Jarduera fisikoa sustatzeko programak garatzeko laguntzak

LABURPENA
Titulua:
Jarduera fisikoa sustatzeko programak garatzeko laguntzak
Xedea:

Kapitulu honen xedea da: herritarren osasuna eta ongizatea hobetzeko, 2013an jarduera fisikoa sustatzeko esku-hartzeak eta programak garatzeko EAEko toki erakundeei emango zaizkien diru-laguntzak arautzea.

Jarduera hauek jasoko dute diru-laguntza:

a)  Hiriguneetan eta hiri-inguruetako eremuetan oinezkoentzako ibilbideak egokitzea eta dinamizatzea jasotzen duten programa eta esku-hartzeak; seguruak eta behar bezala seinaleztatuak, biztanle guztiek oinez egiteko modukoak, aisia aktiboa sustatzeko.

b)  Ikastetxeetara edo industrialdeetara doazen oinezkoentzako ibilbide-sareak egokitzea eta dinamizatzea jasotzen duten programa eta esku-hartzeak; seguruak eta behar bezala seinaleztatuak, ohiko joan-etorrietarako mugikortasun aktiboa erraz dezaten.

 Balioetsiko dira: ibilbideetan jarritako seinaleak, ibilbideak erabiltzerakoan bertakoen segurtasuna bermatzeko hartutako neurriak, eta ibilbideak herritar-talde guztiek erabil ditzaten bultzatzeko egiten diren jarduera guztiak.

Diru kopurua:

Diru-laguntzen deialdi honen aurrekontua 225.000 eurokoa da.

Deialdiaren araudia:
 • AGINDUA, 2013ko maiatzaren 29koa (EHAA Zk. 112/2013)

  AGINDUA, 2013ko maiatzaren 29koa, Osasun sailburuarena, 2013ko ekitaldian talde teknikoak mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko, jarduera fisikoa sustatzeko programak egiteko eta arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko proiektuak egiteko laguntza ekonomikoetarako deialdia egiten duena.

Araudia:
 • 1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, azaroaren (EHAA Zk. 11/1998)

  1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena. (EHAA - 1998ko urtarrilak 19)

   

 • 698/1991 DEKRETUA, abenduaren 17koa (EHAA Zk. 26/1992)

  698/1991 DEKRETUA, abenduaren 17koa, Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena (EHAA – 1992ko otsailak 7)

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Osasuna
Deialdia egiten duen organoa:
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Osasun Sailburuordetza
Egitura atal ebazlea:
Osasun Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

Bilbo:
Goyi Calle goyi.calle@ej-gv.es Rekalde Zumarkalea, 39A 48010 Bilbo, (Bizkaia)

Donostia:
Blas Borde. eduss-san@ej-gv.es Navarra etorbidea,4 13 20013 Donostia (Gipuzkoa).

Gasteiz (hirigunea):
Zaloa Gorostizaga z-gorostizaga@ej-gv.es  Olaguibel, 38 01004 Gasteiz (Araba)

Herritarren arretako bulegoak (Zuzenean):
Ordutegia: Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Telefono bidezko arreta:

Bilbo: 
Goyi Calle goyi.calle@ej-gv.es / 944-032430

Donostia:
Blas Borde. eduss-san@ej-gv.es  /943-022773

Gasteiz (hirigunea):
Zaloa Gorostizaga z-gorostizaga@ej-gv.es / 945-017140

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:


Bilbo: Patxi Cirarda fbcirarda@ej-gv.es  Rekalde Zumarkalea, 39A 48010 Bilbo, (Bizkaia)
Donostia: Blas Borde. eduss-san@ej-gv.es Navarra etorbidea,4 13 20013 Donostia (Gipuzkoa).
Gasteiz (hirigunea): Zaloa Gorostizaga z-gorostizaga@ej-gv.es  Olaguibel, 38 01004 Gasteiz (Araba)

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

Itzuli


Bilbo: Patxi Cirarda fbcirarda@ej-gv.es  Rekalde Zumarkalea, 39A 48010 Bilbo, (Bizkaia)
Donostia: Blas Borde. eduss-san@ej-gv.es Navarra etorbidea,4 13 20013 Donostia (Gipuzkoa).
Gasteiz (hirigunea): Zaloa Gorostizaga z-gorostizaga@ej-gv.es  Olaguibel, 38 01004 Gasteiz (Araba)

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

Jarduera fisikoa sustatzeko programak garatzeko laguntzak

Herritarren osasuna eta ongizatea hobetzeko, 2013an jarduera fisikoa sustatzeko eskuhartzeak eta programak garatzeko EAEko toki erakundeei emango zaizkien diru-laguntzak arautzea.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Jarduera fisikoa sustatzeko programak eta esku-hartzeak garatzeko diru-laguntzak eska ditzakete Euskal Autonomia Erkidegoko udalek, mankomunitateek, bestelako toki-erakundeek, tokiko erakunde autonomoek eta tokiko merkataritza-sozietateek.

Tokiko merkataritza-sozietateek baldintza hauek bete behar dituzte: titulartasun publikoko kapital soziala izan behar dute, eta bazkideen gehiengoa udalek osatu behar dute. Gainera, partaide diren udalerrietako alkateek merkataritza-sozietate horiek aukeratu behar dituzte, diruz laguntzea eskatutako jarduera egiteko. Eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteta izan behar dituzte.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Diru-laguntzen deialdi honen aurrekontua 225.000 eurokoa da.

Muga:

a)   50.000 biztanle baino gehiagoko toki-erakunde edo udalerriz gaindiko eremuetan, gehienez ere, diruz lagundu daitezken gastuen zenbatekoaren % 20 eman daiteke, baina, gehienez ere, 8.000 euro proiektuko.

b)    50.000 eta 7.000 biztanle arteko toki-erakunde edo udalerriz gaindiko eremuetan, gehienez ere, diruz lagundu daitezken gastuen zenbatekoaren % 50 eman daiteke, baina, gehienez ere, 8.000 euro proiektuko.

 c)    7.000 biztanle baino gutxiagoko toki-erakunde edo udalerriz gaindiko eremuetan, diruz lagundu daitezken gastuen zenbatekoaren %80 eman daiteke, baina, gehienez ere, 8.000 euro proiektuko.

Ordainketa modua:

Ordainketa zatika egingo da: % 80 diru-laguntza onartzen denean ordainduko da, eta gainerako % 20a, Osasun Sailaren Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzari diruz lagundu den proiektua oso-osorik egin dela adierazten duen memoria bidali ondoren. Memoria, jarduera bukatu eta hilabete igaro aurretik bidali behar zaio.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabidea eta agiriak aurkeztea
Eskabidea eta agiriak aurkeztea:
Diru-laguntza eskatzeko, eskabide-formularioa aurkeztu behar da, agiriak aurkezteko Jarraibideetan zerrendatzen den agiri-sortarekin batera. Izapidetzeari hasiera eman dakioke paper-euskarrian zein euskarri telematikoan. Izapidetzearen hasierak ez du behartzen euskarri berean jarraitzera. Izapidetzearen jarraipena, paper-euskarrian aukeratu bada, fitxa honetan zehazten da. Telematikoa bada, "Nire Gestioak" atalaren bidez burutzen da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
I. Eranskina (Eskaera)

Eskabide-inprimakia pdf betegarri bat da, pertsona eta/edo erakunde interesdunak eskabideak aurkezteko lekuetan bete, inprimatu eta entregatu dezaketena.

Toki erakundeei diru-laguntza eskatzea, jarduera fisikoa sustatzeko ekimenak egiteko.

II. Eranskina (Eskaera)

Jarduera fisikoa sustatzeko jardueraren azalpen-memoria.

Jarduera egitea onartu dela dioen erabakia.
Eskatutako diru-laguntzari dagokion jarduera egitea onartu dela dioen erabakia, bai eta toki-erakundeak jarduera finantzatzeko egingo duen ekarpena ere.

Tokiko Agenda 21 (Aukerako).
Tokiko Agenda 21 ezartzeko prozesua abian jarri bada, Tokiko Agenda 21 gauzatzeko ekintza-plana onartu dela dioen udalbatzaren erabakia; edo, hala badagokio, ezarritako Tokiko Agenda 21 prozesuaren ebaluazio- eta jarraipen-txostena.

Merkataritza-sozietateak.
Erakunde eskatzailea tokiko merkataritza-sozietate bat baldin bada, aurreko ataletan adierazitako dokumentazioaz gain, honako agiri hauek ere aurkeztu behar ditu:

- Jarduera egingo den udalerrietako alkateen onespen-erabakia, zeinaren bidez erakunde hori izendatzen den jarduera gauzatzeko.

- Diru-laguntza eskatu duenaren alde emandako ordezkaritza-ahalordea, Merkataritza Erregistroan inskribatua.

- Merkataritza Erregistroan inskribatutako estatutuen kopia.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabide orria.

Eskabide-orriak esteka zuzena du izapidetze elektronikoarekin: Horretarako, ziurtagiri elektroniko batekin identifikatzeko eskatuko dizu:

 • Pertsona fisikoentzat: NANen, ONA, Herritar Ziurtagiria
 • Pertsona juridikoentzat: Entitatearen ziurtagiria

Eskabide-orriarekin batera, berariazko dokumentazioa aurkeztu behar da.

Gomendatzen dugu aurkeztu beharreko ziurtagiriak edukitzea izapidetzen hasi baino lehen, eta beste formularioak bete eta nork bere ordenagailuan gordetzea.

II. ERANSKINA- Diru-laguntza eskaeraren memoria, jarduera azaltzen duena. (Eskaera)
Memoria honetan jarduera fisikoa sustatzeko ekintza azalduko da. Bertan zehaztuko dira proiektuaren faseak, proiektua gauzatzeko epeak, finantzazio iturriak eta diruz lagundutako proiektuari buruzko beste hainbat datu.

Jarduera egitea onartu dela dioen erabakia.
Eskatutako diru-laguntzari dagokion jarduera egitea onartu dela dioen erabakia, bai eta toki-erakundeak jarduera finantzatzeko egingo duen ekarpena ere.

Tokiko Agenda 21.
Tokiko Agenda 21 ezartzeko prozesua abian jarri bada, Tokiko Agenda 21 gauzatzeko ekintza-plana onartu dela dioen udalbatzaren erabakia; edo, hala badagokio, ezarritako Tokiko Agenda 21 prozesuaren ebaluazio- eta jarraipen-txostena.

Merkataritza-sozietateak.
Erakunde eskatzailea tokiko merkataritza-sozietate bat baldin bada, aurreko ataletan adierazitako dokumentazioaz gain, honako agiri hauek ere aurkeztu behar ditu:
- Jarduera egingo den udalerrietako alkateen onespen-erabakia, zeinaren bidez erakunde hori izendatzen den jarduera gauzatzeko.
- Diru-laguntza eskatu duenaren alde emandako ordezkaritza-ahalordea, Merkataritza Erregistroan inskribatua.
- Merkataritza Erregistroan inskribatutako estatutuen kopia.

Toki erakundeak-dokumentazioa aurkezteko jarraibideak - Kanal elektronikoaren bidezko eskaera

Jarraibide hauetan deskribatzen da nola aurkeztu behar den deialdian eskatzen den dokumentazioa. Kasu bakoitzean zehazten dira dauden aukerak, dokumentazioa paperean edo elektronika bidez aurkeztu daiteke, edo administrazioari datua lortzeko baimena eman dakioke.Elektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide berariazkoak
Berariazko izapideak dira, kasuan kasuko laguntzako prozedura motaren arabera, pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin behar dituenak, administrazioak hori egitea eskatzen dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki baduzu.
Kanal elektronikoa aukeratu baduzu, ordea, izapideak "Nire Kudeaketak" atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Diruz lagundutako proiektua egin dela justifikatzea
Diruz lagundutako proiektua egin dela justifikatzea:
Diruz lagundutako proiektua egin dela justifikatzeko, honako dokumentazio hau aurkeztuko da:
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
III. Eranskina - Proiektua burutzeko deskribapen memoria (Eskaera)

Toki erakundeko idazkariak igorritako ziurtagiria, diru-laguntza jaso duen proiektuaren helburuak bete izana jasotzen duena.

Ordainagiriak
Diru-laguntza jaso duen proiektua burutu izana ziurtatzen duten fakturak edo beste ordainagiri batzuk.

Sarrera eta gastuen zerrenda
Sarrera eta gastuen zerrenda, helburu bererako beste diru-laguntzak, laguntzak edo diru-sarrerak jaso izana zehaztuz, hala badagokio.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Nire kudeaketak

Diru-laguntza emateko ebazpenean ekintza hori egin dela eta jasotako dirua horretan erabili dela justifikatzeko, erakundeek hurrengo agiriak aurkeztu beharko dituzte:

 • III. Eranskina -  Proiektua burutzeko deskribapen memoria.
  III. Eranskinaren arabera diru-laguntza jaso duen proiektu osoa burutu izanaren deskribapen memoria.
 • Toki erakundeko idazkariak igorritako ziurtagiria, diru-laguntza jaso duen proiektuaren helburuak bete izana jasotzen duena.
 • Diru-laguntza jaso duen proiektua burutu izana ziurtatzen duten fakturak edo beste ordainagiri batzuk.
 • Sarrera eta gastuen zerrenda, helburu bererako beste diru-laguntzak, laguntzak edo diru-sarrerak jaso izana zehaztuz, hala badagokio.

Euskadi.net-eko "Nire kudeaketak" aukeraren bidez aurkeztuko dira egiaztagiriak (elektronikoki sinatutako eta pdf formatuan eskaneatutako kopia).Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Gorakoa
Errekurtsoa Gorakoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organok batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Gorakoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2013/06/13 - 2013/07/13
Aurkezteko epe-muga:

Eskabideak aurkezteko hilabete izango da, Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik.

Ebazteko epea:

2013ko azaroaren 30a baino lehen ebatzi behar dira Agindu honen bidez emango diren diru-laguntza eskabideak.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Osasun eta Kontsumo Sailburua.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Osasun eta Kontsumo Sailburua.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.