Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

246. zk., 2022ko abenduaren 27a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
5611

1787/2022 EBAZPENA, azaroaren 24koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen diren estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-prozesua arautuko duten oinarri espezifikoak Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Immunologoa kategorian (Immunologiako FEMT lanpostu funtzionala), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 1736/2022 Ebazpenaren bidez onartu dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko deitutako hautaketa-prozesu hauetako oinarri orokorrak: 2020ko, 2021eko eta 2022ko urteetakoak eta egonkortzeko prozesukoak.

Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea.

Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretua eta indarrean dauden gainerako xedapen aplikagarriak,

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Oinarri hauen xede diren hautaketa-prozesuetarako deia egitea.

Bigarrena.– Osakidetzan estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-prozesuak (lehiaketa-oposizioko blokea eta lehiaketako blokea) arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea, I. eranskinean jasotakoak, Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Immunologoa kategorian (Immunologiako FEMT lanpostu funtzionala), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Hirugarrena.– Ebazpen honen II. eranskinaren bidez onartzea bloke bakoitzean (lehiaketa-oposizioko blokea eta lehiaketako blokea) eskainitako destinoen zerrenda.

Laugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean agertzen den merezimenduen baremoa onartzea (baremo bera da oposizio-lehiaketaren blokerako eta lehiaketaren blokerako).

Bosgarrena.– Lehiaketa-oposizioko blokeko gai-zerrenda onartzea, Ebazpen honen IV. eranskinean jasotakoa.

Seigarrena.– Deialdi honetan parte hartzeko eskaera aurkezteko epea 2023ko otsailaren 21etik 2023ko martxoaren 20ko 14:00ak artekoa izango da, hala ezarri baita oinarri orokorrak onartzen dituen Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 1736/2022 Ebazpenaren 9.3 oinarrian.

Zazpigarrena.– Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osakidetzaren estatutu sozialak ezartzeko azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 24a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

I. ERANSKINA
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAN ESTATUTUPEKO LOTURA FINKOA LORTZEKO HAUTAKETA-PROZESUAK ARAUTUKO DITUZTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK ONARTZEA FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO IMMUNOLOGIA KATEGORIAN (IMMUNOLOGIAKO FEMT LANPOSTU FUNTZIONALA), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETAN

1.– Deialdiaren xede diren destinoak.

1.1.– Deialdi honen xede izango dira Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Immunologoa kategoriako (Immunologiako FEMT lanpostu funtzionala) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak; II. eranskinean jasota daudenak, alegia.

1.2.– Deialdian sartutako destinoen % 7 desgaitasunen bat duten langileek betetzeko gordeko dira, II. eranskinean jasotako oinarri orokorretako 1.3 oinarrian ezarritako banaketaren arabera.

2.– Izangaiek bete beharreko eskakizunak.

Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan ezarritako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, oinarri orokorretan jasota daudenak ere bete beharko dituzte, eta horiek kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte bete beharko dira:

a) Oinarri orokorretako 6.2.c) apartatuan xedatutakoarekin bat, Medikuntzako, Biologiako edo Biokimikako Lizentzia edo titulu baliokidea izatea eta Immunologiako espezialitateko titulua izatea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

b) Edonola ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak betetzea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak xedatutakoaren arabera, bai eta indarrean dagoen araudiak eskatzen duen beste edozein eskakizun betetzea ere.

c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa ordaindu izana, eskainitako destinoen lanbide-taldearen arabera:

A1 taldea (A talde zaharra): 25 euro.

3.– Prozesua nola garatuko den:

3.1.– Lehiaketa-oposizioko blokearen eta lehiaketako blokearen lehiaketa-fase bateratua:

3.1.1.– Eskakizunen eta merezimenduen egiaztapena. Dokumentazioa aurkeztea.

Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendan onartuta dauden izangaiek 10 egun balioduneko epea izango dute –onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda argitaratzen den egunaren hurrengotik hasita– deialdian parte hartzeko eskatzen diren baldintzen eta merezimenduen alegazioa egiteko, bai eta horien inguruko egiaztagiriak aurkezteko ere, 12.1 oinarrian ezarritakoaren arabera.

Egiaztatutako merezimenduak III. eranskineko merezimenduen baremoaren arabera baloratuko dira, oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera (12.2 oinarria).

3.1.2.– Oinarri orokorretako 14.1.1 apartatuan (lehiaketa-oposizioko blokea) eta 14.2.1 apartatuan (lehiaketako blokea) zehaztutako puntuazio-hurrenkeraren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek honako dokumentu hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, 14.1.2 oinarrian (lehiaketa-oposizioko blokea) eta 14.2.2 oinarrian (lehiaketako blokea) zerrendatzen den dokumentazioaz gain:

– Medikuntzako, Biologiako edo Biokimikako Lizentzia edo titulu baliokidea izatea eta Immunologia espezialitatearen fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

Izangai bat aldi berean lehiaketa-oposizioko blokeko I. eranskinean eta lehiaketako blokeko I. eranskinean sartuta badago, dokumentazioa behin bakarrik aurkeztu beharko du, oinarri orokorretan ezarritakoaren arabera (14.1.2 oinarria).

3.2.– Lehiaketa-oposizioko blokeari dagokion oposizio-fasea:

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio proben edukia eta kalifikazioa zehaztea, eta, horretarako, hautaketa-prozesua behar bezala garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartuko ditu eta prozesuaren gardentasuna eta objektibotasuna bermatuko du.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari eskatu ahal izango dio aholkulariek parte har dezatela hautaketa-prozesuaren fase guztietan, bai proba prestatzeari dagokionez, bai lehiaketa-fasean. Aholkulariek epaimahaikideei eskatzen zaien titulu-eskakizun bera izango dute.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari kanpoko erakunde aholkularietara jotzea ere eskatu ahal izango dio, probak prestatzeko eta oposizio-fasean probekin zerikusia duten gai guztietarako.

Oposizio-fasean ariketa hauek egin beharko dituzte:

a) Lehenengo ariketa: Probari idatziz erantzun beharko zaio, ematen den gehieneko denboraren barruan, eta galderak IV. eranskinean (Gai-zerrenda komuna) jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

1.– Gai-zerrenda komunari buruzko galderak Osakidetzaren webgunean argitaratutako galdera-sortatik aterako dira.

2.– Gai-zerrenda komunari buruzko galdera horiek prestatzeko bibliografia ere eranskin berean emango da.

b) Bigarren ariketa: epaimahaiak proposatzen dituen ariketa praktikoak egin beharko dira. Horretarako, aukerako erantzunak dituen galdera sorta bat erantzun beharko da.

Ariketak destinoen funtzio espezifikoekin lotuta egongo dira eta haien helburua izango da izangaiek destino horietan aritzeko dituzten gaitasunak, abileziak, ezagutzak eta ahalmen profesionala baloratzea.

Oposizio-fasean bi ariketa egingo dira proba berean; ariketa teoriko bat eta praktiko bat, biak eskainitako destino ezberdinetako funtzio espezifikoekin lotuta. Probaren azken emaitza bi ariketen batezbesteko haztatua izango da, % 65 proba teorikoarena eta % 35 ariketa praktikoarena. Horretarako, formula honen arabera lortuko da batezbesteko haztatua:

(Ikus .PDF)

Oposizio-fasea gainditutzat emateko, bi ariketen batezbesteko haztatuak 100 puntutik 50 puntukoa izan beharko du gutxienez.

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio gai-zerrenda komuneko galderak hautatzea eta gai-zerrenda orokorreko galderak hautatzeari buruzko erabakiak hartzea. Epaimahaiak galdera horiekin guztiekin osatuko du, hain zuzen ere, ariketa teorikoa. Era berean, epaimahai kalifikatzaileari dagokio ariketa praktikoa egitea eta kalifikatzea.

3.3.– Lanpostuaz jabetzea.

Oinarri orokorretako 17. oinarrian aipatutako dokumentazioaz gain, deialdi honetako destinoren bat jabetzan hartzen dutenek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte lanpostuaz jabetzeko ekitaldian:

– Elkargokide-ziurtagiria.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN:MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. INMUNOLOGIAKO MEDIKU-TEKNIKARIA

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1736/2022 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

1.– Lehiaketa-oposizio blokea:

Txanda askeko deialdia: 3 destino.

Sarbide orokorra: 3.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa:0.

2.– Lehiaketako blokea:

Sarbide orokorra: 2 destino.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

Oinarri orokorretako 2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoak, lehiaketa-oposizioko blokekoak zein lehiaketako blokekoak, zehaztuko dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko uneko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, deialdiaren xede diren kategoriak, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2018-2019ko EPEko behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren. Bi horiek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez argitaratuko dira, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko dira.

III. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO IMMUNOLOGOA KATEGORIAN (IMMUNOLOGIAKO FEMT LANPOSTU FUNTZIONALA), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETARAKO

1) Lan-esperientzia (gehienez, 60 puntu).

Eskabideak aurkezteko epearen azken egunaren aurreko 20 urteetan izangaiei aitortu zaien zerbitzaldia hartuko da kontuan.

Dagokion espezialitateko etengabeko arretako behin-behineko izendapen batean egindako zerbitzuen puntuazioari zerbitzu horiengatik normalean ematen den puntuazioaren % 50 aplikatuko zaio.

Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituko da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako soberakinak. Horretarako, 30 egun naturaleko multzoa hartuko da hilabetetzat.

Zerga, administrazio eta gizarte neurriei eta ordena sozialari buruzko abenduaren 23ko 62/2003 Legean xedatutakoaren arabera eta deialdiak ezarri bezala, titulua irailaren 24ko 1497/1999 Errege Dekretuaren babesean eskuratu dutenen espezialista gisako antzinatasuna baloratzeko, aintzat hartuko da interesdunak espezialitatearen berezko eta berariazko eremuan egindako lan profesional eraginkor osoa. Nolanahi ere, jardute horretatik –eta hasierako alditik– kendu egingo da Espainian espezialitate horretarako ezarritako prestakuntza-aldiaren % 170. Kenketa hori ez zaie aplikatuko espezialista-titulua 1497/1999 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren arabera lortu dutenei.

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan kategoria eta espezialitate berean edo arlo medikoko kudeaketako lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,30 puntu.

2.– Gizarte Segurantzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan kategoria eta espezialitate berean edo arlo medikoko kudeaketa-lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,075 puntu.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan Kupoko eta Zonako Mediku gisa espezialitate berean emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,12 puntu.

4.– Aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Kupoko edo Zonako Mediku gisa espezialitate berean emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,03 puntu.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan eta autonomia-erkidegoetako zerbitzu sanitarioetan edo Osasun Sistema Nazionalari atxikitako ikerketa-zentro ofizialetan edo bestelako erakundeetan Mediku Orokor edo beste espezialitateetako mediku edo ikertzaile gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,055 puntu.

6.– Aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Mediku Orokor edo beste espezialitate batzuetako mediku edo ikertzaile gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,0138 puntu.

7.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan eta autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan kudeaketa-arloan eta zerbitzu orokorren arloan goi-mailako kudeaketa lanpostuetan egindako hilabete bakoitzeko: 0,05 puntu.

Barne-sustapeneko txandaren bidez sartzen diren langileei ondoren zehazten den moduan zenbatuko zaizkie aldez aurreko zerbitzuak:

a) E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,02 puntu hilabete bakoitzeko.

b) D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,03 puntu hilabete bakoitzeko.

c) C taldean eskainitako zerbitzuak: 0,04 puntu hilabete bakoitzeko.

d) B taldean eskainitako zerbitzuak: 0,05 puntu hilabete bakoitzeko.

e) A taldean eskainitako zerbitzuak: 0,12 puntu hilabete bakoitzeko.

f) Lortu nahi den lanpostu berean emandako zerbitzuak:

f.1) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan: 0,30 puntu hilabete bakoitzeko.

f.2) Gizarte Segurantzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan: 0,15 puntu hilabete bakoitzeko.

Zerbitzu-eginkizunetan edo goragoko kategoriako eginkizunetan emandako zerbitzuak benetan betetako lanpostuan zenbatuko dira.

Halaber, jatorrizko lanpostuan zenbatuko dira zerbitzu berezietan emandako zerbitzuak.

2) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa (gehienez, 20 puntu).

A) Apartatu honetan, honako hauen arabera egiaztatzen den prestakuntza baloratuko da:

a) Graduaurreko prestakuntza:

Espediente akademikoaren balorazioa honela egingo da:

(Ikus .PDF)

Ez dira ebaluatuko eta, horrenbestez, ez dira zatitzailean agertuko ondorengo ikasgaiei dagozkien kalifikazioak edo baliozkotze ofizialaren helburu izan direnak: erlijioa, heziera politikoa, heziketa fisikoa, hizkuntzak eta deitutako lanpostu funtzionala eskuratzeko eskatzen den tituluaren ikasketen oinarrizko edukiarekin lotura nabarmenik ez duten beste ikasgai batzuk.

b) Graduondoko prestakuntza:

– Cum laude doktore-titulua: 10 puntu.

– Doktore-titulua: 9 puntu.

– Graduondoko masterra: 6 puntu.

– Unibertsitateko Aditu edo Espezialista titulua: 5 puntu.

– Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan: 4 puntu.

– Lizentzia-gradua (bikain edo ohorezko matrikula): 3 puntu.

– Doktoretza-ikastaroa, ikastaro bakoitzeko (gehienez, 10 ikastaro): 0,25 puntu.

– Lotutako bestelako unibertsitate-tituluak: 2,5 puntu.

Cum laude doktore gisa puntuazioa emanez gero, ez da punturik emango doktore gisa. Cum laude doktorea edo Ikertzeko nahikotasuna edo Ikasketa aurreratuen diploma lortzeko balio izan duten programetako doktoretza-ikastaroek ez dute punturik emango.

c) Prestakuntza espezializatua:

1.– Kategorian sartzeko eskatutakoak ez diren legez aitortutako espezialitate bateko edo batzuetako tituluak dituzten izangaiak, betiere titulu horiek ofizialki onartutako fakultatiboen prestakuntza espezializatuko programa egoiliar gisa bete ondoren lortu badituzte: 2 puntu.

2.– Kategorian sartzeko eskatutakoa ez den espezialista-tituluak dituzten izangaiak (BAME bidezkoak ez direnak): 1 puntu.

d) Hizkuntzak (gehienez, 3 puntu):

– Ingelesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Frantsesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Alemana: gehienez, 1,5 puntu.

e) Informatikako ezagutzak (gehienez, 2 puntu).

B) Apartatu honetan, eskaerak aurkezteko azken egunaren aurreko 10 urteetan amaitu den prestakuntza baloratuko da, eta honela egiaztatuko da:

a) Etengabeko prestakuntza:

Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joateagatik:

– 9 ordura arte: 0,25 puntu.

– 10 eta 19 ordu bitartean: 0,75 puntu.

– 20 eta 29 ordu bitartean: 1,25 puntu.

– 30 eta 49 ordu bitartean: 2 puntu.

– 50 eta 99 ordu bitartean: 3 puntu.

– 100 eta 249 ordu bitartean: 4 puntu.

– 250 eta 599 ordu bitartean: 5 puntu.

– 600 ordu edo gehiago: 6 puntu.

Ikastaroen egiaztagirian kreditu kopurua bakarrik jasota dagoenean, puntuazioa emateko baliokidetasun hau egingo da:

– Kredituen Europako Sistemaren (ECTS) 1 kreditu: 25 ordu.

– Etengabeko Prestakuntza Batzordeko 1 kreditu: 10 ordu.

Ikastaroaren ordu kopurua eta kreditu kopurua adierazten ez duten egiaztagirien kasuan, edo kredituak izan bai, baina horiek aurreko paragrafoan zehaztutakoak ez direnean edo kredituen beste ordu-baliokidetasun bat ezartzen denean, epaimahaiak, aurkeztutako egiaztagiriak eta ikastaroaren edukia ikusita, dagokion puntuazioa emango du, eta kasu horretan ez du inolaz ere 0,25 puntu baino gutxiago emango.

Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak baloratuko dira, baita edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak ere, betiere titulu ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.

b) Irakaskuntza-jarduerak:

– Fakultateko/Unibertsitate Eskolako katedraduna (urteko): 1 puntu.

– Unibertsitateko fakultateko/eskolako irakasle titularra edo elkartua (urteko): 0,50 puntu.

– Egoiliarren irakaskuntzarako tutore akreditatua, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,750 puntu.

– Irakaskuntza, etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (orduko): 0,050 puntu.

c) Jarduera zientifikoa eta ezagutzaren hedapena:

Eskatutako destinoko lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, komunikazioak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahai-inguruetan parte hartzearren:

– Eskualdeko txosten bakoitzeko: 0,50 puntu.

– Estatuko txosten bakoitzeko: 2 puntu.

– Nazioarteko txosten bakoitzeko: 3 puntu.

– Eskualdeko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 0,30 puntu.

– Estatuko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 1,20 puntu.

– Nazioarteko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 2 puntu.

– Eskualdeko mahai-inguru bakoitzeko: 0,40 puntu.

– Estatuko mahai-inguru bakoitzeko: 1,50 puntu.

– Nazioarteko mahai-inguru bakoitzeko: 2,50 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Liburu bakoitzeko (lehenengo egilea): 4 puntu.

– Liburu bakoitzeko (beste egile batzuk): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Tesina bakoitzeko: 3 puntu.

Ez da baloratuko atal honetan zehaztu ez den merezimendurik.

3) Euskara:

– 2. HE: 18 puntu.

– 1. HE: 9 puntu.

IV. ERANSKINA
IMMUNOLOGIAKO FEMT

I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Immunitate-sistemako zelulak eta ehunak. Immunitate-sistemako zelulak. Ehun linfoideen anatomia eta funtzioak.

2.– Leukozitotik ehunetarako zirkulazioa eta migrazioa. Leukozitoetako eta zelula endotelialetako atxikipen-molekulak, leukozitoen erreklutamenduan parte hartzen dutenak. Kimiozinak eta horien hartzaileak. Leukozitoaren eta endotelio-zelularen arteko interakzioak. Neutrofiloa eta monozitoa ehunetara migratzea eta erreklutamendua. T linfozitoaren migrazioa eta erreklutamendua. B linfozitoaren migrazioa.

3.– Berezko immunitatea. Antigenoa ezagutzea. Miaketa immunologikoko mekanismoak. Berezko immunitate-hargailuak: TOL motako, manosa motako eta NK zeluletako hargailuak. Berezko immunitatearen osagai zelularrak. Erantzun inflamatorioa. Erantzun antibirikoa. Berezko immunitatea arautzen duten estimuluak eta mekanismoak.

4.– Antigorputzak eta antigenoak. Banaketa naturala eta antigorputzen ekoizpena. Antigorputzen egitura molekularra. Immunoglobulinen sintesia eta adierazpena. Antigorputzen egituraren eta funtzioaren arteko erlazioak. Antigorputzak antigenoekin lotzea.

5.– Histobateragarritasuneko konplexu nagusia. Erantzun immunitarioaren funtzioa. Histobateragarritasuneko konplexu nagusiaren molekulen egitura. Peptidoak histobateragarritasun-konplexu nagusiaren molekulekin lotzea. Antolaketa genomikoa. Histobateragarritasun-konplexu nagusiaren molekulen adierazpena. Antigenoa prozesatzea eta T linfozitoei aurkeztea. T linfozitoek ezagutzen dituzten antigenoen propietateak. Antigenoak T linfozitoen azpitaldeei aurkeztea. Antigenoen prozesamenduaren biologia zelularra. MHCri lotutako antigenoen aurkezpenaren garrantzi fisiologikoa.

6.– Hartzaile immunitarioak eta seinale-transdukzioa. T linfozitoaren konplexu hartzailea eta seinaleak T linfozitoan. B linfozitoaren konplexu hartzailea. Hartzaile immunitarioaren seinaleak atenuatzea. Zitozinetarako hartzaileak eta seinale-transdukzioa.

7.– T eta B linfozitoaren garapena. T eta B linfozitoaren antigenoaren hartzailearentzako genearen berrantolaketa.

8.– T linfozitoa aktibatzea. Seinale aktibatzaileak. Erantzun funtzionalak. T linfozitoaren erantzuna erregulatzeko mekanismoak.

9.– T linfozito CD4+ efektoreen bereizketa eta funtzioak. T linfozito CD4+ efektoreen azpitaldeak: Th1, Th2, Th17. Beste azpitalde batzuk.

10.– CD8+ T linfozito efektoreen bereizketa eta funtzioak. CD8 T linfozito zitotoxikoen bereizketa eta funtzio efektoreak.

11.– B linfozitoa aktibatzea eta antigorputzak ekoiztea. Antigenoa ezagutzea eta antigenoak eragindako B linfozitoa aktibatzea. T linfozito laguntzailetik independenteak diren antigenoen aurkako antigorputzen erantzuna. T linfozito kooperatzailearen mendeko antigenoen aurkako antigorputzen erantzuna. Hartzaileengandik Fc-rako erantzun immunitario humorala erregulatzea.

12.– Immunitate humoralaren mekanismo eragileak. Neutralizazioa, opsonizazioa eta fagozitosia, antigorputzen bidez. Osagarriaren sistema.

13.– Immunitate espezializatua hesi epitelialetan eta pribilegio immunitarioa duten ehunetan. Immunitatea digestio-aparatuan; beste muki-ehun batzuk. Larruazaleko immunitate-sistema.

14.– Tolerantzia immunologikoa eta autoimmunitatea. T eta B linfozitoen tolerantzia. Autoimmunitate-mekanismoak.

15.– Mikroorganismoekiko, zelulaz kanpoko bakterioekiko, zelula barneko bakterioekiko, birusekiko, onddoekiko eta parasitoekiko immunitatea. Txertoak. Immunizazioa. Txertoak garatzeko estrategiak.

16.– Transplantearen immunologia. Alomentuekiko erantzun immunitario moldagarria. Alomentua errefusatzeko patroiak eta mekanismoak. Transplante xenogenoa. ABO eta Rh taldeetako odol-transfusioak eta antigenoak. Zelula ama hematopoietikoen transplantea.

17.– Immunitate tumorala. Antigeno tumoralak. Erantzun immunitarioa tumoreen aurrean. Mekanismoak eta sailkapena. T linfozitoek eragindako gaixotasunak. Gaixotasun immunitarioen ikuspegi terapeutikoa.

18.– Hipersentikortasuna. Etiologia. Mekanismoak eta sailkapena. Antigorputzek eragindako gaixotasunak. T linfozitoak eragindako gaixotasunak. Gaixotasun immunitarioen tratamendua.

19.– Alergia. IgEaren mendeko erreakzio immunitarioak. IgE ekoizpena. Th2 linfozitoen, mastozitoen, basofiloen eta eosinofiloen funtzioa. IgEaren eta mastozitoaren mendeko erreakzioak. Gaixotasun alergikoak: patogenia eta tratamendua.

20.– Sortzetiko eta hartutako immunoeskasiak. Giza immunoeskasiaren birusa eta hartutako immunoeskasiaren sindromea.

21.– Gaixotasun autoimmune sistemikoak, organo espezifikoak eta oinarri immunologikokoak:

21.1.– Endokrinologikoak: tiroiditis autoimmunea, sindrome poliglandular autoimmuneak, I motako diabetes mellitus autoimmunea, giltzurrun gaineko gutxiegitasun primarioa.

21.2.– Dermatologikoak: jatorri immunologikoko dermatitisa eta dermatosia.

21.3.– Hematologikoak: neutropenia autoimmunea, anemia hemolitiko autoimmunea, purpura tronbozitopeniko idiopatikoa, gammapatia monoklonalak, hemofagozitosia.

21.4.– Neurologikoak eta muskularrak: gaixotasun desmielinizatzaileak, Guillain-Barré-ren sindromea, miastenia gravis, neuropatia autoimmune periferikoak, neuritis optikoa, entzefalitis autoimmunea.

21.5.– Hepatobiliarrak: hepatitis autoimmunea, zirrosi biliar primarioa, kolangitis esklerosatzaile autoimmunea.

21.6.– Digestiboa: gaixotasun zeliakoa, anemia kaltegarria, hesteetako hanturazko gaixotasuna, pankreatitis autoimmunea.

21.7.– Arnas aparatua: asma, hipersentikortasunak eragindako pneumonitisa, biriketako fibrosia eta lotutako gaixotasunak. Ghurg Straus-en sindromea, odoljario albeolarra.

21.8.– Oftalmologikoak: begietako hantura-gaixotasunak, ubeitisa.

21.9.– Ugalketa-sistema (kausa immunologikoko ernalezintasuna, kausa autoimmuneko abortuak).

21.10.– Ehun konektiboaren eta erreumatologikoaren gaixotasunak: lupus eritematoso sistemikoa, artritis erreumatoidea, esklerodermia, ehun konektiboaren gaixotasun mistoa, CRESTen S, espondilitis ankilopoietikoa, dermatopolimiositisa, Sjögren-en sindromea, Behcet-en gaixotasuna. Ehun konektiboaren gaixotasun bereizi gabea, sintetasaren aurkako sindromea. Miopatia idiopatiko inflamatorioak, overlap sindromeak, polimiositis-esklerodermia.

21.11.– Sindrome antifosfolipidoa.

21.12.– Baskulitisa, urtikaria.

21.13.– Giltzurrunekoak: glomerulonefritisa, IgA nefropatia, Good Pasture-n sindromea, mintz-nefropatia.

22.– Neoplasiak eta immunitate-sistema: leuzemiak eta linfomak. Immunoeskasiekin lotutako neoplasiak. Birus-infekzioekin lotutako neoplasiak.

23.– Organoen eta hezur-muinaren transplantea: Histobateragarritasuna. Hartzaileak hautatzea. Errefusatze alorreaktiboak: mekanismoak. Ostalariaren aurkako mentuaren gaixotasunak: mekanismoak. Immunoezabatzea. HLA eta gaixotasuna.

24.– Oinarri immunologikoko protokolo terapeutikoak:

24.1.– Agente immunoezabatzaileak: kortikosteroideak, zitostatikoak, ziklosporina, takrolimus, linfozitoaren eta timozitoaren aurkako globulina, erabilera klinikoko antigorputz monoklonalak (anti TNF-alfa, anti CD20, anti IL-1, anti CTL-4, anti – IL-6, anti BLys). Aplikazioaren oinarriak, ondorio biologikoak eta printzipio farmakologikoak. Immunomodulatzaileak: ziklofosfamida, mofetil mikofenolatoa, azatioprina, ziklosporina, takrolimusa.

24.2.– Ordezpen-terapiak, immunozaharberritzaileak: zainbarneko gammaglobulinak, zitozinak, hazkuntza-faktoreak, hezur-muineko transplantea; zelula immunologiko aktibatuen «ex vivo» transplanteak; txerto terapeutikoak, terapia genikoa eta zelularra.

24.3.– Prebentziozko terapiak: txerto profilaktikoak, plasmaferesia.

25.– Laborategiko teknikak:

25.1.– Antigorputzak detektatzea, identifikatzea eta aldatzea diagnostikoan eta ikerketan. Antigeno-antigorputzen erreakzioaren propietate fisiko-kimikoak. Antigorputzaren afinitatea eta abidotasuna. Teknikak: RIA, ELISAs, kromatografia, aglutinazioa, hemaglutinazioa, prezipitinen erreakzioa, antigorputz monoklonalak, bakteriofagoak, immunofluoreszentzia, immunohistokimika, immunoprezipitazioa, immunoelektrotransferentzia.

25.2.– Linfozitoen isolamendua, fluxu-zitometria, oinarriak eta aplikazioak, zelula-hazkuntzak, espezifikotasunaren karakterizazioa, maiztasuna eta linfozitoaren funtzioa.

