Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

246. zk., 2022ko abenduaren 27a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
5613

1789/2022 EBAZPENA, azaroaren 24koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen diren estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-prozesua arautuko duten oinarri espezifikoak Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Farmazialaria kategorian (Ospitaleko Farmaziako FET lanpostu funtzionala), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 1736/2022 Ebazpenaren bidez onartu dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko deitutako hautaketa-prozesu hauetako oinarri orokorrak: 2020ko, 2021eko eta 2022ko urteetakoak eta egonkortzeko prozesukoak.

Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea.

Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretua eta indarrean dauden gainerako xedapen aplikagarriak,

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Oinarri hauen xede diren hautaketa-prozesuetarako deia egitea.

Bigarrena.– Osakidetzan estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-prozesuak (lehiaketa-oposizioko blokea eta lehiaketako blokea) arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea, I. eranskinean jasotakoak, Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Farmazialaria kategorian (Ospitaleko Farmaziako FET lanpostu funtzionala), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Hirugarrena.– Ebazpen honen II. eranskinaren bidez onartzea bloke bakoitzean (lehiaketa-oposizioko blokea eta lehiaketako blokea) eskainitako destinoen zerrenda.

Laugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean agertzen den merezimenduen baremoa onartzea (baremo bera da oposizio-lehiaketaren blokerako eta lehiaketaren blokerako).

Bosgarrena.– Lehiaketa-oposizioko blokeko gai-zerrenda onartzea, Ebazpen honen IV. eranskinean jasotakoa.

Seigarrena.– Deialdi honetan parte hartzeko eskaera aurkezteko epea 2023ko otsailaren 21etik 2023ko martxoaren 20ko 14:00ak artekoa izango da, hala ezarri baita oinarri orokorrak onartzen dituen Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 1736/2022 Ebazpenaren 9.3 oinarrian.

Zazpigarrena.– Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osakidetzaren estatutu sozialak ezartzeko azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 24a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

I. ERANSKINA
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAN ESTATUTUPEKO LOTURA FINKOA LORTZEKO HAUTAKETA-PROZESUAK ARAUTUKO DITUZTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK ONARTZEA FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO FARMAZIALARIA KATEGORIAN (OSPITALEKO FARMAZIAKO FET LANPOSTU FUNTZIONALA), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETAN

1.– Deialdiaren xede diren destinoak.

1.1.– Deialdi honen xede izango dira Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Farmazialaria kategoriako (Ospitaleko Farmaziako FET lanpostu funtzionala) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak; II. eranskinean jasota daudenak, alegia.

1.2.– Deialdian sartutako destinoen % 7 desgaitasunen bat duten langileek betetzeko gordeko dira, II. eranskinean jasotako oinarri orokorretako 1.3 oinarrian ezarritako banaketaren arabera.

2.– Izangaiek bete beharreko eskakizunak.

Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan ezarritako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, oinarri orokorretan jasota daudenak ere bete beharko dituzte, eta horiek kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte bete beharko dira:

a) Oinarri orokorretako 6.2.c) apartatuan xedatutakoarekin bat, Farmaziako Lizentzia edo titulu baliokidea izatea eta Ospitaleko Farmaziako espezialitateko titulua izatea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

b) Edonola ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak betetzea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak xedatutakoaren arabera, bai eta indarrean dagoen araudiak eskatzen duen beste edozein eskakizun betetzea ere.

c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa ordaindu izana, eskainitako destinoen lanbide-taldearen arabera:

A1 taldea (A talde zaharra): 25 euro.

3.– Prozesua nola garatuko den:

3.1.– Lehiaketa-oposizioko blokearen eta lehiaketako blokearen lehiaketa-fase bateratua:

3.1.1.– Eskakizunen eta merezimenduen egiaztapena. Dokumentazioa aurkeztea.

Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendan onartuta dauden izangaiek 10 egun balioduneko epea izango dute –onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda argitaratzen den egunaren hurrengotik hasita– deialdian parte hartzeko eskatzen diren baldintzen eta merezimenduen alegazioa egiteko, bai eta horien inguruko egiaztagiriak aurkezteko ere, 12.1 oinarrian ezarritakoaren arabera.

Egiaztatutako merezimenduak III. eranskineko merezimenduen baremoaren arabera baloratuko dira, oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera (12.2 oinarria).

