Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 58. zk.), 2011ko martxoaren 24a, osteguna

Sumario n.º 58, jueves 24 de marzo de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Xedapen Orokorrak

Herrizaingo Saila

Disposiciones Generales

Interior

Ekonomia eta Ogasun Saila

Economía y Hacienda

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila

Industria, Innovación, Comercio y Turismo

Agintariak eta Langileria

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Autoridades y Personal

Educación, Universidades e Investigación

Irungo Udala

Ayuntamiento de Irun

Bestelako Xedapenak

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia

Otras Disposiciones

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

Kultura Saila

Cultura

Justizia Administrazioa

Bilboko Lehen Auzialdiko 5 Zenbakiko Epaitegia

Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia N.º 5 de Bilbao

Bilboko Lehen Auzialdiko 6 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 6 de Bilbao

Bilboko Lehen Auzialdiko 12 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 12 de Bilbao

Donostia-San Sebastiángo Lehen Auzialdiko 2 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Donostia-San Sebastián

Donostia-San Sebastiángo Lehen Auzialdiko 3 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 3 de Donostia-San Sebastián

Donostia-San Sebastiángo Lehen Auzialdiko 7 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 7 de Donostia-San Sebastián

Gernika-Lumoko Lehen Auzialdiko 1 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 1 de Gernika-Lumo

Tolosako Lehen Auzialdiko 1 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 1 de Tolosa

Vitoria-Gasteizko Lehen Auzialdiko 1 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 1 de Vitoria-Gasteiz

Iragarkiak

Herrizaingo Saila

Anuncios

Interior

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Educación, Universidades e Investigación

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

Herrizaingo Saila

Interior

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila

Vivienda, Obras Públicas y Transportes

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila

Industria, Innovación, Comercio y Turismo

Osasun eta Kontsumo Saila

Sanidad y Consumo

Kultura Saila

Cultura
Euskadi, bien común