Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

249. zk., 2022ko abenduaren 30a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

LAN ETA ENPLEGU SAILA
5797

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 21ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden guneetako kualifikazio profesionalarekin lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko dirulaguntzen bigarren deialdia, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2022ko abenduaren 21eko bileran hartutako Erabakiaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden guneetako kualifikazio profesionalarekin lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko dirulaguntzen bigarren deialdia onartu du, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan. Lanbideren Estatutuak Onartzen dituen maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak 10.2 artikuluaren n) apartatuan xedatutakoaren arabera (abuztuaren 30eko 98/2022 Dekretuan emandako idazkeran), organismo autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio deialdi hori argitaratzea.

Azaldutakoagatik, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Argitara ematea Euskal Autonomia Erkidegoan sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden guneetako kualifikazio profesionalarekin lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko dirulaguntzen bigarren deialdia, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2022ko abenduaren 21eko bileran hartutako erabakiaren bidez onetsi da deialdia, eta ebazpen honen eranskin gisa jaso da.

Bigarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak laguntza-deialdia onartzeko hartutako erabakiak ondorioak izango ditu ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Hirugarrena.– Deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 21a.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
DIRULAGUNTZA BIGARREN DEIALDIA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN SEKTORE ESTRATEGIKOETAKO, PERTSONEN ZAINTZAKO ETA DESPOPULAZIO-ARRISKUAN DAUDEN GUNEETAKO KUALIFIKAZIO PROFESIONALAREKIN LOTUTAKO BIZTANLERIA AKTIBOAREN KUALIFIKAZIO ETA BIRKUALIFIKAZIOKO PRESTAKUNTZARAKO RESKILLING ETA UPSKILLING EKINTZAK GARATZEKOA, EUROPAR BATASUNAREN NEXT GENERATION EU FUNTSAK FINANTZATUTAKO SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN.

Next Generation EU finantza-tresnak, Europako Kontseiluak 2020ko uztailaren 21ean onetsiak, bere baitan hartzen du, elementu nagusi gisa, «Suspertze eta Erresilientzia mekanismo» bat: haren helburua Batasuneko estatuetan inbertsioa eta erreformak bultzatzea da, hartara susperraldi jasangarri eta erresilientea lortzeko, eta, aldi berean, justizia sozialean oinarritutako hainbat erreforma ahalbidetzea, bai maila nazionalean, bai eskumenak transferituta dituzten autonomia-erkidegoekin gobernantza partekatuan.

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planak, VII. palankan («Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko prestakuntza eta gaitasunen garapena») 20. osagai gisa sartzen du «Lanbide Heziketa Bultzatzeko Plan Estrategikoa», Lanbide Heziketa Modernizatzeko Planari jarraipena eman eta hura hobetzen duena. Plan hori Gobernuak aurkeztu zuen, 2020ko uztailaren 23an. 20. osagaiko inbertsioen artean sartzen da 1. inbertsioa, «Biztanleria aktiboaren reskilling eta upskilling ekintzak, kualifikazio profesionalekin lotuta». Haren jarduera-lerroen artean laugarrena dago, sortzen ari diren, bilakaera azkarra duten eta enplegua sortzeko asmoa daukaten konpetentzien gaineko prestakuntzari buruzkoa. Era berean, baldintza ekonomiko eta sozialen gainean aurreikusten den bilakaeraren ondorioz etorkizunean lanpostuak sortuko dituzten sektoreetako prestakuntza ere jorratzen du, besteak beste, pertsonen zaintzan, trantsizio berdean, eta Lanbide Heziketa Modernizatzeko Planean jasotako sektore estrategikoetan.

Lanbide Heziketako Idazkaritza Nagusiaren 2022ko ekainaren 14ko Ebazpenak 3.648.880,57 euroko kreditua esleitzen dio Euskadiri. Ebazpen horren bidez, Enplegurako Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Sistemaren Konferentzia Sektorialaren 2022ko maiatzaren 30eko Erabakia argitaratzen da, zeinaren bidez baimena ematen baita 2022ko aurrekontu-ekitaldian autonomia-erkidegoek kudeatutako kredituak banatzeko irizpideak eta lurralde-banaketaren proposamena egiteko. Biztanleria aktiboaren reskilling- eta upskilling- ekintzak garatzeko dira kreditu horiek, eta sektore estrategikoetako lanbide-kualifikazioei, pertsonen zaintzari eta despopulatzeko arriskuan dauden eremuetako kualifikazioei lotuta daude, Lanbide Heziketa Sustatzeko Plan Estrategikoaren 20. osagaiaren esparruan (Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana).

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2022ko apirilaren 6ko Ebazpenaren bidez (2022ko apirilaren 13ko EHAA), reskilling- eta upskilling-ekintzak garatzeko dirulaguntzen lehen deialdia argitaratu zen, biztanleria aktiboaren prestakuntza kualifikatu eta birkualifikatzeko, sektore estrategikoetako lanbide-kualifikazioei, pertsonen zaintzari eta despopulazio-arriskuan dauden eremuei lotuta, Euskal Autonomia Erkidegoan, Europar Batasunak – Next Generation finantzatutako Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan. Deialdi hau ebatzi ondoren, 302.472,05 euroko kreditu-gerakina geratu da, deialdi hau finantzatzeko baliabide ekonomikoei gehituta.

Pertsona askok, bai landunek bai langabeek, ez dute gaitasun profesionalaren egiaztapen formalik. Egiturazko arazo horri hiru ardatz nagusiren bidez heldu zaio: lehenengoa, lan-esperientziaren bidez eskuratutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura ireki eta etengabea irekitzea, eta prestakuntzarako bide ez-formalak irekitzea, lan-esperientziaren bidez eskuratutako konpetentzia profesionalak aitortzeari buruzko uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuan aurreikusitako baldintzetan, eta helburu horretarako ekintza espezifikoak bideratu dira ekonomikoki, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioaren Lurralde Lankidetzako Programen esparruan; bigarren ardatza enplegurako prestakuntza-ekintzei dagokie, eta ekintza horiek ere bete-betean gauzatzen ari dira funts propioen bidez; eta hirugarren ardatza, agindu honen xedea, prestakuntza-ekintza ez-formalen deialdietara bideratzen da, baina Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean erreferente bat izanik, prestakuntza premia handieneko eta/edo premia handieneko sektoreetara berehala hurbiltzeko.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren eta Lanbide Heziketako sailburuordearen 2021eko azaroaren 23ko Ebazpenak Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan lan-esperientziaren edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak ebaluatu eta egiaztatzeko etengabe irekitako prozedura ezartzen du. Ebazpen horrek zerbitzu hau osatu du, Euskal Autonomia Erkidegoan, modu iraunkor eta integralean.

Enplegurako lanbide-prestakuntza funtsezko tresna da lan-merkatuan laneratzen eta langileen enplegagarritasuna hobetzen laguntzeko. Maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuak (zeinak Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen baitu) 2. artikuluan ezartzen duenez, Enplegurako Lanbide Heziketa da Lanbide Heziketaren sistemetako bat enpresen artean eta langileen artean (langabeak nahiz lanean ari direnak) lehiakortasun- eta kualifikazio-beharrizanei erantzuteko (hurrenez hurren), prestakuntza bultzatzea eta zabaltzea xede duten tresna eta ekintzez osatua. Prestakuntza horrek, halaber, gizartea kohesionatzen eta ekonomia garatzen lagunduko du, ezagutzan oinarritutako ekonomiaren esparruan.

Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak (zeinaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen baitira eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen) Lan eta Enplegu Sailari esleitzen dizkio enplegu-politika eta enplegurako lanbide-heziketa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetzarekin, horrek dauzkan erantzukizunei dagokienez, eta Lanbide Heziketaren eremuan oro har zuzendaritza, antolamendu eta plangintzan Hezkuntza Sailak dituen eginkizunak ezertan eragotzi gabe.

Bestalde, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomoari (Lan eta Enplegu Sailari atxikita dago) dagokio, besteak beste, enplegu-programen, enplegurako prestakuntza-programen eta autoenplegua eta enpresen sorkuntza sustatzeko programen kudeaketa. Egiteko horren barruan dago dirulaguntzetarako deialdiak onestea eta izapidetzea, hala ezarrita baitago maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak onetsiriko organismo autonomoaren estatutuen 3.b) artikuluan.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak proposatuta, organismo autonomo horretako Administrazio Kontseiluak, 2022ko abenduaren 21eko bilkuran, Euskal Autonomia Erkidegoan sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden guneetako kualifikazio profesionalarekin lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko dirulaguntzen deialdia onetsi du, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan, baldintza hauetan:

I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.– Xedea.

Deialdi honen xedea honako hau da: Euskal Autonomia Erkidegoan sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden guneetako kualifikazio profesionalarekin lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko eta konpetentzia profesionalak ebaluatu eta egiaztatzean laguntzeko eman beharreko dirulaguntzak arautzea, Europar Batasunaren Next Generation EU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Bi prozedura bereizten dira, enpresek, enpresa-taldeek edo irabazi-asmorik gabeko erakundeek (II. kapitulua) edo prestakuntza-erakundeek (III. kapitulua) aurkeztutako prestakuntza-planen arabera.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

1.– Deialdi hau finantzatzeko baliabide ekonomikoak 3.951.352,62 eurokoak dira, 2023ko ordainketa-kredituaren kontura.

Baliabide horiek jarduera-ildo hauen artean banatzen dira, prestakuntza-ekintzen tipologiaren eta dirulaguntzaren onuradunen arabera:

– A lerroa: 2.688.413,74 euro, sektore estrategikoetako prestakuntza-ekintzen eskaintza modularrerako. Eskaintza hori bitan banatzen da:

– A.1 lerroa: 1.688.413,74 euro, enpresek, enpresa-elkarteek eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek egin beharreko prestakuntza-ekintzetarako. Honela banatuko da:

– 506.524,12 euro (% 30), enpresen prestakuntza-planetarako.

– 1.013.048,25 euro (% 60), enpresa-taldeen prestakuntza-planetarako.

– 168.841,37 (% 10), irabazi-asmorik gabeko erakundeen prestakuntza-planetarako.

– A.2 lerroa: 1.000.000 euro, prestakuntza-erakundeek garatutako prestakuntza-ekintzetarako.

A lerroko baliabideen banaketa hori aldatu ahal izango da aurrekontu-kreditua agortzeko helburuarekin, 7. artikuluan dirulaguntzak esleitzeko aurreikusten diren baldintzen arabera.

– B lerroa: 693.858,37 euro, pertsonen zaintzarako prestakuntza-ekintzen eskaintza modularra egiteko, prestakuntza-erakundeen eskutik.

– C lerroa: 569.080,51 euro 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi diren pertsonei prestakuntza-ekintzen eskaintza modularra egiteko, prestakuntza-erakundeen eskutik.

2.– A lerroa zatitzen den lerro bakoitzean eta C lerroan, aurrekontu-kredituaren % 50 3.1.b.2 artikuluan definitutako konpetentzia eta enplegu berdeetara bideratutako ekintzetarako soilik gordeko da. Erreserbatutako kreditua agortzen ez bada, gerakina ezin izango da erabili prestakuntza-ekintza desberdinak estaltzeko.

3.– 2023. eta 2024. urteetan, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planetik eratorritako funts berriak transferitzen bazaizkio Euskal Autonomia Erkidegoari, helburu berarekin, eta funts horiek finantzatzeari lotutako ordainketa-kreditu berriak sortzen badituzte indarreko legeriaren arabera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez emango da kredituen zenbatekoaren berri, eta eskabideak aurkezteko beste epe bat irekiko da, deialdi honetan jasotako oinarri arautzaileak aplikatuta. Jarduketa berriak gauzatzeko epea ere adieraziko da.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzea arautzeari buruzko Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan jasotako ondorioetarako, ekintzak finantzatzeko laguntzak ebazteko, kreditu egokiak eta behar bestekoak egon behar dira Euskal Autonomia Erkidegoaren 2023ko Aurrekontu Orokorretan.

II. KAPITULUA
PRESTAKUNTZA-PLANAK SEKTORE ETA EREMU ESTRATEGIKOETAN, ENPRESEK, ENPRESA-TALDEEK ETA IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEK GARATZEKO
(A.1. LERROA)

3. artikulua.– Diruz lagun daitekeen jarduera: Prestakuntza-plana.

1.– Kapitulu honen babespean, dirulaguntza jaso ahal izango dute 16. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten eta sektore eta eremu estrategiko hauetara bideratuta dauden prestakuntza-ekintzez osatutako prestakuntza-planek:

a) Lanbide Heziketa Modernizatzeko Planean jasotako sektore estrategikoak.

1.– Informazioaren teknologia aurreratu berria.

2.– Makina-erreminta automatizatuak eta robotika.

3.– Ekipo aeronautikoak.

4.– Tren-garraiorako ekipo modernoa.

5.– Energian eta ekipo berrietan oinarritutako ibilgailuak.

6.– Nekazaritzako makinak.

7.– Material berriak.

8.– Biofarmazia eta medikuntzako produktu aurreratuak.

9.– Kontsumo-katea: fabrikatzaileak eta banatzaileak.

10.– Ostalaritza eta turismoa.

11.– Erabiltzaileen arreta-zerbitzua.

b) Zeharkako eremuak:

b.1.– Digitalizazio aplikatua.

b.2.– Konpetentzia eta enplegu berdeak, A.1. lerrora bideratutako kredituaren % 50 horretarako gordetzen delarik.

Ingurumen-jasangarritasuna lan profesionalaren funtsezko ardatzaren parte den eremu profesionalei buruzkoa da prestakuntza hau, tartean honako arlo hauei lotutako prestakuntza sartzen delarik: nekazaritza, energia eta ura, itsasoa eta arrantza, elikagaien industriak, erauzketa-industriak, ostalaritza eta turismoa, garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak, merkataritza eta marketina, kimika eta osasungintza.

c) Ekonomia Berreskuratu eta Eraldatzeko Proiektu Estrategikoei (ESEPE) lotutako prestakuntza, non prestakuntza zeharkako ekintza gisa kokatzen den.

2.– Prestakuntza-planetan, lan-esperientziaren edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak egiaztatzeko ekintza osagarriak sartu ahal izango dira, prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten pertsonen egiaztapena bultzatzeko. Ekintza horiek, besteak beste, honako hauek izan ahalko dira:

a) Prozeduraren ezaugarriei buruzko informazioa eta hedapena.

b) Hautagaiaren portafolio dokumentala osatzeko laguntza.

c) Prozeduran izena emateko laguntza.

d) Orientazioko, eta, hala badagokio, ebaluazioko faseak prestatzeko laguntza.

e) Lan-esperientziaren bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak egiaztatzen banaka edo kolektiboki lagun dezaketen beste ekintza batzuk.

Laguntza emateko ekintza horiek ez dute finantzaketa osagarririk eragingo 18. artikuluan ezarritako modulu ekonomikoen gainean.

4. artikulua.– Enpresa eta erakunde onuradunak. Azpikontratazioa.

1.– Honako erakunde eta enpresa hauek izan ahalko dira kapitulu honetan jasotako laguntzen onuradun, 15. artikuluan oro har jasotako baldintzak betez gero:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan lantokia duten eta langileentzako prestakuntza-planak aurkezten dituzten enpresak, banaka. Pertsona fisikoen, sozietate anonimoen, erantzukizun mugatuko sozietateen eta zuzenbidean onartutako beste forma juridiko batzuen titulartasunekoak izan daitezke enpresak.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan lantokia duten enpresak ordezkatzen edo biltzen dituzten enpresa-taldeak, partzuergoak, organismoak eta erakunde sektorialak, edozein dimentsiotakoak, baldin eta onuradunari atxikitako edo lotutako enpresetako 20 langilerentzako prestakuntza-planak aurkezten badituzte, gutxienez.

Nortasun juridikorik gabeko enpresa-taldeen kasuan, elkartutako enpresa bakoitza onuradun izango da, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11. artikuluaren 3. apartatuan xedatutakoa aplikatuko zaio; zehazki, honako baldintza hauek:

– taldearen ordezkari edo ahaldun bat izendatu behar da, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko.

– taldea eratzeko sinatzen duten agirian, elkartutako enpresek diruz lagundutako jarduera gauzatzeari buruz duten konpromisoa eta, hala badagokio, enpresa bakoitzari aplikatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa jaso beharko dira.

– taldea ezin izango da desegin, harik eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuz onartu zen) 44. artikuluan aurreikusitako preskripzio-epea igarotzen den arte.

c) Lana bilatzen ari den biztanleria aktiboarentzako eta zaurgarritasun bereziko taldeentzako prestakuntza-planak aurkezten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeak.

2.– Azpikontratazioa.

Enpresek, enpresa-elkarteek eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek behar bezala egiaztatutako eta/edo prestakuntza-erakundeen erregistroan inskribatutako prestakuntza-erakundeen bidez azpikontratatu eta bideratu ahal izango dituzte beren proiektuak.

Prestakuntza-planaren ehuneko 100era arte azpikontratatu ahal izango da, eta kontzeptu horri soilik egotziko zaizkio Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan ezarritakoari egokitzen zaizkion azpikontratazio-gastuak.

Kontratuaren zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 118. artikuluan ezarritako kontratu txikien zenbatekoa gainditzen duenean, enpresa edo erakunde onuradunak gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu, salbu eta ezaugarri bereziak direla-eta merkatuan zerbitzua ematen duten erakundeen kopuru nahikoa ez badago. Aurkeztutako eskaintzen arteko aukera eraginkortasun- eta ekonomia-irizpideen arabera egingo da, eta berariaz justifikatuko da memoria batean, aukeratutakoa ez bada proposamen ekonomiko onena.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen mende dauden erakundeek lege horretan kontratu publikoen esleipenari buruz xedatutakoa bete beharko dute.

Lanbidek aldez aurretik eman behar du kontratua egiteko baimena. Horretarako, onuradunak, dirulaguntzaren eskabidearekin batera, sinatu gabeko kontratuaren kopia aurkeztu beharko du, baimena lortzeko. Baimena emandakotzat joko da, baldin eta ebazpenean onuradun deklaratzen bada.

Dirulaguntzaren eskabidearekin batera aurkeztea ezinezkoa bada, onuradunak aldez aurreko baimena eskatuko dio Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendariari, azpikontratatutako prestakuntza ematen hasi aurretik. Organo horrek hamar egun balioduneko epean ebatziko du, eta epe horretan ebazten ez badu, eskaera ezetsitzat joko da.

Ezingo da azpikontrataziorik egin 38/2003 Legearen 29. artikuluaren 7. apartatuan eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. artikuluan jasotako egoeraren batean dauden erakundeekin.

Azpikontratazioa adosteko sinatutako kontratuan edo hitzarmenean, datu pertsonalen tratamendurako berme zehatzak biltzen direla egiaztatu beharko du, eta hori betetzeko behar diren klausulak sartu beharko ditu, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera.

Laguntzaren erakunde edo enpresa onuradunak dirulaguntzaren xede den jarduera osoa edo haren zati bat azpikontratatzen badu, azpikontratistek «ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa betetzen dutela ziurtatzeko mekanismoak aurreikusi beharko ditu, baita irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 8. artikuluan aurreikusitakoa ere, bereziki 2. apartatuan xedatutakoa. Halaber, 5.3.c) artikuluan aurreikusitako dokumentazioa aurkeztu beharko du.

3.– Hala ere, azpikontrataziora jotzen ez bada, erakunde edo enpresek beren bitartekoen bidez garatu ahal izango dituzte produktuak. Hala eginez gero, dirulaguntza eskatzen duten prestakuntza-planak egiteko giza baliabideak eta baliabide materialak izan beharko dituzte, edo konpromisoa hartu beharko dute dirulaguntza adjudikatu ondoren horiek izango dituztela, prestakuntza-jarduerak hasten direnerako. Instalazio eta baliabide horiek propioak edo hirugarren erakunde pribatu edo publikoenak izan ahal izango dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean baliatu beharko dira.

Informazio hori egiaztatzeko, erantzukizunpeko adierazpen bat egingo da (erantzukizunpeko adierazpena eskaera-orrian jasota dago). Edonola ere, erakunde eskatzaileak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren esku izan beharko ditu adierazpen horretan jasotako datuak egiazkoak direla erakusten duten dokumentuak.

5. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

1.– II. kapitulu honetan aipatzen diren dirulaguntzen eskabideak 19. artikuluan aurreikusitako moduan aurkeztuko dira.

Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa (izapidetze elektronikorako jarraibideak ematen dituena) helbide honetan egongo da eskuragarri: https://www.euskadi.eus/servicios/1211703

2.– Dirulaguntzaren eskabidean, enpresa edo erakunde eskatzaileak prestakuntza-plana osatzen duen prestakuntza-ekintza bakoitzari ematen dion lehentasun-ordena adieraziko da, eskatutako dirulaguntza osoa eman ezin bada aplikatuko dena. Dena den, konpetentzia eta enplegu berdeetara bideratutako prestakuntza-ekintzek lehentasuna izango dute beti, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskabideetan adierazitako ordena aldatu ahal izango du, 2.2 artikuluan aurreikusitako kreditu-erreserbaren zenbatekora iritsi arte.

3.– Eskabidearekin eta 19.2 artikuluan oro har aurreikusitako dokumentazioarekin batera, honako hau aurkeztuko da:

a) Planak lan-esperientziaren edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak egiaztatzeko ekintza osagarriak biltzen baditu, ekintza horiek deskribatzen dituen agiria.

b) 4.1 artikuluko b) letran aipatzen diren onuradunek (enpresa-taldeak, partzuergoak, enpresak ordezkatzen edo biltzen dituzten erakunde eta organismo sektorialak) aurkeztutako dirulaguntzen eskaeren kasuan, eskabidean adierazi beharko dute prestakuntza-plana osatzen duten enpresa zehatzak zein diren eta horietako bakoitzean prestakuntzan parte hartuko duten langileen kopurua. Era berean, parte hartzen duen enpresa bakoitzaren «de minimis» laguntzen aitorpena aurkeztu beharko da.

Nortasun juridikorik gabeko enpresa-taldeen kasuan, aurreko paragrafoan adierazitakoaz gain, honako hauek aurkeztu beharko dituzte:

– taldea eratzeko sinatzen duten agiria, bertan adierazi beharko direlarik taldearen ordezkari gisa izendatutako pertsona, elkartutako enpresek diruz lagundutako jarduera gauzatzeari buruz duten konpromisoa eta, hala badagokio, enpresa bakoitzari aplikatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa.

– 15.2 artikuluaren azken paragrafoan aipatzen den erantzukizunpeko adierazpena eta 19.2 artikuluaren b), c), d) eta e) letretan eskatzen den dokumentazioa (III., IV., V. eta VI. eranskinak), taldeko kide den enpresa bakoitzak sinatuta.

c) Diruz lagundutako prestakuntza-jarduera azpikontratatuz gero:

– Aldez aurreko baimena eskuratzeko kontratuaren kopia (sinatu gabe).

– Hiru eskaintzaren eskaera justifikatzen duen dokumentazioa, hala badagokio, 4.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, eta hautaketaren justifikazio-memoria, proposamen ekonomiko onuragarriena ez denean. Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen mende dauden erakundeen kasuan, kontratu publikoen esleipenari buruz xedatutakoa betetze dela egiaztatzen duten agiriak.

– «Kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa («do no significant harm–DNSH» printzipioa) betetzen dela dioen erantzukizunpeko adierazpena, III. eranskineko ereduari jarraituz.

– Kontratistak eskubideak eta sarbideak emateko hartzen duen konpromisoa, Europako eta nazioko agintariek kontrol-eskumenak baliatzen dituztela bermatzeko, IV. eranskineko ereduaren arabera.

– Inplikatutako administrazio publikoen arteko datu-lagapena eta -tratamendua onartzea kontratistak, aplikatzekoa den Europako araudian xedatutakoa betetzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren 22. artikuluko 2.d) eta 3. apartatuetan xedatutakoari dagokionez, V. eranskineko ereduaren arabera.

– Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean ezarrita dauden eta kudeatu beharreko eremuari eragin diezaioketen zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, VII. eranskineko ereduaren araberakoa.

3.c) apartatu honetan aipatzen diren ereduak LanF aplikazioan eskuratu ahal izango dira.

3 c) apartatuan aipatzen den dokumentazioa ezin bada aurkeztu dirulaguntzaren eskabidearekin batera, onuradunak aurkeztu egingo du, kontratatutako prestakuntza-ekintzak hasi aurretik Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendariaren aurretiazko baimena lortzeko.

4.– Eskabideak aurkezteko epea 2023ko urtarrilaren 16tik otsailaren 16ra bitartekoa izango da.

6. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

1.– Prozedura izapidetu eta ebazteko eskumena duen organoa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketaren Zuzendaritza izango da.

2.– Dirulaguntzak emateko prozedura lehiarik gabekoa izango da, eta laguntzak emateko ebazpenak eskaerak aurkezteko hurrenkeran emango dira, diruz laguntzeko moduko jardueraren eginda dagoela eta eskatzen diren gainerako baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, 7. artikuluan zehaztutako laguntzak emateko prozedurari jarraikiz, deialdian esleitutako aurrekontuko kreditua agortu arte.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendariaren ebazpen baten bidez, EHAAn argitaratuko da laguntza horiek finantzatzeko baliabide ekonomikoak agortu direla, eta, beraz, ukatu egingo dira ebazteke dauden eskabideak.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak laguntzak emateko edo ukatzeko ebazpena emango du, eta banan-banan jakinaraziko du, bitarteko telematikoen bidez.

3.– Eskabideak ebazteko eta ebazpenak jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa da, eskabidea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erregistroan sartzen den egunetik aurrera; epe hori igarotakoan erakunde interesdunari ebazpena jakinarazi ez bazaio, dirulaguntzaren eskaera ezetsi dela ulertuko da.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariaren ebazpenek ez dute amaitzen administrazio-bidea, eta haien aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

5.– Erakunde onuradunei dirulaguntzak emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren edo haren organismo autonomoen antzeko dirulaguntzen edo laguntzen karietara bideratzen hasitako itzulera- edo zehapen-prozedurak amaituta egotea.

6.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariaren ebazpen baten bidez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da jakitera zer erakundek jaso duten dirulaguntza deialdi honen babesean eta zenbateko laguntza jaso duten.

7. artikulua.– Laguntzak emateko prozesuaren deskribapena.

1.– 4.1 artikuluko a), b) eta c) ataletan aurreikusitako onuradunen kategoria bakoitzerako eskabideak aurkeztu diren hurrenkeraren arabera emango dira dirulaguntzak, 2.1 artikuluan kategoria bakoitzerako aurreikusitako aurrekontu-kredituaren mugaraino, A.1 lerroaren barruan.

2.– Onuradunen kategoria bakoitzari esleitutako gehieneko kreditua lortzen ez bada, honela jokatuko da:

– a) eta b) kategorietara bideratutako kreditu-gerakinak haien eskaerei aplikatuko zaizkie, elkarren artean.

– A.1 lerro osoko kredituaren azken gerakina A.2 lerroko dirulaguntzak emateko erabili ahal izango da, 12.6. eta 13.5 artikuluetan aurreikusitako baldintzetan.

3.– Laguntzak emateko prozesuan, kontuan hartuko da 2.2 artikuluan aurreikusitako kredituaren % 50eko erreserba, konpetentzia eta enplegu berdeetara bideratutako prestakuntza-jarduerak onartzeko.

4.– Era berean, enpresek eta enpresa-taldeek aurkeztutako prestakuntza-planetarako hurrengo artikuluan aurreikusitako «de minimis» laguntzen muga hartuko da kontuan, baita onuradun bakoitzeko 500.000 euroko dirulaguntzaren gehieneko muga ere, 18.4 artikuluan izaera orokorrarekin ezarritakoa, irabazi-asmorik gabeko erakundeek aurkeztutako prestakuntza-planen bidez eman beharreko laguntzetarako.

5.– Kreditua agortu delako edo aurreko paragrafoan aurreikusitako mugak aplikatu direlako ezin bada dirulaguntzarik eman prestakuntza-plana osatzen duten prestakuntza-ekintza guztiengatik, eskabidean adierazitako lehentasun-hurrenkera aplikatuko da, 5.2 artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

8. artikulua.– Lehiari buruzko EBko araudia.

1.– Kapitulu honetan zehaztutako laguntzak, «de minimis» laguntzei Europar Batasunaren Funtzionamendu Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruz Batzordeak 2013ko abenduaren 18an egindako 1407/2013 (EB) Erregelamenduaren (DOUE L352, 2013-12-24) pean dauden 4.1 artikuluko a) eta b) ataletan aurreikusitako onuradunei emandakoak. Kalifikazio horren ondorioz, enpresa bakarrari «de minimis» laguntzetan emandako guztizko zenbatekoa ez da izango 200.000 eurotik gorakoa hiru ekitaldi fiskalen barruan.

Muga hori aplikatzeko, kontuan hartu beharko da nola definitzen den «enpresa bakarra» Erregelamendu horren 2.2 artikuluan.

2.– Laguntza eskatzen duen eta prestakuntza-planean parte hartzen duen enpresak, eta, hala badagokio, elkarteko kide den enpresa bakoitzak berariaz adierazi beharko dute honako hau: «Dagokion ekitaldi fiskalean eta aurreko bietan jasotako «de minimis» laguntza horiei buruzko aitorpena egin beharko du laguntza eskatzen duenak, honako hau frogatzeko: «de minimis» laguntza berriarekin ez dela gainditzen aipatutako erregelamenduan ezarritako gehieneko muga».

III. KAPITULUA
PRESTAKUNTZA-ERAKUNDEEK EGIN BEHARREKO PRESTAKUNTZA-PLANAK, SEKTORE ESTRATEGIKOEN, PERTSONEN ZAINTZAREN ETA 5.000 BIZTANLETIK BEHERAKO UDALERRIETAN BIZI DIREN PERTSONEN EREMUAN
(A.2, B ETA C LERROAK)

9. artikulua.– Diruz lagun daitekeen jarduera: prestakuntza-plana.

Kapitulu honen babespean, dirulaguntza jaso ahal izango dute 16. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten eta tipologia hauei erantzuten dieten prestakuntza-ekintzez osatutako prestakuntza-planek:

a) Sektore eta eremu estrategikoetako prestakuntza-ekintzak (A.2 lerroa), 3.1 artikuluaren a), b) eta c) letretan deskribatuak, arreta berezia jarrita konpetentzia eta enplegu berdeen arloko prestakuntzan, zeinari lerro horretara bideratutako kredituaren % 50 gordeko baitzaio.

b) Pertsonak zaintzeari buruzko prestakuntza-ekintzak. (B lerroa).

c) 5.000 biztanletik beherako udalerritan bizi diren pertsonentzako prestakuntza-ekintzak (C lerroa), arreta berezia jarrita konpetentzia eta enplegu berdeen arloko prestakuntzan, zeinari lerro horretara bideratutako kredituaren % 50 gordeko baitzaio.

10. artikulua.– Prestakuntza-erakunde onuradunak.

1.– Kapitulu honetan jasotako laguntzen onuradun izan ahalko dira, 15. artikuluan oro har aurreikusitako baldintzak betez, prestakuntza-erakunde pribatu edo publikoak, baldin eta dirulaguntzaren eskaera aurkezteko unean eskatzen dituzten prestakuntza-espezialitateak emateko inskribatuta badaude Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen prestakuntza-erakundeen erregistroan, autonomia-erkidegoko enplegurako prestakuntza-erakundeen beste edozein erregistrotan edo Prestakuntza Erakundeen Estatuko Erregistroan.

2.– Prestakuntza-erakundeek dirulaguntza eskatzen duten prestakuntza-planak egiteko giza baliabideak eta baliabide materialak izan beharko dituzte, edo konpromisoa hartu beharko dute dirulaguntza adjudikatu ondoren horiek izango dituztela, prestakuntza-jarduerak hasten direnerako.

Ezin da azpikontratatu prestakuntza-jarduera gauzatzea. Ondorio horietarako, ez da azpikontrataziotzat jotzen prestakuntza emateko irakasleak (pertsona fisikoak) kontratatzea.

Instalazio eta baliabide horiek propioak edo hirugarren erakunde pribatu edo publikoenak izan ahal izango dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean baliatu beharko dira.

Informazio hori egiaztatzeko, erakundearen legezko ordezkaritzak erantzukizunpeko adierazpen bat egingo du (erantzukizunpeko adierazpena eskaera-orrian jasota dago). Edonola ere, erakunde eskatzaileak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren esku izan beharko ditu adierazpen horretan jasotako datuak egiazkoak direla erakusten duten dokumentuak.

11. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

1.– Kapitulu honetan aipatzen diren dirulaguntzen eskabideak 19. artikuluan aurreikusitako moduan aurkeztuko dira.

Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa (izapidetze elektronikorako jarraibideak ematen dituena) helbide honetn egongo da eskuragarri: https://www.euskadi.eus/servicios/1211704.

2.– 19.2 artikuluan oro har aurreikusitako dokumentazioaz gain, balorazio-irizpideak egiaztatzeko:

a) 14. artikuluaren A.3 atalean xedatutako balorazio-irizpideak egiaztatzeko: artikuluan aipatzen diren aitorpen edo akreditazio ofizialen kopia.

b) 14. artikuluaren B atalean (B.1 eta B.2) xedatutako balorazio-irizpideak egiaztatzeko, beste administrazio publiko batzuetako deialdiak aipatzen direnean: enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen eta deialdia kudeatzen duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, prestakuntza-espezialitateko esperientzia egiaztatzen duena, II. eranskinean jasotako ereduaren arabera; LanF aplikaziotik ere atera daiteke eredua. Ziurtagiriak II. eranskineko ereduari jarraitu ahal izango dio, edo beste formatu bat izan, baina, kontuan har dadin, eredu horretan ezarritako eduki guztiak jaso beharko ditu.

3.– Eskabideak aurkezteko epea 2023ko urtarrilaren 16tik otsailaren 16ra bitartekoa izango da.

12. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

1.– Prozedura izapidetzeko organo eskuduna Enplegurako Lanbide Heziketako Zuzendaritza izango da, eta ebazteko organo eskuduna, berriz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia.

2.– Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagoka-prozedura izango da, eta egintza bakarrean ebatziko dira prestakuntza-planak gauzatzeko aurkeztutako eskabide guztiak.

Prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintza bakoitzari banakako balorazioa egingo zaio.

3.– Eskabideak aztertzeko eta haien balorazioa egiteko, batzorde tekniko bat osatuko da. Batzordea honako kide hauek osatuko dute: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendaria, Enplegurako Lanbide Heziketako Zerbitzuko arduraduna eta Zerbitzuko bi teknikari. Ebaluazio-batzordeko kideen izenak EHAAn argitaratuko dira.

4.– Eskabideek deialdi honetan parte hartzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, eta, hala badagokio, proposatutako espezialitate berriak baliozkotuta, ebaluazio-batzordeak 14. artikuluan aurreikusitako irizpideen arabera egingo du balorazioa, eta behin-behineko ebazpen-proposamena egingo du, 13. artikuluan araututako laguntza zehazteko sistema kontuan hartuta, behin-behinean onestea edo ukatzea proposatzen diren ekintzak adierazita.

Behin-behineko ebazpen hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunean argitaratuz jakinaraziko da (www.lanbide.euskadi.eus), eta bost egun baliodun emango dira erakundeek LanF aplikazio informatikoaren bitartez alegazioak egin ditzaten edo eskabideari uko egin diezaioten, prestakuntza-planean behin-behinean onetsitako prestakuntza-ekintza guztiei dagokienez.

Behin-behineko ebazpen-proposamenak ez die onuradun gisa eskubiderik emango proposatutako erakundeei.

5.– Alegazioak aztertu ondoren, ebaluazio-batzordeak behin betiko ebazpen-proposamena prestatuko du, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari helaraziko dio, hori baita ebazpena egiteko organo eskuduna.

6.– Behin betiko ebazpenak dirulaguntza emango zaien prestakuntza-ekintzak eta horien zenbatekoa jasoko ditu, balorazioaren ondoriozko lehentasun-hurrenkeraren arabera, bai eta ukatzen direnak eta ukatzeko arrazoiak ere; hori guztia prestakuntza-erakunde interesdunei jakinaraziko zaie, Lanbideren webgunean argitaratuta (www.lanbide.euskadi.eus). Erakundeek 5 egun balioduneko epea izango dute prestakuntza-plan osoaren balioa duen dirulaguntza onartzeko, modu telematikoan, LanF aplikazioan. Epe horretan dirulaguntzari berariaz uko egiten ez badiote, dirulaguntza onartzen dutela ulertuko da.

Behin betiko ebazpenean aurrekontu-kreditua falta delako ezetsi diren dirulaguntza-eskaerak dirulaguntza-lerroen arabera ordenatuta agertuko dira, balorazio-irizpideak aplikatuz ateratzen den hurrenkeran. Hartara, prestakuntza-erakunde onuradunen batek dirulaguntzari uko egiten badio, dirulaguntza hurrengoari emango zaio, laguntza zehazteko ezarritako irizpideen arabera, betiere kreditu nahikoa liberatu bada horri erantzuteko eta, sortzen den unean, zilegi bada hura gauzatzea, deialdiaren baldintzen eta aurrekontu-egikaritzako arauen arabera.

Era berean jokatuko da A.1. lerroko gerakinen kasuan, halakorik badago, II. kapituluan araututako prozeduran, 7.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Gerakin horiek 9. artikuluko a) atalean aurreikusitako sektore eta eremu estrategikoetako prestakuntza-ekintzei aplikatuko zaizkie soilik (A.2. lerroa).

Liberatutako kredituarekin emandako dirulaguntzak Lanbideren webgunean (www.lanbide.euskadi.eus) argitaratuz jakinaraziko zaizkie prestakuntza-erakunde interesdunei, eta 5 egun balioduneko epean onartu beharko dira, dirulaguntza onartzen dutela ulertuko baita, betiere dirulaguntzari berariaz uko egiten ez badiote. Horrela, amaitutzat emango da esleipen-prozesua.

Lehentasun-hurrenkeran atzerago dagoen eskaera bati ezin izango zaio dirulaguntza hori eman, diru nahikorik ez egoteagatik lehentasun-hurrenkera horretan aurrerago dagoen beste eskaera bat dirulaguntzarik gabe utzi bada, liberatutako kreditu erabilgarria nahikoa ez delako.

7.– Prozedura ebazteko eta behin betiko ebazpena jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, deialdia EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori igaro ondoren ebazpen espresurik jakinarazten ez bada, eskabidea ezetsitzat jo ahal izango da.

8.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenak amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, haren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

9.– Erakunde onuradunei dirulaguntzak emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edo haren organismo autonomoek emandako antzeko dirulaguntzen edo laguntzen karietara bideratzen hasi diren eta oraindik izapidetzen ari diren itzulera- edo zehapen-prozedurak amaituta egotea.

10.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenez Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da zer erakundek jaso duten dirulaguntzaren bat deialdi honen babesean eta zenbateko laguntza jaso duten.

13. artikulua.– Laguntza zehaztea.

1.– 14. artikuluan aurreikusitako irizpideei jarraituz egingo da prestakuntza-planetan jasotako prestakuntza-ekintzen balorazio teknikoa, haien artean lehentasun-hurrenkera ezartzeko; horrela, aurkeztutako ekintzen eskaerak puntuazio handiena izan dutenetik txikiena izan dutenera ordenatuko dira.

2.– Ez dira finantzatuko balorazioan 15 puntu baino gutxiago lortzen dituzten prestakuntza-planetako prestakuntza-ekintzak.

3.– Prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintza bakoitzeko eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, 18. artikuluan jasotako modulu ekonomikoa aplikatuko da.

4.– Erakunde eskatzaile bakoitzak eman beharreko prestakuntza-ekintzei dagozkien zenbatekoen batura izango da prestakuntza-planerako dirulaguntzaren azken zenbatekoa.

5.– Balorazio-fasearen ondorioz eskatutako ekintzen lehentasun-hurrenkerari jarraituz emango dira dirulaguntzak, 2.1 artikuluan A.2 B eta C laguntza-lerroetako bakoitzera bideratutako baliabideak agortu arte, II. kapituluan (A.1 lerroa) araututako prozeduraren soberakinen ondorioz A.2 lerrorako kreditu-gehikuntza egon daitekeela alde batera utzi gabe.

Lehentasun-hurrenkeran atzerago dagoen eskaera bati ezin izango zaio dirulaguntza hori eman, kreditu erabilgarri nahikorik ez egoteagatik lehentasun-hurrenkera horretan aurrerago dagoen beste eskaera bat dirulaguntzarik gabe utzi bada.

6.– Laguntzak esleitzeko prozesuan, kontuan hartuko da 2.2 artikuluan aurreikusitako kredituaren % 50eko erreserba, konpetentzia eta enplegu berdeetara bideratutako jarduerak onartzeko (A.2. eta C lerroak).

7.– Era berean, onuradun bakoitzak gehienez 500.000 euroko dirulaguntza jaso ahal izango du, 18.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.

8.– Berdinketa gertatuko balitz, 14. artikuluan aurreikusitako honako balorazio-irizpide hauetan puntuazio handiena lortu duen eskaerak izango du lehentasuna, ordena honetan: B.1, B.2.1, B.2.2 eta A atala. Berdinketak bere horretan badirau, lehentasuna izango du prestakuntza jaso duten pertsonen kopuru handiena duenak, B.2.1ean jasoak, eta, azkenik, B.2.2n jasoak.

14. artikulua.– Eskabideak balioesteko irizpideak.

Eskatutako prestakuntza-ekintzak baloratzeko, jarraian araututako irizpideak hartuko dira kontuan, zeinak I. eranskinean zehazten baitira:

Langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdiei erreferentzia egiten zaien guztietan, langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdi orokorrari dagozkion datuak hartzen dira kontuan, eta ez da beste deialdirik kontuan hartzen, hala nola kontratazio-konpromisoarena, proiektu bereziena, kualifikazio txikiko gazteena, etab.

A) Prestakuntzaren kalitate- eta eragin-adierazleak langabeei zuzendutako 2018-2020ko enplegurako lanbide-heziketako prestakuntza-eskaintzaren deialdian, bai eta erakundeak kalitatearekin duen konpromisoa ere. Gehieneko puntuazioa: 46 puntu.

Horren xedea da enplegurako lanbide-heziketako 2018-2020ko eskaintzaren deialdian langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzak ematean lortu zuten kalitatea baloratzea, bai eta enplegagarritasunaren eta laneratzearen aldetik izandako eragina ere, eta erakundeak kalitatearekin duen konpromisoa.

A.1.– Sintesi-adierazlea, lanbide-arloaren arabera: gehienez 15 puntu.

Prestakuntza-erakunde baten sintesi-adierazlearen batez bestekoa, lanbide-arloaren arabera, langabeei zuzendutako 2020-2022 aldirako prestakuntza-eskaintzaren deialdian emandako prestakuntza-ekintzetan lortutakoa. 10. oinarria.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ofizioz lortuko du adierazle hori bere datu-baseetatik.

Prestakuntza-erakunde jakin batek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren deialdian parte hartu ez badu, 4 puntu emango zaizkio.

Adierazle hori ezin izan bada lortu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari egotz dakiokeen arrazoiren batengatik, erreferentziako deialdian lanbide-arloaren adierazleen batezbesteko globala hartuko da sintesi-adierazle gisa, hartan parte hartzen duten prestakuntza-erakunde guztiek emandako ekintza guztietatik abiatuta.

A.2.– Enplegagarritasun-indizea, lanbide-arloaren arabera: Gehienez ere 25 puntu.

Langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren 2020-2022ko deialdian emandako prestakuntza-ekintzek lanbide-arlo bakoitzean lortu duten enplegagarritasun-indizeen batezbestekoa; 25 puntu gehienez.

Enplegagarritasun-indizea tasa hauek osatzen dute:

Enplegagarritasun-indizea = (Prestakuntzaren arrakasta-tasa x p1) + (Besteren konturako laneratzearen tasa x p2) + (Parte-hartze anitzaren tasa x p3),

Azalpena:

– Prestakuntza-ekintzaren arrakasta-tasa: Prestakuntza arrakastaz amaitzen duten pertsonen kopurua zati prestakuntza-jarduera hasi duten guztizko parte-hartzaile kopurua.

Bereizitako prestakuntza-ekintzen kasuan, prestakuntza emaitza positiboarekin amaitzen dela jotzen da profesionaltasun-ziurtagiri osoa egiten eta gainditzen denean, bai eta prestakuntza-moduluren bat egiten denean eta hala ikasten duen pertsonak profesionaltasun-ziurtagiriaren prestakuntza osatzen duenean ere. Ikasketa guztiak egiten ez dituzten eta egindako moduluak gainditu dituzten pertsonek Amaiera Ez Gai egoera dute «ama» ekintzan, prestakuntza modulua modulura egin dezaketelako eta horietako bakar batean ere ez delako abandonu-egoerarik egon (Gai Amaiera gainditutako moduluetan eta Ez Gai Amaiera «ama» ekintzan, Profesionaltasun Ziurtagiri osoa gainditu ez dutelako eta abandonu-egoerarik ez dagoelako).

– Besteren konturako laneratzearen tasa: Prestakuntza-jarduera amaitu eta sei hilabeteren barruan besteren konturako kontraturen bat lortu duten pertsonen kopurua.

– Parte-hartze anitzaren tasa: Prestakuntza-ibilbide bat egiten duten pertsonen kopurua; hau da, kurtsoa amaitu ondorengo sei hilabeteetan enplegurako bigarren prestakuntza-ekintza bat hasten duten pertsonen kopurua.

– p1, p2 eta p3, tasa bakoitzari emandako pisuak dira, espezialitatearen kualifikazio-mailaren arabera kalkulaturik.

Tasak espezialitate-motaren eta haren kualifikazio-mailaren arabera haztatzen dira. Hartara, zenbat eta handiagoa izan espezialitatearen kualifikazio-maila, orduan eta pisu handiagoa du laneratzearen tasak, behar beste konpetentzia ematen baitituzte lanpostuak betetzeko, eta, horrenbestez, baita lan-merkatuan sartzeko ere. Gako-konpetentzien edo zeharkako edo gizarteratzeko eta laneratzeko konpetentzien espezialitateen kasuan, parte-hartze anitzaren tasak pisu handiagoa hartzen du, kualifikazioa ematen duen prestakuntzaren aurreko prestakuntzatzat hartzen baita, prestakuntza-ibilbide luzeago baten esparruan; edo, bestela, zeharkako espezialitateen kasuan, prestakuntza arautuaren, hasierako prestakuntzaren edo profesionaltasun-ziurtagirien prestakuntza osagarri gisa.

(Ikus .PDF)

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ofizioz ateratzen du adierazle hori bere datu-baseetatik.

2020-2022ko deialdiaren babesean prestakuntza-erakundeek ez badute eman dirulaguntza eskatzen duten espezialitateari dagokion arloaren prestakuntza-ekintzarik, 11 puntu aplikatuko dira.

A.3.– Kalitatearekiko konpromisoa: Gehienez ere 6 puntu.

Erakunde eskatzaileek lortutako kalitate-arloko aintzatespenak baloratuko dira, baldin eta haiek indarrean badaude eskaera egiten den egunean. Kudeaketa-kalitatearen aitorpenengatik, 3 puntu lortu ahalko dira gehienez; honako hauek baino ez dira baloratuko (EFQM eredukoak, Euskaliten Kudeaketa Aurreratuko Sistemakoak eta ISO araukoak): EFQM +500 eta Urrezko A, EFQM +400 eta Zilarrezko A, EFQM +300 eta Brontzezko A, Urrezko Q, Zilarrezko Q, ISO 9001 eta Kudeaketa Aurreratuaren Diploma. Ziurtagiri horien artean, puntuaziorik handiena ematen duena bakarrik baloratuko da.

Puntu gehigarri bana lortu ahal izango da ziurtagiri hauek edukitzeagatik: ISO 14001 ziurtagiria izateagatik Ingurumen Kudeaketako Sistemak, ISO 45001 ziurtagiria izateagatik Laneko Segurtasuna eta Osasuna Kudeatzeko Sistemak, eta ISO 45001 ziurtagiria lortzeko hiru urteko trantsizio-aldian OHSAS 18001 ziurtagiria, eta ISO 27001 Segurtasun Informatikoaren ziurtagiria.

B) Prestakuntza-jarduketen ondoriozko kudeaketa-emaitzen adierazleak. Gehieneko puntuazioa: 25 puntu.

B.1.– Esperientzia lanbide-arloa irakasten. Gehienez 10 puntu.

Eskatzen den prestakuntza-espezialitatearen lanbide-arlo bereko prestakuntza-ekintzak ematen izandako esperientzia hartuko da kontuan: langabeei edo landunei zuzendutako 2020, 2018, 2017 eta 2016ko eskaintza-deialdietan eta reskilling eta upskilling-eko 2022ko deialdian parte hartu dutenen batez besteko haztatua.

B.2.– Prestakuntza emateko kaudimen egiaztatua. Gehienez 15 puntu.

B.2.1.– Langabeei zuzendutako 2020, 2018, 2017 eta 2016ko eskaintza-deialdietan eta reskilling eta upskilling 2022ko deialdian parte hartu dutenen batez besteko haztatua: 10 puntu gehienez.

Kontuan hartuko da enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duten administrazioek 2018., 2017. eta 2016. urteetan onetsi zituzten langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdietan parte hartu dutenen kopurua.

B.2.2.– Landunei zuzendutako 2020, 2018, 2017 eta 2016ko eskaintza-deialdietan parte hartu dutenen batez besteko haztatua: 5 puntu gehienez.

Kontuan hartuko da landunei zuzendutako enplegurako lanbide-heziketako eskaintzaren deialdietan parte hartu dutenen kopurua (prestakuntza amaitu duten guztiak); arlo horretan eskumena duten administrazioek 2018., 2017. eta 2016. urteetan onetsitakoak izango dira deialdi horiek.

B atal honetako aurreko irizpideetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartutako deialdiei dagokienez, datu hori ofizioz ateratzen da bere datu-baseetatik. Beste administrazio publiko eskudun batzuen (autonomia-erkidegoak edo, hala badagokio, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa) deialdien kasuan, erakunde eskatzaileak 11. artikuluaren 2.b) apartatuan horretarako ezarritako ziurtagiria aurkeztu beharko du

B.3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 2022ko reskilling eta upskilling prestakuntza-ekintzen gauzatze-maila: amaitutako eta likidatutako ekintzen ehunekoa, onartutakoen aldean. Gehienez 5 puntu (negatiboak).

IV. KAPITULUA
XEDAPEN KOMUNAK

15. artikulua.– Erakunde onuradunak.

1.– Onuradun izateko, beharrezkoa izango da egoitza fiskala eta zentro operatibo nagusia Espainian izatea eta, gutxienez, diruz lagundutako jarduerak egiten diren bitartean bertan egotea.

2.– Ezingo dira onuradun edo erakunde azpikontratatu izan honako egoera hauetako batean diren erakundeak:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, dirulaguntza eman eta ordainketa bakoitza egin baino lehen. Nolanahi ere, eskatzaileak espresuki aurka egin diezaioke egiaztatze horri, eta, halakorik egiten baldin badu, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

b) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta ez edukitzea.

c) Zigor- edo administrazio-zehapenen bat izatea, dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera kentzen diona, honako hauengatik gertatutakoak barnean direla:

– Sexu-bazterkeriagatik zigorren bat jaso izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzkoak) edo martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerakoak) ezarritakoaren arabera.

– Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onetsiriko Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bateginak 46.1.b) eta 46.bis.1.b) artikuluetan xedatutako zehapen osagarri batek hala ezarri izana, ebazpen irmo bidez.

d) Legez ezarritako kausaren bat izatea, laguntzak edo dirulaguntzak jasotzea eragozten diona, otsailaren 18ko 4/2005 Legean (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzkoan) aurreikusitakoak barne:

– Ez izatea berdintasun-planik indarrean, baldin eta Estatuaren araudiaren arabera horretara behartuta dagoen enpresa bada.

– 50 langile baino gehiago dituzten enpresen kasuan, ez edukitzea ezarrita sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitu eta eragozteko neurririk, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Estatuak ezarrita dituen legeen arabera.

e) Europako Batzordeak laguntza bat ilegal eta merkatu erkidearekin bateraezin gisa deklaratu duen aurretiazko erabaki baten ondoren, berreskuratze-agindu baten zain egotea.

f) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan xedatzen diren gainerako egoeraren batean egotea.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu egiaztatzen 2. atalean xedatutako eskakizunen bat, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez frogatu beharko da; adierazpen hori eskabide-orrian jasota dago.

3.– Erakunde onuradunek «ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa («do no significant harm–DNSH» printzipioa) erabat betetzen dutela bermatu beharko dute, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean, Espainiako Suspertze eta Erresilientzia Planaren ebaluazioa onesteari buruzko Kontseiluaren 2021eko uztailaren 13ko exekuzio-erabakian (Council Implementing Decision-CID) eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduan ezarritakoarekin bat, baita hura garatzeko araudian ezarritakoarekin bat ere. Proiektuak diseinatu eta gauzatzeko fase guztietan bete beharko dira, modu indibidualean jarduketa bakoitzerako.

4.– Halaber, erakunde onuradunek konpromisoa hartu beharko dute behar diren eskubideak eta sarbideak onartzeko, Batzordeak, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoak, Europako Kontuen Auzitegiak, Europako Fiskaltzak eta estatuko agintari eskudunek dagozkien kontrol-eskumenak betetzeko aukera dutela bermatzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren 22.2.e) artikuluan eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren («Finantza Erregelamendua») 129.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

16. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen baldintzak.

1.– Programatzen diren prestakuntza-ekintza guztiek Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko Lanbide Kualifikazioen konpetentzia-unitateei egin beharko diete erreferentzia beren prestakuntza-edukietan.

Ildo horretan, azpimarratu behar da erreferentziako konpetentzia-unitateetan definitutako errealizazio profesional guztiek lan profesionalerako moduak definitzen dituztela. Horien barruan beti sartzen da, baldintza eta emaitza gisa, ingurumen-jasangarritasuna dagokion fabrikazio-prozesuan edo zerbitzua emateko prozesuan, eta alderdi hori nahitaez jaso behar da eskatutako prestakuntza-ekintzen prestakuntza-edukietan.

2.– Prestakuntza-ekintzek 30-60 orduko iraupena izan beharko dute.

Hala ere, prestakuntza-ekintzaren iraupenak 60 ordutik gorakoa izan behar badu erreferentziazko konpetentzia-unitateko prestakuntza-eduki guztiak behar bezala jasotzeko, gehienez 120 orduko prestakuntza-ekintza bat sortu ahal izango da, baina jaso beharreko modulu ekonomikoa 18. artikuluan jasotako 60 orduko ekintzei dagokiena izango da.

3.– Prestakuntza-ekintzak aurrez aurreko modalitatean eman beharko dira.

Aurrez aurreko prestakuntzatzat jotzen da ikasgela batean irakasleek ikasle-talde bati ezaguera berak aldi berean transmititzen dizkiotenean, erabiltzen dituzten baliabide didaktikoak zer motatakoak diren gorabehera.

4.– Ekintzek dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren hasi beharko dute, eta 2022ko abenduaren 31 baino lehen amaitu.

5.– Prestakuntza-ekintzak onestean, diruz lagundu beharreko gehieneko partaide-kopurua 20 izango da, eta gutxienekoa 8. Horrela, prestakuntza-ekintzak ezingo dira hasi 8 partaide baino gutxiagok izena eman badute.

Hala ere, laguntza jasoko dutenez gain, beste bi parte-hartzaile ere onartu ahal izango dira prestakuntza-ekintzetan, prestakuntza-zentroak kopuru hori hartzeko inskribatuta badaude, eta hala eskatzen badute prestakuntza-ekintza hasteko komunikazioan. Partaide gehigarri horiengatik ez dute dirulaguntza osagarririk jasoko.

6.– Ezin izango da diruz lagundu Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikoko Ministerioaren DNSH gidan jasotako jarduera hautaezinetako prestakuntza (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf):

– Petrolio gordinaren findegien eraikuntza, ikatza erabiltzen duten zentral termikoak eta petrolioa edo gas naturala erauztea dakarten proiektuak.

– Erregai fosilekin lotutakoak (geroagoko erabilera barne).

– EBko isuri-eskubideen merkataritza-araubidearen (RCDE) esparruko jarduerak, berotegi-efektuko gasen isuri proiektatuak doako esleipenerako ezarritako erreferentzia-balioak baino nabarmen txikiagoak ez badira.

– RCDEren zeharkako kostuen konpentsazioa.

– Hondakinen zabortegien instalazioetan, tratamendu biologiko mekanikorako (MBT) instalazioetan eta hondakinen tratamendurako erraustegietan egindakoak, gidan adierazitako salbuespenekin.

– Hondakinen epe luzerako ezabaketak ingurumenari epe luzerako kalte egin diezaioketeneko jarduerak.

17. artikulua.– Prestakuntzaren hartzaileak.

1.– Eman beharreko prestakuntza-ekintzari dagokion konpetentzia-unitatea egiaztatuta ez duten pertsonek soilik parte hartu ahal izango dute.

2.– Enpresen eta enpresa-taldeen prestakuntza-planetan onartutako prestakuntza-ekintzetan, plan horietan parte hartzen duten enpresetako langileek parte hartu ahal izango dute.

3.– Irabazi-asmorik gabeko erakundeen prestakuntza-planetan eta prestakuntza-erakunde pribatu eta publikoen planetan onartutako prestakuntza-ekintzetan parte hartu ahal izango dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeek, bai eta beste enplegu-zerbitzu publiko batean izena emanda dauden langabeek ere. Irabazi-asmorik gabeko erakundeen prestakuntza-planak kolektibo ahulenei zuzenduko zaizkie bereziki, izaera esklusiboarekin ez bada ere.

Era berean, eta lehentasunez izan gabe, lanean ari diren langileek ere parte hartu ahal izango dute prestakuntza-ekintza horietan, betiere prestakuntza-ekintza bakoitzean programatutako parte-hartzaile guztien ehuneko 30 gainditu gabe. Horretarako, ekintzetan parte hartzen duten pertsonak langabetzat edo landuntzat hartzeko, prestakuntzaren hasieran duten lan-egoera hartuko da kontuan.

Ondorio horietarako, honako hauek sartuko dira langabeen taldean: lanaldi partzialeko kontratu batekin ari diren langileak, baldin eta beren lanaldia lanaldi osoz aritzen den pertsona batek duenaren herena baino laburragoa bada –konparagarriak izan behar dute–.

18. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

1.– Prestakuntza-planaren edo -proiektuaren dirulaguntzaren zenbateko osoa plana osatzen duten prestakuntza-ekintza bakoitzaren dirulaguntzaren zenbatekoaren batura izango da.

2.– 30 orduko prestakuntza-ekintzek 245 euroko modulu ekonomikoa dute prestakuntza jaso duen pertsona bakoitzeko. 60 orduko prestakuntza-ekintzek 549 euroko modulu ekonomikoa dute prestakuntza jaso duen pertsona bakoitzeko.

30 eta 60 ordu bitarteko iraupena duten ekintzek modulu ekonomiko proportzionala izango dute prestatutako pertsona bakoitzeko, kalkulu honen arabera:

– lehenengo 30 orduetan, 245 euroko modulua izango dute prestatutako pertsona bakoitzeko.

– hurrengo orduek orduko 10,13 euroko kostua izango dute (549-245) / 30 formularen arabera lortua.

3.– Programatu beharreko prestakuntza-ekintza guztiak jasoko dituen prestakuntza-plan bakar baterako eskatu ahal izango dute dirulaguntza prestakuntza-erakundeek, irabazi asmorik gabeko erakundeek, enpresek eta enpresa-elkarteek.

4.– Eskatzaile bakoitzari gehienez ere 500.000 euro onartuko zaizkio, hargatik eragotzi gabe 8. artikuluan «de minimis» laguntzetarako ezarritakoa.

19. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

1.– Deialdi honen esparruko dirulaguntzak jasotzeko eskabideak elektronikoki izapidetuko dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntza-aplikazio informatikoaren bidez (Lan-F).

Aplikaziora sartzeko aukerarik ez duten erakundeek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orriaren bidez eskatu ahal izango dute: https://www.lanbide.euskadi.eus/prestakuntza/-/informazioa/erakundeen-erregistroa/

2.– Eskabide-formularioa osorik bete beharko da, eta bertan, laguntzaren xede den prestakuntza-plana deskribatuko da, eta honako dokumentazio hau aurkeztuko da, oro har:

a) Eskatutako prestakuntza-ekintza bakoitzaren prestakuntza-programa, argi eta garbi identifikatuz Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean jasotako lanbide-kualifikazioaren konpetentzia-unitatea, erreferentzia egiten diona. LanF aplikazioan eskuratu daiteke prestakuntza-programaren eredua. Erreferentziazko konpetentzia-unitatea biltzen duen profesionaltasun-ziurtagiri bat emateko egiaztatuta dauden erakundeen edo, hala badagokio, enpresen kasuan, ez da beharrezkoa izango prestakuntza-programa betetzea, baldin eta prestakuntza-ekintza zehazki egokitzen bazaio konpetentzia-unitate horri lotutako prestakuntza-moduluaren ordu-kopuruari.

b) 15.3 artikuluan aipatzen den «kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa («do no significant harm–DNSH» printzipioa) betetzen dela dioen erantzukizunpeko adierazpena, III. eranskineko ereduari jarraituz.

c) 15.4 artikuluan aipatzen den eskubideak eta sarbideak emateko konpromisoa, IV. eranskineko ereduaren arabera.

d) Inplikatutako administrazio publikoen arteko datu-lagapenaren eta -tratamenduaren onarpena, aplikatzekoa den Europako araudian xedatutakoa betetzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren 22. artikuluko 2.d) eta 3. ataletan xedatutakoari dagokionez, V. eranskineko ereduaren arabera.

e) Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean ezarrita dauden eta kudeatu beharreko eremuari eragin diezaioketen zeharkako printzipioak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, VI. eranskineko ereduaren araberakoa.

2. atal honetan aipatzen diren ereduak LanF aplikazioan eskuratu ahal izango dira.

3.– Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaritza hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordeen erregistro elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

4.– Eskabideak ez baditu baldintza guztiak betetzen, erakunde interesdunari jakinaraziko zaio hamar egun balioduneko epea duela, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik, izandako hutsune edo akatsa konpontzeko, edo aurkeztu beharreko dokumentuak aurkezteko. Hala egin ezean, eskabideari uko egin diola ulertuko da, hala xedatzen duen ebazpena egin ondoren.

20. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen hautaketa.

1.– Eman beharreko prestakuntza-ekintzari dagokion konpetentzia-unitatea egiaztatuta ez duten pertsonek soilik parte hartu ahal izango dute; beraz, parte-hartzaile bakoitzak erantzukizunpeko adierazpen bat sinatu beharko du, egingo duen prestakuntza-ekintzaren erreferentziazko konpetentzia-unitatea egiaztatuta ez duela adierazteko. Era berean, prestakuntza-jardueretan parte hartzeko, prestakuntza-espezialitate bakoitzerako ezarritako sarbide-baldintzak bete behar dituzte hautagaiek.

2.– Enpresek edo enpresa-elkarteek, partzuergoek eta enpresak ordezkatzen edo biltzen dituzten sektoreko organismo eta erakundeek sustatutako jarduketetan, haien prestakuntza-planak osatzen dituzten enpresetako langileek hartuko dute parte.

3.– Irabazi-asmorik gabeko erakundeek eta prestakuntza-erakundeek sustatutako jarduketetan, prestakuntza-ekintza bakoitzean parte hartzeko hautagaiak honako bide hauetatik etorri ahal izango dira:

a) Enplegu-eskatzaileak (eta diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenak), baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Orientazio Zerbitzuek prestakuntza-ekintza egitea agindu badiete haien prestakuntza-ibilbidearen barruan.

b) Nire Lanbidenet-en bitartez ikastaro batean izena eman duten enplegu-eskatzaileak, beren prestakuntza-kontuko prestakuntza-aholkularitzaren bidez.

c) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak aholkularitzako edo ebaluazioko prozesu baten ondoren deitutako enplegu-eskatzaileak.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan inskribatuta ez dauden langile okupatuak, baldin eta eskaria aurrez aurre egin badute, bai Lanbideren sareko bulegoren batean eskaera bat aurkeztuta, bai eskaera organismo autonomo honen webgunean beteta (www.lanbide.euskadi.eus). Prestakuntza-ekintzak, haietan izena emateko epea eta eskatzaileek bete behar dituzten sarbide-baldintzak adieraziko dira webgunean, bai eta prestakuntza-ekintza bakoitzaren xehetasunak eta ezaugarriak ere.

4.– Ikastaroetan parte hartuko duten ikasleen azken hautaketa erakunde onuradunak egingo du, aurrez izena eman duten hautagaien artean. Horretarako, prestakuntza emango duen erakundeak sarbidea izango du inskribatutako hautagaien datuetarako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntza-kudeaketarako aplikazioaren bidez (LanF). Erakundeak prestakuntza-ekintzak hasi aurretik eta dagozkion bermeekin egingo du hautaketa-prozesua.

Behar duten prestakuntza-ekintza guztietan, hautaproba bat ere egingo dute, erakundearen instalazioetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariekin aurrez adostuta, ekintza behar bezala aprobetxatzen dela ziurtatzeko eta kualifikazioa ematen duten ekintzen helburuak lortzeko ezinbestekoa den aurretiazko ezagutza-maila erreala zehazteko. Proba hori LanF aplikazioaren dagokion atalean erantsiko da, prestakuntza-ekintzak gauzatzeari buruz ematen diren jarraibideen arabera.

5.– Prestakuntza-erakundeek eta irabazi asmorik gabeko erakundeek sustatutako jardueretan, prestakuntza-ekintzara sartzeko eskakizunak betetzen dituzten eta, hala badagokio, aurreko atalean deskribatutako hautaproba gainditzen duten pertsonen artean, kolektiboen araberako lehentasun batzuk ezarri dira, hurrenkera honetan:

1.a Lehenik eta behin, eta lehentasun-maila berberarekin, lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonek:

– kualifikazio-maila txikia duten pertsonak.

– 30 urte arteko gazteak, iraupen luzeko langabeak, 45 urtetik gorakoak eta desgaitasuna duten pertsonak.

– Gizarteratzeko Errenta Aktiboaren (GEA) eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DSBE) onuradun diren langabeak, bai eta enpleguko aparteko subsidioaren (SED) hartzaileak ere.

– terrorismoaren eta genero-indarkeriaren biktimak.

– aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteek (ABEEE), lan-kontratuen eteteek edo lanaldi-murrizketek (arrazoi ekonomikoak, teknikoak, antolakuntzakoak edo ekoizpenekoak direla-eta edo ezinbesteko arrazoiengatik) eragindako langileak langabetzat hartuko dira ondorio horietarako.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak 2021eko uztailaren 13ko bilkuran onartutako Aukeraberri programan parte hartu zuten pertsonak. Programa horren bidez, krisi-egoeran dauden sektoreetatik datozen pertsonak birkualifikatzen eta birkokatzen dira.

Emakumeek langabeen kolektiboan duten pisuaren proportzio berean parte hartu behar dute (langabezian dauden pertsona guztien % 55); beraz, prestakuntza-taldea, ahal bada behintzat, emakumeen % 55ek osatuko du, gutxienez.

2.a Bigarrenik, gainerako langabeak, oro har.

3.a Azkenik, landunak, baldin eta plaza librerik geratzen bada langabeek bete gabe.

6.– Inork ezin izango ditu bi ikastaro batera egin, baldin eta ikastaroan sartzeko baldintzak betetzen dituen beste norbaiten eskaerarik badago.

7.– Hautaketa bukatu ondoren, erakunde onuradunek LanF kudeaketarako aplikazio informatikoaren bidez jakinarazi beharko dute hautaketaren emaitza, horretarako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako jarraibideak aintzat hartuta.

8.– Hautatuak izan direnen zerrenda eta erreserba-egoeran gelditzen direnen zerrenda erakutsi behar dituzte prestakuntza-erakundeek beren instalazioetan, prestakuntza-ekintzak abiarazi baino 24 ordu lehenago gutxienez, hautagaiei aldez aurretik adierazi zaien leku batean. Hor, zehaztuta egon behar du non, zer egunetan eta zer ordutan hasiko diren prestakuntza-ekintzak.

Aurrekoa eragotzi gabe, prestakuntza-zentroek egoki iritzitako bestelako bitartekoak erabili ahal izango dituzte ikasleei ikastaroetan parte hartuko dutela jakinarazteko.

21. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen eskubideak eta betebeharrak.

1.– Ikasleek doan egingo dituzte prestakuntza-ekintzak.

2.– Ikasleek aseguru-estaldura izango dute ikastaroetan edo haietara joateko bidean dituzten arriskuetarako, Eusko Jaurlaritzak sinatutako aseguruak istripuak eta erantzukizun zibila estaliko baititu.

3.– Parte-hartzaileek, lehen eskola-egunean, ikastaroaren egutegia, prestakuntza-ekintzaren programa eta ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzko dokumentua jasoko dituzte, eta jaso izanaren dokumentua sinatuko dute.

4.– Ikasleek prestakuntza-ekintzetara joan beharko dute, eta haiei etekina atera beharko diete. Hori bermatzeko, erakunde onuradunak eguneroko bertaratze-partea egin beharko du, eta irakasleak eta parte-hartzaileek sinatu beharko dute.

5.– Ikasleek ezingo dute ikastaro batean baja eman beste prestakuntza-ekintza bat hasteko. Ezin izango dute jarduera utzi harik eta bukatzen den arte, honako kasu hauetan izan ezik: enplegua aurkitu badute, eta horrek prestakuntza-ekintzara joatea eta probetxua ateratzea galarazten badie, edo bat-bateko familia-egoera larriren bat sortzen bazaie. Jarduera justifikaziorik gabeko beste arrazoiren batengatik utziz gero, gerta liteke pertsona hori lehentasunezkoa ez izatea etorkizuneko deialdietako prestakuntza-ekintzetan.

