Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 7. zk.), 2020ko urtarrilaren 13a, astelehena

Sumario n.º 7, lunes 13 de enero de 2020


XEDAPEN OROKORRAK

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Oposaketak eta lehiaketak
TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

BESTELAKO XEDAPENAK

HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

LEHENDAKARITZA

LEHENDAKARITZA

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

LAN ETA JUSTIZIA SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA

URAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DEL AGUA
Euskadi, bien común