Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

246. zk., 2022ko abenduaren 27a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
5623

1799/2022 EBAZPENA, azaroaren 24koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen diren estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri espezifikoak Goi Mailako Teknikariak lanbide-taldeko Goi Mailako Tituluduna kategorian (Antolakuntzako Goi Mailako Teknikaria lanpostu funtzionala), Antolakuntzako Goi Mailako Teknikari lanpostuetarako, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Teknikari eginkizunak betetzeko ezagutza espezifikoak dituzten lanpostuetarako eta itzultzaile-interprete eginkizunak betetzeko ezagutza espezifikoak dituzten lanpostuetarako, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Osakidetzako zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 1736/2022 Ebazpenaren bidez, onartu egin dira Osakidetzan estatutupeko lotura finkoa lortzeko 2021eko eta 2022ko urteetarako eta Egonkortzeko prozesurako iragarritako hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea.

Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretua eta indarrean dauden gainerako xedapen aplikagarriak,

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Oinarri hauen xede diren hautaketa-prozesuetarako deia egitea.

Bigarrena.– Osakidetzan estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-prozesuak (lehiaketa-oposizioko blokea eta lehiaketako blokea) arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea, I. eranskinean jasotakoak, Goi Mailako Teknikariak lanbide-taldeko Goi Mailako Tituluduna kategorian (Antolakuntzako Goi Mailako Teknikaria lanpostu funtzionala), Antolakuntzako Goi Mailako Teknikari lanpostuetarako, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Teknikari eginkizunak betetzeko ezagutza espezifikoak dituzten lanpostuetarako eta itzultzaile-interprete eginkizunak betetzeko ezagutza espezifikoak dituzten lanpostuetarako, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Hirugarrena.– Ebazpen honen II. eranskinaren bidez onartzea bloke bakoitzean (lehiaketa-oposizioko blokea eta lehiaketako blokea) eskainitako destinoen zerrenda.

Laugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean agertzen den merezimenduen baremoa onartzea (baremo bera da lehiaketa-oposizioko blokerako eta lehiaketako blokerako).

Bosgarrena.– Lehiaketa-oposizioko blokeko gai-zerrendak onartzea, Ebazpen honen IV. eranskinean (Antolakuntzako Goi Mailako Teknikaria), V. eranskinean (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Teknikaria) eta VI. eranskinean (Itzultzaile-interpretea) jasotakoak.

Seigarrena.– Deialdi honetan parte hartzeko eskaera aurkezteko epea 2023ko otsailaren 21etik 2023ko martxoaren 20ko 14:00ak arte ezartzea, oinarri orokorrak onartzen dituen Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 1736/2022 Ebazpenaren 9.3 oinarrian ezarritakoaren arabera.

Zazpigarrena.– Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osakidetzaren estatutu sozialak ezartzeko azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 24a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

I. ERANSKINA
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETAN ESTATUTUPEKO LOTURA FINKOA LORTZEKO HAUTAKETA-PROBAK ARAUTUKO DITUZTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK GOI MAILAKO TEKNIKARIAK LANBIDE-TALDEKO GOI MAILAKO TITULUDUNA KATEGORIAN (ANTOLAKUNTZAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA LANPOSTU FUNTZIONALA), ANTOLAKUNTZAKO GOI MAILAKO TEKNIKARI LANPOSTUETARAKO, EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO TEKNIKARI EGINKIZUNAK BETETZEKO EZAGUTZA ESPEZIFIKOAK DITUZTEN LANPOSTUETARAKO ETA ITZULTZAILE-INTERPRETE EGINKIZUNAK BETETZEKO EZAGUTZA ESPEZIFIKOAK DITUZTEN LANPOSTUETARAKO, OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETAN

1.– Deialdiaren xede diren destinoak.

1.1.– Deialdi honen xede izango dira II. eranskinean jasotako destinoak, Goi Mailako Teknikariak lanbide-taldeko Goi Mailako Tituluduna kategoriakoak (Antolakuntzako Goi Mailako Teknikaria lanpostu funtzionala), lanpostu hauetarako: Antolakuntzako Goi Mailako Teknikari lanpostuak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Teknikari eginkizunak betetzeko ezagutza espezifikoak dituzten lanpostuak eta Itzultzaile-interprete eginkizunak betetzeko ezagutza espezifikoak dituzten lanpostuak, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan.

1.2.– Deialdian sartutako destinoen % 7 desgaitasunen bat duten langileek betetzeko gordeko dira, II. eranskinean jasotako oinarri orokorretako 1.3 oinarrian ezarritako banaketaren arabera.

2.– Izangaiek bete beharreko eskakizunak.

Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan ezarritako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, oinarri orokorretan jasota daudenak ere bete beharko dituzte, eta horiek kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte bete beharko dira:

a) Oinarri orokorretako 6.2.c) apartatuan xedatutakoarekin bat, unibertsitateko edozein titulu edo titulu baliokidea izatea, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emana, lortu nahi den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen dena, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Teknikari eginkizunak dituzten lanpostuak lortu ahal izateko, aurreko paragrafoan xedatutakoaz gain, berdintasunaren arloan unibertsitate edo administrazio publiko batek emandako 150 orduko edo gehiagoko ikastaro bat gainditu izana egiaztatu beharko da. Alegazio horrekin batera, egiaztagiriaren kopia soila aurkeztu beharko da. Prestakuntza-orduak ikastaro bakar batean egindakoak izan beharko dira; hau da, ezingo dira batu arlo honetan egindako 150 ordutik beherako prestakuntza-jarduerak ordu-kopuru horretara heltzeko.

Itzultzaile-interprete eginkizunak dituzten lanpostuak lortzeko, Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradua edo titulu baliokidea izatea beharrezkoa izango da, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emana, eta, horrez gain, 4. hizkuntza-eskakizuna izatea edo lortzeko moduan egotea, oinarri orokorretan aurreikusitako epe eta moduan.

b) Edonola ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak betetzea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak xedatutakoaren arabera, bai eta indarrean dagoen araudiak eskatzen duen beste edozein eskakizun betetzea ere.

c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa ordaindu izana, eskainitako destinoen lanbide-taldearen arabera:

A1 taldea (A talde zaharra): 25 euro.

3.– Lehiaketa-oposizioa nola garatuko den.

3.1.– Lehiaketa-oposizio blokerako eta lehiaketa-blokerako lehiaketa-fase bateratua:

3.1.1.– Merezimenduen eskakizunak egiaztatzea. Dokumentazioa aurkeztea.

Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendan onartuta dauden izangaiek 10 egun balioduneko epea izango dute –onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendaren Ebazpena argitaratzen den egunaren hurrengotik hasita– deialdian parte hartzeko eskatzen diren merezimenduen alegazioa egiteko, 12.1 oinarrian ezarritakoaren arabera.

Egiaztatutako merezimenduak III. eranskineko merezimenduen baremoaren arabera baloratuko dira, oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera (12.2 oinarria).

3.1.2.– Oinarri orokorretako 14.1.1 apartatuan (lehiaketa-oposizioko blokea) eta 14.2.1 apartatuan (lehiaketako blokea) zehaztutako puntuazio-hurrenkeraren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte:

– Medikuntzako eta Kirurgiako Lizentziako tituluaren edo baliokidearen eta lortu nahi den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen den Angiologiako eta Kirurgia Baskularreko espezialitateren tituluaren fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Teknikari eginkizunak dituzten lanpostuetarako, aurreko paragrafoan xedatutakoaz gain, berdintasunaren arloan unibertsitate edo administrazio publiko batek emandako 150 orduko edo gehiagoko ikastaro bat gainditu izanaren egiaztagiriaren kopia soila beharko da.

Itzultzaile-interprete eginkizunak betetzeko lanpostuetarako, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako Itzulpengintza eta Interpretazioko Graduaren edo titulu baliokidearen fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza.

Izangai bat aldi berean lehiaketa-oposizioko blokeko I. eranskinean eta lehiaketako blokeko I. eranskinean sartuta badago, dokumentazioa behin bakarrik aurkeztu beharko du, oinarri orokorretan ezarritakoaren arabera (14.1.2 oinarria).

3.2.– Lehiaketa-oposizioko blokeari dagokion oposizio-fasea:

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio probaren edukia eta kalifikazioa zehaztea, eta, horretarako, hautaketa-prozesua behar bezala garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartuko ditu eta prozesuaren gardentasuna eta objektibotasuna bermatuko du.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari eskatu ahal izango dio aholkulariek parte har dezatela hautaketa-prozesuaren fase guztietan, bai proba prestatzeari dagokionez, bai lehiaketa-fasean. Aholkulariek epaimahaikideei eskatzen zaien titulu-eskakizun bera izango dute.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari kanpoko erakunde aholkularietara jotzea ere eskatu ahal izango dio, probak prestatzeko eta oposizio-fasean probekin zerikusia duten gai guztietarako.

Oposizio-fasean ariketa hauek egin beharko dira:

Lehen ariketa: probari idatziz erantzun beharko zaio, ematen den gehieneko denboraren barruan, eta galderak IV., V. eta VI. eranskinetan jasotako programako gaiei buruzkoak izango dira, hurrenez hurren:

Gai-zerrenda komunari buruzko galderak Osakidetzaren webgunean argitaratutako galdera-sortatik aterako dira.

Gai-zerrenda orokorrari buruzko galderak prestatzeko, IV. eranskinean jasoko da Antolakuntzako Goi Mailako Teknikaria lanpostu funtzionalaren izangaientzako bibliografia, V. eranskinean Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Teknikari eginkizunak betetzeko lanpostuen izangaientzako bibliografia, eta VI. eranskinean Itzultzaile-interprete eginkizunak betetzeko lanpostuen izangaientzako bibliografia. Beraz, hiru ariketa teoriko egongo dira: bat Antolakuntzako Goi Mailako Teknikaria lanpostu funtzionalaren eginkizun espezifikoekin lotuta, beste bat Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Teknikari lanpostuaren eginkizun espezifikoekin lotuta, eta beste bat Itzultzaile-interprete lanpostuaren eginkizun espezifikoekin lotuta.

Hau da, izangaiek aukera izango dute Antolakuntzako Goi Mailako Teknikari lanpostuari dagokion proba egiteko, Berdintasunerako Goi Mailako Teknikari lanpostuari dagokiona egiteko edo Itzultzaile-interprete lanpostuari dagokiona egiteko. Ez dute hiru probetara nahitaez aurkeztu beharrik izango, baizik eta lortu nahi dituzten horietara soilik.

Bigarren ariketa: epaimahaiak proposatzen dituen ariketa praktikoak egin beharko dira. Horretarako, aukerako erantzunak dituen galdera sorta bat erantzun beharko da.

Ariketak destinoen eginkizun espezifikoekin lotuta egongo dira eta haien helburua izango da izangaiek destino horietan aritzeko dituzten gaitasunak, abileziak, ezagutzak eta ahalmen profesionala baloratzea. Beraz, hiru ariketa praktiko egongo dira: bat Antolakuntzako Goi Mailako Teknikaria lanpostu funtzionalaren eginkizun espezifikoekin lotuta, beste bat Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Teknikari lanpostuaren eginkizun espezifikoekin lotuta, eta beste bat Itzultzaile-interprete lanpostuaren eginkizun espezifikoekin lotuta.

Hau da, izangaiek aukera izango dute Antolakuntzako Goi Mailako Teknikari lanpostuari dagokion proba egiteko, Berdintasunerako Goi Mailako Teknikari lanpostuari dagokiona egiteko edo Itzultzaile-interprete lanpostuari dagokiona egiteko. Ez dute hiru probetara nahitaez aurkeztu beharrik izango, baizik eta lortu nahi dituzten horietara soilik.

Oposizio-fasean bi ariketa egingo dira proba berean; ariketa teoriko bat eta praktiko bat, biak eskainitako destino ezberdinetako funtzio espezifikoekin lotuta. Probaren azken emaitza bi ariketen batezbesteko haztatua izango da, % 65 proba teorikoarena eta % 35 ariketa praktikoarena. Horretarako, formula honen arabera lortuko da batezbesteko haztatua:

(Ikus .PDF)

Oposizio-fasea gainditutzat emateko, bi ariketen batezbesteko haztatuak 100 puntutik 50 puntukoa izan beharko du gutxienez.

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio gai-zerrenda komuneko galderak hautatzea eta gai-zerrenda orokorreko galderak hautatzeari buruzko erabakiak hartzea. Epaimahaiak galdera horiekin guztiekin osatuko du, hain zuzen ere, ariketa teorikoa. Era berean, epaimahai kalifikatzaileari dagokio ariketa praktikoa egitea eta kalifikatzea.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: ANTOLAKUNTZAKO GOI-TEKNIKARIA

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1736/2022 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

1.– Lehiaketa-oposizio blokea:

a) Barne-sustapeneko txandako deialdia: 3 destino.

Sarbide orokorra: 2.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

b) Txanda askeko deialdia: 11 destino.

Sarbide orokorra: 10.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

2.– Lehiaketako blokea:

Sarbide orokorra: 6 destino.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

Oinarri orokorretako 2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoak, lehiaketa-oposizioko blokekoak zein lehiaketako blokekoak, zehaztuko dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko uneko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, deialdiaren xede diren kategoriak, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2018-2019ko EPEko behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren. Bi horiek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez argitaratuko dira, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko dira.

DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: ANTOLAKUNTZAKO GOI-TEKNIKARIA: EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO TEKNIKARIA

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1736/2022 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

1.– Lehiaketa-oposizio blokea:

a) Barne-sustapeneko txandako deialdia: 2 destino.

Sarbide orokorra: 2.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

Oinarri orokorretako 2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoak, lehiaketa-oposizioko blokekoak zein lehiaketako blokekoak, zehaztuko dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko uneko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, deialdiaren xede diren kategoriak, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2018-2019ko EPEko behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren. Bi horiek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez argitaratuko dira, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko dira.

DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: ANTOLAKUNTZAKO GOI-TEKNIKARIA: ITZULTZAILE-INTERPRETE

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1736/2022 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

1.– Lehiaketa-oposizio blokea:

a) Txanda askeko deialdia: 1 destino.

Sarbide orokorra: 1.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

2.– Lehiaketako blokea:

Sarbide orokorra: 1 destino.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

Oinarri orokorretako 2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoak, lehiaketa-oposizioko blokekoak zein lehiaketako blokekoak, zehaztuko dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko uneko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, deialdiaren xede diren kategoriak, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2018-2019ko EPEko behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren. Bi horiek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez argitaratuko dira, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko dira.

III. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA GOI MAILAKO TEKNIKARIAK LANBIDE-TALDEKO GOI MAILAKO TITULUDUN KATEGORIAN (ANTOLAKUNTZAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA, ANTOLAKUNTZAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA-EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO TEKNIKARIA ETA ANTOLAKUNTZA GOI MAILAKO TEKNIKARIA-ITZULTZAILE-INTERPRETE LANPOSTU FUNTZIONALAK), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETAN

1) Lan-esperientzia (gehienez, 60 puntu).

Eskabideak aurkezteko epearen azken egunaren aurreko 20 urteetan izangaiei aitortu zaien zerbitzaldia hartuko da kontuan.

Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituko da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako soberakinak. Horretarako, 30 egun naturaleko multzoa hartuko da hilabetetzat.

Antolakuntzako goi mailako teknikariko lanpostu funtzionalak eskuratzeko:

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan Goi Mailako Tituludun gisa (Antolakuntzako Goi Mailako Teknikaria lanpostu funtzionala) eta/edo kudeaketa-arloan eta zerbitzu orokorren arloan kudeaketa lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,24 puntu.

2.– Gizarte Segurantzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Goi Mailako Tituludun gisa (Antolakuntzako Goi Mailako Teknikaria lanpostu funtzionala) eta/edo kudeaketa-arloan eta zerbitzu orokorren arloan kudeaketa lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,06 puntu.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan goi-mailako kudeaketa lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,05 puntu.

Antolakuntzako goi mailako teknikaria-Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Teknikariko lanpostu funtzionalak eskuratzeko:

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan Goi Mailako Tituludun gisa (Antolakuntzako Goi Mailako Teknikaria-Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Teknikaria lanpostu funtzionala) eta/edo kudeaketa-arloan eta zerbitzu orokorren arloan kudeaketa lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,24 puntu.

2.– Gizarte Segurantzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Goi Mailako Tituludun gisa (Antolakuntzako Goi Mailako Teknikaria-Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Teknikaria lanpostu funtzionala) eta/edo kudeaketa-arloan eta zerbitzu orokorren arloan kudeaketa lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,06 puntu.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan goi-mailako kudeaketa lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,05 puntu.

Antolakuntzako goi mailako teknikaria-Itzultzaile-interpreteko lanpostu funtzionalak eskuratzeko:

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan Goi Mailako Tituludun gisa (Antolakuntzako Goi Mailako Teknikaria-Itzultzaile-interprete lanpostu funtzionala) eta/edo kudeaketa-arloan eta zerbitzu orokorren arloan kudeaketa lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,24 puntu.

2.– Gizarte Segurantzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Goi Mailako Tituludun gisa (Antolakuntzako Goi Mailako Teknikaria-Itzultzaile-interprete lanpostu funtzionala) eta/edo kudeaketa-arloan eta zerbitzu orokorren arloan kudeaketa lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,06 puntu.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan goi-mailako kudeaketa lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,05 puntu.

Barne-sustapeneko txandaren bidez sartzen diren langileei ondoren zehazten den moduan zenbatuko zaizkie aldez aurreko zerbitzuak:

a) E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,02 puntu hilabete bakoitzeko.

b) D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,03 puntu hilabete bakoitzeko.

c) C taldean eskainitako zerbitzuak: 0,04 puntu hilabete bakoitzeko.

d) B taldean eskainitako zerbitzuak: 0,05 puntu hilabete bakoitzeko.

e) A taldean eskainitako zerbitzuak: 0,10 puntu hilabete bakoitzeko.

f) Lortu nahi den lanpostu berean emandako zerbitzuak:

f.1) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan: 0,24 puntu hilabete bakoitzeko.

f.2) Gizarte Segurantzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan: 0,12 puntu hilabete bakoitzeko.

Zerbitzu-eginkizunetan edo goragoko kategoriako eginkizunetan emandako zerbitzuak benetan betetako lanpostuan zenbatuko dira.

Halaber, jatorrizko lanpostuan zenbatuko dira zerbitzu berezietan emandako zerbitzuak.

2) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa (gehienez, 20 puntu).

A) Apartatu honetan, honako hauen arabera egiaztatzen den prestakuntza baloratuko da:

a) Graduaurreko prestakuntza:

Espediente akademikoaren balorazioa honela egingo da:

(Ikus .PDF)

Ez dira ebaluatuko, eta, horregatik, ez dira zatitzailean sartuko, ez ofizialki baliozkotu diren ikasgaiak, ez erlijioko, prestakuntza politikoko, gorputz-hezkuntzako eta hizkuntzetako ikasgaien kalifikazioak, ez deialdiko lanpostu funtzionalean sartzeko eskatzen den tituluaren ikasketen berezko edukiarekin funtsezko loturarik ez duten beste ikasgai batzuen kalifikazioak.

b) Graduondoko prestakuntza:

– Cum laude doktore-titulua: 10 puntu.

– Doktore-titulua: 9 puntu.

– Graduondoko masterra: 6 puntu.

– Unibertsitateko Aditu edo Espezialista titulua: 5 puntu.

– Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan: 4 puntu.

– Lizentzia-gradua (bikain edo ohorezko matrikula): 3 puntu.

– Doktoretza-ikastaroa, ikastaro bakoitzeko (gehienez, 10 ikastaro): 0,25 puntu.

– Lotutako bestelako unibertsitate-tituluak: 2,5 puntu.

Cum laude doktore gisa puntuazioa emanez gero, ez da punturik emango doktore gisa. Cum laude doktorea edo Ikertzeko nahikotasuna edo Ikasketa aurreratuen diploma lortzeko balio izan duten programetako doktoretza-ikastaroek ez dute punturik emango.

c) Hizkuntzak (gehienez, 3 puntu):

– Ingelesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Frantsesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Alemana: gehienez, 1,5 puntu.

d) Informatikako ezagutzak (gehienez, 2 puntu).

B) Apartatu honetan, eskaerak aurkezteko azken egunaren aurreko 10 urteetan amaitu den prestakuntza baloratuko da, eta honela egiaztatuko da:

a) Etengabeko prestakuntza:

Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joateagatik:

– 9 ordura arte: 0,25 puntu.

– 10 eta 19 ordu bitartean: 0,75 puntu.

– 20 eta 29 ordu bitartean: 1,25 puntu.

– 30 eta 49 ordu bitartean: 2 puntu.

– 50 eta 99 ordu bitartean: 3 puntu.

