Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

25. zk., 2021eko otsailaren 4a, osteguna

N.º 25, jueves 4 de febrero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
625
625

EBAZPENA, 2020ko abenduaren 30ekoa, Segurtasuneko sailburuordearena, irabazi-asmorik gabeko elkarteei joko patologikoari buruzko informazio eta prebentzio unibertsaleko jarduerak egiteko dirulaguntzak ematen dizkiena.

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, del Viceconsejero de Seguridad, por la que se conceden subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de información y prevención universal del juego patológico.

Lehenengo lehendakariordearen eta Segurtasuneko sailburuaren 2020ko urriaren 27ko Aginduak 2020ko ekitaldian EAEn irabazi-asmorik gabeko erakundeek joko patologikoari buruzko informazio eta prebentzio unibertsaleko jarduerak egiteko dirulaguntzen emakida arautzen du. (2020ko urriaren 30eko EHAA, 215. Zk).

La orden de 27 de octubre de 2020, del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, regula el régimen de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en Euskadi para la realización de actividades de información y prevención universal del juego patológico (BOPV n.º 215, de 30 de octubre de 2020).

Agindu horren 11. artikuluarekin bat etorriz, eta Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzako balioespen-batzordearen txostena ikusita, honako hau

De conformidad con el artículo 11 de la citada orden, y visto el informe de la Comisión de valoración de la Dirección de Juego y Espectáculos,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Eranskinean aipatzen diren eskatzaileei bertan zehazten diren dirulaguntzak ematea.

Primero.– Conceder a los solicitantes relacionados en el anexo las subvenciones que en el mismo se determinan.

Bigarrena.– Ebazpen hau erakunde interesdun guztiei jakinaraztea.

Segundo.– Notificar la presente Resolución a todas las entidades interesadas.

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Segurtasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau berariaz jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el Consejero de Seguridad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación expresa de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2020.

Segurtasuneko sailburuordea,

El Viceconsejero de Seguridad,

JOSU ZUBIAGA NIEVA.

JOSU ZUBIAGA NIEVA.

ERANSKINA
ANEXO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana