2012rako Kanpoko Euskal Gizatalde eta Euskal Etxeen eremuan espezializatzeko bekak (24 hilabete)

LABURPENA
Titulua:
2012rako Kanpoko Euskal Gizatalde eta Euskal Etxeen eremuan espezializatzeko bekak (24 hilabete)
Xedea:
Gizataldeen eta Euskal Etxeen alorrean pertsonen espezializazioa eta prestakuntza bultzatu.
Diru kopurua:

Vitoria-Gasteizen burutu beharreko beka bakoitzak 32.000 euroko dotazioa izango du (24 hilabete); eta Argentinan eta Estatu Batuetan burutu beharreko beka bakoitzak, 48.000 eurokoa (24 hilabete)

Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2011ko azaroaren 23koa, (EHAA Zk. 235/2011)

  Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, kanpoko Euskal Gizatalde eta Etxeen eremuan pertsonak espezializatzeko beken deialdia egiten duena.

 • EBAZPENA, 2012ko martxoaren 30ekoa (EHHA Zk. 86/2012)

  Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, kanpoko euskal gizatalde eta etxeen eremuan pertsonak espezializatzeko bekak esleitzen dituena.

Araudia:
 • 172/2011 DEKRETUA, (EHAA Zk. 152/2011)

  uztailaren 26koa, Kanpoko Euskal Gizatalde eta Etxeen eremuan pertsonak espezializatzeko bekak arautzeko dena

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Deialdia egiten duen organoa:
Kanpoan diren Euskal Herritarrentzako eta Gizataldeentzako Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Egitura atal ebazlea:
Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza - Presidencia del Gobierno Vasco
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia - Secretaría General de Acción Exterior
Navarra, 2
01007 Vitoria-Gasteiz

Telefono bidezko arreta:

euskaletxeak@ej-gv.es

Tel.: (+34) 945 018127
Fax: (+34) 945 018158

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia - Secretaría General de Acción Exterior
Kanpoan diren Euskal Herritarrentzako eta Gizataldeentzako Zuzendaritza - Dirección para los Ciudadanos y las Colectividades Vascas en el exterior
Navarra, 2
01007 Vitoria-Gasteiz
euskaletxeak@ej-gv.es

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz:
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:

 • Eusko Jaurlaritzako kanpoko Ordezkaritzak
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia - Secretaría General de Acción Exterior
Kanpoan diren Euskal Herritarrentzako eta Gizataldeentzako Zuzendaritza - Dirección para los Ciudadanos y las Colectividades Vascas en el exterior
Navarra, 2
01007 Vitoria-Gasteiz
euskaletxeak@ej-gv.es

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz:
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:

 • Eusko Jaurlaritzako kanpoko Ordezkaritzak
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
2012rako Kanpoko Euskal Gizatalde eta Etxeen eremuan espezializatzeko bekak (24 hilabete)
Gizataldeen eta Euskal Etxeen alorrean pertsonen espezializazioa eta prestakuntza bultzatu.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
Datozen baldintzak betetzen dituztenak:

a) Beken deialdia egiten den urtearen urtarrilaren 1a baino lehen auzotasun administratiboa Euskal Autonomia Erkidegoan izatea edo ofizialki onartua dagoen Euskal etxe baten kidea izatea.

b) Goi-mailako unibertsitate tituluduna izatea.

c) Gehienez 30 urte izatea.

d) Aurretik inoiz ez izana Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretatik ordaindutako beka berdin edo antzeko baten onuradun.

a) Beken deialdia egiten den urtearen urtarrilaren 1a baino lehen auzotasun administratiboa Euskal Autonomia Erkidegoan izatea edo ofizialki onartua dagoen Euskal etxe baten kidea izatea.
b) Goi-mailako unibertsitate tituluduna izatea.
c) Gehienez 30 urte izatea.
d) Aurretik inoiz ez izana Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretatik ordaindutako beka  berdin edo antzeko baten onuradun.
2.– Beken onuradun izateak ez du inolako kontratuzko, lan edo estatutuzko erlaziorik sortuko bekadunaren  eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren artean.
3.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori
amaitu egin beharko da onuradunei diru-laguntzak edo laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

1.- Vitoria-Gasteizen burutu beharreko beka bakoitzak 32.000 euroko dotazioa izango du (24 hilabete); eta Argentinan eta Estatu Batuetan burutu beharreko beka bakoitzak, 48.000 eurokoa (24 hilabete).
2.- Zenbateko horrek dagokion atxikipen fiskala izango du.
3.- Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzea arautzen duen Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluaren ondorioetarako, prozedura ebatzi eta deitutako bekak esleitzeko, kreditu nahikoa eta egokia egon behar da 2012. urterako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan.

Ordainketa modua:

1.- Beka zatika ordainduko da; honela, hain zuzen:
- Lehenengo ordainketa beka onartu ondoren egingo da eta esleitutako diru-laguntzaren % 50ekoa izango da. Bekadunek hasierako txostenak aurkeztu beharko dituzte aurretik.
- Bigarren ordainketa, diru-laguntzaren % 40koa, bekaldia hasi eta urtebete igarotakoan egingo da, bekadunek zatikako txostenak aurkeztu ondoren.
- Hirugarren ordainketa, geratzen den % 10ekoa, beka bukatzen denean egingo da, bekadunek amaiera txostenak aurkeztu ondoren. Bekadunaren aprobetxamenduaren aldeko txostena egin beharko du aurretik Kanpoan diren Euskal Herritarrentzako eta Gizataldeentzako Zuzendaritzak.

2.- Ordezkoei ordainduko zaien diru-zenbatekoa uko egin duen bekadunak erabili ez duen bekaldiaren araberakoa izango da. Ordainketa egiteko, artikulu honen 1. paragrafoan aurreikusitako ordainketa zatikatuak eta ehunekoak erabiliko dira.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskaera
Eskaera:
2012rako Kanpoko Euskal Gizatalde eta Euskal Etxeen eremuan espezializatzeko bekak
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Erantsi beharreko agiriak
  a) NANaren fotokopia. Euskal etxeetako kideek pasaportea aurkeztu beharko dute.

  b) Dekretuaren 4. artikuluaren a) eta b) ataletan batzen diren baldintzen ziurtagiria.

  c) Curriculum vitae-a, espediente akademikoarekin.

  d) Eskatzen den bekaren inguruan egindako ikasketa eta esperientzia praktikoei buruzko ziurtagiriak. Kreditatzen diren ikasketak meritu gisa konputatuak izateko helburuaz ofizialak eta balio akademikoa izan beharko dute. 8. artikuluan ezarrita dagoenaren arabera, meritu gisa baloratuko diren hizkuntzei buruzko ahozko edo idatzizko gaitasuna kreditatzea ezinezkoa denean behar diren frogak egin beharko dira.

  e) Eskatzaileak egindako lanen edo argitalpenen kopia.

  f) Nortasun agiriaren tamainako argazkia.

  g) Zinpeko Aitorpena, aurretik inoiz Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretatik ordaindutako beka berdin edo antzeko baten onuradun ez dela izan adierazten duena.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Berraztertzeko Errekurtsoa
Berraztertzeko Errekurtsoa:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Berraztertzeko Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2011/12/15 - 2012/01/16
Aurkezteko epe-muga:

2011/12/15 - 2012/01/16

Ebazteko epea:
Sei hilabete
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Zuzendaritza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Zuzendaritza.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Ebazpen data:
30/03/2012