Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

68. zk., 2022ko apirilaren 5a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
1501

886/2022 EBAZPENA, martxoaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen diren estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Mediku kategorian (Ospitaleko Pediatriako FEM lanpostu funtzionala), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 25eko 1473/2021 Ebazpenaren bidez, onartu egin dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko 2018an eta 2019an iragarritako hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea.

Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretua, eta indarrean dauden eta aplikagarriak diren gainerako xedapenak, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Oinarri hauen xede diren hautaketa-probetarako deia egitea.

Bigarrena.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea (I. eranskina) Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategorian (Ospitaleko Pediatriako FEM lanpostu funtzionala), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Hirugarrena.– Ebazpen honen II. eranskinaren bidez eskainitako destinoen zerrenda onartzea.

Laugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean agertzen den merezimenduen baremoa onartzea.

Bosgarrena.– Ebazpen honen IV. eranskinean dagoen gai-zerrenda onartzea.

Seigarrena.– Deialdi honetan parte hartzeko eskaera aurkezteko epea 2022ko maiatzaren 3tik 2022ko ekainaren 2ko 14:00ak arte ezartzea, oinarri orokorrak onartzen dituen Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 25eko 1473/2021 Ebazpenaren 9.3 oinarrian ezarritakoaren arabera.

Zazpigarrena.– Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari; horretarako, hilabeteko epea egongo da, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren estatutu sozialak ezartzeko azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 15a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

I. ERANSKINA
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAN ESTATUTUPEKO LOTURA FINKOA LORTZEKO HAUTAKETA-PROBAK ARAUTUKO DITUZTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK ONARTZEA FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO MEDIKUA KATEGORIAN (OSPITALEKO PEDIATRIAKO FEM LANPOSTU FUNTZIONALA), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETAN

1.– Deialdiaren xede diren destinoak.

1.1.– Deialdi honen xede izango dira Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategoriako (Ospitaleko Pediatriako FEM lanpostu funtzionala) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, II. eranskinean jasota daudenak, alegia.

1.2.– Deialdian sartutako destinoen % 7 desgaitasunen bat duten langileek betetzeko gordeko dira, II. eranskinean jasotako oinarri orokorretako 1.3 oinarrian ezarritako banaketaren arabera.

2.– Izangaien betekizunak.

Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan ezarritako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, oinarri orokorretan jasota daudenak ere bete beharko dituzte, eta horiek kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte bete beharko dira:

a) Oinarri orokorretako 6.2.c) apartatuan xedatutakoarekin bat, Medikuntzako edo Kirurgiako Lizentziadun titulua edo baliokidea izatea eta lortu nahi den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen den espezialitateko titulua izatea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

b) Edonola ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak betetzea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak xedatutakoaren arabera, bai eta indarrean dagoen araudiak eskatzen duen beste edozein eskakizun betetzea ere.

c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa ordaindu izana, eskainitako destinoen lanbide-taldearen arabera:

A1 taldea (A talde zaharra): 25 euro.

3.– Lehiaketaldiaren garapena.

3.1.– Oposizioaldia.

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio proben edukia eta kalifikazioa zehaztea, eta, horretarako, hautaketa-prozesua behar bezala garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartuko ditu, eta prozesuaren gardentasuna eta objektibotasuna bermatuko du.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari eskatu ahal izango dio aholkulariek parte har dezatela hautaketa-prozesuaren fase guztietan, bai probak prestatzeari dagokionez, bai lehiaketaldian. Epaimahaikideei eskatzen zaien titulu-eskakizuna bete beharko dute pertsona horiek.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari kanpoko aholkularitza-erakundeetara jotzea eskatu ahal izango dio ere bai, probak prestatzeko eta oposizioaldian probekin zerikusia duten gai guztietarako. Horretarako, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak behar diren neurriak jarriko ditu kanpo-erakunde aholkularien parte-hartzea gauzatzeko.

Oposizioaldian ariketa hauek egin beharko dituzte:

a) Lehenengo ariketa: probari idatziz erantzun beharko zaio, ematen den gehieneko denboraren barruan, eta galderak IV. eranskinean jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

Halaber, proba prestatzeko bibliografia ere eranskin horretan jasoko da.

b) Bigarren ariketa: epaimahaiak proposatutako ariketa praktikoak egin beharko dituzte, galdetegiei erantzunez zein beste modalitateen bidez.

Ariketak destinoen funtzio espezifikoekin lotuta egongo dira eta haien helburua izangaiek destino horietan aritzeko dituzten gaitasunak, abileziak, ezagutzak eta ahalmen profesionala baloratzea izango da.

Deialdia egiten den Fakultatibo Espezialista Mediko lanpostu funtzionaletako Mediku kategoriarako, oposizioaldian bi ariketa egingo dira proba berean; ariketa teoriko bat eta praktiko bat, biak eskainitako destino ezberdinetako funtzio espezifikoekin lotuta. Probaren azken emaitza bi ariketen batezbesteko haztatua izango da, % 65 proba teorikoarena eta % 35 ariketa praktikoarena. Aurretik aipatutakoa ez zaie Fakultatibo Espezialista Medikoen hautaketa-prozesuei aplikatuko, dagokien oinarri espezifikoen arabera, oposizioaldia ariketa bakarraz osatuta badago. Horretarako, batezbesteko haztatua formula honen arabera lortuko da:

(Ikus .PDF)

Oposizioaldia gainditutzat emateko, bi ariketen batezbesteko haztatua gutxienez 100 puntutik 50 puntukoa izan beharko da.

3.2.– Oinarri orokorretako 14. apartatuan zehaztutako puntuazio-hurrenkeraren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek honako dokumentu hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, 14.2 oinarrian zerrendatzen den dokumentazioaz gain:

– Medikuntzako edo Kirurgiako Lizentziako tituluaren edo baliokidearen eta lortu nahi den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen den edozein espezialitateren tituluaren fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

3.3.– Lehiaketaldia.

Egiaztatutako merezimenduak III. eranskineko merezimenduen baremoaren arabera balioztatuko dira, oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera.

3.4.– Lanpostuaz jabetzea.

Oinarri orokorretako 17. apartatuan aipatutako dokumentazioaz gain, deialdi honetako destinoren bat jabetzan hartzen dutenek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte lanpostuaz jabetzeko ekitaldian:

– Elkargokide-ziurtagiria.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: OSPITALEKO PEDIATRIAKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

a) Barne-sustapeneko txandako deialdia: 3 destino.

Sarbide orokorra: 3.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzat: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzat: 0.

b) Txanda askeko deialdia: 11 destino.

Sarbide orokorra: 10.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzat: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzat: 1.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

III. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO MEDIKUA KATEGORIAN (OSPITALEKO PEDIATRIAKO FEM LANPOSTU FUNTZIONALA), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETAN

1) Lan-esperientzia (gehienez, 60 puntu).

Eskabideak aurkezteko azken egunera arte izangaiek aitortuta duten zerbitzu-denbora zenbatuko da.

Dagokion espezialitateko etengabeko arretako behin-behineko izendapen batean egindako zerbitzuen puntuazioari zerbitzu horiengatik normalean ematen den puntuazioaren % 50 aplikatuko zaio.

Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituko da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako soberakinak. Horretarako, 30 egun naturaleko multzoa hartuko da hilabetetzat.

Zerga, administrazio eta gizarte neurriei eta ordena sozialari buruzko abenduaren 23ko 62/2003 Legean xedatutakoaren arabera eta deialdiak ezarri bezala, titulua irailaren 24ko 1497/1999 Errege Dekretuaren babesean eskuratu dutenek espezialista gisa daukaten antzinatasuna interesdunak espezialitatearen berezko eta berariazko eremuaren baitan gauzatutako lan profesional eraginkor osoaren arabera baloratuko da. Jardute horretatik kenduko da, hasierako aldian, Espainian espezialitate horretarako ezarritako prestakuntza aldiaren % 170. Kenketa hori ez zaie aplikatuko espezialista-titulua 1497/1999 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren arabera lortu dutenei.

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, Gizarte Segurantzakoetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan edo edozein administrazio publikotan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan kategoria eta espezialitate berean edo arlo medikoko kudeaketako lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,30 puntu.

2.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, Gizarte Segurantzakoetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan edo edozein administrazio publikotan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Lehen Mailako Arretako pediatra gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,18 puntu.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, Gizarte Segurantzakoetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan edo edozein administrazio publikotan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan dagokion espezialitatean kupodun edo eremuko mediku gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,12 puntu.

4.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, Gizarte Segurantzakoetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan edo edozein administrazio publikotan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan beste espezialitateren batean ikertzaile gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,055 puntu.

5.– Erakunde Sanitario Publikoetan kudeaketa eta zerbitzu orokorren arloan goi-mailako kudeaketa lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,05 puntu.

Barne-sustapeneko txandaren bidez sartzen diren langileei ondoren zehazten den moduan zenbatuko zaizkie aldez aurreko zerbitzuak:

a) E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,02 puntu hilabete bakoitzeko.

b) D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,03 puntu hilabete bakoitzeko.

c) C taldean eskainitako zerbitzuak: 0,04 puntu hilabete bakoitzeko.

d) B taldean eskainitako zerbitzuak: 0,05 puntu hilabete bakoitzeko.

e) D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,12 puntu hilabete bakoitzeko.

f) Lehiatzen den lanpostu berean emandako zerbitzuak: 0,30 puntu hilabete bakoitzeko.

Zerbitzu-eginkizunetan edo goragoko kategoriako eginkizunetan emandako zerbitzuak benetan betetako lanpostuan zenbatuko dira.

Halaber, jatorrizko lanpostuan zenbatuko dira zerbitzu berezietan emandako zerbitzuak.

2) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa (gehienez, 20 puntu).

Apartatu honetan, honako hauen arabera egiaztatzen den prestakuntza baloratuko da:

a) Graduaurreko prestakuntza:

Espediente akademikoaren balorazioa honela egingo da:

(Ikus .PDF)

Ez dira ebaluatuko, eta, horregatik, ez dira zatitzailean sartuko, ez ofizialki baliozkotu diren ikasgaiak, ez erlijioko, prestakuntza politikoko, gorputz-hezkuntzako eta hizkuntzetako ikasgaien kalifikazioak, ez Medikuntzako eta Kirurgiako Lizentziako ikasketen edo baliokideren berezko edukiarekin funtsezko loturarik ez duten beste ikasgai batzuen kalifikazioak.

b) Graduondoko prestakuntza:

– Cum laude doktore-titulua: 10 puntu.

– Doktore-titulua: 9 puntu.

– Graduondoko masterra: 6 puntu.

– Unibertsitateko Aditu edo Espezialista titulua: 5 puntu.

– Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan: 4 puntu.

– Lizentzia-gradua (bikaina edo ohorezko matrikula): 3 puntu.

– Doktoretza-ikastaroa, ikastaro bakoitzeko (gehienez, 10 ikastaro): 0,25 puntu.

– Lotutako bestelako unibertsitate-tituluak: 2,5 puntu.

Cum laude doktore gisa puntuazioa emanez gero, ez da punturik emango Doktore gisa. Cum laude doktorea edo Ikertzeko nahikotasuna edo Ikasketa aurreratuen diploma lortzeko balio izan duten programetako doktoretza-ikastaroek ez dute punturik emango.

c) Prestakuntza espezializatua:

1.– Kategorian sartzeko eskatutakoak ez diren legez aitortutako espezialitate bateko edo batzuetako tituluak dituzten izangaiak, betiere titulu horiek ofizialki onartutako fakultatiboen prestakuntza espezializatuko programa egoiliar gisa bete ondoren lortu badituzte: 2 puntu.

2.– Kategorian sartzeko eskatutakoa ez den espezialista-tituluak dituzten izangaiak (BAME bidezkoak ez direnak): 1 puntu.

d) Etengabeko prestakuntza:

Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joateagatik:

– 9 ordura arte: 0,25 puntu.

– 10 eta 19 ordu bitartean: 0,75 puntu.

– 20 eta 29 ordu bitartean: 1,25 puntu.

– 30 eta 49 ordu bitartean: 2 puntu.

– 50 eta 99 ordu bitartean: 3 puntu.

– 100 eta 249 ordu bitartean: 4 puntu.

– 250 eta 599 ordu bitartean: 5 puntu.

– 600 ordu edo gehiago: 6 puntu.

Ikastaroen egiaztagirian kreditu kopurua bakarrik jasota dagoenean, puntuazioa emateko baliokidetasun hau egingo da:

– Kredituen Europako Sistemaren (ECTS) 1 kreditu: 25 ordu.

– Etengabeko Prestakuntza Batzordeko 1 kreditu: 10 ordu.

Ikastaroaren ordu kopurua eta kreditu kopurua adierazten ez duten egiaztagirien kasuan, edo kredituak izan bai baina horiek aurreko paragrafoan zehaztutakoak ez direnean edo kredituen beste ordu-baliokidetasun bat ezartzen denean, epaimahaiak, aurkeztutako egiaztagiriak eta ikastaroaren edukia ikusita, dagokion puntuazioa emango du, eta kasu horretan ez du inolaz ere 0,25 puntu baino gutxiago emango.

Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak balioztatuko dira, baita edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak ere, betiere titulu ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.

e) Irakaskuntza-jarduerak:

– Fakultateko/Unibertsitate Eskolako katedraduna (urteko): 1 puntu.

– Unibertsitateko fakultateko/eskolako irakasle titularra edo elkartua (urteko): 0,50 puntu.

– Egoiliarren irakaskuntzarako tutore akreditatua, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,750 puntu.

– Irakaskuntza, etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (orduko): 0,050 puntu.

f) Jarduera zientifikoa eta ezagutzaren hedapena:

Eskatutako destinoko lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, komunikazioak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahai-inguruetan parte hartzearren:

– Eskualdeko txosten bakoitzeko: 0,50 puntu.

– Estatuko txosten bakoitzeko: 2 puntu.

– Nazioarteko txosten bakoitzeko: 3 puntu.

– Eskualdeko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 0,30 puntu.

– Estatuko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 1,20 puntu.

– Nazioarteko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 2 puntu.

– Eskualdeko mahai-inguru bakoitzeko: 0,40 puntu.

– Estatuko mahai-inguru bakoitzeko: 1,50 puntu.

– Nazioarteko mahai-inguru bakoitzeko: 2,50 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Liburu bakoitzeko (lehenengo egilea): 4 puntu.

– Liburu bakoitzeko (beste egile batzuk): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Tesina bakoitzeko: 3 puntu.

Ez da baloratuko apartatu honetan zehaztu ez den merezimendurik.

g) Hizkuntzak (gehienez, 3 puntu):

– Ingelesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Frantsesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Alemana: gehienez, 1,5 puntu.

h) Informatikako ezagutzak (gehienez, 2 puntu).

3) Euskara:

– 2. HE: 18 puntu.

– 1. HE: 9 puntu.

IV. ERANSKINA
OSPITALEKO PEDIATRIAKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1 – Jaio aurreko pediatria:

1.1.– Zitogenetikaren eta genetika molekularraren oinarrizko kontzeptuak. Kromosomopatia nagusiak sailkatzea eta aztertzea.

1.2.– Herentziaren patroiak. Aholku genetikoa.

1.3.– Jaio aurreko diagnostikoa eta patologia. Teratologia. Agente infekzioso, fisiko, kimiko eta metabolikoek eragindako enbriofetopatiak.

2.– Neonatologia:

2.1.– Jaioberri normala. Ezaugarri anatomikoak eta fisiologikoak. Jaioberrien balorazioa. Egokitzapen-aldia. Jaioberriaren zainketa orokorrak eta elikadura.

2.2.– Fetuaren hazkundearen alterazioak. Haurdunaldi-adina baloratzea. Pisu gutxiko jaioberria: sailkapena.

2.3.– Garai aurreko jaioberria. Ezaugarri anatomikoak eta fisiologikoak. Arazo nagusien azterketa. Garai aurreko jaioberriari laguntzea.

2.4.– Fetuaren eta jaioberriaren sufrimendua. Kontzeptua. Balorazio diagnostikoa eta tratamendua. Jaioberrien hipoxia. Jaioberria bizkortzea.

2.5.– Jaioberriaren arnasteko zailtasuna eta patologia.

2.6.– Traumatismo obstetrikoak.

2.7.– Jaioberrien patologia infekziosoa. Sepsia eta meningitisa.

2.8.– Jaioberriaren alterazio hematologikoak. Anemia eta polizitemia. Gaixotasun hemorragikoa.

2.9.– Jaioberrien ikteriziak. Bilirrubinaren metabolismoa. Jaioberrien ikteriziak sailkatzea. Jaioberriaren ikterizia fisiologikoa.

2.10.– Jaioberriaren nahasmendu metaboliko akutuak. Ama diabetikoaren seme-alaba. Hipogluzemia.

2.11.– Gaixotasun hereditarioen jaioberrien screening-a.

3.– Metabolismoa eta nutrizioa:

3.1.– Haurraren digestioaren fisiologia eta heste-absortzioa. Nutrizio-eskaerak.

3.2.– Edoskitze naturala.

3.3.– Edoskitze artifiziala. Elikadura osagarria. Haur osasuntsuaren elikadura.

3.4.– Metabolismo hidrosalinoa. Deshidratazio akutua: fisiopatologia, klinika eta tratamendua. Azido-base oreka.

3.5.– Nutrizioa eta horren alterazioak. Nutrizio-egoeraren balorazioa. Malnutrizio kaloriko-proteikoa: fisiopatologia, klinikoa eta tratamendua.

3.6.– Obesitatea: etiopatogenia, klinika eta tratamendua.

3.7.– Metabolismoaren berezko akatsak. Koadro nagusiak. Mukopolisakaridosia.

3.8.– Errakitismoak. D hiperbitaminosia. Kaltzio eta fosforo metabolismoaren beste alterazio batzuk.

4.– Hazkuntza eta garapena:

4.1.– Hazkuntzaren eta garapenaren fisiologia eta ezaugarriak haurtzaroko aldietan. Hazkundea aztertzea eta baloratzea.

4.2.– Hazkundearen patologia. Hazkundearen aldaera normalak. Neurri txikiko haurraren aurrean jarrera diagnostikoa eta terapeutikoa. Hipohazkundea.

4.3.– Pubertaroa. Pubertaro maskulinoaren eta femeninoaren fisiologia. Pubertaroko anomaliak. Kriptorkidia duen haurraren maneiua.

5.– Endokrinologia:

5.1.– Hipofisiaren patologia. Koadro nagusiak. Diabetes zaporegabea. Enanismo hipofisarioa.

5.2.– Tiroideko eta paratiroideetako patologia. Goloa. Hipotiroidismoa. Hipertiroidismoa.

5.3.– Giltzurrun gaineko guruineko patologia. Giltzurrun gaineko guruineko sortzetiko hiperplasia.

5.4.– Egoera intersexualak. Sexua zehazteko eta bereizteko mekanismoetako anomaliak. Pseudohemafroditismoak.

5.5.– Diabetes mellitusa. Etiopatogenia. Fisiopatologia. Azterketa klinikoa eta diagnostikoa. Epe laburreko eta luzeko konplikazioak. Haur diabetikoaren maneiua.

6.– Immunologia eta alergia:

6.1.– Immunitatearen fisiologia eta garapena. Immunitate-egoeraren balorazioa.

6.2.– Lehen mailako eta bigarren mailako immunoeskasiak. Sailkapena. Koadro nagusiak aztertzea.

6.3.– Hiesa haurtzaroan. Epidemiologia. Etiopatogenia, klinika, diagnostikoa, profilaxia eta tratamendua.

6.4.– Alergia. Anafilaxia. Urtikaria. Alergiaren diagnostikoa eta oinarri terapeutikoak.

6.5.– Elikadura- eta digestio-alergia. Medikamentuekiko alergia.

6.6.– Gaixotasun autoimmuneak eta erreumatikoak. Gazteen artritis idiopatikoa. Lupus eritematoso sistemikoa. Baskulitisa.

7.– Patologia infekziosoa:

7.1.– Birusek eragindako infekzioak. Barizela. Mononukleosi infekziosoa. Parotiditisa. Zitomegalobirusa. Herpesa. Gaixotasun exantematikoen diagnostiko diferentziala.

7.2.– Bakterio-infekzioak. Estafilokokoak. Estreptokokoa. Pneumokokoa. C meningokokoa. Bordetella. Bakterio gram-negatiboak.

7.3.– Beste infekzio batzuk. Tuberkulosia. Tetanosa. Botulismoa.

7.4.– Onddoek eta protozooek eragindako infekzioak. Kandidiasia Aspergilosia. Paludismoa.

7.5.– Patologia infekziosoaren orientazio diagnostikoa eta terapeutikoa: shock septikoa, meningitisa, entzefalitisa, amigdalitisa, adenitisa, pneumonia, hepatitisa, artritisa, osteomielitisa.

7.6.– Immunizazioak. Indarreko txerto-egutegia.

8.– Digestio-aparatua:

8.1.– Gorakoak. Semiologia orokorra. Digestio-malformazioak. Errefluxu gastroesofagikoa. Gastritisa. Piloroko estenosi hipertrofikoa. Gorako ziklikoak.

8.2.– Beherako akutua eta kronikoa. Gastroenteritisa. Hesteetako gaixotasun inflamatorio kronikoak. Hesteetako malabsortzioaren sindromea.

8.3.– Sabelaldeko mina. Apendizitis akutua. Digestio-buxadurak. Heste-inbaginazioa.

8.4.– Idorreria. Enkopresia. Uzki-ondesteko patologia. Sortzetiko megakolona.

8.5.– Heste-parasitosia.

8.6.– Gibeleko eta behazun-bideetako patologia. Gibeleko hutsegite akutua. Porta-hipertentsioa. Gibeleko zirrosia. Reye-ren sindromea.

8.7.– Gaixotasun zeliakoa.

9.– Arnas aparatua:

9.1.– Goiko arnasbideetako patologia. Errinitisa. Adenoiditisa. Sinusitisa. Faringoamigdalitisa. Otitisa. Faringitisa. Laringitisa.

9.2.– Beheko arnasbideetako patologia. Bronkiolitisa: etiopatogenia, klinika eta tratamendua. Gorputz arrotzak xurgatzea. Bronkioetako eta biriketako malformazioak.

9.3.– Pneumoniak eta bronkopneumopatiak.

9.4.– Bronkioetako asma.

9.5.– Fibrosi kistikoa.

9.6.– Pleurako eta mediastinoko patologia.

10.– Aparatu kardiobaskularra:

10.1.– Sortzetiko kardiopatiak. Sortzetiko kardiopatien ikuspegi orokorra. Motak. Koadro klinikoak. Diagnostikoaren eta tratamenduaren printzipio orokorrak.

10.2.– Bihotz-gutxiegitasuna.

10.3.– Bihotz-biriketako bizkorketa.

10.4.– Biriketako hipertentsio arteriala.

10.5.– Arritmiak.

10.6.– Miokardiopatiak. Miokarditisa. Perikarditisa.

10.7.– Shock hipobolemikoa eta kardiogenikoa.

11.– Nefrologia:

11.1.– Glomerulonefritisa.

11.2.– Sindrome nefrotikoa.

11.3.– Hematuria eta proteinuriaren ikuspegi diagnostikoa.

11.4.– Gernu-infekzioa. Maskuri-ureterreko errefluxua.

11.5.– Tubulupatiak.

11.6.– Sindrome hemolitiko uremikoa.

11.7.– Giltzurrun-gutxiegitasuna.

11.8.– Giltzurruneko malformazio garrantzitsuenak.

12.– Onkologia eta hematologia:

12.1.– Anemiak haurtzaroan. Sailkapen orokorra. Koadro nagusiak aztertzea. Anemia nutrizionalak eta hemolitikoak.

12.2.– Anemia aplasikoa.

12.3.– Neutropeniak. Trobopeniak. Koagulopatiak. Purpuren diagnostiko diferentziala.

12.4.– Leuzemia akutuak haurtzaroan.

12.5.– Tumore solidoak haurtzaroan. Garuneko tumoreak. Linfomak. Wilms-en tumorea. Neuroblastoma. Hezurretako eta atal bigunetako tumoreak.

13.– Nerbio-sistema eta lokomozio-sistema:

13.1.– Garapenaren nahasmenduak. Adimen-atzeratasuna. Garun-paralisia. Prebentziorako oinarriak.

13.2.– Konbultsioak. Adinaren araberako sailkapen etiologikoa. Sukar-konbultsioa. Epilepsia.

13.3.– Garezur barneko hipertentsioa. Zefaleak.

13.4.– Patologia neuromuskularra. Hipotonia eta miopatia. Werdnig-Hoffman-en gaixotasuna. Duchenne-ren muskulu-distrofia.

13.5.– Ataxia.

13.6.– Traumatismo kraneoentzefalikoa.

13.7.– Arantza bifidoa.

13.8.– Arreta-faltaren eta hiperaktibitatearen nahasmendua.

13.9.– Garapenaren nahasmendu orokorrak eta haurren psikosia.

14.– Pediatria soziala:

14.1.– Haurren istripuak eta intoxikazioak. Bularreko umearen bat-bateko heriotza.

14.2.– Tratu txarrak jasan dituen haurraren sindromea. Epidemiologia, forma klinikoak, diagnostikoa eta jokabide mediko-legala.

14.3.– Portaeraren nahasmenduak haurtzaroan eta nerabezaroan. Anorexia nerbiosoa eta bulimia.

14.4.– Arazo psikosozialak.

15.– Haurren osasuna eta osasun publikoa:

15.1.– Osasuna eta gaixotasuna. Osasun Publikoaren kontzeptua. Heziketa sanitarioa.

15.2.– Haurra bizi den komunitatearen osasun-maila aztertzeko metodika. Pediatria soziala.

15.3.– Haurren osasunean eragina duten faktore ekologikoak. Saneamendua eta ingurumen-higienea.

15.4.– Prebentziozko pediatria: orokortasunak. Osasun-azterketa sistematikoak.

15.5.– Psikologia soziala: Garapen emozionala haurtzaroko etapen arabera. Sexu-portaera eta haren gatazkak. Pediatra eta haurren osasun mentalean duen zeregina. Talde marjinatuak.

15.6.– Egoera pediatriko-sanitarioa eta garapen sozioekonomikoarekin eta kulturalarekin dituen harremanak ezagutzea.

15.7.– Haurrak babesteko nazioarteko erakundea. Arreta pediatrikoa eta bere mailak. Umearen eskubideak.

15.8.– Epidemiologia: Oinarrizko printzipioak. Metodo epidemiologikoak. Epidemiologia-programak.

15.9.– Bioestatistika: Metodo estatistikoa, esanahi estatistikoa, korrelazioa eta erregresioa. Datuak biltzea eta biltegiratzea. Laginketa. Osasun-estatistikak.

15.10.– Demografia: Informazio demografikoa. Indizeak eta tasak.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Robert M. Kliegman, Joseph W. St Geme III, Nathan J. Blum, Samir S. Shah, Robert C. Tasker, Karen M. Wilson. Nelson Textbook of Pediatrics. 21st edition. Elsevier. 2019.

2.– Mark W. Kline, Susan M. Blaney, Angelo P. Giardino, Jordan S. Orange, Daniel J. Penny, Gordon E. Schutze, Lara S. Shekerdemian, Abraham M. Rudolph, Colin D. Rudolph. Rudolph’s Pediatrics. 23rd edition. McGraw-Hill Education/Medical. 2018.

3.– Eric C Eichenwald, Ann R Star, Anne R Hansen, Camilia R Martin. Cloherty and Stark’s Manual of Neonatal Care. 8th edition. Wolters Kluwer. 2017.

4.– Hernández Manuel Cruz, Serrano, M. M., Guerrero Serafín Málaga, López Luis Madero: (2021). Cruz Tratado de pediatría. Médica Panamericana.

5.– Javier Benito, Carles Luaces, Santiago Mintegui, Jordi Pou. Tratado de pediatría. 2. edizioa. Ergon argitaletxea. Madril. 2011. ISBN: 84-8473-893-0.

6.– American Academy of Pediatrics (AAP). Pediatric Clinical Practice Guidelines & Policies: A Compendium of Evidence-based Research for Pediatric Practice. 21st edition. American Academy of Pediatrics. 2021.

7.– Richard G Bachur, Kathy N Shaw, James Chamberlain, Jane Lavelle, Joshua Nagler, Joan Shook. Fleisher & Ludwig’s Textbook of Pediatric Emergency Medicine. 8th edition. LWW Wolters Kluwer Health. 2020.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf


Azterketa dokumentala