Biztanleria Aktiboaren Kualifikazioaren Inkestaren definizioak (BAKI)