Moskuko Lomonosov Unibertsitaterako euskara eta euskal kulturako irakurlea hautatzeko deialdia (2020)

Deskribapena


Xedea

Deialdi honen helburua da Euskara eta Euskal Kulturako irakurlea hautatzea Moskuko Lomonosov Unibertsitaterako. 

Aurrekontuko zuzkidura

10.500 euro

Prestazio ekonomikoa

Deialdi honetan ikasturte bakoitzera bideratutako guztizkoa hamar mila eta bostehun eurokoa (10.500€) izango da.

Aurreko baliabide ekonomiko guztiak irakurletza mantentzeko gastuak finantzatzeko erabiliko dira. Bideratutako zenbateko hori ez da bat etorriko, zehatz-mehatz, irakurlearen soldatekin, indarrean dagoen araudiarekin bat dagozkion zerga atxikipenak aplikatu behar baitzaizkio.

Egonaldiaren baldintzak:

 • Hautatuak deialdi honen helburu diren tokian tokiko unibertsitateei atxikiko zaizkie. Tokian tokiko unibertsitatearen herrialdean indarrean dagoen legediaren araberako kontratua sinatuko dute eta unibertsitate kontratugilearen klausula zehatzak bete beharko dituzte, bereziki kontratuak irauten duen bitartean aplikagarri zaien ordainsarien eta zergen erregimenari dagokionez.

Euskara eta Euskal Kulturako irakurle izateak ez dakar inolako lan- edo administrazio-harremanik Etxepare Euskal Institutuarekin eta, ondorioz, Institutu honek ez du bere gain hartuko irakurleak tokian tokiko unibertsitatearekin duen kontratu-harremanetik edo bere ekintzetatik eratorritako erantzukizunik, bereziki bere funtzioak betetzean sor daitezkeen kalteengatik.

Etxepare Euskal Institutuak tokian tokiko unibertsitatera soilik lehenengo joan-etorriaren gastuak hartuko ditu bere gain, irakurlea bere lanpostuan hasten dela bermatzeko.

Ordainketa-modua:

Etxepare Euskal Institutuak irakurleari zuzenean bere kontu korrontean egingo dizkio irakurletzak mantentzetik eratorritako gastuen finantzaziorako zenbatekoen ordainketak.

Moskuko Lomonosov Unibertsitateari dagokio irakurletzako programa normaltasunez aurrera doala berri ematea Etxepare Euskal Institutuari.

 

 

Nori dago zuzenduta


Pertsona fisikoak

Eskakizunak:

 • Unibertsitateko graduko titulua izatea (edo lizentzia). Euskal Filologia, Euskal Ikasketak edo Itzulpengintza eta Interpretaziokoak (A Hizkuntza: euskara) dituztenak lehenetsiko dira, deialdiko 11. artikuluko hautapen-irizpideen arabera.
 • Euskararen 3 HE edo baliokidea izatea. Euskararen 4 HE egiaztatuta lehenetsiko dira, deialdiko 11. artikuluko hautapen-irizpideen arabera.
 • Ez izatea zigor administratibo edo penalik, dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarrenik, ez eta horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik ere.
 • Lomonosov unibertsitatean egonaldiaren baldintzak.

 • Irakurle-baldintzaren onarpenaren konpromisoak.

Betekizunak

 • Unibertsitateko graduko titulua izatea (edo lizentzia). Euskal Filologia, Euskal Ikasketak edo Itzulpengintza eta Interpretaziokoak (A Hizkuntza: euskara) dituztenak lehenetsiko dira, deialdiko 11. artikuluko hautapen-irizpideen arabera.
 • Euskararen 3 HE edo baliokidea izatea. Euskararen 4 HE egiaztatuta lehenetsiko dira, deialdiko 11. artikuluko hautapen-irizpideen arabera.
 • Irakaskuntzan eskarmentua izatea.
 • Ez izatea zigor administratibo edo penalik, dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarrenik, ez eta horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik ere.

 • Osasun-aseguruen poliza egokia izatea Errusiarako, unibertsitate-jardueraren hasieran. Polizaren kostua ordaintzeko Etxepare Euskal Institutuaren laguntza eskatu ahal izango duzu.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Erakunde eta Sozietate Publikoak > Etxepare Euskal Institutua

Ebazten duen erakundea

 • Erakunde eta Sozietate Publikoak > Etxepare Euskal Institutua

Kontaktu-informazioa


ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

Eneko Agirre Maiora

irakurletzak@etxepare.eus

Jendaurreko arreta:

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

Andre Zigarrogileen plaza, 1,

Tabakalera eraikina, 3. solairua,

Donostia (20012)

Ordutegia:8:30etik 14:00etara.

Telefono bidezko arreta:

 • Ordutegia: 10:00-14:00
 • Telefonoa: 943023407

 

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1042304

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Jarraibideak:

Eskatzailea:

 • Eskatzailea atalean, markatu Titularra aukera.
 • Datu pertsonalak atalean, titularrari dagozkion datuak bete.
 • Eskabidea titular gisa sinatzea.

Jakinarazpen- eta komunikazio-kanala:

Jakinarazpenak eta komunikazioak jasotzeko kanala hauta dezakezu.

 • Postaz: posta-atalean adierazten duzun posta-helbidera bidaltzen dira.
 • Bide elektronikoz: nire karpeta jakinarazpen eta komunikazioen erretilura bidaltzen da. Sartzeko, identifikazio elektronikorako bitarteko bat eduki behar da.

Oharra: hamar egun igarotzen badira jakinarazpenik jaso gabe, atzera botako da, izapidea gauzatutzat joko da eta prozedurak aurrera jarraituko du.

Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Lau pausu jarraitu beharko dira:

 1. Eskabidea bete.
 2. Dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi.
 3. Eskabidea sinatu.
 4. Bidali eskabidea eta erantsitako dokumentuak.
  Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren.
 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

 

Aurrez aurreko tramitazioa eginez gero:

 1. Eskabide-orria ordenadorean bete.
 2. Datuak eta dokumentu beharrezkoek, Administrazioaren sistema informatikoan gorde.
 3. Inprimakia inprimatu.
 4. Eskuz bete eta sinatu.
 5. Prozeduran ezarritako lekuetako batean entregatu.
  • Eskabidea eta, hala badagokio, erantsitako dokumentuak unitate izapidegilera iristen direnean, unitate horrek bere datuak izango ditu, eta espedientearen izapidetzea erraztuko du.

   Kontuan izan Administrazioak hamabost egun naturaleko epean gordeko duela inprimakia, eta epe horretan formularioa sinatuta aurkeztu beharko duzula prozeduran ezarritako lekuetan.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunetik kontatzen hasita, gehienez sei hilabeteko epean argitaratuko da ebazpena. Epe hori argitaratu gabe igarotzen bada, eskaerak ez direla onartu ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Beste tramite batzuk