknikariak

eta abenduaren 7ko 464/1994 Dekretuak arautzen dituen hurrengo lanpostuak ere kendu egingo dira:

– Vitoria-Gasteizko A01 PATeko lanbide jarduerako teknikariaren lanpostua

– Irungo G01 PATeko Gizarte Egokitzapenerako teknikariaren lanpostua

– Irungo G01 PATeko Entzumena eta Lengoaiako teknikariaren lanpostua

– Eibarko G02 PATeko Gizarte Egokitzapenerako teknikariaren lanpostua

– Eibarko G02 PATeko Garapen Nahasmendu Orokorrerako teknikariaren lanpostua

– Eibarko G02 PATeko Ikasteko Gaitasunen Garapena teknikariaren lanpostua

– Tolosako G04 PATeko Gizarte Egokitzapenerako teknikariaren lanpostua

– Zarautzeko G05 PATeko Garapen nahasmendu Orokorrerako Teknikariaren lanpostua

– Lasarteko G06 PATeko Gizarte Egokitzapenerako teknikariaren lanpostua

– Errenteriako G07 PATeko Garapen nahasmendu Orokorrerako Teknikariaren lanpostua

– Donostiako G08 PATeko Lanbide jarduerako Teknikariaren lanpostua

– Gernikako B01 PATeko Entzumena eta Lengoaiako teknikariaren lanpostua

– Ortuellako B03 PATeko Lanbide jarduerako teknikariaren lanpostua

– Galdakaoko B04 PATeko Gizarte Egokitzapenerako teknikariaren lanpostua

– Galdakaoko B04 PATeko Garapen Nahasmendu Orokorrerako teknikariaren lanpostua

– Basauriko B05 PATeko Lanbide jarduerako teknikariaren lanpostua

– Basauriko B05 PATeko Gizarte egokitzapenerako teknikariaren lanpostua

– Getxoko B06 PATeko Lanbide jarduerako teknikariaren lanpostua

– Leioa B07 PATeko Gizarte egokitzapenerako teknikariaren lanpostua

– Leioako B07 PATeko Lanbide jarduerako teknikariaren lanpostua

– Leioako B07 PATeko Ikaskuntza gaitasunaren garapenerako teknikariaren lanpostua

– Barakaldoko B08 PATeko Garapen Nahasmendu Orokorrerako teknikariaren lanpostua

– Barakaldoko B08 PATeko Gizarte egokitzapenerako teknikariaren lanpostua

– Barakaldoko B08 PATeko Entzumena eta Lengoaiako teknikariaren lanpostua

– Bilbo-Errekaldeko B10 PATeko Gizarte egokitzapenerako teknikariaren lanpostua

– Bilbao-Txurdinagako B11 PATeko Ikaskuntza gaitasunaren garapenerako teknikariaren lanpostua

– Bilbao-Deusto B12 PATeko Ikaskuntza gaitasunaren garapenerako teknikariaren lanpostua

III ERASKINA
BERRITZEGUNEETAKO LANPOSTU-ZERRENDA (ALDATUAK ETA SORTU BERRIAK)

BERRITZEGUNEA:A01 EGOITZA: VITORIA-GASTEIZ

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza A/B

titulazioa edo antzekoetan:

3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen H.

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Lehen Hezkuntza. Hizkuntza prozesuak.

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. Gizarte eta eremuarekin

hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

HEZKUNTZA-PREMIA 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

BEREZIEN AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Ikasteko gaitasunen Pedagogia edo Berezian:

garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea. Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia Berezian:

ulergarritasuna eta garapena. edo Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Ikasteko gaitasunen Pedagogia Berezian:

garapena. edo Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea. Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza. Normalkuntzan:

2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Lizentziatura, Arloan: 3 urte A/B

Ingelesa habilitazioa edo

kidegoko sarbidea

ingelesetik

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta A/B

Informazioaren eta komunikazioaren

teknologiak

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ARLOKO AHOLKULARIA: Orientabidea 2 beteta Psikologia, Orientabidean: A

Pedagogia edo 2 urte

Psikopedagogia

ARLOKO AHOLKULARIA: 2 beteta Lizentziatura edo Arloan: 3 urte A

Euskal hizkuntza eta literatura. kidegoko sarbidea

arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: 2 atzeratua Lizentziatura edo Arloan: 3 urte A

Atzerriko hizkuntzak (Ingelesa). kidegoko sarbidea

arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: 2 atzeratua Lizentziatura edo Arloan: 3 urte A

Gaztelania eta literatura kidegoko sarbidea

arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: Natur zientziak 2 beteta Lizentziatura edo Arloan: 3 urte A

kidegoko sarbidea

arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: 2 beteta Lizentziatura edo Arloan: 3 urte A

Gizarte-zientziak, Geografia eta Historia kidegoko sarbidea

arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: Matematika 2 beteta Lizentziatura edo Arloan: 3 urte A

kidegoko sarbidea

arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: Teknologia 2 atzeratua Arlo honetan Arloan: 3 urte A

irakasteko eskatzen

den titulazioa

ARLOKO AHOLKULARIA: 2 beteta Lizentziatura edo 2 beteta A

Gorputz-hezkuntza kidegoko sarbidea

arlotik

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailako A/B

titulazioa

Informazioaren eta

komunikazioaren

teknologiak

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Lizentziatura edo Hizkuntza A/B

Hizkuntza prozesuak: Hizkuntza kidegoko sarbidea normalkuntzan:

Normalkuntza euskaratik 3 urte

PROGRAMAKO ARDURADUNA: 2 beteta Goi mailako Zientzia eta A/B

ANIZTASUNA: Zientzia eta Teknologia titulazioa Teknologia

eremua eremuan: 3 urte

BERRITZEGUNEA:A02 EGOITZA: VITORIA-GASTEIZ

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza edo A/B

titulazioa antzekoetan:

3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Haur Hezkuntzako Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen H. habilitazioa

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Ingeleseko Etapan: 3 urte B

Lehen Hezkuntza. Hizkuntza prozesuak. habilitazioa

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. Gizarte eta eremuarekin

hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Garapenaren Pedagogia edo Berezian:

nahaste orokorrak . Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Ikasteko gaitasunen Pedagogia edo Berezian:

garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Ikasteko Pedagogia edo Berezian:

gaitasunen garapena Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza. normalkuntzan:

2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 atzeratua Goi mailako A/B

aniztasuna titulazioa

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta A/B

Informazioaren eta komunikazioaren

teknologia

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Arloan: 2 urte A/B

Helduen Hezkuntza

BERRITZEGUNEA:G01 EGOITZA: DONOSTIA

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza A/B

titulazioa edo antzekoetan:

3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Haur Hezkuntzako Etapan: 3 urte B

Haur Hezkuntza habilitazioa

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Lehen Hezkuntza.

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Habilitazioa Etapan: 3 urte B

Lehen Hezkuntza. Hizkuntza Prozesuak ingelesean

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. Gizarte eta eremuarekin

hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak . Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Ikasteko gaitasunen Pedagogia edo Berezian:

garapena Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza Normalkuntzan:

2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailako A/B

Aniztasuna titulazioa

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta A/B

Informazioaren eta komunikazioaren

teknologiak

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Eremuan: 2 urte A/B

Helduen Hezkuntza

ARLOKO AHOLKULARIA: Orientabidea 2 beteta Psikologia, Orientabidean: A

Pedagogia edo 2 urte

Psikopedagogia

ARLOKO AHOLKULARIA: 2 beteta Lizentziatura Arloan: 3 urte A

Euskal hizkuntza eta literatura. edo kidegoko

sarbidea arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: 2 beteta Lizentziatura edo Arloan: 3 urte A

Atzerriko hizkuntzak (Ingelesa). kidegoko sarbidea

arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: 2 atzeratua Lizentziatura edo Arloan: 3 urte A

Gaztelania eta literatura kidegoko sarbidea

arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: 2 beteta Lizentziatura edo Arloan: 3 urte A

Natur zientziak kidegoko sarbidea

arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: 2 beteta Lizentziatura edo Arloan: 3 urte A

