Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

199. zk., 2022ko urriaren 18a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

UNIBASQ-EUSKAL UNIBERTSITATE SISTEMAREN KALITATEA EBALUATU ETA EGIAZTATZEKO AGENTZIA
4474

ERABAKIA, 2022ko urriaren 3koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Gobernu Kontseiluarena, zeinaren bidez onartu eta argitara ematen baita honako figura hauetarako egiaztapena lortu nahi duten irakasle eta ikertzaileak ebaluatzeko ohiko deialdia: doktore-tituludun ikertzailea, irakasle atxikia, irakasle agregatua, irakasle osoa, ikerketa irakaslea eta unibertsitate pribatuko irakasle doktorea.

Azaroaren 13ko 192/2007 Dekretuaren 2. artikuluan ezarritakoa betez (dekretu horren bidez, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile kontratatuek eta unibertsitate pribatuetako irakasle doktoreek Unibasq-en ebaluazioa eta egiaztapena lortzeko prozedura arautzen da; dekretu hori aldatu da, 350/2010 Dekretuaren bidez), eta deialdia irekitzean indarrean dagoen protokoloan ezarritakoari jarraikiz, Agentziaren Gobernu Kontseiluak hau

ERABAKITZEN DU:

Onartzea eta argitara ematea honako figura hauetakoren bat egiaztatu nahi duten irakasleen irakaskuntza-jarduera eta/edo ikerketa-jarduera ebaluatzeko deialdia: doktore-tituludun ikertzailea, irakasle atxikia, irakasle agregatua, irakasle osoa, ikerketa irakaslea eta unibertsitate pribatuko irakasle doktorea. Horretarako, aintzat hartuko dira honako oinarri hauek:

OINARRIAK

Lehenengoa.– Xedea.

1.– Deialdi honen xedea da irakasleen irakaskuntza-jarduera eta/edo ikerketa-jarduera ebaluatzea, zehazki figura hauetakoren baten araberako kontratua lortu nahi duten irakasleena: Euskal Herriko Unibertsitateko doktore-tituludun ikertzailea, irakasle atxikia, irakasle agregatua, irakasle osoa eta ikerketa irakaslea, eta unibertsitate pribatuko irakasle doktorea.

Bigarrena.– Figura bakoitzerako eskabidea aurkezteko baldintzak.

a) Irakasle osoaren modalitatean: agregatu figuraren egiaztapena edo parekoa edukitzea.

b) Irakasle agregatuaren modalitatean: doktore-titulua edukitzea eta, gutxienez, irakasle eta ikerlari gisa hiru urtez jardun izana, doktore egin eta gero, ahal dela.

c) Irakasle atxikiaren modalitatean: doktore-titulua izatea.

d) Unibertsitate pribatuko irakasle doktorearen modalitatean: doktore-titulua izatea.

e) Doktore-tituludun ikertzailearen modalitatean: doktore-titulua edukitzea, eta irakasle edota ikertzaile gisa hiru urteko jarduna egiaztatzea.

f) Ikerketa-irakasleen modalitatean: aurretik doktore tituludun ikertzaile edo irakasle agregatu figuraren egiaztapena edo parekoa edukitzea.

Deialdian parte hartzeko epea amaitu baino lehen bete behar dira baldintza horiek, eta, hori egiaztatzen duten ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.

Hirugarrena.– Ebaluaziorako eskabidea aurkezteko epea.

Eskabideak aurkezteko epea 2023ko otsailaren 1etik 2023ko martxoaren 1era artekoa izango da honako figura hauetarako: doktore-tituludun ikertzailea, irakasle atxikia, agregatua, osoa, ikerketa irakaslea eta unibertsitate pribatuko irakasle doktorea. Hala dago ezarrita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 30. artikuluan.

Laugarrena.– Ebaluazioaren eskabidea betetzea.

1.– Interesdunak telematikoki egin behar du eskaera, Agentziaren webgunean (www.unibasq.eus) horretarako argitaratutako aplikazio informatikoa erabilita, betiere ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 27.6 artikuluarekin bat etorriz (ekainaren 23ko BOE), eta azaroaren 13ko 192/2007 Dekretuaren 3.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz (dekretu hori abenduaren 28ko 350/2010 Dekretuaren bidez aldatu da).

2.– Eskabidean merezimendu guztiak aipatu behar dira, banan-banan, ez baitira kontuan hartuko deialdi honetako eskabidean aipatzen ez diren merezimenduak; gainera, eskatzailearen curriculum vitae osoa ere aurkeztu beharko da. Halaber, legez eskatutako baldintzak eta interesdunaren historia akademikoa osatzen duten merezimendu guztiak egiaztatzen dituen dokumentazioaren kopia eskaneatua aurkeztu beharko da. Merezimendu horiek deialdian parte hartzeko epea amaitu baino lehen egiaztatu behar dira. Zuzen egiaztatzen ez diren merezimenduak ez dira kontuan hartuko ebaluazioan.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen, 95. bis eta 95 quinquies artikuluei jarraikiz, tasa bat ezarriko da irakasleak ebaluatzeko eskabideak izapidetzeagatik, Agentziaren web orrialdean argitaratutako prozedurari jarraituz (www.unibasq.eus).

4.– Ez da beharrezkoa izango merezimenduak egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztea, baldin eta lehendik Unibasq Agentziaren esku badago dokumentu horien kopia, irakasle eta ikertzaileak ebaluatzeko aurreko deialdietan aurkeztu direlako. Horrelakoetan, nahikoa izango da dagokion espedientearen erreferentzia egitea eskabidean.

5.– Unibasqek uneoro eskubidea izango du eskatzaileei dokumentazioa aurkeztea eskatzeko, baldin eta legez eskatutako baldintzak edo alegatutako merezimenduak betetzen direla egiaztatzeko beharrezkoa bada. Unibasqeko ebaluazio prozesuetan gardentasuna eta sinesgarritasuna sustatzeko, eskatzaileek informazio egiazkoa eta zehatza emateko konpromisoa hartzen dute. Horrela ez bada, erantzukizun administratibo edo penalez gain, Unibasqeko ebaluazio-prozesuetan pertsonek edo erakundeek emandako informazioetan atzemandako irregulartasunen aurrean bete beharreko prozedura onartzen duen 2019ko ekainaren 24ko Unibasqeko Etika eta Eskubideen Batzordearen Erabakian aurreikusitakoa aplikatuko da.

Bosgarrena.– Eskaera formalizatzea.

1.– Eskabidea behar bezala beteta aurkezteaz gain, interesdunek eskabidea formalizatu beharko dute, Unibasqi honako agiri hauek bidalita, deialdian ezarritako epearen barruan:

a) Egoitza elektronikoan behin prozesua bete eta gero sortzen den laburpen dokumentua.

2.– Aurreko puntuan aipatutako dokumentuak Unibasq-era bidaltzeko, bide hau baino ezingo da erabili:

Baliabide elektroniko bidez: Erregistro telematikoa www.euskadi.net helbide elektronikoan egingo da, bide elektronikoz, honako xedapen hauetan ezarritakoarekin bat etorriz: otsailaren 21eko 21/2012 Dekretua, Administrazio Elektronikoari buruzkoa, eta 2006ko otsailaren 9ko Ebazpena, Informatika eta Telekomunikazioen zuzendariarena, E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –Platea– ezartzen duen dokumentua onartzeko dena. Izapidetzeko argibideak eskuragarri daude, aplikazio informatikoan (https://app.unibasq.eus).

Eskaeraren osteko izapideak helbide honetan egingo dira, bide elektronikoz: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/y22-izapide2/eu/

Eskatzaileek, bide hau erabil ahal izateko, sinadura elektronikoko ziurtagiri aitortu bat eduki beharko dute.

Seigarrena.– Eskabidearen edukia.

Eskabidean, datu-pertsonalez gain, ebaluazioa edo txostena egiteko eskaera zer kontratu motari dagokion eta zer ezagutza-arlori dagokion adierazi beharko da. Deialdi berean, kontratazio mota berdinean, gehienez, bi ezagutza-arlotan eskatu ahal izango da txostena.

Zazpigarrena.– Ebaluazio-irizpideak.

Ebaluazio Batzordeek, beren lana betetzeko, aintzat hartuko dituzte Unibasq Agentziak kontratu-figura bakoitzerako onartutako ebaluazio-irizpide eta –prozedurak, Unibasqek Irakasleak eta ikertzaileak ebaluatu eta egiaztatzeko irizpideak onartzen dituen 2011ko azaroaren 8ko 228/2011 Dekretuan ezarritakoak–. Irizpide eta prozedura horien garapena Unibasqeko Aholku Batzordeak irakasleak eta ikertzaileak ebaluatu eta egiaztatzeko onartutako eta deialdiaren hasieran indarrean dagoen protokoloaren bidez egin da.

Zortzigarrena.– Ebazpena.

1.– Unibasqeko zuzendariak, emaitzak jakinarazteko, ebazpen bat jarriko du https://www.euskadi.eus iragarki-taula elektronikoan. Ebazpen hori iragarki-taula elektronikoan argitaratzen den data hartuko da ebazpenaren jakinarazpena komunikatzeko data formaltzat, xede guztietarako. Nolanahi ere, ondorengo egunetan ebazpen indibidualizatua bidaliko zaie eskatzaileei Egoitza Elektronikoaren bidez.

Ebazpen horren aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, nahi izanez gero, Unibasqen aurrean, hilabeteko epean, edota, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Administrazioarekiko Auzien Epaitegi eskudunetan, bi hilabeteko epean (bi kasuetan, ebazpen kolektiboa iragarki-taula elektronikoan jakinarazten denetik aurrera kontatzen hasita).

2.– Ebazpenetan, adierazi beharko da ebaluazioa zer kontratu-irudirako egin den, ebaluazioa positiboa edo negatiboa izan den eta txostena aldekoa edo kontrakoa izan den. Halaber, ebazpena kontrakoa izan bada, dagokion batzordeak egindako ebaluazioaren edo txostenaren laburpena eskaera bete den aplikazio informatikoan egongo da eskuragarri (https://app.unibasq.eus).

3.– Eskatzaileek ebaluazio positiboa lor dezakete kontratu-figura jakin baterako, betiere ezinbesteko baldintza hauek betetzen badituzte:

– Irakasle osoa: gutxienez, 80 puntu lortzea; horietatik, gutxienez 50 puntu, Ikerketa Jarduera eta Ezagutzaren Transferentzia atalean, eta gutxienez 25 puntu, Irakaskuntza Jarduera eta Lan Esperientzia atalean.

Ikerkuntza-jarduerako hiru aldirekin pareka daitezkeen merezimenduak egiaztatzea; aldi horiek Irakasleen ordainsariei buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuan egindako zehaztapenen arabera nahiz horri egindako aldaketen arabera aitortuko dira. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa, aldeko egiaztapena lortzeko.

Gutxienez, bi doktoretza-tesi zuzendu izana, edo, gutxienez, bi ikerketa-proiekturen ikertzaile nagusi izatea, edo, sei hilabetez, atzerriko unibertsitate batean doktoratu ondoko egonaldia egina izatea. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa, aldeko egiaztapena lortzeko.

– Irakasle agregatua: gutxienez, 65 puntu lortzea; horietatik, gutxienez 35 puntu, Ikerketa Jarduera eta Ezagutzaren Transferentzia atalean, eta gutxienez 10 puntu, Irakaskuntza Jarduera eta Lan Esperientzia atalean.

Ikerkuntza-jarduerako aldi batekin pareka daitezkeen merezimenduak egiaztatzea; aldi hori Irakasleen ordainsariei buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuan egindako zehaztapenen arabera nahiz horri egindako aldaketen arabera aitortuko da. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa, aldeko egiaztapena lortzeko.

– Irakasle atxikia: Gutxienez, 55 puntu lortzea; horietatik, gutxienez 25 puntu, Ikerketa Jarduera eta Ezagutzaren Transferentzia atalean.

Argitalpenei dagokienez, eskatzaileak egiaztatu beharko du bere ezagutza-arloarekin lotutako kalitate handiko (JCR edo baliokidea) bi lan argitaratu izana, gutxienez. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa, aldeko egiaztapena lortzeko.

– Ikerketa-irakaslea: Gutxienez, 90 puntu lortzea, eta, horrez gain, Ikerketa Jarduera eta Ezagutzaren Transferentzia atalean, 75 puntu eskuratzea.

Ikerkuntza-jarduerako hiru aldirekin pareka daitezkeen merezimenduak egiaztatzea; aldi horiek irakasleen ordainsariei buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuan egindako zehaztapenen arabera nahiz horri egindako aldaketen arabera aitortuko dira. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa aldeko egiaztapena lortzeko.

Gutxienez, hiru doktoretza-tesi zuzenduta izatea; gutxienez, hiru ikerkuntza-proiekturen ikertzaile nagusi izatea; urtebetez, atzerriko unibertsitate batean doktoratu ondoko egonaldia egina izatea; edo kanpo-kontratuak lortzeko itzelezko gaitasuna duela egiaztatzea. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa aldeko egiaztapena lortzeko.

– Doktore-tituludun ikertzaileak: gutxienez, 85 puntu lortzea; horietatik, gutxienez 70 puntu, Ikerketa Jarduera eta Ezagutzaren Transferentzia atalean.

Ikerkuntza-jarduerako bi aldirekin pareka daitezkeen merezimenduak egiaztatzea; aldi horiek Irakasleen ordainsariei buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuan egindako zehaztapenen arabera nahiz horri egindako aldaketen arabera aitortuko dira. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa, aldeko egiaztapena lortzeko.

– Unibertsitate pribatuko irakasle doktorea: gutxienez, 60 puntu lortzea; horietatik, gutxienez 25 puntu, Ikerketa Jarduera eta Ezagutzaren Transferentzia atalean, eta gutxienez 20 puntu, Irakaskuntza Jarduera eta Lan Esperientzia atalean.

4.– Ebaluazioaren ebazpenak deialdi honetan eskabideak aurkezteko ezarritako epea amaitu eta hurrengo sei hilabeteen barruan jakinarazi beharko zaizkie interesdunei, alde batera utzi gabe Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22 eta 23 artikuluetan xedatutakoa.

5.– Aurreko puntuan adierazitako epearen barruan ebazpenik izan ezean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24 artikuluan aurreikusitako ondorioak sortuko dira.

6.– Ebaluazio negatiboa jaso duen interesdunak ezin izango du beste ebaluazio-eskaera bat aurkeztu dagokion ebazpena jakinarazi eta sei hilabete igaro arte, abenduaren 28ko 350/2010 Dekretuaren bidez aldatutako azaroaren 13ko 192/2007 Dekretuaren 8.2 artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz. Dekretu horren bidez, Unibasqen ebaluazioa eta egiaztapena lortzeko prozedura arautzen da.

Bederatzigarrena.– Dokumentu-erregimena eta datu pertsonalen inguruko eskubideak.

1.– Datuak babesteko dagoen araudiaren arabera (kontuan hartuko da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa (RGPD), baita 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan jasotakoa ere), interesdun pertsonak emandako datuak fitxategi pertsonal automatizatu batean sartuta gera daitezke. Datu hauen titularra Unibasq izango da eta Agentziak egindako deialdi prozesuak garatzeko erabiliko ditu, betiere interesdun pertsonek bertan parte hartzen badute.

2.– Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Irakaslegoaren ebaluazio programak.

Arduraduna: Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia.

Helburua: Irakasleek irakaskuntzan, ikerkuntzan, ezagutza zabalkuntzan eta kudeaketan dituzten merezimenduak ebaluatzea, dagokion programa zehatzaren arabera.

Legitimazioa:

Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Hartzaileak:

Dagokionean UPV/EHU, Mondragon Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila.

Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:

www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/034900-capa2-eu.shtml

Araudia:

Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf).

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf).

Hamargarrena.– Errekurtsoak.

Deialdi hau eta haren oinarriak behin betikoak dira administrazio-bidean, eta, haien aurka, interesdunek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango diete Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioarekiko auzien jurisdikzio-organoei, bi hilabeteko epean, deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hala ezarrita baitago Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 114. artikuluan eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 14. eta 46. artikuluetan. Halaber, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote Agentziari, hilabeteko epean, adierazitako 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluei jarraikiz.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 3a.

Unibasq-eko Gobernu Kontseiluko burua,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.


Azterketa dokumentala