Isurketa baimena Jabari Publiko Hidraulikoan

Deskribapena


Isurketa baimenak xede izango du ezarritako ingurumen helburuak lortzea. Baimen horiek emateko aintzat hartuko dira dauden teknika hoberenak, betiere ingurumen kalitatearen arauak ezartzen duten jarraituz eta kontuan hartuz jabari publikoaren erregelamenduan eta gainontzeko uraren arloko araudian ezarri daitezkeen mugak. Ingurumen helburuek hala eskatuta isurketak baldintzak zorrotzagoak ezarri ahal izango dira. Arau eta helburu horiek ezarritakoak arro bakoitzerako zehaztu daitezke Plan Hidrologikoaren bitartez, uraren testu bateratuaren 100.2 artikuluak xedatutakoaren arabera.


Isurketa-baimena-jphIsurketa baimena lortzeko prozedura jarduera eskaeraren bitartez hasiko da honako biak kontuan hartuz: Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eskatzen diren datuak; eta isurketa adierazpena, Nekazaritzak Elikadura eta Ingurumen Ministerioak ezarritako ereduari jarraiki.

Eskaera betetzen hasi baino lehen irakurri argibide orokorrak ematen dituen gida argibide orokorren gida (PDF, 767 KB) . Bertan isurketa mota batek jatorritik hasi eta ingurune hartzailean bukatzen duen arte egiten duen bidea ageri da eskema moduko irudi batean; beraz, Isurketa Adierazpena osatzen duten formularioetako bakoitza jardueraren zer zatiri buruzkoa den ikusiko dugu.


JPH isurketak egiteko titulartasunaren aldaketa

Isurketa eragiten duten instalazioen titulartasunean aldaketaren bat egongo balitz, titulartasunaren jabetza hartzen duen pertsonak baimenaren titulartasun aldaketa eskatu beharko URAn instantzia eta aldaketa hori egiaztatzen duten agiri guztiak aurkeztuz.


Isurketa baimenaren berrikuspena JPH

Arro erakundeak isurketa baimenak berrikusi ahal izango ditu honako egoera hauetan:

 1. Eratorritako gertakarien ondorioz baimena eman edo ukatzeko kontuan izandako baldintzak aldatzen direnean.
 2. Isurketaren ezaugarrietan hobekuntza bat ematen denean, edo bere bolumenean aldaketak egon direnean, eta interesdunak espresuki hala eskatuta
 3. Isurketa bere ingurune hartzaileari dagokion ingurumen-kalitatearen inguruko araudiari egokitzeko: arroko Plan Hidrologikoan ezarritakoa, edo besterik ezean, isurketa eta ingurune kalitatearen inguruan ezarritako arau orokorrak.

Salbuespen bezala, lehorte edo muturreko hidrologikoko garai baten aurrean, Arro Erakundeek isurketaren baldintzak aldatu ahal izango dituzte, kalitate helburuak betetze aldera uraren legearen testu bateraginaren 104. artikuluan ezarritakoari jarraiki.


Isurketa baimena JPH amaitzea

Isurketa amaitzen denean baimenaren titulartasunaren jabe den pertsona fisiko edo juridikoak Uraren Euskal Agentziari jakinarazi beharko dio isurketa amaitutzat ematen den ebazpena egin ahal izateko. Arro erakundeak beharrezko ikusten dituen ikusketa eta egiaztapenak egin ahal izango ditu isurketa benetan amaitu dela baieztatzeko.

Nori dago zuzenduta


Pertsona fisiko eta juridikoak

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak > Uraren Euskal Agentzia

Ebazten duen erakundea

Konfederazio Hidrografikoak

Ebro eta Kantauriko Konfederazio Hidrografikoek eskumenak dituzte ondorengo Erkidego arteko arroetan: Bidasoaren ardatz nagusia, Urumea, Oria, Nervión, Ibaizabal, Cadagua, Agüera, Karrantza, Omecillo, Baias, Zadorra, Inglares, Araia, Ega eta Errioxa.

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

ORDUTEGIA

Publikoarentzako etenik gabeko ordutegia astelehenetik ostiralera 8:30etatik 14:00ak arte.

Urte osoan irekia herriko eta probintziako jaiegunetan eta abenduaren 24 eta 31n izan ezik.

URAREN EUSKAL AGENTZIA

El Boulevard eraikina

Gamarrako Atea kalea 1.A - 11. solairua

01013 Vitoria-Gasteiz

URAREN EUSKAL AGENTZIA

Urkixo Zumarkalea 36, - 7. solairua

48011 Bilbao

URAREN EUSKAL AGENTZIA

Intxaurrondo kalea, 70 - 1. solairua

20015 Donostia/San Sebastián

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea(k)

 • Isurketa-baimena-jph: 1021101
 • JPH isurketak egiteko titulartasunaren aldaketa: 1021102
 • Isurketa baimenaren berrikuspena JPH : 1021103
 • Isurketa baimena JPH amaitzea: 1021104

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


250 biztanle baliokide baino gehiagoko hirigunetatik datozen isurketen titularrek —hiri-isurketak direla edo horien pareko isurketak direla—, betiere hirigune horiek ezin badira sartu hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege Dekretuan zehazten den erako hiri-aglomerazio batean.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak
erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Isurtze-baimena orokorraren kasuan eskaera bete baino lehen, zer formulario osagarri bete behar diren identifikatu behar da, isurketa motaren arabera. Inprimaki horiek betetakoan, isurtzeko baimenaren eskaerarekin batera aurkeztu beharko dira. Beharrezko dituzun inprimakiak jaitsi, ondoren bete eta adierazpenarekin batera igo ahal izango dituzu

1.1 Hiri isurketa: (PDF, 158 KB) Inprimaki hau hiri-isurketak edo horien parekoak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.a) artikulua eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua).

1.2 Hirikoa ez den isurketa Imprimaki hau hirikoak ez diren isurketak (industria-isurketak) egiteko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute, bat etorrita Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.a) artikuluari eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

2. Isurketa puntua Inprimakia hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.b) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.1 Hartutako urak Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.2 Hondakin-ur gordinak Inprimaki hau isurtzeko baimena eskatzen dutenek bete behar dute, salbuespen izanik, hozte-sistemetako ura isurtzeko edo meatzaritza-jardueretatik datorren xukatze-ura isurtzeko baimenen kasuak (*). Saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuetan ere ez da inprimaki hau bete beharrik izango. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.3 Hozte sistemetako urak Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.4 Ezaugarri orokorrak Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute; nolanahi ere, salbuespen izango dira hoztesistemetako uren isurketen kasuak eta saneamendusistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.5 Ezaugarri bereziak Baldin eta isuriak Uren politikaren esparruan ingurumenkalitatearen arauei buruzko urtarrilaren 21eko 60/2011 Errege Dekretuaren I. eta II. Eranskinetan aipatzen diren substantzietakoren bat baldin badu, inprimaki hau bete behar da. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c)artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua. Isurian substantzia bat badagoela esateko atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa

4. Arazteko eta husteko instalazioen eta kontrol elementuen deskribapena) Inprimaki hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.d) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikora egindako isurketen kasuan, eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, isurketa mota edozein dela ere.

OHARRA: Araztegi bat baino gehiago baldin badago, zenbat araztegi, hainbat aldiz bete beharko da A) ARAZTEGIAK atala. Kontuan izan behar da A) atal horrek VII atal dituela; beraz, araztegi bakoitzaren kasuan den-denak bete behar dira.

5. Isuriak arazteko edo ezabatzeko lanen eta instalazioen proiektua Inprimaki hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

5’.1 Saneamendu-sistemaren ezaugarriak Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute, saneamendu-sistemetan gainezkatze-fluxuak daudenean, salbu eta 2.000 biztanle baliokide baino gutxiagori dagokion hiri-isurketen kasuetan; izan ere, azken kasu horretan, Uraren Euskal Agentziak eskatu beharko du. Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudiaren 246.2.e) eta 246.3.c) artikuluak eta 2.1 xedapen gehigarria eta abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua, lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzkoa.

5'.2 Kutsadura mugatzeko neurriak, jarduketak eta instalazioak, euri-gertakarietan saneamendu-sistemak gainezka egiteagatik Saneamendu-sistemetan gainezkatze fluxuak dituzten isurketa baimenen eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, ondorengo taldeetan badaude:

•Aurkeztutako eskaera berriak, 2.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena, 2015/12/31etik aurrera,

•Aurkeztutako eskaera berriak, industria-hondakinena, 2015/12/31etik aurrera,

•Indarreko baimenak, 50.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena,zeinak 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari baitziren edo eskatu baitziren.

•Indarreko baimenak, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak araututak industria-isuriena, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren.

•Indarreko baimenak, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren, 2.000 - 50.000 bitarteko b-b hirihondakinei dagokienez edo bainatzeko adierazitako guneetara isurtzen diren aurrekoekiko bestelakoak diren gune industrialei dagokienez.

Hala ere, Uraren Euskal Agentziak aurreko taldeetakoak ez diren eskatzaileei eskatu ahal izango die, modu arrazoituan, gainezkatzearen tamainaren eta ingurune hartzaileko ingurumen helburuetan duten afekzioaren arabera, inprimaki hau bete behar dutela.

Inprimaki honetan, kontuan izan beharko dira Nekazaritza, Elikagai eta Ingurumeneko Ministerioak ezartzen dituen arau teknikoak; bertan, jariatze-urak kudeatzeko obrak eta instalazioak diseinatzeko prozedurak zehaztu eta garatuko dira, Jabari Publiko Hidraulikoko Araudiaren 259.ter.3 artikuluarekin bat.

6. Hirugarren batzuei eragindako ondorioak Baldin eta nahitaezko desjabetzea egiteko, nahitaezko akueduktu-zortasuna ezarri edo onura publikoaren adierazpena egin behar bada, formulario hau bete behar da. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.f) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

Dokumentazio osagarrian, aldi baterako edo iraunkorki okupatu behar diren lursailak kokatzen dituen katastroko lurzati-planoa aurkeztu behar duzu. Okupatu behar diren finkak planoan identifikatuko dira, eta bakoitzari elkarren segidako zenbaki bat esleituko zaio, inprimaki honetan agertzen den zenbakiarekin bat etorrita.

7.1 Substantzia arriskutsuak izanik kolektoreetara egindako industria-isurketen inbentarioa Inprimaki hau bete beharko da baldin eta eskaera Tokiko Erakundeek aurkezten badute. Hondakin-uren fluxuetan substantzia arriskutsuen presentzia esanguratsua den kasuetan soilik bete beharko da. Isurian substantzia bat dagoela eta adierazgarria dela esateko, atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.3.a) b) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

7.2 Saneamendu- eta kolektoreetara egindako isurketen kontrol-plana, eta murrizketa programak Inprimaki hau bete beharko da baldin eta eskaera Tokiko Erakundeek aurkezten badute. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.3.a), b) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

8 Aurretiazko azterlan hidrogeologikoa Inprimaki hau isurketak lurpeko uretara egiteko baimena eskatzen duten guztiek bete beharko dute. Era berean, aldizkako emari-erregimena izan eta korronte iraunkor batera iritsiko ez den ibilguetara isurketa egin nahi dutenek ere bete beharko dute inprimaki hau, baldin eta isurketa hori, lurzoruan barrena iragazketa bidez, lurpeko uretara egindako zeharkako isurketatzat hartzen bada. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 258 artikulua.

9 Isurketa-erabiltzaileen komunitatea eratzea Isuria eragiten duen jardueran titular bat baino gehiago dagoenean bete behar da inprimaki hau; esaterako, industrialdeen eta urbanizazioen kasuan edo nortasun juridikorik gabeko bestelako elkarteen kasuan. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 253.3 eta 253.4 artikuluak.


Beharrezkoa balitz, ondorengo txostenak ere gehitu ahal izango dira:

 • Arazketa- eta ezabaketa-instalazioen eta obren proiektua aurkeztu dela egiaztatzea
 • Substantzia arriskutsuek eragindako kutsadura murrizteko programak egiaztatzea
 • Ekoizte-prozesuaren bloke-diagrama laburtua
 • Isurketaren erabiltzaile-erkidegoa eratzea egiaztatzen duen dokumentua
 • Aldez aurreko azterketa hidrogeologikoa Uraren Euskal Agentziari aurkeztu izana egiaztatzen duen dokumentua
 • Lege-ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentua
 • Saneamendu-sistemek gainezka egiteak eragin dezakeen kutsadura murrizteko neurriei, jarduerei eta instalazioei buruzko dokumentua
 • Aldez aurreko azterketa hidrogeologikoa, isurketak lurrazpiko uretara egiten direnean
 • Okupatu behar diren lurzoruen jabearen baimena
 • Katastroko lurzati-planoa, onura publikoaren deklaraziorako, nahitaezko desjabetzeari begira
 • Isurketaren kokapenaren planoa/krokisa
 • Arazketa- eta ezabaketa-instalazioen eta obren proiektua
 • Etxekoak ez diren isurketak estolderietara egiteari buruzko arautegiak, ordenantzak edo arau espezifikoak

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela  pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Isurketa baimen orokorra
 • Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela  pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
1.1. Hiri-isurketak
 • Inprimaki hau hiri-isurketak edo horien parekoak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.a) artikulua

  Hiri isurketak (pdf , 158.69 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
1.2. Hirikoak ez diren isurketak
 • Imprimaki hau hirikoak ez diren isurketak (industria-isurketak) egiteko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute, bat etorrita Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.a) artikuluari

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
2. Isurketa-puntua
 • Inprimakia hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.b) artikulua

  Isurketa-puntua (pdf , 137.73 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.1. Hartutako urak
 • Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua

  Hartutako urak (pdf , 122.07 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.2 Hondakin-ur gordinak
 • Inprimaki hau isurtzeko baimena eskatzen dutenek bete behar dute, salbuespen izanik, hozte-sistemetako ura isurtzeko edo meatzaritza-jardueretatik datorren xukatze-ura isurtzeko baimenen kasuak (*). Saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuetan ere ez da inprimaki hau bete beharrik izango. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua

  Hondakin-ur gordinak (pdf , 177.03 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.3 Hozte-sistemetako urak
 • Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua

  Hozte-sistemetako urak (pdf , 105.59 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.4. Ezaugarri orokorrak
 • Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute; nolanahi ere, salbuespen izango dira hoztesistemetako uren isurketen kasuak eta saneamendusistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua

  Ezaugarri orokorrak (pdf , 249.29 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.5. Ezaugarri bereziak
 • Baldin eta isuriak Uren politikaren esparruan ingurumenkalitatearen arauei buruzko urtarrilaren 21eko 60/2011 Errege Dekretuaren I. eta II. Eranskinetan aipatzen diren substantzietakoren bat baldin badu, inprimaki hau bete behar da. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c)artikulua.

  Isurian substantzia bat badagoela esateko atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa.

  Ezaugarri bereziak (pdf , 369.52 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
4. Arazteko eta husteko instalazioen eta kontrol elementuen deskribapena
 • Inprimaki hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.d) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

  Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikora egindako isurketen kasuan, eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, isurketa mota edozein dela ere.

  OHARRA: Araztegi bat baino gehiago baldin badago, zenbat araztegi, hainbat aldiz bete beharko da A) ARAZTEGIAK atala. Kontuan izan behar da A) atal horrek VII atal dituela; beraz, araztegi bakoitzaren kasuan den-denak bete behar dira.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
5. Isuriak arazteko edo ezabatzeko lanen eta instalazioen proiektua
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
5´.1 Saneamendu-sistemaren ezaugarriak
 • Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute, saneamendu-sistemetan gainezkatze-fluxuak daudenean, salbu eta 2.000 biztanle baliokide baino gutxiagori dagokion hiri-isurketen kasuetan; izan ere, azken kasu horretan, Uraren Euskal Agentziak eskatu beharko du. Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudiaren 246.2.e) eta 246.3.c) artikuluak eta 2.1 xedapen gehigarria

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
5´.2 Kutsadura mugatzeko neurriak, jarduketak eta instalazioak, euri-gertakarietan saneamendu-sistemak gainezka egiteagatik
 • Saneamendu-sistemetan gainezkatze fluxuak dituzten isurketa baimenen eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, ondorengo taldeetan badaude:

  • Aurkeztutako eskaera berriak, 2.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena, 2015/12/31etik aurrera,
  • Aurkeztutako eskaera berriak, industria-hondakinena, 2015/12/31etik aurrera,
  • Indarreko baimenak, 50.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena,zeinak 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari baitziren edo eskatu baitziren.
  • Indarreko baimenak, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak araututak industria-isuriena, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren.
  • Indarreko baimenak, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren, 2.000 - 50.000 bitarteko b-b hirihondakinei dagokienez edo bainatzeko adierazitako guneetara isurtzen diren aurrekoekiko bestelakoak diren gune industrialei dagokienez.

  Hala ere, Uraren Euskal Agentziak aurreko taldeetakoak ez diren eskatzaileei eskatu ahal izango die, modu arrazoituan, gainezkatzearen tamainaren eta ingurune hartzaileko ingurumen helburuetan duten afekzioaren arabera, inprimaki hau bete behar dutela.

  Inprimaki honetan, kontuan izan beharko dira Nekazaritza, Elikagai eta Ingurumeneko Ministerioak ezartzen dituen arau teknikoak; bertan, jariatze-urak kudeatzeko obrak eta instalazioak diseinatzeko prozedurak zehaztu eta garatuko dira, Jabari Publiko Hidraulikoko Araudiaren 259.ter.3 artikuluarekin bat.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
6. Hirugarren batzuei eragindako ondorioak
 • Baldin eta nahitaezko desjabetzea egiteko, nahitaezko akueduktu-zortasuna ezarri edo onura publikoaren adierazpena egin behar bada, formulario hau bete behar da. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.f) artikulua.

  Dokumentazio osagarrian, aldi baterako edo iraunkorki okupatu behar diren lursailak kokatzen dituen katastroko lurzati-planoa aurkeztu behar duzu. Okupatu behar diren finkak planoan identifikatuko dira, eta bakoitzari elkarren segidako zenbaki bat esleituko zaio, inprimaki honetan agertzen den zenbakiarekin bat etorrita.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
7.1. Substantzia arriskutsuak izanik kolektoreetara egindako industria-isurketen inbentarioa
 • Inprimaki hau bete beharko da baldin eta eskaera Tokiko Erakundeek aurkezten badute. Hondakin-uren fluxuetan substantzia arriskutsuen presentzia esanguratsua den kasuetan soilik bete beharko da. Isurian substantzia bat dagoela eta adierazgarria dela esateko, atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.3.a) b) artikulua.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
7.2 Saneamendu- eta kolektoreetara egindako isurketen kontrol-plana,
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
8. Aurretiazko azterlan hidrogeologikoa
 • Inprimaki hau isurketak lurpeko uretara egiteko baimena eskatzen duten guztiek bete beharko dute. Era berean, aldizkako emari-erregimena izan eta korronte iraunkor batera iritsiko ez den ibilguetara isurketa egin nahi dutenek ere bete beharko dute inprimaki hau, baldin eta isurketa hori, lurzoruan barrena iragazketa bidez, lurpeko uretara egindako zeharkako isurketatzat hartzen bada. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 258 artikulua.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
9. inprimakia Isurketa-erabiltzaileen komunitatea eratzea
 • Isuria eragiten duen jardueran titular bat baino gehiago dagoenean bete behar da inprimaki hau; esaterako, industrialdeen eta urbanizazioen kasuan edo nortasun juridikorik gabeko bestelako elkarteen kasuan. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 253.3 eta 253.4 artikuluak.

Ebazpena eta errekurtsoak


Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Isurketa baimen erraztua


250 biztanle baliokide baino gutxiagoko hirigune isolatuetatik datozen isurketen titularrek —hiri-isurketak direla edo horien pareko isurketak direla— isurketa-adierazpen erraztu hau aurkeztu ahal izango dute (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 253. artikulua), betiere hirigune horiek ezin badira sartu hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege Dekretuan zehazten den erako hiri-aglomerazio batean.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak  (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide  elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide  lektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Isurketa baimen erraztua

Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak
erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide  elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Titulartasuna aldatzeko eskaera

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Isurketa berrikuspen Orokorra


250 biztanle baliokide baino gehiagoko hirigunetatik datozen isurketen titularrek —hiri-isurketak direla edo horien pareko isurketak direla—, hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege Dekretuan zehazten duenaren arabera.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Isurtze-baimena orokorraren eskaera bete baino lehen, zer formulario osagarri bete behar diren identifikatu behar da, isurketa motaren arabera. Inrpimaki horiek betetakoan, isurtzeko baimenaren eskaerarekin batera aurkeztu beharko dira. Beharrezko dituzun inprimakiak jaitsi, ondoren bete eta adierazpenarekin batera igo ahal izango dituzu

1.1 Hiri isurketa: (PDF, 158 KB) Inprimaki hau hiri-isurketak edo horien parekoak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.a) artikulua eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua).

1.2 Hirikoa ez den isurketa Imprimaki hau hirikoak ez diren isurketak (industria-isurketak) egiteko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute, bat etorrita Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.a) artikuluari eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretuarekin.

2. Isurketa puntua Inprimakia hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.b) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.1 Hartutako urak Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.2 Hondakin-ur gordinak Inprimaki hau isurtzeko baimena eskatzen dutenek bete behar dute, salbuespen izanik, hozte-sistemetako ura isurtzeko edo meatzaritza-jardueretatik datorren xukatze-ura isurtzeko baimenen kasuak (*). Saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuetan ere ez da inprimaki hau bete beharrik izango. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.3 Hozte sistemetako urak Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.4 Ezaugarri orokorrak Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute; nolanahi ere, salbuespen izango dira hoztesistemetako uren isurketen kasuak eta saneamendusistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

3.5 Ezaugarri bereziak Baldin eta isuriak Uren politikaren esparruan ingurumenkalitatearen arauei buruzko urtarrilaren 21eko 60/2011 Errege Dekretuaren I. eta II. Eranskinetan aipatzen diren substantzietakoren bat baldin badu, inprimaki hau bete behar da. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c)artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua. Isurian substantzia bat badagoela esateko atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa

4. Arazteko eta husteko instalazioen eta kontrol elementuen deskribapena) Inprimaki hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.d) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikora egindako isurketen kasuan, eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, isurketa mota edozein dela ere.

OHARRA: Araztegi bat baino gehiago baldin badago, zenbat araztegi, hainbat aldiz bete beharko da A) ARAZTEGIAK atala. Kontuan izan behar da A) atal horrek VII atal dituela; beraz, araztegi bakoitzaren kasuan den-denak bete behar dira.

5. Isuriak arazteko edo ezabatzeko lanen eta instalazioen proiektua Inprimaki hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

5’.1 Saneamendu-sistemaren ezaugarriak Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute, saneamendu-sistemetan gainezkatze-fluxuak daudenean, salbu eta 2.000 biztanle baliokide baino gutxiagori dagokion hiri-isurketen kasuetan; izan ere, azken kasu horretan, Uraren Euskal Agentziak eskatu beharko du. Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudiaren 246.2.e) eta 246.3.c) artikuluak eta 2.1 xedapen gehigarria eta abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua, lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzkoa.

5'.2 Kutsadura mugatzeko neurriak, jarduketak eta instalazioak, euri-gertakarietan saneamendu-sistemak gainezka egiteagatik Saneamendu-sistemetan gainezkatze fluxuak dituzten isurketa baimenen eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, ondorengo taldeetan badaude:

•Aurkeztutako eskaera berriak, 2.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena, 2015/12/31etik aurrera,

•Aurkeztutako eskaera berriak, industria-hondakinena, 2015/12/31etik aurrera,

•Indarreko baimenak, 50.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena,zeinak 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari baitziren edo eskatu baitziren.

•Indarreko baimenak, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak araututak industria-isuriena, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren.

•Indarreko baimenak, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren, 2.000 - 50.000 bitarteko b-b hirihondakinei dagokienez edo bainatzeko adierazitako guneetara isurtzen diren aurrekoekiko bestelakoak diren gune industrialei dagokienez.

Hala ere, Uraren Euskal Agentziak aurreko taldeetakoak ez diren eskatzaileei eskatu ahal izango die, modu arrazoituan, gainezkatzearen tamainaren eta ingurune hartzaileko ingurumen helburuetan duten afekzioaren arabera, inprimaki hau bete behar dutela.

Inprimaki honetan, kontuan izan beharko dira Nekazaritza, Elikagai eta Ingurumeneko Ministerioak ezartzen dituen arau teknikoak; bertan, jariatze-urak kudeatzeko obrak eta instalazioak diseinatzeko prozedurak zehaztu eta garatuko dira, Jabari Publiko Hidraulikoko Araudiaren 259.ter.3 artikuluarekin bat.

6. Hirugarren batzuei eragindako ondorioak Baldin eta nahitaezko desjabetzea egiteko, nahitaezko akueduktu-zortasuna ezarri edo onura publikoaren adierazpena egin behar bada, formulario hau bete behar da. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.f) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

Dokumentazio osagarrian, aldi baterako edo iraunkorki okupatu behar diren lursailak kokatzen dituen katastroko lurzati-planoa aurkeztu behar duzu. Okupatu behar diren finkak planoan identifikatuko dira, eta bakoitzari elkarren segidako zenbaki bat esleituko zaio, inprimaki honetan agertzen den zenbakiarekin bat etorrita.

7.1 Substantzia arriskutsuak izanik kolektoreetara egindako industria-isurketen inbentarioa Inprimaki hau bete beharko da baldin eta eskaera Tokiko Erakundeek aurkezten badute. Hondakin-uren fluxuetan substantzia arriskutsuen presentzia esanguratsua den kasuetan soilik bete beharko da. Isurian substantzia bat dagoela eta adierazgarria dela esateko, atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.3.a) b) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

7.2 Saneamendu- eta kolektoreetara egindako isurketen kontrol-plana, eta murrizketa programak Inprimaki hau bete beharko da baldin eta eskaera Tokiko Erakundeek aurkezten badute. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.3.a), b) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

8 Aurretiazko azterlan hidrogeologikoa Inprimaki hau isurketak lurpeko uretara egiteko baimena eskatzen duten guztiek bete beharko dute. Era berean, aldizkako emari-erregimena izan eta korronte iraunkor batera iritsiko ez den ibilguetara isurketa egin nahi dutenek ere bete beharko dute inprimaki hau, baldin eta isurketa hori, lurzoruan barrena iragazketa bidez, lurpeko uretara egindako zeharkako isurketatzat hartzen bada. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 258 artikulua.

9 Isurketa-erabiltzaileen komunitatea eratzea Isuria eragiten duen jardueran titular bat baino gehiago dagoenean bete behar da inprimaki hau; esaterako, industrialdeen eta urbanizazioen kasuan edo nortasun juridikorik gabeko bestelako elkarteen kasuan. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 253.3 eta 253.4 artikuluak.


