Kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubide eta interesak sustatu eta babestearren, toki erakundeei eta haiek sustatutako erakundeei dirulaguntzak emateko 2012.

LABURPENA
Titulua:
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubide eta interesak sustatu eta babestearren, toki erakundeei eta haiek sustatutako erakundeei dirulaguntzak emateko 2012.
Xedea:

Zeri eman laguntza:

 • Kontsumitzaileei informazioa emateko udal bulegoen (KIUB) gune eta zerbitzuen funtzionamendua eta jarduerak, alegia, kontsumitzaileei eta erabiltzaileei argibideak eta prestakuntza emateko jarduerak eta gune eta zerbitzuon argitalpenak argitaratu eta zabaltzekoak.
 • Kontsumoari dagozkion ikuskapenak egitea agindu honen eranskinean dagoen zerrendan adierazten diren sektoreetan.
 • Kontsumitzaileei informazioa emateko udal bulegoen gune eta zerbitzuak instalatzea, eraberritzea, handitzea, hornitzea edo lekuz aldatzea.
Diru kopurua:

Laguntzak euren artean bateragarri izango dira, eta hiru eratara emango:

 1. Funtzionamendu gastuetarako eta ekintzak egiteko laguntzak.
  Guztira 859.171 euro izango dira. Laguntzak aurkeztutako aurrekontutik %70 izango da, eta onuradun batek 60.000 euro jaso ditzake, gehienez ere.
 2. Aginduaren eranskinean jasotzen den zerrendako arloetan kontsumoko ikuskaritzak egitetik sortutako gastuetarako.
  Guztira 80.000 euro izango dira. Laguntzak aurkeztutako aurrekontutik %70 izango da, eta onuradun batek 20.000 euro jaso ditzake, gehienez ere.
 3. KIUBetako instalazioak, berritzeko eta ekipatzeko gastuetarako laguntzak 19.399 euro izango dira.
  Laguntzak aurkeztutako aurrekontutik %70 izango da, gehienez ere.
Araudia:
 • AGINDUA, 2010eko otsailaren 17koa (EHAA Zk. 37/2010)

  Osasun eta Kontsumo sailburuarena. Honen bitartez, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubide eta interesak sustatu eta babestearren, toki erakundeei eta haiek sustatutako erakundeei diru laguntzak emateko programa arautzen da.

 • EBAZPENA, 2011ko abenduaren 15ekoa (EHAA Zk. 245/2011)

  Kontsumoko zuzendariarena. Honen bitartez, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubide eta interesak sustatu eta babesteko, Toki Erakundeei eta haiek sustatutako erakundeei diru-laguntzak emateko 2012 ekitaldirako deialdia argitaratzen da.

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua
Deialdia egiten duen organoa:
Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua
Erakunde erabakigarria:
Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua
Egitura atal ebazlea:
Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua
Bertan emandako arreta:

Eusko Jaurlaritza
Osasun eta Kontsumo Saila
Kontsumo Zuzendaritza
Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Telefono bidezko arreta:

Kontsumo zuzendaritza
Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Margarita Gonzalez de Heredia
Tel.: 945 01 99 48
E-posta: m-gonzalezheredia@ej-gv.es

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

Itzuli

Herritarren arretako bulegoak

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz

Kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubide eta interesak sustatu eta babestearren, toki erakundeei eta haiek sustatutako erakundeei dirulaguntzak emateko 2011.

Zeri eman laguntza:

 • Kontsumitzaileei informazioa emateko udal bulegoen (KIUB) gune eta zerbitzuen funtzionamendua eta jarduerak, alegia, kontsumitzaileei eta erabiltzaileei argibideak eta prestakuntza emateko jarduerak eta gune eta zerbitzuon argitalpenak argitaratu eta zabaltzekoak.
 • Kontsumoari dagozkion ikuskapenak egitea agindu honen eranskinean dagoen zerrendan adierazten diren sektoreetan.
 • Kontsumitzaileei informazioa emateko udal bulegoen gune eta zerbitzuak instalatzea, eraberritzea, handitzea, hornitzea edo lekuz aldatzea.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

-

PRESTAZIOA
Dotazioa:
-
Muga:
-
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskaera
Eskaera:
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubide eta interesak sustatu eta babestearren, toki erakundeei eta haiek sustatutako erakundeei dirulaguntzak emateko 2011.
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Erantsi beharreko agiriak
  • Eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira, oro har:
   • Organo eskumendunak laguntza eskatzeko hartutako erabakiaren egiaztagiria. Zehazki zenbateko laguntza eskatzen den adierazi behar da.
   • Udalaren idazkaritzak edo organo eskumendunak egindako ziurtagiria. Datu hauek zehaztu behar ditu: bulegoa jendearentzat zein ordutan egoten den irekita, kontsumitzaile eta erabiltzaileen galderei erantzuteko eta haien erreklamazio nahiz salaketak bideratzeko.
    Herri bati euren zerbitzuak ematen dizkieten udalerriak edo mankomunitateak:
    • 20.000 biztanle baino gehiago dituzten herrietan, gutxienez 20 orduz egongo dira irekita.
    • 10.000-20.000 biztanle dituzten herrietan, gutxienez 8 orduz egongo dira irekita.
    • 10.000 biztanle baino gutxiago dituzten herrietan, gutxienez 4 orduz egongo dira irekita.
   • Diru-laguntzaren gai diren jarduerak egiteko beste erakunde batzuei egindako eskabideei buruzko egiaztagiria, udalaren idazkaritzak edo organo eskumendunak egina.
   • Udalaren Idazkaritzaren edo organo eskudunaren ziurtagirira, Udalerrian, Mankomunitatean edo Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoak bere zerbitzuak garatzen dituen arean deialdiaren aurreko urteko abenduaren 31n zegoen biztanleriari buruzkoa.
   • Zerbitzua merkataritza-sozietate baten bitartez kudeatzen bada, zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean egotearen ziurtagiria.
  • Eskatutako laguntza funtzionamendu eta jarduerak baldin bada aurreko paragrafoan aipatutakoaz gain, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:
   • Deialdiaren aurreko ekitaldian kontsumo-arloan Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoak garatutako jardueren ziurtagiri xehatua.
   • Deialdiaren aurreko urtean KIUBak kontsumoari buruz egindako jardueren memoria xehatua, eta uneko urtean egingo dituen jardueren proiektua.
   • Funtzionamendu eta jarduera-gastuen aurrekontua, behar bezala xehatua, Udalaren kontu-hartzailetzak edo organo eskumendunak ikus-onetsia.
  • Eskatutako laguntza Kontsumoari dagozkion ikaukapenak egitea baldin bada, artikulu honen 1. paragrafoan adierazitakoaz gain, honako hau ere aurkeztu beharko da eskabidearekin batera: udalaren idazkaritzak edo organo eskumendunak egindako agiria, deialdiaren aurreko urtean zenbat ikuskapen egin diren egiaztatzeko —agiri publikoan jasota egon beharko dute ikuskapen horiek—; zehaztu egin beharko da zein sektore ikuskatu den, zein emaitza lortu den eta kontsumoaren alorreko ikuskapenak nork egin dituen eta horien kostua ere.
  • Eskatutako laguntza ekipamendu berria erosteko bada, artikulu honen 1. paragrafoan adierazitakoaz gain, honako hau ere aurkeztu beharko da eskabidearekin batera: aurrekontu xehatua, udalaren kontu-hartzailetzak edo organo eskumendunak egina.
   1.000 euro baino gutxiagoko gastuak ez dira diruz lagunduko.
  • Eskatzen den laguntza KIUBa berritu edo handitzeko nahiz lekuz aldatzeko bada, artikulu honen 1. paragrafoan adierazitakoaz gain, honako hau ere aurkeztu beharko da eskabidearekin batera: organo eskumendunak proiektua onartzeko hartutako erabakiaren egiaztagiria, eta bertan,publikoari arrta egokia emteko lokalak baldintza egokiak dituela bermatzeaz gain, proiektuaren kostu ekonomikoa baliostsiko da.
  • Eskatzen den laguntza KIUB berri bat sortzeko baldin bada, artikulu honen 1. eta 5. paragrafoetan adierazitakoaz gain, honako hau ere aurkeztu beharko da eskabidearekin batera:
   • Korporazioaren osoko bilkuraren edo organo eskudunaren erabakia, Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulego berria sortzea erabakitzen duena.
   • Organo eskumendunak emandako egiaztagiria non KIUBa kontsumitzaileei informazioa eta arreta emateko guneen sarean integratzeko konpromisoa jasoko baita.
   • Laguntza eskatzen den urtean erantzungo diren erreklamazio, kontsulta eta jarduera kopuruaren aurreikuspena.
  • Toki-erakunde batek zerbitzua partekatzen duten erakunde batzuk ordezkatuz aurkezten badu eskabidea, toki-erakunde guzti horiei buruzko agiriak aurkeztu beharko dira eskabidearekin batera.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
KIUBentzako laguntza

On-line eskabideaElektronikoa
Aplikazioak:


Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Gorakoa
Errekurtsoa Gorakoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organok batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Gorakoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2011/12/28 - 2012/02/15
Aurkezteko epe-muga:

2011/12/28 - 2012/02/15

Ebazteko epea:

Sei hilabeteko epea izango du. Dagokion deialdi ebazpena argitaratu eta biharamunean hasiko da epe hori.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Kontsumo Zuzendaritza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Kontsumo Zuzendaritza.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Ebazpena:
Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.