3.1.2.– Oinarri orokorretako 14.1.1 apartatuan (lehiaketa-oposizioko blokea) eta 14.2.1 apartatuan (lehiaketako blokea) zehaztutako puntuazio-hurrenkeraren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek honako dokumentu hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, 14.1.2 oinarrian (lehiaketa-oposizioko blokea) eta 14.2.2 oinarrian (lehiaketako blokea) zerrendatzen den dokumentazioaz gain:

– Farmaziako Lizentzia edo titulu baliokidea izatea eta Ospitaleko Farmaziako espezialitatearen fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

Izangai bat aldi berean lehiaketa-oposizioko blokeko I. eranskinean eta lehiaketako blokeko I. eranskinean sartuta badago, dokumentazioa behin bakarrik aurkeztu beharko du, oinarri orokorretan ezarritakoaren arabera (14.1.2 oinarria).

3.2.– Lehiaketa-oposizioko blokeari dagokion oposizio-fasea:

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio proben edukia eta kalifikazioa zehaztea, eta, horretarako, hautaketa-prozesua behar bezala garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartuko ditu eta prozesuaren gardentasuna eta objektibotasuna bermatuko du.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari eskatu ahal izango dio aholkulariek parte har dezatela hautaketa-prozesuaren fase guztietan, bai proba prestatzeari dagokionez, bai lehiaketa-fasean. Aholkulariek epaimahaikideei eskatzen zaien titulu-eskakizun bera izango dute.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari kanpoko erakunde aholkularietara jotzea ere eskatu ahal izango dio, probak prestatzeko eta oposizio-fasean probekin zerikusia duten gai guztietarako.

Oposizio-fasean ariketa hauek egin beharko dituzte:

a) Lehenengo ariketa: Probari idatziz erantzun beharko zaio, ematen den gehieneko denboraren barruan, eta galderak IV. eranskinean jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

1.– Gai-zerrenda komunari buruzko galderak Osakidetzaren webgunean argitaratutako galdera-sortatik aterako dira.

2.– Gai-zerrenda komunari buruzko galdera horiek prestatzeko bibliografia ere eranskin berean emango da.

b) Bigarren ariketa: epaimahaiak proposatzen dituen ariketa praktikoak egin beharko dira. Horretarako, aukerako erantzunak dituen galdera sorta bat erantzun beharko da.

Ariketak destinoen funtzio espezifikoekin lotuta egongo dira eta haien helburua izango da izangaiek destino horietan aritzeko dituzten gaitasunak, abileziak, ezagutzak eta ahalmen profesionala baloratzea.

Oposizio-fasean bi ariketa egingo dira proba berean; ariketa teoriko bat eta praktiko bat, biak eskainitako destino ezberdinetako funtzio espezifikoekin lotuta. Probaren azken emaitza bi ariketen batezbesteko haztatua izango da, % 65 proba teorikoarena eta % 35 ariketa praktikoarena. Horretarako, formula honen arabera lortuko da batezbesteko haztatua:

(Ikus .PDF)

Oposizio-fasea gainditutzat emateko, bi ariketen batezbesteko haztatuak 100 puntutik 50 puntukoa izan beharko du gutxienez.

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio gai-zerrenda komuneko galderak hautatzea eta gai-zerrenda orokorreko galderak hautatzeari buruzko erabakiak hartzea. Epaimahaiak galdera horiekin guztiekin osatuko du, hain zuzen ere, ariketa teorikoa. Era berean, epaimahai kalifikatzaileari dagokio ariketa praktikoa egitea eta kalifikatzea.

3.3.– Lanpostuaz jabetzea.

Oinarri orokorretako 17. oinarrian aipatutako dokumentazioaz gain, deialdi honetako destinoren bat jabetzan hartzen dutenek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte lanpostuaz jabetzeko ekitaldian:

– Elkargokide-ziurtagiria.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN:TEKNIKOA, LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. OSPITALE-FARMAZIAKO TEKNIKARIA

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1736/2022 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

1.– Lehiaketa-oposizio blokea:

Txanda askeko deialdia: 24 destino.

Sarbide orokorra: 22.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 2.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa:2.