Gizarte-zientziak, Geografia eta Historia kidegoko sarbidea

arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: Matematika 2 beteta Lizentziatura edo Arloan: 3 urte A

kidegoko sarbidea

arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: Teknologia 2 beteta Arlo honetan Etapan: 3 urte A

irakasteko eskatzen

den titulazioa

ARLOKO AHOLKULARIA: Musika 2 beteta Lizentziatura edo Arloan: 3 urte A

kidegoko sarbidea

arlotik

PROGRAMAKO ARDURADUNA: 2 beteta Lizentziatura edo Arloan: 3 urte A/B

HIZKUNTZA PROZESUAK: Ingelesa kidegoko sarbidea

arlotik

PROGRAMAKO ARDURADUNA: 2 beteta Goi mailako Gizarte eta A/B

ANIZTASUNA: Gizarte eta hizkuntza eremua titulazioa, arlokoa. hizkuntza eremuan

PROGRAMAKO ARDURADUNA: 2 beteta Goi mailakoa A/B

Informazioaren eta komunikazioaren

teknologiak

BERRITZEGUNEA:G02 EGOITZA: IRUN

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza A/B

titulazioa edo antzekoetan:

3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Haur Hezkuntzako Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen Hezkuntza habilitazioa

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Lehen Hezkuntza. Hizkuntza Prozesuak

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. Gizarte eremuarekin

eta hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak . Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza Normalkuntzan:

2 urte

ARLOKO AHOLKULARIA: Ingelesa 2 beteta Kidegoko sarbidea Arloan: 3 urte A/B

ingelesetik

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta A/B

Informazioaren eta komunikazioaren

teknologiak

BERRITZEGUNEA:G03 EGOITZA: EIBAR

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza edo A/B

titulazioa antzekoetan: 3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Haur Hezkuntzako Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen Hezkuntza habilitazioa

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Lehen Hezkuntza. Hizkuntza Prozesuak

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Gizarte eta hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza Normalkuntzan:

2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: Ingelesa 2 beteta Lizentziatura edo Arloan: 3 urte A/B

kidegoko sarbidea

arlotik

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta A/B

Informazioaren eta komunikazioaren

teknologiak

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa A/B

Aniztasuna

BERRITZEGUNEA:G04 EGOITZA: ORDIZIA

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza A/B

titulazioa edo antzekoetan:

3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen Hezkuntza

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailako Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. titulazioa

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak . Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza Normalkuntzan:

2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa A/B

Aniztasuna

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta A/B

Informazioaren eta komunikazioaren

teknologiak

BERRITZEGUNEA:G05 EGOITZA: ZARAUTZ

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza A/B

titulazioa edo antzekoetan:

3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen Hezkuntza

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Gizarte eta hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza Normalkuntzan:

2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: Ingelesa 2 beteta Lizentziatura edo Arloan: 3 urte A/B

kidegoko sarbidea

arlotik

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta A/B

Informazioaren eta komunikazioaren

teknologiak

BERRITZEGUNEA:G06 EGOITZA: TOLOSA-LASARTE

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza edo A/B

titulazioa antzekoetan:

3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Habilitazioa Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen Hezkuntza Haur Hezkuntzan

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen Hezkuntza: Eskola Txikiak

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Gizarte eta hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena. Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza Normalkuntzan:

2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta A/B

Informazioaren eta komunikazioaren

teknologiak

BERRITZEGUNEA:B01 EGOITZA: BILBO-ABANDO

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza A/B

titulazioa edo antzekoetan:

3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Haur Hezkuntzako Etapan: B

Haur eta Lehen Hezkuntza habilitazioa 3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Lehen Hezkuntza. Hizkuntza prozesuak

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Gizarte eta hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak . edo Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza Normalkuntzan:

2 urte

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: Ingelesa 2 beteta Lizentziatura, Arloan: 3 urte A/B

habilitazioa edo

kidegoko sarbidea

arlotik

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 betetaa A/B

Informazioaren eta

Komunikazioaren Teknologi

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Psikologia, Orientabidean: A

