Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 225. zk.), 2012ko azaroaren 21a, asteazkena

Sumario n.º 225, miércoles 21 de noviembre de 2012


XEDAPEN OROKORRAK

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
HERRIZAINGO, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

BESTELAKO XEDAPENAK

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

OTRAS DISPOSICIONES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

HERRIZAINGO, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

IRUNGO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 5 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 5 DE IRUN

EMAKUMEAREN AURKAKO INDARKERIAREN ARLOKO BILBOKO 1 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.º 1 DE BILBAO

BILBOKO ESPETXERATUEN ZAINTZAKO EPAITEGIA

JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA DE BILBAO

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
HERRIZAINGO, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

URAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DEL AGUA

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Beste iragarki ofizial batzuk
ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Euskadi, bien común