2.– Lehiaketako blokea:

Sarbide orokorra: 6 destino.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

Oinarri orokorretako 2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoak, lehiaketa-oposizioko blokekoak zein lehiaketako blokekoak, zehaztuko dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko uneko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, deialdiaren xede diren kategoriak, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2018-2019ko EPEko behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren. Bi horiek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez argitaratuko dira, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko dira.

III. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO FARMAZIALARIA KATEGORIAN (OSPITALEKO FARMAZIAKO FET LANPOSTU FUNTZIONALA), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETARAKO

1) Lan-esperientzia (gehienez, 60 puntu).

Eskabideak aurkezteko epearen azken egunaren aurreko 20 urteetan izangaiei aitortu zaien zerbitzaldia hartuko da kontuan.

Dagokion espezialitateko etengabeko arretako behin-behineko izendapen batean egindako zerbitzuen puntuazioari zerbitzu horiengatik normalean ematen den puntuazioaren % 50 aplikatuko zaio.

Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituko da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako soberakinak. Horretarako, 30 egun naturaleko multzoa hartuko da hilabetetzat.

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan Ospitaleko Farmazialari gisa edo arlo medikoko kudeaketako lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,30 puntu.

2.– Gizarte Segurantzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Ospitaleko Farmazialari gisa edo arlo medikoko kudeaketako lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,075 puntu.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Zuzendaritza Nagusian edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan lehen mailako arretan Farmazialari gisa edo arlo medikoko kudeaketako lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,12 puntu.

4.– Gizarte Segurantzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan lehen mailako arretan Ospitaleko Farmazialari gisa edo arlo medikoko kudeaketako lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,073 puntu.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan eta autonomia-erkidegoetako zerbitzu sanitarioetan edo Osasun Sistema Nazionalari atxikitako ikerketa-zentro ofizialetan edo bestelako erakundeetan Farmazialari edo ikertzaile gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,055 puntu.

6.– Aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Farmazialari edo ikertzaile gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,0138 puntu.

7.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan eta autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan kudeaketa-arloan eta zerbitzu orokorren arloan goi-mailako kudeaketa lanpostuetan egindako hilabete bakoitzeko: 0,05 puntu.

Barne-sustapeneko txandaren bidez sartzen diren langileei ondoren zehazten den moduan zenbatuko zaizkie aldez aurreko zerbitzuak:

a) E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,02 puntu hilabete bakoitzeko.

b) D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,03 puntu hilabete bakoitzeko.

c) C taldean eskainitako zerbitzuak: 0,04 puntu hilabete bakoitzeko.

d) B taldean eskainitako zerbitzuak: 0,05 puntu hilabete bakoitzeko.

e) A taldean eskainitako zerbitzuak: 0,12 puntu hilabete bakoitzeko.

f) Lortu nahi den lanpostu berean emandako zerbitzuak:

f.1) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan: 0,30 puntu hilabete bakoitzeko.

f.2) Gizarte Segurantzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan: 0,15 puntu hilabete bakoitzeko.

Zerbitzu-eginkizunetan edo goragoko kategoriako eginkizunetan emandako zerbitzuak benetan betetako lanpostuan zenbatuko dira.

Halaber, jatorrizko lanpostuan zenbatuko dira zerbitzu berezietan emandako zerbitzuak.

2) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa (gehienez, 20 puntu).

A) Apartatu honetan, honako hauen arabera egiaztatzen den prestakuntza baloratuko da:

a) Graduaurreko prestakuntza:

Espediente akademikoaren balorazioa honela egingo da:

(Ikus .PDF)

Ez dira ebaluatuko eta, horrenbestez, ez dira zatitzailean agertuko ondorengo ikasgaiei dagozkien kalifikazioak edo baliozkotze ofizialaren helburu izan direnak: erlijioa, heziera politikoa, heziketa fisikoa, hizkuntzak eta deitutako lanpostu funtzionala eskuratzeko eskatzen den tituluaren ikasketen oinarrizko edukiarekin lotura nabarmenik ez duten beste ikasgai batzuk.

b) Graduondoko prestakuntza:

– Cum laude doktore-titulua: 10 puntu.

– Doktore-titulua: 9 puntu.

– Graduondoko masterra: 6 puntu.

– Unibertsitateko Aditu edo Espezialista titulua: 5 puntu.

– Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan: 4 puntu.