Orientabidea Pedagogia edo 2 urte

Psikopedagogia

ARLOKO AHOLKULARIA: 2 beteta Lizentziatura Arloan: 3 urte A

Euskal hizkuntza eta literatura. edo kidegoko

sarbidea arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: 2 atzeratua Lizentziatura Arloan: 3 urte A

Atzerriko hizkuntzak (Ingelesa). edo kidegoko

sarbidea arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: 2 atzeratua Lizentziatura Arloan: 3 urte A

Gaztelania eta literatura edo kidegoko

sarbidea arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: Natur zientziak 2 beteta Lizentziatura Arloan: 3 urte A

edo kidegoko

sarbidea arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: 2 beteta Lizentziatura Arloan: 3 urte A

Gizarte-zientziak, Geografia eta Historia edo kidegoko

sarbidea arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: Matematika 2 atzeratua Lizentziatura Arloan: 3 urte A

edo kidegoko

sarbidea arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: Teknologia 2 beteta Arlo honetan Arloan: 3 urte A

irakasteko

eskatzen den

titulazioa

ARLOKO AHOLKULARIA: 2 beteta Lizentziatura Arloan: 3 urte A

Plastika eta Ikus-Hezkuntza edo kidegoko

sarbidea arlotik

ARLOKO AHOLKULARIA: Musika 2 beteta Lizentziatura Arloan: 3 urte A

edo kidegoko

sarbidea arlotik

AHOLKULARI-TEKNIKARIA: 2 beteta A/B

Informazioaren eta komunikazioaren

teknologiak

AHOLKULARI-TEKNIKARIA: 2 beteta Goi mailakoa A/B

Informazioaren eta komunikazioaren

teknologiak

AHOLKULARI-TEKNIKARIA: 2 atzeratua Goi mailakoa A/B

Informazioaren eta komunikazioaren

teknologiak

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

PROGRAMAKO ARDURADUNA: 2 beteta Goi mailakoa Zuzendaritzan A/B

ANIZTASUNA: Bizikidetza edo orientabidean:

3 urte

PROGRAMAKO ARDURADUNA: 2 beteta Lizentziatura, Eremuan: 3 urte A/B

Hizkuntza Prozesuak: habilitazioa edo

Hizkuntzen trataera integratua kidegoko sarbidea

gizarte eta hizkuntza

eremutik

PROGRAMAKO ARDURADUNA: 2 beteta Goi mailakoa A/B

Informazioaren eta Komunikazioaren

teknologia

BERRITZEGUNEA:B02 EGOITZA: BILBO-TXURDINAGA

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza edo A/B

titulazioa antzekoetan:

3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen Hezkuntza

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Habilitazioa Etapan: 3 urte B

Lehen Hezkuntza. Hizkuntza prozesuak ingelesean

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Gizarte eta hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza Normalkuntzan:

2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa A/B

Aniztasuna

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 atzeratua A/B

Informazioaren eta Komunikazioaren

Teknologia

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 atzeratua Etapan: 2 urte A/B

Helduen Hezkuntza

BERRITZEGUNEA:B03 EGOITZA: SESTAO

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza edo A/B

titulazioa antzekoetan:

3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen Hezkuntza

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Lehen Hezkuntza. Hizkuntza prozesuak

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Gizarte eta hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena Psikopedagogia 3 urte

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A

Hizkuntza normalkuntza Normalkuntzan:

2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Lizentziatura, Arloan: 3 urte A/B

Ingelesa habilitazioa edo

kidegoko sarbidea

arlotik

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 atzeratua A/B

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologia

BERRITZEGUNEA:B04 EGOITZA: BARAKALDO

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza A/B

titulazioa edo antzekoetan:

3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Habilitazioa Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen Hezkuntza Haur Hezkuntzan

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Habilitazioa Etapan: 3 urte B

Lehen Hezkuntza. Hizkuntza prozesuak ingelesean

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Gizarte eta hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza Normalkuntzan:

2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 atzeratua Goi mailakoa A/B

Aniztasuna

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta A/B

Informazioaren eta Komunikazioaren

Teknologia

BERRITZEGUNEA:B05 EGOITZA: ORTUELLA

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza edo A/B

titulazioa antzekoetan: 3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen Hezkuntza

