Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

98. zk., 2022ko maiatzaren 23a, astelehena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

IRAGARKIAK

Pribatuen iragarkiak

OSATEK A.B.
2216

IRAGARKIA, Osatek-en 2022ko ekitaldirako enplegu publikoaren eskaintza onartzen duen Osatek, SA sozietatearen Administrazio Kontseiluaren erabakiari buruzkoa.

Osatek SAk, Osasun Sailaren helburuekin bat etorriz, bere erronka eta proiektu estrategikoak definitu ditu 2021-2024 aldirako Esparru Estrategikoaren barruan. Esparru horretan, eta Euskal Osasun Sistemari dagokionez, elementu instrumental gisa definitu du Osatekek plantilla egituratua eta egonkorra izateko beharrezko urratsak emateko beharra, langileen lan-baldintzak hobetuz.

Osasun Sailak eta Osatekek enpleguaren kalitatea hobetzeko bere gain hartutako erronka eta proiektu estrategikoei berariazko erantzuna emateko hartutako konpromisoarekin jarraitzeko, bidezkoa da 2022. urterako enplegu-eskaintza publiko baterako deialdia onartzea. Eskaintza publiko hori enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko abenduaren 28ko 20/2021 Legean jasotako premiazko neurriak barne hartzen dituen prozesu orokor baten barruan gauzatuko da.

Lan-eskaintzan, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020ko ekitaldirako aurrekontu orokorrak onartzen dituen abenduaren 27ko 13/2019 Legean onartutako plaza guztiak sartuko dira.

Horrez gain, eta enplegu publikoko behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, tasa gehigarri gisa sartuko dira egiturazko plazak, aurrekontu-zuzkidura dutenak eta gutxienez 2020ko abenduaren 31ren aurreko hiru urteetan aldi baterako eta etenik gabe okupatutakoak.

Lanpostuen lanbide-kategorien araberako banaketa eta deialdien oinarriak Enpresa Batzordearekin negoziatuko dira, eta Administrazio Kontseiluak onartu ondoren, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

Azaldutakoaren arabera, Gerentziako Zuzendaritzak proposatuta, Osateken Estatutu Sozialetako 14.b) artikuluarekin bat etorriz, Osatekeko Administrazio Kontseiluak, 2022ko maiatzaren 5ean egindako bilkuran, honako erabaki hau hartu du:

AKORDIOA

Lehenengoa.– Osatek, SAko 2022. urterako lan-eskaintza publikoaren deialdia onartzea, plantillako langile finko izateko.

2022 lan-eskaintza publikoa osatzen duten lanpostuak, guztira, 106 dira txanda irekian.

Bigarrena.– plantillako langile finko izateko prozesuak, lehenengo paragrafoan aurreikusitakoak, lehiaketa-sistemaren arabera garatuko dira, abenduaren 28ko 20/2021 Legearen Seigarren eta Zortzigarren Xedapen Gehigarrian deskribatutako kasuetan.

Hirugarrena.– plantillako langile finko izateko prozesuak, lehenengo paragrafoan aurreikusitakoak, lehiaketa-oposizio sistemaren arabera garatuko dira, abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2.1 artikuluan deskribatutako kasuetan.

Bi prozesu horien fase guztiak publizitatearen, berdintasunaren, merezimenduaren eta gaitasunaren printzipio orokorren mende egongo dira, eta ahalik eta gardentasun handienarekin garatuko dira.

Laugarrena.– lan-eskaintza publikoaren xede diren kategoriak zehazteko, deialdiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

Bosgarrena.– nolanahi ere, akordio honen hirugarren puntuan deskribatutako ondoriozko eskaintza egonkortzeko prozesuan, deitutako lanpostuen % 7 gorde beharko da % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten pertsonek betetzeko, betiere probak gainditzen badituzte eta adierazitako desgaitasun-maila eta dagozkion zereginak betetzearekin bateragarria dela egiaztatzen badute.

Gutxienez ehuneko zazpi erreserbatuko da eskainitako lanpostuen ehuneko bi gutxienez desgaitasun intelektuala egiaztatzen duten langileek bete ditzaten, eta eskainitako gainerako lanpostuak beste edozein desgaitasun mota egiaztatzen duten pertsonentzat izango dira.

Desgaitasuna duten pertsonentzako kupo honetan deitutako plazak hutsik geratzen badira, txanda irekiari gehituko zaizkio.

Seigarrena.– hautaketa-prozesuak garatzeko jardueren kudeaketa deialdietako oinarri orokorretan eta espezifikoetan ezarritakoaren arabera egingo da.

Zazpigarrena.– Osatek, SAko Gerentziako Zuzendaritzari ematen zaio deialdia egiten den hautaketa-prozesuak kudeatzeko ardura, oinarri orokor eta espezifikoen arabera, eta ahalmena ematen zaio prozesu horiek gauzatzeko behar diren xedapen guztiak emateko, besteak beste, zein lanpostutarako deialdia egingo den, epaimahai kalifikatzaileak zein izango diren, deialdien ebazpena eta destinoen esleipena.

Zortzigarrena.– erabaki honek ondorioak izango ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, bi hilabeteko epean.

Bilbao, 2022ko maiatzaren 5a.

Osatek, SAko Administrazio Kontseiluko lehendakaria,

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.


Azterketa dokumentala