Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

120. zk., 2022ko ekainaren 22a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

LANTZIEGOKO UDALA
2819

IRAGARKIA, Enplegu publikoan dagoen behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurrien abenduaren 28ko 20/2021 Legearen xedapen gehigarrietan seigarrenari jarraituz iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdiaren bidez beteko diren lanpostuen enplegu publikoaren eskaintza onartzeari buruzkoa.

Ikusi da iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko prozeduran dauden plazen enplegu publikoaren eskaintza onesteko izapidetu den administrazio espedientea, 2022 ko maiatzaren 18ko osoko bilkuran berretsia.

2022ko maiatzaren 12an, Alkatetzak, probidentzia bidez, zerbitzuei agindu zien izapidetu dezatela iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzearen eraginpeko lanpostuen salbuespenezko enplegu publikoaren eskaintza onesteko prozedura, Enplegu Publikoan Behin-behinekotasuna Murrizteko Premiazko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legeak seigarren xedapen gehigarrirekin bat etorriz, eta lanpostu horiek aurrekontu zuzkidura izan dezatela.

2022ko maiatzaren 22an, langileen zerbitzuak (idazkaritza-kontuhartzailetza) jakinarazi du ezen, Enplegu Publikoan Behin-behinekotasuna Murrizteko Premiazko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren xedapen gehigarria oinarri hartuta, Lantziegoko Udalak, salbuespenezko izaeraz eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategineko 61. artikuluko 6. eta 7. apartatuetan ezarritakoaren arabera, zerbitzu askotarako behargin eta irakurketa agentziaren arduradun lanpostuetarako deialdia egin dezakeela, lehiaketa bidez, 2.1 artikuluan ezarritako baldintzak betetzen baitituzte.

2022ko martxoaren 26an, Udal Kontuhartzailetzak jakinarazi du ezen, Enplegu Publikoan Behin-behinekotasuna Murrizteko Presako Neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren xedapen gehigarriak eta zerbitzu tekniko eta juridikoek adierazitakoa oinarri hartuta, bidezkoa dela iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdia egitea lanpostuotarako, egiturazkoak izateko eta 2016ko urtarrilaren 1a baino lehen etenik gabe aldi baterako okupatuta egoteko baldintzak betetzen direlako, zehaztuta prozesu hori behin bakarrik egingo dela, eta, nolanahi ere, arau honetan ezarritako epeak negoziatu ahal izango direla.

Akordioa badago administrazioak adierazi den deialdirako beharrezkoak diren administrazio jardunak egin ditzan.

Enplegu Publikoan Behin-behinekotasuna Murrizteko Presako Neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren xedapen gehigarrian eta Enplegatu Publikoen Estatutuaren testu bategina onetsi zuen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 70. artikuluan (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 91. artikuluarekin eta toki araubidearen kontuan indarrean dauden lege xedapenen testu bategina onetsi zuen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren 128. artikuluarekin loturik) ezarritakoa oinarri hartuz, bidezkoa da iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdiaren barnean dauden lanpostuen enplegu eskaintza publikoa onestea eta argitaratzea, Enplegu Publikoan Behin-behinekotasuna Murrizteko Presako Neurriei buruzko abenduaren 28 ko 20/2021 Legearen seigarren xedapen gehigarriaren arabera.

Horiek horrela, eta Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen Legeak 21.1.g) artikuluan Alkatetzari ematen dizkion eskumenez baliatuz,

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Onestea iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdi honen barnean dauden lanpostuen enplegu publikoaren eskaintza:

(Ikus .PDF)

Bigarrena.– Administrazio zerbitzuei agintzea ebazpen honetan onetsitako enplegu publikoaren eskaintza ediktu bidez argitara dezatela ALHAOn, Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 24. artikulua betez. Enplegu publikoaren eskaintzak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, edo kasuan kasuko lurralde historikokoan, baldin eta foru aldundienak edo toki erakundeenak badira. Azken kasu honetan, eskaintzen laburpena ere argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke alkateari, hilabeteko epean, iragarki hau argitaratu ondorengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluekin bat etorriz; bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke Administrazioarekiko Auzien Gasteizko Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazpena jaso ondorengo egunetik aurrera, Administrazioarekiko auzi jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz. Aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztea erabakitzen bada, ezin izango da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu, harik eta berraztertzeko errekurtsoa berariaz ebatzi edo errekurtso hori isilbidez ezetsi arte. Nolanahi ere, komenigarriago jotzen den beste edozein errekurtso aurkez daiteke.

Lantziego, 2022ko maiatzaren 19a.

Alkatea,

ITZIAR DE ÁLAVA MARTÍNEZ DE ICAYA.


Azterketa dokumentala