Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

246. zk., 2022ko abenduaren 27a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
5577

1753/2022 EBAZPENA, azaroaren 24koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen diren estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-prozesua arautuko duten oinarri espezifikoak Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategorian (Emergentzietako FEM lanpostu funtzionala), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 1736/2022 Ebazpenaren bidez onartu dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko deitutako hautaketa-prozesu hauetako oinarri orokorrak: 2020ko, 2021eko eta 2022ko urteetakoak eta egonkortzeko prozesukoak.

Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea.

Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretua eta indarrean dauden gainerako xedapen aplikagarriak,

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Oinarri hauen xede diren hautaketa-prozesuetarako deia egitea.

Bigarrena.– Osakidetzan estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-prozesuak (lehiaketa-oposizioko blokea eta lehiaketako blokea) arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea, I. eranskinean jasotakoak, Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategorian (Emergentzietako FEM lanpostu funtzionala), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Hirugarrena.– Ebazpen honen II. eranskinaren bidez onartzea bloke bakoitzean (lehiaketa-oposizioko blokea eta lehiaketako blokea) eskainitako destinoen zerrenda.

Laugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean agertzen den merezimenduen baremoa onartzea (baremo bera da oposizio-lehiaketaren blokerako eta lehiaketako blokerako).

Bosgarrena.– Lehiaketa-oposizioko blokeko gai-zerrenda onartzea, ebazpen honen IV. eranskinean jasotakoa.

Seigarrena.– Deialdi honetan parte hartzeko eskaera aurkezteko epea 2023ko otsailaren 21etik 2023ko martxoaren 20ko artekoa izango da, hala ezarri baita oinarri orokorrak onartzen dituen Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 1736/2022 Ebazpenaren 9.3 oinarrian.

Zazpigarrena.– Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren estatutu sozialak ezartzeko azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 24a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

I. ERANSKINA
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAN ESTATUTUPEKO LOTURA FINKOA LORTZEKO HAUTAKETA-PROZESUAK ARAUTUKO DITUZTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO MEDIKUA KATEGORIARAKO (EMERGENTZIETAKO FEM LANPOSTU FUNTZIONALA), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETARAKO

1.– Deialdiaren xede diren destinoak.

1.1.– Deialdi honen xede izango dira Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategoriako (Emergentzietako FEM lanpostu funtzionala) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak; II. eranskinean jasota daudenak, alegia.

1.2.– Deialdian sartutako destinoen % 7 desgaitasunen bat duten langileek betetzeko gordeko dira, II. eranskinean jasotako oinarri orokorretako 1.3 oinarrian ezarritako banaketaren arabera.

2.– Izangaiek bete beharreko eskakizunak.

Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan ezarritako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, oinarri orokorretan jasota daudenak ere bete beharko dituzte, eta horiek kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte bete beharko dira:

a) Oinarri orokorretako 6.2.c) apartatuan xedatutakoaren arabera, Medikuntzako eta Kirurgiako lizentzia edo titulu baliokidea eta lanpostu funtzionala betetzeko eskatzen den edozein espezialitate izatea, edo, bestela, Osasun Sistema Nazionaleko Medikuntza Orokorreko medikuen eginkizunak betetzeari buruzko ekainaren 4ko 853/1993 Errege Dekretuan ezarritako titulu, ziurtagiri edo diplometako bat izatea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean jasotakoa betez.

b) Edonola ere, lortu nahi den lanpostuaren eskakizunak betetzea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak xedatutakoaren arabera, bai eta indarrean dagoen araudiak eskatzen duen beste edozein eskakizun betetzea ere.

c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa ordaindu izana, eskainitako destinoen lanbide-taldearen arabera:

A1 taldea (A talde zaharra): 25 euro.

3.– Prozesua nola garatuko den:

3.1.– Lehiaketa-oposizioko blokearen eta lehiaketako blokearen lehiaketa-fase bateratua:

3.1.1.– Eskakizunen eta merezimenduen egiaztapena. Dokumentazioa aurkeztea.

Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendan onartuta dauden izangaiek 10 egun balioduneko epea izango dute –onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda argitaratzen den egunaren hurrengotik hasita– deialdian parte hartzeko eskatzen diren eskakizunen eta merezimenduen alegazioa egiteko, bai eta horien inguruko egiaztagiriak aurkezteko ere, 12.1 oinarrian ezarritakoaren arabera.

Egiaztatutako merezimenduak III. eranskineko merezimenduen baremoaren arabera baloratuko dira, oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera (12.2 oinarria).

3.1.2.– Oinarri orokorretako 14.1.1 apartatuan (lehiaketa-oposizioko blokea) eta 14.2.1 apartatuan (lehiaketako blokea) zehaztutako puntuazio-hurrenkeraren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte:

– Medikuntzako eta Kirurgiako Lizentziako tituluaren edo baliokidearen eta lortu nahi den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen den Angiologiako eta Kirurgia Baskularreko espezialitateren tituluaren fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

Izangai bat aldi berean lehiaketa-oposizioko blokeko I. eranskinean eta lehiaketako blokeko I. eranskinean sartuta badago, dokumentazioa behin bakarrik aurkeztu beharko du, oinarri orokorretan ezarritakoaren arabera (14.1.2 oinarria).

3.2.– Lehiaketa-oposizioko blokeari dagokion oposizio-fasea:

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio probaren edukia eta kalifikazioa zehaztea, eta, horretarako, hautaketa-prozesua behar bezala garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartuko ditu eta prozesuaren gardentasuna eta objektibotasuna bermatuko du.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari eskatu ahal izango dio aholkulariek parte har dezatela hautaketa-prozesuaren fase guztietan, bai proba prestatzeari dagokionez, bai lehiaketa-fasean. Aholkulariek epaimahaikideei eskatzen zaien titulu-eskakizun bera izango dute.

Epaimahaiak kanpoko erakunde aholkularietara jotzea ere eskatu ahal izango dio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari, bai probak prestatzeko, bai oposizio-fasean probekin zerikusia duten gai guztietarako.

Probari idatziz erantzun beharko zaio, ematen den gehieneko denboraren barruan, eta galderak IV. eranskinean jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

1.– Gai-zerrenda komunari buruzko galderak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratutako galdera sortatik aterako dira.

2.– Gai-zerrenda orokorrari buruzko galdera horiek prestatzeko bibliografia ere eranskin berean emango da.

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio gai-zerrenda komuneko galderak hautatzea eta gai-zerrenda orokorreko galderak hautatzeari buruzko erabakiak hartzea. Epaimahaiak galdera horiekin guztiekin osatuko du, hain zuzen ere, proba.

3.3.– Lanpostuez jabetzea.

Oinarri orokorretako 17. oinarrian aipatutako dokumentazioaz gain, deialdi honetako destinoren bat jabetzan hartzen dutenek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte lanpostuaz jabetzeko ekitaldian:

– Elkargokide-ziurtagiria.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN:MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. LARRIALDIETAKO MEDIKUA

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1736/2022 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

1.– Lehiaketa-oposizio blokea:

a) Barne-sustapeneko txandako deialdia: 1 destino.

Sarbide orokorra: 1.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa:0.

b) Txanda askeko deialdia: 19 destino.

Sarbide orokorra: 18.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa:1.

2.– Lehiaketako blokea:

Sarbide orokorra: 7 destino.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

Oinarri orokorretako 2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoak, lehiaketa-oposizioko blokekoak zein lehiaketako blokekoak, zehaztuko dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko uneko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, deialdiaren xede diren kategoriak, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2018-2019ko EPEko behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren. Bi horiek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez argitaratuko dira, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko dira.

III. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO MEDIKUA KATEGORIARAKO (EMERGENTZIETAKO FEM LANPOSTU FUNTZIONALA), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETARAKO

1) Lan-esperientzia (gehienez, 60 puntu).

Eskabideak aurkezteko epearen azken egunaren aurreko 20 urteetan izangaiei aitortu zaien zerbitzaldia hartuko da kontuan.

Dagokion espezialitateko etengabeko arretako behin-behineko izendapen batean egindako zerbitzuen puntuazioari zerbitzu horiengatik normalean ematen den puntuazioaren % 50 aplikatuko zaio.

Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituko da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako soberakinak. Horretarako, 30 egun naturaleko multzoa hartuko da hilabetetzat.

Zerga, administrazio eta gizarte neurriei eta ordena sozialari buruzko abenduaren 23ko 62/2003 Legean xedatutakoaren arabera eta deialdiak ezarri bezala, titulua irailaren 24ko 1497/1999 Errege Dekretuaren babesean eskuratu dutenen espezialista gisako antzinatasuna baloratzeko, aintzat hartuko da interesdunak espezialitatearen berezko eta berariazko eremuan egindako lan profesional eraginkor osoa. Nolanahi ere, jardute horretatik –eta hasierako alditik– kendu egingo da Espainian espezialitate horretarako ezarritako prestakuntza-aldiaren % 170. Kenketa hori ez zaie aplikatuko espezialista-titulua 1497/1999 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren arabera lortu dutenei.

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan Emergentzietako lurralde-unitateetako mediku gisa edo arlo medikoko kudeaketako lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,30 puntu.

2.– Gizarte Segurantzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Emergentzietako lurralde-unitateetako mediku gisa edo arlo medikoko kudeaketa-lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,075 puntu.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko eta Osasun Sistema Nazionaleko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan Ospitaleko Larrialdietako mediku, Arreta Espezializatuko Zainketa Intentsiboetako mediku, Lehen Mailako Arretako mediku edo Arreta Espezializatuko Etxeko Ospitalizazioko mediku gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,120 puntu.

4.– Aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Ospitaleko Larrialdietako mediku, Arreta Espezializatuko Zainketa Intentsiboetako mediku, Lehen Mailako Arretako mediku edo Arreta Espezializatuko Etxeko Ospitalizazioko mediku gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,03 puntu.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan eta autonomia-erkidegoetako zerbitzu sanitarioetan edo Osasun Sistema Nazionalari atxikitako ikerketa-zentro ofizialetan edo erakundeetan asistentzia sanitarioko mediku edo ikertzaile gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,055 puntu.

6.– Aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan asistentzia sanitarioko mediku edo ikertzaile gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,0138 puntu.

7.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan eta autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan kudeaketa-arloan eta zerbitzu orokorren arloan goi-mailako kudeaketa lanpostuetan egindako hilabete bakoitzeko: 0,05 puntu.

Barne-sustapeneko txandaren bidez sartzen diren langileei ondoren zehazten den moduan zenbatuko zaizkie aldez aurreko zerbitzuak:

a) E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,03 puntu hilabete bakoitzeko.

b) D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,045 puntu hilabete bakoitzeko.

c) C taldean eskainitako zerbitzuak: 0,06 puntu hilabete bakoitzeko.

d) B taldean eskainitako zerbitzuak: 0,075 puntu hilabete bakoitzeko.

e) A taldean eskainitako zerbitzuak: 0,15 puntu hilabete bakoitzeko.

f) Lortu nahi den lanpostu berean emandako zerbitzuak:

f.1) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan: 0,30 puntu hilabete bakoitzeko.

f.2) Gizarte Segurantzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan: 0,15 puntu hilabete bakoitzeko.

Zerbitzu-eginkizunetan edo goragoko kategoriako eginkizunetan emandako zerbitzuak benetan betetako lanpostuan zenbatuko dira.

Halaber, jatorrizko lanpostuan zenbatuko dira zerbitzu berezietan emandako zerbitzuak.

2) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa (gehienez, 20 puntu).

A) Apartatu honetan, honako hauen arabera egiaztatzen den prestakuntza baloratuko da:

a) Graduaurreko prestakuntza:

Espediente akademikoaren balorazioa honela egingo da:

(Ikus .PDF)

Ez dira ebaluatuko, eta, horregatik, ez dira zatitzailean sartuko, ez ofizialki baliozkotu diren ikasgaiak, ez erlijioko, prestakuntza politikoko, gorputz-hezkuntzako eta hizkuntzetako ikasgaien kalifikazioak, ez Medikuntzako eta Kirurgiako Lizentziako ikasketen edo baliokideren berezko edukiarekin funtsezko loturarik ez duten beste ikasgai batzuen kalifikazioak.

b) Graduondoko prestakuntza:

– Cum laude doktore-titulua: 10 puntu.

– Doktore-titulua: 9 puntu.

– Graduondoko masterra: 6 puntu.

– Unibertsitateko Aditu edo Espezialista titulua: 5 puntu.

– Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan: 4 puntu.

– Lizentzia-gradua (bikain edo ohorezko matrikula): 3 puntu.

– Doktoretza-ikastaroa, ikastaro bakoitzeko (gehienez, 10 ikastaro): 0,25 puntu.

– Lotutako bestelako unibertsitate-tituluak: 2,50 puntu.

Cum laude doktore gisa puntuazioa emanez gero, ez da punturik emango doktore gisa. Cum laude doktorea edo Ikertzeko nahikotasuna edo Ikasketa aurreratuen diploma lortzeko balio izan duten programetako doktoretza-ikastaroek ez dute punturik emango.

c) Prestakuntza espezializatua:

1.– Kategorian sartzeko eskatutakoak ez diren legez aitortutako espezialitate bateko edo batzuetako tituluak dituzten izangaiak, betiere titulu horiek ofizialki onartutako fakultatiboen prestakuntza espezializatuko programa egoiliar gisa bete ondoren lortu badituzte: 2 puntu.

2.– Kategorian sartzeko eskatutakoa ez den espezialista-tituluak dituzten izangaiak (BAME bidezkoak ez direnak): 1 puntu.

d) Hizkuntzak (gehienez, 3 puntu):

– Ingelesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Frantsesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Alemana: gehienez, 1,5 puntu.

e) Informatikako ezagutzak (gehienez, 2 puntu).

B) Apartatu honetan, eskaerak aurkezteko azken egunaren aurreko 10 urteetan amaitu den prestakuntza baloratuko da, eta honela egiaztatuko da:

a) Etengabeko prestakuntza:

Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joateagatik:

– 9 ordura arte: 0,25 puntu.

– 10 eta 19 ordu bitartean: 0,75 puntu.

– 20 eta 29 ordu bitartean: 1,25 puntu.

– 30 eta 49 ordu bitartean: 2 puntu.

– 50 eta 99 ordu bitartean: 3 puntu.

– 100 eta 249 ordu bitartean: 4 puntu.

– 250 eta 599 ordu bitartean: 5 puntu.

– 600 ordu edo gehiago: 6 puntu.

Ikastaroen egiaztagirian kreditu kopurua bakarrik jasota dagoenean, puntuazioa emateko baliokidetasun hau egingo da:

– Kredituen Europako Sistemaren (ECTS) 1 kreditu: 25 ordu.

– Etengabeko Prestakuntza Batzordeko 1 kreditu: 10 ordu.

Ikastaroaren ordu kopurua eta kreditu kopurua adierazten ez duten egiaztagirien kasuan, edo kredituak izan bai, baina horiek aurreko paragrafoan zehaztutakoak ez direnean edo kredituen beste ordu-baliokidetasun bat ezartzen denean, epaimahaiak, aurkeztutako egiaztagiriak eta ikastaroaren edukia ikusita, dagokion puntuazioa emango du, eta kasu horretan ez du inolaz ere 0,25 puntu baino gutxiago emango.

Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek emandako eta egiaztatutako ikastaroak baloratuko dira, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta egiaztatutako ikastaroak ere, betiere titulazio ofiziala lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.

b) Irakaskuntza-jarduerak:

– Fakultateko/Unibertsitate Eskolako katedraduna (urteko): 1 puntu.

– Unibertsitateko fakultateko/eskolako irakasle titularra edo elkartua (urteko): 0,50 puntu.

– Egoiliarren irakaskuntzarako tutore akreditatua, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,750 puntu.

– Irakaskuntza, etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (orduko): 0,050 puntu.

c) Jarduera zientifikoa eta ezagutzaren hedapena:

Eskatutako destinoko lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, komunikazioak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahai-inguruetan parte hartzearren:

– Eskualdeko txosten bakoitzeko: 0,50 puntu.

– Estatuko txosten bakoitzeko: 2 puntu.

– Nazioarteko txosten bakoitzeko: 3 puntu.

– Eskualdeko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 0,30 puntu.

– Estatuko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 1,20 puntu.

– Nazioarteko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 2 puntu.

– Eskualdeko mahai-inguru bakoitzeko: 0,40 puntu.

– Estatuko mahai-inguru bakoitzeko: 1,50 puntu.

– Nazioarteko mahai-inguru bakoitzeko: 2,50 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Liburu bakoitzeko (lehenengo egilea): 4 puntu.

– Liburu bakoitzeko (beste egile batzuk): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Tesina bakoitzeko: 3 puntu.

Ez da baloratuko atal honetan zehaztu ez den merezimendurik.

3) Euskara:

– 2. HE: 18 puntu.

– 1. HE: 9 puntu.

IV. ERANSKINA
EMERGENTZIETAKO FEM

I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Osasun-larrialdiaren kontzeptua eta ospitalez kanpoko larrialdi-zerbitzuak. Larrialdietako epidemiologia. Larrialdietako sistema integralak: osaera eta funtzionamendua. Larrialdiei erantzuteko antolakuntza-ereduak eta sistemak.

2.– Larrialdiei erantzuteko sistema Euskadin: sistema osatzen duten zerbitzuak, larrialdien kudeaketa eta taktika operatiboak. Euskal Autonomia Erkidegoko ospitalez kanpoko osasun-larrialdien antolakuntza: inplikatutako egiturak. Emergentziak-Osakidetza: egitura, funtzioak eta baliabideak. Erreferentziako oinarrizko legeria.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoan larrialdi eta emergentzia medikoko egoeretarako arretaren koordinazioa eta arauketa. Eskaria sailkatzeko sistemak. Emergentziak koordinatzeko zentroaren eta Osasun Aholkua plataformaren profesionalak, egitura, antolaketa eta funtzionamendua. Baliabideak mobilizatzea.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoan larrialdi eta emergentzia medikoko egoeretarako arretaren koordinazioa eta arauketa. Erantzun esleigarriak: kontsulta medikoa, Osasun Aholkua eta baliabideen mobilizazioa.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoan larrialdi eta emergentzia medikoko egoeretarako arretaren koordinazioa eta arauketa. Mobilizatutako baliabide asistentzialak: motak eta asistentzia-potentziala.

6.– Larrialdietako medikuntzan kalitatea kontrolatzeko sistema. Kalitatea ebaluatzea eta hobetzea. Kudeaketa aurreratuko eredua.

7.– Telefono bidezko triajea. Telefono bidezko galdeketa medikoa: egitura eta aplikazioa. Komunikazioaren printzipioak eta modalitateak. Komunikatzaileen profilak eta maneiua. Telemedikuntza.

8.– Segurtasuna jarduera sanitarioan. Kontzeptua eta motak. Autobabes-neurriak. Segurtasun pasiboa eta segurtasun aktiboa: kontzeptua eta ezaugarriak.

9.– Autozainketako eta lan-osasuneko planak ospitalez kanpoko larrialdietako medikuntzaren esparruan. Gaixotasun profesionalak.

10.– Osasun-larrialdiei eta hondamendiei erantzuten esku hartzen duten beste agentzia batzuekin koordinatzea. Taldeko lana. Beste profesional batzuekin lankidetzan aritzearen oinarriak eta ezaugarriak.

11.– Alderdi administratiboak. Erregistroak. Txosten asistentziala.

12.– Emergentzietako eta larrialdietako medikuntzaren alderdi etiko-legalak. Osasun Zuzenbidea. Baimen informatua larrialdietan. Konfidentzialtasuna eta sekretu profesionala. Kode deontologikoa.

13.– Aurretiazko borondateen agiria (Osakidetza). Indarrean dagoen legeria.

14.– Bioetika: larrialdietako eta emergentzietako medikuntzan aplikatzea. Bioetika-batzordeak. Etika ikerketa medikoetan.

15.– Pazientearekin komunikatzeko trebetasunak (1). Salbamenduetako eta erreskateetako komunikazioa. Komunikazioa lehen sorospen psikologikoetan. Komunikazio-egoera bereziak: paziente oldarkorrak, asaldatuak eta estupore psikogenodunak.

16.– Pazientearekin komunikatzeko trebetasunak (2): Komunikazioa egoera kritikoetan. Arreta doluan.

17.– Pazientearen segurtasunari buruzko oinarrizko kontzeptuak larrialdietako medikuntzan eta ospitalez kanpoko emergentzietan.

18.– Estatistika sanitarioa. Bioestatistika larrialdietako eta emergentzietako medikuntzari aplikatuta. Datuak biltzea. Parametro estatistikoak. Arrazoiak, tasak eta indizeak. Tasak doitzea edo estandarizatzea. Zentralizazio- eta sakabanatze-neurriak. Larrialdietako medikuntzako eta emergentzietako laginak eta aldagaiak aztertzea.

19.– Ikerketa sanitarioa. Metodologia. Laginaren neurria eta baliozkotasuna. Azterketa esperimentalak. Saiakuntza klinikoak. Metodo diagnostikoen baliozkotasuna. Lan zientifiko baten egitura metodologikoa. Datuen iturriak.

20.– Epidemiologia. Helburuak. Epidemiologia deskribatzailea. Azterlanak eta adierazleak. Metodologia. Kohorteen azterketak. Arrisku erlatiboa. Arrisku esleigarria.

21.– Ebidentzian oinarritutako medikuntza: kontzeptua, graduak eta aplikazioa larrialdietan. Bilaketa bibliografikoak larrialdietako medikuntzan eta emergentzietan. Saiakuntza klinikoak larrialdietako medikuntzan eta emergentzietan. Praktika klinikoko gidak egitea. Ikerketaren etika larrialdietako medikuntzan eta emergentzietan.

22.– Garraio sanitarioa.

22.1.– Lurreko garraioaren fisiopatologia.

22.2.– Aireko garraioaren fisiopatologia.

22.3.– Garraio sanitarioaren baliabide motak: eskakizunak eta materiala. Estatuko egungo araudia eta araudi autonomikoa.

22.4.– Anbulantzien eta ibilgailu sanitarioen motak.

22.5.– Ezaugarri teknikoak. Gidatzeko kabina eta kabina asistentziala.

22.6.– Bizi-euskarri aurreratuari aplika dakiokeen teknologia. Oinarri teknologikoak.

23.– Hondamendietako medikuntza. Hondamendien printzipio orokorrak. Biktima anitzeko gertakarietako arretaren antolamendua.

23.1.– Biktima anitzeko gertakarietako arretaren antolamendua Euskal Autonomia Erkidegoan.

23.2.– Hondamendietan biktima anitzi asistentzia ematea: biktima anitzeko asistentziaren printzipio orokorrak eta hondamendiak.

23.3.– Hondamendiak. Kontzeptua. Motak. Faseak. Triajea. Hondamendietan erabiltzen diren ibilgailuak eta baliabide materialak. Logistika.

23.4.– Larrialdietako eta hondamendietako laguntza psikologikoa. Mailak. Krisi motak. Lehen laguntza-harremanerako oinarrizko trebetasunak. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa.

24.– NEBK gertakariak (nuklearra, erradiologikoa, biologikoa, kimikoa). Kontzeptuak eta ezaugarriak. Langileen babesa. Bioterrorismoa. Gaixotasun infekzioso berriak eta berriz sortzen ari direnak.

25.– Lehen mailako eta bigarren mailako garraio pediatrikoa, jaioberriena eta helduena. Garraioaren indikazioa.

25.1.– Bigarren mailako garraioa baldintzatzen duten paziente helduen patologia mediko eta kirurgikoen maneiua eta hasierako egonkortzea.

25.2.– Pediatriako pazienteen eta jaioberrien patologia mediko eta kirurgiko ohikoenen maneiua eta hasierako egonkortzea (bihotzeko patologia, arnas patologia, patologia neurologikoa, patologia infekziosoa, patologia endokrinologikoa, patologia traumatologikoa eta patologia digestiboa).

26.– Ospitale arteko garraioa, zirkulazioko laguntza mekanikoko gailuekin. Ospitale arteko garraioa, aorta barruko kontrapultsazio-baloiarekin.

27.– Paziente heldu, pediatriko eta jaioberrien bihotz-biriketako bizkortzea.

27.1.– Helduentzako oinarrizko bizi-euskarria eta euskarri instrumentala. Helduaren oinarrizko bizi-euskarri aurreratua. Nazioarteko gomendioak.

27.2.– Helduentzako bizi-euskarri aurreratua. Geldialdi osteko sindromea. Nazioarteko gomendioak.

27.3.– Oinarrizko bizi-euskarri eta bizi-euskarri aurreratu pediatrikoa. Nazioarteko gomendioak.

27.4.– Jaioberrientzako oinarrizko bizi-euskarria eta bizi-euskarri aurreratua. Nazioarteko gomendioak.

28.– Bihotz-hodietako larrialdiak eta emergentziak.

28.1.– Bihotz-gutxiegitasun akutua.

28.2.– Shocka. Fisiopatologia, sailkapena eta hasierako egonkortzea.

28.3.– Sinkopea.

28.4.– Miokardiopatiak. Balbulopatiak.

28.5.– Biriketako edema akutua eta shock kardiogenikoa.

28.6.– Toraxeko min akutua.

28.7.– Sindrome koronario akutua, ST segmentuaren igoerarekin eta gabe. Ospitalez kanpoko fibrinolisia.

28.8.– Perikarditisa eta bihotzeko buxadura.

28.9.– Endokarditisa.

28.10.– Bihotzeko arritmiak. Irizpide elektrokardiografikoak. Ospitalez kanpoko larrialdietako eta emergentzietako maneiua.

28.11.– Krisi hipertentsiboak.

28.12.– Patologia baskular akutua.

28.13.– Biriketako tronboenbolia.

28.14.– Taupada-markagailu disfuntzionala/DAI disfuntzionala.

28.15.– Zirkulazioko laguntza mekanikoko gailu mekanikoak.

29.– Emergentzia eta larrialdi traumatologikoak.

29.1.– Bizi-euskarri aurreratua trauman. Paziente traumatizatuaren hasierako balorazioa eta maneiua. Lesio-mekanismoak. Paziente traumatizatuaren hasierako balorazio-eskalak.

29.2.– Traumatismo kranioentzefalikoa.

29.3.– Traumatismo errakimedularra. Bizkarrezur-muineko lesio akutua. Muineko shocka.

29.4.– Gorputz-adarretako traumatismoak. Anputazio traumatikoak.

29.5.– Traumatismo toraziko irekiak eta itxiak.

29.6.– Sabelaldeko traumatismo irekiak eta itxiak.

29.7.– Traumatismo genitourinarioak.

29.8.– Pelbiseko haustura.

29.9.– Traumatismo ortopedikoaren larrialdiak maneiatzea. Zapaltzearen sindromea. Sindrome konpartimentala.

29.10.– Uhin hedakorrek eragindako lesioak.

29.11.– Arma zuriz egindako zauriak. Su-armek eragindako zauriak.

29.12.– Kontsiderazio bereziak traumatismo pediatrikoaren, obstetrikoaren eta geriatrikoaren maneiuan.

30.– Arnas aparatuko larrialdiak eta emergentziak.

30.1.– Disnea akutua.

30.2.– Arnasbideen buxadura akutua. Gorputz arrotzak.

30.3.– Hemoptisia.

30.4.– Arnas gutxiegitasun akutua.

30.5.– Biriketako gaixotasun buxatzaile kroniko larriagotua.

30.6.– Asma bronkiala eta asma-egoera.

30.7.– Pneumotoraxa. Pneumomediastinoa. Pleura-isuria.

30.8.– Arnas distres akutuaren sindromea.

30.9.– Mediastinitisa.

30.10.– Goiko kaba zainaren sindromea.

30.11.– Toraxeko paretako eta ondoko egituretako patologia.

30.12.– Pneumonitis kimikoa. Xurgapen-sindromea.

30.13.– Larrialdi medikoak biriketako fibrosia duten pazienteengan.

30.14.– Biriketako hipertentsio primarioa.

30.15.– Aireztapen mekaniko inbaditzailea paziente helduengan.

30.16.– Aireztapen mekaniko ez-inbaditzailea paziente helduengan.

30.17.– Aireztapen mekanikoaren monitorizazio grafikoa, kurba eta begizta bidez. Arnas monitorizazioko datuak baloratzea paziente helduen aireztapen mekaniko inbaditzailean eta ez-inbaditzailean.

31.– Emergentzia eta larrialdi neurologikoak.

31.1.– Iktusaren hasierako maneiua (iskemikoa eta hemorragikoa).

31.2.– Kontzientzia maila murriztua eta koma.

31.3.– Nahasmendu-sindrome akutua.

31.4.– Konbultsioak. Estatus epileptikoa.

31.5.– Zefaleak. Garezur barneko hipertentsioaren sindromea.

31.6.– Zorabioa, bertigoa. Sinkopea.

31.7.– Garezurreko nerbioetako patologia akutua.

31.8.– Nerbio-sistemaren gaixotasun inflamatorioak eta infekziosoak. Muskuluen ahultasun akutuaren sindromea (Guillain-Barré-ren sindromea, miastenia gravis, alboko esklerosi amiotrofikoa).

31.9.– Sindrome estrapiramidala. Sindrome distonikoen konplikazio akutuak.

31.10.– Patologia neurologikoko gailu inplantagarrien konplikazio mediko-kirurgikoak.

32.– Larrialdi eta emergentzia digestiboak.

32.1.– Abdomeneko mina. Gorakoak Beherakoa. Idorreria.

32.2.– Abdomen akutua.

32.3.– Gorputz arrotzak digestio-mailan.

32.4.– Bizia arriskuan jartzen duen hestegorriko patologia (hestegorriko haustura, urradura, zulaketa, Boerhave-ren sindromea, Mallory-Weiss-en sindromea, hestegorriko barizeak, esofagitisa).

32.5.– Odoljario digestibo akutua.

32.6.– Gibel-hutsegite akutua. Entzefalopatia hepatikoa. Gibeleko zirrosia duen pazientearen larrialdi eta emergentzia medikoak.

32.7.– Behazuneko premiazko patologia. Ikterizia.

32.8.– Pankreatitis akutua.

32.9.– Hesteetako buxadura.

32.10.– Bizia arriskuan jartzen duen hesteetako patologia baskularra. Iskemia mesenterikoa.

33.– Larrialdi psikiatrikoak. Jokabidearen nahasmenduek eragindako larrialdiak. Nahasmendu psikosozialak.

33.1.– Delirioa. Asaldura psikomotorra.

33.2.– Paziente psikiatrikoaren maneiua. Jokabidearen alterazioak. Diagnostiko diferentziala eta maneiua.

33.3.– Paziente oldarkorraren maneiua. Agerraldi psikotikoa.

33.4.– Ahalegin autolitikoaren maneiua.

33.5.– Larrialdi psikiatrikoen inguruko alderdi mediko-legalak. Nahitaez lekualdatzeko edo ingresatzeko agindu medikoa.

33.6.– Elikadura-nahasmenduekin lotutako larrialdi eta emergentzia medikoak.

33.7.– Farmakologia psikiatrikoa larrialdietan eta emergentzietan.

33.8.– Gaixo psikiatrikoetan farmakoak erabiltzearen ondoriozko konplikazioak.

34.– Emergentzia eta larrialdi endokrinologikoak eta metabolikoak.

34.1.– Paziente diabetikoaren emergentziak eta larrialdiak: zetoazidosia, koma hiperosmolarra, hipogluzemia, hipergluzemia.

34.2.– Tiroide-larrialdiak.

34.3.– Giltzurrun gaineko gutxiegitasuna eta krisia.

34.4.– Nahasmendu hidroelektrolitikoak.

35.– Larrialdi genitourinarioak eta giltzurrunetakoak.

35.1.– Hematuria. Odoljario genitourinarioa.

35.2.– Uropatia buxatzailea. Giltzurrun-ureterreko kolikoa.

35.3.– Giltzurrun-hutsegite akutua. Oligoanuria.

35.4.– Gernu-erretentzioa.

35.5.– Gernu-infekzioa. Giltzurruneko iraitz–sistemako infekzioak, bizia arriskuan jartzen dutenak. Diagnostikoa, tratamendua eta hasierako egonkortzea.

35.6.– Uretrako patologia akutua.

35.7.– Eskrotoko patologia akutua.

35.8.– Paziente dializatuen emergentziak eta larrialdiak.

35.9.– Prozedura urologikoen eta gailu kirurgikoen konplikazioak.

35.10.– Traumatismo genitourinarioa.

35.11.– Infekzio genitourinarioak. Sexu-transmisioko gaixotasunak.

36.– Emergentzia eta larrialdi oftalmologikoak eta otorrinolaringologikoak.

36.1.– Goiko arnasbideko buxadura.

36.2.– Infekzio akutu otorrinolaringologikoak.

36.3.– Disnea laringotrakeala helduengan.

36.4.– Aurpegi-paralisi periferikoa.

36.5.– Epistaxia.

36.6.– Otorragia.

36.7.– Gorputz arrotzak ORLan.

36.8.– Hipoakusia akutua. Sindrome bertiginosoa.

36.9.– Paziente trakeostomizatuaren emergentziak eta larrialdiak.

36.10.– Begi gorria.

36.11.– Begiko traumatismoak.

36.12.– Gorputz arrotzak.

36.13.– Ikusmenaren galera akutua.

36.14.– Infekzio oftalmologikoak.

36.15.– Begietako min akutua.

37.– Emergentzia eta larrialdi toxikologikoak.

37.1.– Intoxikazio akutua. Ebaluazio orokorra, diagnostikoa, tratamendua eta hasierako egonkortzea.

37.2.– Intoxikazio espezifikoak.

37.2.1.– Intoxikazio etiliko akutua. Ebaluazioa, diagnostikoa, tratamendua eta hasierako egonkortzea.

37.2.2.– Medikamentuek eragindako intoxikazioak. Ebaluazioa, diagnostikoa, tratamendua eta hasierako egonkortzea.

37.2.3.– Abusu-drogek eragindako intoxikazioak. Ebaluazioa, diagnostikoa, tratamendua eta hasierako egonkortzea.

37.2.4.– Diseinuko beste droga batzuek eragindako intoxikazioak. Ebaluazioa, diagnostikoa, tratamendua eta hasierako egonkortzea.

37.2.5.– Ke eta gasek eragindako intoxikazioak. Ebaluazioa, diagnostikoa, tratamendua eta hasierako egonkortzea.

37.2.6.– Substantzia kimikoek eta elikagaiek eragindako intoxikazioak. Ebaluazioa, diagnostikoa, tratamendua eta hasierako egonkortzea.

38.– Emergentzia eta larrialdi infekziosoak.

38.1.– Sukar-sindromea ospitalez kanpoko emergentzia eta larrialdietan.

38.2.– Sepsia eta shock septikoa.

38.3.– Shock toxikoaren sindromea.

38.4.– Tetanosa. Gangrena gaseosoa. Atal bigunetako infekzio nekrosatzaileak.

38.5.– Meningitisa. Entzefalitis akutua. Sepsi meningokozikoa.

38.6.– Ospitalez kanpoko pneumoniak. Tuberkulosia.

38.7.– Sukar-sindromea paziente immunodeprimituetan eta bide parenteraleko drogen mendekoetan (ADVP).

38.8.– Larruazaleko eta ehun bigunetako infekzioak ospitalez kanpoko larrialdietan.

38.9.– Biriasia eta beste egoera patologiko kritiko batzuk, agente infekziosoei dagokienez.

38.10.– Antibiotikoen erabilera emergentzia eta larrialdi medikoetan.

38.11.– Gailu kirurgiko inplantagarriak dituzten pazienteen prozesu infekziosoak, bizia arriskuan jartzen dutenak.

39.– Immunitate-sistemako emergentzia eta larrialdiak.

39.1.– Erreakzio alergikoak. Anafilaxia. Shock anafilaktikoa.

39.2.– Angioedema. Serumaren gaixotasuna.

39.3.– Immunoeskasia-sindromeetako emergentzia eta larrialdi medikoak.

40.– Ingurumenak sortutako patologiagatiko eta agente fisikoengatiko emergentzia eta larrialdiak.

40.1.– Erredurak. Erredura handien arreta eta hasierako egonkortzea adin-tartearen arabera.

40.2.– Izozteak.

40.3.– Elektrokuzioa.

40.4.– Itotzea. Erdi-itotzea. Urkatzea.

40.5.– Bero-kolpea. Hipotermia. Hipertermia. Hipertermia gaiztoa.

40.6.– Kea arnastearen sindromea. Inhalazioaren ondoriozko lesioak.

40.7.– Istripu disbarikoak eta ez-disbarikoak.

40.8.– Animalia-ziztaden eta -hozkaden ondoriozko lesioak.

41.– Larrialdi obstetriko-ginekologikoak.

41.1.– Haurdunaldiko larrialdiak. Larrialdiko erditzea. Distoziak. Konplikazioak. Maneiua eta hasierako egonkortzea.

41.2.– Haurdunaldiarekin, erditzearekin eta erdiberriaroko patologia akutuarekin lotutako larrialdien maneiua. Lehen hiruhilekoko hemorragia obstetrikoak. Hiperemesi grabidikoa. Erditze ondoko odoljarioa. Plazenta garaia baino lehen askatzea. Plazenta prebioa. Zilbor-hestearen prolapsoa.

41.3.– HELLP sindromea. Eklanpsia. Preeklanpsia.

41.4.– Farmakoak eta haurdunaldia.

41.5.– Odoljario ginekologikoak. Infekzio ginekologikoak. Sexu-transmisioko gaixotasunak.

42.– Emergentzia eta larrialdi dermatologikoak.

42.1.– Nahasmendu inflamatorio-infekziosoak.

42.2.– Prozesu sistemikoen larruazaleko adierazpenak.

42.3.– Urtikaria.

42.4.– Erupzio besikulobuilosoak. Purpurak.

42.5.– Bizia arriskuan jartzen duten larruazaleko infekzioak. Diagnostikoa, tratamendua eta hasierako egonkortzea.

42.6.– Bizia arriskuan jartzen duten erreakzio mukokutaneoak. Stevens-Johnson-en sindromea. Lyell-en sindromea.

43.– Larrialdi eta emergentzia onkologikoak.

43.1.– Paziente terminalaren maneiua.

43.2.– Zainketa aringarrien plana. Min onkologikoa.

43.3.– Asaldura eta nahasmendu-sindrome akutua paziente onkologikoaren testuinguruan.

43.4.– Tumore-lisiaren sindromea.

43.5.– Muineko konpresio akutua.

43.6.– Goiko kaba zainaren sindromea. Garezur-barneko hipertentsioa. Tumore-jatorriko isuri perikardikoa.

43.7.– Paziente onkologikoari eta haren inguruneari laguntzea gaixotasunaren azken faseetan.

44.– Larrialdi hematologikoak.

44.1.– Hemostasiaren nahasmenduak.

44.2.– Antikoagulazioa. Paziente antikoagulatuaren eta haren konplikazioen maneiua.

44.3.– Hemoterapia. Kontzeptua eta indikazioak. Hemoderibatuen erabileraren konplikazio akutuak.

44.4.– Farmako antikoagulatzaileek, antiagregatzaile plaketarioek eta fibrinolitikoek eragindako odoljarioak.

44.5.– Sortzetiko nahasmendu hematologikoak: hemofilia, anemia hemolitiko hereditarioa, zelula faltziformeen anemia.

44.6.– Tronbopeniak. Leukopeniak. Neutropeniak. Panzitopeniak.

45.– Larrialdi erreumatologikoak.

45.1.– Gaixotasun erreumatiko sistemiko akutuak.

45.2.– Farmako antiinflamatorioak. Ospitalez kanpoko larrialdietako eta emergentzietako maneiua.

45.3.– Poliartritisa eta hanturazko gaixotasun sistemikoak.

45.4.– Bizia arriskuan jartzen duten egoerak baldintzatzen dituzten nahasmendu inflamatorio eta infekziosoak.

46.– Emergentziak eta larrialdiak egoera berezietan.

46.1.– Sexu-erasoa, haurren tratu txarrak eta etxeko indarkeria.

46.2.– Tratu txarren zeinuak dituzten edo arrisku sozialean dauden adinekoen asistentzia.

46.3.– Gose-greban dagoen pazientearentzako asistentzia.

47.– Heriotza entzefalikoa eta organo-ematea. Emailea asistolian.

48.– Emergentziak eta larrialdiak neonatologian.

48.1.– Jaioberriaren hasierako bizkortzea eta egonkortzea, arnas geldialdia edo bihotz-biriketako geldialdia edo depresioa badu.

48.2.– Jaioberriaren hasierako arnasketa-egonkortzea bizia arriskuan jartzen duten egoeretan.

48.3.– Jaioberriaren hasierako egonkortze hemodinamikoa bizia arriskuan jartzen duten egoeretan.

48.4.– Jaioberriaren hasierako egonkortze neurologikoa bizia arriskuan jartzen duten egoeretan.

48.5.– Sortzetiko kardiopatiekin lotutako emergentziak eta larrialdiak jaioberrietan.

48.6.– Jaioberrien bigarren mailako garraioa. Ohiko sortzetiko lesioak.

48.7.– Jaioberrien bigarren mailako garraioko patologia mediko eta kirurgiko ohikoenen maneiua eta hasierako egonkortzea (bihotzeko patologia, arnas patologia, patologia neurologikoa, patologia infekziosoa, patologia endokrinologikoa, patologia traumatologikoa eta patologia digestiboa).

48.8.– Jaioberrien aireztapen mekaniko inbaditzailea.

48.9.– Jaioberrien aireztapen mekaniko ez-inbaditzailea.

48.10.– Bihotzeko eta zirkulazioko monitorizazio-datuen balorazioa.

48.11.– Arnas monitorizazioko datuak baloratzea jaioberrien aireztapen mekaniko inbaditzailean eta ez-inbaditzailean.

48.12.– Aireztapen mekanikoaren monitorizazio grafikoa, kurba eta begizta bidez.

48.13.– Bizia arriskuan duen jaioberria garraiatzean eta hasierako egonkortzean maiz erabiltzen diren farmakoak.

48.14.– Sedazioa eta analgesia jaioberriengan. Muskulu-lasaigarriak.

48.15.– Ospitalez kanpoko hipotermia terapeutikorako protokoloa entzefalopatia hipoxiko-iskemikoa duen jaioberriaren kasuan.

48.16.– Tratu txarren edo abandonuaren zeinuak dituzten jaioberrien asistentzia. Ospitalez kanpoko eremuko lege-alderdiak.

49.– Emergentzia pediatrikoak eta pediatriako larrialdiak.

49.1.– Sukarra. Bularreko haurraren negarra.

49.2.– Arnas zailtasuna.

49.3.– Epiglotitisa.

49.4.– Arnasbideen buxadura. Asfixia.

49.5.– Laringitisa. Bronkiolitisa. Asma.

49.6.– Pediatriako pazientearen zirkulazioa arriskuan egotea. Shocka. Maneiua eta hasierako egonkortzea.

49.7.– Sortzetiko kardiopatiekin lotutako emergentziak eta larrialdiak adin pediatrikoan. Maneiua eta hasierako egonkortzea.

49.8.– Kontzientzia-maila gutxitzea. Konbultsioak. Estatus konbultsiboa.

49.9.– Bizia arriskuan jartzen duten alterazio metabolikoak. Balorazioa, diagnostikoa eta hasierako egonkortzea.

49.10.– Bizia arriskuan jartzen duen patologia infekziosoa: shock septikoa. Maneiua eta hasierako egonkortzea.

49.11.– Paziente pediatriko politraumatizatuarentzako bizi-euskarria. Trauma pediatrikorako hasierako laguntza.

49.12.– Erreduren ondoriozko lesioak: erretako paziente pediatrikoaren arreta eta hasierako egonkortzea.

49.13.– Pediatriako pazienteen intoxikazioak. Diagnostikoa eta hasierako egonkortzea.

49.14.– Abdomeneko mina. Digestio-emergentzia eta -larrialdi pediatrikoak (intususpekzioa, estenosi pilorikoa, hesteetako bolbulua, ikterizia).

49.15.– Arnas distres akutuaren sindromea.

49.16.– Bularreko haurraren bat-bateko heriotza.

49.17.– Exantemak pediatriako haurren artean.

49.18.– Sedazioa eta analgesia paziente pediatrikoan. Muskulu-lasaigarriak.

49.19.– Tratu txarren edo abandonuaren zeinuak dituzten paziente pediatrikoen asistentzia.

49.20.– Bigarren mailako garraio pediatrikoa. Ohiko sortzetiko lesioak.

49.21.– Bigarren mailako garraioko patologia pediatriko mediko eta kirurgiko ohikoenen maneiua eta hasierako egonkortzea (bihotzeko patologia, arnas patologia, patologia neurologikoa, patologia infekziosoa, patologia endokrinologikoa, patologia traumatologikoa eta patologia digestiboa).

49.22.– Aireztapen mekaniko inbaditzaile pediatrikoa.

49.23.– Aireztapen mekaniko ez-inbaditzaile pediatrikoa.

49.24.– Bihotzeko eta zirkulazioko monitorizazio-datuen balorazioa.

49.25.– Arnas monitorizazioko datuak baloratzea aireztapen mekaniko inbaditzaile eta ez-inbaditzaile pediatrikoan.

49.26.– Aireztapen mekanikoaren monitorizazioa, kurba eta begizta bidez.

49.27.– Bizia arriskuan duen paziente pediatrikoa garraiatzean eta hasierako egonkortzean maiz erabiltzen diren farmakoak.

50.– Geriatriako biztanleen emergentzia eta larrialdiak.

50.1.– Bizia arriskuan jartzen duten patologien aurkezpen atipikoak.

50.2.– Nahasmendu-sindrome akutua.

50.3.– Narriadura kognitiboa.

50.4.– Erorikoak eta traumatismoak. Komorbilitatea. Mendekotasuna.

50.5.– Paziente pluripatologikoa.

50.6.– Paziente polimedikatua.

51.– Prozedurak larrialdietako medikuntzan eta emergentzietan.

51.1.– Eskuak garbitzea. Asepsia.

51.2.– Ospitalez kanpoko larrialdietako eta emergentzietako maneiua. Arnasbidearen balorazioa eta maneiua. Isolatzeko indikazioak. Kontrol- eta isolamendu-teknikak. Gailu alternatiboak. Arnasbidearen teknika kirurgikoa.

51.3.– Oxigenazioa eta aireztapena.

51.4.– Emergentzia eta larrialdietan gehien erabiltzen diren farmakoak.

51.5.– Analgesia, sedazioa eta muskulu-erlaxazioa larrialdietan eta emergentzietan.

51.6.– Fluidoterapia. Odola. Hemoderibatuak.

51.7.– Terapia elektriko kardiologikoak: desfibrilazioa, kardiobertsio sinkronizatua eta larruazalean zeharreko bihotz-estimulazioa.

51.8.– Toraxaren eta perikardioaren premiazko deskonpresio-teknikak.

51.9.– Larrialdiko torakotomia.

51.10.– Peri-mortem zesarea.

51.11.– Paziente politraumatizatua mobilizatzeko eta immobilizatzeko tekniketan inplikatutako gailuak, bitartekoak eta agenteak.

51.12.– Interpretazio elektrokardiografikoa.

51.13.– Monitorizazio kardiobaskular aurreratua larrialdi eta emergentzietan.

51.14.– Arnas monitorizazio aurreratua larrialdi eta emergentzietan. Datuak interpretatzea aireztapen mekaniko inbaditzailean eta ez-inbaditzailean. Aireztapen mekanikoaren monitorizazio grafikoa, kurba eta begizta bidez.

51.15.– Monitorizazio neurologiko aurreratua larrialdi eta emergentzietan.

51.16.– Gorputzaren tenperatura monitorizatzea eta kontrolatzea. Hozteko metodoak. Berotzeko metodoak.

51.17.– Askatze- eta estrikatze-teknikak.

51.18.– Zainak kanalizatzeko teknikak: periferikoak eta zentralak.

51.19.– Hezur barneko ziztadaren teknika. Indikazioak.

51.20.– Anestesia lokorregionala. Jostura motak.

51.21.– Larrialdietako teknika kirurgikoak.

51.22.– Pazientea eta ingurumena deskontaminatzea.

51.23.– Pazientea isolatzea eta norbere burua babestea.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Los servicios de emergencia y urgencias médicas extrahospitalarias en España. Joseba Berrueta Urquiza. Nuria Boada Bravo. ISBN: 9788461509904. 2011.

http://www.epes.es/wp-content/uploads/Los_SEM_en_Espana.pdf

2.– Larrialdiei aurre egiteko euskal sistema.

https://www.euskadi.eus/larrialdi-euskal-sistema/web01-a2larri/eu/

3.– 836/2012 Errege Dekretua, maiatzaren 25ekoa, errepideko garraio sanitarioko ibilgailuen ezaugarri teknikoak, ekipamendu sanitarioa eta langile-kopurua ezartzen dituena. 2012ko ekainaren 8ko BOE 137 zk.

4.– 270/2003 Dekretua, azaroaren 4koa, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortu eta arautzekoa. 2003ko azaroaren 28ko EHAA 233 zk.

5.– Kudeaketa aurreratuko eredua. Euskalit. 2018.

https://www.euskalit.net/archivos/201811/kudeaketa-aurreratuaren-eredua-2018.pdf?1

6.– Jiménez Murillo, L. eta Montero Pérez, F.J.: Medicina de Urgencias y Emergencias. Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 6. edizioa. 2018.

7.– Manual de atención a múltiples víctimas y catástrofes. Carlos Álvarez Leiva. ISBN: 9788496881419. 2008. 3. edizioa.

8.– Guidelines for Resuscitation 2021. European Resuscitation Council. Resuscitation 161(2021) 98-114.

https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Ba.pdf

9.– PHTLS. Soporte vital de trauma prehospitalario. 9. edizioa. 2019.

10.– Manual de ventilación mecánica pediátrica y neonatal. SECIP arnasketako taldea. Alberto Medina Villanueva. Javier Pilar Orive. ISBN: 9788461750887. 2017. 4. edizioa.

11.– Protocolos diagnósticos y terapéuticos en Urgencias de Pediatría. Pediatriako Larrialdien Espainiako Elkartea. 3. edizioa. 2019.

12.– Técnicas en urgencias, emergencias y UCI. M. Isabel Ostobal. ISBN: 9788491490104. 2016. 1. edizioa.

13.– Manual helitransporte sanitario. Alfredo Serrano Moraza. ISBN: 9788445819678. 2009. 1. edizioa.

14.– Urgencias por intoxicaciones en el adulto y niño. Antonio Dueñas Laita. ISBN: 9788415231448. 2012. 1. edizioa.

15.– Carlos A. Cuello García: Medicina basada en la evidencia. Fundamentos y su enseñanza en su contexto clínico. ISBN: 9786078546213. 2019. 2. edizioa.

16.– Teleemergencias. Sara Torralba. ISBN: 9788416415632. 2017. 2. edizioa.

17.– Actuación sanitaria en incidentes NRBQ (Nucleares, radiológicos, biológicos y químicos). Juan José Giménez Mediavilla. ISBN: 9789876390613. 2020.

18.– M. Elena Castejón de la Encina: Seguridad clínica en los servicios de emergencias prehospitalarios. 1. edizioa. 2018. Elsevier España.

19.– Biktima anitzeko gertakariak kudeatzeko Osakidetzako Emergentzietako plana

https://www.osakidetza.euskadi.eus/ab84-procon/es/contenidos/informacion/osk_oferta_empleo_publico/eu_def/adjuntos/PlanIMV_anexos_EU.pdf

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Osasun-lanbideen araudia.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitatea.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutua.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioa.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoa.

6.– Osakidetzako paziente eta erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak.

7.– Pazientearen autonomia eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– Datu Pertsonalak Babesa eta Eskubide Digitalak Bermatzea.

10.– Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna.

11.– Marko Estrategikoa.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia.

15.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko III. Plana.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun-arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa, martxoaren 3ko 1/2022 Legearen bigarren aldaketa barne.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/osasun_plana_2013_2020.pdf

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_trbg_planes_programas/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana-2022-2028.pdf


Azterketa dokumentala