Diru-asmorik gabe euskadin gizartearen alde osasun-arloan jarduten diren erakundeetzako laguntzak, gaixoen eta beren senideen bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak usuago erabiliz

LABURPENA
Titulua:
Diru-asmorik gabe euskadin gizartearen alde osasun-arloan jarduten diren erakundeetzako laguntzak, gaixoen eta beren senideen bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak usuago erabiliz
Xedea:

Gizarteari lagundu nahian jarduten diren diru-asmorik gabeko erakundeei laguntzak emateko deia zabaltzea, erakundeok gaixoei eta senideei finantzazioa eman diezaieten informazioaren eta komunikazioaren teknologia digitala ezartzeko, garatzeko eta erabiltzeko. Bi eratako laguntzak izango dira:

A modalitatea: Erakunde onuradunetan, sare sozial formatuko komunikazio digital interaktiborako sistemak diagnostikatzea, ezartzea eta zabaltzea, baldin lizentzien kode irekiko softwarean sortu badira eta sare horietan erakundearen egitura osatzen duten osagai guztiak sartzen badira: kideak, boluntarioak, osasun-arloko profesionalak, hezitzaileak eta bestelako herritarrak.

B modalitatea: Dagoeneko martxan diren sistema digitalen bitartez taxutzen diren ekintzak nahiz horien bidez ezarritako helburuak ebaluatzeko sistemak diseinatzeko eta aplikatzeko laguntzak.

Diru kopurua:

Guztira, laurehun mila (400.000) euro jarri dira Agindu honen helbururako. Diru-kopuru hori diru-laguntzen bi modalitateetarako izango da, honela banatuta:

 • Elkarteen barruan komunikazio digital interaktiborako sistemak diseinatu, abiarazi eta zabaltzeko: 350.000 €
 • Dagoeneko ezarrita dauden sistema digitalei eta sistema horietan ezarritako helburuen lorpenari buruzko ebaluazio-ikerketak egiteko: 50.000 €
Deialdiaren araudia:
 • AGINDUA, 2012ko urriaren 16koa (EHAA Zk. 214/2012)

  2012ko urriaren 16ko AGINDUA, Osasun eta Kontsumo Sailburuarena, EAEn, osasun-eremuan lan egiten duten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeei zuzendutako laguntzetarako deia zabaltzeko, zehazki, gaixo eta haien familien bizi-kalitatea hobetzen jardun eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera sustatzen dutenentzako.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Osasuna eta Kontsumoa
Deialdia egiten duen organoa:
Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Osasuna eta Kontsumoa
Egitura atal ebazlea:
Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntzako Sailburuordetza
Bertan emandako arreta:

-

Telefono bidezko arreta:

Ezagutzaren Gestioko eta ebaluazioko zuzendaria. Osasun eta Kontsumo Saila. Eusko Jaurlaritza:

 • Virginia Eguren 945 019 242

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Eskabideak, Osasun eta Kontsumo Saileko Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko Zuzendariari bidaliko zaizkio.
Donostia-San Sebastian kalea, 1.  01010 Vitoria-Gasteiz .

Zuzenean

 • Bilbao:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbao, (Bizkaia)
 • Donostia- San Sebastián:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz:
  Ramiro Maeztu, 10
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz.

Itzuli

Eskabideak, Osasun eta Kontsumo Saileko Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko Zuzendariari bidaliko zaizkio.
Donostia-San Sebastian kalea, 1.  01010 Vitoria-Gasteiz .

Zuzenean

 • Bilbao:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbao, (Bizkaia)
 • Donostia- San Sebastián:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz:
  Ramiro Maeztu, 10
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz.

Diru-asmorik gabe euskadin gizartearen alde osasun-arloan jarduten diren erakundeetzako laguntzak, gaixoen eta beren senideen bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko, informazioaren eta komunikazioaren tek

Gizarteari lagundu nahian jarduten diren diru-asmorik gabeko erakundeei laguntzak emateko deia zabaltzea, erakundeok gaixoei eta senideei finantzazioa eman diezaieten informazioaren eta komunikazioaren teknologia digitala ezartzeko, garatzeko eta erabiltzeko. Bi eratako laguntzak izango dira:

 • A modalitatea: Erakunde onuradunetan, sare sozial formatuko komunikazio digital interaktiborako sistemak diagnostikatzea, ezartzea eta zabaltzea, baldin lizentzien kode irekiko softwarean sortu badira eta sare horietan erakundearen egitura osatzen duten osagai guztiak sartzen badira: kideak, boluntarioak, osasun-arloko profesionalak, hezitzaileak eta bestelako herritarrak.
 • B modalitatea: Dagoeneko martxan diren sistema digitalen bitartez taxutzen diren ekintzak nahiz horien bidez ezarritako helburuak ebaluatzeko sistemak diseinatzeko eta aplikatzeko laguntzak.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

EAEn, pertsona gaixoen eta haien senideen bizi-kalitatea hobetzeko asmoz jarduten diren diru-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeak.

 • Ezingo dute parterik hartu, zigor- edo administrazio-zehapenen bat izateagatik, diru-laguntza publikoakeskuratzeko aukera galdu dutenek.
 • Laguntzen xede diren ikastaroak Osasungintzako Lanbideen Etengabeko Prestakuntzarako Euskal Kontseiluak egiaztatu beharko ditu
PRESTAZIOA
Dotazioa:

Guztira, laurehun mila (400.000) euro jarri dira Agindu honen helbururako. Diru-kopuru hori diru-laguntzen bi modalitateetarako izango da, honela banatuta:

 • Elkarteen barruan komunikazio digital interaktiborako sistemak diseinatu, abiarazi eta zabaltzeko: 350.000 €
 • Dagoeneko ezarrita dauden sistema digitalei eta sistema horietan ezarritako helburuen lorpenari buruzko ebaluazio-ikerketak egiteko: 50.000 €
Muga:

Eskatutako zenbatekoa

Ordainketa modua:

Lehenengo ordainketa, emango den zenbatekoaren % 50, berehala egingo da, hots, laguntzaren ebazpena onartzen eta argitaratzen denean; betiere, erakunde onuradunak, ebazpena egin eta hamar eguneko epean, laguntzari berariaz uko egiten ez badio.

Bigarren ordainketa egiteko, proiektuko fase guztiak burutu behar dira, eta dokumentu hauek aurkeztu behar dira, 2013ko otsailaren 28a baino lehenago:

a) Sistemaren garapenari eta ezarpenari buruzko txosten teknikoa eta, halakorik bada, erabiltzaileentzako liburuxka, bai eta ezarritako komunikazio-sistema digitalean sartzeko gakoak ere, amaierako produktua ikusteko.

b) Diruz lagundutako jarduerarekin lotutako diru-sarreren eta gastuen balantzea eta komunikazio-sistema digitala diagnostikatzeko, diseinatzeko, ezartzeko eta hedatzeko diru-laguntzaren kontura egindako ordainketen jatorrizko fakturak edo froga-balio baliokidea duten agiriak, merkataritza-trafiko juridikoan baliozkoak direnak edo administrazio-eraginkortasuna dutenak; betiere, faktura eta agiri horiek lehenago aurkeztu ez badira.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea:
Dirulaguntza eskatzeko, eskabidea aurkeztu behar da azalpenetan adierazten den dokumentazioa erantsiz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
I. Eranskina (A modalitatea) (Eskaera)

Komunikazio digital interaktiboko sistema baten diagnostikoa eta diseinua egiteko, eta sistema hori ezartzeko eta hedatzeko dirulaguntza eskaera

II. Eranskina (B modalitatea) (Eskaera)

Ezarrita dauden sistema digitalei buruzko ebaluazio-azterketak eta horiek ezartzearekin proposatu ziren helburuak lortu diren jakiteko ebaluazio-azterketak egiteko diru-laguntza eskaera

III. Eranskina (Memoria) (Eskaera)

komunikazio digital interaktiboko sistema baten diagnostikoa eta diseinua egiteko, eta sistema hori ezartzeko eta hedatzeko diru-laguntza eskaeraren memoria

IV. Eranskina (Erakundearen datuak) (Eskaera)

Erakundearen datuak (paperean ez ezik, euskarri informatikoan ere bidali behar dira).

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Aportación de Documentación
Aportación de Documentación:
El/La interesado/a deberá de presentar, para la aportación de documentos requeridos por la administración o que el/la propio/a interesado/a estime conveniente aportar el siguiente formulario indicando los documentos que adjunta.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Aportación de Documentación (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la aportación de documentos requeridos por la administración.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Ampliación de Plazo
Ampliación de Plazo:
Cuando la solicitud de iniciación no reúna los requisitos exigidos en la normativa específica de convocatoria requerirá al/a interesado/a para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. El/La interesado/a, siempre y cuando no sea un procedimiento de concurrencia competitiva, puede solicitar la ampliación del plazo para la subsanación o la aportación de los documentos requeridos presentando el siguiente formulario cumplimentado. Este plazo puede ser ampliado en cinco días siempre y cuando la aportación de los documentos presente dificultades especiales.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Ampliación de Plazo (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la ampliación de plazo de subsanación.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Modificación Datos Notificación
Modificación Datos Notificación:
El/La interesado/a puede modificar sus datos personales de notificación en este procedimiento rellenando el formulario adjunto en el que indicará el canal por el que desea recibir las notificaciones y el idioma.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Modificación Datos Notificación (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la modificación de datos personales de notificación en el procedimiento.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Desistimiento
Desistimiento:
El/La Interesado/a tendrá derecho a desistir de su solicitud una vez realizada la misma, en cualquier momento hasta que haya sido dictada la resolución. El desistimiento no impide al/a interesado/a seguir conservando los derechos que le amparan que podrá hacer valer, si lo desea, en otro procedimiento.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Desistimiento (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar desistimiento de su solicitud
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Aceptación de la Ayuda
Aceptación de la Ayuda:
Si el/la interesado/a está conforme con la ayuda concedida puede aceptarla cumplimentando el formulario que se le facilita. En este caso, la Administración continuará, una vez recepcionada la aceptación, con los trámites necesarios para el pago de la ayuda.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Aceptación de la Ayuda (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la aceptación de la ayuda concedida.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Renuncia
Renuncia:
El/La Interesado/a tendrá derecho a renunciar a la continuación del procedimiento o a la ayuda solicitada, una vez pasado dictada la resolución de la misma, si bien, el/la interesado/a que renuncia, pierde los derechos que le amparan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Renuncia (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para solicitar la renuncia respecto a la continuación del procedimiento o ayuda solicitada.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Recurso Alzada
Recurso Alzada:
El recurso de alzada es un recurso de carácter administrativo a través del cual se busca que un órgano administrativo revise un acto dictado por otro órgano dependiente jerárquicamente de él, buscando que enmiende conforme a Derecho el acto del órgano inferior.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Recurso Alzada (Doc. Ayuda)
Formulario a rellenar por el/la interesado/a para la interposición de recurso de alzada
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/11/07 - 2012/12/07
Aurkezteko epe-muga:

Aurkezteko epe-muga: 2012/12/07

Ebazteko epea:

Deialdia EHAAn argitaratzen den hurrengo egunaren hiru hilabeteren buruan.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Osasun eta Kontsumo Sailburua.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Osasun eta Kontsumo Sailburua.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.