Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerlanak egiteko bekak

LABURPENA
Titulua:
Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerlanak egiteko bekak
Xedea:

Xedea hiru beka ematea da, 2013. urtean emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzen lagunduko duten ikerlanak egiteko.

Diru kopurua:

Hirurogeita bederatzi mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzi (69.999,00) eurokoa izango da; horietatik 46.666 euro 2013ko ordainketa-kredituei dagozkie, eta gainerakoa, 23.333 euro, 2014ko konpromiso-kredituei

Deialdiaren araudia:
 • 2012ko azaroaren 5eko Ebazpena (EHAA Zk. 238/2012)

  Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzen­dariarena, 2013. urtean emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerlanak egiteko hiru beketarako deialdia onartzen duena.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Erakundea
Deialdia egiten duen organoa:
EMAKUNDEko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Erakundea
Egitura atal ebazlea:
EMAKUNDEko Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzen lagunduko duten ikerlanak egiteko bekak

Xedea hiru beka ematea da, 2013. urtean emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzen lagunduko duten ikerlanak egiteko.

1.- Beka-mota bakoitzaren edukia ikerketa-gai hauei buruzkoa izango da:

a) 1. beka mota: emakumeen ekarpenak eta aukerak berrikuntza-testuinguruetan, ekonomia eredu berriak beharrezko dituen mundu aldakor honetan.

b) 2. beka mota: egoerak eta desberdintasunak aztertzea askotariko bereizkeria jasateko arriskuan dauden emakumeen kolektiboan, eta bereziki, baliabide sozial eta ekonomikoez baliatzerakoan, eta segurtasunean.

 c) 3. beka mota: emakumeen presentzia, eragina eta ordezkaritza informazio eta komunikazio bideetan. Komunikabideetako edukien azterketa, emakumeen eta gizonen berdintasunaren ikuspegitik.

 2.- Beka eskatzen duten pertsonek edo taldeek beka-mota baterako baino gehiagorako proiektuak aurkez ditzakete. 

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Pertsonek edo taldeek.

1.- Bekak jaso ditzaketen pertsonek edo taldeek betekizun hauek bete beharko dituzte:

a)  Ikerlana Euskal Autonomia Erkidegoan egitea.

b)  Argitaratu beharreko ikerlana hizkera ez sexistaz idaztea.

c)   Aurrez beste erakunde publiko edo pribaturen baten beka berdin edo antzekorik jaso gabeak izatea.

2.- Eskaera egiten duten banakoak edo taldeak izaera bereko beka, diru-laguntza edo laguntzen esparruan itzulketa- edo zehapen-prozesuren batean sartuta badaude eta laguntzak esleitzen bazaizkie, itzulketa- edo zehapen-prozesua amaitu egin beharko da laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

3.- Baldin eta hainbat eskatzailek ikerlan bakarra aurkezten badute, horien titular-kide direnek euren arteko bat izendatu beharko dute Administrazioaren aurrean koordinatzaile eta ordezkari izan dadin. 

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Beka bakoitza 23.333 eurokoa izango da.

Ordainketa modua:

Hiru zatitan ordainduko da:

Lehenengoa, ebatzi bezain laster;

Bigarrena, egindako ikerlanaren hiruhileroko lehen informazioa ontzat ematean; eta

Hirugarrena, bekaren helburu den azterlana jaso eta baloratutakoan.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabidea eta agiriak aurkeztea
Eskabidea eta agiriak aurkeztea:
Diru-laguntza eskatzeko, eskabide-formularioa aurkeztu behar da, agiriak aurkezteko Jarraibideetan zerrendatzen den agiri-sortarekin batera. Izapidetzeari hasiera eman dakioke paper-euskarrian zein euskarri telematikoan. Izapidetzearen hasierak ez du behartzen euskarri berean jarraitzera. Izapidetzearen jarraipena, paper-euskarrian aukeratu bada, fitxa honetan zehazten da. Telematikoa bada, Nire gestioak atalaren bidez burutzen da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskabidea (Eskaera)

Eskabide-inprimakia pdf betegarri bat da, pertsona interesdunak bete, inprimatu eta entregatu dezakeena eskabideak aurkezteko lekuetan.

