Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak

Titularra: 
Agintaldia: XII. Legealdia

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari:

 1. Lurraldea eta itsasertza antolatzea.
 2. Hiri-agenda.
 3. Lurzorua eta hirigintza.
 4. Etxebizitza; etxebizitzari lotutako lurzorua eta hirigintza.
 5. Arkitektura, eraikuntza, jasangarritasuna eta kalitatea eraikuntzan.
 6. Irisgarritasunaren sustapena.
 7. Trenbideak.
 8. Bide-sarea.
 9. Lurreko, itsasoko, ibaiko eta kable bidezko garraioak.
 10. Heliportuak eta aireportuak.
 11. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
 12. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

ORGANOAK ETA ERREGISTROAK

Administrazio-organoak

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordea

  Maiatzaren 31ko 4/1990 Legean aurreikusia eta irailaren 9ko 157/2008 Dekretuak arautua.

 • Lurralde Politikarako Aholku Batzordea

  Maiatzaren 31ko 4/1990 Legean aurreikusia eta urtarrilaren 15eko 7/2008 Dekretuak arautua.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko Informazio Geografikoa Koordinatzeko Batzordea

  Maiatzaren 26ko 69/2020 Dekretuak arautua.

 • Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua

  Abenduaren 4ko 20/1997 Legearen bidez sortua.

 • Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Nahitaezko Desjabetzeen lurralde-epaimahaiak

  Azaroaren 20ko 8/1987 Legeak sortuak, eta Euskadiko Balorazio Batzorde Teknikoa.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Hirigintza eta Etxebizitzarako Topagunea

  Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak sortua eta ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuak arautua.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorraren Batzordea

  Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen bidez sortua.

 • Euskadiko Garraio Agintaritza

  Euskadiko Garraio Agintaritzaren abenduaren 15eko 5/2003 Legearen bidez sortua.

Besteak

 • ETS - Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea
 • Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.-Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA (Visesa)
 • Alokabide SA
 • Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos SA (ET/FV)
 • Euskotren Participaciones SA

KARGUAK

Ignacio María Arriola López
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Lotutako erakundeak

Administrazio-organoak
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordea

  Maiatzaren 31ko 4/1990 Legean aurreikusia eta irailaren 9ko 157/2008 Dekretuak arautua.

 • Lurralde Politikarako Aholku Batzordea

  Maiatzaren 31ko 4/1990 Legean aurreikusia eta urtarrilaren 15eko 7/2008 Dekretuak arautua.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko Informazio Geografikoa Koordinatzeko Batzordea

  Maiatzaren 26ko 69/2020 Dekretuak arautua.

 • Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua

  Abenduaren 4ko 20/1997 Legearen bidez sortua.

 • Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Nahitaezko Desjabetzeen lurralde-epaimahaiak

  Azaroaren 20ko 8/1987 Legeak sortuak, eta Euskadiko Balorazio Batzorde Teknikoa.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Hirigintza eta Etxebizitzarako Topagunea

  Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak sortua eta ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuak arautua.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorraren Batzordea

  Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen bidez sortua.

 • Euskadiko Garraio Agintaritza

  Euskadiko Garraio Agintaritzaren abenduaren 15eko 5/2003 Legearen bidez sortua.

Besteak
 • ETS - Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea
 • Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.-Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA (Visesa)
 • Alokabide SA
 • Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos SA (ET/FV)
 • Euskotren Participaciones SA

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak

Titularra: 
Agintaldia: XII. Legealdia

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari:

 1. Lurraldea eta itsasertza antolatzea.
 2. Hiri-agenda.
 3. Lurzorua eta hirigintza.
 4. Etxebizitza; etxebizitzari lotutako lurzorua eta hirigintza.
 5. Arkitektura, eraikuntza, jasangarritasuna eta kalitatea eraikuntzan.
 6. Irisgarritasunaren sustapena.
 7. Trenbideak.
 8. Bide-sarea.
 9. Lurreko, itsasoko, ibaiko eta kable bidezko garraioak.
 10. Heliportuak eta aireportuak.
 11. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
 12. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

ORGANOAK ETA ERREGISTROAK

Administrazio-organoak

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordea

  Maiatzaren 31ko 4/1990 Legean aurreikusia eta irailaren 9ko 157/2008 Dekretuak arautua.

 • Lurralde Politikarako Aholku Batzordea

  Maiatzaren 31ko 4/1990 Legean aurreikusia eta urtarrilaren 15eko 7/2008 Dekretuak arautua.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko Informazio Geografikoa Koordinatzeko Batzordea

  Maiatzaren 26ko 69/2020 Dekretuak arautua.

 • Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua

  Abenduaren 4ko 20/1997 Legearen bidez sortua.

 • Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Nahitaezko Desjabetzeen lurralde-epaimahaiak

  Azaroaren 20ko 8/1987 Legeak sortuak, eta Euskadiko Balorazio Batzorde Teknikoa.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Hirigintza eta Etxebizitzarako Topagunea

  Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak sortua eta ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuak arautua.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorraren Batzordea

  Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen bidez sortua.

 • Euskadiko Garraio Agintaritza

  Euskadiko Garraio Agintaritzaren abenduaren 15eko 5/2003 Legearen bidez sortua.

Besteak

 • ETS - Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea
 • Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.-Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA (Visesa)
 • Alokabide SA
 • Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos SA (ET/FV)
 • Euskotren Participaciones SA

KARGUAK

Ignacio María Arriola López
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua

LOTUTAKO ERAKUNDEAK

Lotutako erakundeak

Administrazio-organoak
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordea

  Maiatzaren 31ko 4/1990 Legean aurreikusia eta irailaren 9ko 157/2008 Dekretuak arautua.

 • Lurralde Politikarako Aholku Batzordea

  Maiatzaren 31ko 4/1990 Legean aurreikusia eta urtarrilaren 15eko 7/2008 Dekretuak arautua.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko Informazio Geografikoa Koordinatzeko Batzordea

  Maiatzaren 26ko 69/2020 Dekretuak arautua.

 • Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua

  Abenduaren 4ko 20/1997 Legearen bidez sortua.

 • Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Nahitaezko Desjabetzeen lurralde-epaimahaiak

  Azaroaren 20ko 8/1987 Legeak sortuak, eta Euskadiko Balorazio Batzorde Teknikoa.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Hirigintza eta Etxebizitzarako Topagunea

  Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak sortua eta ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuak arautua.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorraren Batzordea

  Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legearen bidez sortua.

 • Euskadiko Garraio Agintaritza

  Euskadiko Garraio Agintaritzaren abenduaren 15eko 5/2003 Legearen bidez sortua.

Besteak
 • ETS - Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea
 • Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.-Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA (Visesa)
 • Alokabide SA
 • Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos SA (ET/FV)
 • Euskotren Participaciones SA