Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

125. zk., 2022ko ekainaren 29a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
2963

AGINDUA, 2022ko ekainaren 22koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bitartez lehia-prozedurarako deialdia egiten baita hautaketa-prozesu honetarako: nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko arlo zientifiko-teknologikoan eta enpresa-arloan ikertzaileak eta teknologoak prestatzeko laguntzen 2022ko deialdiko onuradunen destino-zentro izango diren erakunde laguntzaileen hautaketa.

Martxoaren 23ko 115/2021 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko arlo zientifiko-teknologikoan eta enpresa-arloan ikertzaileak eta teknologoak prestatzeko laguntzak arautzen dira (Ikertalent programa).

Laguntza horien helburua ikertzaileen eta teknologoen prestakuntza sustatzea da. Horretarako, aipatutako ikertzaile eta teknologoak Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko alor zientifiko-teknologikoetan, merkatuetan, marketinean eta enpresa-antolakuntzan garatuko diren I+G+b proiektuetan sartuko dira, eta bertan hartuko dute parte.

Prestakuntza-jarduerei dagozkien I+G+b proiektuak atxikipen-zentroetan egingo dira, eta zentro horiek zuzenbide publikoaren zein zuzenbide pribatuaren mende egon daitezke.

Laguntzak arautzen dituen Dekretuaren 5. artikuluak dioenez, atxikipen-zentroek, erakunde laguntzaileak diren aldetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren VI. tituluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legean ezarritakoaren mende egongo dira.

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 8. artikuluan ezarritakoa betetzeko, zuzenbide pribatuaren mendeko erakunde laguntzaileei dagokienez, agindu honen bidez hasiera ematen zaio lehia-prozedurari, erakunde horiek publikotasunaren, lehiaren, berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioen araberako prozedura baten bidez hautatzeko.

Hori dela-eta, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Xedea eta helburua.

1.– Agindu honen xedea da lehia-prozedurarako deialdia egitea zuzenbide pribatuaren mendeko erakunde laguntzaileak hautatzeko, onuradunen destino-zentro izan daitezen nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko arlo zientifiko-teknologikoan eta enpresa-arloan ikertzaileak eta teknologoak prestatzeko laguntzen 2021eko deialdian, hala araututa baitago martxoaren 23ko 115/2022 Dekretuan (Ikertalent programa).

Prozedura honen bidez, zuzenbide pribatuaren mendeko erakundeak hautatuko dira, destino-zentro izan daitezen ikertzaileei zuzendutako bederatzi (9) prestakuntza-laguntzarako eta teknologoei zuzendutako hamar (10) prestakuntza-laguntzarako.

Bigarrena.– Lankidetzaren baldintzak.

1.– Aukeratutako erakundeek laguntza emango dute Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko ikerketa-sistemarako giza baliabideen prestakuntza espezializatuan, martxoaren 23ko 115/2021 Dekretuan jasotako laguntzen destino-zentro gisa. Hain zuzen ere, Dekretu horren bidez, nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko arlo zientifiko-teknologikoan eta enpresa-arloan ikertzaileak eta teknologoak prestatzeko laguntzak arautzen dira (Ikertalent programa).

2.– Prestakuntzan dauden ikertzaileei zuzendutako laguntzen kasuan, erakunde eskatzaileek, erakunde laguntzaile gisa jarduteko (dekretuan atxikipen-zentro deitzen dira), ikerketa-proiektu bat edo batzuk eskainiko dituzte, doktorego-tesiak egiteko EAEko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko arloetan; hain zuzen ere, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzak estrategikotzat jotzen dituen arloetan.

3.– Prestakuntzan dauden teknologoei zuzendutako laguntzen kasuan, erakunde eskatzaileek, erakunde laguntzaile gisa jarduteko (dekretuan atxikipen-zentro deitzen dira), ikerketa-proiektu bat edo batzuk eskainiko dituzte, prestakuntza tekniko espezializatua ematen laguntzeko EAEko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko arloarekin lotutako jarduera zientifiko-teknologikoetan; hain zuzen ere, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzak estrategikotzat jotzen dituen arloei dagokienez.

4.– Ez dago ordain ekonomikorik hautatutako erakundeentzat.