I. eranskina - Beka mota (Laguntza emateko dokumentua)

Hurrengo eranskinean eskatzaileak/eskatzaileek adierazi behar du/dute zer beka eskatuko duen/duten.
Beka mota bakoitzaren edukia ondoko ikerketa helburu hauen gainekoa izango da:

  1. Motako beka: emakumeen ekarpenak eta aukerak berrikuntza-testuinguruetan, ekonomia eredu berriak beharrezko dituen mundu aldakor honetan.
  2. Motako beka: egoerak eta desberdintasunak aztertzea askotariko bereizkeria jasateko arriskuan dauden emakumeen kolektiboan, eta bereziki, baliabide sozial eta ekonomikoez baliatzerakoan eta segurtasunean.
  3. Motako beka: emakumeen presentzia, eragina eta ordezkaritza informazio eta komunikazio bideetan. Komunikabideetako edukien azterketa, emakumeen eta gizonen berdintasunaren ikuspegitik.

OHARRA:
Eskatzaileak edo eskatzaile taldeak nahi beste ikerketa proiektu aurkeztu ahalko dituzte beka mota batera baino gehiagora. Dena den, kasu horretan, eskaera bana aurkeztu beharko dute beka mota bakoitzerako.

II. eranskina - Adierazpenak eta adostasunak (Laguntza emateko dokumentua)

Eranskina pertsonen taldeek besterik ez dute aurkeztu beharko. Kasu horretan, taldekide bakoitzak “II. eranskina - Taldeko arduradunen adierazpenak” dokumentua aurkeztu beharko du.

III. eranskina - Memoria (Laguntza emateko dokumentua)

Gauzatuko den azterlanaren deskripzioa bete eta aurkeztu beharko da.

IV. eranskina - Curriculuma (Laguntza emateko dokumentua)

Ikerketa gauzatzeaz arduratuko den pertsonaren edo taldeko kideen curriculumak horien trebakuntza eta esperientzia jaso beharko du, bai generoaren alorrean, bai ikerlanaren gaiaren inguruan, eskatutako bekarekin bat.

OHARRA:
Pertsona talde bat izanez gero, bakoitzaren curriculum bat erantsi beharko da.

 

V. eranskina - Bidalitako dokumentazioa (Laguntza emateko dokumentua)

Eskatzaileak bete eta eskaerarekin batera aurkeztu beharko dituen dokumentuen zerrenda ageri da.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabidea

Eskabide-inprimakiak lotura zuzena du izapidetze telematikoarekin, hortaz, zihurtagiri elektroniko baten bidez identifikatzeko eskatzen da:

 • Pertsona fisikoentzat: NAN, ONA, Herritar-Zihurtagiria

Eskabidearekin batera agiri jakin batzuk aurkeztu behar dira.

Eskera formularioarekin batera, dokumentazio zehatza aurkeztu behar da.
Gomendagarria da aurkeztu behar dituzun ziurtagiriak lortzea, izapideak adierazi aurretik; baita beharrezkoak izan daitezkeen beste formulario batzuk betetzea ere eta zure ordenagailuan gordetzea.

Dokumentazioa:

Hurrengo eranskinean eskatzaileak/eskatzaileek adierazi behar du/dute zer beka eskatuko duen/duten.
Beka mota bakoitzaren edukia ondoko ikerketa helburu hauen gainekoa izango da:

  1. Motako beka: emakumeen ekarpenak eta aukerak berrikuntza-testuinguruetan, ekonomia eredu berriak beharrezko dituen mundu aldakor honetan.
  2. Motako beka: egoerak eta desberdintasunak aztertzea askotariko bereizkeria jasateko arriskuan dauden emakumeen kolektiboan, eta bereziki, baliabide sozial eta ekonomikoez baliatzerakoan eta segurtasunean.
  3. Motako beka: emakumeen presentzia, eragina eta ordezkaritza informazio eta komunikazio bideetan. Komunikabideetako edukien azterketa, emakumeen eta gizonen berdintasunaren ikuspegitik.

