Euskal sortzaileen mugikortasuna sustatzeko dirulaguntzak: antzerkia (2020)

[antzerki_sortzaileak]

Deskribapena


Xedea

Deialdiko modalitatea:

 • Antzerkia:

Honakoak izango dira diruz lagundu daitezkeen jarduerak:

Antzerki-bira: gutxienez emanaldi bat egitea 2020.urtean zehar euskal eremu geografikotik kanpo.

 1. Nazioarteko jaialdi edo azoka batean parte hartzea. Gutxienez 3 herrialdetako taldeen presentzia izan behar dute programazioan, eta jaialdi profesionalak izan behar dira.
 2. Estatutik kanpo arte eszenikoen alorrean programazio egonkorra duten antzokietan aritzea: Antzokiak gutxienez 150 eserleku izan beharko ditu, edo bestela, prestigio handikoa izan beharko du.

Antzerki-denboraldia:

Antzoki berean gutxienez 7 emanaldi egitea jarraian. Antzokiak gutxienez 150 eserleku izan beharko ditu.

Ondokoetarako ez da dirulaguntzarik emango:

 • Izaera amateurra duten erakustaldi edo jaialdietarako.
 • Herriko festetako programetan sarturiko emanaldi eta berbenetarako.
 • Kalean kontraturik gabe eta antzeko egoeretan egiten diren emanaldietarako.
 • Eskola emanaldietarako.

Gutxieneko emanaldi kopurua betetzeari begira, eta beraz, dirulaguntzaren oinarrizko baldintza hau betetzat emateko, kontuan hartuko dira COVID19aren ondorioz bertan behera geratutako emanaldiak, dagokion kontratu edo agirien bidez egiaztatzen badira.

 • COVID-19aren ondorioz bertan behera geratutako emanaldi edo ekitaldien kasuan, ondorengo gastuak onartuko dira:

- Emanaldi hauek eragindako eta berreskuratu ezinezko ostatu eta hegaldi gastuak.

- Jada egindako promozio eta kudeaketa gastu egiaztagarriak.

Aurkeztutako aurrekontuaren %20 onartuko da gehienez ere promozio eta kudeaketa kontzeptuetan.

Aurrekontuko zuzkidura

132.000 (euro)

Prestazio ekonomikoa

Eskaeren ebaluazio irizpideak eta ebazpen proposamenak:

Eskatzaileen ibilbide profesionala%15 arte
Kide kopurua            2 puntu
Taldearen antzinatasuna3 puntu
Sorturiko kultur ekoizpenen berritasuna5 puntu
Azken 3 urtean atzerrian burututako ekitaldi kopurua5 puntu
Jarduera garatuko den espazioa/gertakizuna% 30 arte
Birako ikuskizun kopurua10 puntu
Hiriak eta herrialdeak 10 puntu
Antzoki, areto ala espazioaren ezaugarriak, nazioarteko programazioa eta izaera profesionala 10 puntu

Euskararen presentzia proiektuan  

% 10 arte

10 puntu

Proiektuaren auto-finantziazio maila% 10 arte
Proiektuko auto-finantziazio maila 10 puntu
Eskatzailearen presentzia digitala 5 puntu
Web-orri, sare sozial, eta gainontzeko komunikazio euskarri digitaletan euskarazko eta ingelesezko bertsioa izatea 

% 5 arte

Emakumearen parte hartzea proiektuan edo proiektuak gai edo eduki aldetik berdintasunaren alde egiten duen ekarpena

% 10 arte

Proiektuaren ezaugarriak eta Etxepareren helburuekin duen lerratze maila % 20 arte
Jasotako sariak eta kritika espezializatuak, autore edo taldearen proiekzioa10 puntu
Proiektuak euskal kulturaren nazioarteko zabalkundeari egiten dion ekarpena10 puntu

Balorazioan lor daitezkeen puntuen %50 lortzen ez duten proiektuak ez dute diru laguntza jasoko.

Ez da 500 eurotik beherako dirulaguntzarik emango. Jasotako puntuazioari dagokiona muga honetatik beherakoa bada, proiektu horrek ez du laguntzarik jasoko.

Diruz laguntzen diren gastuak:

 • Dagokion jaialdi edo jardueran parte hartzekoak: joan-etorria, ikuskizuna jendaurreko egingo den tokiko muntaia-gastuak, eszenografia edo materialaren garraioa, ostatua eta dietak.
 • Artisten katxetak eta nominak ez dira diruz lagunduko.
 • Gastu amortizagarririk ez da onartuko.

Diru laguntzaren zenbatekoak:

1. Laguntzen zenbatekoak:

 • Gehienezko gastuak, pertsonako eta eguneko:
  • Espainian, ostaturako hirurogeita hamabost (75) euro, eta dieta-kontzeptuko berrogei (40)euro.
  • Espainiatik kanpora, ostaturako ehun eta hogei (120) euro, eta dieta kontzeptuko hirurogei euro (60).
 • Hurrengo dietak onartuko dira: emanaldi egunetakoak, eta joan-etorrietako beste egun bat.
 • Automobila erabiliz gero, zero koma hogeita bost (0,25) euro km-ko gehi autopista eta parkinga.
 • Furgoneta erabiliz gero, zero koma hogeita hamabost (0,35) euro km-ko gehi autopista eta parkinga. Kilometro kopurua kalkulatzeko, dirulaguntza eskaera egin duen pertsona fisiko edo juridiko pribatuaren errolda edo sozietate egoitza hartuko da abiapuntutzat.
 • Eskaerako aurrekontuan, dieta kontzeptuan eskatzen den kopurua ez da gastu lagungarrien % 50 baino gehiagokoa izango, ez eta 2.000€ baino handiagoa ere.

2. Antzerki jardueren kasuan diru kopuruak: 

Eskatzaileek nahi beste eskabide aurkez ditzakete, baina eskatzaile bakoitzak jasotako dirulaguntza guztien batura ez da inoiz izango hamabi mila bostehun (12.500) euro baino handiagoa.

Distantziaren arabera, honakoa izango da antzerki-bira bakoitzeko jaso ahal izango den gehienezko zenbatekoa: 

 • 5.000 km-ra arteko tokietarako: sei mila eta bostehun (6.500) euro.
 • 5.000 km-tik haragoko tokietarako: hamabi mila eta bostehun (12.500) euro. 

Antzerki denboraldietan, honakoa da jaso ahal izango den gehienezko zenbatekoa: zortzi mila (8.000) euro.

Euskal konpainia eta kanpokoen arteko koprodukzioetan, gehienezko dirulaguntza kopuru hauek murriztuko dira, euskal konpainiak koprodukzio horretan duen ehuneka aplikatuta. Salbuespenez, hiru baldintza hauetatik bi beteten direanean, ez da murrizketa hau aplikatuko:

 1. Zuzendaria euskal herritarra izatea
 2. Aktoreen herena baino gehiago euskal herritarra izatea
 3. Jatorrizko testua ala moldaketa egile euskaldun batena izatea

Ordainketa-modua:

Ebazpen honetan oinarrituz emandako dirulaguntzen ordainketa bi zatitan egingo da honako prozedurari jarraituz:

 • % 75 dirulaguntza onartzen den egunetik kontatzen hasi eta hilabeteko epean. 
 • % 25 jarduera amaitu, justifikazioa egin  eta gehienez ere sei hilabeteko epean.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Erakunde eta Sozietate Publikoak > Etxepare Euskal Institutua

Ebazten duen erakundea

 • Erakunde eta Sozietate Publikoak > Etxepare Euskal Institutua

Kontaktu-informazioa


Larraitz González Gurrutxaga

l-gonzalezgurrutxaga@etxepare.eus

telefonoa: 943-023406

Jendaurreko arreta: 

    Bulegoa: Etxepare Euskal Institutua, Andre Zigarrogileen plaza 1, 20012 Donostia - San Sebastián.

    Harrera ordutegia: 10:00-14:00 

Telefono bidezko arreta: 

    Ordutegia: 10:00-14:00

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1032515

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Bira edo proiektuko eskabide bat aurkeztuko da.

Eskatzaile berak eskabide bat baino gehiago aurkeztuko badu, nahikoa izango da eskatzaileari buruzko administrazio-dokumentazioa behin aurkeztea.

 

Lau pausu jarraitu beharko dira:

 1. eskabidea bete
 2. dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi
 3. eskabidea sinatu
 4. bidali eskabidea eta erantsitako dokumentuak.
  Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren.
 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabidea kanal presentzialatik aurkeztu nahi baduzu, eskabide-orria betetzeko bi aukera dituzu:

1. Aukera:

 1. Eskabide-orria ordenadorean bete
 2. datuak eta dokumentu beharrezkoek, Administrazioaren sistema informatikoan gorde,
 3. inprimakia inprimatu,
 4. eskuz bete eta sinatu,
 5. eta aipatutako lekuetan aurkeztu beharko duzu, inprimakiak aurkezteko deialdiak ezarritako epean.

2. Aukera:

 1. Eskabide-orria bete gabe inprimatu, eskuz bete eta sinatu,
 2. datuak eta dokumentu beharrezkoek, Administrazioaren sistema informatikoan gorde,
 3. eta aipatutako lekuetan aurkeztu, inprimakiak aurkezteko deialdiak ezarritako epean.
 • Aukera hau erabiliz, zure eskabide-orria Administraziora heltzen denean dagoenekoz zure datuak tramitazio-bulegoaren eskutan egongo dira, horrela espedientearen tramitazioa erraztuz.
 • Administrazioak eskabide-orriaren datuak hilabete batean gordeko ditu eta Administrazioak datu hoiek bakarrik erabiliko ditu baldin eta zuk paperezko eskabidea goian aipatutako lekuetan epe barruan aurkezten duzun.

Honako esteka honen bidez sartu eskabide-inprimakira.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunetik kontatzen hasita, gehienez lau hilabeteko epean eman eta jakinaraziko dira modalitateetako ebazpenak.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Diru-laguntza onartzea


Ebazpena Eusko Jaurlaritzako iragarki-taula elektronikoan argitaratzen den egunetik kontatzen hasi eta hamabost eguneko epean onuradunak berariaz uko egiten ez badio, diru-laguntza onartu egongo dela onartuko da

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.

Jasotako diru-laguntzak justifikazioa


Ezarritako baldintzak betetzen dituzula eta aurreikusitako helburuak lortzen dituzula justifikatzeko, beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko duzu adierazitako lekuetan.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
 • Beste finantziatio iturriak edo eta diru-laguntzak erabili ba dituzu, inprimaki hau aurkeztu beharko duzu justifikaziorako dokumentazioarekin batera.

Beste tramite batzuk