– Lizentzia-gradua (bikain edo ohorezko matrikula): 3 puntu.

– Doktoretza-ikastaroa, ikastaro bakoitzeko (gehienez, 10 ikastaro): 0,25 puntu.

– Lotutako bestelako unibertsitate-tituluak: 2,5 puntu.

Cum laude doktore gisa puntuazioa emanez gero, ez da punturik emango doktore gisa. Cum laude doktorea edo Ikertzeko nahikotasuna edo Ikasketa aurreratuen diploma lortzeko balio izan duten programetako doktoretza-ikastaroek ez dute punturik emango.

c) Prestakuntza espezializatua:

1.– Kategorian sartzeko eskatutakoak ez diren legez aitortutako espezialitate bateko edo batzuetako tituluak dituzten izangaiak, betiere titulu horiek ofizialki onartutako fakultatiboen prestakuntza espezializatuko programa egoiliar gisa bete ondoren lortu badituzte: 2 puntu.

2.– Kategorian sartzeko eskatutakoa ez den espezialista-tituluak dituzten izangaiak (BAME bidezkoak ez direnak): 1 puntu.

d) Hizkuntzak (gehienez, 3 puntu):

– Ingelesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Frantsesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Alemana: gehienez, 1,5 puntu.

e) Informatikako ezagutzak (gehienez, 2 puntu).

B) Apartatu honetan, eskaerak aurkezteko azken egunaren aurreko 10 urteetan amaitu den prestakuntza baloratuko da, eta honela egiaztatuko da:

a) Etengabeko prestakuntza:

Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joateagatik:

– 9 ordura arte: 0,25 puntu.

– 10 eta 19 ordu bitartean: 0,75 puntu.

– 20 eta 29 ordu bitartean: 1,25 puntu.

– 30 eta 49 ordu bitartean: 2 puntu.

– 50 eta 99 ordu bitartean: 3 puntu.

– 100 eta 249 ordu bitartean: 4 puntu.

– 250 eta 599 ordu bitartean: 5 puntu.

– 600 ordu edo gehiago: 6 puntu.

Ikastaroen egiaztagirian kreditu kopurua bakarrik jasota dagoenean, puntuazioa emateko baliokidetasun hau egingo da:

– Kredituen Europako Sistemaren (ECTS) 1 kreditu: 25 ordu.

– Etengabeko Prestakuntza Batzordeko 1 kreditu: 10 ordu.

Ikastaroaren ordu kopurua eta kreditu kopurua adierazten ez duten egiaztagirien kasuan, edo kredituak izan bai, baina horiek aurreko paragrafoan zehaztutakoak ez direnean edo kredituen beste ordu-baliokidetasun bat ezartzen denean, epaimahaiak, aurkeztutako egiaztagiriak eta ikastaroaren edukia ikusita, dagokion puntuazioa emango du, eta kasu horretan ez du inolaz ere 0,25 puntu baino gutxiago emango.

Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak baloratuko dira, baita edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak ere, betiere titulu ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.

b) Irakaskuntza-jarduerak:

– Fakultateko/Unibertsitate Eskolako katedraduna (urteko): 1 puntu.

– Unibertsitateko fakultateko/eskolako irakasle titularra edo elkartua (urteko): 0,50 puntu.

– Egoiliarren irakaskuntzarako tutore akreditatua, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,750 puntu.

– Irakaskuntza, etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (orduko): 0,050 puntu.

c) Jarduera zientifikoa eta ezagutzaren hedapena:

Eskatutako destinoko lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, komunikazioak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahai-inguruetan parte hartzearren:

– Eskualdeko txosten bakoitzeko: 0,50 puntu.

– Estatuko txosten bakoitzeko: 2 puntu.

– Nazioarteko txosten bakoitzeko: 3 puntu.

– Eskualdeko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 0,30 puntu.

– Estatuko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 1,20 puntu.

– Nazioarteko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 2 puntu.

– Eskualdeko mahai-inguru bakoitzeko: 0,40 puntu.

– Estatuko mahai-inguru bakoitzeko: 1,50 puntu.

– Nazioarteko mahai-inguru bakoitzeko: 2,50 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Liburu bakoitzeko (lehenengo egilea): 4 puntu.

– Liburu bakoitzeko (beste egile batzuk): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Tesina bakoitzeko: 3 puntu.

Ez da baloratuko atal honetan zehaztu ez den merezimendurik.

3) Euskara:

– 2. HE: 18 puntu.

– 1. HE: 9 puntu.

IV. ERANSKINA
OSPITALE FARMAZIAKO FET

I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Farmazia-zerbitzuak eta medikamentu-biltegiak. Lege-esparrua. Farmazia-zerbitzu bat planifikatzea eta antolatzea: kokapena, lan-eremuak, funtzioak, prozedura-eskuliburuak, baliabide materialak eta giza baliabideak.

2.– Farmazia-zerbitzuaren kudeaketa ekonomikoa. Erosketen kudeaketa. Izakinen kudeaketa. Kontsumoen azterketa ekonomikoa. Aurrekontuen jarraipena. Adierazleak.

3.– 1/2015 Legegintzako Errege Dekretua, sendagai eta produktu sanitarioen bermeei eta erabilpen arrazionalari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

4.– Kalitatea kudeatzeko sistemak. Adierazleak. Jardueren plangintza: etengabeko hobekuntza-plana, urteko kudeaketa-plana. Kalitate-plan integrala. Farmazia-zerbitzuaren memoria.

5.– Medikamentuen aukeraketa. Farmazia eta Terapeutika Batzordea. Medikamentuak hautatzeko irizpideak. Farmako berriak sartzeko gida (GINF). GENESIS ereduaren ebaluazio-txostena. MADRE programa. Posizionamendu terapeutikoko txostenak. Medikamentuen hautaketaren jarraipena eta ebaluazioa egitea. Protokolo farmakoterapeutikoak: osasun-emaitzak eta eraginkortasunaren ebaluazioa.

6.– Gida farmakoterapeutikoa. Ezaugarriak eta edukiak. Baliokidetasun terapeutikoa. Baliokidetasun terapeutikoaren ebidentzia-mailak. Truke terapeutikoa egiteko prozedurak. Truke terapeutikoko programa baten kalitate-irizpideak.

7.– Lehen Mailako Arretako eta Ospitaleko Farmazia. Pazientearen etxeko jarraipena egiteko eta asistentzia-trantsizioetan sendagaiak uztartzeko jarduerak. Adierazleak.

8.– Farmakoteknia. 175/2001 Errege Dekretua. Farmacopea Española. Formulario Nazionala. Lokalaren eta ekipamenduaren gutxieneko baldintzak. Lehengaiak eta egokitzeko materiala. Prestatzeko jardunbide egokiak. Forma farmazeutiko ez-esterilak prestatzea. Forma farmazeutiko esterilak prestatzea: nutrizio parenterala, zainbarneko nahasketa, medikamentu zitotoxikoak. Bateragarritasuna, egonkortasuna, kontserbazioa. Unitate zentralizatuak eta automatizazioa prestaketan. Medikamentuak dosi unitarioan berriz ontziratzea. Kalitate-kontrola. Adierazleak.

9.– Medikamentuak emateko eta banatzeko sistemak. Medikamentuak emateko eta banatzeko sistemak. Teknologia berriak aplikatzea (banaketa-sistema automatizatuak, etab.). Teknologia berriak ebaluatzeko irizpideak. Trazabilitatea.

10.– Kontrol bereziko medikamentuak banatzea. Estupefazienteak eta psikotropoak.

11.– Medikamentuak egoera berezietan banatzea. Atzerriko medikamentuen kudeaketa. 1015/2009 Errege Dekretua.

12.– Kanpoko pazienteei medikamentuak emateko unitatea. Unitatearen funtzioak. Legeria. Farmazialariaren funtzioak eta elkarrizketa klinikoko teknikak. Jarduera farmazeutikoen programa kanpoko pazienteentzat. Kalitate-adierazleak.

13.– Medikamentu bioantzekoak. Definizioa. Garapena eta baimena. Lege-esparrua.

14.– Sendagasak. Legeari loturikoak: 1345/2007 Errege Dekretua. Araudi espezifikoa. Farmazialariaren erantzukizuna.

15.– Produktu sanitarioak. 1591/2009 Errege Dekretua.

16.– Medikamentu umezurtzak. Gaixotasun arraroak. Lege-esparrua.

