Gizarte-ekimenekoak izanik irabazi asmorik ez duten erakundeei zuzendutako laguntzak, gaixoen eta beren familien bizi-kalitatea hobetzera zuzendutako jarduerak EAEn garatzen dituztenean

LABURPENA
Titulua:
Gizarte-ekimenekoak izanik irabazi asmorik ez duten erakundeei zuzendutako laguntzak, gaixoen eta beren familien bizi-kalitatea hobetzera zuzendutako jarduerak EAEn garatzen dituztenean
Xedea:

Gaixotasunen bat duten pertsonen eta beren familien ongizatea eta bizi-kalitatea areagotzera zuzendutako jarduerak gauzatzea sustatzea. Gaixotasunari buruzko informazioa eta prestakuntza hobetzea eta gaixotasuna duten pertsonen eta beren familien auto zaintza ahalbidetzea.

2012ko ekitaldian egin diren jarduerak finantzatzeko dira laguntza horiek, hain zuzen, honako helburu hauek betetzeko:

a) Gaixotasunen bat duten pertsonen kolektiboei eta haien senideei trebetasunak eta baliabideak garatzen laguntzea, euren burua zaintzeko ahalmena maximizatzeko eta autonomia areagotzeko.

b) Gizarte- eta osasun-premien arloan, gaixoei laguntza eta jarraibideak ematea.

c) Gaixoek eta haien familiek dena delako gaixotasunari buruz, haren arrisku-faktoreei buruz eta bizi-ohitura egokienei buruz duten ezagutza eta informazioa sakontzea.

d) Gaixoek osasun aldetik besteekiko dituzten desberdintasunak gutxitzea.

Diru kopurua:

Deialdi honetarako aurrekontua 300.000 eurokoa da.

Deialdiaren araudia:
 • AGINDUA, 2012ko abuztuaren 21ekoa (EHAA Zk. 173/2012)

  AGINDUA, 2012ko abuztuaren 21ekoa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena. Honen bidez, gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak EAEn egiten dituzten eta irabaziasmorik ez duten ekimen sozialeko entitateei laguntzak emateko deialdia egiten da.

Araudia:
 • 1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, azaroaren (EHAA Zk. 11/1998)

  1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena (EHAA - 1998ko urtarrilak 19)

   

   

 • 698/1991 DEKRETUA, abenduaren 17koa (EHAA Zk. 26/1992)

  698/1991 DEKRETUA, abenduaren 17koa, Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena (EHAA – 1992ko otsailak 7)

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Osasuna eta Kontsumoa
Deialdia egiten duen organoa:
Osasun Publikoko Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Osasun Sailburuordetza
Egitura atal ebazlea:
Osasun Publikoko Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

-Arabako Osasuneko Lurralde Zuzendaritza eta Osasun Publikoko Zuzendaritzaordea:
Olaguibel, 38, 01004- Vitoria-Gasteiz; Santiago, 11, 01002  Vitoria-Gasteiz
-Bizkaiko Osasuneko Lurralde Zuzendaritza eta Osasun Publikoko Zuzendaritzaordea:
Gran Vía, 85, 48011- Bilbo; Rekalde Zumarkalea, 39A, 48010 -Bilbao
-Gipuzkoako Osasuneko Lurralde Zuzendaritza eta Osasun Publikoko Zuzendaritzaordea:
Sancho el sabio, 35, 20010 Donostia; Navarra etorbidea, 4, 20013 Donostia

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
Telefono bidezko arreta:

ARABA. Osasun Sustapenerako Unitatea - 945-01.71.75
BIZKAIA. Osasun Sustapenerako Unitatea - 94-403.15.48
GIPUZKOA. Osasun Sustapenerako Unitatea - 943-02.27.18
Eusko Jaurlaritzako Egoitza Nagusia: 945-01.92.03

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

-Arabako Osasuneko Lurralde Zuzendaritza eta Osasun Publikoko Zuzendaritzaordea:
Olaguibel, 38, 01004- Vitoria-Gasteiz; Santiago, 11, 01002  Vitoria-Gasteiz
-Bizkaiko Osasuneko Lurralde Zuzendaritza eta Osasun Publikoko Zuzendaritzaordea:
Gran Vía, 85, 48011- Bilbo; Rekalde Zumarkalea, 39A, 48010 -Bilbo
-Gipuzkoako Osasuneko Lurralde Zuzendaritza eta Osasun Publikoko Zuzendaritzaordea:
Sancho el sabio, 35, 20010 Donostia; Navarra etorbidea, 4, 20013 Donostia

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

Itzuli

-Arabako Osasuneko Lurralde Zuzendaritza eta Osasun Publikoko Zuzendaritzaordea:
Olaguibel, 38, 01004- Vitoria-Gasteiz; Santiago, 11, 01002  Vitoria-Gasteiz
-Bizkaiko Osasuneko Lurralde Zuzendaritza eta Osasun Publikoko Zuzendaritzaordea:
Gran Vía, 85, 48011- Bilbo; Rekalde Zumarkalea, 39A, 48010 -Bilbo
-Gipuzkoako Osasuneko Lurralde Zuzendaritza eta Osasun Publikoko Zuzendaritzaordea:
Sancho el sabio, 35, 20010 Donostia; Navarra etorbidea, 4, 20013 Donostia

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

Gaixoen bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak egiteko laguntzak.

Gaixotasuna duten pertsonei eta beren familiei gaixotasunari buruz ematen zaien prestakuntza hobetzea eta auto zaintza ahalbidetzea.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Gizarte-ekimenekoak izanik irabazi asmorik ez duten erakundeak, gaixoen eta beren familien bizi-kalitatea hobetzera zuzendutako jarduerak EAEn garatzen dituztenean.  Gaixotasunen bat duten pertsonen eta beren familien auto zaintzarako ahalmena  areagotzeko gaitasunak eta baliabideak garatzeko, autonomia handitzeko eta prestakuntza hobea izateko 2012. urtean egindako proiektuak.

1.- Deialdi honetako laguntzak eskatzeko, 1/1997 Legegintzako Dekretuan adierazitako betekizunak bete behar dituzte entitate eskatzaileek, eskaerak aurkezteko epea amaitzerako bete ere (dekretu hori 1997ko azaroaren 11koa da, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen du, eta otsailaren 18ko 4/2005 Legeak aldatu zuen). Horiez gainera, beste betekizun hauek ere izango dituzte entitateek:

a) Legearen barruan sortuak izan, eta dagozkien erregistroetan behar bezala erregistratuta egon behar dute, diru-laguntzen deialdia baino urtebete lehenagotik, gutxienez.

b) Irabazi asmorik ez izatea, edozein delarik ere izaera juridikoa.

c) Gaixoen eta/edo haien familien bizi-kalitatea hobetzeko asmoz jardun behar dute, eta elkartzeko, hitz egiteko eta laguntzeko guneak eratu.

d) Euskal Autonomia Erkidegoan egin behar dute lan, eta, beraz, han izan behar dute egoitza edo ordezkaritzaren bat.

 

2.- Zehapen administratibo edo penala jaso dutelako diru-laguntzak eta laguntza publikoak jasotzeko aukera galdu duten entitateek ezin izango dute lehiaketan parte hartu, jasotako zigorrak ezartzen duen aldian. Era berean, ez dute parte hartzerik izango horretarako ezgaitzen dituen debeku legalen bat duten entitateek, sexu-bazterkeriagatik ezarritako debekuak barne.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

Deialdi honetarako aurrekontua 300.000 eurokoa da.

Muga:

Diru-laguntzaren xede izan daitezke zuzenean eta objektiboki diruz lagundutako programarekin lotuta dauden jarduerei dagozkien gastuak, erakundeak aurkeztutako proiektuan behar bezala zehaztuta badaude, eta faktura bidez zurituta badaude. Gastu horiek diru-laguntza eman aurretik sortutakoak ere izan daitezke, betiere 2012. urtean sortutakoak badira. Laguntza bakoitzaren zenbatekoa jardueraren aurrekontu osoaren %80 artekoa izan daiteke.

Ordainketa modua:

Esleitutako diru-laguntzak honela ordainduko dira:

- % 80, laguntza onartzen den momentuan, ebazpena onartu eta argitaratu ostean, eta uko egiteko epea, edo presuntzioz onartzekoa, igarota.

- Gainerako % 20, diruz lagundutako proiektua bukatu ondoren, eta justifikazio-agiria aurkeztu ondoren.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskabidea eta agiriak aurkeztea
Eskabidea eta agiriak aurkeztea :
Diru-laguntza eskatzeko, eskaera-orria aurkeztu behar da, aurkeztu beharreko agirien jarraibideetan deskribatzen den dokumentazioarekin batera. Izapidetzea erlaitzetan zehazten diren bideetako edozein erabiliz abiarazi daiteke (presentziala eta elektronikoa). Izapidetzea bide batetik edo bestetik abiarazteak ez du esan nahi izapidetzearekin bide horretatik jarraitu behar denik. Izapidetzearen jarraipena, hautatutako bidea presentziala baldin bada, fitxa honetan zehazten da. Hautatutako bidea telematikoa baldin bada, berriz, "Nire kudeaketak" ataletik jarraitu behar da izapidetzea.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
I. ERANSKINA - ESKAERA (Eskaera)

Eskabide-inprimania pdf betegarri bat da, pertsona eta/edo erakunde interesdunak eskabideak aurkezteko lekuetan bete, inprimatu eta entregatu dezaketena.

