Euskal Lankideentzako Laguntzen 2011ko Deialdia

LABURPENA
Titulua:
Euskal Lankideentzako Laguntzen 2011ko Deialdia
Xedea:

Ebazpen honen xedea 2011. ekitaldi honetarako Euskal lankideentzako laguntzak deitzea da. Laguntza horiek arapenean Lankide izateko eta Laguntzeko Fondoaren pentzutan borondatezko euskal lankideei laguntzak ematea arautzen duen maiatzaren 31ko 124/2005 Dekretuak arautzen ditu.

Diru kopurua:

400.000 euro

Deialdiaren araudia:
 • EBAZPENA, 2011ko apirilaren 6koa (BOPV Zk. 78/2011)

  EBAZPENA, 2011ko apirilaren 6koa, Lehendakaritzako idazkari nagusiarena, euskal lankideentzako laguntzak 2011. urterako iragartzen dituena.

Araudia:
 • 124/2005 Dekretua (BOPV Zk. 104/2005)

  124/2005 DEKRETUA, maiatzaren 31koa, Garapenean Lankide izateko eta Laguntzeko Fondoaren pentzutan borondatezko euskal lankideei laguntzak ematea arautzen duena.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Deialdia egiten duen organoa:
Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia
Erakunde erabakigarria:
Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Egitura atal ebazlea:
Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia
Bertan emandako arreta:

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Euskal Lankideentzako Laguntzen 2011ko Deialdia

Ebazpen honen xedea 2011. ekitaldi honetarako Euskal lankideentzako laguntzak deitzea da. Laguntza horiek arapenean Lankide izateko eta Laguntzeko Fondoaren pentzutan borondatezko euskal lankideei laguntzak ematea arautzen duen maiatzaren 31ko 124/2005 Dekretuak arautzen ditu.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

ONGDs edo erakunde antzekoak.

Honako baldintza hauek betetzen dituzten GKEek eta erakundeek eskuratu ahal izango dituzte dirulaguntzak:

 1. GKEentzat:
  • Legez eratuta eta dagokion Erregistroan izena emanda egotea.
  • Egoitza nagusia edo ordezkaritza iraunkorra edukitzea Euskal Autonomia Erkidegoan. Horretarako, honako hau hartuko da ordezkaritza iraunkortzat: erakundeak Euskal Autonomia Erkidegoan egitura garrantzitsuak dituela dokumentuen bidez egiaztatzen duena. Kasu horretan, ordezkaritza iraunkorrak eskabidea aurkezteko zuzeneko erantzukizuna izango du, eta Euskal Autonomia Erkidegoan duen bulegoan borondatezgislativoko lankidearekin erlazionatutako agiriei, kontabilitateari eta kogestioari eusteko konpromisoa hartuko du, eta berariazko banku-kontua irekiko du.
  • Euren estatutuetan berariaz jasota egon beharko du euren helburuen artean herri pobretuenak garatzeko proiektuak egitea dagoela, edo, agiri egokien bitartez, erakundeak eremu horretan gutxienez bi urteko jarduera etengabea duela egiaztatu beharko du.
  • Aurkezteko epea amaitzen denean, honako hau aurkeztu gabe utzi ez denaren deklarazioa: azken txostenak eta lehenago diruz lagundutako justifikazio guztiak igortzean hiru hilabete baino gehiagoko ez-justifikatutako atzerapena.
  • Zerga-arloko betebeharretan eta Gizarte Segurantzan egunean egotea.
  • Zigorrak dirauen bitartean, debekurik jaso ez izana Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzak lortzeko, diru-laguntza edo laguntza publikoen arloan arau-haustea dela-eta ezarritako zigor irmoaren ondorioz, edo sexu-arrazoiren bat dela-eta bazterketa eragiteagatik administrazio-zigorrik edo zigor penalik betetzen ez egotea, edo debeku horrengatik zigortuta egotea, Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzko Legea dela eta.
 2. Beste erakunde batzuentzat:
  • Eratuta eta dagokion Erregistroan izena emanda egotea Euskal Autonomia Erkidegoan.
  • Egoitza nagusia edo ordezkaritza iraunkorra edukitzea EAEn.
  • Tokiko bazkide batekin duen loturari buruzko froga egokiak aurkeztea agirien bidez. Borondatezko lankide izan nahi duen hautagaia txertatzen den proiektua tokiko bazkide horren bitartez egin beharko da nahitaez.
  • Aurkezteko epea amaitzen denean, honako hau aurkeztu gabe utzi ez denaren deklarazioa: azken txostenak eta aurreko diru-laguntzak erabat justifikatzeko txostenak igortzean hiru hilabetetik gorako ez-justifikatutako atzerapena.
  • Zerga-arloko betebeharretan eta Gizarte Segurantzan egunean egotea.
  • Zigorrak dirauen bitartean, debekurik jaso ez izana Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzak lortzeko, diru-laguntza edo laguntza publikoen arloan arau-haustea dela-eta ezarritako zigor irmoaren ondorioz, edo sexu-arrazoiren bat dela-eta bazterketa eragiteagatik administrazio-zigorrik edo zigor penalik betetzen ez egotea, edo debeku horrengatik zigortuta egotea, Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzko Legea dela eta.
PRESTAZIOA
Dotazioa:

Diru-laguntzaren zenbatekoa urteko 18.000 euro bitartekoa izango da, gutxienez urtebetez, eta gehienez bi urtez.

Muga:

18.000 euro.

Ordainketa modua:

Urtean emandako diru-laguntzaren % 50 dirulaguntza esleitutakoan ordainduko da. Laguntzaren beste % 50a, urteko guztizko aurrekontuaren % 40 erabili dela justifikatu ondoren ordainduko da. Diru-laguntza urtebetean baino denbora luzeagoan ematen bada, bigarren urtearen hasieran, eta aurreko urteko laguntzaren % 100 erabili dela justifikatutakoan, urteko diru-laguntzaren % 50 ordainduko da, eta beste % 50, urteko guztizko aurrekontuaren % 40 erabili dela justifikatu ondoren ordainduko da.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabide Formularioa
Eskabide Formularioa:
Eskabide Formularioa
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza Eskabidea (Eskaera)

Laguntza Eskabidea Lakindeentzako 2011ko

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Berraztertzea
Errekurtsoa Berraztertzea:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Berraztertzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2011/04/27 - 2011/05/27
Ebazteko epea:

Hiru hilabeteko epea izango du, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunetik kontatzen hasita.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.