OHARRA:
Eskatzaileak edo eskatzaile taldeak nahi beste ikerketa proiektu aurkeztu ahalko dituzte beka mota batera baino gehiagora. Dena den, kasu horretan, eskaera bana aurkeztu beharko dute beka mota bakoitzerako.

 • II. Eranskina - Taldeko arduradunen adierazpenak (laguntza Dok)
  Eranskina pertsonen taldeek besterik ez dute aurkeztu beharko. Kasu horretan, taldekide bakoitzak “II. eranskina - Taldeko arduradunen adierazpenak” dokumentua aurkeztu beharko du.
 • III. Eranskina - Ikerlanaren memoria  (laguntza Dok)
  Gauzatuko den azterlanaren deskripzioa bete eta aurkeztu beharko da.
   
 • IV. Eranskina - Curriculum Vitae (laguntza Dok)
  Ikerketa gauzatzeaz arduratuko den pertsonaren edo taldeko kideen curriculumak horien trebakuntza eta esperientzia jaso beharko du, bai generoaren alorrean, bai ikerlanaren gaiaren inguruan, eskatutako bekarekin bat.

  OHARRA:
  Pertsona talde bat izanez gero, bakoitzaren curriculum bat erantsi beharko da.

 • V. Eranskina - Bidali Beharreko Dokumentuak (laguntza Dok)
  Eskatzaileak bete eta eskaerarekin batera aurkeztu beharko dituen dokumentuen zerrenda ageri da. 

 Elektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide berariazkoak
Berariazko izapideak dira, kasuan kasuko laguntzako prozedura motaren arabera, pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin behar dituenak, administrazioak hori egitea eskatzen dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki baduzu.
Kanal elektronikoa aukeratu baduzu, ordea, izapideak "Nire Kudeaketak" atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Onarpena
Onarpena:
Interesduna ados badago emandako diru-laguntzarekin eskuragarri dagoen formularioa betez onar dezake.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Diru-laguntza onartzea (Laguntza emateko dokumentua)

Emandako diru-laguntza onartzeko interesdunak bete behar duen Formularioa.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Onarpena

En el supuesto de que la persona beneficiaria, haya seleccionado el canal electrónico, deberá cumplimentar el trámite de aceptación desde el entorno "Mis Gestiones".Justifikazioa
Justifikazioa:
Laguntzaren onuraduna edo onuradunek, hiru hilez behin justifikatuko diote Emakunderi-Emakumearen Euskal Erakundeari egindako lana eta lortutako emaitzak, horretarako zehaztuko den egutegiaren arabera.
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Ikerketa proiektua

  Deialdi honetan ezarritako 10 hileko epea amaitu ondoren, onuradunak/onuradunek amaitutako proiektuaren alea bidali beharko du/dute.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Ikerketa proiektua

Deialdi honetan ezarritako 10 hileko epea amaitu ondoren, onuradunak/onuradunek amaitutako proiektuaren alea bidali beharko du/dute, “nire kudeaketak” ataleko “dokumentazioa aurkeztu” aukeraren bidez.Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Berraztertzea
Errekurtsoa Berraztertzea:
Errekurtsoa aurkeztuko da errekurritutako egintza eman duen organo berberean. Administrazio bidea amaitzen duten egintzen aurka jarriko da.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Berraztertzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/12/12 - 2013/02/11
Aurkezteko epe-muga:

2013ko otsailaren 11 (hau barne).

Ebazteko epea:

Eskabideak ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea sei hilekoa izango da gehienez ere, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera. (2012ko abenduaren 12tik hasita, sei hilabete gehienez)

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  EMAKUNDEko Zuzendaritza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  EMAKUNDEko Zuzendaritza.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: Hilabete 1.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.