Uraren kanona. Salbuespenak eta hobariak

Deskribapena


Salbuespenak

Kanona ordaintzetik salbuetsita daude ur kontinentalen hartuneak eta sarrerak, honako erabilera edo kontsumo hauetarako:

  • Energia lortzeko edo indar eragilea erabiltzeko kontsumorik gabe erabiltzea.

Salbuespen hori aplikatzeko, pertsona edo erakunde zergadunek eskaera aurkeztu beharko diote Uraren Euskal Agentziari, ezartzen den ereduaren arabera, aipatutako erabilera ez-kontuntiboa gertatzen den lekuaren kokapen-planoarekin batera, ura hartzeko eta itzultzeko puntuak adierazita, bai eta hartutako ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatuak ere.

  • Ingurunera itzultzen den ur kenduaren bolumena, kendu beharreko puntutik hurbil, errespetatu beharreko emari ekologikoaren zati gisa.

Salbuespen hori aplikatzeko, pertsona edo erakunde zergadunek eskaera egin beharko diote Uraren Euskal Agentziari, ezartzen den ereduaren arabera, eta horrekin batera memoria tekniko bat aurkeztu beharko dute, non egiaztatuta geratuko den ur-bolumen horiek itzulera-puntu bat dutela, kenketa-puntutik hurbil, eta errespetatu beharreko emari ekologikoaren parte direla, eta bertan zehaztuko dela bolumen horien ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatua.

  • Urtean 200 metro kubikotik beherako bolumena duten hartuneak eta sarrerak.

Salbuespen hori aplikatzeko, pertsona edo erakunde zergadunek ez diote aurrez Uraren Euskal Agentziari eskaerarik egin beharko, baina dagokion administrazio-baimena edo -emakida izan beharko dute.

Hobariak

  • Zerga-oinarriaren % 90eko hobaria emango da nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilerarako ura biltzeko edo sartzeko, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-arloko organo eskudunak egiaztatzen badu betetzen dituela Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Jardunbide Egokien Kodea, ustiapen-koadernoa, ingurumen-kontratua edo antzeko beste egiaztagiri batzuk.

Hobari hori aplikatzeko, pertsona edo erakunde zergadunek aurrez eskaera egin beharko diote Uraren Euskal Agentziari, ezartzen den ereduaren arabera, eta horrekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Jardunbide Egokien Kodea, ustiapen-koadernoa, ingurumen-kontratua edo antzeko beste egiaztagiri batzuk betetzen dituztela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte.

Salbuespenak eta hobariak aplikatzeko, horien xede den erditzearen edo aprobetxamenduaren ustiapenerako administrazio-baimena edo -emakida dagoela egiaztatu beharko da, eta hobarien kasuan, gainera, abeltzaintza-erabilera edo ureztatzea uraren helburu gisa agertzea eskatuko da.

Hala badagokio, gainera, salbuespen edo hobari horri dagokion ur-bolumena bereizita kuantifikatu ahal izango da, ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatu indibidualizatuen bidez. Sistema honen bidez salbuetsitako edo hobaritutako uraren bolumena zehazterik ez badago, administrazio-baimenean edo -emakidan uraren erabilera bakoitzerako adierazten diren ehunekoetatik abiatuta zehaztuko da edo, bestela,
Posible bada, baimenean edo emakidan adierazitako uraren erabileretatik abiatuz gero, kopuru bera hartuko da kontuan.

Erakundeak


Salbuespen eta hobarien eskaera


  1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
  2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
  3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
  1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
  2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
  3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
F.A-0010 eredua- Salbuespenak eta hobariak eskatzea

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk