Jendeari automozioko erregai likidoak hornitzeko eta saltzeko instalazioak

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

Jendeari automozioko erregai likidoak hornitzeko eta saltzeko instalazioak abiaraztea.

Nori Zuzendua

Jendeari automozioko erregai likidoak hornitzeko eta saltzeko instalazioen titularrak.

Araudia

34/1998 LEGEA, urriaren 7koa, Hidrokarburoen Sektoreari buruzkoa (EAO, 98-10-8koa).

1523/1999 ERREGE DEKRETUA, urriaren 1ekoa, urriaren 20ko 2085/1994 Errege Dekretuak onetsitako Petrolio Instalazioei buruzko Araudia aldatu duena, bai eta irailaren 15eko 1427/1997 Errege Dekretuak onertsitako MI-IP03 jarraipen tekniko osagarria eta abenduaren 28ko 2201/1995 Errege Dekretuak onetsitako MI-IP04 jarraipen tekniko osagarria ere. (E.A.O., 99/10/22koa)

AGINDUA, 2002ko abenduaren 26koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, industria instalazioak funtzionamenduan jartzeko prozedura erraztu duena (EHAA, 01-01-24koa).


Harremanak norekin

Arabako Lurralde Bulegoa
Pedro Rodríguez Díaz
Energia Zerbitzuaren koordinatzailea
Telefonoa: 945.01.77.77

Gipuzkoako Lurralde Bulegoa
Miguel Mª Miner
Energia Zerbitzuaren koordinatzailea
Telefonoa: 943.02.25.11

Bizkaiko Lurralde Bulegoa
Antonio J. Salgado
Energia Zerbitzuaren koordinatzailea
Telefonoa: 94.403.14.37

Erantsi beharreko agiriak

Instalazioa abiarazteko eskabidea, eta berarekin batera:

obra zuzendaritzaren ziurtagiriak

biltegien fabrikatzailearen frogen ziurtagiria

baimendutako kontrol erakunde batek biltegi eta tutuei egindako estankotasun-frogen ziurtagiria

hornigailuen homologazioaren ziurtagiria

gutxieneko izakinen justifikazioa, behar denean


Isuna ordaintzea

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko maiatzeko 13/1998 Legeak araututakoak (EHAA, 13. zk., 98-7-20koa).

Eskabideak Aurkezteko Epea Urte osoan zehar
Eskabideak aurkezteko lekua

  • Industriako lurralde bulegoak

- Energia Zerbitzua

Tramiteen deskripzioa

Ez dira describatzen


Egitura Atal Ebazlea

  • Industriako lurralde bulegoak

- Energia Zerbitzua

Ebazteko epea

15 egun

Isilbidearen Ondorioak

Baiespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

Ez dago

Bestelako Agiriak

Ez dago


Oharrak

Baldin eta sarea 34/1998 Legearen poderioz baimen bihurtu den emakida baten itzalpeko alde batean ez badago, eskabidea informazio publikoaren bidez jakinarazi behar da, eta horrek beste eskatzaile batzuk ere lehiatzea bermatu behar du.

Abisua


Azken aldaketa

14/11/2002