– 100 eta 249 ordu bitartean: 4 puntu.

– 250 eta 599 ordu bitartean: 5 puntu.

– 600 ordu edo gehiago: 6 puntu.

Ikastaroen egiaztagirian kreditu kopurua bakarrik jasota dagoenean, puntuazioa emateko baliokidetasun hau egingo da:

– Kredituen Europako Sistemaren (ECTS) 1 kreditu: 25 ordu.

– Etengabeko Prestakuntza Batzordeko 1 kreditu: 10 ordu.

Ikastaroaren ordu kopurua eta kreditu kopurua adierazten ez duten egiaztagirien kasuan, edo kredituak izan bai, baina horiek aurreko paragrafoan zehaztutakoak ez direnean edo kredituen beste ordu-baliokidetasun bat ezartzen denean, epaimahaiak, aurkeztutako egiaztagiriak eta ikastaroaren edukia ikusita, dagokion puntuazioa emango du, eta kasu horretan ez du inolaz ere 0,25 puntu baino gutxiago emango.

Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak baloratuko dira, baita edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak ere, betiere titulu ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.

b) Irakaskuntza-jarduerak:

– Fakultateko/Unibertsitate Eskolako katedraduna (urteko): 1 puntu.

– Unibertsitateko fakultateko/eskolako irakasle titularra edo elkartua (urteko): 0,50 puntu.

– Egoiliarren irakaskuntzarako tutore akreditatua, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,750 puntu.

– Irakaskuntza, etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (orduko): 0,050 puntu.

c) Jarduera zientifikoa eta ezagutzaren hedapena:

Eskatutako destinoko lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, komunikazioak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahai-inguruetan parte hartzearren:

– Eskualdeko txosten bakoitzeko: 0,50 puntu.

– Estatuko txosten bakoitzeko: 2 puntu.

– Nazioarteko txosten bakoitzeko: 3 puntu.

– Eskualdeko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 0,30 puntu.

– Estatuko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 1,20 puntu.

– Nazioarteko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 2 puntu.

– Eskualdeko mahai-inguru bakoitzeko: 0,40 puntu.

– Estatuko mahai-inguru bakoitzeko: 1,50 puntu.

– Nazioarteko mahai-inguru bakoitzeko: 2,50 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Liburu bakoitzeko (lehenengo egilea): 4 puntu.

– Liburu bakoitzeko (beste egile batzuk): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Tesina bakoitzeko: 3 puntu.

Ez da baloratuko atal honetan zehaztu ez den merezimendurik.

3) Euskara:

– 3. HE: 27 puntu.

– 2. HE: 18 puntu.

– 1. HE: 9 puntu.

IV. ERANSKINA
ANTOLAKUNTZAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Erakundeen egituraketa. Antolakuntzaren funtzionamendua: koordinazio-mekanismoak, antolakuntzaren atalak eta barneko fluxu-sistemak. Antolakuntza-diseinua: antolakuntza-diseinuaren parametroak eta kontingentzia-faktoreak. Egitura-konfigurazioak.

2.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua zuzenbide pribatuko Entitate publikoa. Osaketa, xedeak, antolakuntza, araubide juridikoa eta kudeaketa. Lehen mailako arretari eta arreta espezializatuari dagokienez, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzura adskribatuta dauden baliabideen antolamendu-egitura. Administrazio publikoetako langile motak. Pertsonal estatutarioaren sailkapena osasun-zerbitzuetan eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan. Plantillaren antolamendua Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalei buruzko Dekretua.

3.– Euskadiko Osasun Politikak. 2013-2020 Osasun Plana.

4.– Eutanasiaren Legea.

5.– Zuzendaritza estrategikoa. Zuzendaritza estrategikoaren izaera. Analisi estrategikoa.

6.– Kudeaketa aurreratuko elementuak. Euskalit kudeaketa-eredua: estrategia, bezeroak, pertsonak, gizartea, berrikuntza eta emaitzak. Kudeaketako aurrerapen-mailaren ebaluazioa.

7.– Prozesukako kudeaketa. Kontzeptua. Nola bideratu prozesuetara kudeaketa-sistema bat. Prozesuetan oinarritutako kudeaketa, helburuak betetzeko.

8.– Lidergo-gaitasunen garapena. Gaitasunetan oinarritutako lidergoa. Zuzendaritza-gaitasunen diagnostikoa eta neurketa. Lidergo konpartitua, gizabanakoen gaitasunak zabaltzeko, kudeaketa-eredu aurreratuan.

9.– Kalitatearen kudeaketa. Zer da ISO 9001:2015 arauan oinarritutako kalitatearen kudeaketa-sistema? Kalitatearen kudeaketaren printzipioak. ISO 9001:2015 arauaren edukiak eta interpretazioa: baldintza orokorrak eta dokumentazioarenak; zuzendaritzaren erantzukizuna; baliabideen kudeaketa; produktua/zerbitzua gauzatzea; neurketa, analisia eta hobekuntza. ISO 9001 kalitatearen kudeaketa-sistemaren ziurtapena.

10.– Bezeroen gogobetetasunaren neurketa. Zergatik neurtu behar da bezeroaren gogobetetasuna? Gogobetetasuna neurtu aurretik aintzat hartu beharrekoak. Neurketa-tresnak eta horiek baliozkotzea.

11.– Ingurumen-arloko kudeaketa-sistema ISO 14001:2015 arauaren arabera. Irismena. Terminoak eta definizioak. Antolakuntzaren testuingurua. Lidergoa. Plangintza. Euskarria. Operazioa. Jardunaren ebaluazioa. Hobekuntza.

12.– Lan-arriskuen prebentzio-plana. Lan-arriskuen prebentzioaren kudeaketa. Laneko segurtasun- eta osasun-sistema. ISO 45001:2018. Lanean segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistemak - Betekizunak. OHSAS 18002:2008. Lanean segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistemak - OHSAS 18001:2007 araua inplementatzeko gidalerroak.

13.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren prestakuntzako kudeaketa-sistema, prestakuntza-ibilbidetan oinarritua. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoan prestakuntza antolatu eta arautzeko printzipio orokorrak. Prestakuntzaren helburuak. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren prestakuntza-planetan jasotako prestakuntza-jardueren definizioa eta sailkapena. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko prestakuntza-ibilbideen eredua.

14.– Lanbide sanitarioak. Lanbide sanitarioen jarduna. Profesionalen prestakuntza.

15.– Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna EAEko administrazio publikoetan. Eskumenak eta eginkizunak. Antolamendu instituzionala eta koordinazioa EAEko administrazio publikoen artean. EAEko administrazio publikoen eta agintaritzen jardunean generoaren ikuspuntua txertatzeko neurriak.

16.– Datuen babesa. Xedapen orokorrak. Babesaren printzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak. Datuak babesteko agentzia.

17.– Administrazio-prozedura. Jarduteko gaitasuna eta interesdun kontzeptua. Gizabanakoek Administrazio Publikoekin dituzten harremanen harira dauzkaten eskubideak eta administrazio-prozeduretako interesdunen eskubideak. Administrazio-egintzen betekizunak eta eraginkortasuna.

18.– Jardunaren ebaluazioa. Kontzeptua. Eskumenkako jarduna. Nola analizatu jokabideak eta horien maiztasuna. Ebaluazioa.

19.– Emozioen kudeaketa lan-ingurunean, motibazio-faktore gisa. Motibazioaren prozesua. Adimen emozionala. Emozioak eta lotura emozional kontzientea. Motibazioa eta emozioa.

20.– Komunikazio eraginkorra. Elkarrizketa eraginkorrak. Behatzailea. Hitz egitea eta entzutea. Baieztapenak eta adierazpenak. Epaiak. Ekintzen koordinazioa. Eskaerak eta eskaintzak. Konfiantza.

21.– Talde-lana. Belbin talde-rolak lanean. Antzeko izaerak dituzten kideen taldeak. Sormena taldean. Lidergoa taldean. Taldeko beste rol erabakigarri batzuk. Talde galtzaileak. Talde irabazleak. Taldeen neurririk onena. Taldean lan egiteko pertsona egokien ezaugarriak. Taldeak diseinatzea.

22.– Aldaketa parte-hartzearen eta sormenaren bitartez kudeatzea. Antolamendua prozesu parte-hartzaile baterako prestatzea (esku-hartzaileak, ekimena, betekizunak, inguruko baldintzak eta benetan parte-hartzailea den lidergoa). Partaidetza-prozesuen diseinua. Prozesu parte-hartzaile baten esku-hartzaileak. Design Thinking-a berrikuntza estrategikorako.

23.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. Xedea. Aplikazio-eremu subjektiboa. Jarduteko gaitasuna eta interesdun kontzeptua. Administrazio-prozeduran interesdunek beren burua identifikatzea eta sinatzea. Pertsonek administrazio publikoekiko harremanetan dituzten eskubideak. Administrazio publikoekin harreman elektronikoa izateko eskubidea eta betebeharra. Prozeduretako hizkuntza. Erregistroak. Dokumentuak artxibatzea. Pertsonen elkarlana. Pertsonen agerraldia. Izapideen erantzukizuna. Ebazteko betebeharra. Ebazteko gehieneko epea etetea. Epemugak eta epeak. Administrazio-egintzen betebeharrak. Egintzen efikazia. Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna. Administrazio-errekurtsoak: Xedapen orokorrak: Gora jotzeko errekurtsoa. Aukerako berraztertze-errekurtsoa. Berrikuspen-errekurtso berezia.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Mintzberg H. La estructuración de las organizaciones. Arg.: Ariel.

2.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

3.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

4.– Zuzendaritza Nagusiaren egituraren inguruko araudia.

5.– 195/1996 Dekretua, uztailaren 23koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak lehen mailako arretarako atxikita dituen baliabideen antolamendu-egiturari buruzkoa.

6.– 194/1996 Dekretua, uztailaren 23koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak arreta espezializaturako atxikita dituen baliabideen antolamendu-egiturari buruzkoa.

7.– 100/2018 Dekretua, uztailaren 3koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren erakunde sanitario integratuei buruzkoa.

8.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, osasun-zerbitzuetako pertsonal estatutarioaren Estatutu Markoarena.

9.– 186/2005 Dekretua, uztailaren 19koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua zuzenbide pribatuko ente publikoko lanpostu funtzionalak arautzen dituena.

10.– 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.

11.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

12.– Navas López J.E. eta Guerras Martín L.A. La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones. Arg.: Civitas.

13.– Kudeaketa Aurreratuko Eredua 2018. Euskalit.

14.– Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020. Eusko Jaurlaritzaren Liburutegi Nagusia.

http://www.euskadi.net/ejgvbiblioteka

15.– 3/2021 Lege Organikoa, martxoaren 24koa, eutanasia arautzekoa.

16.– Guía para una gestión basada en procesos. Euskalit.

17.– Cardona P. eta García-Lombardía P. Cómo desarrollar las competencias de liderazgo. Ediciones Universidad de Navarra. 2011.

18.– Liderazgo avanzado. Euskalit 2015.

19.– UNE-EN ISO 9000:2015. Kalitatearen Kudeaketa-sistemak. Oinarriak eta hiztegia (ISO 9000:2015).

20.– UNE-EN ISO 9001:2015. Kalitatearen Kudeaketa-sistemak. Betekizunak (ISO 9001:2015).

21.– Guía para la medición de la satisfacción de los clientes. Euskalit.

22.– UNE-EN ISO 14001:2015 Ingurumenaren arloko kudeaketa-sistemak. Baldintzak erabilera-jarraibideekin. (ISO 14001:2015).

23.– UNE 66175:2003. Kalitatearen Kudeaketa-sistemak. Adierazle-sistemak ezartzeko gidaliburua.

24.– 1580/2011 Ebazpena, irailaren 26koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren zuzendari nagusiarena, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko prestakuntza jardueren plangintza eta kudeaketarako irizpide orokorrak ezartzeari buruzkoa (EHAA, 207 zk., azaroaren 2koa).

25.– 2/2012 Jarraibidea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Giza Baliabideetako zuzendariarena: Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren prestakuntza-planetan jasotako prestakuntza-jardueren definizioa eta sailkapena.

26.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren prestakuntza-ibilbideen eredua. Prestakuntza-ibilbidetan oinarritutako prestakuntza-eredu estrategikoa.

27.– Palmero F., Martínez Sanchez F. Motivación y emoción. Arg.: Mc Graw Hill.

28.– Goleman D. Inteligencia emocional. Arg.: Kairós.

29.– Aguado Romo R. Es emocionante saber emocionarse. EOS argitaletxea.

30.– OHSAS 18001:2007 Lan-arriskuen prebentzioaren kudeaketa-sistemak. Betekizunak.

31.– OHSAS 18002:2008 Lanean segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistemak. OHSAS 18001:2007 araua inplementatzeko gidalerroak.

32.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako dena.

33.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

34.– Meredith Belbin R. Roles de equipo en el trabajo. Belbin Associates.

35.– Meredith Belbin R. Equipos directivos. Belbin Associates.

36.– Moliní E. Libro sobre participación genuina o el arte de pensar, decidir y trabajar juntos. Molini Partners in change.

http://molini.es/wp-content/uploads/2012/03/Libro-sobre-Participa-cion-Genuina.pdf

37.– Mootee Idris. Design Thinking para la innovación estratégica. Arg.: Urano.

38.– Echevarría Rafael. Ontología del lenguaje. Arg.: Granica.

39.– Echevarría Rafael. La empresa emergente. Arg.: Granica.

40.– Alles Martha. Desempeño por competencias. Arg.: Granica.

41.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

42.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutua.

2.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioa.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoa.

4.– Osakidetzako paziente eta erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak.

5.– Pazientearen autonomia eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan.

6.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

7.– Datu Pertsonalak Babesa eta Eskubide Digitalak Bermatzea.

8.– Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna.

9.– Marko Estrategikoa.

10.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak.

11.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan.

12.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia.

13.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko III. Plana.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

2.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

3.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

4.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

5.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

6.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun-arloko aurretiazko borondateena.

7.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.

8.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa, martxoaren 3ko 1/2022 Legearen bigarren aldaketa barne.

9.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

10.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/osasun_plana_2013_2020.pdf

11.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

12.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

13.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_trbg_planes_programas/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana-2022-2028.pdf

V. ERANSKINA
EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO TEKNIKARIA

I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Sexua-generoa sistemaren eraikuntza eta horrek norbere identitatearen eraikuntzan eta gizarte-antolamenduan duen eragina.

2.– Emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun nagusiak esku-hartze publikoko hainbat eremutan: osasuna, hezkuntza, lana, denboraren erabilerak, gizarteratzea eta parte-hartze soziopolitikoa.

3.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako estrategia duala: ekintza positiboa eta genero-mainstreaminga.

4.– Berdintasun-printzipio konstituzionala eta sexuagatiko diskriminaziorik ez jasateko oinarrizko eskubidea. Diskriminazio motak: zuzenekoa eta zeharkakoa.

5.– Hizkuntzak identitate pertsonala eta soziala eraikitzeko duen garrantzia. Sexismoa eta androzentrismoa hizkuntzaren erabileran. Erabilera zuzenerako alternatibak.

6.– Berdintasun-printzipioa nazioartean: Emakumearen aurkako diskriminazio mota guztiak ezabatzeko Konbentzioaren eta garapen jasangarrirako 2030 Agendaren elementu nagusiak.

7.– Berdintasun-printzipioa Europar Batasunean. Europar Batasunaren tratatuetako eta 2022-2025 Genero Berdintasunerako Estrategiako elementu nagusiak.

8.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzak lortzekoa.

9.– 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorrari buruzkoa. Elementu nagusiak.

10.– 1/2022 Legea, martxoaren 3koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea bigarrenez aldatzen duena.

11.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea. Xedeak, helburuak eta funtzio nagusiak.

12.– Eusko Jaurlaritzako sailetan, erakunde autonomoetan eta erakunde publikoetan berdintasun-politikak bultzatzeko eta koordinatzeko administrazio-unitateak. Ezaugarriak eta funtzioak.

13.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailarteko Batzordea: osaera eta funtzioak.

14.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordea: osaera eta funtzioak.

15.– Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana (VII. EGBP), indarrean dagoena.

16.– Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiken ebaluazioa.

17.– 40/2012 Ebazpena, abuztuaren 21ekoa. Genero-eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteari eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeari buruzko jarraibideak.

18.– Generoak osasunean duen eraginaren ebaluazioa.

19.– Osakidetzako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Plana 2021-2024.

20.– Osakidetzako Berdintasun Korporatiboko Unitatea eta Berdintasun Erreferenteak. Ezaugarriak eta funtzioak.

21.– Berdintasun Batzorde Korporatiboa eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu-erakundeetako Berdintasun Batzordeak. Ezaugarriak eta funtzioak.

22.– Sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari Osakidetzan aurre egiteko protokoloa.

23.– Sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre egiteko Ikerketa Batzordea eta Aholkularitza Konfidentzialak. Ezaugarriak eta funtzioak.

24.– Gizonek berdintasunaren eraikuntzan duten zeregina. Gizonduz.

25.– Emakumearen Euskal Erakundearen Aholku Batzordea: osaera eta funtzioak.

26.– Publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordea: Begira.

27.– Emakumeen aurkako indarkeria: jatorria, kontzeptua, tipologia eta neurri nagusiak, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzetarako otsailaren 18ko 4/2005 Legean aurreikusitakoak.

28.– Etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen biktima diren emakumeei laguntza hobea emateko erakunde arteko II. Hitzarmena. Arreta-protokoloa eta Jarraipen Batzordea.

29.– 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa. Elementu nagusiak.

30.– 10/2022 Lege Organikoa, irailaren 6koa, sexu-askatasunaren berme integralari buruzkoa.

31.– Jarduketa gida osasun arloko profesionalentzat genero indarkeriaren eta sexu erasoen aurrean Euskadin nola jardun jakiteko.

32.– 902/2020 Errege Dekretua, urriaren 13koa, Emakumeen eta gizonen arteko ordainsari-berdintasunari buruzkoa.

33.– 2022-2025 aldirako ekintza-plana. Euskadin soldata-arrakala murrizteko 2030 Estrategia.

34.– Genero-ikuspegitik kudeaketari balioa emateko gida.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Alberdi, I. (1999). El significado del género en las Ciencias Sociales. Política y Sociedad, 32, 9-21. or.

2.– Bock, G. (1991). La historia de las mujeres y la historia del género: Aspectos de un debate internacional. Historia social, 9, 55-77. or.

3.– Emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak. Aurrerapenak berdintasunean.

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes/es_emakunde/adjuntos/beijing_avances_igualdad_euskadi.pdf

4.– Políticas de igualdad y mainstreaming: obstáculos y herramientas en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi. María Silvestre, Arantxa Elizondo.

http://www.prigepp.org/congreso/documentos/ponencias/1_Elizondo_Silvestre_y_Novo.pdf

5.– Barrére, M. eta Morrondo, D. 2011. Subordiscriminación y Discriminación Interseccional: Elementos para una teoría del derecho antidiscriminatorio. Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 45, 15-52. or.

https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/523/613

6.– Hainbat egile. 2000. Hizkuntza, hitzetatik harago! Emakunde 32, 1998ko iraila, 44-51. or.

7.– Lledó, Eulalia. 2003. De la visibilidad de las mujeres en el lenguaje. Emakunde 52 6-9. or.

8.– Muruaga, B. 2003. Sexismo en el lenguaje. Sexismo en el mensaje. Emakunde 52 20-23. or.

9.– Europako Kontseiluaren Hitzarmena, emakumeen aurkako indarkeria eta etxeko indarkeria prebenitzeari eta haren aurka borrokatzeari buruzkoa (Istanbulgo Hitzarmena).

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women

10.– 2030 Agenda: Hacer las promesas realidad: la igualdad de género en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible; 86-103. or.

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2018/SDG-report-Gender-equality-in-the-2030-Agenda-for-Sustainable-Development-2018-es.pdf

11.– Berdintasun-printzipioa Europar Batasunean.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=ES https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_es.pdf

12.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzak lortzekoa.

https://www.boe.es/eli/es-pv/l/2005/02/18/4

13.– 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorrari buruzkoa. Elementu nagusiak.

https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/03/22/3/con

14.– 1/2022 Legea, martxoaren 3koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea bigarrenez aldatzen duena.

https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/l/2022/03/03/1/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/

15.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea.

https://www.emakunde.euskadi.eus/emakundeu/-/informazioa/emakunde-erakundea/

16.– 213/2007 Dekretua, azaroaren 27koa, Eusko Jaurlaritzako sailetan, organismo autonomoetan eta erakunde publikoetan berdintasun-politikak bultzatu eta koordinatzeko ardura duten unitate administratiboak arautzen dituena.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2007/12/0707079a.pdf

17.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailarteko Batzordea. 261/2006 Dekretua, abenduaren 26koa.

18.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordea. 5/2007 Dekretua, urtarrilaren 16koa.

19.– Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana (VII. EGBP), indarrean dagoena.

https://www.emakunde.euskadi.eus/politika-publikoak/-/informazioa/emakunde7plana/

20.– Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiken ebaluazioa.

https://www.emakunde.euskadi.eus/politika-publikoak/-/informazioa/politika-ebaluazioak/

21.– 40/2012 Ebazpena, abuztuaren 21ekoa. Genero-eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteari eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak desagerrarazteko eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeari buruzko jarraibideak.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2012/09/1204276e.pdf

22.– Generoaren araberako eraginaren ebaluazioa osasunean.

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_evaluaciones_2/es_def/adjuntos/ms_salud.pdf

23.– Osakidetzako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Plana 2021-2024.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_trbg_planes_programas/eu_def/adjuntos/PLAN_IGUALDAD_paraPDF_eus.pdf

24.– Sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari Osakidetzan aurre egiteko protokoloa.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_servic_proto_aseso_confide/eu_def/adjuntos/ACOSO_SEX_WEB_eus.pdf

25.– Gizonek berdintasunaren eraikuntzan duten zeregina. Gizonduz.

https://www.emakunde.euskadi.eus/gizoneus/-/informazioa/gizonduz-informazioa/

26.– 103/1998 Dekretua, ekainaren 9koa, Emakumearen Euskal Erakundeko Aholku Batzordea sortzen duena.

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1998/06/9802906a.pdf

27.– Publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordea: Begira.

https://www.emakunde.euskadi.eus/proiektu/-/publitzitatea-komunikazioa/

28.– Etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen biktima diren emakumeei laguntza hobea emateko erakunde arteko II. Hitzarmena. Arreta-protokoloa eta jarraipen-batzordea.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/es_def/index.shtml

29.– 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa.

https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con

30.– 10/2022 Lege Organikoa, irailaren 6koa, sexu-askatasunaren berme integralari buruzkoa.

https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/09/06/10/con

31.– Jarduketa gida osasun arloko profesionalentzat genero indarkeriaren eta sexu erasoen aurrean Euskadin nola jardun jakiteko.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/guia_violencia_genero/eu_def/adjuntos/guia_vg_eu.pdf

32.– 902/2020 Errege Dekretua, urriaren 13koa, Emakumeen eta gizonen arteko ordainsari-berdintasunari buruzkoa.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/902/con

33.– 2022-2025 aldirako ekintza-plana. Euskadin soldata-arrakala murrizteko 2030 Estrategia.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/brecha_salarial_estudios/es_def/adjuntos/Plan-Operativo-22-25-cast.pdf

34.– Genero-ikuspegitik kudeaketari balioa emateko gida.

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/euskalit_igualdad_gestion_avanzada.pdf

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutua.

2.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioa.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoa.

4.– Osakidetzako paziente eta erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak.

5.– Pazientearen autonomia eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan.

6.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

7.– Datu Pertsonalak Babesa eta Eskubide Digitalak Bermatzea.

8.– Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna.

9.– Marko Estrategikoa.

10.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak.

11.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan.

12.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia.

13.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko III. Plana.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

2.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

3.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

4.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

5.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

6.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun-arloko aurretiazko borondateena.

7.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.

8.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa, martxoaren 3ko 1/2022 Legearen bigarren aldaketa barne.

9.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

10.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/osasun_plana_2013_2020.pdf

11.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

12.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

13.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_trbg_planes_programas/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana-2022-2028.pdf

VI. ERANSKINA
ITZULTZAILE-INTERPRETE

I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena: Xedea. Aplikazio-eremu subjektiboa. Jarduteko gaitasuna eta interesdun kontzeptua. Administrazio-prozeduran interesdunek beren burua identifikatzea eta sinatzea. Pertsonek administrazio publikoekiko harremanetan dituzten eskubideak. Administrazio publikoekin harreman elektronikoa izateko eskubidea eta betebeharra. Prozeduretako hizkuntza. Erregistroak. Dokumentuak artxibatzea. Pertsonen elkarlana. Pertsonen agerraldia. Izapideen erantzukizuna. Ebazteko betebeharra. Ebazteko gehienezko epea etetea. Epemugak eta epeak. Administrazio-egintzen betekizunak. Egintzen efikazia. Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna. Administrazio-errekurtsoak: Xedapen orokorrak. Gora jotzeko errekurtsoa. Aukerako berraztertze-errekurtsoa. Berrikuspen-errekurtso berezia.

2.– 8/1997 Legea, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena: I., II. eta III. idazpuruak, eta azken xedapenak.

3.– 255/1997 Dekretua, Osakidetza Ente Publikoaren Estatutuak ezartzen dituena. I. eranskina: definizioa; xedeak; nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasuna; araubide juridikoari buruzko arauak; zuzendaritza-antolamendua; antolakunde nagusia; zerbitzu-erakundeak.

4.– 186/2005 Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua entitate publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituena.

5.– 186/2005 Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua entitate publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituena: I. eta II. eranskinak.

6.– 55/2003 Legea, osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Estatutu Markoari buruzkoa: II. kapitulua: Estatutupeko langileen sailkapena. III. kapitulua: Langileen gaineko plangintza eta antolamendua. IV. kapitulua: Eskubideak eta betebeharrak.

7.– 55/2003 Legea, osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Estatutu Markoari buruzkoa: VI. kapitulua: Lanpostuen horniketa, hautaketa eta barne-sustapena. VII. kapitulua: Langileen mugikortasuna. VIII. kapitulua: Lanbide-garapena. IX. kapitulua: Estatutupeko langileen egoerak.

8.– 10/1982 Oinarrizko Legea, euskeraren erabilpena arauzkotzezkoa.

9.– 6/1989 Legea, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: Hizkuntz normalkuntza.

10.– 67/2003 Dekretua, euskararen erabilera Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan normalizatzeko.

11.– Euskararen erabileraren normalizazio-prozesua Osakidetzan: Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko II. Planaren ebaluazioaren ondorioak.

12.– Euskararen erabileraren normalizazio-prozesua Osakidetzan: Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana (2022-2028).

13.– Itzulpena: Itzulpena prozesu eta emaitza gisa. Itzulpenaren definizioak. Itzulpen-prozesuaren faseak. Itzulpen motak: zuzeneko itzulpena, itzulpen zeiharra, itzulpen librea, lerroarteko itzulpena eta zutabeetako itzulpena.

14.– Zuzenketa eta itzulpenaren kalitatea: Kalitatearen kontzeptua itzulpengintzan. Alor profesionaleko itzulpen kalitatea baloratzeko prozedurak: kidetasunak eta aldeak. Zuzenketa mailak eta zuzenketa modalitateak. Itzulpenak zuzentzeko irizpide orokorrak. Itzulpenak zuzentzeko parametroak. Zuzenketa modalitateak. Zuzentzailearen soslaia. Itzulpenak zuzentzeko proposamen metodologiko osatua.

15.– Interpretazioa: Esan osteko interpretazioa eta aldiberekoa. Interpretazio-prozesua. Interpretearen dohainak. Zer den interpretatzea. Mezua eta hizlaria. Mezuaren analisia. Gaien ezaguera. Hizkuntzen ezaguera. Gaiak eta hiztegia. Interpretea bitarteko.

16.– Itzulpen-estrategiak: 1) Estilistika. Parataxia. Zeharbideak. 2) Antolaketa. Mintzagaia. Galdegaia. Mugarriak. Enumerazioak. Anafora. 3) Egiturak. Erlatiboak. Partizipioak. Gerundioak. Marka prepositibo batzuk. 4) Mikrosintaxia. Izen-sintagma. Aditz-sintagma. Erliebe-jokoak.

17.– Arazoak eta estrategiak eu>es interpretazioan.

18.– Euskararen gramatika: esaldien antolaketa eta joskera.

19.– Euskararen gramatika: morfosintaxiari buruzko argibideak eta zalantzak.

20.– Euskararen gramatika: Euskaltzaindiaren arauak.

21.– Osakidetzaren euskarazko estilo-liburua: Ortotipografia: puntuazioa, letra larriak, zerrendak, letra etzanak, zenbakiak, laburtzapenak, bibliografia nola adierazi.

22.– Osakidetzaren euskarazko estilo-liburua: Hitz-elkarketa, ø/-(r)en/-(e)ko auzia.

23.– Osakidetzaren euskarazko estilo-liburua: Izen bereziak.

24.– Osakidetzaren euskarazko estilo-liburua: Kalko okerrak.

25.– Osakidetzaren euskarazko estilo-liburua: Gramatika ohar batzuk argitasunaren bila.

26.– Osakidetzaren euskarazko estilo-liburua: Euskara inklusiboa: euskara ez-sexista, desgaitasunak hizpide, osasun mentalaz, zahartzaroaz mintzo.

27.– Osakidetzaren euskarazko estilo-liburua: Administrazio-testuak: administrazio-testuen zenbait berezitasun, lege-izenak nola idatzi, erdal formulak euskaraz, EHAAn argitaratzeko testuen estilo-arauak

28.– Osakidetzaren euskarazko estilo-liburua: Osakidetzako terminologia eta bestelako hautuak: beti zalantzazkoak diren kontu batzuk, Osakidetzako zerbitzu-erakundeen izenak, Osasun-zentroen izenak, lanpostu funtzionalak, Osakidetzako zuzendaritzen, zuzendariordetzen eta karguen izenak, hizkera sanitarioa.

29.– Osakidetzaren euskarazko estilo-liburua: Lokalizazioan aritzeko jarraibide batzuk: softwarearen osagaiak, lokalizazioaren oinarrizko zenbait alderdi tekniko, lokalizaziorako hizkuntza-irizpideak.

30.– Osakidetzaren euskarazko estilo-liburua: Azpidazketan aritzeko jarraibideak.

31.– Osakidetzaren euskarazko estilo-liburua: Itzultzaile automatikoa eta postedizioa.

32.– Euskarazko terminologia: EAEko Terminologia Batzordearen irizpideak terminologia-lanetarako.

33.– Espainieraren gramatika: oinarrizko gramatika berria eta arau akademikoen azken aldaketak.

34.– Espainieraren erabilera inklusiborako oinarrizko irizpideak.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

2.– 8/1997 Legea, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

3.– 255/1997 Dekretua, Osakidetza Ente Publikoaren Estatutuak ezartzen dituena.

4.– 186/2005 Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua entitate publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituena.

5.– 55/2003 Legea, osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Estatutu Markoari buruzkoa.

6.– 10/1982 Oinarrizko Legea, euskeraren erabilpena arauzkotzezkoa.

7.– 6/1989 Legea, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: Hizkuntz normalkuntza.

8.– 67/2003 Dekretua, euskararen erabilera Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan normalizatzeko.

9.– Osakidetzaren II. euskara-planaren amaierako ebaluazioa. Txosten orokorra.

10.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana (2022-2028).

11.– García Yebra, Valentín (1982). Teoría y práctica de la traducción. Madril. Gredos, 2-4 eta 327-332 or.

12.– Parra Galiano, Silvia. Zuzenketa, itzulpen kalitatea ziurtatzeko prozedura, SENEZ 32, 97-122 or.

13.– Arrimadas, Jesus (1985). Interpretaritza, SENEZ 2, 59-78 or.

14.– Agirre Berezibar, Jesus Maria (2009). Itzulpen estrategiak. Gasteiz, IVAP, 17-46, 65-115, 119-160, 163-192 or.

15.– Pagola, Juanjo eta Urkia, Joseba (2008). Interpreteen eskuliburua. Oñati, IVAP.

16.– Garzia, Juan (2017). Esaldiak josten. Anaforak, lokailuak, aditz-isiltzea, sasimenderakuntza, nominalizaziozko joskera, esaldi-adjektiboak, joskeren aukera, puntuazio elkargailu. EHU.

17.– Garzia, Juan (2015). Esaldiaren antolaera. Funtzio informatiboak gako. EHU.

18.– Petrirena, Patxi (2011). Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak. Eusko Jaurlaritza, Gasteiz.

19.– Euskararen gramatika: Euskaltzaindiaren arauak.

https://www.euskaltzaindia.eus/hizkuntza-baliabideak/baliabide-orokorrak/arauak

20.– Osakidetzako Euskara Zerbitzu Korporatiboa (2022). Osakidetzaren euskarazko estilo-liburua. Osakidetza, Gasteiz.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/osakidetza-eus/-/euskararen-erabilera/

21.– Terminologia Batzordea (2004). Terminologia-lanerako irizpideak.

https://www.euskara.euskadi.eus

22.– RAE (2009). Nueva gramática básica de la lengua española. Madril, SLU Espasa Libros.

23.– Gómez Torrego (2011). Normas académicas. Últimos cambios. Madril, Ediciones SM.

24.– EHU/UPV. Guía rápida del uso inclusivo del castellano.

https://www.ehu.eus/documents/2007376/12795677/Guia-rapida-Uso-inclusivo-del-castellano.pdf

25.– Emakunde (2009). Guía del lenguaje para el ámbito de la salud.

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/guia_lenguaje_sani_es.pdf

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutua.

2.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioa.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoa.

4.– Osakidetzako paziente eta erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak.

5.– Pazientearen autonomia eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan.

6.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

7.– Datu Pertsonalak Babesa eta Eskubide Digitalak Bermatzea.

8.– Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna.

9.– Marko Estrategikoa.

10.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak.

11.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan.

12.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia.

13.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko III. Plana.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

2.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

3.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

4.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

5.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

6.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun-arloko aurretiazko borondateena.

7.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.

8.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa, martxoaren 3ko 1/2022 Legearen bigarren aldaketa barne.

9.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

10.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/osasun_plana_2013_2020.pdf

11.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

12.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

13.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_trbg_planes_programas/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana-2022-2028.pdf


Azterketa dokumentala