25.3.– Immunitate babeslea detektatzea. Immunitate-sistemaren manipulazioa.

25.4.– Geneen egitura eta adierazpena analizatzea. Southern Blot hibridazioa. Northern Blot hibridazioa. DNA eta RNA analizatzeko teknikak. Polimerasaren kate-erreakzioa. DNA birkonbinatzailearen teknologia. Sekuentziazio-teknikak.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Murphy, Murphy Kenneth M.; Weaver, Casey: Janeway's immunobiology. 9th edition. Garland Science. Taylor & Francis Group. 2017.

2.– Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai: Cellular and Molecular Immunology. 10th edition. Elsevier. 2021.

3.– Fundamental Immunology. William Paul. 7. edizioa. Raven Press argitaletxea. N Y. 2013.

4.– Nima Rezaei, Asghar Aghamohammadi, Luigi D. Notarangelo (eds.): Primary Immunodeficiency Diseases: Definition, Diagnosis, and Management. 2nd edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2017.

5.– WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. WHO Classification of Tumours. Revised 4th edition. Volume 2. Edited by Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J. 2017.

6.– Inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, S. Sánchez Ramón. Marban argitaletxea. 2013.

7.– J. Larry Jameson et al.: Harrison’s Principles of Internal Medicine. 1-2. 20th edition. Mcgraw-Hill. 2018.

8.– C. Rozman F. Cardellach. Farreras Rozman: Medicina Interna. Spanish 19th edition. Elsevier. 2020.

Cap. 339.– Sistema inmunitario: introducción, principales elementos y respuesta inmunitaria.

Cap. 340.– Inmunopatología en la respuesta inmune a la infección.

Cap. 341.– Alergia. Autoinmunidad.

Cap. 342.– Tratamiento de la enfermedad a través del sistema inmunitario.

Cap. 343.– Pruebas inmunológicas de interés diagnóstico.

9.– Current Issues and future directions in Kidney Transplantation. Edited by Thomas Rath. ISBN 978-953-51-0985-3.

– 17. kapitulua: Transplantation Antigens and Histocompatibility Matching Bhadran Bose, David W. Johnson and Scott B. Campbell.

http://dx.doi.org/10.5772/54738

10.– Innovations in Stem cell Transplantation. Edited by Tanner Demirer. ISBN: 978-953-51-0980.

– 1. kapitulua: Immunogenetics of Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Amanda Vansan Marangon, Ana Maria Sell, Daniela Maira Cardozo and Jeane E. L. Visentainer.

http://dx.doi.org/10.5772/54281

– 2. kapitulua: The advanced HLA typing strategies for Haematopoietic Stem Cell Transplantation. Sun Yuying and Xi Yongzhi.

http://dx.doi.org/10.5772/53084

11.– Órdenes de tratamiento en Reumatología 2012. Erreumatologiako Espainiako Elkartea.

– Fármacos modificadores de enfermedades convencionales: metrotexate.

– Agentes biológicos usados en enfermedades inflamatorias.

– Inmunomoduladores.

12.– Inmunotherapy: Inmunodeficiencias primarias y secundarias: Actualización y su tratamiento con inmunoglobulinas. Future Science Group. 2013.

13.– Aldizkako argitalpenak:

13.1.– Annual Review in Immunology (Annual Reviews Publ).

13.2.– Trends in Immunology (Elsevier argitaletxea).

13.3.– Journal of Immunology (American Immunology association).

13.4.– Clinical Immunology (Academic Press argitaletxea).

13.5.– Autoimmunity Review (Elsevier argitaletxea).

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Osasun-lanbideen araudia.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitatea.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutua.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioa.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoa.

6.– Osakidetzako paziente eta erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak.

7.– Pazientearen autonomia eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– Datu Pertsonalak Babesa eta Eskubide Digitalak Bermatzea.

10.– Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna.

11.– Marko Estrategikoa.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia.

15.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko III. Plana.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun-arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa, martxoaren 3ko 1/2022 Legearen bigarren aldaketa barne.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/osasun_plana_2013_2020.pdf

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_trbg_planes_programas/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana-2022-2028.pdf


Azterketa dokumentala