22. artikulua.– Ikasleak baztertzeko kausak eta prozedura.

1.– Honako hauek izango dira ikasleak baztertzeko kausak:

a) Justifikatu gabe hilabetean hirutan baino gehiagotan ez agertzea.

b) Prestakuntza-ekintzaren iraupen osoan % 20tik gorako ez-bertaratzea biltzea, dena delako arrazoiengatik, justifikatuta egon zein ez.

c) Prestakuntza-ekintzari probetxurik ez ateratzea, edo ekintza behar bezala egitea eragozten duen jokabide desegokia izatea, osasun- eta higiene-arauak ere kontuan hartuta.

2.– Hau izango da ikasleak baztertzeko prozedura:

Prestakuntza-zentroak Lanbideko prestakuntzako teknikariari jakinaraziko dio baztertzeko arrazoietako bat gertatu dela, horretarako dagoen eredua erabiliz. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak arrazoi hori aztertuko du, eta, ontzat ematen badu, Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendariak baztertzeko prozedura hasteko erabakia hartuko du. Erabakian, ikaslea baztertzeko proposamenaren arrazoia azalduko da, eta ikasleak bost egun balioduneko epea izango du alegazioak aurkezteko. Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendariak gehienez hamabost eguneko epean ebatziko du prozedura. Egoerak hala eskatzen badu, baztertze-prozedurari ekiteko erabakian behin-behineko neurriak har daitezke prestakuntza-jardueraren jarraipen egokia bermatzeko. Neurri horietako bat izan daiteke ikaslea ikastarotik behin-behinekoz baztertzea, prozedura abiatzeko erabakia jakinarazten zaionetik prozedura ebazten den bitartean. Ebazpenean adieraziko da zein errekurtso aurkez daitekeen.

Asteren batean ikasleren baten hutsegiteak prestakuntza-ekintzaren ordu-kopuruaren % 20 baino gehiago badira, edo justifikatu gabeko hiru hutsegite baino gehiago egiten baditu hilabetean, eta ikasleak ekintzara joaten jarraitzen badu, prestakuntza-zentroak horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketako Zuzendaritzari, ikaslea baztertzeko prozedura has dezan.

Ikasleren batek prestakuntza-ekintzara joateari uzten badio eta ez joateak orduen % 20 gainditzen baldin badu, zentroak egoera horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, eta ofizioz emango zaio baja, baztertze-prozedura erabili beharrik gabe.

23. artikulua.– Prestakuntza-jarduerak gauzatzea eta lortutako konpetentziak egiaztatzea.

1.– Dirulaguntzaren onuraduna den erakundeak deialdi honetan ezarritakoaren arabera eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako ereduak aintzat hartuta gauzatu beharko ditu prestakuntza-ekintzak. Organismo autonomo horrek duen prestakuntzarako aplikazio informatikoa (LanF) erabiliko du prestakuntzaren hasiera jakinarazteko (hasiko den eguna baino 7 egun baliodun lehenago gutxienez), bai eta gerora izan daitekeen edozein aldaketaren (gertatzen den unean bertan), prestakuntza-ekintzak bukatzearen eta parte-hartzaileen bertaratzea kontrolatzearen berri emateko ere (prestakuntza-orduetara bertaratu izana kontrolatzeko ikasleek sinatu behar dituzten orrien bidez). Oro har, eta aurkako jarraibiderik ematen ez bada, gehienez ere 7 egun balioduneko epean egin beharko zaizkio jakinarazpenak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari. Prestakuntza-ekintzak ezingo dira hasi aldez aurretik Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu LanF aplikazioan Hasierako Komunikazioa baimendu.

2.– Deialdi honen babesean diruz lagundutako prestakuntza emango duten prestatzaileek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren baimena beharko dute, eta prestatzaileen fitxategian sartu beharko dira, kasuan kasuko prestakuntza-programan ezarritako baldintzen arabera.

3.– Ikasleek ezingo dute prestakuntza-ekintzetan egunean 8 ordu baino gehiagoz parte hartu.

4.– Prestakuntza-erakundeak prestakuntza-ekintzak arrazoizko ordutegietan programatzen saiatu beharko dira, bereziki gizatalde kalteberei zuzendutakoak. Prestakuntza eta ikasleen bizitza pertsonala uztartzeko moduko ordutegiak ezartzen saiatu beharko dira.

Prestakuntza-ekintza hasitakoan, erregulartasunez emango da, eta prestakuntza-erakundeak ezingo du aldi baterako eten, ezinbesteko kasuan izan ezik, behar bezala justifikatuta eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartuta.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak prestakuntza-ekintza bat kautelaz eten ahal izango du, baldin eta prestakuntza emateko ohiko garapenean eragin nabarmena duten anomaliak hautematen badira.

5.– Ikastaroaren hasieran, erakunde onuradunek gutxienez material hau emango diote prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duen bakoitzari:

– espezialitatearen eduki guztiak biltzen dituen eskuliburu bat, argitaratua edo euskarri informatikoan,

– ikastaroa zuzen gauzatzeko beharrezkoa den idazmahaiko materiala eta

– behar diren babes-elementuak.

Era berean, zer eskubide eta betebehar dituzten azalduko diete ikasleei, bai eta 21. eta 22. artikuluetan araututako kanporatzeko arrazoiak eta prozedurak ere.

6.– Prestakuntza-jardueran parte hartuko duten langabeei dagokienez, batez ere langabezia-prestazioa edo -subsidioa edo diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen badute, prestakuntza emateko ardura duten enpresa eta erakunde onuradunek berehala eman beharko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari parte-hartzaileen ukoen, ez-bertaratzeen eta uzteen berri, gertaera horiek zergatik gertatu diren zehaztuta.

7.– Prestakuntza amaitzean, parte-hartzaile bakoitzari asistentzia-ziurtagiria edo diploma emango zaio, prestakuntza gainditu badu eta ebaluazioa positiboa izan bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren arabera. Dokumentu horretan, datu hauek adieraziko dira gutxienez: prestakuntza-ekintzaren izena, dagokion konpetentzia-unitatearen gaineko erreferentzia, prestakuntza-edukiak, zer modalitatetan eman den, zer egunetan hasi eta amaitu den, eta ikasleak guztira jaso dituen prestakuntza-orduak.

8.– Prestakuntza-ekintza ematen duen erakundeak edo enpresak lan-esperientziaren edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak egiaztatzeko prozedurarekin lotutako informazioa emango die parte-hartzaileei, prestakuntza gainditu duten pertsonek prestakuntza-ekintzari dagokion konpetentzia-unitatea egiaztatzeko eskaera aurkeztu ahal izan dezaten.

24. artikulua.– Prestakuntza-jardueren jarraipena eta kontrola.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, prestakuntza ematen duen zentroarekin edo enpresarekin lankidetzan, prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola egingo ditu. Hori eskakizunak eta alderdi formalak betetzen direla egiaztatzeaz eta prestakuntzaren emaitzez harago doan lana da, eta kalitatea bermatzeko balio izango du.

2.– Jarduera-plan bat ezarriko da, deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla eta prestakuntza-planen garapena erregularra dela egiaztatzeko, eta, hala badagokio, neurri zuzentzaile egokiak hartzeko. Jarduera horien barruan, prestakuntza-jardueraren jarraipena egingo da, jarduera ematen den lekuan bertan eta bertatik kanpo, jarduera gauzatzen den bitartean eta/edo diruz lagundutako prestakuntza-ekintzak gauzatzen amaitu ondoren, ebidentzia dokumentalen eta fisikoen bidez.

25. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen ebaluazioa.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deialdi honen kalitatea ebaluatuko du, kontuan hartuta ikasleek berek betetako galdetegietatik lortutako batez besteko emaitzak, enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen dituen Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenean xedatutakoaren arabera (2009ko ekainaren 11ko BOE).

Telematikoki beteko dituzte galdetegiak ikasleek.

Prestakuntza ematen duen erakundearen ardura da kalitatearen galdetegia betetzen dela bermatzea, eta gela bat jarri beharko da partaideen esku, diruz lagundutako ikastaroa amaitzen duten ikasle adina ordenagailurekin, inkesta telematikoa bete ahal izan dezaten.

26. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

1.– Emandako dirulaguntza bi ordainketatan ordainduko da, horiek eskatu eta gero, honela:

a) Lehen ordainketa: prestakuntza-planagatik emandako dirulaguntza osoaren % 60, lehen prestakuntza-ekintza hasi dela jakinarazi ostean.

b) Bigarren ordainketa: jarduera-lerro bakoitzean emandako dirulaguntzaren gainerakoa, prestakuntza-ekintza guztiak amaitzean, diruz lagundutako jarduerak justifikatu ondoren, 27. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

2.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, erakunde eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan inskribatuta behar du.

Erakundea erregistratuta ez badago, edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, helbide honetan adierazi bezala egin ahal izango du: https://euskadi.eus/hirugarrenak

27. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa eta likidazioa.

1.– Prestakuntza-planak egiteko emandako dirulaguntzaren justifikazioa eta likidazioa prestakuntza-ekintzetan parte hartu duten parte-hartzaileen arabera eta ekintza guztiak amaitu dituzten ala ez kontuan hartuta egingo da, modulukako egiaztapen-modalitatearen arabera, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamenduaren 69.2) eta 78. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartu zuen erregelamendu hori).

Likidazioak ez du inola ere gaindituko prestakuntza-plana gauzatzeko hasieran onartu zen dirulaguntzaren zenbatekoa.

2.– Likidazioa honela kalkulatuko da:

– 18.2 artikuluan jasotako modulu ekonomikoa prestakuntza jaso duen pertsona bakoitzeko biderkatuko da prestakuntza-ekintza osoa amaitu duen ikasle bakoitzeko; halakotzat hartuko da gutxienez prestakuntzaren % 80ra joan den ikasle bakoitza.

– Prestakuntza amaitu ez duten eta, beraz, prestatuta ez dauden gainerako ikasleei 18.2 artikuluan aurreikusitako modulu ekonomikoaren % 15 aplikatuko zaie. Edonola ere, prestakuntza-programan ezarritako irakaskuntza- eta ikaskuntza-jarduera ebaluagarri bat gutxienez egin dutela egiaztatu beharko dute.

Ekintza bakoitza ikasle-kopuru batentzat onetsi da, eta muga horiek errespetatuz egingo da kalkulua.

3.– Dirulaguntza jasotzen duen erakundeak prestakuntza-ekintza bakoitza justifikatzeko memoria ekonomikoa aurkeztu beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, LanF aplikazio telematikoaren bitartez, prestakuntza-ekintza amaitzean prestakuntza-erakundeak ikasleei buruz egingo duen azken ebaluazioa Lanbidek baliozkotu eta 10 eguneko epean, gehienez ere. Honako informazio hau jasoko du memoriak:

– Laburpen-koadro bat. Horretan jaso beharko dira prestakuntza-ekintza zenbat ikaslek bukatu duten eta ez duten, eta zer zenbateko dagokien ezarritako modulu ekonomikoak eta artikulu honetan jasotako irizpideak aplikatuz.

– Hala badagokio, diruz lagundutako jarduera osorik edo zati batean finantzatu duten beste diru-sarrera edo dirulaguntza batzuei buruzko adierazpena, horretan zenbatekoa eta jatorria adierazita, edo bestela, halakorik ez dagoela dioen adierazpena. Kontuan hartu behar da 31. artikuluan xedatutakoaren arabera deialdi honen babesean emandako dirulaguntza bateraezina dela beste edozein laguntza edo dirulaguntzarekin.

4.– Ezarritako epean dagozkion agiriak aurkezten ez baditu, organo eskudunak 15 eguneko epe luzaezina emango dio onuradunari agiri horiek aurkez ditzan. Azken epe horretan justifikaziorik aurkeztu ezean, itzulketa-prozedura hasiko da.

28. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak. Jarraipena eta kontrola.

1.– Onuradunaren betebehar izango dira, deialdi honetako artikuluetan ezarritakoez gain, lege-xedapen hauetan oro har ezarritakoak: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluak; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 50.2 artikulua; enplegurako lanbide-heziketaren sistema erregulatzen duen araudia, eta Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana erregulatzen dituen araudia. Bereziki, betebehar hauek izango ditu onuradunak:

a) Dagozkion mugarriak eta helburuak betetzea ahalbidetzen duten datuen aldizkako bilakaera jakinaraztea eta ziurtatzea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak adierazitako moduan eta aldizkakotasunarekin.

b) Iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak saihesteko neurriak aplikatzea jasotako dirulaguntzak proiektu eta jardueren finantzaketan aplikatzean.

c) Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak egin ditzakeen egiaztapen-jarduketak egiten uztea; kontrol finantzarioak egiten uztea, Estatuko Administrazioko Orokorraren Esku Hartzailetza Nagusiari dagozkionak, Kontuen Auzitegiaren legedian aurreikusitakoak, baita honako hauek egin ditzaketenak ere: batetik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Lan eta Enplegu Sailak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak; eta bestetik, Europako Erkidegoen Batzordeak eta Kontuen Auzitegiak eta Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoak, Auditoretza Bulego Nazionalak eta, hala badagokio, Europako Fiskaltzak.

Kasu orotan, deialdi honetan araututako dirulaguntzak Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planerako ezartzen diren jarraipen, kontrol eta ebaluazioaren mende egongo dira, bai eta, informazioaren eta publikotasunaren arloan, kontrol, egiaztapen, jarraipen eta ebaluazioaren arloan barne-araudiak eta Europar Batasunak Europar Batasuneko Suspertze eta Erresilientzia Mekanismorako ezartzen dituzten betebeharren mende, nahitaez betetzekoak badira.

d) Erakunde onuradunek diruz lagundutako jardueraren frogagiriak eta finantzaketari dagokion gainerako dokumentazioa, formatu elektronikoko dokumentuak eta erregistroak barne, 5 urtez gorde beharko dituzte, dirulaguntza ordaintzen zaionetik aurrera, edo, bestela, dirulaguntzaren zenbatekoa 60.000 eurotik beherakoa bada, hiru urtez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren («Finantza Erregelamendua») 132. artikuluan ezartzen den moduan.

e) «Kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa («do no significant harm–DNSH» printzipioa) betetzen dela bermatzea, eta ea betetzen diren ikusteko mekanismoak ezartzea eta mekanismo horiek ezartzen direla bermatzeko neurri zuzentzaileak aurreikustea.

f) Diruz lagundutako jardueraren xedea edo nondik norakoa nabarmen aldatzen duen edozein gertaera jakinaraztea, bai eta dirulaguntza emateko orduan kontuan hartutako edozein inguruabarren aldaketa ere.

g) Laguntzarekin lotutako transakzioak identifikatzea, kontabilitate-identifikazio bereizi batekin edo kontabilitate-kode egoki batekin.

h) Dirulaguntza onartzeko unean, prestakuntza-erakunde edo -enpresa onuradunaren ordezkariak edo ahaldunak sinatu beharko du datu pertsonalak arloa arautzen duen indarreko legerian ezarritako baldintzen arabera tratatzeko konpromisoa, prestakuntza-erakundeak datuen tratamenduaren arduradun diren aldetik.

2.– Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren 22.2.d) artikuluan ezarritakoa betetzeko, dirulaguntza-onuradunaren datuak eta dirulaguntzaren zenbatekoa, bai eta, hala badagokio, kontratistaren datuak ere, datu-base batean erregistratuko dira, auditoretza- eta kontrol-ondorioetarako. Halaber, administrazio eta organo eskudunek irispidea izango dute Titulartasun Errealen Erregistroko informaziora. Eskuratzen den informazio guztia Europako Funtsen Sistemari lagako zaio.

29. artikulua.– Komunikazio eta publizitatearen arloko betebeharrak.

Deialdi honen babesean diruz lagundutako jarduketak eta jarduketa horiek direla-eta egiten den publizitate guztia behar bezala identifikatuta egon beharko dira, Estatuko araudiak eta Europar Batasunak Europar Batasuneko Suspertze eta Erresilientzia Mekanismorako ezartzen dituzten informazioaren, komunikazioaren eta publikotasunaren arloko betebeharrekin bat etorrita.

Ildo horretan, dirulaguntza hauek jasotzen dituzten erakundeek finantzaketa horren jatorriaren berri eman beharko dute jarduketen publizitatean, eta ikusteko moduan egiten dela bermatu beharko dute. Hala dagokionean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren logoaren identifikazio grafikoaz gainera, Europar Batasunaren ikurra eta finantzaketa-adierazpen egoki bat txertatuko dute, non hau adierazi behar baita: «Europar Batasunak – NextGenerationEUk finantzatuta». Helbide honetan eskuratu ahal dira elementu horiek: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Era berean, diruz lagundutako jarduketari buruzko edozein hedabidetan egin beharreko erreferentzia guztietan adierazi beharko da Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak finantzatu duela.

Ikusgarri egite hori, bereziki, prestakuntza gauzatzen den lokaletan, sortutako material didaktiko guztietan eta bestelako materialetan, eta prestakuntza-ekintzak eta horien emaitzak sustatzen direnean egingo da; hartara, informazio koherente, eraginkor eta proportzionatua emango zaie hartzaile askori, komunikabideak eta publikoa barne.

30. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan aldaketarik gertatuz gero, emandako dirulaguntza aldatu ahal izango da; betiere deialdi honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunak bete beharko dira. Baldintzen aldaketa horren ondorioz dirulaguntza osoa edo haren zati bat itzuli behar bada, itzultzeko prozedurari hasiera emango zaio.

31. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Deialdi honen xede diren dirulaguntzak bateraezinak dira administrazio honek edo beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek kontzeptu eta xede beragatik emandako beste edozein motatako dirulaguntza edo laguntza lortzearekin.

Bereziki, deialdi honen babesean emandako dirulaguntzak bateraezinak dira Europar Batasunaren funtsekin finantzatutako beste laguntza batzuekin, gastu berberak finantzatzeko badira.

32. artikulua.– Dirulaguntzak itzultzea.

1.– Ezin izango da eskatu dirulaguntza ordaintzeko, eta, hala badagokio, jasotako kopuru osoak edo horien zati bat itzuliko dira, eta dirulaguntza ordaintzen den unetik aurrera dirulaguntzen arloan ezar daitezkeen berandutze-interesak eskatuko dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 53.1 artikuluan aurreikusten diren kasuetan. Eta, bereziki, honako hauetan:

a) Jarduera egin izana eta laguntza ematea edo baliatzea baldintzatzen duten baldintza eta betekizunak bete izana justifikatu beharra ez betetzea.

b) Dirulaguntza lortzea, horretarako eskatutako baldintzak bete gabe.

c) Jarraipen- eta kontrol-jardunei uko egitea edo haiek oztopatzea.

d) Diruz lagundutako ekintzak gauzatzeko baldintzei buruz errealitatearekin bat ez datozen datu faltsuak ematea.

e) Deialdi honen 29. artikuluan jasotako komunikazio- eta hedapen-betebeharrak ez betetzea.

f) Deialdi honetan finkatutako beste edozein betebehar, baldintza eta betekizun ez betetzea, eta, bereziki, Europako funtsekin finantzatzearekin zerikusia dutenak.

2.– Balizko ez-betetzeen maila honako irizpide hauen arabera zehaztuko da:

a) Erabateko ez-betetzea gertatu bada: dirulaguntza emateko xedearen edo hori justifikatzeko betebeharraren erabateko ez-betetzeak, emandako dirulaguntzaren % 100 itzuli behar izatea ekarriko du.

b) Ez-betetze partziala: dirulaguntzaren helburuaren edo justifikatzeko betebeharraren ez-betetze partziala gertatuz gero, emandako dirulaguntza aldatu egingo da, edo dirulaguntzaren zati bat itzuli beharko da; zehazki, 27.2 artikuluan adierazitako moduan egindako dirulaguntzaren justifikazioak emandako dirulaguntza baino emaitza txikiagoa ematen badu, dirulaguntza hori murriztu egingo da justifikatutako zenbatekoraino.

3.– Dirulaguntza eman zuen organoak abiaraziko du itzultzeko prozedura, eta idazkia bidaliko dio laguntzaren enpresa edo erakunde onuradunari, ez-betetzea eragin duten gertaeren berri emateko. Era berean, egokitzat jotako alegazioak edo egiaztagiriak aurkezteko hamabost eguneko epea duela ere jakinaraziko dio.

4.– Alegazioak aurkeztu ondoren edo alegazio horiek egiteko epea igaro ondoren, ebazpena emango da.

Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez hamabi hilabeteko epean ebatzi beharko da.

5.– Ebazpenean ez-betetzeren bat izan dela iritziz gero, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, hala badagokio, dagozkion diru-kopuruak itzuli beharko dizkio onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, gehienez bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazten denetik. Epe hori borondatezko epetzat joko da.

Itzulketa borondatezko aldian egiten ez bada, itzuli beharrekoak premiamendu bidez berreskuratzeko izapideak hasiko dira.

33. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bi xedapen hauen arabera jokatuko du: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Lortzen diren datu pertsonalak «Enplegurako eta enpleguko prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren arduraduna Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua da, eta jardueraren helburua da Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, bai eta iruzurra jazartzea eta datuak estatistiketan erabiltzea ere. Lortzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan eskumena duten administrazio publikoei komunikatu ahal izango zaizkie.

Datuen titularrek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko, aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabili ahal izango dituzte tratamenduaren arduradunaren aurrean, datuen babesaren arloko eskubideak baliatzeko prozeduraren bidez. Prozedura hori www.euskadi.eus/zerbitzuak/10842/ helbidean argitaratu da.

Datuen babesari buruzko informazio osagarri eta zehatza kontsultatzeko: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml

34. artikulua.– Aplikatu beharreko araudia.

1.– Dirulaguntzen programa honi dirulaguntzei buruzko araubide juridikoa arautzen duten arau-xedapen hauek aplikatu behar zaizkio: dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsia), arloko oinarrizko legeria baitira; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, zeinak Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta haiek itzultzeari buruzko araubide orokorra arautzen baitu eta haien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, araubidea eta eginbeharrak ezartzen baititu.

2.– Laguntzak Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren bidez finantzatzen direnez, deialdi honek bete egin behar ditu Europar Batasunaren erregelamenduak, Suspertzeko Tresna Europarraren («Next Generation EU») ziozko funts europarrak kudeatzean, eta, zehazki, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamendua, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duena; Europako Parlamentu eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 Erregelamendua (EB, Euratom) («Finantza Erregelamendua»); abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege-dekretua, Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko neurriak onartzen dituena; eta irailaren 29ko HFP/1030/2021 Agindua, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema osatzen duena.

3.– Halaber, honako hauek ere aplikatuko zaizkio deialdiari: irailaren 9ko 30/2015 Legea, Lan-arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duena; lege hori garatzen duen uztailaren 3ko 694/2017 Errege Dekretua, zeinaren bitartez garatzen baita Lan-arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duen irailaren 9ko 30/2015 Legea; eta martxoaren 28ko TMS/368/2019 Agindua, Lan-arloko Enplegurako Lanbide Heziketaren Sistema arautzen duen irailaren 9ko 30/2015 Legea garatzen duen uztailaren 3ko 694/2017 Errege Dekretua garatzen duena.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala