Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

249. zk., 2021eko abenduaren 15a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
6213

1485/2021 EBAZPENA, azaroaren 25ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen diren estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak Teknikari Espezialista Sanitarioak lanbide-taldeko Anatomia Patologikoko Teknikari Espezialista kategorian, Osakidetzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Osakidetzako zuzendari nagusiaren azaroaren 25eko 1473/2021 Ebazpenaren bidez, onartu egin dira Osakidetzan estatutupeko lotura finkoa lortzeko 2018 eta 2019an iragarritako hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea.

Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Osakidetza Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretua, Osakidetza Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretua, eta indarrean dauden eta aplikagarriak diren gainerako xedapenak, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Oinarri hauen xede diren hautaketa-probetarako deia egitea.

Bigarrena.– Osakidetzan estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea (I. eranskina) Teknikari Espezialista Sanitarioak lanbide-taldeko Anatomia Patologikoko Teknikari Espezialista kategorian, Osakidetzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan.

Hirugarrena.– Ebazpen honen II. eranskinaren bidez eskainitako destinoen zerrenda onartzea.

Laugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean agertzen den merezimenduen baremoa onartzea.

Bosgarrena.– Ebazpen honen IV. eranskinean dagoen gai-zerrenda onartzea.

Seigarrena.– Deialdi honetan parte hartzeko eskaera aurkezteko epea 2022ko urtarrilaren 25etik 2022ko otsailaren 24ko 14:00ak arte ezartzea, oinarri orokorrak onartzen dituen Osakidetzako zuzendari nagusiaren azaroaren 25eko 1473/2021 Ebazpenaren 9.3 oinarrian ezarritakoaren arabera.

Zazpigarrena.– Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetzako Administrazio Kontseiluari; horretarako, hilabeteko epea egongo da, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osakidetzaren estatutu sozialak ezartzeko azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 25a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

I. ERANSKINA
ESTATUTUPEKO LOTURA FINKOA LORTZEKO HAUTAKETA-PROBAK ARAUTUKO DITUZTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK TEKNIKARI ESPEZIALISTA SANITARIOAK LANBIDE-TALDEKO ANATOMIA PATOLOGIKOKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA KATEGORIAN, OSAKIDETZAKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETAN

1.– Deialdiaren xede diren destinoak.

1.1.– Deialdi honen xede izango dira Teknikari Espezialista Sanitarioak lanbide-taldeko Anatomia Patologikoko Teknikari Espezialista kategoriako Osakidetzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, II. eranskinean jasota daudenak alegia.

1.2.– Deialdian sartutako destinoen % 7 desgaitasunen bat duten langileek betetzeko gordeko dira, II. eranskinean jasotako oinarri orokorretako 1.3. oinarrian ezarritako banaketaren arabera.

2.– Izangaien betekizunak.

Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan ezarritako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, oinarri orokorretan jasota daudenak ere bete beharko dituzte, eta horiek kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte bete beharko dira:

a) Oinarri orokorretako 6.2.c) apartatuan xedatutakoarekin bat, Anatomia Patologikoko eta Zitologiako Goi Mailako Teknikariaren titulua edo baliokidea izatea, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emana, lortu nahi den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen dena, Osakidetza Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

b) Edonola ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak betetzea, Osakidetza Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak xedatutakoaren arabera, bai eta indarrean dagoen araudiak eskatzen duen beste edozein eskakizun betetzea ere.

c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa ordaindu izana, eskainitako destinoen lanbide-taldearen arabera:

C1 taldea (C talde zaharra): 15 euro.

3.– Lehiaketaldiaren garapena.

3.1.– Oposizioaldia.

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio probaren edukia eta kalifikazioa zehaztea, eta, horretarako, hautaketa-prozesua behar bezala garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartuko ditu, eta prozesuaren gardentasuna eta objektibotasuna bermatuko du.

Epaimahaiak Osakidetzari eskatu ahal izango dio aholkulariek parte har dezatela hautaketa-prozesuaren fase guztietan, bai probak prestatzean, bai lehiaketaldian. Epaimahaikideei eskatzen zaien titulu-eskakizuna bete beharko dute pertsona horiek.

Epaimahaiak Osakidetzari kanpoko aholkularitza-erakundeetara jotzea eskatu ahal izango dio ere bai, probak prestatzeko eta oposizioaldian probekin zerikusia duten gai guztietarako. Horretarako, Osakidetzak behar diren neurriak jarriko ditu kanpo-erakunde aholkularien parte-hartzea gauzatzeko.

Probari idatziz erantzun beharko zaio, ematen den gehieneko denboraren barruan, eta galderak IV. eranskinean jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

Halaber, proba prestatzeko bibliografia ere eranskin horretan jasoko da.

3.2.– Oinarri orokorretako 14. apartatuan zehaztutako puntuazio-hurrenkeraren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek honako dokumentu hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, 14.2 oinarrian zerrendatzen den dokumentazioaz gain:

– Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako Anatomia Patologikoko eta Zitologiako Goi Mailako Teknikariaren tituluaren edo baliokidearen fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, lortu nahi den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen dena, Osakidetza Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.

3.3.– Lehiaketaldia.

Egiaztatutako merezimenduak III. eranskineko merezimenduen baremoaren arabera balioztatuko dira, oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera.

3.4.– 1984ko ekainaren 14a baino lehen teknikari espezialista zerbitzuak ematen dituzten Erizaintzako Laguntzaileak.

Osakidetzako Erizaintzako Laguntzaile kategorian lanpostua jabetzan duten erizaintzako laguntzaileek, baldin eta 1984ko ekainaren 14ko Agindua indarrean sartu zenean Teknikari Espezialista Sanitarioaren funtzioak betetzen bazituzten eta eskaerak aurkezteko epearen azken egunean dagokion espezialitateko goi-mailako teknikariaren tituluaren jabe izanik Teknikari Espezialista lanpostua lortzen badute, aukera izango dute dauden lanpostu eta destino horretan geratzeko eta lanbide-kategoria berria finkatzeko.

Modalitate horretan parte hartu nahi dutenek berariaz adierazi beharko dute eskabidean.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA HONETAN: ANATOMIA PATOLOGIKOKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

Osakidetzako zuzendari nagusiaren 1473/2021 Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian xedatutakoaren arabera, destino hauek betetzeko deialdia egiten da:

Txanda askeko deialdia: 7 destino.

Sarbide orokorra: 6.

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 1.

– Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak (adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa) ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek desgaitasunen bat duten langileentzako erreserba-kupoan gehituko dira (bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa).

Desgaitasunen bat duten langileentzako destinoak ez badira betetzen ez dagoelako hautaketa-prozesua gainditzen duen izangai nahikorik, destino horiek dagokion txandako sarbide orokorreko lanpostuetan gehituko dira; hots, barne-sustapenean edo txanda irekian.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak Osakidetzako zuzendari nagusiaren ebazpen bidez zehazten direnean zehaztuko dira. Ebazpen hori Osakidetzaren webgunean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, aldizkari horretan Osakidetzako Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko indarreko zikloko destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena argitaratu ondoren.

III. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA TEKNIKARI ESPEZIALISTA SANITARIOAK LANBIDE-TALDEKO ANATOMIA PATOLOGIKOKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA KATEGORIAN, OSAKIDETZAKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAKO DESTINOETAN

1) Lan-esperientzia (gehienez, 60 puntu).

Eskabideak aurkezteko epearen azken egunera arte hautagaiei aitortu zaien zerbitzaldia hartuko da kontuan.

Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituko da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako soberakinak. Horretarako, 30 egun naturaleko multzoa hartuko da hilabetetzat.

1.– Osakidetzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, Gizarte Segurantzakoetan edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetan edo edozein administrazio publikotan edo Europar Batasuneko gainerako kideen sare publikoko zerbitzu sanitarioetan dagokion espezialitatean teknikari espezialista gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko: 0,22 puntu.

Barne-sustapeneko txandaren bidez sartzen diren langileei ondoren zehazten den moduan zenbatuko zaizkie aldez aurreko zerbitzuak:

a) E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,08 puntu hilabete bakoitzeko.

b) D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,10 puntu hilabete bakoitzeko.

c) C taldean eskainitako zerbitzuak: 0,12 puntu hilabete bakoitzeko.

d) Lehiatzen den lanpostu berean emandako zerbitzuak: 0,22 puntu hilabete bakoitzeko.

Zerbitzu-eginkizunetan edo goragoko kategoriako eginkizunetan emandako zerbitzuak benetan betetako lanpostuan zenbatuko dira.

Halaber, jatorrizko lanpostuan zenbatuko dira zerbitzu berezietan emandako zerbitzuak.

2) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa (gehienez, 20 puntu).

Apartatu honetan, honako hauen arabera egiaztatzen den prestakuntza baloratuko da:

a) Graduaurreko prestakuntza:

Dagokion espezialitateko edo baliokideko goi-mailako teknikariaren ikasketetan ateratako ohorezko matrikula edo bikain bakoitzeko (honako ikasgai hauek ez dira kontuan hartuko: erlijioa, etika, prestakuntza politikoa, heziketa fisikoa eta hizkuntzak):

– Ohorezko matrikula bakoitzeko: 0,6 puntu.

– Bikain bakoitzeko: 0,4 puntu.

d) Etengabeko prestakuntza:

Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joateagatik:

– 9 ordura arte: 0,50 puntu.

– 10 eta 19 ordu bitartean: 1 puntu.

– 20 eta 29 ordu bitartean: 2 puntu.

– 30 eta 49 ordu bitartean: 3 puntu.

– 50 eta 99 ordu bitartean: 4 puntu.

– 100 eta 199 ordu bitartean: 5 puntu.

– 200 ordu edo gehiago: 6 puntu.

Ikastaroen egiaztagirian kreditu kopurua bakarrik jasota dagoenean, puntuazioa emateko baliokidetasun hau egingo da:

– Kredituen Europako Sistemaren (ECTS) 1 kreditu: 25 ordu.

– Etengabeko Prestakuntza Batzordeko 1 kreditu: 10 ordu.

Ikastaroaren ordu kopurua eta kreditu kopurua adierazten ez duten egiaztagirien kasuan, edo kredituak izan bai baina horiek aurreko paragrafoan zehaztutakoak ez direnean edo kredituen beste ordu-baliokidetasun bat ezartzen denean, epaimahaiak, aurkeztutako egiaztagiriak eta ikastaroaren edukia ikusita, dagokion puntuazioa emango du, eta kasu horretan ez du inolaz ere 0,50 puntu baino gutxiago emango.

Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak balioztatuko dira, baita edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera egiaztatutako/akreditatutako ikastaroak ere, betiere titulu ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.

e) Irakaskuntza-jarduerak:

– Irakaskuntza, etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (ordu bakoitzeko): 0,050 puntu.

f) Jarduera zientifikoa eta ezagutzaren hedapena:

Eskatutako destinoko lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, komunikazioak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahai-inguruetan parte hartzearren:

– Txosten bakoitzeko: 2 puntu.

– Ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 1 puntu.

– Mahai-inguru bakoitzeko: 1 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.

Ez da baloratuko apartatu honetan zehaztu ez den merezimendurik.

h) Informatikako ezagutzak (gehienez, 2 puntu).

3) Euskara:

– 2. HE: 18 puntu.

– 1. HE: 9 puntu.

IV. ERANSKINA
ANATOMIA PATOLOGIKOKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA
I.– GAI-ZERRENDA OROKORRA

1.– Gaixotasun transmitigarrien epidemiologia. Infekzio nosokomiala: Barrera higienikoak. Prebentzioko eta kontroleko neurriak. Norbera babesteko ekipamenduak. Sepsia, asepsia, esterilizazioa eta desinfekzioa. Garbiketa, desinfekzioa eta esterilizazioa anatomia patologikoko laborategian. Material esterilekin lan egitea.

2.– Anatomia patologikoko laborategia. Arriskua substantzia kimikoen erabileran. Disolbagarri organikoen efektu toxikoak.

3.– Anatomia patologikoko laborategi bateko izakinak biltegiratzeko, banatzeko, kontserbatzeko eta kontrolatzeko teknika ezberdinen kudeaketa. Materiala banatzea eta lan-eremu ezberdinak berriz hornitzea. Izakinen inbentarioa.

4.– Biopsiak, nekropsiak eta zitologiak biltzea eta erregistratzea. Biopsiak, nekropsiak eta zitologiak jasotzerakoan balioztatzeko irizpideak. Elkarlana patologoarekin nekropsien, pieza kirurgikoen eta/edo biopsien lan makroskopikoan. Pieza txikien inklusioa.

5.– Biobankurako laginak prozesatzea. Izozteko eta kontserbatzeko sistemak. Azido nukleikoen kriokontserbazioa, kontserbatzaileak. Lagin anonimo, anonimizatu eta kodetuen kontzeptua. Biosegurtasuna. Zelula-hazkuntzak eta fluxu-zitometria. Zitometria digitaleko eta irudi-analisiko metodoak.

6.– Organoen transplantearen ezarpen aurreko ebaluaziorako laginak prozesatzea.

7.– Anatomia patologikoko laborategira aplikatutako histoteknologiaren hastapena: anatomia patologikoko teknikari espezialisten eginkizunak. Histoteknologiaren kontzeptua eta xedea. Biopsiaren eta pieza kirurgikoaren kontzeptuak. Prestaketa histologikoaren kontzeptuak.

8.– Autopsiaren eta azterketa makroskopikoaren teknika orokorrak. Autopsia gela eta gela makroskopikoa. Autopsia klinikoa eta/edo mediko legala. Gorpuaren autopsiaren fasean aurkikuntza makroskopikoen indikazioarekin eta kanpora ateratako organoen tailaketa zuzena.

9.– Enborreko barrunbeak irekitzeko, lepoa disekzionatzeko eta mingaina eta lepoko egiturak erauzteko prozedurak. Enborra irekitzeko teknikak. Lepoaren disekzioa eta mingainaren eta lepoko egituren erauzketa. Enborra irekitzeko teknikak: pneumotoraxa ikertzea. Sekzioak T-n eta U-n. Teknika eta jarraibideak. Larruazalaren disekzioa. Toraxeko eta abdomeneko pareten azterketa. Toraxeko barrunbea irekitzea. Garezurreko barrunbea eta nerbio-sistema irekitzea eta aztertzea.

10.– Garezurraren neurriak eta garezurra irekitzea: Kalota eta duramaterra aztertzea. Garezur-barrunbea aztertzea. Nerbio-sistema zentrala blokean erauztea. Blokearen kanpoko azterketa. Pisua eta neurriak. Entzefalo-blokea aurretik finkatzea eta zintzilik uztea. Garezur-barrunbearen, barrunbe errakideoaren eta nerbio-sistemaren anatomia patologiko makroskopikoa.

11.– Deskaltzifikazioa eta ehunen biguntzea. Gehien erabiltzen diren soluzio deskaltzifikatzaileak. Ultrasoinuen bidez deskaltzifikazio kimikoaren prozesua bizkortzea. Ehunen finkatze prozesuaren oinarriak: ehun-finkapenaren printzipio orokorrak. Finkapen-motak. Agente finkatzaile motak, haien jarduteko mekanismoaren arabera. Finkapena mikroskopia elektronikoan. Likido finkatzaileak erabiltzerakoan kontuan izan beharreko arau orokorrak.

12.– Ehunen prozesamendu histologikoari buruzko oinarri orokorrak. Anatomia patologikoko laborategi bateko ekipamendu orokorra. Kolorazioa baino lehenagoko eta ondoko ebakien tratamendua.

13.– Inklusio-metodoak eta -teknikak. Parafina-infiltrazioa. Beste inklusio-metodo batzuk (gelatina, zeloidina, erretxina plastikoak). Inklusioa mikroskopia elektronikoan.

14.– Blokeak egin eta orientatzea. Kontsiderazio orokorrak. Egitura tubularrak. Gainazal epitelialak. Zati handiak. Zati anizkoitzak. Kiste-egiturak. Blokeak egitea mikroskopia elektronikoan.

15.– Mikrotomoak eta ehunak ebakitzeko teknikak. Mikrotomoen kontzeptua eta motak. Hortzak eta motak. Parafina-blokeen gainean ebakitzeko teknikak. Kriostatoan ebakitzeko teknika. Ebakitzeko teknika mikroskopia elektronikoan.

16.– Mikroskopio optiko sinplea eta konposatua. Mikroskopioa erabiltzeko arau orokorrak. Mikroskopio elektronikoaren kontzeptua, deskribapena eta funtzionamendua.

17.– Kolorazioko oinarri orokorrak. Kolorazio nuklearrak. Koloragarri zitoplasmatikoak. Kolorazioak ehun konektiborako. Inpregnazio argentikoko teknikak.

18.– Kolorazioko teknikak substantzia ezberdinak identifikatzeko: gantzak, glukogenoa, muzina, fibrina eta amiloidea. Kolorazioak azido nukleikoetarako. Pigmentuak eta ioi metalikoak identifikatzeko metodoak.

19.– Mikroorganismoak detektatzeko metodoak: bakterioak, azidoa, alkohol erresistentea, espiroketak, onddoak, hepatitisaren birusa.

20.– Immunitate-sistema: orokortasunak. Immunohistokimikaren hastapenak. Teknika immunohistokimikoak.

21.– Diagnostiko molekularreko teknikak: in situ hibridazioa, polimerasaren kate-erreakzioa (PCR), polimerasaren katea – alderantzikazko transkripzioa (RT-PCR), polimerasaren kate-erreakzioa denbora errealean (Q-PCR) eta sekuentziazioa. DNAren egitura. Erreplikazioa, transkripzioa eta translazioa. Azido nukleikoak erauzketa, purutasuna. Kalitate-kontrolak.

22.– Zitopatologiaren hastapenak: zitopatologia ataleko ekipamendu orokorra. Zitoteknologoen eginkizunak. Lagin-motak zitopatologian: esfoliatiboa, orratz fin batekin egindako ziztada-xurgapenaren bidez (PAAF), likidoena eta sekrezioena, etab. Lagin horiek lortzeko, aurretik finkatzeko eta bidaltzeko orokortasunak.

23.– Material zitopatologikoko prozesamendu orokorra: karkaxen hedapena eta bronkio-xurgapenak, hainbat likido, bronkio-garbiketa eta garbiketa gastrikoak, orratz fina batekin egindako ziztada-xurgapena (PAAF). Finkapena.

24.– Kolorazioak azterketa zitologikoetarako. Kolorazio-metodo garrantzitsuenak: Papanicolau-ren, May-Grünwald-Giemsa-ren eta Diff Qui-ren kolorazioa.

25.– Zitodiagnostikoaren oinarrizko alderdiak. Zelularen oinarrizko egitura. Nukleoaren eta zitoplasmaren gaineko orokortasunak. Ehuneko hanturaren zitodiagnostikoa. Zelula-gaiztotasunaren irizpide zitologikoak.

26.– Emakumezkoen aparatu genitalaren zitologia. Umetoki-lepoko minbiziaren baheketaren zitologia. Sailkapena Bethesda-ren arabera. Ohiko hartualdi hirukoitzaren zitologia eta zitologia inguru likidoan. Teknika molekularrak. HPVk eragindako infekzioa.

27.– Zitologia klinikoa: arnas aparatuko, digestio-aparatuko, isurketetako, gernuko eta beste kokapen batzuetako zitologia esfoliatiboa.

28.– Teknika bereziak zitologian. Immunizitokimika zitologia diagnostikoan. Molekula-diagnostikoko teknikak.

II.– GAI-ZERRENDA KOMUNA

1.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen Xedapen Orokorrak. Euskadiko osasun-sistema: antolamendua eta herritarren eskubide eta betebeharrak.

2.– Osakidetza Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Zuzendaritza-antolakuntza: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: eraketa. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.

3.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

4.– Eusko Legebiltzarraren 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena.

5.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Datuak babestearen printzipioak.

6.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.

7.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

8.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

9.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

10.– Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak 2017-2020.

11.– Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko jardun-eremuak eta neurriak: Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Planeko (2013-2019) Irudia eta Komunikazioa eta Kanpo-harremanak.

GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA

1.– Anatomía patológica y citología. Unidad formativa 1: gestión de la unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología. Formación Alcalá argitaletxea. 2015.

2.– Necropsias. Koordinatzaileak: Julián Sanz Ortega eta Patricia Saperas López. Arán argitaletxea. 2015. ISBN: 978-84-16585-02-1.

3.– Técnicas en histología y biología celular. Luis Montuenga, Francisco Esteban, Alfonso Calvo. Masson argitaletxea. (2. edizioa). 2014.

4.– Higiene del medio hospitalario y limpieza del material. A. Ortega. Altamar argitaletxea. ISBN: 9788496334212.

5.– Técnicas generales de laboratorio. F. Simón, M.I. Lorenzo, F. Gómez-Aguado, B. Hernández. 2015. Altamar argitaletxea.

6.– Gestión de muestras biológicas. Antonio Cisterna Marin. Sintesis argitaletxea. 2016.

7.– Biología molecular del gen. James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell, Alexander Gann, Michael Levine, Richard Losick. Panamericana argitaletxea. 7. edizioa. 2016.

8.– Biología molecular y citogenética. F. Gómez-Aguado, M.I. Lorenzo, F. Simón, B. Hernández. Altamar argitaletxea. ISBN: 9788416415045.

9.– Citología ginecológica. Rafael Martínez Girón. Paraninfo argitaletxea. 2019.

10.– Cuadernos de citopatología 14: citología ginecológica, infecciones fúngicas, virus del papiloma humano (HPV). Díaz de Santos argitaletxea. 2016.

11.– El sistema Bethesda para informar la citología cervical. Definiciones criterios y notas aclaratorias. (2016ko edizio berri eguneratua) (Gaztelaniaz).

12.– 147/2015 Dekretua. Osakidetzako pazienteen eta erabiltzaileen eskubideei eta betebeharrei buruzko adierazpena.

13.– 21/2015 Dekretua, martxoaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeari buruzkoa (2015eko martxoaren 9ko EHAA 46. zk.).

14.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.

GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA

1.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzkoa (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. eta 11. artikuluak).

2.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena (1., 3., 6., 9. eta 13. artikuluak).

3.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. eta 21. artikuluak).

4.– Eusko Legebiltzarraren 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena (1., 2., 3., 4., 5., 6. eta 7. artikuluak).

5.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. eta 11. artikuluak).

6.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa (1., 3. eta 43. artikuluak).

7.– Marko Estrategikoa. Osasun Saila. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/eu_def/adjuntos/Marco-Estrategikoa-Osasun-Saila-2021-2024.pdf

8.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

https://www.euskadi.eus/libro/euskadiko-osasun-politikak-2013-2020-politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-a2ingkli/eu/

9.– Pazientearen Segurtasun Estrategia Osakidetzan 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/eu_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_eu.pdf

10.– Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak 2017-2020.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/lehentasun-estrategiko-sanitarioak-2017-2020.pdf

11.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko II. Plana 2013-2019.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/eu_osk/adjuntos/euskararenPlanaEu.pdf


Azterketa dokumentala