Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

246. zk., 2022ko abenduaren 27a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
5562

1738/2022 EBAZPENA, azaroaren 24koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen diren estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-prozesua arautuko duten oinarri espezifikoak Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategorian (Anatomia Patologiako FEM lanpostu funtzionala), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 1736/2022 Ebazpenaren bidez onartu dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko deitutako hautaketa-prozesu hauetako oinarri orokorrak: 2020ko, 2021eko eta 2022ko urteetakoak eta egonkortzeko prozesukoak.

Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea.

Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretua eta indarrean dauden gainerako xedapen aplikagarriak,

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Oinarri hauen xede diren hautaketa-prozesuetarako deia egitea.

Bigarrena.– Osakidetzan estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-prozesuak (lehiaketa-oposizioko blokea eta lehiaketako blokea) arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea, I. eranskinean jasotakoak, Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategorian (Anatomia Patologikoko FEM lanpostu funtzionala), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Hirugarrena.– Ebazpen honen II. eranskinaren bidez onartzea bloke bakoitzean (lehiaketa-oposizioko blokea eta lehiaketako blokea) eskainitako destinoen zerrenda.

Laugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean agertzen den merezimenduen baremoa onartzea (baremo bera da oposizio-lehiaketaren blokerako eta lehiaketaren blokerako).

Bosgarrena.– Lehiaketa-oposizioko blokeko gai-zerrenda onartzea, Ebazpen honen IV. eranskinean jasotakoa.

Seigarrena.– Deialdi honetan parte hartzeko eskaera aurkezteko epea 2023ko otsailaren 21etik 2023ko martxoaren 20ko 14:00ak arte ezartzea, oinarri orokorrak onartzen dituen Osakidetzako zuzendari nagusiaren azaroaren 24ko 1736/2022 Ebazpenaren 9.3 oinarrian ezarritakoaren arabera.

Zazpigarrena.– Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari; horretarako, hilabeteko epea egongo da, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren estatutu sozialak ezartzeko azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 24a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

I. ERANSKINA
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAN ESTATUTUPEKO LOTURA FINKOA LORTZEKO HAUTAKETA-PROZESUAK ARAUTUKO DITUZTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK ONARTZEA FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO MEDIKUA KATEGORIAN (ANATOMIA PATOLOGIKOKO FEM LANPOSTU FUNTZIONALA), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETAN

1.– Deialdiaren xede diren destinoak.

1.1.– Deialdi honen xede izango dira Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategoriako (Anatomia Patologikoko FEM lanpostu funtzionala) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak; II. eranskinean jasota daudenak, alegia.

1.2.– Deialdian sartutako destinoen % 7 desgaitasunen bat duten langileek betetzeko gordeko dira, II. eranskinean jasotako oinarri orokorretako 1.3 oinarrian ezarritako banaketaren arabera.

2.– Izangaiek bete beharreko eskakizunak.

Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan ezarritako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, oinarri orokorretan jasota daudenak ere bete beharko dituzte, eta horiek kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte bete beharko dira:

a) Oinarri orokorretako 6.2.c) apartatuan xedatutakoarekin bat, Medikuntzako eta Kirurgiako Lizentziadun titulua edo baliokidea izatea eta lortu nahi den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen den Anatomia Patologikoko espezialitateko titulua izatea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

b) Edonola ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak betetzea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak xedatutakoaren arabera, bai eta indarrean dagoen araudiak eskatzen duen beste edozein eskakizun betetzea ere.

c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa ordaindu izana, eskainitako destinoen lanbide-taldearen arabera:

A1 taldea (A talde zaharra): 25 euro.

3.– Prozesua nola garatuko den:

3.1.– Lehiaketa-oposizioko blokearen eta lehiaketako blokearen lehiaketa-fase bateratua.

3.1.1.– Eskakizunen eta merezimenduen egiaztapena. Dokumentazioa aurkeztea.

Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendan onartuta dauden izangaiek 10 egun balioduneko epea izango dute –onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda argitaratzen den egunaren hurrengotik hasita– deialdian parte hartzeko eskatzen diren baldintzen eta merezimenduen alegazioa egiteko, bai eta horien inguruko egiaztagiriak aurkezteko ere, 12.1 oinarrian ezarritakoaren arabera.

Egiaztatutako merezimenduak III. eranskineko merezimenduen baremoaren arabera baloratuko dira, oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera (12.2 oinarria).

3.1.2.– Oinarri orokorretako 14.1.1 apartatuan (lehiaketa-oposizioko blokea) eta 14.2.1 apartatuan (lehiaketako blokea) zehaztutako puntuazio-hurrenkeraren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek honako dokumentu hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, 14.1.2 oinarrian (lehiaketa-oposizioko blokea) eta 14.2.2 oinarrian (lehiaketako blokea) zerrendatzen den dokumentazioaz gain:

– Medikuntzako eta Kirurgiako Lizentziako tituluaren edo baliokidearen eta lortu nahi den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen den Anatomia Patologikoko espezialitateren tituluaren fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

Izangai bat aldi berean lehiaketa-oposizioko blokeko I. eranskinean eta lehiaketako blokeko I. eranskinean sartuta badago, dokumentazioa behin bakarrik aurkeztu beharko du, oinarri orokorretan ezarritakoaren arabera (14.1.2 oinarria).

3.2.– Lehiaketa-oposizioko blokeari dagokion oposizio-fasea:

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio proben edukia eta kalifikazioa zehaztea, eta, horretarako, hautaketa-prozesua behar bezala garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartuko ditu eta prozesuaren gardentasuna eta objektibotasuna bermatuko du.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari eskatu ahal izango dio aholkulariek parte har dezatela hautaketa-prozesuaren fase guztietan, bai proba prestatzeari dagokionez, bai lehiaketa-fasean. Aholkulariek epaimahaikideei eskatzen zaien titulu-eskakizun bera izango dute.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari kanpoko erakunde aholkularietara jotzea ere eskatu ahal izango dio, probak prestatzeko eta oposizio-fasean probekin zerikusia duten gai guztietarako.

Oposizio-fasean ariketa hauek egin beharko dituzte:

a) Lehenengo ariketa: Probari idatziz erantzun beharko zaio, ematen den gehieneko denboraren barruan, eta galderak IV. eranskinean (Gai-zerrenda komuna) jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

1.– Gai-zerrenda komunari buruzko galderak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratutako galdera-sortatik aterako dira.

2.– Gai-zerrenda komunari buruzko galdera horiek prestatzeko bibliografia ere eranskin berean emango da.

b) Bigarren ariketa: epaimahaiak proposatzen dituen ariketa praktikoak egin beharko dira. Horretarako, aukerako erantzunak dituen galdera sorta bat erantzun beharko da.

Ariketak destinoen funtzio espezifikoekin lotuta egongo dira eta haien helburua izango da izangaiek destino horietan aritzeko dituzten gaitasunak, abileziak, ezagutzak eta ahalmen profesionala baloratzea.

Probaren azken emaitza bi ariketen batezbesteko haztatua izango da, % 65 proba teorikoarena eta % 35 ariketa praktikoarena. Horretarako, formula honen arabera lortuko da batezbesteko haztatua:

(Ikus .PDF)

Oposizio-fasea gainditutzat emateko, bi ariketen batezbesteko haztatuak 100 puntutik 50 puntukoa izan beharko du gutxienez.

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio gai-zerrenda komuneko galderak hautatzea eta gai-zerrenda orokorreko galderak hautatzeari buruzko erabakiak hartzea. Epaimahaiak galdera horiekin guztiekin osatuko du, hain zuzen ere, ariketa teorikoa. Era berean, epaimahai kalifikatzaileari dagokio ariketa praktikoa egitea eta kalifikatzea.

3.3.– Lanpostuaz jabetzea.

Oinarri orokorretako 17. oinarrian aipatutako dokumentazioaz gain, deialdi honetako destinoren bat jabetzan hartzen dutenek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte lanpostuaz jabetzeko ekitaldian:

– Elkargokide-ziurtagiria.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. ANATOMIA PATOLOGIKOKO MEDIKUA

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1736/2022 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

1.– Lehiaketa-oposizio blokea:

a) Txanda askeko deialdia: 10 destino.

Sarbide orokorra: 9.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa:1.

2.– Lehiaketako blokea:

Sarbide orokorra: 4 destino.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

Oinarri orokorretako 2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoak, lehiaketa-oposizioko blokekoak zein lehiaketako blokekoak, zehaztuko dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko uneko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, deialdiaren xede diren kategoriak, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2018-2019ko EPEko behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren. Bi horiek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez argitaratuko dira, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko dira.

III. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO MEDIKUA KATEGORIAN (ANATOMIA PATOLOGIKOKO FEM LANPOSTU FUNTZIONALA), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETARAKO

1) Lan-esperientzia (gehienez, 60 puntu).

Eskabideak aurkezteko epearen azken egunaren aurreko 20 urteetan izangaiei aitortu zaien zerbitzaldia hartuko da kontuan.

Dagokion espezialitateko etengabeko arretako behin-behineko izendapen batean egindako zerbitzuen puntuazioari zerbitzu horiengatik normalean ematen den puntuazioaren % 50 aplikatuko zaio.

Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituko da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako soberakinak. Horretarako, 30 egun naturaleko multzoa hartuko da hilabetetzat.

Zerga, administrazio eta gizarte neurriei eta ordena sozialari buruzko abenduaren 23ko 62/2003 Legean xedatutakoaren arabera eta deialdiak ezarri bezala, titulua irailaren 24ko 1497/1999 Errege Dekretuaren babesean eskuratu dutenen espezialista gisako antzinatasuna baloratzeko, aintzat hartuko da interesdunak espezialitatearen berezko eta berariazko eremuan egindako lan profesional eraginkor osoa. Nolanahi ere, jardute horretatik –eta hasierako alditik– kendu egingo da Espainian espezialitate horretarako ezarritako prestakuntza-aldiaren % 170. Kenketa hori ez zaie aplikatuko espezialista-titulua 1497/1999 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren arabera lortu dutenei.

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan kategoria eta espezialitate berean edo arlo medikoko kudeaketako lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,30 puntu.

2.– Gizarte Segurantzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan kategoria eta espezialitate berean edo arlo medikoko kudeaketa-lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,075 puntu.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan Kupoko eta Zonako Mediku gisa espezialitate berean emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,12 puntu.

4.– Aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Kupoko edo Zonako Mediku gisa espezialitate berean emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,03 puntu.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan eta autonomia-erkidegoetako zerbitzu sanitarioetan edo Osasun Sistema Nazionalari atxikitako ikerketa-zentro ofizialetan edo bestelako erakundeetan Mediku Orokor edo beste espezialitateetako mediku edo ikertzaile gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,055 puntu.

6.– Aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Mediku Orokor edo beste espezialitate batzuetako mediku edo ikertzaile gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,0138 puntu.

7.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan eta autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan kudeaketa-arloan eta zerbitzu orokorren arloan goi-mailako kudeaketa lanpostuetan egindako hilabete bakoitzeko: 0,05 puntu.

Barne-sustapeneko txandaren bidez sartzen diren langileei ondoren zehazten den moduan zenbatuko zaizkie aldez aurreko zerbitzuak:

a) E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,02 puntu hilabete bakoitzeko.

b) D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,03 puntu hilabete bakoitzeko.

c) C taldean eskainitako zerbitzuak: 0,04 puntu hilabete bakoitzeko.

d) B taldean eskainitako zerbitzuak: 0,05 puntu hilabete bakoitzeko.

e) A taldean eskainitako zerbitzuak: 0,12 puntu hilabete bakoitzeko.

f) Lortu nahi den lanpostu berean emandako zerbitzuak:

f.1) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan: 0,30 puntu hilabete bakoitzeko.

f.2) Gizarte Segurantzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, aurreko puntuan aipatu ez diren administrazio publikoetan edota Europar Batasuneko gainerako estatu kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan: 0,15 puntu hilabete bakoitzeko.

Zerbitzu-eginkizunetan edo goragoko kategoriako eginkizunetan emandako zerbitzuak benetan betetako lanpostuan zenbatuko dira.

Halaber, jatorrizko lanpostuan zenbatuko dira zerbitzu berezietan emandako zerbitzuak.

2) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa (gehienez, 20 puntu).

A) Apartatu honetan, honako hauen arabera egiaztatzen den prestakuntza baloratuko da:

a) Graduaurreko prestakuntza:

Espediente akademikoaren balorazioa honela egingo da:

(Ikus .PDF)

Ez dira ebaluatuko, eta, horregatik, ez dira zatitzailean sartuko, ez ofizialki baliozkotu diren ikasgaiak, ez erlijioko, prestakuntza politikoko, gorputz-hezkuntzako eta hizkuntzetako ikasgaien kalifikazioak, ez Medikuntzako eta Kirurgiako Lizentziako ikasketen edo baliokidearen berezko edukiarekin funtsezko loturarik ez duten beste ikasgai batzuen kalifikazioak.

b) Graduondoko prestakuntza:

– Cum laude doktore-titulua: 10 puntu.

– Doktore-titulua: 9 puntu.

– Graduondoko masterra: 6 puntu.

– Unibertsitateko Aditu edo Espezialista titulua: 5 puntu.

– Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan: 4 puntu.

– Lizentzia-gradua (bikain edo ohorezko matrikula): 3 puntu.

– Doktoretza-ikastaroa, ikastaro bakoitzeko (gehienez, 10 ikastaro): 0,25 puntu.

– Lotutako bestelako unibertsitate-tituluak: 2,5 puntu.

Cum laude doktore gisa puntuazioa emanez gero, ez da punturik emango doktore gisa. Cum laude doktorea edo Ikertzeko nahikotasuna edo Ikasketa aurreratuen diploma lortzeko balio izan duten programetako doktoretza-ikastaroek ez dute punturik emango.

c) Prestakuntza espezializatua:

1.– Kategorian sartzeko eskatutakoak ez diren legez aitortutako espezialitate bateko edo batzuetako tituluak dituzten izangaiak, betiere titulu horiek ofizialki onartutako fakultatiboen prestakuntza espezializatuko programa egoiliar gisa bete ondoren lortu badituzte: 2 puntu.

2.– Kategorian sartzeko eskatutakoa ez den espezialista-tituluak dituzten izangaiak (BAME bidezkoak ez direnak): 1 puntu.

d) Hizkuntzak (gehienez, 3 puntu):

– Ingelesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Frantsesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Alemana: gehienez, 1,5 puntu.

e) Informatikako ezagutzak (gehienez, 2 puntu).

B) Apartatu honetan, eskaerak aurkezteko azken egunaren aurreko 10 urteetan amaitu den prestakuntza baloratuko da, eta honela egiaztatuko da:

a) Etengabeko prestakuntza:

Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joateagatik:

– 9 ordura arte: 0,25 puntu.

– 10 eta 19 ordu bitartean: 0,75 puntu.

– 20 eta 29 ordu bitartean: 1,25 puntu.

– 30 eta 49 ordu bitartean: 2 puntu.

– 50 eta 99 ordu bitartean: 3 puntu.

– 100 eta 249 ordu bitartean: 4 puntu.

– 250 eta 599 ordu bitartean: 5 puntu.

– 600 ordu edo gehiago: 6 puntu.

Ikastaroen egiaztagirian kreditu kopurua bakarrik jasota dagoenean, puntuazioa emateko baliokidetasun hau egingo da:

– Kredituen Europako Sistemaren (ECTS) 1 kreditu: 25 ordu.

– Etengabeko Prestakuntza Batzordeko 1 kreditu: 10 ordu.

Ikastaroaren ordu kopurua eta kreditu kopurua adierazten ez duten egiaztagirien kasuan, edo kredituak izan bai, baina horiek aurreko paragrafoan zehaztutakoak ez direnean edo kredituen beste ordu-baliokidetasun bat ezartzen denean, epaimahaiak, aurkeztutako egiaztagiriak eta ikastaroaren edukia ikusita, dagokion puntuazioa emango du, eta kasu horretan ez du inolaz ere 0,25 puntu baino gutxiago emango.

Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak baloratuko dira, baita edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak ere, betiere titulu ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.

b) Irakaskuntza-jarduerak:

– Fakultateko/Unibertsitate Eskolako katedraduna (urteko): 1 puntu.

– Unibertsitateko fakultateko/eskolako irakasle titularra edo elkartua (urteko): 0,50 puntu.

– Egoiliarren irakaskuntzarako tutore akreditatua, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,750 puntu.

– Irakaskuntza, etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (orduko): 0,050 puntu.

c) Jarduera zientifikoa eta ezagutzaren hedapena:

Eskatutako destinoko lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, komunikazioak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahai-inguruetan parte hartzearren:

– Eskualdeko txosten bakoitzeko: 0,50 puntu.

– Estatuko txosten bakoitzeko: 2 puntu.

– Nazioarteko txosten bakoitzeko: 3 puntu.

– Eskualdeko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 0,30 puntu.

– Estatuko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 1,20 puntu.

– Nazioarteko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 2 puntu.

– Eskualdeko mahai-inguru bakoitzeko: 0,40 puntu.

– Estatuko mahai-inguru bakoitzeko: 1,50 puntu.

– Nazioarteko mahai-inguru bakoitzeko: 2,50 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Liburu bakoitzeko (lehenengo egilea): 4 puntu.

– Liburu bakoitzeko (beste egile batzuk): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Tesina bakoitzeko: 3 puntu.

Ez da baloratuko atal honetan zehaztu ez den merezimendurik.

3) Euskara:

– 2. HE: 18 puntu.

– 1. HE: 9 puntu.

IV. ERANSKINA
ANATOMIA PATOLOGIKOKO FEM

I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Patologia kardiobaskularra:

1.1.– Malformazioak, kardiopatia iskemikoa, hodietako patologia, miokardiopatiak, miokarditisa, bihotzaren errefusaren patologia, endokarditisa, perikarditisa, bihotzaren eroapen-sistema.

1.2.– Likido perikardiokoaren zitologia.

2.– Arnas patologia:

2.1.– Sudur-barrunbeko, sinu paranasaletako, nasofaringeko, laringeko eta trakeako gaixotasun inflamatorio eta tumoralak.

2.2.– Biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa, bronkiektasiak, bronkitisa. Atelektasia eta enfisema. Bronkioetako asma. Biriketako infekzioak, tuberkulosia. Patologia interstiziala. Pneumokoniosia. Biriketako patologia baskularra.

2.3.– Birikako neoplasiak. Pleurako gaixotasun neoplasikoak eta ez-neoplasikoak.

2.4.– Arnas aparatuaren zitopatologia: karkaxaren zitologia esfoliatiboa; garbiketa, xurgapena eta eskuilatu bronkoalbeolarra. Ziztada bidezko zitologia. Pleurako likidoaren zitologia. Masa mediastinikoen eta biriketakoen ziztada zitologikoa.

3.– Digestio-patologia:

3.1.– Kiste eta tumore odontogenikoak. Listu-guruinen patologia. Listu-guruinen ziztada bidezko zitologia.

3.2.– Hestegorriko patologia: esofagitisa, Barrett-en hestegorria, tumore onberak eta gaiztoak.

3.3.– Patologia gastriko ez-tumorala: garapenaren anomaliak, gastritisa, ultzerak. Urdaileko patologia tumorala: tumore onberak, kartzinoma gastrikoa, estroma gastrointestinalaren tumoreak, beste tumore gaizto batzuk.

3.4.– Hesteko patologia ez-tumorala: sortzetiko malformazioak, malabsortzioko sindromea, gaixotasun zeliakoa. Gaixotasun inflamatorioa, enteritisa, apendizitisa, Crohn-en gaixotasuna, kolitis ultzeraduna, kolitis iskemikoa, ultzera bakartia. Hesteko patologia tumorala: polipoak eta sindrome poliposikoak. Beste tumore onbera eta gaizto batzuk. Anpuloma. Kolon eta ondesteko kartzinoma. Tumore kartzinoidea. Uzkiko patologia.

3.5.– Gibeleko patologia: hepatitisa, sortzetiko metabolopatiak eta toxikoak. Zirrosia.

3.6.– Gibeleko tumore onberak eta gaiztoak. Tumore metastasikoak. Behazun-maskuriko eta behazun-hodiko patologia.

3.7.– Pankrea exokrinoko patologia tumorala eta ez-tumorala. Peritoneoko patologia.

3.8.– Ekografia edo eskaner bidezko abdomeneko organoen zitologia. Fibroskopia bidezko aparatu gastrointestinalaren zitologia. Likido aszitikoaren zitologia.

3.9.– Perineo atzeko espazioko patologia.

4.– Gernu-aparatuko patologia:

4.1.– Giltzurruneko eta iraizteko gernubideetako garapenaren anomaliak.

4.2.– Lehen eta bigarren mailako glomerulopatiak. Giltzurrunetako patologia baskularra. Giltzurrun-lesioak HTAn. Giltzurruneko gaixotasun tubuluinterstizialak.

4.3.– Giltzurrunetako eta iraitz-bideetako neoplasia onberak eta gaiztoak. Urolitiasia. Hidronefrosia. Giltzurruneko transplantearen patologia. Nefritisa. Nekrosi tubular akutua.

4.4.– Giltzurrunaren ziztada bidezko zitologia. Gernuaren zitologia esfoliatiboa.

5.– Gizonezkoen aparatu genitaleko patologia:

5.1.– Prostatako patologia tumorala eta ez-tumorala.

5.2.– Barrabiletako eta zakileko patologia tumorala eta ez-tumorala.

5.3.– Prostataren eta barrabilaren ziztada bidezko zitologia.

6.– Emakumezkoen aparatu genitaleko eta bularreko patologia:

6.1.– Bulbako eta baginako patologia.

6.2.– Umetoki-zerbixeko patologia.

6.3.– Patologia funtzional endometriala. Umetoki-gorputzeko tumoreak. Tronparen anatomia patologikoa.

6.4.– Obulutegiko tumore onberak eta gaiztoak.

6.5.– Bularreko patologia: gaixotasun fibrokistikoa, bularreko tumore onberak eta gaiztoak. Ginekomastia, mastitisa eta malformazioak.

6.6.– Bulbaren, baginaren, zerbixaren eta endometrioaren zitologia esfoliatiboa. Obulutegiko tumoreen ziztada. Bularraren zitologia: sekrezioa titiburutik eta bularraren ziztada.

7.– Sistema linfoideko eta hematopoietikoko patologia:

7.1.– Gongoil linfatikoko patologia ez-tumorala.

7.2.– Hodgkin-en gaixotasuna. Linfoma ez-Hodgkin.

7.3.– Hezur-muineko patologia: leuzemiak eta gaixotasun mielougalkorrak. Metaplasma mieloidea, mielofibrosiarekin. Histiozitosia. Anemiak.

7.4.– Bareko eta timoko patologia. Gongoil linfatikoen ziztada bidezko zitologia.

8.– Patologia endokrinoa:

8.1.– Hipofisiaren patologia. Adenomak. Gangliozitoma. Kraniofaringioma. Zelula granularren tumoreak. Hamartoblastoma. Germinoma. Meningiomak. Erradiazio ondoko tumoreak, linfoma eta tumore metastasikoak. Beste lesio batzuk: Langerhans-en zelulen histiozitosia, sarkoidosia, kiste hidatidikoa, zistizerkosia.

8.2.– Paratiroideetako patologia.

8.3.– Tiroideko patologia: sortzetiko anomaliak, tiroiditisa, bozioak, neoplasia epitelial, linfoide eta metastasiko onberak eta gaiztoak. Aldaketa iatrogenikoak. Ziztada-xurgapen bidezko zitologia.

8.4.– Pankrea endokrinoko patologia: diabetesa, nesidioblastosia. Tumoreak. Pankrearen ziztada-xurgapen bidezko zitologia.

8.5.– Giltzurrun gaineko guruineko patologia: ektopia, sortzetiko hiperplasia kortikala, nodular hartua eta barreiatua, ademonak. Giltzurrun gaineko kartzinoma. Giltzurrun gaineko muineko tumoreak. Addison-en gaixotasuna eta Cushing-en gaixotasuna. MEN I eta II. Giltzurrun gaineko guruinaren ziztada-xurgapen bidezko zitologia.

9.– Neuropatologia:

9.1.– Nerbio sistema zentraleko nahasmendu baskularrak.

9.2.– Prozesu inflamatorioen anatomia patologikoa. Gaixotasun bakterianoak, mikosia, parasitoak, birusak eta riskettsiak. Prioiek sortutako entzefalopatiak.

9.3.– Endekapenezko gaixotasunak. Garuneko atrofia. Alzheimerra. Pick-en gaixotasuna. Infartu anitzeko dementzia. Parkinson-en gaixotasuna. Huntington-en korea. Endekapen espinozerebelosoak. Gaixotasun desmielinizatzaileak. Leukodistrofiak.

9.4.– Jatorri toxikoko, nutriziozko eta metabolikoko gaixotasunen anatomia patologikoa.

9.5.– Nerbioko patologia ez-tumorala.

9.6.– Nerbio-sistema zentraleko eta periferikoko tumoreak. Nerbio-sistemako tumoreen zitologia. LZRren zitologia.

10.– Patologia muskularra:

10.1.– Denerbazioak sortutako atrofia.

10.2.– Miopatiak: inflamatorioak eta metabolikoak.

10.3.– Distrofia muskularrak. Sortzetiko miopatiak.

10.4.– Muskuluko tumore onberak eta gaiztoak.

11.– Patologia osteoartikularra:

11.1.– Osteogenesiaren eta hezur-birmoldaketaren nahasmenduak. Osteomielitis akutua eta kronikoa, hezurretako tuberkulosia. Hidatidosia. Nekrosi abaskularra. Lehen mailako hiperparatiroidismoa. Errakitismoa. Osteoporosia. Giltzurrun-osteodistrofia. Osteomalazia. Bigarren mailako hiperparatiroidismoa. Amiloidosia. Hezurretako Paget-en gaixotasuna.

11.2.– Giltzaduretako endekapenezko patologia, inflamatorioa; artritis erreumatoidea, burtsitisa, espondilitis ankilopoietikoa, artritis infekziosoa. Hezueria. Okronosia. Kondrokaltzinosia.

11.3.– Giltzaduretako proliferazioak eta tumore onberak. Hezurretako tumore onberak eta gaiztoak.

11.4.– Giltzaduretako tumore gaiztoak.

12.– Larruazaleko patologia:

12.1.– Larruazalaren histologia funtzionala. Larruazaleko oinarrizko lesioak. Prozesu patologiko epidermikoak. Prozesu patologiko dermikoak. Anpoila-gaixotasunak. Baskulitisa. Toxikodermiak. Kolagenosia. Gordailuko gaixotasunak. Histiozitosia. Panikulitisa. Genodermatosia.

12.2.– Tumore anexial onberak eta gaiztoak. Tumore melaniko onberak eta gaiztoak. Larruazaleko linfomak.

13.– Anatomia patologiko oftalmologikoa eta belarrikoa:

13.1.– Konjuntibaren, kornearen, ubearen eta kristalinoaren anatomia patologikoa. Glaukomaren patologia. Erretinaren, nerbio optikoaren eta orbitaren patologia.

13.2.– Kanpoko, erdiko eta barneko belarriaren anatomia patologikoa.

14.– Garapenaren patologia:

14.1.– Kromosomopatiak. Malformazio-sindromeak. Fetuaren eta jaioberriaren anatomia patologikoa.

14.2.– Plazentako patologia.

15.– Organoen transplantearen patologia orokorra eta berezia: giltzurruneko, bihotzeko, gibeleko, muineko, birikako, hesteko, pankreako eta beste batzuetako transplantea.

16.– Patologia pediatrikoa:

16.1.– Sortzetiko malformazioak.

16.2.– Burmuin-lesioak, jaiotza inguruko asfixiak sortuak.

16.3.– Jaiotza inguruko infekzioak. Arnas distresaren sindromea jaioberrian. Fetu-eritroblastosia. Jaioberriaren gaixotasun hemolitikoa. Haurren kolangiopatia buxatzailea.

16.4.– Metabolismoaren sortzetiko akatsak: fenilzetonuria, galaktosemia, mukobiszidosia.

16.5.– Bularreko haurraren bat-bateko heriotzaren sindromea.

16.6.– Garapen ponderala eta adin gestazionala. Umetoki barneko hazkundearen atzerapena. Organoen heldugabetasuna.

16.7.– Jaioberriaren eta haurraren tumore eta lesio pseudotumoralak.

17.– Zati bigunetako patologia:

17.1.– Tumore adiposoak.

17.2.– Zuntz-ehuneko eta ehun miofibroblastikoko tumoreak eta proliferazio anomaloak. Tumore fibrohistiozitikoak.

17.3.– Muskulu lisoko eta ildaskatuko tumoreak.

17.4.– Tumore perizitikoak. Hezur-muskuluko tumoreak. Tumore baskularrak.

17.5.– GIST onbera eta gaiztoa. Beste tumore misto, konposatu eta jatorri ezezaguneko batzuk.

17.6.– Zati bigunetako lesioen ziztada-xurgapen bidezko zitologia.

18.– Anatomia Patologikoa egungo ospitalean:

18.1.– Prozesuak Anatomia Patologikoan: autopsien, biopsien, pieza kirurgikoen eta zitologien oinarri metodologikoak. Deskribapena, disekzioa, finkatzea, ebakitzea, ohiko tindaketak. Histokimika.

18.2.– Patologia molekularraren aplikazioak: in situ hibridazioa, proteomikako eta genomikako teknika orokorrak.

18.3.– Automatizazioa zitologian. Lagin zitologikoak hartzea. Zitologia likidoa. Ziztada-xurgapenaren kontsulta.

18.4.– Ziztada bidezko autopsia, ekopsia, arriskuko autopsiak.

18.5.– Informazio-fluxua klinikoaren eta patologoaren artean: batzorde kliniko-patologikoak. Zerbitzu arteko eta barneko saioak. Saio orokorrak. Ezagutza hedatzea. Kudeaketa.

18.6.– Oinarrizko ikerkuntza, klinikoa eta esperimentala.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Kumar, V., Abbas, A. K., Aster, J. C., & Perkins, J. A. 2018. Robbins basic pathology. Elsevier.

2.– Rosai, J., Ackerman, L. V., Goldblum, J. R., Lamps, L. W., McKenney, J. K., & Myers, J. L. 2018. Rosai and Ackerman's Surgical Pathology. Elsevier.

3.– M., F. C. D. 2021. Diagnostic histopathology of tumors. Churchill Livingstone.

4.– World Health Organization Classification of Tumours:

4.1.– Central Nervous System Tumours. WHO Classification of Tumours. 5th edition. Volume 6. WHO Classification of Tumours. Editorial Board. 2021.

4.2.– Thoracic Tumours. WHO Classification of Tumours. 5th edition. Volume 5. WHO Classification of Tumours. Editorial Board. 2021.

4.3.– Female Genital Tumours. WHO Classification of Tumours. 5th edition. Volume 4. WHO Classification of Tumours. Editorial Board. 2020.

4.4.– Soft Tissue and Bone Tumours. WHO Classification of Tumours. 5th edition. Volume 3. WHO Classification of Tumours. Editorial Board. 2020.

4.5.– Breast Tumours. WHO Classification of Tumours. 5th edition. Volume 2. WHO Classification of Tumours. Editorial Board. 2019.

4.6.– Digestive System Tumours. WHO Classification of Tumours. 5th edition. Volume 1. WHO Classification of Tumours. Editorial Board. 2019.

4.7.– WHO Classification of Skin Tumours. WHO Classification of Tumours. 4th edition. Volume 11. Edited by Elder DE, Massi D, Scolyer RA, Willemze R. 2018.

4.8.– WHO Classification of Tumours of the Eye. WHO Classification of Tumours. 4th edition. Volume 12. Edited by Grossniklaus HE, Eberhart CG, Kivelä TT. 2018.

4.9.– WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs. WHO Classification of Tumours. 4th edition. Volume 10. Edited by Lloyd RV, Osamura RY, Klöppel G, Rosai J. 2017.

4.10.– WHO Classification of Head and Neck Tumours. WHO Classification of Tumours. 4th edition. Volume 9. Edited by El-Naggar AK, Chan JKC, Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ. 2017.

4.11.– WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. WHO Classification of Tumours. Revised 4th edition. Volume 2. Edited by Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J. 2017.

4.12.– WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs. WHO Classification of Tumours. 4th edition. Volume 8. Edited by Moch H, Humphrey PA, Ulbright TM, Reuter VE. 2016.

4.13.– WHO Classification of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart. WHO Classification of Tumours. 4th edition. Volume 7. Edited by Travis WD, Brambilla E, Burke AP, Marx A, Nicholson AG.

4.14.– WHO Classification of Skin Tumours. WHO Classification of Tumours. 4th edition. Volume 11. Edited by Elder DE, Massi D, Scolyer RA, Willemze R.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Osasun-lanbideen araudia.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitatea.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutua.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioa.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoa.

6.– Osakidetzako paziente eta erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak.

7.– Pazientearen autonomia eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– Datu Pertsonalak Babesa eta Eskubide Digitalak Bermatzea.

10.– Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna.

11.– Marko Estrategikoa.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia.

15.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko III. Plana.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun-arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa, martxoaren 3ko 1/2022 Legearen bigarren aldaketa barne.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/osasun_plana_2013_2020.pdf

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_trbg_planes_programas/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana-2022-2028.pdf


Azterketa dokumentala