17.– Sistema informatikoak farmazia-zerbitzuetan. Tratamenduak agintzeko eta baliozkotzeko laguntzailea. Segurtasuna. Preskripzio elektronikoarekin agertzen diren errore berriak.

18.– Farmakoepidemiologia eta medikamentuen erabilerari buruzko azterlanak. Medikamentuak sailkatzeko sistemak. 1348/2003 Errege Dekretua. Neurri kuantitatiboko unitateak. Eguneko dosi zehaztua. Azterlan kualitatiboak: adierazleak.

19.– Tratamendu farmakologikoaren indibidualizazioa. Farmakozinetika klinikoa. Farmakogenetika eta farmakogenomika.

20.– Medikamentuei buruzko informazioa. Informazio-iturriak. Datu-basea. Informazioa ebaluatzea. Protokolo terapeutikoak eta praktika klinikoko gidak. Internet eta informazio-bilaketa. Medikamentuen segurtasun-alertak. Pazienteentzako informazioa. Farmazialariaren zeregina medikamentuei buruzko osasun-hezkuntzan.

21.– Farmakoekonomia. Medikamentuen eta produktu sanitarioen ebaluazio ekonomikoa. Ziurgabetasuna doitzea eta tratatzea azterketa farmakoekonomikoetan. Azterketa farmakoekonomikoa egiteko gida.

22.– Toxikologia klinikoa. Intoxikazioak eta agente toxikoak. Intoxikazioen tratamendua.

23.– Farmakozaintza. Farmakozaintzako metodoak. Prozedurak eta emaitzen ebaluazioa. Kontrako efektuen egozgarritasuna. Farmakozaintzako zentroen sarea. 577/2013 Errege Dekretua.

24.– Saiakuntza klinikoak. Saiakuntza klinikoaren alderdi etikoak. Medikamentuen gaineko Ikerkuntzako Batzorde Etikoa. 1090/2015 Errege Dekretua.

25.– Nutrizio artifiziala eta fluidoterapia. Nutrizio parenterala eta enterala. Nutrizio-egoeraren balorazioa. Nutrizioaren eta medikamentuen arteko interakzioak. Farmazialariaren zeregina monitorizazioan eta jarraipenean.

26.– Medikazio-akatsak. Terminologiaren estandarizazioa eta sailkapena. Detektatzeko metodoak. Medikazio-akatsen prebentzioa.

27.– Prestakuntza, ikerketa eta irakaskuntza farmazia-zerbitzu batean.

28.– Monitorizazio eta jarraipen farmakoterapeutikoa. Medikamentuekin lotutako arazoak. Farmakoterapiaren emaitzak ebaluatzea eta erregistratzea.

29.– Farmazia-arreta ospitale-eremuan. Kontzeptua. Garapena. Antolaketa eta metodologia. Pazienteen jarraipena.

30.– Paziente kronikoarentzako farmazia-arreta. Pluripatologia. Polimedikazioa. Depreskripzioa.

31.– Farmazia onkologikoa. Kimioterapiaren printzipioak. Agente antineoplasikoak. Kimioterapiaren toxikotasuna. Tumore solidoen eta tumore onkohematologikoen farmakoterapia. Paziente onkologikoentzako farmazia-arreta.

32.– Paziente immunodeprimituarentzako farmazia-arreta. Infekzioaren prebentzioa eta tratamendu enpirikoa. Immunoterapia, immunoezabatzaileak eta antigorputz monoklonalak. Terapia antibirala.

33.– Paziente kronikoarentzako farmazia-arreta. Adinekoaren terapeutikari lotutako arazoak. Farmakoterapia geriatrikoa.

34.– Pediatriako farmazia. Haurren ezaugarri bereizgarriak. Pediatriako eta neonatologiako farmazia-arreta. Dosifikazioaren arazo espezifikoak.

35.– Farmazia-arreta GIB infekzioa duten pazienteentzat. Farmakoterapia antirretrobirala. Tratamendurako protokoloak. Pazienteen jarraipena.

36.– CBH eta BHB infekzioa duen pazienteari farmazia-arreta ematea. Hepatitis birikoen farmakoterapia. Tratamendurako protokoloak. Pazienteen jarraipena.

37.– Farmazia-arreta esklerosi anizkoitza duten pazienteentzat. Esklerosi anizkoitzaren farmakoterapia. Tratamendurako protokoloak. Pazienteen jarraipena.