5.– Administrazio honen eta doktoratu aurreko ikertzaileen prestakuntzarako laguntzen onuradunen destino-zentro gisa jarduten duen erakundearen arteko lankidetza gauzatzeko, lau urteko iraupeneko hitzarmena egingo da (hori da doktoratu aurreko kontratuaren iraupen-epea). Hitzarmen hori luzatu ahal izango da, kontratua desgaitasuna duen pertsona batekin hitzartzen denean edo martxoaren 23ko 115/2021 Dekretuaren 8.6 eta 22. artikuluetan aurreikusitako kasuetan.

Administrazio honen eta teknologoen prestakuntzarako laguntzen onuradunen destino-zentro gisa jarduten duen erakundearen arteko lankidetza gauzatzeko, bi urteko iraupeneko hitzarmena egingo da (hori da teknologoak prestatzeko laguntzaren iraupen-epea). Hitzarmen hori luzatu ahal izango da, martxoaren 23ko 115/2021 Dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitako kasuan.

Erakunde bat bi laguntza-lerroetan (ikertzaileei zuzendutako prestakuntza-laguntzak eta teknologoei zuzendutako prestakuntza-laguntzak) aukeratzen bada destino-zentro gisa lankidetzan aritzeko, bi laguntza-lerroak bilduko dituen lankidetza-hitzarmen bakarra sinatuko da.

Hirugarrena.– Prozeduran parte hartzeko baldintzak.

1.– Zuzenbide pribatuko erakunde hauek parte hartu ahal izango dute erakunde laguntzaile gisa:

a) Ikertzaileak prestatzeko laguntzen kasuan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko teknologia- edo ikerketa-zentroek eta unibertsitateek (aipatutako sarea Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren bidez arautzen da).

b) Teknologoak prestatzeko laguntzen kasuan, honako hauek:

1.– Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko teknologia- edo ikerketa-zentroek eta unibertsitateek.

2.– Nekazaritza, elikadura edo arrantzaren sektorean diharduten eta Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden enpresek edo elkarteek, betiere, arestian adierazitako arloetan prozesu berritzaile bati ekin nahi badiote, lehendik hasita zegoen ildo berritzaile bat indartu nahi badute edo jarduera berritzaile berrien sorkuntza bultzatu nahi badute.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektorean aplikatu beharreko teknologiak diseinatzeko eta garatzeko helburua duten enpresek.

2.– Ezingo dute erakunde laguntzaile izaera izan honako hauetan jasotako egoeretako batean edo gehiagotan dauden erakundeek: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikulua; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikulua.

3.– Erakunde eskatzaileen ikerketa-proiektuen proposamenek lotura izan beharko dute Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektorerako estrategikotzat eta lehentasunezkotzat jotzen dituen arlo hauetakoren batekin:

– Nekazaritza eta akuikultura ekologikoa.

– Proteina-iturri berria.

– Bioekonomia.

– Digitalizazioa eta teknologia berriak.

– Basoen kudeaketa.

– Arrantza-kudeaketa eta itsas ekosistemak.

– Nutrizioa, elikadura osasungarria, jasangarria.

– Animalien osasuna.

– Ingurumen-jasangarritasuna.

– Ekoizpen-sistema jasangarriak eta osasungarriak.

Laugarrena.– Eskabideak, aurkezteko epea eta aurkeztu beharreko agiriak.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoa honako hau da:

https://www.euskadi.eus/sede

https://www.euskadi.eus/egoitza

Egoitzaren eduki zehatza, administrazio-prozeduraren informazio-fitxa –hor daude jasota tramitaziorako jarraibideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta ereduak, eta horren bidez sar daiteke eskabide-formulariora– helbide honetan eskuratu daiteke: https:/www.euskadi.eus/zerbitzuak/1029108

Erakunde eskatzaile bakoitzak ikerketa-proiektuetarako 10 proposamen aurkeztu ahal izango ditu gehienez, laguntzen bi modalitateetan.

Helbide horretan eskuratu ahal izango da eskabide-orria, bai eta eskabideak modu telematikoan aurkezten laguntzeko informazioa ere.

Agindu honi erantsi zaio eskabide-inprimakiaren edukia.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak honako helbide honetan eskuratu daitezke: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Ebazpenak elektronikoki jakinaraziko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez:

https://www.euskadi.eus/micarpeta

https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza, ordezkarien Erregistro elektronikoaren bitartez: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

Eskabidea norberak aukeratutako hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da. Gainera, eskaeratik eratorritako jardunetan eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean ezarritakoaren arabera.

2.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira eskabidearekin batera:

a) Merkataritzako Erregistroan inskribatu izanaren ziurtagiria, eskatzailea Kapital Sozietateei buruzko Legeak araututako pertsona juridiko bat bada; beste legedi bati atxikitako pertsona juridiko bat bada, berariazko legeria erregulatzailearen arabera erakunde eskatzailearen nortasun juridikoa egiaztatzen duen agiria.

b) Merkataritza Erregistroan gordailatutako azken ekitaldiko urteko kontuak, edo kontu ikuskatuak, halakorik edukiz gero edo horretara behartuta egonez gero.

c) Erakundearen egitura organikoa, plantillaren dimentsionamendua (sexuaren eta kategoriaren arabera banatuta) eta ikerketa-arloaren berariazko dimentsionamendua zehazten duen dokumentazioa.

d) Memoria bat, honakoak bilduko dituena: proiektuaren helburu orokorra, helburu espezifikoak, betearazpen-faseak, proiektuaren iraupena, lortu nahi diren helburuak, proiektuari esleitutako aurrekontua eta finantzaketa-iturriak.

e) Ikerketa-arloko edo -taldeko ikertzaile arduradunaren eta arlo edo talde hori osatzen duten pertsonen curriculum vitaeak.

f) Kudeaketaren arloko kalitate-ziurtagiriak, berdintasunaren aldeko aitorpenak eta euskararen hizkuntza-kudeaketaren kalitate-ziurtagiriak, halakorik izanez gero.

g) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, alderdi hauek egiazkoak direla adierazteko:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta haren menpeko erakundeek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan, itzultze- edo zehapen-prozeduretako kantitate zehatzen ordainketari dagokionez egunean dagoela. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da, baldin eta zorrak geroratuta eta zatituta badaude, eta, gainera, zor, interes eta gastu guztiak estaliko dituen bermea eratu bada.

– Enpresa eskatzailea ez dagoela zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, eta hartarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ere ez dagoela, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, Euskadiko Ogasun Orokorraren Antolamendurako Printzipioen Legearen Testu Bategina onesten duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuko 50.5 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

– Ez duela konkurtso-deklaraziorik eskatu; ez dagoela inolako prozeduratan kaudimengabetzat jota; ez dagoela konkurtsoan deklaratuta, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek; ez dagoela esku-hartze judizialaren eraginpean edo desgaitua, Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

– Ez duela administrazioarekin egindako kontraturen baten suntsiarazpen irmorik eragin, suntsiarazpen-arrazoi horren errudun deklaratu dutelarik.

– Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen ordezkaritza legala dutenak ez daudela Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean zehaztutako egoeretan edo ez direla Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautetsiak, horietan zehaztutako baldintzetan.

– Egoitza fiskala ez duela araudiaren arabera zerga-paradisu gisa sailkatutako lurralde edo herrialderen batean.

4.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 2. paragrafoan xedatutakoarekin bat, eskabidea aurkeztuz gero, eskatzaileak baimena ematen du eskumena duen zuzendaritzak zuzenean eskura ditzan haren zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete direla egiaztatzen duten agiriak, salbu eta eskatzaileak aurka egiten badu; kasu horretan, dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu.

Erregistro autonomiko batean inskribatutako elkarteen eta fundazioen kasuan, formularioak, ondorio berberetarako, horien pertsonifikazio juridikoari buruzko datuen kontsultari aurka egiteko aukera jasoko du.

5.– Dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren esku dauden indarreko dokumentuak ez dira nahitaez aurkeztu beharko. Kasu horretan, eskaeran bertan adierazi beharko da agiriok zein datatan eta zein organo edo bulegotan aurkeztu ziren.

Bosgarrena.– Eskabideen kudeaketa eta ebaluazioa.

1.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza da eskabideak kudeatzeko eta tramitatzeko ardura duen organoa.

2.– Eskabidea eta beharrezko gainerako agiriak aztertu, eta ikusiko balitz akatsen bat dagoela edo ez daudela osorik beteta, erakunde eskatzaileari baliabide elektronikoen bidez eskatuko zaio hamar eguneko epean hutsa zuzentzeko edo nahitaezkoak diren dokumentuak aurkezteko; eta adieraziko zaio, hala egin ezean, eskaera bertan behera utziko zaiola, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 23.5 artikuluak xedatzen duenaren arabera.

3.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen duen agiri edota informazio osagarri oro eska diezaioke eskatzaileari, aurkeztutako eskabidea modu egokian ulertu eta ebaluatzeko.

4.– Lehia-prozedura erabiliko da erakunde laguntzaileak hautatzeko orduan, betiere publikotasunaren, gardentasunaren, objektibotasunaren, berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioei jarraituz, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 16.5 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

5.– Eskabideak ebaluatu eta baloratzeko, hautaketa-batzorde bat eratuko da: Marisa Fraile Correa (Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako ikerketa-programen arduraduna) izango da batzordeburua, eta Iker Guzmán Muñoz (Kalitate eta Iruzur Zerbitzuaren arduraduna), berriz, ordezkoa. Hauek izango dira batzordekideak: Fernando Sáenz de Buruaga Castillo, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako teknikaria (ordezkoa: Josune Jaio Garro, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako teknikaria) eta Idoia Sasigain Sáenz de Buruaga, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako teknikaria, idazkari-lanak egingo dituena (ordezkoa: M.ª Carmen González Hernández, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako teknikaria).

Hautaketa Batzordeak gai zehatz bakoitzean aditua den jendearen lankidetza izan dezake, uste badu hori beharrezkoa dela bere eginkizunak gauzatzeko.

6.– Aurkeztutako eskabideak gainbegiratzeko lan materiala Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako teknikariek egingo dute.

7.– Hautaketa Batzordeak, ezarritako balorazio-irizpideak aplikatuta eta egokitzat jotzen dituen ekintza guztiak ofizioz egin ondoren, onartutako eskaerei buruzko ebazpen-proposamena idatziko du, eta Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari helaraziko dio.

Seigarrena.– Eskabideak baloratzeko irizpideak.

Hauek izango dira eskabideak baloratzeko irizpideak:

1.– Erakunde eskatzaileari buruzko irizpideak (gehienez, 40 puntu):

a) Kaudimen ekonomikoa (gehienez, 10 puntu): erakundeak bere betebehar ekonomikoei aurre egiteko duen gaitasuna. 10 puntu emango zaizkio berme-ratio deiturikoaren kalkuluan 1,5eko emaitza edo hortik gorakoa lortzen duenari.

Berme-ratioa = aktiboa / pasibo galdagarria

b) Gaitasun teknikoa (gehienez, 20 puntu): erakundeak duen gaitasuna, bere helburu estrategikoak betetzeko behar dituen ezagutzak, gaitasunak eta trebetasun espezializatuak mobilizatzeko. Atal honetan, arlo hauek baloratuko dira: ikerketara bideratutako azpiegitura teknologikoak; ikerketara bideratutako giza baliabideen dimentsionamendua eta gaikuntza; eta erakundearen antolamendu- eta kudeaketa-egitura.

c) Kudeaketaren arloko kalitate-ziurtagiriak, berdintasunaren aldeko aitorpenak, eta euskararen hizkuntza-kudeaketaren kalitate-ziurtagiriak (gehienez, 10 puntu): ISO, Euskaliten Kudeaketa Aurreratua, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundearen (Emakunde) aitorpena, Bikain – Euskararen Kalitate Ziurtagiria, edo izen handiko beste batzuk.

2.– Proiektuari buruzko irizpideak (gehienez, 60 puntu):

a) Proiektuaren irismen teknologikoa (gehienez, 15 puntu): proiektuaren egokitasuna, beharra eta ekarpen zientifiko-teknikoa, egungo artearen egoerari dagokionez.

b) Proposamenaren egokitasuna (gehienez, 15 puntu): proposamena zenbateraino egokitzen zaien Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak estrategikotzat eta lehentasunezkotzat hartzen dituen arloei, hirugarren oinarriaren 3. apartatuan deskribatutakoaren arabera.

c) Espero diren emaitzen eragina (gehienez, 10 puntu): produktu, zerbitzu, prozesu edo patente berriak sortzeko itxaropena.

d) Aurkeztutako memoriaren kalitatea (gehienez, 5 puntu): Atal honetan honako hauek baloratuko dira:

– Metodologia: proiektuaren deskribapen eta egituraketa egokia; argitasuna proiektuaren lehentasunetan eta helburu orokor eta espezifikoen definizioan; planteatutako kudeaketa-eskemaren egokitasuna; plangintza egokia (zereginen egitura, mugarriak eta entregatzekoak).

– Aurrekontua: helburuekiko egokitzapena eta justifikazioa, argitasuna aurrekontuaren egituran eta banakapenean.

e) Ikerketa-taldea osatzen duten pertsonak (gehienez, 15 puntu):

– Taldearen tamaina, kideen aurreikusitako dedikazioari dagokionez.

– Kideen gaitasun zientifiko-teknikoaren araberako kualifikazioa.

– Emakumeen eta gizonen presentzia orekatua.

– Emakumea, ikerketa-taldearen arduradun gisa.

Zazpigarrena.– Ebazpena.

1.– Ebaluazio-prozesuaren emaitza gisa, eta ebazpen-proposamena ikusita, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak lehia-prozedurari buruzko ebazpena emango du.

2.– Prozedura ebazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, deialdiaren agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igaro, eta ebazpena ez bada jakinarazi, eskabidea ezetsita geratu dela ulertu ahal izango da, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Testu Bateginaren 51.9 artikuluan ezarritakoaren arabera.

3.– Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariaren ebazpenak ez dio administrazio-bideari amaiera ematen. Ebazpen horren aurka, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio organo horri edo Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, eta hark ebatziko du. Errekurtsoa aurkezteko hilabete bateko epea egongo da, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo, edozein unetan administrazio-isiltasunaren ondorioak gertatu eta hurrengo egunetik aurrera, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat.

4.– Lehian dauden erakunde laguntzaileak hautatzeko prozeduraren ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, jakinarazpen-ondorioetarako, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluaren 1. paragrafoaren b) apartatuan xedatutakoarekin bat etorriz.

Hala eta guztiz ere, interesdun bakoitzari ebazpen osoa jakinaraziko zaio.

5.– Ebazpena jakinarazi ondoren, dagokion lankidetza-hitzarmena sinatuko da hautatutako erakundeekin.

Zortzigarrena.– Erakunde laguntzailearen betebeharrak.

Hautatutako erakundeek martxoaren 23ko 115/2021 Dekretuan ezarritako betebeharrak berenganatu beharko dituzte. Honako hauek dira:

a) Laguntza emateko hasierako egoerari uko egiten bazaio edo egoera hori eten edo aldatzen bada, edo bateraezintasuna eragiten duen edozein jazoera gertatuz gero, zuzendaritza eskudunari jakinaraztea. Laguntzaren xedea normaltasunez betetzea eragoz dezaketen gainerako gorabeheren berri ere eman beharko da.

b) Langile onuradunei behar duten laguntza ematea, eta aukera ematea behar dituzten bitartekoak, tresnak edo ekipoak erabiltzeko, dagokien jarduera behar den moduan garatu dezaten.

c) Programa behar bezala garatzen ari dela zaintzea. Pertsona onuradunari ezin zaio eskatu beste jardueraren bat egiteko, baldin eta jarduera horrek kolokan jarriko badu laguntzak duen helburua ikerketaren, zientziaren, teknologiaren eta prestakuntzaren arloan.

d) Ikertzaileei edo teknologoei aukera ematea ikerketaren gune diren sail, institutu eta erakunde publiko edo pribatuetan integratu daitezen.

e) Zuzendaritza eskudunak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia ematea, laguntzen erabileraren fiskalizazio-funtzioak betetze aldera.

f) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako betebeharrak betetzea.

g) Sinatzen diren hitzarmenetan hitzartutako konpromisoak betetzea.

Era berean, prestakuntza jasotzen ari diren ikertzaileen kasuan, ezarritako lan-harremanaren ondoriozko betebeharrak alde batera utzi gabe:

a) Laguntzaren onuradun den ikertzaileari lan-kontratua egitea, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legeak horren inguruan ezartzen duenari eta martxoaren 1eko 103/2019 Errege Dekretua (doktoratu aurretik prestakuntza jasotzen ari diren ikertzaileen estatutua onartzen duena) garatzen duen araudiari jarraikiz, indarrean dagoen lan-legediaren arabera, eta agindu honetan zehaztutako iraupenarekin, ordainsariekin eta gainerako betekizunekin.

b) Zuzendaritza eskudunari igortzea langile onuradunekin sinatutako kontratuen kopia bana.

c) Zuzendaritza eskudunari justifikatzea jasotako funtsak behar bezala kudeatu direla.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez diezaiokete Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 22a.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

ERANSKINA
ESKABIDEA EGITEKO INPRIMAKIAREN EDUKIA
Eremu generikoak:

– Deialdiaren izena eta kodea.

– Inprimakia jasoko duen kudeaketa-organoaren identifikazioa.

– Identifikazio-agiri mota.

– Zenbakia.

– Erakundearen izena.

– Erakundearen ordezkaria.

– Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko Eragileen Erregistro zenbakia.

– Telefono finkoa.

– Telefono mugikorra.

– Helbide elektronikoa.

– Lurralde historikoa, udalerria, helbidea, posta-kodea.

– Jakinarazpenetarako eta komunikazioetarako bidea.

– Abisuak jasotzeko helbide elektronikoa.

– Abisuak jasotzeko mugikorra.

– Komunikazioetarako hizkuntza.

– Datuak erabiltzeko baimena.

– Datu-babesari buruzko oinarrizko informazioa.

– Eskainitako proiektuen izenburua.

Eremu osagarriak:

– Erantzukizunpeko adierazpen hauek:

• Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta haren menpeko erakundeek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan, itzultze- edo zehapen-prozeduretako kantitate zehatzen ordainketari dagokionez egunean dagoela. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da, baldin eta zorrak geroratuta eta zatituta badaude, eta, gainera, zor, interes eta gastu guztiak estaliko dituen bermea eratu bada.

• Ez dagoela zigor- eta administrazio-arloko dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ere, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barnean hartuta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean ezarritakoarekin bat.

• Ez duela konkurtso-deklaraziorik eskatu; ez dagoela inolako prozeduratan kaudimengabetzat jota; ez dagoela konkurtsoan deklaratuta, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek; ez dagoela esku-hartze judizialaren eraginpean edo desgaitua, Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

• Ez duela administrazioarekin egindako kontraturen baten suntsiarazpen irmorik eragin, suntsiarazpen-arrazoi horren errudun deklaratu dutela.

• Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen ordezkaritza legala dutenak ez daudela Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean zehaztutako egoeretan edo ez direla Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautetsiak, horietan zehaztutako baldintzetan.

• Zerga-egoitza ez duela erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean.

• Administrazio honek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela ofizioz egiaztatzearen eta, hala badagokio, Elkarteen Erregistroan eta Fundazioen Erregistroan inskribatutako pertsonifikazioei buruzko datuak kontsultatzearen aurka egiteko aukera.

• Gizarte Seg. eta Ogasuna.

• Elkarteak eta fundazioak.

Datu-babesari buruzko oinarrizko informazioa:

– Datu pertsonalak izen hau duen tratamendu-jardueran tratatu eta sartuko dira: Elikagaien kalitate eta industriaren arloko laguntzak.

• Arduraduna: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila.

• Xedea: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren laguntzen, beken eta I+Garen jarraipena, kontrola eta kudeaketa.

• Legitimazioa:

* Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

• Hartzaileak:

* Euskal Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

* Nekazaritza eta Arrantzako Estatistika Ofizialen Zerbitzua (SEAS). Erakunde ordaintzailea.

• Eskubideak: Datuak eskuratu, zuzendu eta deuseztatzeko eskubideak dituzu, bai eta informazio gehigarrian adierazten diren beste eskubide batzuk ere.

• Informazio gehigarria: Gure web-orrialdean begira dezakezu datu-babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/001600-capa2-eu.shtml

Araudia:

• Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

• 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf).


Azterketa dokumentala