II. ERANSKINA - PROIEKTUA (Eskaera)

Gaixotasunen bat duten pertsonen eta beren familien osasuna eta ongizatea hobetzera bideratutako jarduera sustatzeko diru-laguntza eskatzeko memoria.

III. ERANSKINA - ERAKUNDEAREN DATUAK BILTZEKO INPRIMAKIA (Eskaera)

Erakundearen datuak biltzeko inprimakia.

HIRUGARRENAREN ALTA (Eskaera)

Eusko Jaurlaritzaren hirugarren interesdunaren alta inprimakia.

ORDEZKARITZA LEGALA (Laguntza emateko dokumentua)

Eskaera sinatzen duen pertsona/erakundea Elkartea eratzeko estatutuetan agertzen den zuzendaritza batzordeko kide ez denean, ordezkaritza legala egiaztatzen duen dokumentazioa.

Dokumentazioa:
 • Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak

  Jarraibide hauetan deskribatzen da nola aurkeztu behar den deialdian eskatzen den dokumentazioa. Kasu bakoitzean zehazten dira dauden aukerak.

  Izapideak egiteko hautatu den bidea edozein dela ere, dokumentazioa paperean edo elektronika bidez aurkeztu daiteke, edo administrazioari datua lortzeko baimena eman dakioke.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskabide orria

Eskabide-orriak esteka zuzena du izapidetze elektronikoarekin: Horretarako, ziurtagiri elektroniko batekin identifikatzeko eskatuko dizu:

 • Pertsona fisikoentzat: NANen, ONA, Herritar Ziurtagiria
 • Pertsona juridikoentzat: Entitatearen ziurtagiria

Gomendatzen dugu aurkeztu beharreko ziurtagiriak edukitzea izapidetzen hasi baino lehen, eta beste formularioak bete eta nork bere ordenagailuan gordetzea.

Eskabide-orriarekin batera, dokumentazio hau aurkeztu behar da:

Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak
Jarraibide hauetan deskribatzen da nola aurkeztu behar den deialdian eskatzen den dokumentazioa. Kasu bakoitzean zehazten dira dauden aukerak.

Izapideak egiteko hautatu den bidea edozein dela ere, dokumentazioa paperean edo elektronika bidez aurkeztu daiteke, edo administrazioari datua lortzeko baimena eman dakioke.Elektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide berariazkoak
Berariazko izapideak dira, kasuan kasuko laguntzako prozedura motaren arabera, pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin behar dituenak, administrazioak hori egitea eskatzen dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki baduzu.
Kanal elektronikoa aukeratu baduzu, ordea, izapideak "Nire Kudeaketak" atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Justifikapena
Justifikapena:
Aurkezteko epea: 2012ko abenduaren 10
Diru-laguntzaren xedea bete dela justifikatu ahal izateko, eta jasotako dirua behar bezala aplikatu dela justifikatu ahal izateko, erakundeek honakoak aurkeztuko dituzte: txosten tekniko bat, non aurreikusitako helburuak zein mailatan bete diren deskribatuko den; 2012ko gastuen memoria, edo kontu zurigarria, non aurkezten diren dokumentuak, kontzeptuak, zenbatekoak eta gastua nahiz diruz lagundutako jarduera egin dela zuritzen duten agiriak zerrendatzen diren.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
IV. ERANSKINA - PROIEKTUA JUSTIFIKATZEN DUEN MEMORIA ETA MEMORIA EKONOMIKOA (Laguntza emateko dokumentua)

Proiektua justifikatzen duen memoria eta memoria ekonomikoa proiektua justifikatzen duen memoria eta memoria ekonomikoa.

Dokumentazioa:
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Nire gestioak

Diru-laguntzaren xedea bete dela justifikatu ahal izateko, eta jasotako dirua behar bezala aplikatu dela justifikatu ahal izateko, erakundeek honakoak aurkeztuko dituzte: IV. Eranskina – Diruz lagundutako proiektuaren ebaluazio memoria.

Dokumentazioa aurkezteko jarraibideak - Kanal elektronikoaren bidezko justifikazioa

Diru-laguntza emateko ebazpenean ekintza hori egin dela eta jasotako dirua horretan erabili dela justifikatzeko, erakundeek jarraibide hauetan agertzen diren agiriak aurkeztu beharko dituzte bere epean.Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Gorakoa
Errekurtsoa Gorakoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organok batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Gorakoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2012/09/06 - 2012/10/05
Ebazteko epea:

Deialdia EHAAn argitaratzen den hurrengo egunaren bost hilabeteren buruan

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Osasun eta Kontsumo Sailburua.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Osasun eta Kontsumo Sailburua.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.