Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

68. zk., 2022ko apirilaren 5a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
1498

883/2022 EBAZPENA, martxoaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen diren estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Mediku kategorian, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Epidemiologia Klinikoko Unitateetako destinoetan.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 25eko 1473/2021 Ebazpenaren bidez, onartu egin dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko 2018an eta 2019an iragarritako hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea.

Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretua, eta indarrean dauden eta aplikagarriak diren gainerako xedapenak, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Oinarri hauen xede diren hautaketa-probetarako deia egitea.

Bigarrena.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea (I. eranskina) Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategorian, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Epidemiologia Klinikoko Unitateetako destinoetan.

Hirugarrena.– Ebazpen honen II. eranskinaren bidez eskainitako destinoen zerrenda onartzea.

Laugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean agertzen den merezimenduen baremoa onartzea.

Bosgarrena.– Ebazpen honen IV. eranskinean dagoen gai-zerrenda onartzea.

Seigarrena.– Deialdi honetan parte hartzeko eskaera aurkezteko epea 2022ko maiatzaren 3tik 2022ko ekainaren 2ko 14:00ak arte ezartzea, oinarri orokorrak onartzen dituen Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 25eko 1473/2021 Ebazpenaren 9.3 oinarrian ezarritakoaren arabera.

Zazpigarrena.– Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari; horretarako, hilabeteko epea egongo da, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren estatutu sozialak ezartzeko azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 15a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

I. ERANSKINA
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAN ESTATUTUPEKO LOTURA FINKOA LORTZEKO HAUTAKETA-PROBAK ARAUTUKO DITUZTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK ONARTZEA FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO MEDIKUA KATEGORIAN, OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO EPIDEMIOLOGIA KLINIKOKO UNITATEETAKO DESTINOETAN

1.– Deialdiaren xede diren destinoak.

1.1.– Deialdi honen xede izango dira Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategoriako Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Epidemiologia Klinikoko Unitateetako destinoak, II. eranskinean jasota daudenak alegia.

1.2.– Deialdian sartutako destinoen % 7 desgaitasunen bat duten langileek betetzeko gordeko dira, II. eranskinean jasotako oinarri orokorretako 1.3 oinarrian ezarritako banaketaren arabera.

2.– Izangaien betekizunak.

Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan ezarritako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, oinarri orokorretan jasota daudenak ere bete beharko dituzte, eta horiek kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte bete beharko dira:

a) Oinarri orokorretako 6.2.c) apartatuan xedatutakoaren arabera, Medikuntzako eta Kirurgiako Lizentzia edo titulu baliokidea eta lanpostu funtzionala betetzeko eskatzen den edozein espezialitate edo, bestela, Osasun Sistema Nazionaleko Medikuntza Orokorreko medikuen eginkizunak betetzeari buruzko ekainaren 4ko 853/1993 Errege Dekretuan ezarritako titulu, ziurtagiri edo diplometako bat izatea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean jasotakoa betez.

b) Edonola ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak betetzea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak xedatutakoaren arabera, bai eta indarrean dagoen araudiak eskatzen duen beste edozein eskakizun betetzea ere.

c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa ordaindu izana, eskainitako destinoen lanbide-taldearen arabera:

A1 taldea (A talde zaharra): 25 euro.

3.– Lehiaketaldiaren garapena.

3.1.– Oposizioaldia.

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio proben edukia eta kalifikazioa zehaztea, eta, horretarako, hautaketa-prozesua behar bezala garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartuko ditu, eta prozesuaren gardentasuna eta objektibotasuna bermatuko du.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari eskatu ahal izango dio aholkulariek parte har dezatela hautaketa-prozesuaren fase guztietan, bai probak prestatzeari dagokionez, bai lehiaketaldian. Epaimahaikideei eskatzen zaien titulu-eskakizuna bete beharko dute pertsona horiek.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari kanpoko aholkularitza-erakundeetara jotzea eskatu ahal izango dio ere bai, probak prestatzeko eta oposizioaldian probekin zerikusia duten gai guztietarako. Horretarako, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak behar diren neurriak jarriko ditu kanpo-erakunde aholkularien parte-hartzea gauzatzeko.

Oposizioaldian ariketa hauek egin beharko dituzte:

a) Lehenengo ariketa: Probari idatziz erantzun beharko zaio, ematen den gehieneko denboraren barruan, eta galderak IV. eranskinean jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

Halaber, proba prestatzeko bibliografia ere eranskin horretan jasoko da.

b) Bigarren ariketa: epaimahaiak proposatutako ariketa praktikoak egin beharko dituzte, galdetegiei erantzunez zein beste modalitateen bidez.

Ariketak destinoen funtzio espezifikoekin lotuta egongo dira eta haien helburua izangaiek destino horietan aritzeko dituzten gaitasunak, abileziak, ezagutzak eta ahalmen profesionala baloratzea izango da.

Deialdia egiten den Fakultatibo Espezialista Mediko lanpostu funtzionaletako Mediku kategoriarako, oposizioaldian bi ariketa egingo dira proba berean; ariketa teoriko bat eta praktiko bat, biak eskainitako destino ezberdinetako funtzio espezifikoekin lotuta. Probaren azken emaitza bi ariketen batezbesteko haztatua izango da, % 65 proba teorikoarena eta % 35 ariketa praktikoarena. Aurretik aipatutakoa ez zaie Fakultatibo Espezialista Medikoen hautaketa-prozesuei aplikatuko, dagokien oinarri espezifikoen arabera, oposizioaldia ariketa bakarraz osatuta badago. Horretarako, batezbesteko haztatua formula honen arabera lortuko da:

(Ikus .PDF)

Oposizioaldia gainditutzat emateko, bi ariketen batezbesteko haztatua gutxienez 100 puntutik 50 puntukoa izan beharko da.

3.2.– Oinarri orokorretako 14. apartatuan zehaztutako puntuazio-hurrenkeraren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek honako dokumentu hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, 14.2 oinarrian zerrendatzen den dokumentazioaz gain:

– Medikuntzako edo Kirurgiako Lizentziako tituluaren edo baliokidearen eta lortu nahi den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen den edozein espezialitateren tituluaren edo, bestela, Osasun Sistema Nazionaleko Medikuntza Orokorreko medikuen eginkizunak betetzeari buruzko ekainaren 4ko 853/1993 Errege Dekretuan ezarritako titulu, ziurtagiri edo diplometako baten fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

3.3.– Lehiaketaldia.

Egiaztatutako merezimenduak III. eranskineko merezimenduen baremoaren arabera balioztatuko dira, oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera.

3.4.– Lanpostuaz jabetzea.

Oinarri orokorretako 17. apartatuan aipatutako dokumentazioaz gain, deialdi honetako destinoren bat jabetzan hartzen dutenek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte lanpostuaz jabetzeko ekitaldian:

– Elkargokide-ziurtagiria.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: EPIDEMIOLOGIA KLINIKOKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 2 destino.

Sarbide orokorra: 2.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

III. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO MEDIKUA KATEGORIAN (EPIDEMIOLOGIA KLINIKOKO FEM LANPOSTU FUNTZIONALA), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO EPIDEMIOLOGIA KLINIKOKO UNITATEETAKO DESTINOETAN

1) Lan-esperientzia (gehienez, 60 puntu).

Eskabideak aurkezteko azken egunera arte izangaiek aitortuta duten zerbitzu-denbora zenbatuko da.

Dagokion espezialitateko etengabeko arretako behin-behineko izendapen batean egindako zerbitzuen puntuazioari zerbitzu horiengatik normalean ematen den puntuazioaren % 50 aplikatuko zaio.

Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituko da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako soberakinak. Horretarako, 30 egun naturaleko multzoa hartuko da hilabetetzat.

Zerga, administrazio eta gizarte neurriei eta ordena sozialari buruzko abenduaren 23ko 62/2003 Legean xedatutakoaren arabera eta deialdiak ezarri bezala, titulua irailaren 24ko 1497/1999 Errege Dekretuaren babesean eskuratu dutenek espezialista gisa daukaten antzinatasuna interesdunak espezialitatearen berezko eta berariazko eremuaren baitan gauzatutako lan profesional eraginkor osoaren arabera baloratuko da. Jardute horretatik kenduko da, hasierako aldian, Espainian espezialitate horretarako ezarritako prestakuntza aldiaren % 170. Kenketa hori ez zaie aplikatuko espezialista-titulua 1497/1999 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren arabera lortu dutenei.

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, Gizarte Segurantzakoetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan edo edozein administrazio publikotan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Epidemiologia Klinikoko arloko FEM gisa edo arlo medikoko kudeaketa-lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,30 puntu.

2.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko edo edozein administrazio publikotako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, edo Osasun Sistema Nazionalari atxikitako ikerketa-zentro ofizialetan edo bestelako erakundetan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan mediku orokor edo beste espezialitateetako mediku edo ikertzaile gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,055 puntu.

3.– Erakunde Sanitario Publikoetan kudeaketa eta zerbitzu orokorren arloan goi-mailako kudeaketa lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,05 puntu.

Zerbitzu-eginkizunetan edo goragoko kategoriako eginkizunetan emandako zerbitzuak benetan betetako lanpostuan zenbatuko dira.

Halaber, jatorrizko lanpostuan zenbatuko dira zerbitzu berezietan emandako zerbitzuak.

2) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa (gehienez, 20 puntu).

Apartatu honetan, honako hauen arabera egiaztatzen den prestakuntza baloratuko da:

a) Graduaurreko prestakuntza:

Espediente akademikoaren balorazioa honela egingo da:

(Ikus .PDF)

Ez dira ebaluatuko, eta, horregatik, ez dira zatitzailean sartuko, ez ofizialki baliozkotu diren ikasgaiak, ez erlijioko, prestakuntza politikoko, gorputz-hezkuntzako eta hizkuntzetako ikasgaien kalifikazioak, ez Medikuntzako eta Kirurgiako Lizentziako ikasketen edo baliokideren berezko edukiarekin funtsezko loturarik ez duten beste ikasgai batzuen kalifikazioak.

b) Graduondoko prestakuntza:

– Cum laude doktore-titulua: 10 puntu.

– Doktore-titulua: 9 puntu.

– Graduondoko masterra: 6 puntu.

– Unibertsitateko Aditu edo Espezialista titulua: 5 puntu.

– Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan: 4 puntu.

– Lizentzia-gradua (bikaina edo ohorezko matrikula): 3 puntu.

– Doktoretza-ikastaroa, ikastaro bakoitzeko (gehienez, 10 ikastaro): 0,25 puntu.

– Lotutako bestelako unibertsitate-tituluak: 2,5 puntu.

Cum laude doktore gisa puntuazioa emanez gero, ez da punturik emango Doktore gisa. Cum laude doktorea edo Ikertzeko nahikotasuna edo Ikasketa aurreratuen diploma lortzeko balio izan duten programetako doktoretza-ikastaroek ez dute punturik emango.

c) Prestakuntza espezializatua:

1.– Kategorian sartzeko eskatutakoak ez diren legez aitortutako espezialitate bateko edo batzuetako tituluak dituzten izangaiak, betiere titulu horiek ofizialki onartutako fakultatiboen prestakuntza espezializatuko programa egoiliar gisa bete ondoren lortu badituzte: 2 puntu.

2.– Kategorian sartzeko eskatutakoa ez den espezialista-tituluak dituzten izangaiak (BAME bidezkoak ez direnak): 1 puntu.

d) Etengabeko prestakuntza:

Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joateagatik:

– 9 ordura arte: 0,25 puntu.

– 10 eta 19 ordu bitartean: 0,75 puntu.

– 20 eta 29 ordu bitartean: 1,25 puntu.

– 30 eta 49 ordu bitartean: 2 puntu.

– 50 eta 99 ordu bitartean: 3 puntu.

– 100 eta 249 ordu bitartean: 4 puntu.

– 250 eta 599 ordu bitartean: 5 puntu.

– 600 ordu edo gehiago: 6 puntu.

Ikastaroen egiaztagirian kreditu kopurua bakarrik jasota dagoenean, puntuazioa emateko baliokidetasun hau egingo da:

– Kredituen Europako Sistemaren (ECTS) 1 kreditu: 25 ordu.

– Etengabeko Prestakuntza Batzordeko 1 kreditu: 10 ordu.

Ikastaroaren ordu kopurua eta kreditu kopurua adierazten ez duten egiaztagirien kasuan, edo kredituak izan bai baina horiek aurreko paragrafoan zehaztutakoak ez direnean edo kredituen beste ordu-baliokidetasun bat ezartzen denean, epaimahaiak, aurkeztutako egiaztagiriak eta ikastaroaren edukia ikusita, dagokion puntuazioa emango du, eta kasu horretan ez du inolaz ere 0,25 puntu baino gutxiago emango.

Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak balioztatuko dira, baita edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak ere, betiere titulu ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.

e) Irakaskuntza-jarduerak:

– Fakultateko/Unibertsitate Eskolako katedraduna (urteko): 1 puntu.

– Unibertsitateko fakultateko/eskolako irakasle titularra edo elkartua (urteko): 0,50 puntu.

– Egoiliarren irakaskuntzarako tutore akreditatua, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,750 puntu.

– Irakaskuntza, etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (orduko): 0,050 puntu.

f) Jarduera zientifikoa eta ezagutzaren hedapena:

Eskatutako destinoko lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, komunikazioak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahai-inguruetan parte hartzearren:

– Eskualdeko txosten bakoitzeko: 0,50 puntu.

– Estatuko txosten bakoitzeko: 2 puntu.

– Nazioarteko txosten bakoitzeko: 3 puntu.

– Eskualdeko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 0,30 puntu.

– Estatuko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 1,20 puntu.

– Nazioarteko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 2 puntu.

– Eskualdeko mahai-inguru bakoitzeko: 0,40 puntu.

– Estatuko mahai-inguru bakoitzeko: 1,50 puntu.

– Nazioarteko mahai-inguru bakoitzeko: 2,50 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Liburu bakoitzeko (lehenengo egilea): 4 puntu.

– Liburu bakoitzeko (beste egile batzuk): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Tesina bakoitzeko: 3 puntu.

Ez da baloratuko apartatu honetan zehaztu ez den merezimendurik.

g) Hizkuntzak (gehienez, 3 puntu):

– Ingelesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Frantsesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Alemana: gehienez, 1,5 puntu.

h) Informatikako ezagutzak (gehienez, 2 puntu).

3) Euskara:

– 2. HE: 18 puntu.

– 1. HE: 9 puntu.

IV. ERANSKINA
EPIDEMIOLOGIA KLINIKOKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Epidemiologiaren oinarriak:

1.1.– Epidemiologiaren ikuspegia eta eboluzioa.

1.2.– Kausalitatea.

1.3.– Gaixotasunen maiztasunen neurketa.

1.4.– Gaixotasunen maiztasunen konparazioa.

1.5.– Osasun publikoko datuen iturriak.

1.6.– Deskripzio-epidemiologia.

1.7.– Azterketa epidemiologikoen diseinuen ikuspegi orokorra.

1.8.– Azterketa esperimentalak: saiakuntza klinikoa. Nagusitasun, baliokidetasun eta ez-gutxiagotasuneko saiakuntzak.

1.9.– Kohorteen azterketak.

1.10.– Kasu-kontrolen azterketak.

1.11.– Zeharkako azterketak.

1.12.– Azterketa ekologikoak.

1.13.– Zehaztasuna eta baliozkotasuna:

1.13.1.– Barne eta kanpo baliozkotasuna.

1.13.2.– Okertasunak.

1.13.3.– Nahasketa faktoreak.

1.13.4.– Ausazko akatsa.

1.13.5.– Efektuaren aldaketa.

1.14.– Baheketa osasun publikoan.

1.15.– Bestelako azterketa batzuk:

1.15.1.– Azterketa ia esperimentalak.

1.15.2.– Azterketa kualitatiboak.

2.– Bioestatistika:

2.1.– Datuen aurkezpena.

2.2.– Zenbakizko neurriak (erdiko joera neurtzea. Batezbestekoa. Mediana. Dispertsio-neurriak. Heina. Kuartilarteko heina. Bariantza eta desbiderapen estandarra. Aldakuntza-koefizientea. Taldekatutako datuak. Batezbesteko taldekatua. Bariantza taldekatua. Chebychev-en desberdintasuna).

2.3.– Tasak eta estandarizazioa (Tasak. Tasak estandarizatzea. Estandarizatzeko zuzeneko metodoa. Estandarizatzeko zeharkako metodoa. Tasa estandarizatuak erabiltzea).

2.4.– Bizitza-taula.

2.5.– Probabilitatea (kalkuluak probabilitateekin eta gertaerekin. Baldintzapeko probabilitatea. Bayes-en teorema. Diagnostiko-testa. Sentsibilitatea eta espezifikotasuna. Bayesen teoremaren aplikazioak. ROC kurbak).

2.6.– Probabilitate-banaketak (Banaketak. Binomiala. Poisson. Normala).

2.7.– Batezbestekoaren lagin-banaketa (lagin-banaketaren adibideak. Muga zentralaren teorema).

2.8.– Konfiantza-tarteak (bi ilaratako konfiantza-tarteak. Ilara bakarrekoak. Student-n t banaketa).

2.9.– Hipotesiak kontrastatzea (Kontzeptu orokorrak. Aldebiko hipotesiak kontrastatzea. Aldebakarrekoak. Errore motak. Potentzia. Laginaren tamainaren estimazioa).

2.10.– Bi batezbestekoren konparazioa (lagin parekatuak. Lagin independenteak. Bariantza berdintasuna. Bariantzen desberdintasuna).

2.11.– Bariantzaren analisia - ANOVA (Faktore baten bariantzaren analisia. Hainbat konparaziotako prozedurak. Bi faktoreren bariantzaren analisia).

2.12.– Metodo ez-parametrikoak (Wilcoxon-en zeinu-testa. Wilcoxon-en tarteen testa. Metodo ez-parametrikoen abantailak eta desabantailak).

2.13.– Proportzioen inferentzia (Banaketa binomialaren hurbiltze normala. Proportzio baten lagin-banaketa. Konfiantza-tarteak. Hipotesi-testa. Laginaren tamaina kalkulatzea. Bi proportzioren konparazioa).

2.14.– Kontingentzia-taulak (Ji karratua testa. 2x2 taulak. r x c taulak. Mcnemar testa. Odds-en ratioa -Odds Ratio-, Berkson-en iruzurra).

2.15.– 2x2ko taula anitzak (Simpson-en paradoxa. Mantel-Haenszel metodoa. Odds-en ratioaren laburpena. Homogeneotasun-testa).

2.16.– Korrelazioa (Dispertsio-diagrama bibariantea. Pearson-en korrelazio-koefizientea. Spearman-en korrelazio-koefizientea).

2.17.– Erregresio lineal sinplea (Kontzeptu orokorrak. Eredua. Populazio baten erregresio lineala. Karratu txikienen metodoa. Erregresio-koefizienteen inferentzia. Balio iragarleen inferentzia. Ereduaren ebaluazioa. Determinazio-koefizientea. Hondakinen grafikoa. Eraldaketa).

2.18.– Erregresio lineal anizkoitza (Eredua. Karratu txikienen ekuazioa. Erregresio-koefizienteen inferentzia. Ereduaren ebaluazioa. Interakzioa eta nahastea ebaluatzea. Aldagai adierazleak. Adierazpen-aldiak. Ereduak hautatzea). Luzetarako datuen analisia: oinarrizko printzipioak.

2.19.– Erregresio logistikoa (Eredua. Funtzio logistikoa. Erregresio logistiko anizkoitza. Aldagai adierazleak).

2.20.– Biziraupen-azterketa (Bizitza-taularen metodoa. Muga-produktuaren metodoa. Log-rank testa. Arrisku proportzionalen erregresioa edo Cox).

2.21.– Erregresio anizkoitzeko beste eredu batzuk (Poisson-en erregresioa, eredu mistoak. Oinarrizko printzipioak).

2.22.– Aldagai anitzeko analisia (osagai nagusien analisia, faktore-analisia, korrespondentzien analisia, klusterren analisia: oinarrizko printzipioak).

2.23.– Maila anitzeko azterketa: oinarrizko printzipioak.

2.24.– Laginketa teorikoa (Laginketa konbinatua. Ausazko laginketa sinplea. Laginketa sistematikoa. Laginketa geruzatua. Laginketa taldekatua. Laginketa ez-probabilistikoa).

3.– Epidemiologiaren praktika eremu klinikoan.

4.– Ikerketa-proiektu bat diseinatzea eta garatzea eremu klinikoan:

4.1.– Ikerketa-protokolo baten elementuak: protokolo bat sortzea.

4.2.– Agentzia finantzatzaileentzako laguntza motak eta eskabidea (Osasun Ikerketen Funtsa, Osasun Saila, Ministerioak, Europako Funtsak, etab.).

4.3.– Ikerketa-proiektuaren garapena (datu-baseak sortzea, informazioa biltzea, azterketa pilotuak, informazioaren kalitateari buruzko azterlanak...).

5 – Ikerketa klinikoan hartutako erabakien analisia. Proba diagnostikoen ebaluazioa.

6.– Ebidentzian oinarritutako medikuntza:

6.1.– Bibliografia bilatzea.

6.2.– Argitalpen biomedikoen datu-baseak.

6.3.– Literatura zientifikoaren berrikuspen sistematikoak.

6.4.– Eraginkortasunaren ebaluazioa.

6.5.– Meta-analisia.

7.– Zainketa sanitarioen emaitzak neurtzea eta aztertzea:

7.1.– Galdetegiak sortzea eta baliozkotzea.

7.2.– Osasunarekin lotutako bizi-kalitatea neurtzeko tresnak eta emaitzen neurketa.

7.3.– Baliozkotasunaren, fidagarritasunaren eta aldaketarako sentsibilitatearen azterketak.

7.4.– Pazientearen iritzia ebaluatzea.

8.– Zerbitzu sanitarioen ikerketa:

8.1.– Osasun-zerbitzuen erabileraren, beharraren, sarbidearen, egokitzapenaren edo aldakortasunaren ebaluazio-azterlanak.

8.2.– Osasun-zerbitzuak emateari lotutako ekitatea ebaluatzeko azterlanak.

8.3.– Praktika klinikoaren eraginkortasuna ebaluatzea.

8.4.– Teknologia sanitarioen ebaluazioa.

8.5.– Osasun-politikaren ebaluazioa. Osasun-politikak, prestazioa eta kalitate-programak ebaluatzea.

9.– Ebaluazio ekonomikoari buruzko azterlanak osasun arloan:

9.1.– Kostuak, kostu-eraginkortasuna eta kostu-erabilgarritasuna minimizatzeko azterlanak. Eraginkortasunaren ebaluazioa.

10.– Asistentzia sanitarioaren kalitatea eta segurtasuna ebaluatzea:

10.1.– Kalitate asistentziala ebaluatzea. Ebaluazio-zikloa: egitura, prozesua, emaitzak.

10.2.– Kudeaketako eta kalitateko osasun-adierazleak erabiltzea ikerketan.

10.3.– Asistentzia sanitarioaren segurtasuna ebaluatzea.

10.4.– Asistentziaren kalitatea hobetzeko programen ebaluazioa.

10.5.– Praktika klinikoko gidak sortzea eta ebaluatzea.

11.– Bigarren mailako ikerketa: datu-base administratiboak dituzten azterlanak:

11.1.– Datu-base administratiboekin azterketak egitea. Arriskua doitzea.

11.2.– Pertsonen osasunari buruzko datu-iturriak eta osasun-inkestak.

11.3.– Ospitaleetako datu-baseak (DGOB).

11.4.– Osasun-arazo espezifikoak erregistratzeko sistemak.

12.– Bioestatistikako oinarrizko programa informatikoak (SAS/SPSS/STATA):

12.1.– Datuen programazioa, maneiua eta analisi estatistikoa.

13.– Ikerketaren egitura eta araudia Espainian eta Euskadin:

13.1.– Biomedikuntzako I+G+B Plan Nazionala 2004-07.

13.2.– Ikerkuntza sanitariorako funtsa: Instituto de Salud Carlos III. Osasun eta Kontsumo Ministerioa. Hezkuntza Ministerioa.

13.3.– Euskadi: Osasun Saila, Industria. Osakidetza. BIOEF.

13.4.– Unibertsitatea.

13.5.– Finantzaketa pribatuko iturriak.

14.– Artikuluak idaztea eta aurkezpenak prestatzea:

14.1.– Ikerketa-artikulu bat prestatzeko eta editatzeko arauak.

14.2.– Ahozko edo posterreko komunikazio baten aurkezpena prestatzeko arauak.

15.– Bioetika eta jardunbide kliniko egokia ikerketan:

15.1.– Bioetikako printzipioak ikerketan.

15.2.– Etika asistentzialeko Batzordeak: erregulazioa eta funtzionamendua.

15.3.– Ikerketa-batzordeak: eginkizunak.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

Oinarrizko bibliografia:

1.– Aschengrau, Ann; Seage, George R. Essentials of epidemiology in public health. 4th edition. Jones & Bartlett Learning. 2020.

2.– Robert Fletcher, Suzanne W. Fletcher, Clinical Epidemiology: The Essentials. 5th edition. Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins. 2012.

3.– Stephen B Hulley, Steven R Cummings, Warren S Browner, Deborah G Grady, Thomas B Newman. Designing clinical research. 4th edition. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 2013.

4.– Marcello Pagano, Kimberlee Gauvreau. Principles of Biostatistics. 2nd edition. Chapman and Hall/CRC. 2018.

5.– Bernard Rosner. Fundamentals of Biostatistics. 8th edition. Editorial Brooks Cole. 2015.

Bibliografia aurreratua:

6.– Rothman KJ. Modern epidemiology. 3rd edition. Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins. 2012.

7.– Moyses Szklo, F. Javier Nieto. Epidemiology: Beyond the Basics. 4th edition. Jones & Bartlett Learning. 2018.

Bibliografia espezializatua:

8.– Hunink, M. G. Myriam;Weinstein, Milton C. Decision making in health and medicine: integrating evidence and values. 2nd edition, reprinted. Cambridge University Press. 2016.

9.– Cook, Deborah; Guyatt, Gordon; Meade, Maureen; Rennie, Drummond (eds). Users' Guides to the Medical Literature: Essentials of Evidence-Based Clinical Practice. 3rd edition. McGraw-Hill Medical. The JAMA Network. 2015.

10.– Michael F. Drummond, Mark J. Sculpher, Karl Claxton, Greg L. Stoddart, George W. Torrance. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 4th edition. Oxford University Press. 2015.

11.– Sánchez-Caro J, Abellán F.. Ensayos Clínicos en España. Aspectos científicos, bioéticos y jurídicos. Badalona. Ediciones Médicas. 2005.

Eskuragarri formatu elektronikoan:

https://www.fundacionmercksalud.com/wp-content/uploads/2017/05/Ensayos_Cl%C3%ADnicos_en_Espa%C3%B1a.pdf

12.– Fayers P.M., Machin D. Quality of Life: The Assessment, Analysis and Interpretation of Patient-Reported Outcomes. 2nd edition. New York: Wiley. 2007.

13.– Twisk JWR. Applied multilevel analysis. Cambridge. Cambridge University Press. 2006.

14.– Hair, J. F., Anderson, R. E., Babin, B. J., & Black, W. C. (2019) Multivariate Data Analysis. 8th edition. Cengage. 2018.

15.– David Machin, Martin Worner, Yin Bun Cheung, Mahesh Parmar. Survival Analysis: A Practical Approach. Wiley, John & Sons, Incorporated. 2006.

16.– David W. Hosmer, Stanley Lemeshow, Rodney X. Sturdivant (auth.), Walter A. Shewhart, Samuel S. Wilks (eds.). Wiley Series in Probability and Statistics. Applied Logistic Regression. 3rd edition. Wiley. 2013.

17.– George M. Hall (ed.) How to Write a Paper. 5th edition. Wiley-Blackwell/BMJ Books. 2012.

18.– Sackett DL. Superiority trials, non inferiority trials, and prisoners of the 2-sided null hypothesis. Evid Based Med 2004; 9: 38-39.

19.– Evidence-Based Medicine Working Group, Drummond Rennie, Gordon H. Guyatt. Users’ Guides to the Medical Literature: Essentials of Evidence-Based Clinical Practice. Chicago. IL: AMA Press. 2002.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf


Azterketa dokumentala