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Gizarte eta hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak . Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena. Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza Normalkuntzan:

2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 atzeratua Arloan: 3 urte A/B

Aniztasuna

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta A/B

Informazioaren eta Komunikazioaren

Teknologia

BERRITZEGUNEA:B06 EGOITZA: BASAURI

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza edo A/B

titulazioa antzekoetan: 3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Habilitazioa Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen Hezkuntza Haur Hezkuntzan

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Lehen Hezkuntza. Hizkuntza prozesuak

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Gizarte eta hizkuntza eremua zerikusia duena

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza Normalkuntzan:

2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: Ingelesa 2 beteta Lizentziatura, Arloan: A/B

habilitazioa edo 3 urte

kidegoko sarbidea

arlotik

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa A/B

Aniztasuna

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 atzeratua A/B

Informazioaren eta Komunikazioaren

Teknologia

BERRITZEGUNEA:B07 EGOITZA: GETXO

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza A/B

titulazioa edo antzekoetan:

3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Habilitazioa Haur Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen Hezkuntza Hezkuntzan

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Lehen Hezkuntza. Hizkuntza prozesuak

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. Gizarte eremuarekin

eta hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza Normalkuntzan:

2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 atzeratua Lizentziatura, Arloan: 3 urte A/B

Ingelesa habilitazioa edo

kidegoko sarbidea

arlotik

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta A/B

Informazioaren eta Komunikazioaren

Teknologia

BERRITZEGUNEA:B08 EGOITZA: LEIOA

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza A/B

titulazioa edo antzekoetan:

3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Habilitazioa Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen Hezkuntza Haur Hezkuntzan

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Habilitazioa Etapan: 3 urte B

Lehen Hezkuntza. Hizkuntza prozesuak ingelesean

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Gizarte eta hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 atzeratua Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Lizentziatura Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza edo kidegoko Normalkuntzan:

sarbidea euskaratik 2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 atzeratua Goi mailakoa A/B

Aniztasuna

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 atzeratua A/B

Informazioaren eta Komunikazioaren

Teknologia

BERRITZEGUNEA:B09 EGOITZA: DURANGO

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza A/B

titulazioa edo antzekoetan:

3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen Hezkuntza

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Habilitazioa Etapan: 3 urte B

Lehen Hezkuntza. Hizkuntza prozesuak ingelesean

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Gizarte eta hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Komunikazioaren Pedagogia edo Berezian:

ulergarritasuna eta garapena Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A/B

Hizkuntza normalkuntza Normalkuntzan:

2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa A/B

Aniztasuna

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta A/B

Informazioaren eta Komunikazioaren

Teknologia

BERRITZEGUNEA:B10 EGOITZA: GERNIKA

PLAZA HIZKUNTZA TITULAZIOA ESPERIENTZIA TALDEA

ESKAKIZUNA

ZUZENDARIA 2 beteta Goi mailako Zuzendaritza edo A/B

titulazioa antzekoetan:

3 urte

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Etapan: 3 urte B

Haur eta Lehen Hezkuntza

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Gizarte eta hizkuntza eremua zerikusia duena

ETAPAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Goi mailakoa, Etapan: 3 urte A

Bigarren Hezkuntza. eremuarekin

Zientzia eta teknologia eremua zerikusia duena

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Garapenaren nahaste orokorrak. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Pedagogia edo Berezian:

Ikasteko gaitasunen garapena. Psikopedagogia 3 urte

HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN 2 beteta Psikologia, Hezkuntza A/B

AHOLKULARIA: Gizarteratzea Pedagogia edo Berezian:

Psikopedagogia 3 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta Hizkuntza A

Hizkuntza normalkuntza Normalkuntzan:

2 urte

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: Ingelesa 2 beteta Lizentziatura, Eremuan: 3 urte A/B

habilitazioa edo

kidegoko sarbidea

arlotik

PROGRAMAKO AHOLKULARIA: 2 beteta A/B

Informazioaren eta Komunikazioaren

Teknologia


Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana