Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

67. zk., 2022ko apirilaren 4a, astelehena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
1478

855/2022 EBAZPENA, martxoaren 10ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen diren estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategorian (hainbat lanpostu funtzional), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 25eko 1473/2021 Ebazpenaren bidez, onartu egin dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko 2018 eta 2019an iragarritako hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea.

Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretua, eta indarrean dauden eta aplikagarriak diren gainerako xedapenak, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Oinarri hauen xede diren hautaketa-probetarako deia egitea.

Bigarrena.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea (I. eranskina) Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategorian (hainbat lanpostu funtzional), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan:

– Nefrologiako FEM.

– Pneumologiako FEM.

– Neurologiako FEM.

– Obstetriziako eta Ginekologiako FEM.

– Oftalmologiako FEM.

– Onkologia Medikoko FEM.

– Otorrinolaringologiako FEM.

– Psikiatriako FEM.

– Haur Psikiatriako FEM.

– Erradiodiagnostikoko FEM.

– Erreumatologiako FEM.

Hirugarrena.– Ebazpen honen II. eranskinaren bidez eskainitako destinoen zerrenda onartzea.

Laugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean agertzen den merezimenduen baremoa onartzea.

Bosgarrena.– Ebazpen honen IV. eranskinean dagoen gai-zerrenda onartzea.

Seigarrena.– Deialdi honetan parte hartzeko eskaera aurkezteko epea 2022ko maiatzaren 3tik 2022ko ekainaren 2ko 14:00ak arte ezartzea, oinarri orokorrak onartzen dituen Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren azaroaren 25eko 1473/2021 Ebazpenaren 9.3 oinarrian ezarritakoaren arabera.

Zazpigarrena.– Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetzako Administrazio Kontseiluari; horretarako, hilabeteko epea egongo da, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osakidetzaren estatutu sozialak ezartzeko azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 10a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

I. ERANSKINA
ESTATUTUPEKO LOTURA FINKOA LORTZEKO HAUTAKETA-PROBAK ARAUTUKO DITUZTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO MEDIKUA KATEGORIAN (HAINBAT LANPOSTU FUNTZIONAL), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETAN

1.– Deialdiaren xede diren destinoak.

1.1.– Deialdi honen xede izango dira Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Medikua kategoriako (hainbat lanpostu funtzional) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, II. eranskinean jasota daudenak alegia.

1.2.– Deialdian sartutako destinoen % 7 desgaitasunen bat duten langileek betetzeko gordeko dira, II. eranskinean jasotako oinarri orokorretako 1.3 oinarrian ezarritako banaketaren arabera.

2.– Izangaien betekizunak.

Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan ezarritako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, oinarri orokorretan jasota daudenak ere bete beharko dituzte, eta horiek kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte bete beharko dira:

a) Oinarri orokorretako 6.2.c) apartatuan xedatutakoarekin bat, Medikuntzako edo Kirurgiako Lizentziadun titulua edo baliokidea izatea eta lortu nahi den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen den espezialitateko titulua izatea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

b) Edonola ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak betetzea, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak xedatutakoaren arabera, bai eta indarrean dagoen araudiak eskatzen duen beste edozein eskakizun betetzea ere.

c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa ordaindu izana, eskainitako destinoen lanbide-taldearen arabera:

A1 taldea (A talde zaharra): 25 euro.

3.– Lehiaketaldiaren garapena.

3.1.– Oposizioaldia.

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio proben edukia eta kalifikazioa zehaztea, eta, horretarako, hautaketa-prozesua behar bezala garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartuko ditu, eta prozesuaren gardentasuna eta objektibotasuna bermatuko du.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari eskatu ahal izango dio aholkulariek parte har dezatela hautaketa-prozesuaren fase guztietan, bai probak prestatzean, bai lehiaketaldian. Epaimahaikideei eskatzen zaien titulu-eskakizuna bete beharko dute pertsona horiek.

Epaimahaiak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari kanpoko aholkularitza-erakundeetara jotzea eskatu ahal izango dio ere bai, probak prestatzeko eta oposizioaldian probekin zerikusia duten gai guztietarako. Horretarako, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak behar diren neurriak jarriko ditu kanpo-erakunde aholkularien parte-hartzea gauzatzeko.

Oposizioaldian ariketa hauek egin beharko dituzte:

a) Lehenengo ariketa: Probari idatziz erantzun beharko zaio, ematen den gehieneko denboraren barruan, eta galderak IV. eranskinean jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

Halaber, proba prestatzeko bibliografia ere eranskin horretan jasoko da.

b) Bigarren ariketa: epaimahaiak proposatutako ariketa praktikoak egin beharko dituzte, galdetegiei erantzunez zein beste modalitateen bidez.

Ariketak destinoen funtzio espezifikoekin lotuta egongo dira eta haien helburua izangaiek destino horietan aritzeko dituzten gaitasunak, abileziak, ezagutzak eta ahalmen profesionala baloratzea izango da.

Deitzen diren Mediku Fakultatibo Espezialisten lanpostu funtzional ezberdinetako Mediku kategoriarako, oposizioaldian bi ariketa egingo dira proba berean; ariketa teoriko bat eta praktiko bat, biak eskainitako destino ezberdinetako funtzio espezifikoekin lotuta. Probaren azken emaitza bi ariketen batez besteko haztatua izango da, % 65 proba teorikoarena eta % 35 ariketa praktikoarena. Aurretik aipatutakoa ez zaie Mediku Fakultatibo Espezialisten hautatze-prozesuei aplikatuko, dagokien oinarri espezifikoen arabera, oposizioaldia ariketa bakarraz osatuta badago. Horretarako, batez besteko haztatua formula honen arabera lortuko da:

(Ikus .PDF)

Oposizioaldia gainditutzat emateko, bi ariketen batez besteko haztatua gutxienez 100 puntutik 50 puntukoa izan beharko da.

3.2.– Oinarri orokorretako 14. apartatuan zehaztutako puntuazio-hurrenkeraren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek honako dokumentu hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, 14.2. oinarrian zerrendatzen den dokumentazioaz gain:

– Medikuntzako edo Kirurgiako Lizentziako tituluaren edo baliokidearen eta lortu nahi den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen den espezialitatearen tituluaren fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

3.3.– Lehiaketaldia.

Egiaztatutako merezimenduak III. eranskineko merezimenduen baremoaren arabera balioztatuko dira, oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera.

3.4.– Lanpostuaz jabetzea.

Oinarri orokorretako 17. apartatuan aipatutako dokumentazioaz gain, deialdi honetako destinoren bat jabetzan hartzen dutenek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte lanpostuaz jabetzeko ekitaldian:

– Elkargokide-ziurtagiria.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: NEFROLOGIAKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

a) Barne-sustapeneko txandako deialdia: 1 destino.

Sarbide orokorra: 1.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

b) Txanda askeko deialdia: 10 destino.

Sarbide orokorra: 9.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: PNEUMOLOGIAKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 15 destino.

Sarbide orokorra: 14.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: NEUROLOGIAKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 17 destino.

Sarbide orokorra: 16.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: OBSTETRIZIAKO ETA GINEKOLOGIAKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 18 destino.

Sarbide orokorra: 17.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: OFTALMOLOGIAKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 26 destino.

Sarbide orokorra: 24.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 2.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 2.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: ONKOLOGIA MEDIKOKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 8 destino.

Sarbide orokorra: 7.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: OTORRINOLARINGOLOGIAKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 15 destino.

Sarbide orokorra: 14.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: PSIKIATRIAKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

a) Barne-sustapeneko txandako deialdia: 1 destino.

Sarbide orokorra: 1.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

b) Txanda askeko deialdia: 27 destino.

Sarbide orokorra: 25.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 2.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 2.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: HAUR PSIKIATRIAKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 5 destino.

Sarbide orokorra: 5.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: ERRADIODIAGNOSTIKOKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

a) Barne-sustapeneko txandako deialdia: 1 destino.

Sarbide orokorra: 1.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

b) Txanda askeko deialdia: 31 destino.

Sarbide orokorra: 29.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 2.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 2.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: MEDIKUA, LANPOSTU FUNTZIONALA: ERREUMATOLOGIAKO FEM

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 6 destino.

Sarbide orokorra: 5.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, barne-sustapeneko txandarako, eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen ezarriko dira, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez. Ebazpen hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da. Txanda askearen kasuan, destinoak ezarriko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdiaren xede den kategoriaren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez. Ebazpen hori ere Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean argitaratuko da.

III. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA TEKNIKOAK LANBIDE-TALDEKO MEDIKUA KATEGORIAN (HAINBAT LANPOSTU FUNTZIONAL), OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETAN

1) Lan-esperientzia (gehienez, 60 puntu).

Eskabideak aurkezteko azken egunera arte izangaiek aitortuta duten zerbitzu-denbora zenbatuko da.

Dagokion espezialitateko etengabeko arretako behin-behineko izendapen batean egindako zerbitzuen puntuazioari zerbitzu horiengatik normalean ematen den puntuazioaren % 50 aplikatuko zaio.

Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituko da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako soberakinak. Horretarako, 30 egun naturaleko multzoa hartuko da hilabetetzat.

Zerga, administrazio eta gizarte neurriei eta ordena sozialari buruzko abenduaren 23ko 62/2003 Legean xedatutakoaren arabera eta deialdiak ezarri bezala, titulua irailaren 24ko 1497/1999 Errege Dekretuaren babesean eskuratu dutenek espezialista gisa daukaten antzinatasuna interesdunak espezialitatearen berezko eta berariazko eremuaren baitan gauzatutako lan profesional eraginkor osoaren arabera baloratuko da. Jardute horretatik kenduko da, hasierako aldian, Espainian espezialitate horretarako ezarritako prestakuntza aldiaren % 170. Kenketa hori ez zaie aplikatuko espezialista-titulua 1497/1999 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriaren arabera lortu dutenei.

1.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, Gizarte Segurantzakoetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan edo edozein administrazio publikotan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan kategoria eta espezialitate berean edo arlo medikoko kudeaketako lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,30 puntu.

2.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, Gizarte Segurantzakoetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan edo edozein administrazio publikotan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan dagokion espezialitatean Kupodun edo Eremuko Mediku gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,12 puntu.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko edo edozein administrazio publikotako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, edo Osasun Sistema Nazionalari atxikitako ikerketara-zentro ofizialetan edo bestelako erakundetan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Mediku Orokor edo beste espezialitateetako Mediku edo Ikertzaile gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,055 puntu.

4.– Erakunde Sanitario Publikoetan kudeaketa eta zerbitzu orokorren arloan goi-mailako kudeaketa lanpostuetan emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,05 puntu.

Barne-sustapeneko txandaren bidez sartzen diren langileei ondoren zehazten den moduan zenbatuko zaizkie aldez aurreko zerbitzuak:

a) E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,02 puntu hilabete bakoitzeko.

b) D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,03 puntu hilabete bakoitzeko.

c) C taldean eskainitako zerbitzuak: 0,04 puntu hilabete bakoitzeko.

d) B taldean eskainitako zerbitzuak: 0,05 puntu hilabete bakoitzeko.

e) D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,12 puntu hilabete bakoitzeko.

f) Lehiatzen den lanpostu berean emandako zerbitzuak: 0,30 puntu hilabete bakoitzeko.

Zerbitzu-eginkizunetan edo goragoko kategoriako eginkizunetan emandako zerbitzuak benetan betetako lanpostuan zenbatuko dira.

Halaber, jatorrizko lanpostuan zenbatuko dira zerbitzu berezietan emandako zerbitzuak.

2) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa (gehienez, 20 puntu).

Apartatu honetan, honako hauen arabera egiaztatzen den prestakuntza baloratuko da:

a) Graduaurreko prestakuntza:

Espediente akademikoaren balorazioa honela egingo da:

(Ikus .PDF)

Ez dira ebaluatuko, eta, horregatik, ez dira zatitzailean sartuko, ez ofizialki baliozkotu diren ikasgaiak, ez erlijioko, prestakuntza politikoko, gorputz-hezkuntzako eta hizkuntzetako ikasgaien kalifikazioak, ez Medikuntzako eta Kirurgiako Lizentziako ikasketen edo baliokideren berezko edukiarekin funtsezko loturarik ez duten beste ikasgai batzuen kalifikazioak.

b) Graduondoko prestakuntza:

– Cum laude doktore-titulua: 10 puntu.

– Doktore-titulua: 9 puntu.

– Graduondoko masterra: 6 puntu.

– Unibertsitateko Aditu edo Espezialista titulua: 5 puntu.

– Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan: 4 puntu.

– Lizentzia-gradua (bikaina edo ohorezko matrikula): 3 puntu.

– Doktoretza-ikastaroa, ikastaro bakoitzeko (gehienez, 10 ikastaro): 0,25 puntu.

– Lotutako bestelako unibertsitate-tituluak: 2,5 puntu.

Cum laude doktore gisa puntuazioa emanez gero, ez da punturik emango Doktore gisa. Cum laude doktorea edo Ikertzeko nahikotasuna edo Ikasketa aurreratuen diploma lortzeko balio duten programetako doktoretza-ikastaroek ez dute punturik emango.

c) Prestakuntza espezializatua:

1.– Kategorian sartzeko eskatutakoak ez diren legez aitortutako espezialitate bateko edo batzuetako tituluak dituzten izangaiak, betiere titulu horiek ofizialki onartutako fakultatiboen prestakuntza espezializatuko programa egoiliar gisa bete ondoren lortu badituzte: 2 puntu.

2.– Kategorian sartzeko eskatutakoa ez den espezialista-tituluak dituzten izangaiak (BAME bidezkoak ez direnak): puntu 1.

d) Etengabeko prestakuntza:

Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joateagatik:

– 9 ordura arte: 0,25 puntu.

– 10 eta 19 ordu bitartean: 0,75 puntu.

– 20 eta 29 ordu bitartean: 1,25 puntu.

– 30 eta 49 ordu bitartean: 2 puntu.

– 50 eta 99 ordu bitartean: 3 puntu.

– 100 eta 249 ordu bitartean: 4 puntu.

– 250 eta 599 ordu bitartean: 5 puntu.

– 600 ordu edo gehiago: 6 puntu.

Ikastaroen egiaztagirian kreditu kopurua bakarrik jasota dagoenean, puntuazioa emateko baliokidetasun hau egingo da:

– Kredituen Europako Sistemaren (ECTS) 1 kreditu: 25 ordu.

– Etengabeko Prestakuntza Batzordeko 1 kreditu: 10 ordu.

Ikastaroaren ordu kopurua eta kreditu kopurua adierazten ez duten egiaztagirien kasuan, edo kredituak izan bai baina horiek aurreko paragrafoan zehaztutakoak ez direnean edo kredituen beste ordu-baliokidetasun bat ezartzen denean, epaimahaiak, aurkeztutako egiaztagiriak eta ikastaroaren edukia ikusita, dagokion puntuazioa emango du, eta kasu horretan ez du inolaz ere 0,25 puntu baino gutxiago emango.

Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak balioztatuko dira, baita edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak ere, betiere titulu ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.

e) Irakaskuntza-jarduerak:

– Fakultateko/Unibertsitate Eskolako katedraduna (urteko): 1 puntu.

– Unibertsitateko fakultateko/eskolako irakasle titularra edo elkartua (urteko): 0,50 puntu.

– Egoiliarren irakaskuntzarako tutore akreditatua, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,750 puntu.

– Irakaskuntza, etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (orduko): 0,050 puntu.

f) Jarduera zientifikoa eta ezagutzaren hedapena:

Eskatutako destinoko lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, komunikazioak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahai-inguruetan parte hartzearren:

– Eskualdeko txosten bakoitzeko: 0,50 puntu.

– Estatuko txosten bakoitzeko: 2 puntu.

– Nazioarteko txosten bakoitzeko: 3 puntu.

– Eskualdeko ahozko komunikazio / poster bakoitzeko: 0,30 puntu.

– Estatuko ahozko komunikazio / poster bakoitzeko: 1,20 puntu.

– Nazioarteko ahozko komunikazio / poster bakoitzeko: 2 puntu.

– Eskualdeko mahai-inguru bakoitzeko: 0,40 puntu.

– Estatuko mahai-inguru bakoitzeko: 1,50 puntu.

– Nazioarteko mahai-inguru bakoitzeko: 2,50 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Liburu bakoitzeko (lehenengo egilea): 4 puntu.

– Liburu bakoitzeko (beste egile batzuk): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

– Tesina bakoitzeko: 3 puntu.

Ez da baloratuko apartatu honetan zehaztu ez den merezimendurik.

g) Hizkuntzak (gehienez, 3 puntu):

– Ingelesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Frantsesa: gehienez, 1,5 puntu.

– Alemana: gehienez, 1,5 puntu.

h) Informatikako ezagutzak (gehienez, 2 puntu).

3) Euskara:

– 2. HE: 18 puntu.

– 1. HE: 9 puntu.

IV. ERANSKINA
NEFROLOGIAKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Giltzurrun normala: garapena, egitura eta funtzioak. Enbriologia. Anatomia eta histologia.

2.– Giltzurrun normala: giltzurrun-fisiologiaren oinarrizko kontzeptuak.

3.– Giltzurruneko gaixotasun kronikoaren definizioa eta sailkapena. Giltzurrun-argitzearen kontzeptua. Iragazketa glomerularra kalkulatzeko formulak.

4.– Giltzurruneko patologia duen gaixoaren gaineko ikuspegia eta balorazio klinikoa. Giltzurruneko biopsia: indikazioak, biopsia egitea eta interpretazioa.

5.– Laborategiko diagnostikoko prozedurak eta proba osagarriak (MAPA). Irudi bidezko teknikak. Norberaren giltzurrunen eta giltzurruneko transplanteen ekografia.

6.– Uraren eta likido organikoen osmolaritatearen nahasmenduak.

7.– Sodioaren alterazioak.

8.– Potasioaren alterazioak.

9.– Azido-base orekaren nahasmenduak.

10.– Kaltzioaren eta fosforoaren metabolismoa eta horren alterazioak.

11.– Gernubideko infekzioa.

12.– Errefluxuagatiko nefropatia. Uropatia buxatzailea.

13.– Giltzurruneko litiasia.

14.– Tonu baskularreko erregulazio orokorra. Giltzurruna eta presio arterialaren erregulazioa.

15.– Hipertentsio arterialaren epidemiologia, etiologia eta patogenia.

16.– Adierazpen klinikoak, prozedura diagnostikoak eta hipertentsio arterialaren tratamendua.

17.– Nefroangioeklerosia.

18.– Nefropatia iskemikoa eta gaixotasun ateroenbolikoa.

19.– Mikroangiopatia tronbotikoa: purpura tronbotiko tronbozitopenikoa eta sindrome uremiko hemolitikoa.

20.– Nefropatia glomerularrak: etiopatogenia, genetika eta oinarri morfologikoak.

21.– Gaixotasun glomerularren sailkapena.

22.– Sindrome nefrotikoa: fisiopatologia eta tratamendu orokorra.

23.– Aldaketa minimoak dituen nefropatia. Glomeruloesklerosi fokala eta segmentarioa.

24.– Nefropatia menbranosoa. Nefropatia mesangial IgA.

25.– Glomerulonefritis endokapilar akutua. Glomerulonefritis estrakapilarrak.

26.– Glomerulonefritis mesangiokapilarra.

27.– Glomerulonefritisaren tratamendu orokorra eta espezifikoa.

28.– Nefropatia diabetikoa: historia naturala, klinika, patogenia eta tratamendua.

29.– GGKaren jarraipen egokia eta tratamendua gaixo diabetikoen kasuan.

30.– Hezueri-nefropatia. Berunak sortutako nefropatia. Giltzurruna nahasmendu hidroelektolitikoetan: hiperkaltzemia eta hipokalemia.

31.– Baskulitisa eta giltzurruna.

32.– Nefropatia lupikoa.

33.– Giltzurruna artritis erreumatoidean eta Sjögren-en sindromean. Esklerodermiaren nefropatia. Krioglobulinemiaren nefropatia.

34.– Biriasiaren eta beste gaixotasun infekzioso batzuen giltzurruneko gaixotasunak. Giltzurruna hartutako immunoeskasiaren birusak sortutako infekzioan.

35.– Giltzurruneko amiloidosia.

36.– Giltzurruna mieloman eta kate arin eta astunen gaixotasunetan.

37.– Giltzurrun-patologia batzuk tratatzeko teknika bereziak: plasmaferesia eta immunoadsortzioa.

38.– Nefropatia interstizial ez-infekziosoak.

39.– Giltzurrunaren eta gernubideen sortzetiko anomaliak. Giltzurruneko gaixotasun kistikoak. Nefronoptisia.

40.– Gaixotasun polikistikoa. Sailkapena, etiopatogenia, diagnostikoa eta jarrera terapeutikoak.

41.– Alport-en sindromea. Fabry-ren gaixotasuna eta giltzurrun-afektazioa duten nahasmendu metaboliko hereditarioak sortutako beste gaixotasun batzuk.

42.– Tubulopatiak.

43.– Giltzurruna eta haurduntza.

44.– Giltzurrunaren rola aszitisean eta edemak gibeleko gaixoen kasuan. Gibeleko eta giltzurruneko sindromea.

45.– Bihotzeko eta giltzurruneko sindromea.

46.– Giltzurruneko eta gernubideetako tumoreak.

47.– Giltzurruneko hutsegite akutua (GHA): kontzeptua eta epidemiologia. Fisiopatologia.

48.– Giltzurruneko hutsegite akutuaren diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.

49.– GHAren tratamenduaren alderdi teknikoak (ohiko dialisia, etengabeko edo denboran luzatutako teknikak, hemofiltrazioa, hemodiafiltrazioa, aferesia eta abar). Intoxikazioetan arazketa-tekniken rola.

50.– Giltzurruneko gaixotasun kronikoa (GGK): definizioa eta sailkapena. Etiologia. Alderdi epidemiologikoak, etikoak, sozialak eta kudeaketa sanitariokoak.

51.– GGKren progresioaren arazoak eta mekanismoak. Progresioaren prebentzioa eta kontrola. GGK duen gaixoaren ebaluazio globala eta maneiua.

52.– GGKren manifestazio klinikoak eta biokimikoak: Nahasmendu biokimikoak eta erantzun immunearenak. Anemia. Koagulazioaren asaldurak.

53.– GGKren nahasmendu gastrointestinalak. Uremiaren nahasmendu endokrionologikoak. Larruazaleko asaldurak. Asaldura neurologikoak.

54.– GGKren konplikazio baskularrak eta kardiakoak.

55.– GGKrekin lotutako hezur-gaixotasuna eta gaixotasun metabolikoa.

56.– GGK duen pazientearen maneiu kontserbatzailea. Farmakoak eta giltzurruna. Medikamentuak nola erabili giltzurruneko gaixoekin.

57.– Ordezko tratamenduko modalitateak, hemodialisia (HD), peritoneo-dialisia (PD), transplante aurreratua: indikazioak. Teknika hautatzea. Pazientea tratamendurako prestatzea. Ordezko tratamenduaren alderdi etikoak eta sozialak.

58.– Peritoneo-dialisiaren alderdi teknikoak. Osagaiak, printzipio fisikoak eta peritone-garraioa. Tratamendu modalitateak: motak eta indikazioak.

59.– Hemodialisiaren alderdi teknikoak. Osagaiak, printzipio fisikoak eta tratamendu modalitateak: hemofiltrazioa, hemodiafiltrazioa, AFB, etab. Indikazioak.

60.– Dialisi egokiaren kontzeptua hemodialisian eta peritoneo-dialisian.

61.– Hemodialisiko tratamendutik sortutako konplikazio mediko akutuak eta kronikoak.

62.– Peritoneo-dialisiko tratamendutik sortutako konplikazio mediko akutuak eta kronikoak.

63.– Hemodialisirako sarbide baskularrak: motak eta lotutako konplikazioak.

64.– Peritoneoko kateterrak: motak, ezarpen-moduak eta zainketak.

65.– Gaixoaren nutrizio-alderdiak ordezko tratamenduan. Elikadura giltzurruneko gaixotasun kronikoan. Alterazioak eta alterazioen maneiua. Higadura proteiko energetikoaren sindromea.

66.– Giltzurruneko transplantearen immunologia eta tratamendu immunoezabatzailearen oinarriak.

67.– Organoak lortzea eta giltzurruneko transplantearen koordinazioa. Giltzurruneko transplantearen itxarote-zerrenda. Emailea-hartzailea bikotea hautatzea.

68.– Giltzurruneko transplanteren emailea eta hartzailea ebaluatzea. Arrisku kardiobaskularreko faktoreak.

69.– Transplante ondoko berehalako epealdiko maneiu klinikoa. Nekrosi tubular akutua. Giltzurrun-mentua errefusatzea. Infekzioak.

70.– Terapeutika immunoezabatzailea. Immunologia kliniko praktikoa giltzurruneko transplantean: hemaglutininak eta HLA antigorputzak.

71.– Giltzurruneko transplantearen konplikazioak epe luzera. Arrisku kardiobaskularra, neoplasia, infekzioa.

72.– Giltzurruneko eta pankreako transplante konbinatua. Gibeleko eta giltzurruneko transplante konbinatua.

73.– Giltzurruneko transplantea, emailea bizirik dagoela. Emailearentzako arriskuak eta azterketa. Emate gurutzatua. Giltzurruneko transplantearen emaitzak. ABO transplante bateraezina.

74.– Prozesu Asistentzial Integratua. Giltzurruneko gutxiegitasun kronikoaren ordezko tratamendua: dialisia eta transplantea.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Alan S. L. Yu, Glenn M. Chertow, Philip A. Marsden, Valerie Luyckx, Maarten W. Taal, Karl Skorecki, Brenner and Rector's The Kidney. 11th edition. 2019. Editorial Elsevier.

2.– Oxford Textbook of Clinical Nephrology. Volume 1-3. 4th edition. Editorial Oxford University Press. 2015. ISBN: 0199592543.

3.– L. Hernando Avendaño. Nefrología Clínica. 4. edizioa. 2013/10/10. Editorial Panamericana. ISBN: 9788498357103.

4.– Schrier R W, Diseases of the kidney and urinary tract (3. lib.). 8. edizioa. 2006.

5.– Rose BD and Post TW. Trastornos de los electrolitos y del equilibrio ácido base. 5. edizioa. Editorial Marban. 2002. ISBN: 84-7101-352-5.

6.– Jesus Montenegro, Ricardo Correa, Miguel Carlos. Tratado de Diálisis Peritoneal. 3. edizioa. Montenegro. Elsevier. 2021.

7.– D. Negoi, K.D. Nolph (egileak), Ramesh Khanna, Raymond T. Krediet (ed.). Nolph and Gokal's Textbook of Peritoneal Dialysis. 3rd edition. Editorial Springer. 2016.

8.– John t. Daugirdas. Manual de diálisis. 4. edizioa. 2015. Editoriala: Lippincott Williams & Wilkins. Wolters Kluwer Health. ISBN: 9788416004928.

9.– John T. Daugirdas MD, Peter G. Blake MB FRCPC FRCPI, Todd S. Ing MB FRCP. Lippincott Williams and Wilkins handbook. Handbook of dialysis. 5th edition. Wolters Kluwer Health. 2015.

10.– Tratado de hemodiálisis. 2. edizioa. Editorial JIMS. 2006. ISBN: 84-95062-36-4.

11.– Gainza de los Ríos, Francisco Javier. 2008. Manual de técnicas continuas de reemplazo renal. Ergon.

12.– Poch E, Liaño F, Gainza FJ. Manejo de la disfunción aguda del riñón. Editorial Ergon. 2011. IBSN: 84-8473-894-7.

13.– Gabriel M. Danovitch. Handbook of Kidney Transplantation. Lippincott Williams and Wilkins Handbook Series. 5th edition. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia. 2009.

ESPAINIAKO NEFROLOGIA ELKARTEAREN GIDAK

14.– Izenburua: Guía clínica española del acceso vascular para hemodiálisis.

Koordinatzailea: José Ibeas dk. eta Ramón Roca-Tey dk.

Azken bertsioa: 2017-10-01.

15.– Izenburua: Gestión de calidad del líquido de diálisis (2. edizioa).

Koordinatzailea: Rafael Pérez García dk.

Azken bertsioa: 2016-03-15.

16.– Izenburua: Vuelta a diálisis del paciente trasplantado.

Koordinatzailea: Gema Fernández Fresnedo dk.

Azken bertsioa: 2009-01-08.

17.– Izenburua: Calidad en diálisis.

Koordinatzailea: María Auxiliadora Bajo eta Rafael Selgas doktoreak.

Azken bertsioa: 2007-08-02.

18.– Izenburua: Centros de hemodiálisis.

Koordinatzailea: Francisco Maduell dk.

Azken bertsioa: 2006-02-28.

19.– Izenburua: Práctica clínica en DPCA.

Koordinatzailea: Francisco Coronel dk.

20.– Izenburua: Poliquistosis renal autosómica dominante.

Koordinatzailea: Roser Torra dk.

Azken bertsioa: 2017-11-16.

21.– Izenburua: Recomendaciones de la Sociedad Española de Nefrología para el manejo de las alteraciones del metabolismo óseo-mineral en los pacientes con enfermedad renal crónica (S.E.N.– MM).

Koordinatzailea: José Vicente Torregrosa.

Azken bertsioa: 2011-09-14.

22.– Izenburua: ERC avanzada.

Koordinatzailea: Alfonso Otero dk.

23.– Izenburua: ERBP – Guía de práctica clínica sobre el manejo de los pacientes con diabetes y ERC E3B-5.

Koordinatzailea: Juan F. Navarro González.

24.– Izenburua: Fracaso renal agudo.

Koordinatzailea: Francisco Javier Gainza eta Fernando Liaño dk.

25.– Izenburua: ERBP – Itzulpena – Guía de práctica clínica para el cuidado peri y postoperatorio de la fístula y el injerto arteriovenoso para hemodiálisis en adultos.

Koordinatzailea: Jose Ibeas (ed.), Mariano Rodriguez (itzul.).

Azken bertsioa: 2020-06-30.

Estekak:

– ERBP - Itzulpena - Guía de práctica clínica para el cuidado peri y postoperatorio de la fístula y el injerto arteriovenoso para hemodiálisis en adultos.

https://www.senefro.org/readcontents.php?file=guias/5efaf0304d0bb.pdf

– Clinical practice guideline on peri- and postoperative care of arteriovenous fistulas and grafts for haemodialysis in adults.

https://academic.oup.com/ndt/article/34/Supplement_2/ii1/5514502

26.– Izenburua: Actualización de la 2.ª edición de la Guía de gestión de calidad del líquido de hemodiálisis (GGCLD) 2021.

Koordinatzailea: Rafael Pérez García.

Azken bertsioa: 2021-05-05.

Esteka:

https://senefro.org/contents/webstructure/Actual_GuiaCalidadLiquidoHD.pdf

27.– Izenburua: Poliquistosis renal autosómica dominante.

Koordinatzailea: Roser Torra dk..

Azken bertsioa: 2020-07-02.

Esteka:

https://senefro.org/contents/webstructure/APKD/Guias_Sociedad_Otsuka_V03.pdf

INTERES ZIENTIFIKOKO DOKUMENTUAK (SEN)

28.– Trasplante renal de donante vivo en España. Análisis de situación y hoja de ruta. 2020.

https://www.senefro.org/contents/webstructure/SITUACIO_N_Y_RECOMENDACIONES_TX_.pdf

29.– Propuesta de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) y la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) para optimizar el diagnóstico histológico de la enfermedad renal. 2018.

https://www.senefro.org/contents/webstructure/CONSENSO_DEFINITIVO._SEN._SEAP.%20biopsias%20renales[2].pdf

30.– Anemia en la enfermedad renal crónica: protocolo de estudio, manejo y derivación a Nefrología. 2017.

31.– Consenso sobre la vacunación anti-neumocócica en el adulto por riesgo de edad y patología de base. 2017an eguneratua.

32.– Documento marco sobre enfermedad renal crónica (ERC) dentro de la estrategia de abordaje a la cronicidad en el SNS. 2015.

33.– Documento de consenso para la detección y manejo de la enfermedad renal crónica. 2014.

34.– Documento de la S.E.N. sobre las guías KDIGO para la evaluación y el tratamiento de la enfermedad renal crónica. 2014.

35.– Documento de consenso sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2 en el paciente con enfermedad renal crónica. 2014.

36.– Resumen ejecutivo del documento de consenso sobre el manejo de la patología renal en pacientes con infección por VIH. 2014.

37.– Documento de consenso. Recomendaciones sobre la valoración de la proteinuria en el diagnóstico y seguimiento de la ERC. 2011.

38.– Documento de consenso SEN-semFYC sobre la enfermedad renal crónica. 2008.

39.– Documento de consenso sobre automedida de la presión arterial. 2007.

40.– Recomendaciones para la detección y tratamiento del anciano con hipertensión arterial. 2007.

41.– Consenso SEN-SEQC sobre fórmulas para estimar el filtrado glomerular. 2006.

42.– Diagnóstico y tratamiento de la nefritis lúpica. Documento de consenso del grupo de enfermedades autoinmunes sistémicas (GEAS) de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y de la Sociedad Española de Nefrología (SEN). 2012.

KDIGO GIDAK (Kidney Disease: Improving Global Outcomes).

https://kdigo.org/guidelines/

– Acute Kidney Injury (AKI).

– Anemia in CKD.

– Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD).

– Blood Pressure in CKD.

– CKD Evaluation and Management.

– CKD-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD).

– Diabetes in CKD.

– Glomerular Diseases (GD).

– Hepatitis C in CKD.

– Lipids in CKD.

– Living Kidney Donor.

– Transplant Candidate.

– Transplant Recipient.

43.– KDIGO Clinical Practice Guideline on the Evaluation and Care of Living Kidney Donors. Transplantation. August 2017. Volume 101. Number 8S-1.

44.– KDIGO clinical practice guideline for the care of kidney transplant recipients. Am J Transplant. 2009. Nov; 9 Suppl 3:S1-155. doi: 10.1111/j.1600-6143.2009.02834.x.

NEFROLOGÍA AL DÍA: NEFROLOGÍA DIGITAL

Nefrologiako Espainiako Elkartearen organo ofiziala.

Gai-zerrenda:

– Nefrología clínica.

– Nefropatías congénitas y hereditarias.

– Glomerulonefritis.

– Afectación renal en las enfermedades sistémicas.

– Trastornos electrolíticos y ácido-base.

– Hipertensión arterial.

– Insuficiencia renal aguda.

– Enfermedad renal crónica.

– Diabetes y enfermedad renal crónica.

– Hemodiálisis.

– Diálisis peritoneal.

– Diálisis pediátrica.

– Síndrome cardiorrenal.

– Trasplante renal.

– Complicaciones de la enfermedad renal crónica.

– Hígado y riñón.

– Fármacos.

– Nutrición e hidratación.

– Métodos de estudio e imagen en Nefrología.

– Temas relacionados.

– Guías clínicas y documentos de consenso.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
PNEUMOLOGIAKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Birikaren anatomia. Arnas aparatuaren hazkundea eta garapena.

2.– Arnasketako fisiologia: aireztapena eta gas-trukatzea. Biriketako zirkulazioa eta balantze fluidoa.

3.– Arnasketa altitude handietan eta sakontasunetan.

4.– Biriken defentsako mekanismoak. Mukiaren ekoizpena, sekrezioa eta argitzea. Biriketako surfaktantea. Monozitoak, makrofagoak eta zelula dendritikoak.

5.– Beheko arnasbideko infekzioen diagnostiko mikrobiologikoa.

6.– Bronkoskopia, torakoskopia eta beste teknika inbaditzaile batzuk.

7.– Irudi-teknikak arnasketako patologian.

8.– Biriketako funtzioaren probak. Ebakuntza-aurreko ebaluazioa. Arnasketako desgaitasunaren balorazioa.

9.– Hemoptisia.

10.– Arnasketako infekzio birikoak.

11.– Komunitatean hartutako pneumonia.

12.– Pneumonia nosokomiala.

13.– Birikako abzesua eta enpiema.

14.– Tuberkulosia eta beste gaixotasun mikobakteriano batzuk.

15.– Arnas aparatuko gaixotasun fungikoak eta parasitarioak.

16.– Paziente immunodeprimituaren arnasketako infekzioak.

17.– Aireztapen-kontrolaren asaldurak.

18.– Loaren apnearen-hipopnearen sindromea.

19.– Biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa.

20.– Bronkioetako asma.

21.– Bronkiektasiak. Fribrosi kistikoa.

22.– Goiko arnasbidearen asaldurak.

23.– Kartzinoma bronkogenikoa: diagnostikoa, estadifikazioa eta terapeutikoki nola aurre egin. Ebakuntza aurreko balorazioa.

24.– Biriketako beste neoplasia batzuk.

25.– Biriketako tronboenbolia. Gaixotasun tronboenbolikoa.

26.– Biriketako hipertentsioa. Cor pulmonale.

27.– Birika bihotz-gutxiegitasunean.

28.– Biriketako edema. Biriketako lesio akutua.

29.– Biriketako fistula arteriobenosoak, eta beste biriketako anomalia baskularrak.

30.– Gibeleko eta biriketako sindromea. Biriketako patologia hesteko hanturazko gaixotasunetan.

31.– Birika gaixotasun sistemikoetan. Biriketako baskulitisa eta odoljarioak.

32.– Pneumonia interstizial idiopatikoak.

33.– Sarkoidosi torazikoa.

34.– Biriketako eosinofiliak.

35.– Linfangiolehiomiomatosia, proteinosi albeolarra eta beste infiltrazio-gaixotasun batzuk.

36.– Hipersentikortasun pneumonitisa.

37.– Bronkiolitisa.

38.– Pneumokoniosia.

39.– Toxikoen eta farmakoek sortutako biriketako lesio sekundarioak.

40.– Pneumonitis erradioterapikoa.

41.– Traumatismo torazikoak. Saihets-hausturak. Biriketako kontusioa.

42.– Pleurako isuria.

43.– Pneumotoraxa.

44.– Pleurako tumore primarioak eta metastasikoak.

45.– Pneumomediastinoa, mediastinitisa eta tumore mediastinikoak.

46.– Diafragmaren nahasmenduak.

47.– Gaixotasun neuromuskularrak edo kutxa torazikoko gaixotasunak dituzten pazienteen birikak.

48.– Aireztapen mekanikoa.

49.– Aireztapen hutsegite akutua.

50.– Arnas gutxiegitasun hipoxemikoa. Helduaren arnasketaren distresaren sindromea.

51.– Arnasketako errehabilitazioa.

52.– Biriketako transplantea.

53.– Tabakoa erretzeari uztea.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Broaddus, V. C., Ernst, J. D., King, T. E., Lazarus, S. C., Sarmiento, K. F., Schnapp, L. M., Stapleton, R. D., & Gotway, M. B: Murray & Nadel's textbook of Respiratory Medicine. 6th edition. Elsevier. 2021.

2.– Fraser, R. S.: Fundamentos de las enfermedades del tórax. Masson.2006.

3.– Light, R. W. & Gary, L. Y. C.: Textbook of pleural diseases. CRC Press. Taylor & Francis Group. 2016.

4.– Grippi: Fishman's pulmonary diseases and disorders. 5th edition. McGraw-Hill. 2015.

5.– West JB: Fisiología respiratoria. 5. edizioa. Editorial Panamericana. Buenos Aires. 1996.

6.– Martin Escribano PM, Ramos Seisdedos G, Sanchis Aldas J: Medicina respiratoria. 2. edizioa. SEPAR. Aula Médica Ediciones. Madril. 2005.

7.– Jimenez Ruiz CA, Fagerström KO. Tratado de tabaquismo. Aula Médica Ediciones. Madril. 2005.

8.– UpToDate informazio mediko klinikoko baliabidea.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
NEUROLOGIAKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Mina eta sentsazio somatikoaren beste nahasmendu batzuk.

2.– Neurooftalmologia.

3.– Ernetasunaren eta loaren nahasmenduak.

4.– Epilepsia.

5.– Dementziak eta portaeraren nahasmendu erlazionatuak.

6.– Zefaleak.

7.– Gaixotasun zerebrobaskularrak.

8.– Mugimenduaren nahasmenduak ezaugarri gisa dituzten gaixotasunak.

9.– Nerbio-sistemako gaixotasun infekziosoak eta kutsakorrak.

10.– Gaixotasun desmielinizatzaileak eta neuroimmunologia.

11.– Gaixotasun neuromuskularrak.

12.– Neuroonkologia eta nerbio-sistemako nahasmenduak.

13.– Orno-muineko gaixotasunak.

14.– Traumatismoak.

15.– Nerbio-sistemako gaixotasun karentzial, iatrogeno eta toxikoak.

16.– Neurogenetika.

17.– Nerbio-sistema begetatiboko nahasmenduak.

18.– Espezialitatearen prozedura diagnostikoak eta terapeutikoak.

19.– Ikerketa-metodologia eta bioetika.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Ropper A H, Samuels MA, Klein JP, Prasad S. Adams and Victor's Principles of Neurology. 11th edition. 2019.

2.– Joseph Jankovic, John C Mazziotta, Scott L Pomeroy, Nancy J Newman. Bradley's Neurology in Clinical Practice. 8th edition. 2021.

3.– J. Larry Jameson et al.. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 1-2. 20th edition. McGraw-Hill. 2018.

4.– Espainiako Neurologia Sozietatearen gida ofizialak.

5.– UpToDate (https://www.uptodate.com). Wolters Kluwer Health.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
OBSTETRIZIAKO ETA GINEKOLOGIAKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Abortua. Berezkoa. Errepikazko abortua.

2.– Jaioaurreko diagnostikoa. Alterazio kromosomikoak, etiologia, diagnostikoa, sortzetiko metabolopatiak eta transmisio genetikoko beste gaixotasun batzuk. Malformazioak.

3.– Gaixotasun trofoblastikoa.

4.– Haurduntza ektopikoa: epidemiologia, diagnostiko goiztiarra eta tratamenduko egungo joerak.

5.– Arrisku handiko haurdunaldia: hautematea, metodologia diagnostikoa eta jarrera asistentziala.

6.– Sindrome hipertentsiboa haurduntzan. Fisiopatologia eta jarrera terapeutikoa.

7.– Diabetesa eta haurduntza: aholku obstetrikoa, haurduntza bideratzea eta erditzea.

8.– Haurduntza neoplasia gaiztoren bat duen pazientean.

9.– Erditze eutozikoa. Distoziak haurra buruz behera aurkezten denean. Tratamendua.

10.– Erditzea haurrak ipurmasailak aurrean dituztela aurkezten direnean.

11.– Erditzea zesarearen ondoren.

12.– Haurduntza eta erditzea nerabezaroan.

13.– Erditze bitarteko fetuaren monitorizazioa, fetu-ongizatea galtzeko arriskua.

14.– Erditzeko mehatxu goiztiarra eta erditze goiztiarra. Jarrera.

15.– Umetoki barneko hazkunde mugatua.

16.– Mintzaren haustura goiztiarra. Diagnostikoa eta jarrera.

17.– Pisu gutxiko jaioberria. Kontzeptuak, profilaxia eta jarrera obstetrikoa.

18.– Haurduntzaren bigarren zatiko odoljarioak.

19.– Klimaterioa eta menopausia. Ordezkatzeko terapeutika menopausian.

20.– Amenorreak: azterketa eta diagnostikoko protokoloa.

21.– Anobulazioaren sindromeak.

22.– Disgenesia gonadalak.

23.– In vitro ernalketa eta enbrioi-transferentzia.

24.– Kontrazepzio hormonala. Egungo garapen-egoera. Azterketa prospektiboak.

25.– Kontrazepzioa nerabezaroan eta emakume multiparoen kasuan.

26.– Endometriosia.

27.– Egungo irizpideak umetokiko miomaren tratamenduan.

28.– Sexu-transmisioko gaixotasunak: epidemiologia, diagnostikoko protokoloak eta tratamendua. Antolamendu sanitarioko arauak.

29.– Diagnostikoko protokoloa eta protokolo terapeutikoa umetoki-lepoko kartzinoman.

30.– Endometrioko kartzinoma. Diagnostikoko protokoloa eta protokolo terapeutikoa. Emaitzak. Errebisioen protokoloa.

31.– Obulutegiko tumoreak. Kontzeptu orokorrak eta sailkapena. Tratamendua.

32.– Bularreko gaixotasunak. Bularreko patologia onbera: mastopatiak edo bularreko displasiak, kontzeptuazioaren, diagnostikoaren eta tratamenduaren egungo egoera. Bularreko tumore onberak. Tratamendua.

33.– Bularreko minbiziaren diagnostiko goiztiarra. Aitzindarien diagnostikoa. In situ kartzinoma. Kartzinoma «minimoa». Tratamendua.

34.– Bularreko minbizia: bularreko minbiziaren tratamendu kontserbatzailea.

35.– Bularreko minbizia: bularreko kartzinoma eta haurdunaldia.

36.– Bulbako lesio onberak eta gaiztoak. Diagnostikoa eta tratamendua.

37.– Espezialitatearen prozedura diagnostikoak eta terapeutikoak. Teoria eta praktika.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Jonathan S. Berek. Berek Novak’s Gynecology. 16th edition. LWW. 2019.

2.– Fabré E. Manuales de asistencia al embarazo normal, parto y puerperio normal, parto y puerperio patológico y patología obstétrica. SEGO. Zaragoza. ISBN: 84923147, 8492314710, 8492314702, 8460541479.

3.– SEGOren protokolo eguneratuak.

4.– Tratado de Ginecología y Obstetricia (5 bol.). Enciclopedia Médico-Quirúrgica. Elsevier. Paris. ISSN: 1283081X.

5.– SEGOren onkogidak.

6.– Robert Casanova, Alice Chuang, Alice R. Goepfert, Nancy A. Hueppchen, Patrice M. Weiss, Charles R. B. Beckmann, Frank W. Ling, William N. P. Herbert, Douglas W. Laube, Roger P. Smith. Beckmann y Ling. Obstetricia y ginecología. 8. edizioa. The American College of Obstetricians and Gynecologists. Wolters Kluwer. 2020.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
OFTALMOLOGIAKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Begiaren eta anexuen anatomia eta fisiopatologia.

2.– Optikako oinarria. Errefrakzioa.

3.– Errefrakzioa aztertzeko teknikak.

4.– Kontaktologiaren oinarriak.

5.– Anestesia-teknikak begi-kirurgian.

6.– Kirurgia errefraktiboa.

7.– Begi-gainazaleko gaixotasunen miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua. Betazalak, konjuntiba, kornea eta esklera.

8.– Orbitako gaixotasunen miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.

9.– Malko-sistemako gaixotasunen miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.

10.– Ubeitisaren miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.

11.– Glaukomaren miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.

12.– Kristalinoko gaixotasunen miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.

13.– Erretina-askatzearen miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.

14.– Erretinako gaixotasun baskularren miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.

15.– Hartutako makulopatien eta erretinopatien miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.

16.– Erretinako eta koroideko gaixotasun hereditarioen miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.

17.– Gorputz beirakarari eragiten dioten gaixotasunen miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.

18.– Ubeako eta erretinako tumoreen miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.

19.– Estrabismoaren miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.

20.– Neuroftalmologia.

21.– Begiko traumatismoak.

22.– Gaixotasun sistemikoen begiko agerpenak.

23.– Espezialitatearen prozedura diagnostikoak eta terapeutikoak. Teoria eta praktika.

24.– Oftalmologiari aplikatutako teknologia berriak. OCT, BMU aurreko poloa, korneako topografía, etab.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Tasman W et al.. Duane’s Clinical Ophthalmology (6 bol.). Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 15344312.

2.– Tasman W et al.. Duane’s Foundations of Clinical Ophthalmology (3 bol.). Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 15344339.

3.– Stephen J. Ryan et al.. Retina [2, 5th ed.]. Saunders. 2012.

4.– American Academy of Opthalmology. Basic and Clinical Science Course (BCSC) (13 bol.). San Frantzisko. 2006-2007. ISBN: 1560556277.

5.– Jay H. Krachmer MD, Mark J. Mannis MD FACS, Edward J. Holland MD. Cornea: 2-Volume Set (Expert Consult: Online and Print). 3rd revised edition. Mosby. Elsevier. Health Sciences Division. 2010.

6.– John F. Salmon. Kanski’s Clinical Ophthalmology. A Systematic Approach. 9th edition. Elsevier Inc. 2020.

7.– Los requisitos en Oftalmología. Ed. Harcourt España. Elsevier. 2001-2003. Glaucoma, neurooftalmología, segmento anterior, pediatría y estrabismo, retina coroides y vítreo, refracción, cirugía oculoplástica.

8.– Estrabismo. Prieto-Díaz. Ed Arquitras. 2005.

9.– American Academy of Ophtalmology European Board of Ophtalmology. 2019-2020 Basic and Clinical Science Course Complete set (American Academy of Ophtalmology. 2019).

10.– Arffa, R., & Grayson, M. (1999). Grayson Enfermedades de la córnea. Harcourt.

11.– Whitcup, S. M., Sen, H. N., Palestine, A. G., & Nussenblatt, R. B. (2022). Whitcup and Nussenblatt's uveitis: Fundamentals and Clinical Practice. Elsevier.

12.– Anita Agarwal. Gass’ Atlas of Macular Diseases. 1-2. 5th edition. Saunders. 2012.

13.– Estrabismos. José Perea. 2. edizioa. 2008. Ed. Artes gráficas. Toledo J.A.V.

14.– Nelson, Leonard B.; Olitsky, Scott E. Harley's pediatric ophthalmology. 6th edition. Lippincott Williams & Wilkins. 2014.

15.– Jay S. Duker MD, Myron Yanoff MD. Ophthalmology. 5th edition. Elsevier. 2020.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
ONKOLOGIA MEDIKOKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Biologia molekularra eta zelularra minbizian: minbiziaren genoma. Identifikatutako geneak. Genomika eta proteomika. Minbiziaren epigenetika. Seinaleztapen zelularra. Ziklo zelularra. Apoptosia. Minbiziaren metabolismoa. Hazkuntzako faktoreak. Angiogenesia eta metastasia. Diana molekularrak onkologian. Minbiziaren immunologia. Stem cells. Anormaltasun kromosomikoak giza minbizian.

2.– Minbiziaren epidemiologia: ikerkuntza epidemiologikoko metodoak. Deskriptiboa eta analitikoa. Tumoreen erregistroa.

3.– Kartzinogenesiaren printzipioak: birala, kimikoa, fisikoa. Inflamazioa. Dieta. Minbiziarekiko suszeptibilitate genetikoaren sindromeak.

4.– Anatomia patologiko onkologikoaren printzipioak. Patologia molekularra.

5.– Kirurgia onkologikoaren, erradioterapiaren, kimioterapiaren, hormonoterapiaren, immunoterapiaren, terapia molekularren eta hezur-muinaren transplantearen printzipioak.

6.– Minbiziaren aurkako drogak eta emateko metodoak. Antigorputz monoklonalak. Agente antiangiogenikoak. Agente hormonalak.

7.– Minbiziaren aurka erabilitako medikamentuen farmakozinetika, farmakodinamika eta farmakogenomika.

8.– Minbiziaren tratamendu pertsonalizatua.

9.– Minbiziaren prebentzioa: lehen eta bigarren mailakoak. Kirurgiaren papera minbiziaren prebentzioan.

10.– Aholkularitza genetikoa.

11.– Protokolo klinikoak diseinatu eta maneiatzea.

12.– Minbizia diagnostikatu eta maneiatzeko teknika espezializatuak: endoskopia, irudi bidezko teknikak, markatzaile tumoralak, erradiologia interbentzionista. Sarbide baskularra eta drogak emateko beste teknika berezi batzuk.

13.– Erantzun klinikoaren ebaluazioa.

14.– Buruko eta lepoko minbizia.

15.– Birikako eta mediastinoko minbizia. Mesotelioma gaiztoa.

16.– Hestegorriko minbizia.

17.– Urdaileko minbizia.

18.– Gibeleko eta behazunbideetako neoplasiak.

19.– Pankreako minbizia.

20.– Heste meharreko minbizia.

21.– Koloneko eta ondesteko minbizia.

22.– Uzki-eremuko minbizia.

23.– Estroma gastrointestinaleko tumoreak.

24.– Giltzurrunetako minbizia.

25.– Maskuriko eta ureterreko minbizia.

26.– Prostatako minbizia.

27.– Tumore ginekologikoak.

28.– Bularreko minbizia.

29.– Sistema endokrinoko minbizia eta tumore neuroendokrinoak.

30.– Atal bigunetako sarkomak.

31.– Hezurretako sarkomak.

32.– Larruazaleko minbizia. Larruazaleko, begietako eta mukosetako melanoma.

33.– Nerbio-sistemako neoplasiak.

34.– Haurraren tumore solidoak.

35.– Haurraren eta helduaren leuzemiak eta linfomak.

36.– Sindrome mieloplasmatikoak.

37.– Zelula plasmatikoen neoplasiak.

38.– Lehen mailako lokalizazioko minbizi ezezaguna.

39.– Immunoezabatzearekin lotura duten neoplasiak:

39.1.– Hiesa.

39.2.– Transplantea jaso dutenak.

40.– Beste egoera batzuen ikerketa eta tratamendua:

40.1.– Gaixotasun barreiatua.

40.2.– Pleurako isuri gaiztoak.

40.3.– Isuri perikardiko gaiztoak.

40.4.– Aszitis gaiztoa.

40.5.– Goiko kaba zainaren sindromea.

40.6.– Garezur barneko presioa haztea.

40.7.– Orno-muinaren konpresioa.

40.8.– Larrialdi metabolikoak.

40.9.– Garuneko minbizi metastasikoa.

40.10.– Birikako minbizi metastasikoa.

40.11.– Gibeleko minbizi metastasikoa.

40.12.– Hezurreko minbizi metastasikoa.

41.– Larrialdiak onkologian.

42.– Disfuntzio medularra eta infekziozko konplikazioak paziente onkologikoan.

43.– Sindrome paraneoplasikoak.

44.– Laguntzako tratamenduak:

44.1.– Mina.

44.2.– Odol-transfusioa eta terapia hematopoietikoa.

44.3.– Koagulazioa eta minbizia.

44.4.– Nutrizioa.

44.5.– Gaixotasun aurreratuaren beste sintoma batzuk.

45.– Zelula amen transplante autologoa.

46.– Zelula ama alogenikoen transplantea.

47.– Minbiziaren tratamenduaren kontrako efektuak:

47.1.– Infekzioak minbizia duen pazientean.

47.2.– Neutropenia eta tronbozitopenia.

47.3.– Minbiziari lotutako tronbosia.

47.4.– Goragaleak eta gorakoak.

47.5.– Beherakoa eta idorreria.

47.6.– Ahoko konplikazioak.

47.7.– Biriketako toxikotasuna.

47.8.– Bihotzeko toxikotasuna.

47.9.– Ilea galtzea.

47.10.– Gonadaren disfuntzioa.

47.11.– Nekea.

47.12.– Bigarren minbiziak.

47.13.– Efektu neurokognitiboak.

47.14.– Immunoterapiaren kontrako efektuak.

48.– Minbiziari bizirautea.

49.– Tumorea duen pazientearen alderdi psikosozialak.

50.– Sexu-arazoak.

51.– Albisteak ematea minbizia duen pazienteari.

52.– Minbizia duen gaixoaren errehabilitazioa.

53.– Gaixo terminalaren zainketak.

54.– Talde-lana onkologian.

55.– Saiakuntza klinikoak diseinatu eta analizatzea.

56.– Terapia osagarriak, alternatiboak eta integratzaileak minbiziaren arretan.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– John E. Niederhuber, James O. Armitage, Michael B. Kastan, James H. Doroshow, Joel E. Tepper. Abeloff’s Clinical Oncology. 6th edition. Elsevier. Amsterdam. 2020.

2.– DeVita VT, Lawrence TS, Rosenberg SA, eds.. DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer. Principles & Practice of Oncology. 11th edition. Wolters Kluwer. Philadelphia. 2019.

3.– Bast RC, Croce CM, Hait WM, Hong WK, Kufe DW, Piccart-Gebhart M, Pollock RE Weich-selbaum RR (editorea), Wang H (editorea), Holland JF, eds.. Holland-Frei Cancer Medicine. 9th edition. Wiley-Blackwell. Hoboken. 2017.

4.– Halperin EC, Brady LW, Perez CA, eds.. Principles and Practice of Radiation Oncology. 7th edition. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia. 2019.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
OTORRINOLARINGOLOGIAKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

Patologia otologikoa.

1.– Belarriaren enbriologia.

2.– Belarriaren oinarri anatomikoak eta hezur tenporala.

3.– Entzumen-fisiologia.

4.– Fisiologia bestibularra.

5.– Belarriaren semiologia (hipoakusia, bertigoa, otalgia, akufenoak, otorrea eta beste sintoma batzuk).

6.– Miaketa fisikoa.

7.– Entzumen-miaketa funtzionala.

8.– Akufenoak dituen pazientearen miaketa.

9.– Funtzio bestibularraren miaketa.

10.– Irudi bidezko diagnostikoa.

11.– Sortzetiko eta hartutako malformazioak. Malformazioen kirurgia.

12.– Argizari-tapoia eta tapoi epidermikoa. Gorputz arrotzak.

13.– Kanpoko belarriaren patologia inflamatorioa. Kanpoko otitisa. Kanpoko otitis gaiztoa.

14.– Erdiko belarriaren patologia inflamatorioa. Eustakioren tronpako fisiopatologia. Ototubaritisa. Erdiko otitis akutua. OMA errepikatua.

15.– Otitis serummukosoa.

16.– Erdiko otitis kronikoa. Alderdi orokorrak. Erdiko otitis kroniko sinplea.

17.– Erdiko otitis kroniko kolesteatomaosoa.

18.– Otitisaren konplikazioak.

19.– Erdiko otitis kronikoaren sekuelak.

20.– Ebakuntza-teknikak otologian. Kontzeptu orokorrak. Heltzeko bideak. Erdiko belarriko kirurgia: mastoidektomia eta tinpanoplastiak.

21.– Otologian ezar daitezkeen gailuak: kanpoko belarriko eta epitesiko inplanteak; inplante osteointegratuak; erdiko belarriko inplanteak.

22.– Belarriko traumatismoak. Zauriak. Konmozio labirintikoa. Hezur tenporalaren hausturak. Sekuelak.

23.– Kanpoko belarriko, EAEko eta hezur tenporaleko tumoreak. Barrunbe jugularrari kirurgikoki heltzea. Hezur tenporalaren alboko eta erabateko erresekzioa. Angelu pontozerebelosoko, petrokliboko eta apex petrosoko tumoreak. Diagnostikoa eta tratamendua.

24.– Aldi baterako hezurraren distrofiak. Otosklerosia. Otosklerosiaren kirurgia.

25.– Belarriko gaixotasun autoimmuneak.

26.– Sortzetiko hipoakusia neurosentsorial ez-genetikoa.

27.– Jatorri genetikoko hipoakusiak.

28.– Hartutako hipoakusia neurosentsoriala.

29.– Hipoakusiaren detekzio goiztiarra.

30.– Entzumena eta hizkuntza. Haur gorra.

31.– Entzumen-galera duen pazientearen ebaluazioa.

32.– Kanpoko audioprotesiak. Indikazioak. Egokitzapen mota hautatzea. Egokitzapena eta emaitzak ebaluatzea. Protesidun paziente egokituaren errehabilitazioa.

33.– Kokleako inplanteak. Garuneko enborreko inplanteak.

34.– Sindrome bestibular periferikoak: Meniere-en gaixotasuna, neuronitis bestibularra, bertigo posizional paroxistiko onbera. Bertigoaren kirurgia.

35.– Jatorri baskularreko sindrome bestibularrak: gutxiegitasun orno-basilarrekoa, migraina eta bertigoa.

36.– Sindrome bestibular zentralak. Alterazio okulomotorrak.

37.– Orekaren eta ibileraren nahasmenduak dituen pazientea ebaluatzea. Presbibertigoa eta erorikoakketa adineko pertsonarengan.

38.– Aurpegi-nerbioaren semiologia, miaketa eta patologia.

39.– Aurpegi-paralisi periferikoaren tratamendua. Aurpegiko nerbioaren kirurgia.

Sudurreko patologia, sudur-hobiak eta sinu paranasalak.

40.– Sudurraren eta sinu paranasalen enbriologia eta anatomia. Sudur-hobien aldaketa anatomikoak.

41.– Sudurraren eta sinu paranasalen fisiologia. Usaintzeko mekanismoak.

42.– Fisiopatologia errinosinusala.

43.– Sudurraren eta sinu paranasalen miaketa. Errinoskopia, mikroskopia, endoskopia. Sudur-hobien miaketa funtzionala: errinometria eta errinomanometria.

44.– Sudurraren eta sinu paranasalen irudi bidezko diagnostikoa: erradiologia sinplea, ordenagailu bidezko tomografia, erresonantzia magnetikoa. Teknika bereziak.

45.– Sudurreko sindromeak: sudurreko arnas gutxiegitasuna, errinorrea, epistaxia, algiak, olfazio-alterazioak.

Koana-atresia. Semiologia diagnostikoa eta tratamendua.

46.– Sudur-piramidearen eta bestibuluaren patologia. Sudurreko eta sinu paranasaletako malformazioak.

47.– Sudurreko septumaren patologia. Septoplastia.

48.– Errinoplastia eta septo-errinoplastia.

49.– Epistaxia. Gorputz arrotzak.

50.– Sudurreko, sinuetako eta aurpegiko traumatismoak. Errinorrea zerebro-espinala. LZR-ko fistulen tratamendua.

51.– Sudur-hobien hanturazko patologia: errinitis akutuak eta kronikoak. Errinitis espezifikoak.

52.– Errinitis basomotorra.

53.– Errinitis alergikoa.

54.– Sinu paranasalen hanturazko patologia. Sinusitis akutuak eta kronikoak: sinusitis maxilarra. Sinusitis etmoidala. Sinusitis frontala. Sinusitis esfenoidala.

55.– Haurren sinusitisak.

56.– Poliposi nasosinusala.

57.– Sinusitisaren konplikazioak.

58.– Sinusitisaren eta konplikazioen tratamendu kirurgikoa: kanpotiko kirurgia. Kirurgia endoskopikoa.

59.– Garezur-aurpegiko algiak.

60.– Olfazioaren patologia.

61.– Sudur-sinuetako eta sinu paranasaletako tumore onberak. Sinu paranasaletako kisteak eta mukozeleak. Tratamendu kirurgikoa.

62.– Sudur-sinuetako eta sinu paranasaletako tumore gaiztoak. Granuloma gaiztoak.

63.– Sinuko tumoreen teknika kirurgikoak. Aurreko garezur-oinarriari heltzeko moduak.

64.– Malko-bidearen fisiopatologia eta ebaluazioa. Dakriozistorrinostomia endonasala.

65.– Bahe–lamina, orbita, nerbio optiko eta aulki turkiarreko/hipofisiko kirurgia endoskopikoa.

Aho-barrunbeko eta faringeko patologia.

66.– Aho-barrunbeko eta faringeko enbriologia eta anatomia.

67.– Aho-barrunbeko eta faringeko fisiologia. Irenstea.

68.– Dastamenaren fisiologia.

69.– Semiologia eta miaketa klinikoa.

70.– Faringearen irudi bidezko miaketa.

71.– Faringearen miaketa funtzionala. Dastamenaren eta irenstearen miaketa.

72.– Sortzetiko eta hartutako malformazioak aho-barrunbean eta faringean. Ezpain-ahosabaiko arrailak.

73.– Aho-barrunbearen patologia inflamatorioa.

74.– Waldeyer-en eraztunaren fisiopatologia.

75.– Faringeko patologia inflamatorio ez-espezifikoa.

76.– Faringoamigdalitis espezifikoak. Faringeko gaixotasun sistemikoen agerpenak.

77.– Ahoko eta faringeko infekzioen konplikazioak.

78.– Amigdalektomia eta adenoidektomia. Indikazioak, teknikak eta konplikazioak.

79.– Ahoko eta faringeko traumatismoak. Gorputz arrotzak.

80.– Erronkopatia kronikoa. Loaren apnea buxatzailearen sindromea (LABS). Polisomnografia.

81.– LABS-aren tratamendua. Teknikak kirurgikoak eta horien indikazioak.

82.– Aho-barrunbeko lesio aurreneoplasikoak. Aho-barrunbeko tumore onberak eta gaiztoak. Aho-barrunbeko tumoreen tratamendua.

83.– Errinofaringeko tumoreak.

84.– Errinofaringeko eta garezur-oinarriko kirurgiak.

85.– Orofaringeko tumoreak.

86.– Orofaringeko kirurgiak.

87.– Hipofaringeko tumoreak.

88.– Hipofaringeko kirurgiak. Goiko digestio-hodia berreraikitzeko kirurgia.

89.– Faringeko patologia neurologikoa. Faringe-hestegorri segmentuaren nahasmendu funtzionalak. Errefluxu gastroesofagikoa.

90.– Patologia otorrinolaringologikoa errefluxu gastro-esofagikoari dagokionez.

Laringeko eta lepoko eta aurpegiko patologia.

Laringea.

91.– Laringearen anatomia eta enbriologia.

92.– Laringearen funtzioak.

93.– Hizkuntzaren fisiologia eta garapena.

94.– Laringearen semiologia eta oinarrizko miaketa. Fonazio-semiologia.

95.– Miaketa endoskopikoa eta mikrolaringoskopikoa.

96.– Laringearen eta lepoaldearen irudi bidezko miaketa.

97.– Laringearen miaketa funtzionala. Ahotsaren laborategia.

98.– Sortzetiko malformazio laringotrakealak.

99.– Laringeko traumatismoak. Haurren eta helduen estenosi laringotrakealak.

100.– Helduen laringitis akutuak.

101.– Laringitis kronikoak.

102.– Errefluxuak sortutako laringitisa. Laringitis disfuntzionala.

103.– Haurren laringitisa.

104.– Laringeko nahasmendu neuromuskularrak. Fisiopatologia, topodiagnostikoa eta tratamendua.

105.– Laringeko tumore onberak.

106.– Polipoak, noduluak, kisteak, Reinke-ren edema eta laringozeleak. Laringeko mikrokirurgia.

107.– Laringeko gorputz arrotzak eta trakeobronkialak.

108.– Trakeotomia: indikazioak, teknika eta konplikazioak. Intubazioa.

109.– Biologia molekularraren aplikazioak buruko eta lepoko tumoreen diagnostikoan eta tratamenduan.

110.– Laringeko tumore gaiztoak.

111.– Indikazioak eta aukera terapeutikoak.

112.– Laringeko tumore gaiztoen tratamendu kirurgikoa. Indikazioak eta teknikak. Konplikazioak eta konplikazioen tratamendua.

113.– Laringektomizatutako pazienteen errehabilitazioa.

114.– Fonazio-fistuloplastiak. Fonazio-protesiak. Indikazioak eta teknika.

115.– Mintzatze-ahotsaren eta kantatze-ahotsaren patologia.

116.– Fonokirurgia. Tiroplastiak.

117.– Fonazio-errehabilitazioaren oinarriak.

Lepoa.

118.– Lepoko eta aurpegiko aldeen enbriologia, anatomia topografikoa eta anatomia kirurgikoa.

119.– Miaketa zerbikala: azterketa, haztapena, irudi bidezko azterketa.

120.– Masa zerbikofazialak diagnostikatzeko estrategia. Jatorri ezezaguneko metastasia.

121.– Patologia disontogeniko zerbikofaziala. Sortzetiko fistulak eta kisteak.

122.– Aurpegi-lepoko patologia inflamatorioa. Zelulitisa. Abszesuak. Linfadenitisa.

123.– Lepoko eta aurpegiko larruazaleko tumoreak: kartzinoma epidermoidea eta basozelularra.

124.– Buruko eta lepoko melanoma.

125.– Larruazaleko tumoreen exeresia eta teknika berreraikitzaileak.

126.– Tumore baskularrak eta nerbio zerbikofazialak. Atal bigunetako tumore onberak eta gaiztoak.

127.– Lepoko eta aurpegiko drainatze linfatikoa. Gongoileko ziztada eta biopsia. Gongoil zelatariko biopsia. Metastasien tratamendu fisikoa eta kimioterapikoa.

128.– Eskualdeetako metastasia buruko eta lepoko tumoreetan. Hustuketa erradikalak, funtzionalak eta selektiboak.

129.– Akats zerbikofazial handien kirurgia berreraikitzailea.

130.– HIESaren adierazpenak otorrinolaringologian.

131.– Trakeako eta hestegorriko enbriologia eta anatomia.

132.– Hestegorriko fisiologia.

133.– Semiologia, trakearen eta hestegorriaren oinarrizko miaketa, irudi bidezkoa eta funtzionala.

134.– Hestegorri zerbikaleko patologia. Disfagia.

135.– Hestegorriko gorputz arrotzak.

136.– Trakea zerbikalaren patologia.

Tiroide- eta paratiroide-guruinak.

137.– Tiroide- eta paratiroide-guruinen fisiologia.

138.– Tiroidearen miaketa klinikoa: PAAF, ekografia, eszintigrafia eta OTA.

139.– Hipertiroidismoa. Bozio nodularra. Torax barneko bozioa. Tiroide-noduluen arazoa.

140.– Tiroideko minbizia. Tiroidearen gaineko teknika kirurgikoak.

141.– Hiperparatiroidismo primarioa eta sekundarioa: klinika eta miaketa-baliabideak.

142.– Paratiroideen kirurgia.

Listu-guruinak.

143.– Listu-guruinen fisiologia.

144.– Listu-guruinen semiologia, miaketa klinikoa, irudi bidezkoa eta funtzionala.

145.– Listu-guruinen patologia ez-tumorala.

146.– Listu-guruinen tumore-patologia.

147.– Listu-guruinetako tumoreen tratamendua.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Abelló P, Traserra J. Otorrinolaringología. DOYMA 1992. ISBN: 847592431X.

2.– Suarez C, Medina J, Gil-Carcedo LM. Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de cabeza y cuello (4 Vols.). Guadalajara: Proyectos Médicos. 1999. ISBN: 8493166901.

3.– Tomás Barberán M, Bernal Sprekelssen M. Tratado de Otorrinolaringología Pediátrica. Girona. Gráficas Alzamora. 2000. ISBN: 8480670886.

4.– Tratado de Cirugía otorrinolaringológica y cervicofacial (2 Vols.). Enciclopedia Médico-Quirúrgica. Paris. Elsevier. 2000. ISBN: 2842991982.

5.– Tratado de Otorrinolaringología (6 Vols.). Enciclopedia Médico-Quirúrgica. Paris. Elsevier. 2000. ISBN: 2842991664.

6.– Glándulas salivales de Escovich-Novelli. Ed. Rosarioko Unibertsitate Nazionaleko Odontologiako Fakultatea. 2002.

7.– Eugene N. Myers MD FACS FRCS Edin (Hon), Carl H. Snyderman MD. Operative Otolaryngology: Head and Neck Surgery, 2-Volume Set., 3rd edition, Elsevier. 2017.

8.– Hazarika. Textbook of Ear, Nose, Throat, Head and Neck Surgery Clinical and Practical. 3rd edition. CRC. 2018.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
PSIKIATRIAKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Medikua-pazientea harremana, elkarrizketa psikiatrikoko teknikak eta osasun mentalaren miaketa: historia psikiatrikoa eta miaketa psikopatologikoa.

2.– Psikiatriaren historia.

3.– Neuronaren biologia zelular eta molekularra.

4.– Genetika.

5.– Neuroanatomia.

6.– Giza garapena eta bizi-zikloa.

7.– Zientzia psikosozial eta soziokulturalek giza portaerari egiten dizkioten ekarpenak.

8.– Epidemiologia psikiatrikoa. Bioestatistika. Ikerketak diseinatzea.

9.– Nortasunaren teoriak eta psikopatologia.

10.– Ebaluazio psikologikoa eta neuropsikologikoa.

11.– Laborategiko teknikak eta irudi bidezko probak psikiatrian.

12.– Sailkapena psikiatrian eta ebaluazio-eskala psikiatriakoak.

13.– Nahasmendu neurokognitiboak.

14.– Substantzien kontsumoarekin erlazionatutako nahasmenduak edo adikzio-nahasmenduak.

15.– Eskizofreniaren espektroa eta bestelako nahasmendu psikotikoak.

16.– Gogo-aldartearen nahasmenduak.

17.– Antsietate-nahasmenduak.

18.– Nahasmendu obsesibo-konpultsiboa eta erlazionatutako nahasmenduak.

19.– Egokitze-nahasmenduak eta estresarekin lotutako nahasmenduak.

20.– Medikuntza psikosomatikoa: nahasmendu somatoformeak, nahasmendu faktizioak eta minak eragindako nahasmenduak.

21.– Disoziaziozko nahasmenduak.

22.– Giza sexualitatea eta disfuntzio sexuala.

23.– Sexu-identitatearen nahasmenduak eta parafiliak.

24.– Loaren nahasmenduak.

25.– Haurtzaroan eta nerabezaroan hasten diren nahasmenduak.

26.– Elikadura-portaeraren nahasmenduak.

27.– Nortasunaren nahasmenduak.

28.– Nahasmendu disruptiboak, bulkaden kontrolarenak eta jokabidearenak.

29.– Egoera fisikoari eragiten dioten faktore psikologikoak.

30.– Larrialdiak psikiatrian.

31.– Psikofarmakologia.

32.– Nahasmendu somatiko ez-farmakologikoak.

33.– Psikoterapia laburrak.

34.– Psikoterapia psikodinamikoa.

35.– Laguntzako psikoterapia.

36.– Pertsona arteko psikoterapia.

37.– Terapia kognitibo-konduktuala.

38.– Taldeko terapia.

39.– Familia- eta bikote-terapia.

40.– Terapia konbinatua.

41.– Haurren eta nerabeen tratamendua.

42.– Adinekoen tratamendua.

43.– Suizidioa.

44.– Indarkeria eta arriskugarritasunaren balorazioa.

45.– Errehabilitazio psikiatrikoa. Nahasmendu mental larri kroniko batetik berreskuratzea.

46.– Auzitegi-psikiatria.

47.– Alderdi kulturalak Psikiatrian.

48.– Legea eta Psikiatria.

49.– Etika Psikiatrian.

50.– Oinarrizko osasun-arloko legeria EAEn. EAEko osasun mentaleko estrategia.

51.– Kudeaketa klinikoa Psikiatrian.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Robert E. Hales; Stuart C. Yudofsky; Laura Weiss Roberts. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychiatry. 6th edition. American Psychiatric Association Publishing. 2014.

2.– CIE 10: Trastornos mentales y del comportamiento: Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. Meditor. 2010.

3.– APA. DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Editorial Médica Panamericana. 5. edizioa. 2014.

4.– Robert Boland, Marcia Verdiun, Pedro Ruiz. Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry. 12th edition. LWW Wolters Kluwer Health. 2021.

5.– Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, Pedro Ruiz. Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. 1-2. 10th edition. LWW. 2017.

6.– John R. Geddes (editorea), Nancy C. Andreasen (editorea), Guy M. Goodwin (editorea. New Oxford Textbook of Psychiatry. 3rd edition. Oxford University Press. 2020.

7.– EAEko osasun mentaleko estrategia.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
HAUR PSIKIATRIAKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Haur eta nerabeen psikiatriaren iturri teoriko nagusiak.

2.– Bularreko haurren, umeen eta nerabeen garapena. Zientzia psikosozialek giza portaerari egiten dizkioten ekarpenak.

3.– Bularreko haurren, umeen eta nerabeen azterketa psikopatologiko eta psikiatrikoa. Normala dena eta patologikoa dena.

4.– Sailkapen-sistemak eta ebaluazio-eskalak Haur Psikiatrian (sailkapena 0-3 urte, DSM-V, GNS-10, Frantziako sailkapena).

5.– Elkarrizketa klinikoa haur eta nerabeekin. Elkarrizketa familiarekin.

6.– Ebaluazio neurologikoa.

7.– Oinarrizko proba psikologiko eta neuropsikologikoak.

8.– Garapen psikomotorraren eta kognitiboaren eta hizkuntzaren eta ikaskuntzaren garapenaren nahasmenduak.

9.– Nahasmendu motoreak eta tikak.

10.– Oroelikaduraren esferako psikopatologia. Elikadura-portaeraren nahasmenduak (anorexia nerbiosoa, bulimia).

11.– Kanporatzearen nahasmenduak.

12.– Loaren nahasmenduak.

13.– Autismoaren espektroko nahasmenduak. Garapenaren nahasmendu orokortuak.

14.– Nahasmendu psikotikoak eta eskizofrenia.

15.– Nortasunaren nahasmenduak.

16.– Gogo-aldartearen nahasmenduak.

17.– Nahasmendu neurotikoak haurtzaroan eta nerabezaroan: antsietatea, trauma osteko estresa, egokitze-nahasmenduak, fobiak, nahasmendu obsesibo-konpultsiboa...

18.– Somatizazio- eta konbertsio-nahasmenduak eta nahasmendu psikosomatikoak.

19.– Arreta-defizitaren nahasmenduak, hiperaktibitatearekin edo hiperaktibitaterik gabe.

20.– Jokabide erasokorren psikopatologia. Portaeraren nahasmenduak eta nahasmendu disozialak.

21.– Adimen-atzeratasuna eta adimen-desgaitasuna.

22.– Haurraren epilepsia eta beste nahasmendu neurologiko eta organiko batzuk.

23.– Autoagresibitate- eta heteroagresibitate-egoerak. Jokabide suizida eta arrisku suizida.

24.– Substantzien kontsumoak eragindako nahasmenduak eta bestelako adikzioak.

25.– Traumarekin eta estres larriko faktoreekin lotutako egoerak (tratu txarrak, arduragabekeria eta sexu-abusua barne).

26.– Haurra bere ingurune sozialean. Familia-krisiak. Eskola. Migrazio-egoerak.

27.– Haurra eta mundu medikoa. Egoera kliniko zehatzak: prematuritatea, sortzetiko gaixotasunak eta ospitalizazioa.

28.– Prebentzioa eta osasuna sustatzea. Koordinazioa Lehen Mailako Arretarekin.

29.– Psikofarmakologia haur eta nerabeengan.

30.– Esku-hartze psikoterapeutikoak (banakakoak, familiakoak eta taldekoak).

31.– Testuinguru terapeutiko zehatzak: zentroak eta eguneko ospitaleak.

32.– Esku-hartze psikosozialak eta eskolako esku-hartzeak komunitatearen testuinguruan.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– APA: DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Editorial Médica Panamericana. 5. edizioa. 2014.

2.– Clasificación diagnóstica: 0-3: clasificación diagnóstica de la salud mental y los desórdenes en el desarrollo de la infancia y la niñez temprana. Paidos. 1999.

3.– Garrebé, Jean, Kammerer, F. eta Misés, R. Clasificación Francesa de los trastornos mentales del niño y del adolescente (Cftmea R-2012)/Clasificación Francesa de los trastornos mentales del adulto (CFTM R-2015), (Jean Garrabé-ren eta François Kammerer-en zuzendaritzapean). Polemos. 2017.

4.– Clasificación multiaxial de los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes: clasificación de la CIE-10 de los trastornos mentales y del comportamiento en niños y adolescentes. Editorial Médica Panamericana. 2010.

5.– Houzel D, Emmanuelli M, Moggio F (zuz.). Diccionario Akal de psicopatología del niño y del adolescente. Ediciones Akal. 2006.

6.– Robert Boland, Marcia Verdiun, Pedro Ruiz. Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry. 12th edition. LWW Wolters Kluwer Health. 2021.

7.– Benjamín J. Sadock, Virginia A. Sadock, Pedro Ruiz. Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. 1-2. 10th edition. LWW. 2017.

8.– Marcelli D. Manual de psicopatología del niño. Masson argitaletxea. 7. edizioa. 2007.

9.– Marcelli D, Braconnier A. Psicopatología del adolescente. Masson argitaletxea. 2. edizioa. 2005.

10.– Mazet P, Stoleru S. Manual de psicopatología de la primera infancia. Ediciones Masson. 1990.

11.– Soutullo C. Guía esencial de psicofarmacología del niño y del adolescente. Médica Panamericana argitaletxea. 2. edizioa. 2021.

12.– Dulcan, M. K. 2022. Dulcan's Textbook of child and adolescent psychiatry. American Psychiatric Association Publishing.

13.– Andrés Martín, Fred R. Volkmar, Michael H. Bloch. Lewis’s Child and Adolescent Psychiatry: A Comprehensive Textbook. 5th edition. Wolters Kluwer Health. 2017.

14.– Anita Thapar, Daniel S. Pine, James F. Leckman, Stephen Scott, Margaret J. Snowling, Eric A. Taylor. Rutter's child and adolescent psychiatry. 6th edition. Wiley. 2015.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/es_def/adjuntos/III-Plan-Normalizacion-Uso-Euskera-Osakidetza.pdf

IV. ERANSKINA
ERRADIODIAGNOSTIKOKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

Kontzeptu orokorrak.

1.– Erradiologia digitalari buruzko oinarrizko kontzeptuak: HIS, RIS, DICOM, PACS, telerradiologia.

2.– Erradiodiagnostikoaren oinarriak.

3.– Ultrasoinuen oinarriak eta oinarri fisikoak, ordenagailu bidezko tomografia eta erresonantzia magnetikoa.

4.– Kontraste-baliabideak erradiologian, ultrasoinuetan eta erresonantzia magnetikoan.

5.– Erradiobiologia eta erradiobabesa. Kalitate-bermea erradiodiagnostikoan.

Toraxa, bihotza eta hodi handiak, eta interbentzionismoa.

6.– Toraxeko teknika eta anatomia erradiologikoa.

7.– Gaixotasun parenkimatosoa eta birika-interstizioko patologia.

8.– Albeoloko eta arnasbideetako gaixotasuna.

9.– Biriketako eta arnasbideetako neoplasia.

10.– Pleura.

11.– Mediastinoa.

12.– Traumatismo torazikoa.

13.– Biriketako enbolismoa.

14.– Sortzetiko bihotz-gaixotasuna.

15.– Hartutako gaixotasun kardiobaskularra.

16.– Bihotzeko tumoreak eta patologia perikardikoa.

17.– Gaixotasun koronarioa.

18.– Aortako disekzioa.

19.– Abdomeneko, pelbiseko eta gorputz-adarretako hodi handien patologia.

20.– Kaba benako eta bena handietako patologia (tronbosia).

21.– Aorta-gaineko enborrak eta garuneko baskularizazioa irudi bidez aztertzea.

22.– Diagnosi-angiografiaren oinarrizko kontzeptuak.

23.– Interbentzionismo baskularraren eta ez-baskularraren oinarriak.

Neurorradiologia, burua eta lepoa.

24.– NSZren sortzetiko lesioak.

25.– Substantzia zuriaren gaixotasuna.

26.– Infekzioa, hantura eta gaixotasun desmielinizatzailea.

27.– Garuneko hodietako gaixotasuna.

28.– Garezur barneko neoplasiak eta masak.

29.– Patologia hipofisarioa.

30.– Traumatismo kranioentzefalikoa eta aurpegiko traumatismoa.

31.– Bizkarrezurra: patologia traumatikoa, infekziosoa, endekapenezkoa eta neoplasikoa. Ornoarteko diskoaren patologia.

32.– Muina: neoplasia eta prozesu konpresiboak eta desmielinizatzaileak.

33.– Belarria eta hezur tenporala.

34.– Orbita.

35.– Sinu paranasalak, sudur-barrunbea eta beheko masailhezurra. Aho-barrunbeko patologia.

36.– Tiroidea eta paratiroidea irudi-tekniken bidez aztertzea.

37.– Laringea, faringea, listu-guruinak eta lepoko masak.

Abdomena.

38.– Hestegorria, urdaila eta duodenoa aztertzea.

39.– Gaixotasun inflamatorioa, buxadura eta heste meharreko tumoreak.

40.– Heste lodia irudi bidez aztertzea. Uzki-ondestearen balorazioa.

41.– Mesenterioko eta abdomenaren paretako patologia. Herniak.

42.– Gibela eta behazun-bidea.

43.– Pankrea, barea eta peritoneoa irudi bidez aztertzea.

44.– Sistema genitourinarioaren anatomia eta aldaerak.

45.– Giltzurruna: infekzioa, traumatismoa, masak.

46.– Litiasia eta buxadura: irudi bidezko analisia.

47.– Ureterra, maskuria eta uretra aztertzea (infekzioa, tumoreak).

48.– Gizonezkoaren ugaltze-aparatuaren balorazioa (prostata, semen-besikulak, zakila).

49.– Eskroto-patologia.

50.– Gibeleko eta giltzurruneko transplantea.

51.– Patologia suprarrenalaren eta peritonealaren analisia.

52.– Emakumezkoen pelbisa: obulutegiko eta umetokiko patologia.

53.– Pankreako tumore endokrinoak, kartzinoidea, neoplasia endokrino anizkoitza.

54.– Abdomeneko eta pelbiseko traumatismoak.

55.– Haurdunaldia lehen, bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan aztertzeko protokoloa. Orokortasunak, fetuaren hazkundea, fetuaren ongizatea eta anomaliak eta malformazioak bilatzea.

56.– Haurdunaldi ektopikoa eta haurdunaldi anizkoitza.

Bularra.

57.– BI-RADS® mamografian, ekografian eta erresonantzia magnetikoan. Bularreko minbiziaren detekzio goiztiarra.

58.– Bularreko masen ebaluazioa eta algoritmo diagnostikoa.

59.– Bularreko kaltzifikazioak ebaluatzea.

60.– Bularretako patologia onbera. Gizonen bularra.

61.– Bularretako larruazalean zeharreko biopsia eta beste prozedura interbentzionista batzuk.

Muskulueskeletikoa.

62.– Sortzetiko malformazioak eta garapenaren anomaliak.

63.– Infekzioak eta gaixotasun metabolikoak.

64.– Hezurretako eta atal bigunetako tumoreak eta pseudotumore-lesioak.

65.– Artropatiak.

66.– Hezurretako eta atal bigunetako traumatismoak.

67.– Patologia ortopedikoaren irudi bidezko azterketak.

68.– Kirurgia-ondoko irudia eta protesiak baloratzea sistema muskuloeskeletikoan.

69.– Osteoporosia.

Pediatria.

70.– Torax pediatrikoa jaioberriaren, bularreko haurraren eta haurraren kasuan.

71.– Irudi diagnostiko gastrointestinala pediatrian.

72.– Urorradiologia pediatrikoa.

73.– Hezur-displasiak. Pediatriako sistema muskuloeskeletikoa irudi bidez diagnostikatzea.

74.– Neuroirudia: garapenaren anomaliak eta NSZren tumoreak pediatrian.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Wolfgang F. Dahnert. Radiology Review, Green Book Radiology. Radiology Review Manual. 8th edition. Wolters Kluwer. 2017.

2.– Weissleder R., Rieumont MJ, Wittenberg J. Primer of Diagnostic imaging. 2. edizioa. Mosby. 2006ko azaroa. ISBN-13: 978-0-323-04068-6. ISBN-10: 0-323-04068-3.

3.– Osborn, Salzman, Barkovich. Diagnóstico por imagen: cerebro. 2. edizioa. Marban argitaletxea. 2011. ISBN: 9788471017208.

4.– Bernadette L. Koch, Bronwyn E. Hamilton, Patricia A. Hudgins, H. Ric Harnsberger. Diagnostic Imaging. Diagnostic Imaging. Head and neck. 3rd edition. Elsevier Amirsys. 2017.

5.– Sonin A. Diagnóstico por imagen: musculoesquelético 1: Lesiones traumáticas. Marban argitaletxea. 2012. ISBN: 9788471017529.

6.– Julia R. Crim MD, B. J. Manaster MD PhD FACR, Zehava Sadka Rosenberg MD. Imaging Anatomy: Knee, Ankle, Foot. 2nd edition. Elsevier. 2017.

7.– Federle, Michael P. Imaging Anatomy. Chest, abdomen, pelvis. 2nd edition. Elsevier. 2017.

8.– Carol M. Rumack; Stephanie R. Wilson; J. William Charboneau; Deborah Levine. Diagnostic Ultrasound. 5th edition. Elsevier/Mosby. 2018.

9.– John R. Haaga MD FACR FSIR FSCBT FSRS, Daniel Boll MD FSCBT. CT and MRI of the Whole Body. 2-Volume Set. 6th edition. Volume I [I, 6 ed.]. Elsevier. 2016.

10.– Del Cura Rodríguez José Luis. 2019. Radiología Esencial. Médica Panamericana argitaletxea.

11.– Lee JKT, Sagel SS, Stanley RJ. BodyTC con correlación RM. Marban argitaletxea. 2007. ISBN: 9788471016072.

12.– W. Richard Webb, Charles B. Higgins. Thoracic Imaging: Pulmonary and Cardiovascular Radiology. 3rd edition. LWW. 2016.

13.– Swischuk. Radiología en el niño y en el recién nacido. Marban argitaletxea. 2005. ISBN: 9788471014734.

14.– Bianchi S, Martinoli C. Ultrasound of the Musculoskeletal System. Springer argitaletxea. 2007. ISBN: 9783540422679.

15.– ACR (American College of Radiology). Bi-Rads ACR Atlas. 2013. 5. edizioa. ISBN: 9783570130667.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf

IV. ERANSKINA
ERREUMATOLOGIAKO FEM
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Gaixotasun erreumatikoen epidemiologia.

2.– Erreumatologiako laborategia: fase akutuko erreakzionatzaileak eta autoantigorputzak.

3.– Erreumatologiako laborategia: likido sinobiala.

4.– Erreumatologiako laborategia: determinazioak hezurretako patologia metabolikoan.

5.– Erreumatologiako laborategia: histopatologia.

6.– Irudi-teknikak erreumatologian. Gaixo erreumatikoaren miaketa erradiologikoa.

7.– Irudi-teknikak erreumatologian. Ekografia.

8.– Irudi-teknikak erreumatologian. Erresonantzia magnetikoa eta OTA.

9.– Irudi-teknikak erreumatologian. Medikuntza nuklearra eta PET.

10.– Farmakologia. Antiinflamatorio ez-esteroideoak. Glukokortikoideak.

11.– Farmakologia. Gaixotasuna aldatzen duten farmakoak. Immunoezabatzaileak.

12.– Farmakologia. Farmako biologikoak.

13.– Hezur-gaixotasun metabolikoen farmakologia.

14.– Minaren tratamendu farmakologikoa.

15.– Giltzadura-injekzioen eta infiltrazioen teknikak.

16.– Gaixotasun erreumatikoen errehabilitazioa.

17.– Gaixotasun erreumatologikoen kirurgia.

18.– Artritis erreumatoidea.

19.– Espondiloartropatiak. Artritis psoriasikoa. Espondilitis ankilosatzailea. Hesteko gaixotasun inflamatorioa. Espondiloartritis axiala eta periferikoa.

20.– Lupus eritematoso sistemikoa. Sindrome antifosfolipidoa.

21.– Esklerosi sistemikoa eta sindrome esklerodermiformeak.

22.– Polimiositisa eta dermatomiositisa.

23.– Sjogren-en sindromea.

24.– Ehun konektiboaren gaixotasun mistoa eta beste gurutzatze-sindrome batzuk.

25.– Zelula erraldoien baskulitisa. Polimialgia erreumatikoa.

26.– Panarteritis koskorduna eta hodi ertaineko beste baskulitis batzuk.

27.– Hodi txikiko baskulitisa.

28.– Haurtzaroko artritis idiopatikoa.

29.– Sindrome autoinflamatorioak.

30.– Bakterioek eragindako artritis infekziosoa. Atal bigunetako infekzioak. Osteomielitisa.

31.– Mikobakterioek eragindako infekzioak. Birusak eragindako artritisa. Onddoek eragindako artritisa.

32.– Artritis postestreptokozikoa.

33.– Artrosia.

34.– Mikrokristalek eragindako artritisa. Hezueria. Pirofosfatoek eragindako gaixotasuna. Beste gaixotasun mikrokristalino batzuk.

35.– Hezur-gaixotasunak. Osteoporosia.

36.– Hezur-gaixotasunak. Paget-en gaixotasuna.

37.– Hezur-gaixotasunak. Osteomalazia. D hipobitaminosia. Hiperparatiroidismoa.

38.– Hezur-gaixotasunak. Osteonekrosia. Min erregional konplexuaren sindromea.

39.– Giltzaduretako eta hezurretako tumoreak. Sindrome paraneoplasikoak.

40.– Saroidosia.

41.– Amiloidosia.

42.– Beste gaixotasun inflamatorio sistemiko batzuk. Helduaren still-a. Polikondritis errepikatua.

43.– Gaixotasun endokrinoei eta metabolikoei lotutako agerpen muskuloeskeletikoak.

44.– Gaixotasun hematologikoei lotutako agerpen muskuloeskeletikoak.

45.– Min erregionalen sindromeak. Lepoko eta gerrialdeko mina. Zerbikobrakialgia eta ziatika.

46.– Min erregionalen sindromeak. Sorbalda.

47.– Min erregionalen sindromeak. Ukondoa.

48.– Min erregionalen sindromeak. Eskumuturra eta eskua.

49.– Min erregionalen sindromeak. Aldaka.

50.– Min erregionalen sindromeak. Belauna.

51.– Min erregionalen sindromeak. Oina.

52.– Fibromialgia. Min miofasziala.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Marc C. Hochberg et al. Rheumatology 1-2. 7th edition. Elsevier. 2018.

2.– Resnick D. Diagnosis of bone and joint disorders. 4th edition. Philadelfia. W.B. Saunders. 2002.

3.– Manual SER de las enfermedades reumáticas. 6. edizioa. Editorial Médica Panamericana. 2014.

4.– Firestein GS et al. Firestein & Kelley's Textbook of Rheumatology. 11th edition. Philadelphia. Elsevier. 2020.

5.– Carbonell J. Semiología de las enfermedades reumáticas. Erreumatologiako Espainiako Elkartea. Editorial Médica Panamericana. 2006.

6.– Donald L. Resnick, Mark J. Kransdorf. Bone and Joint Imaging. 3rd revised edition. W B Saunders Co Ltd. 2004.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Lanbide sanitarioen antolamendurako arau orokorrak. Lanbide sanitarioetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.

2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.

3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubideak eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Kudeaketa-araubidea.

5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

6.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak, eta eskubideak eta betebeharrak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

8.– Osasunaren arloko aurretiazko borondateak.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedapen orokorrak: legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.

10.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028: Erakundearen irudia eta komunikazioa. Paziente eta erabiltzaileekiko harremanak. Kanpoko entitateekiko harremanak.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.

2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.

3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuarena.

4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.

6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.

7.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

11.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

12.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

13.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

14.– Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia (2021-2024).

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soziosanitario_estrat/eu_def/adjuntos/estrategia_sociosanitara_187x280_eu_web.pdf

15.– Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana 2022-2028.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ii_euskara_plana/eu_def/adjuntos/Osakidetzan-Euskararen-Erabilera-Normalizatzeko-III-Plana.pdf


Azterketa dokumentala