Beharrezkoa balitz, ondorengo txostenak ere gehitu ahal izango dira:

 • Arazketa- eta ezabaketa-instalazioen eta obren proiektua aurkeztu dela egiaztatzea
 • Substantzia arriskutsuek eragindako kutsadura murrizteko programak egiaztatzea
 • Ekoizte-prozesuaren bloke-diagrama laburtua
 • Isurketaren erabiltzaile-erkidegoa eratzea egiaztatzen duen dokumentua
 • Aldez aurreko azterketa hidrogeologikoa Uraren Euskal Agentziari aurkeztu izana egiaztatzen duen dokumentua
 • Lege-ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentua
 • Saneamendu-sistemek gainezka egiteak eragin dezakeen kutsadura murrizteko neurriei, jarduerei eta instalazioei buruzko dokumentua
 • Aldez aurreko azterketa hidrogeologikoa, isurketak lurrazpiko uretara egiten direnean
 • Okupatu behar diren lurzoruen jabearen baimena
 • Katastroko lurzati-planoa, onura publikoaren deklaraziorako, nahitaezko desjabetzeari begira
 • Isurketaren kokapenaren planoa/krokisa
 • Arazketa- eta ezabaketa-instalazioen eta obren proiektua
 • Etxekoak ez diren isurketak estolderietara egiteari buruzko arautegiak, ordenantzak edo arau espezifikoak

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide  lektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Isurketa baimenaren berrikuspen orokorra JPH
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
1.1. Hiri-isurketak
 • Inprimaki hau hiri-isurketak edo horien parekoak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.a) artikulua

  Hiri isurketak (pdf , 158.69 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
1.2. Hirikoak ez diren isurketak
 • Imprimaki hau hirikoak ez diren isurketak (industria-isurketak) egiteko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute, bat etorrita Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.a) artikuluari

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
2. Isurketa-puntua
 • Inprimakia hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.b) artikulua

  Isurketa-puntua (pdf , 137.73 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.1. Hartutako urak
 • Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua

  Hartutako urak (pdf , 122.07 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.2 Hondakin-ur gordinak
 • Inprimaki hau isurtzeko baimena eskatzen dutenek bete behar dute, salbuespen izanik, hozte-sistemetako ura isurtzeko edo meatzaritza-jardueretatik datorren xukatze-ura isurtzeko baimenen kasuak (*). Saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuetan ere ez da inprimaki hau bete beharrik izango. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua

  Hondakin-ur gordinak (pdf , 93.56 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.3 Hozte-sistemetako urak
 • Hozte-sistemetako urak isurtzeko baimena eskatzen dutenek soilik bete behar dute formulario hau. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua

  Hozte-sistemetako urak (pdf , 105.59 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.4. Ezaugarri orokorrak
 • Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute; nolanahi ere, salbuespen izango dira hoztesistemetako uren isurketen kasuak eta saneamendusistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c) artikulua

  Ezaugarri orokorrak (pdf , 249.29 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
3.5. Ezaugarri bereziak
 • Baldin eta isuriak Uren politikaren esparruan ingurumenkalitatearen arauei buruzko urtarrilaren 21eko 60/2011 Errege Dekretuaren I. eta II. Eranskinetan aipatzen diren substantzietakoren bat baldin badu, inprimaki hau bete behar da. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.c)artikulua.

  Isurian substantzia bat badagoela esateko atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa.

  Ezaugarri bereziak (pdf , 369.52 KB)

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
4. Arazteko eta husteko instalazioen eta kontrol elementuen deskribapena
 • Inprimaki hau eskatzaile guztiek bete behar dute, isurketa mota edozein dela ere, baina salbuespen izango dira saneamendu-sistemetan gainezka egindako uren fluxuak soilik dituzten kasuak. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.d) artikulua, eta Lehorretik itsasora egiten diren isurketei buruzko abenduaren 10eko 459/2013 Dekretua.

  Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikora egindako isurketen kasuan, eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, isurketa mota edozein dela ere.

  OHARRA: Araztegi bat baino gehiago baldin badago, zenbat araztegi, hainbat aldiz bete beharko da A) ARAZTEGIAK atala. Kontuan izan behar da A) atal horrek VII atal dituela; beraz, araztegi bakoitzaren kasuan den-denak bete behar dira.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
5. Isuriak arazteko edo ezabatzeko lanen eta instalazioen proiektua
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
5´.1 Saneamendu-sistemaren ezaugarriak
 • Inprimaki hau isurketa-baimenaren eskatzaile guztiek bete behar dute, saneamendu-sistemetan gainezkatze-fluxuak daudenean, salbu eta 2.000 biztanle baliokide baino gutxiagori dagokion hiri-isurketen kasuetan; izan ere, azken kasu horretan, Uraren Euskal Agentziak eskatu beharko du. Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudiaren 246.2.e) eta 246.3.c) artikuluak eta 2.1 xedapen gehigarria

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
5´.2 Kutsadura mugatzeko neurriak, jarduketak eta instalazioak, euri-gertakarietan saneamendu-sistemak gainezka egiteagatik
 • Saneamendu-sistemetan gainezkatze fluxuak dituzten isurketa baimenen eskatzaile guztiek bete behar dute inprimaki hau, ondorengo taldeetan badaude:

  • Aurkeztutako eskaera berriak, 2.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena, 2015/12/31etik aurrera,
  • Aurkeztutako eskaera berriak, industria-hondakinena, 2015/12/31etik aurrera,
  • Indarreko baimenak, 50.000 b-b baino gehiagoko hirihondakinena,zeinak 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari baitziren edo eskatu baitziren.
  • Indarreko baimenak, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak araututak industria-isuriena, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren.
  • Indarreko baimenak, 2015/12/31 baino lehen izapidetzen ari ziren edo eskatu ziren, 2.000 - 50.000 bitarteko b-b hirihondakinei dagokienez edo bainatzeko adierazitako guneetara isurtzen diren aurrekoekiko bestelakoak diren gune industrialei dagokienez.

  Hala ere, Uraren Euskal Agentziak aurreko taldeetakoak ez diren eskatzaileei eskatu ahal izango die, modu arrazoituan, gainezkatzearen tamainaren eta ingurune hartzaileko ingurumen helburuetan duten afekzioaren arabera, inprimaki hau bete behar dutela.

  Inprimaki honetan, kontuan izan beharko dira Nekazaritza, Elikagai eta Ingurumeneko Ministerioak ezartzen dituen arau teknikoak; bertan, jariatze-urak kudeatzeko obrak eta instalazioak diseinatzeko prozedurak zehaztu eta garatuko dira, Jabari Publiko Hidraulikoko Araudiaren 259.ter.3 artikuluarekin bat.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
6. Hirugarren batzuei eragindako ondorioak
 • Baldin eta nahitaezko desjabetzea egiteko, nahitaezko akueduktu-zortasuna ezarri edo onura publikoaren adierazpena egin behar bada, formulario hau bete behar da. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.2.f) artikulua.

  Dokumentazio osagarrian, aldi baterako edo iraunkorki okupatu behar diren lursailak kokatzen dituen katastroko lurzati-planoa aurkeztu behar duzu. Okupatu behar diren finkak planoan identifikatuko dira, eta bakoitzari elkarren segidako zenbaki bat esleituko zaio, inprimaki honetan agertzen den zenbakiarekin bat etorrita.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
7.1. Substantzia arriskutsuak izanik kolektoreetara egindako industria-isurketen inbentarioa
 • Inprimaki hau bete beharko da baldin eta eskaera Tokiko Erakundeek aurkezten badute. Hondakin-uren fluxuetan substantzia arriskutsuen presentzia esanguratsua den kasuetan soilik bete beharko da. Isurian substantzia bat dagoela eta adierazgarria dela esateko, atalasea honako hau da: oro har erabiltzen diren teknika analitiko aurreratuenen kuantifikazio-muga baino handiagoa izatea substantzia horren kontzentrazioa. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 246.3.a) b) artikulua.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
7.2 Saneamendu- eta kolektoreetara egindako isurketen kontrol-plana,
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
8. Aurretiazko azterlan hidrogeologikoa
 • Inprimaki hau isurketak lurpeko uretara egiteko baimena eskatzen duten guztiek bete beharko dute. Era berean, aldizkako emari-erregimena izan eta korronte iraunkor batera iritsiko ez den ibilguetara isurketa egin nahi dutenek ere bete beharko dute inprimaki hau, baldin eta isurketa hori, lurzoruan barrena iragazketa bidez, lurpeko uretara egindako zeharkako isurketatzat hartzen bada. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 258 artikulua.

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
9. inprimakia Isurketa-erabiltzaileen komunitatea eratzea
 • Isuria eragiten duen jardueran titular bat baino gehiago dagoenean bete behar da inprimaki hau; esaterako, industrialdeen eta urbanizazioen kasuan edo nortasun juridikorik gabeko bestelako elkarteen kasuan. Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 253.3 eta 253.4 artikuluak.

Ebazpena eta errekurtsoak


Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Isurketa berrikuspen erraztua


250 biztanle baliokide baino gutxiagoko hirigune isolatuetatik datozen isurketen titularrek —hiri-isurketak direla edo horien pareko isurketak direla— isurketa-adierazpen erraztu hau aurkeztu ahal izango dute (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 253. artikulua), betiere hirigune horiek ezin badira sartu hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikatu beharreko arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege Dekretuan zehazten den erako hiri-aglomerazio batean.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak  (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide  lektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak  (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide lektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Isurketa baimen erraztuaren berrikuspena

Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (administrazio publikoen administrazio-prozedura erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administratibo egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide  elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzen dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak.

Eskabideari erantsirik honako agiri hau ere aurkeztu daiteke

• Ziurtagiria

 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskaera

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk