Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

136. zk., 2024ko uztailaren 11, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

DATUAK BABESTEKO EUSKAL AGINTARITZA
3378

EBAZPENA, 2024ko ekainaren 28koa, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzaren lehendakariarena, 2024-2027 epealdirako «Giza Baliabideak Antolatzeko Plana / Plangintza Gidalerroak» onartzekoa.

Abenduaren 21eko 16/2023 Lege berriak, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzarenak (DBEAL), instituzioaren araubide juridikoa ezartzen du. Lege horren bigarren xedapen gehigarriak dioenez, Datuak Babesteko Euskal Agintaritzak ordezten du lehengo Datuak Babesteko Euskal Bulegoa. Hala, funtsezko aldaketa bultzatzen da datuen babesaren arloko erakunde-antolaketan. Aldaketa horrek eragina du haren araubide juridikoan, antolaketan eta eskumenetan, 2016/679 (EB) Erregelamenduak ezartzen duen eginkizun sorta garatzen baita.

Legean azaltzen denez, Datuak Babesteko Euskal Agintaritza independentea da (16/2023 Legearen 3.1 eta 3.2 artikuluak), datu pertsonalak babesteko 2016/679 (EB) Erregelamenduak ezartzen duenaren arabera. DBEOren 51. artikuluak agerian jartzen du kontrol-agintaritza horren izaera. Hain zuzen ere, independentzia hori honela zehazten da: «Kontrol-agintaritza bakoitzeko kideek beregain jokatuko dute erregelamendu honen arabera dagozkien eginkizunak betetzean eta ahalak egikaritzean, kanpoko inoren eraginaren mende egon gabe (dela zuzeneko eragina dela zeharkakoa), eta ez dute inoren instrukziorik eskatuko edo onartuko» (DBEOren 52.4 artikulua). DBEOk xedapen argiak ezartzen ditu arlo horretan: «Estatu kide bakoitzak bermatu beharko du ezen kontrol-agintaritza bakoitzak bere esku izango dituela, uneoro, dagozkien eginkizunak betetzeko eta ahalak egikaritzeko (...) beharrezkoak diren giza baliabideak» (DBEOren 52.4 artikulua).

Azken urteotan datuak babesteko arau orokor berriak onartu dira, bai Europan (hain zuzen ere Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra -2016/679 (EB) Erregelamendua- eta 680/2016 Zuzentaraua —pertsona fisikoak babestearen gaineko zuzentaraua, agintari eskudunek arau-hausteak edo zigor penalak prebenitu, ikertu, detektatu edo epaitzeko asmoz datu pertsonalak tratatzeari buruz eta datu horiek aske zirkulatzeari dagokionez, eta Kontseiluaren 2008/977/JAI Esparru Erabakia indargabetzen duena—) bai Estatuan (3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa, eta 7/2021 Lege Organikoa, arau-hauste penalak prebenitu, detektatu, ikertu eta epaitzeko eta zehapen penalak betearazteko tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzkoa). Hala, datuen babesa ulertzeko modu berria ekarri duen arau-esparrua sortu da; izan ere, eginbehar berriak sortu dira, baita eskubide berriak ere, lehen existitzen ez zirenak edo arauetan berariaz aintzatesten ez zirenak.

Bestalde, teknologiaren eboluzioaren haritik, informazioaren prozesuak kudeatzeko teknologia berriak sortzen ari dira etengabe. Hain zuzen ere, sistema eta azpiegitura teknologikoak etengabe birdefinitzen ari dira eta erronka berriak agertzen ari dira, baita adimen artifiziala erabiltzeko estrategia berriak ere. Teknologia berri horiek berebiziko zeregina betetzen dute, halaber, datu pertsonalen tratamenduen kudeaketa efizientean.

Gaur egun, egoerak eboluzio ikaragarria izan du. Beraz, agintaritzaren antolaketa eta funtzionamendua egokitu behar dira beharrizan berrien arabera, batik bat arau-esparru berriak eta teknologiaren aurrerabide geldiezinak bultzatuta.

Giza baliabideen plangintza urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzekoaren, 69. artikuluan araututa dago. Bada, plangintza horren xedea da «zerbitzua ematerakoan eraginkortasuna lortzea, eta, bestetik, dauden baliabide ekonomikoak kudeatzerakoan eragimenez jardutea. Horretarako, langile kopurua egokitu behar da, langileak hobeto banatu, ondo prestatu eta lanbide-sustapena eta mugigarritasuna eskaini». Arlo horretan, giza baliabideak antolatzeko planak tresna aproposak dira.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren ildo beretik, Euskal Enplegu Publikoaren Legearen 48. eta 49. artikuluetan enplegu publikoa planifikatu behar dela ezartzen da, eta enplegu publikoa antolatzeko planak, funtzionarioei aplikatu beharrekoak onartzeko aukera dagoela azaltzen da, zerbitzu-prestazioan eraginkortasuna lortzeko eta efizientzia ere erdiesteko eskueran dauden baliabide humano, ekonomiko, material eta teknologikoak erabiltzean.

DBEAko Idazkaritza Nagusiak «Giza Baliabideak Antolatzeko Plana» landu du, instituzioak eskueran dituen giza baliabideak egituratzeko eta antolatzeko. Izan ere, datuen babesaren arloan araudi berriak sortu dira; gainera, informazioaren prozesuak kudeatzeko teknologia berriak etengabe sortzen ari dira, eta horren ondorioz agertzen diren erronka berriei aurre egin behar diegu. Dokumentu hori langile guztien esku jarri da, irakur dezaten eta alegazioak, iradokizunak, hobekuntzak eta abar ekar ditzaten. Horretarako ezarritako epean ez da ekarpenik aurkeztu, planean txertatzeko.

Horrenbestez, ebazpen honen bidez legezko estaldura ematen zaie lana antolatzeko sistemen, lanpostuen egituraren aldaketen eta langile-beharrizanen kudeaketaren aldetik dauden xedapenei, eta xedapenak jendaurrean jartzen dira.

Oinarri hartuta aurreko guztia eta abenduaren 21eko 16/2023 Legearen 8. eta 15. artikuluetan xedatuta dagoena, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Xedea.

Ebazpen honen xedea da «Datuak Babesteko Euskal Agintaritzaren Giza Baliabideak Antolatzeko Plana» onartzea.

Bigarrena.– Publiko egitea.

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea eta Datuak Babesteko Euskal Agintaritzaren Giza Baliabideak Antolatzeko Plana instituzioaren barneko web-orrian eta langileen postontzi korporatiboan argitaratzea.

Hirugarrena.– Ondorioak.

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Laugarrena.– Errekurtsoak.

Administrazio-bidea amaitzen duen ebazpen honen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal diote Datuak Babesteko Euskal Agintaritzaren lehendakariari, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasi eta hilabeteko epean edo, bestela, zuzenean aurkez dezakete administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasi eta bi hilabeteko epean, urriaren 1eko 39/2015 Legean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoan, eta uztailaren 13ko 29/1998 Legean, Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzekoan xedatutakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko ekainaren 28a.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendaria,

UNAI ABERASTURI GORRIÑO.


Azterketa dokumentala