Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

68. zk., 2022ko apirilaren 5a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
1505

890/2022 EBAZPENA, martxoaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen diren estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Immunologoa kategorian (Immunologiako FEMT lanpostu funtzionala), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 25eko 1473/2021 Ebazpenaren bidez, onartu egin dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko 2018 eta 2019an iragarritako hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea.

Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretua, eta indarrean dauden eta aplikagarriak diren gainerako xedapenak, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Oinarri hauen xede diren hautaketa-probetarako deia egitea.

Bigarrena.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea (I. eranskina) Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Immunologoa kategorian (Immunologiako FEMT lanpostu funtzionala).

Hirugarrena.– Ebazpen honen II. eranskinaren bidez eskainitako destinoen zerrenda onartzea.

Laugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean agertzen den merezimenduen baremoa onartzea.

Bosgarrena.– Ebazpen honen IV. eranskinean dagoen gai-zerrenda onartzea.

Seigarrena.– Deialdi honetan parte hartzeko eskaera aurkezteko epea 2022ko maiatzaren 3tik ekainaren 2ko 14:00ak arte ezartzea, oinarri orokorrak onartzen dituen Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 25eko 1473/2021 Ebazpenaren 9.3 oinarrian ezarritakoaren arabera.

Zazpigarrena.– Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari; horretarako, hilabeteko epea egongo da, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren estatutu sozialak ezartzeko azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 15a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

I. ERANSKINA
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETAN ESTATUTUPEKO LOTURA FINKOA LORTZEKO HAUTAKETA-PROBAK ARAUTUKO DITUZTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO IMMUNOLOGOA KATEGORIAN (IMMUNOLOGIAKO FEMT LANPOSTU FUNTZIONALA)

1.– Deialdiaren xede diren destinoak.

1.1.– Deialdi honen xede izango dira Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Immunologoa kategoriako (Immunologiako FEMT lanpostu funtzionala) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, II. eranskinean jasota daudenak alegia.

1.2.– Deialdian sartutako destinoen % 7 desgaitasunen bat duten langileek betetzeko gordeko dira, II. eranskinean jasotako oinarri orokorretako 1.3 oinarrian ezarritako banaketaren arabera.

2.– Izangaien betekizunak.

Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan ezarritako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, oinarri orokorretan jasota daudenak ere bete beharko dituzte, eta horiek kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte bete beharko dira:

a) Oinarri orokorretako 6.2.c) apartatuan xedatutakoarekin bat, Medikuntzako, Biologiako edo Biokimikako Lizentzia edo titulu baliokidea izatea eta Immunologia espezialitateko titulua izatea, Osakidetza Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

b) Edonola ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak betetzea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak xedatutakoaren arabera, bai eta indarrean dagoen araudiak eskatzen duen beste edozein eskakizun betetzea ere.

c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa ordaindu izana, eskainitako destinoen lanbide-taldearen arabera:

A1 taldea (A talde zaharra): 25 euro.

3.– Lehiaketaldiaren garapena.

3.1.– Oposizioaldia.

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio proben edukia eta kalifikazioa zehaztea, eta, horretarako, hautaketa-prozesua behar bezala garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartuko ditu, eta prozesuaren gardentasuna eta objektibotasuna bermatuko du.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari eskatu ahal izango dio aholkulariek parte har dezatela hautaketa-prozesuaren fase guztietan, bai probak prestatzeari dagokionez, bai lehiaketaldian. Epaimahaikideei eskatzen zaien titulu-eskakizuna bete beharko dute pertsona horiek.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari kanpoko aholkularitza-erakundeetara jotzea eskatu ahal izango dio ere bai, probak prestatzeko eta oposizioaldian probekin zerikusia duten gai guztietarako. Horretarako, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak behar diren neurriak jarriko ditu kanpo-erakunde aholkularien parte-hartzea gauzatzeko.

Oposizioaldian ariketa hauek egin beharko dituzte:

a) Lehenengo ariketa: Probari idatziz erantzun beharko zaio, ematen den gehieneko denboraren barruan, eta galderak IV. eranskinean jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

Halaber, proba prestatzeko bibliografia ere eranskin horretan jasoko da.

b) Bigarren ariketa: epaimahaiak proposatutako ariketa praktikoak egin beharko dituzte, galdetegiei erantzunez zein beste modalitateen bidez.

Ariketak destinoen funtzio espezifikoekin lotuta egongo dira eta haien helburua izangaiek destino horietan aritzeko dituzten gaitasunak, abileziak, ezagutzak eta ahalmen profesionala baloratzea izango da.

Deialdia egiten den Fakultatibo Espezialista Mediko lanpostu funtzionaletako Mediku kategoriarako, oposizioaldian bi ariketa egingo dira proba berean; ariketa teoriko bat eta praktiko bat, biak eskainitako destino ezberdinetako funtzio espezifikoekin lotuta. Probaren azken emaitza bi ariketen batez besteko haztatua izango da, % 65 proba teorikoarena eta % 35 ariketa praktikoarena. Aurretik aipatutakoa ez zaie Fakultatibo Espezialista Medikoen hautaketa-prozesuei aplikatuko, dagokien oinarri espezifikoen arabera, oposizioaldia ariketa bakarraz osatuta badago. Horretarako, batez besteko haztatua formula honen arabera lortuko da:

(Ikus .PDF)

Oposizioaldia gainditutzat emateko, bi ariketen batezbesteko haztatua gutxienez 100 puntutik 50 puntukoa izan beharko da.

3.2.– Oinarri orokorretako 14. apartatuan zehaztutako puntuazio-hurrenkeraren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek honako dokumentu hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, 14.2 oinarrian zerrendatzen den dokumentazioaz gain:

– Medikuntzako, Biologiako edo Biokimikako Lizentziadun tituluaren edo baliokidearen eta Immunologiako espezialitatearen fotokopia konpultsatua edo notario-lekukotza, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinaren arabera.

3.3.– Lehiaketaldia.

Egiaztatutako merezimenduak III. eranskineko merezimenduen baremoaren arabera balioztatuko dira, oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera.

3.4.– Lanpostuaz jabetzea.

Oinarri orokorretako 17. apartatuan aipatutako dokumentazioaz gain, deialdi honetako destinoren bat jabetzan hartzen dutenek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte lanpostuaz jabetzeko ekitaldian:

– Elkargokide-ziurtagiria.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: IMMUNOLOGOA, LANPOSTU FUNTZIONALA: IMMUNOLOGIAKO FAKULTATIBO ESPEZIALISTA MEDIKO-TEKNIKOA

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 2 destino.

Sarbide orokorra: 2.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

III. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAN DESTINOA DUTEN FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO IMMUNOLOGOA KATEGORIAN (IMMUNOLOGIAKO FEMT LANPOSTU FUNTZIONALA)

1) Lan-esperientzia (gehienez, 60 puntu).

Eskabideak aurkezteko azken egunera arte izangaiek aitortuta duten zerbitzu-denbora zenbatuko da.

Dagokion espezialitateko etengabeko arretako behin-behineko izendapen batean egindako zerbitzuen puntuazioari zerbitzu horiengatik normalean ematen den puntuazioaren % 50 aplikatuko zaio.

Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituko da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako soberakinak. Horretarako, 30 egun naturaleko multzoa hartuko da hilabetetzat.

Zerga, administrazio eta gizarte neurriei eta ordena sozialari buruzko abenduaren 23ko 62/2003 Legean xedatutakoaren arabera eta deialdiak ezarri bezala, titulua irailaren 24ko 1497/1999 Errege Dekretuaren babesean eskuratu dutenek espezialista gisa daukaten antzinatasuna interesdunak espezialitatearen berezko eta berariazko eremuaren baitan gauzatutako lan profesional eraginkor osoaren arabera baloratuko da. Jardute horretatik kenduko da, hasierako aldian, Espainian espezialitate horretarako ezarritako prestakuntza aldiaren % 170. Kenketa hori ez zaie aplikatuko espezialista-titulua 1497/1999 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren arabera lortu dutenei.

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, Gizarte Segurantzakoetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan edo edozein administrazio publikotan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan kategoria eta espezialitate berean edo arlo medikoko kudeaketako lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,30 puntu.

2.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko edo edozein administrazio publikotako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan dagokion espezialitatean Kupodun edo Eremuko Mediku gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,12 puntu.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko edo edozein administrazio publikotako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, edo Osasun Sistema Nazionalari atxikitako ikerketa-zentro ofizialetan edo bestelako erakundeetan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Mediku Orokor edo beste espezialitateetako mediku edo ikertzaile gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,055 puntu.

4.– Erakunde Sanitario Publikoetan kudeaketa eta zerbitzu orokorren arloan goi-mailako kudeaketako lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,05 puntu.

Zerbitzu-eginkizunetan edo goragoko kategoriako eginkizunetan emandako zerbitzuak benetan betetako lanpostuan zenbatuko dira.

Halaber, jatorrizko lanpostuan zenbatuko dira zerbitzu berezietan emandako zerbitzuak.

2) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa (gehienez, 20 puntu).

Apartatu honetan, honako hauen arabera egiaztatzen den prestakuntza baloratuko da:

a) Graduaurreko prestakuntza:

Espediente akademikoaren balorazioa honela egingo da:

(Ikus .PDF)

Ez dira ebaluatuko eta, horrenbestez, ez dira zatitzailean agertuko ondorengo ikasgaiei dagozkien kalifikazioak edo baliozkotze ofizialaren helburu izan direnak: erlijioa, heziera politikoa, heziketa fisikoa, hizkuntzak eta deitutako lanpostu funtzionala eskuratzeko eskatzen den tituluaren ikasketen oinarrizko edukiarekin lotura nabarmenik ez duten beste ikasgai batzuk.

b) Graduondoko prestakuntza:

– Cum laude doktore-titulua: 10 puntu.

– Doktore-titulua: 9 puntu.

– Graduondoko masterra: 6 puntu.

– Unibertsitateko Aditu edo Espezialista titulua: 5 puntu.

– Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan: 4 puntu.

– Lizentzia-gradua (bikaina edo ohorezko matrikula): 3 puntu.

– Doktoretza-ikastaroa, ikastaro bakoitzeko (gehienez, 10 ikastaro): 0,25 puntu.

– Lotutako bestelako unibertsitate-tituluak: 2,5 puntu.

Cum laude doktore gisa puntuazioa emanez gero, ez da punturik emango Doktore gisa. Cum laude doktorea edo Ikertzeko nahikotasuna edo Ikasketa aurreratuen diploma lortzeko balio duten programetako doktoretza-ikastaroek ez dute punturik emango.

c) Prestakuntza espezializatua:

1.– Kategorian sartzeko eskatutakoak ez diren legez aitortutako espezialitate bateko edo batzuetako tituluak dituzten izangaiak, betiere titulu horiek ofizialki onartutako fakultatiboen prestakuntza espezializatuko programa egoiliar gisa bete ondoren lortu badituzte: 2 puntu.

2.– Kategorian sartzeko eskatutakoa ez den espezialista-tituluak dituzten izangaiak (BAME bidezkoak ez direnak): 1 puntu.

d) Etengabeko prestakuntza:

Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joateagatik:

– 9 ordura arte: 0,25 puntu.

– 10 eta 19 ordu bitartean: 0,75 puntu.

– 20 eta 29 ordu bitartean: 1,25 puntu.

– 30 eta 49 ordu bitartean: 2 puntu.

– 50 eta 99 ordu bitartean: 3 puntu.

– 100 eta 249 ordu bitartean: 4 puntu.

– 250 eta 599 ordu bitartean: 5 puntu.

– 600 ordu edo gehiago: 6 puntu.

Ikastaroen egiaztagirian kreditu kopurua bakarrik jasota dagoenean, puntuazioa emateko baliokidetasun hau egingo da:

– Kredituen Europako Sistemaren (ECTS) 1 kreditu: 25 ordu.

– Etengabeko Prestakuntza Batzordeko 1 kreditu: 10 ordu.

Ikastaroaren ordu kopurua eta kreditu kopurua adierazten ez duten egiaztagirien kasuan, edo kredituak izan bai baina horiek aurreko paragrafoan zehaztutakoak ez direnean edo kredituen beste ordu-baliokidetasun bat ezartzen denean, epaimahaiak, aurkeztutako egiaztagiriak eta ikastaroaren edukia ikusita, dagokion puntuazioa emango du, eta kasu horretan ez du inolaz ere 0,25 puntu baino gutxiago emango.

Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak balioztatuko dira, baita edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak ere, betiere titulu ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.

e) Irakaskuntza-jarduerak:

– Fakultateko/Unibertsitate Eskolako katedraduna (urteko): 1 puntu.

– Unibertsitateko fakultateko/eskolako irakasle titularra edo elkartua (urteko): 0,50 puntu.

– Egoiliarren irakaskuntzarako tutore akreditatua, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,750 puntu.

– Irakaskuntza, etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (orduko): 0,050 puntu.

f) Jarduera zientifikoa eta ezagutzaren hedapena:

Eskatutako destinoko lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, komunikazioak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahai-inguruetan parte hartzearren:

– Eskualdeko txosten bakoitzeko: 0,50 puntu.

– Estatuko txosten bakoitzeko: 2 puntu.

– Nazioarteko txosten bakoitzeko: 3 puntu.

– Eskualdeko ahozko komunikazio / poster bakoitzeko: 0,30 puntu.

– Estatuko ahozko komunikazio / poster bakoitzeko: 1,20 puntu.

– Nazioarteko ahozko komunikazio / poster bakoitzeko: 2 puntu.

– Eskualdeko mahai-inguru bakoitzeko: 0,40 puntu.

– Estatuko mahai-inguru bakoitzeko: 1,50 puntu.

– Nazioarteko mahai-inguru bakoitzeko: 2,50 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Liburu bakoitzeko (lehenengo egilea): 4 puntu.

– Liburu bakoitzeko (beste egile batzuk): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Tesina bakoitzeko: 3 puntu.

Ez da baloratuko apartatu honetan zehaztu ez den merezimendurik.

g) Hizkuntzak (gehienez, 3 puntu):

– Ingelesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Frantsesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Alemana: gehienez, 1,5 puntu.

h) Informatikako ezagutzak (gehienez, 2 puntu).

3) Euskara:

– 2. HE: 18 puntu.

– 1. HE: 9 puntu.

IV. ERANSKINA
IMMUNOLOGIAKO FEMT
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Immunitate-sistemako zelulak eta ehunak. Immunitate-sistemako zelulak. Ehun linfoideen anatomia eta funtzioak.

2.– Leukozitotik ehunetarako zirkulazioa eta migrazioa. Leukozitoetako eta zelula endotelialetako atxikipen-molekulak, leukozitoen erreklutamenduan parte hartzen dutenak. Kimiozinak eta horien hartzaileak. Leukozitoaren eta endotelio-zelularen arteko interakzioak. Neutrofiloa eta monozitoa ehunetara migratzea eta erreklutamendua. T linfozitoaren migrazioa eta erreklutamendua. B linfozitoaren migrazioa.

3.– Berezko immunitatea. Antigenoa ezagutzea. Miaketa immunologikoko mekanismoak. Berezko immunitate-hargailuak: TOL motako, manosa motako eta NK zeluletako hargailuak. Berezko immunitatearen osagai zelularrak. Erantzun inflamatorioa. Erantzun antibirikoa. Berezko immunitatea arautzen duten estimuluak eta mekanismoak.

4.– Antigorputzak eta antigenoak. Banaketa naturala eta antigorputzen ekoizpena. Antigorputzen egitura molekularra. Immunoglobulinen sintesia eta adierazpena. Antigorputzen egituraren eta funtzioaren arteko erlazioak. Antigorputzak antigenoekin lotzea.

5.– Histobateragarritasuneko konplexu nagusia. Erantzun immunitarioaren funtzioa. Histobateragarritasuneko konplexu nagusiaren molekulen egitura. Peptidoak histobateragarritasun-konplexu nagusiaren molekulekin lotzea. Antolaketa genomikoa. Histobateragarritasun-konplexu nagusiaren molekulen adierazpena. Antigenoa prozesatzea eta T linfozitoei aurkeztea. T linfozitoek ezagutzen dituzten antigenoen propietateak. Antigenoak T linfozitoen azpitaldeei aurkeztea. Antigenoen prozesamenduaren biologia zelularra. MHCri lotutako antigenoen aurkezpenaren garrantzi fisiologikoa.

6.– Hartzaile immunitarioak eta seinale-transdukzioa. T linfozitoaren konplexu hartzailea eta seinaleak T linfozitoan. B linfozitoaren konplexu hartzailea. Hartzaile immunitarioaren seinaleak atenuatzea. Zitozinetarako hartzaileak eta seinale-transdukzioa.

7.– T eta B linfozitoaren garapena. T eta B linfozitoaren antigenoaren hartzailearentzako genearen berrantolaketa.

8.– T linfozitoa aktibatzea. Seinale aktibatzaileak. Erantzun funtzionalak. T linfozitoaren erantzuna erregulatzeko mekanismoak.

9.– T linfozito CD4+ efektoreen bereizketa eta funtzioak. T linfozito CD4+ efektoreen azpitaldeak: Th1, Th2, Th17. Beste azpitalde batzuk.

10.– CD8+ T linfozito efektoreen bereizketa eta funtzioak. CD8 T linfozito zitotoxikoen bereizketa eta funtzio efektoreak.

11.– B linfozitoa aktibatzea eta antigorputzak ekoiztea. Antigenoa ezagutzea eta antigenoak eragindako B linfozitoa aktibatzea. T linfozito laguntzailetik independenteak diren antigenoen aurkako antigorputzen erantzuna. T linfozito kooperatzailearen mendeko antigenoen aurkako antigorputzen erantzuna. Hartzaileengandik Fc-rako erantzun immunitario humorala erregulatzea.

12.– Immunitate humoralaren mekanismo eragileak. Neutralizazioa, opsonizazioa eta fagozitosia, antigorputzen bidez. Osagarriaren sistema.

13.– Immunitate espezializatua hesi epitelialetan eta pribilegio immunitarioa duten ehunetan. Immunitatea digestio-aparatuan; beste muki-ehun batzuk. Larruazaleko immunitate-sistema.

14.– Tolerantzia immunologikoa eta autoimmunitatea. T eta B linfozitoen tolerantzia. Autoimmunitate-mekanismoak.

15.– Mikroorganismoekiko, zelulaz kanpoko bakterioekiko, zelula barneko bakterioekiko, birusekiko, onddoekiko eta parasitoekiko immunitatea. Txertoak. Immunizazioa. Txertoak garatzeko estrategiak.

16.– Transplantearen immunologia. Alomentuekiko erantzun immunitario moldagarria. Alomentua errefusatzeko patroiak eta mekanismoak. Transplante xenogenoa. ABO eta Rh taldeetako odol-transfusioak eta antigenoak. Zelula ama hematopoietikoen transplantea.

17.– Immunitate tumorala. Antigeno tumoralak. Erantzun immunitarioa tumoreen aurrean. Mekanismoak eta sailkapena. T linfozitoek eragindako gaixotasunak. Gaixotasun immunitarioen ikuspegi terapeutikoa.

18.– Hipersentikortasuna. Etiologia. Mekanismoak eta sailkapena. Antigorputzek eragindako gaixotasunak. T linfozitoak eragindako gaixotasunak. Gaixotasun immunitarioen tratamendua.

19.– Alergia. IgEaren mendeko erreakzio immunitarioak. IgE ekoizpena. Th2 linfozitoen, mastozitoen, basofiloen eta eosinofiloen funtzioa. IgEaren eta mastozitoaren mendeko erreakzioak. Gaixotasun alergikoak: patogenia eta tratamendua.

20.– Sortzetiko eta hartutako immunoeskasiak. Giza immunoeskasiaren birusa eta hartutako immunoeskasiaren sindromea.

21.– Gaixotasun autoimmune sistemikoak, organo espezifikoak eta oinarri immunologikokoak:

21.1.– Endokrinologikoak: tiroiditis autoimmunea, sindrome poliglandular autoimmuneak, I motako diabetes mellitus autoimmunea, giltzurrun gaineko gutxiegitasun primarioa.

21.2.– Dermatologikoak: jatorri immunologikoko dermatitisa eta dermatosia.

21.3.– Hematologikoak: neutropenia autoimmunea, anemia hemolitiko autoimmunea, purpura tronbozitopeniko idiopatikoa, gammapatia monoklonalak, hemofagozitosia.

21.4.– Neurologikoak eta muskularrak: gaixotasun desmielinizatzaileak, Guillain-Barré-ren sindromea, miastenia gravis, neuropatia autoimmune periferikoak, neuritis optikoa, entzefalitis autoimmunea.

21.5.– Hepatobiliarrak: hepatitis autoimmunea, zirrosi biliar primarioa, kolangitis esklerosatzaile autoimmunea.

21.6.– Digestiboa: gaixotasun zeliakoa, anemia kaltegarria, hesteetako hanturazko gaixotasuna, pankreatitis autoimmunea.

21.7.– Arnas aparatua: asma, hipersentikortasunak eragindako pneumonitisa, biriketako fibrosia eta lotutako gaixotasunak. Ghurg Straus-en sindromea, odoljario albeolarra.

21.8.– Oftalmologikoak: begietako hantura-gaixotasunak, ubeitisa.

21.9.– Ugalketa-sistema (kausa immunologikoko ernalezintasuna, kausa autoimmuneko abortuak).

21.10.– Ehun konektiboaren eta erreumatologikoaren gaixotasunak: lupus eritematoso sistemikoa, artritis erreumatoidea, esklerodermia, ehun konektiboaren gaixotasun mistoa, CRESTen S, espondilitis ankilopoietikoa, dermatopolimiositisa, Sjögren-en sindromea, Behcet-en gaixotasuna. Ehun konektiboaren gaixotasun bereizi gabea, sintetasaren aurkako sindromea. Miopatia idiopatiko inflamatorioak, overlap sindromeak, polimiositis-esklerodermia.

21.11.– Sindrome antifosfolipidoa.

21.12.– Baskulitisa, urtikaria.

21.13.– Giltzurrunekoak: glomerulonefritisa, IgA nefropatia, Good Pasture-n sindromea, mintz-nefropatia.

22.– Neoplasiak eta immunitate-sistema: leuzemiak eta linfomak. Immunoeskasiekin lotutako neoplasiak. Birus-infekzioekin lotutako neoplasiak.

23.– Organoen eta hezur-muinaren transplantea: Histobateragarritasuna. Hartzaileak hautatzea. Errefusatze alorreaktiboak: mekanismoak. Ostalariaren aurkako mentuaren gaixotasunak: mekanismoak. Immunoezabatzea. HLA eta gaixotasuna.

24.– Oinarri immunologikoko protokolo terapeutikoak:

24.1.– Agente immunoezabatzaileak: kortikosteroideak, zitostatikoak, ziklosporina, takrolimus, linfozitoaren eta timozitoaren aurkako globulina, erabilera klinikoko antigorputz monoklonalak (anti TNF-alfa, anti CD20, anti IL-1, anti CTL-4, anti – IL-6, anti BLys). Aplikazioaren oinarriak, ondorio biologikoak eta printzipio farmakologikoak. Immunomodulatzaileak: ziklofosfamida, mofetil mikofenolatoa, azatioprina, ziklosporina, takrolimusa.

24.2.– Ordezpen-terapiak, immunozaharberritzaileak: zainbarneko gammaglobulinak, zitozinak, hazkuntza-faktoreak, hezur-muineko transplantea; zelula immunologiko aktibatuen «ex vivo» transplanteak; txerto terapeutikoak, terapia genikoa eta zelularra.

24.3.– Prebentziozko terapiak: txerto profilaktikoak, plasmaferesia.

25.– Laborategiko teknikak:

25.1.– Antigorputzak detektatzea, identifikatzea eta aldatzea diagnostikoan eta ikerketan. Antigeno-antigorputzen erreakzioaren propietate fisiko-kimikoak. Antigorputzaren afinitatea eta abidotasuna. Teknikak: RIA, ELISAs, kromatografia, aglutinazioa, hemaglutinazioa, prezipitinen erreakzioa, antigorputz monoklonalak, bakteriofagoak, immunofluoreszentzia, immunohistokimika, immunoprezipitazioa, immunoelektrotransferentzia.

25.2.– Linfozitoen isolamendua, fluxu-zitometria, oinarriak eta aplikazioak, zelula-hazkuntzak, espezifikotasunaren karakterizazioa, maiztasuna eta linfozitoaren funtzioa.

25.3.– Immunitate babeslea detektatzea. Immunitate-sistemaren manipulazioa.

25.4.– Geneen egitura eta adierazpena analizatzea. Southern Blot hibridazioa. Northern Blot hibridazioa. DNA eta RNA analizatzeko teknikak. Polimerasaren kate-erreakzioa. DNA birkonbinatzailearen teknologia. Sekuentziazio-teknikak.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Murphy, Murphy Kenneth M.; Weaver, Casey: Janeway's immunobiology. 9th edition. Garland Science. Taylor & Francis Group. 2017.

2.– Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai: Cellular and Molecular Immunology. 10th edition. Elsevier. 2021.

3.– Fundamental Immunology. William Paul. 7. edizioa. Raven Press argitaletxea. N Y. 2013.

4.– Nima Rezaei, Asghar Aghamohammadi, Luigi D. Notarangelo (eds.): Primary Immuno-deficiency Diseases: Definition, Diagnosis, and Management. 2nd edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2017.

5.– WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. WHO Classification of Tumours. Revised 4th edition. Volume 2. Edited by Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J. 2017.

6.– Inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, S. Sánchez Ramón. Marban argitaletxea. 2013.

7.– J. Larry Jameson et al.: Harrison’s Principles of Internal Medicine. 1-2. 20th edition. Mcgraw-Hill. 2018.

8.– C. Rozman F. Cardellach. Farreras Rozman: Medicina Interna. Spanish 19th edition. Elsevier. 2020.

Cap. 339.– Sistema inmunitario: introducción, principales elementos y respuesta inmunitaria.

Cap. 340.– Inmunopatología en la respuesta inmune a la infección.

Cap. 341.– Alergia. Autoinmunidad.

Cap. 342.– Tratamiento de la enfermedad a través del sistema inmunitario.

Cap. 343.– Pruebas inmunológicas de interés diagnóstico.

9.– Current Issues and future directions in Kidney Transplantation. Edited by Thomas Rath. ISBN 978-953-51-0985-3.

– 17. kapitulua: Transplantation Antigens and Histocompatibility Matching Bhadran Bose, David W. Johnson and Scott B. Campbell.

http://dx.doi.org/10.5772/54738

10.– Innovations in Stem cell Transplantation. Edited by Tanner Demirer. ISBN: 978-953-51-0980.

– 1. kapitulua: Immunogenetics of Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Amanda Vansan Marangon, Ana Maria Sell, Daniela Maira Cardozo and Jeane E. L. Visentainer.

http://dx.doi.org/10.5772/54281

– 2. kapitulua: The advanced HLA typing strategies for Haematopoietic Stem Cell Transplantation. Sun Yuying and Xi Yongzhi.

http://dx.doi.org/10.5772/53084

11.– Órdenes de tratamiento en Reumatología 2012. Erreumatologiako Espainiako Elkartea.

– Fármacos modificadores de enfermedades convencionales: metrotexate.

– Agentes biológicos usados en enfermedades inflamatorias.

– Inmunomoduladores.

12.– Inmunotherapy: Inmunodeficiencias primarias y secundarias: Actualización y su tratamiento con inmunoglobulinas. Future Science Group. 2013.

13.– Aldizkako argitalpenak:

13.1.– Annual Review in Immunology (Annual Reviews Publ).

13.2.– Trends in Immunology (Elsevier argitaletxea).

13.3.– Journal of Immunology (American Immunology association).

13.4.– Clinical Immunology (Academic Press argitaletxea).

13.5.– Autoimmunity Review (Elsevier argitaletxea).

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf


Azterketa dokumentala