38.– Farmazia-arreta larrialdi-zerbitzuan. Jarduerak. Lehentasunak.

39.– Farmazia-arreta kritikoen unitateetan. Jarduerak eta lehentasunak.

40.– Infekzioen Batzordea. Politika antibiotikoa. Antimikrobianoen erabileraren eta kontsumoaren azterketa. PROA programak.

41.– Infekzioen aurkako farmakoterapia. Infekzio nosokomialen kontrola egiteko planak. Profilaxi antibiotiko kirurgikoa.

42.– Hesteetako gaixotasun inflamatorioaren farmakoterapia. Tratamendurako protokoloak. Erabilitako farmakoen ezaugarriak. Pazienteen jarraipena.

43.– Farmakoterapia gaixotasun erreumatiko inflamatorioetan. Tratamendurako protokoloak. Erabilitako farmakoen ezaugarriak. Pazienteen jarraipena.

44.– Farmakoterapia kardiologian. Fibrilazio aurikularra. Sindrome koronario akutua. Erabilitako farmakoak: sailkapena. Ezaugarri farmakozinetikoak, farmakodinamikoak eta klinikoak. Indikazioak. Efikazia, segurtasuna eta efizientzia. Kontrako erreakzioak.

45.– Farmakoterapia gaixo mentalarengan. Eskizofreniaren tratamenduan erabiltzen diren farmakoak. Ezaugarri farmakozinetikoak, farmakodinamikoak eta klinikoak. Indikazioak. Kontrako erreakzioak. Efikazia, segurtasuna eta efizientzia.

46.– Hemostasiaren farmakoterapia. Koagulazio-faktorea. Sailkapena. Hemofiliak. Erabilitako farmakoak: sailkapena. Profilaxi tronboenbolikoa. Ezaugarri farmakozinetikoak, farmakodinamikoak eta klinikoak. Indikazioak. Efikazia, segurtasuna eta efizientzia. Kontrako erreakzioak.

47.– Biriketako hipertentsioaren farmakoterapia. Erabilitako farmakoak: sailkapena. Ezaugarri farmakozinetikoak, farmakodinamikoak eta klinikoak. Indikazioak. Efikazia, segurtasuna eta efizientzia. Kontrako erreakzioak.

48.– Fibrosi kistikoaren farmakoterapia. Erabilitako farmakoak: sailkapena. Ezaugarri farmakozinetikoak, farmakodinamikoak eta klinikoak. Indikazioak. Efikazia, segurtasuna eta efizientzia. Kontrako erreakzioak.

49.– Organoen transplanterako farmakoterapia. Parte-hartzea eta jarraipena.

50.– Medikamentuak egoera berezietan erabiltzea: haurdunaldia, edoskitzaroa, giltzurrun-gutxiegitasuna eta gibel-gutxiegitasuna.

51.– Medikamentuen interakzioak. Interakzio farmakologikoen larritasunaren sailkapenak. Praktika klinikoko interakzio ohikoenak: mekanismoa, larritasuna, ebidentzia eta maneiua.

52.– Bioetika eta ospitaleko farmazialaria.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). Eskuragarri:

www.sefh.es

2.– Gamundi, MC (koordinatzailea). Farmacia Hospitalaria. I. eta II. liburukiak. 3. edizioa. Fundación Española de Farmacia Hospitalaria. 2002. Eskuragarri:

https://www.sefh.es/biblioteca-documentos.php

3.– Bermejo MT (koordinatzailea). Manual del residente. 2. edizioa. Madril. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 2007. Eskuragarri:

https://www.sefh.es/biblioteca-cursos-formacion.php

4.– Sendagaien eta Produktu Sanitarioen Espainiako Agentzia (AEMPS). Eskuragarri:

https://www.aemps.gob.es

5.– UpToDate. Waltham, MA. Eskuragarri:

http://www.uptodate.com

6.– Micromedex® (Healthcare Series). Thomson Reuters (Healthcare) Inc. Greenwood Village, Colorado, USA. Eskuragarri:

http://www.micromedexsolutions.com/home/dispatch

7.– Medikamentuen eta Produktu Sanitarioen Espainiako Agentzia. Real Farmacopea Española 5. edizioa eta Formulario Nacional 2. edizioa. Madril. Osasun eta Kontsumo Ministerioa. 2015.

8.– Di Piro JT, Talbert RL, Yee GC, Posey LM, Eds.. Pharmacotherapy. A Pathophysiologic Approach. 11th edition. Mcgraw-Hill. 2020.

9.– Washington Manual of Medical Therapeutics. 37th edition. 2022.

10.– Remington: The Science and Practice of Pharmacy. 23rd edition. 2020.

11.– 1/2015 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 24koa, sendagai eta produktu sanitarioen bermeei eta erabilpen arrazionalari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

12.– AIDSinfo. U.S. Department of Health and Human Services (HHS).

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-arv/whats-new-guidelines

13.– HIV in site. University of California. Eskuragarri:

https://hivinsite.ucsf.edu/

14.– Burton ME, Shaw LM, Schentag JJ, Evans WE (eds.). Applied Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. Principles of Therapeutic Drug Monitoring. 4. edizioa. Baltimore: Lippincott. Williams & Wilkins. 2006.

15.– Beringer, P. 2018. Winter's basic clinical pharmacokinetics. Wolters Kluwer.

16.– Guía de buenas prácticas de preparación de medicamentos en servicios de farmacia hospitalaria. 2014ko ekaina. Eskuragarri:

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/GuiaBPP3.pdf

17.– SEFHko GEDEFO taldea. Eskuragarri:

http://gruposdetrabajo.sefh.es/gedefo/

18.– Valverde Molina E. Farmacia pediátrica hospitalaria, 1. edizioa. Madril. Elsevier España. 2011. Eskuragarri:

http://gruposdetrabajo.sefh.es/gefp/images/stories/documentos/LIBRO_FARMACIA_PEDIATRICA/LIBRO_FARMACIA.pdf

19.– SEFHko GEDEFO taldea. Eskuragarri:

http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/

20.– Sendagaien Erabilera Segururako Institutua (ISMP). Eskuragarri:

http://www.ismp-espana.org

21.– Hansten PD, Horn JR. Top 100 Drug Interactions: A Guide to Patient Management. H&H Publications. 2021.

22.– Mensa J y cols. Guía terapéutica antimicrobiana. 32. edizioa. Antares Ediciones, S.A. 2022.

23.– Morillo Verdugo, R. Valverde Molina E. Herramientas clave en el manejo de la farmacoterapia para el residente de cuarto año de farmacia hospitalaria. 2014. Eskuragarri:

https://www.sefh.es/biblioteca-documentos.php

24.– 10 Retos en oncología y farmacia hospitalaria. 2020.

https://www.sefh.es/biblioteca-documentos.php

25.– 10 Temas candentes en farmacia oncohematológica. 2018.

https://www.sefh.es/biblioteca-documentos.php

26.– AEMPS. Informes de posicionamiento terapéuticos. Eskuragarri:

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/informes-de-posicionamiento-terapeutico/

27.– AEMPS. Medicamentos no sustituibles. Eskuragarri:

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/medicamentos-no-sustituibles/

28.– AEMPS. Acceso a medicamentos en situaciones especiales. Eskuragarri:

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/acceso-a-medicamentos-en-situaciones-especiales/

29.– Antibiotikoekiko Erresistentziako Plan Nazionala (PRAN). Antibiotikoen erabilera optimizatzeko programa (PROA). Antibiotikoak erabiltzeko adierazleak. Eskuragarri:

https://www.resistenciaantibioticos.es/es

30.– AEMPS. Notas informativas de seguridad. Eskuragarri:

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/home.htm

31.– Osakidetzako Farmazia Batzorde Korporatiboa. Eskuragarri:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2010003005

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Osasun-lanbideen araudia.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitatea.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutua.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioa.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoa.

6.– Osakidetzako paziente eta erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak.

7.– Pazientearen autonomia eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– Datu Pertsonalak Babesa eta Eskubide Digitalak Bermatzea.

10.– Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna.

11.– Marko Estrategikoa.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia.

15.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko III. Plana.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun-arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa, martxoaren 3ko 1/2022 Legearen bigarren aldaketa barne.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/osasun_plana_2013_2020.pdf

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_trbg_planes_programas/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana-2022-2028.pdf


Azterketa dokumentala