Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

225. zk., 2018ko azaroaren 22a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
5739

EBAZPENA, 2018ko azaroaren 2koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearena, zeinaren bidez agintzen baita oinarri espezifiko batzuk argitaratzeko, talde honetan lan kontratudun langile finkoak hautatzeko prozedura arautuko baitute: UPV/EHUko I. sailkapen taldea, goi mailako teknikariak.

UPV/EHUren Gobernu Kontseiluaren 2016ko apirilaren 7ko Erabakiaren arabera, 2016. urteari dagokion lan-eskaintza publiko berria argitaratu zen lan kontratudun administrazio eta zerbitzuetako langileentzat (2016ko abuztuaren 10eko EHAA, 150. zk.).

Bestalde, UPV/EHUren Gobernu Kontseiluaren 2017ko abenduaren 14ko Erabakiaren arabera, administrazio eta zerbitzuetako lan kontratudun langileen 2017. urteko lan-eskaintza publikoa onartu zen (2017ko abenduaren 26ko EHAA, 244. zk.).

Kudeaketaren ekonomia, eraginkortasun eta efizientziaren alde, 2016ko eta 2017ko lan-eskaintza publikoak prozesu bakarrean egingo dira, halaxe adostu baitzen AZPko lan kontratudunen eta funtzionarioen negoziazio mahaien 2016ko ekainaren 30eko baterako Akordioan, zeinaren bidez gutxieneko irizpideak zehaztu baitziren arautzeko sarrera prozesuetako hautapen-proben deialdiak, AZPko funtzionarioaren eta lan kontratudunen negoziazio mahaiek 2016ko ekainaren 9an hartutako akordioan aurreikusitakoak, eta prozesu bakar horren oinarri orokorrak Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak 2018ko irailaren 27an hartutako erabakiaren bidez argitaratu ziren.

Kontuan izanda, batetik, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak langileak hautatzeari buruz dioena 23. eta 24. artikuluetan eta II. tituluan eta IV. kapituluan, eta, bestetik, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuak dioena IV. tituluko I. kapituluan, eta aldez aurretik deialdi hau Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak onartuta 2018ko irailaren 27ko saioan, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Estatutuek 59., 60. eta 61. artikuluetan zehaztutakoaren babesean, honako hau

Ebazten DUT:

Lehenengoa.– Deia egitea Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko I. sailkapen talderako, Goi Mailako Teknikarien talderako, lan kontratudun langile finkoak hautatzeko probetarako. Hautaketa-sistema lehiaketa-oposizioa izango da plaza hauetarako:

A) Hogeita bi (22) plaza honako kategoria honetan: IKTko goi mailako teknikariak; era honetara banatuta:

1.– Hamazortzi (18) plaza Sistemen Informatika espezialitatean, era honetara banatuta:

1.1.– Bat (1) plaza desgaitasuna duten pertsonen txandarako, 3. HE eta derrigortasun-data gaindituta.

1.2.– Hamazazpi (17) plaza txanda librean, era honetara banatuta:

1.2.1.– Zortzi (8) plaza: 3. HE eta derrigortasun-data gaindituta.

1.2.2.– Bederatzi (9) plaza: 3. HE eta derrigortasun-datarik gabe.

2.– Lau (4) plaza Aplikazioen Informatika espezialitatean, txanda librean, era honetara banatuta:

2.1.– Bi (2) plaza: 3. HE eta derrigortasun-data gaindituta.

2.2.– Bi (2) plaza: 3. HE eta derrigortasun-datarik gabe.

B) Bat (1) plaza Eraikuntza, Obra Zibil eta Mantentze Lanetako goi mailako teknikarien kategorian, Arkitektura eta Obrak espezialitatean, txanda librean, 3. HE eta derrigortasun-datarik gabe.

C) Bat (1) plaza Argitalpen eta Arte Grafikoetako goi mailako teknikarien kategorian, Argitalpenak eta Arte Grafikoak espezialitatean, txanda librean, 3. HE eta derrigortasun-datarik gabe.

D) Bat (1) plaza Itzulpengintza eta Interpretazioko goi mailako teknikarien kategorian, Itzulpengintza/Interpretazio espezialitatean, txanda librean, 4. HE eta derrigortasun-data gaindituta.

E) Hiru (3) plaza Gestioko goi mailako teknikarien kategorian, Gestio espezialitatean, era honetara banatuta:

1.– Bat (1) plaza: 3. HE eta derrigortasun-data gaindituta.

2.– Bi (2) plaza: 3. HE eta derrigortasun-datarik gabe.

Bigarrena.– Agindua ematea argitaratzeko oinarri espezifikoak eta gai zerrendak (I-VII eranskinak), Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko I. sailkapen talderako, Goi Mailako Teknikarien talderako, lan kontratudun langile finkoak hautatzeko probak arautuko dituztenak.

– I. eranskina: oinarri espezifikoak Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko I. sailkapen talderako, Goi Mailako Teknikarien talderako.

– II. eranskina: gai zerrenda. Kategoria: IKTko maila ertaineko teknikariak; espezialitatea: Sistemen Informatika.

– III. eranskina: gai zerrenda. Kategoria: IKTko goi mailako teknikariak; espezialitatea: Aplikazioen Informatika.

– IV. eranskina: gai zerrenda. Kategoria: Eraikuntza, Obra Zibil eta Mantentze Lanetako maila ertaineko teknikaria; espezialitatea: Arkitektura eta Obrak.

– V. eranskina: gai zerrenda. Kategoria: Argitalpen eta Arte Grafikoetako goi mailako teknikaria; espezialitatea: Argitalpenak eta Arte Grafikoak.

– VI. eranskina: gai zerrenda. Kategoria: Itzulpengintza eta Interpretazioko goi mailako teknikaria; espezialitatea: Itzulpengintza/Interpretazioa.

– VII. eranskina: gai zerrenda. Kategoria: Gestioko goi mailako teknikaria; espezialitatea: Gestioa.

Hirugarrena.– Erabaki honen kontra, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluari, hilabeteko epean, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke zuzenean Administrazio Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Bi aukerak bateraezinak dira.

Leioa, 2018ko azaroaren 2a.

UPV/EHUko errektorea,

NEKANE BALLUERKA LASA.

I. ERANSKINA
OINARRI ESPEZIFIKOAK

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko I. sailkapen taldea: Goi Mailako Teknikarien taldea.

1.– Deitutako plazak:

A) Hogeita bi (22) plaza honako kategorian: IKTko goi mailako teknikariak; era honetara banatuta:

1.– Hamazortzi (18) plaza Sistemen Informatika espezialitatean, era honetara banatuta:

1.1.– Bat (1) plaza desgaitasuna duten pertsonen txandarako, 3. HE eta derrigortasun-data gaindituta.

1.2.– Hamazazpi (17) plaza txanda librean, era honetara banatuta:

1.2.1.– Zortzi (8) plaza: 3. HE eta derrigortasun-data gaindituta.

1.2.2.– Bederatzi (9) plaza: 3. HE eta derrigortasun-datarik gabe.

2.– Lau (4) plaza Aplikazioen Informatika espezialitatean, txanda librean, era honetara banatuta:

2.1.– Bi (2) plaza: 3. HE eta derrigortasun-data gaindituta.

2.2.– Bi (2) plaza: 3. HE eta derrigortasun-datarik gabe.

B) Bat (1) plaza Eraikuntza, Obra Zibil eta Mantentze Lanetako goi mailako teknikarien kategorian, Arkitektura eta Obrak espezialitatean, txanda librean, 3. HE eta derrigortasun-datarik gabe.

C) Bat (1) plaza Argitalpen eta Arte Grafikoetako goi mailako teknikarien kategorian, Argitalpenak eta Arte Grafikoak espezialitatean, txanda librean, 3. HE eta derrigortasun-datarik gabe.

D) Bat (1) plaza Itzulpengintza eta Interpretazioko goi mailako teknikarien kategorian, Itzulpengintza/Interpretazio espezialitatean, txanda librean, 4. HE eta derrigortasun-data gaindituta.

E) Hiru (3) plaza Gestioko goi mailako teknikarien kategorian, Gestio espezialitatean, era honetara banatuta:

1.– Bat (1) plaza: 3. HE eta derrigortasun-data gaindituta.

2.– Bi (2) plaza: 3. HE eta derrigortasun-datarik gabe.

Deialdi honek erantsita dauka generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa, Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 19ko 141/2013 Foru Dekretuan zehaztutakoa.

2.– Deialdian parte hartzeko baldintzak. Oinarri orokorretako 4.2 eta 4.3 ataletan zehaztutako baldintzez gain, ondorengo baldintzak bete beharko dira Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak 43. artikuluan zehaztutakoaren babesean:

a) Eskatutako titulazioa izatea: Doktorea, lizentziatua, ingeniaria, arkitektoa edo parekoa, organo ofizial eskudunak emandakoa.

b) edozelan ere, kasuan kasuko lanpostuak dituen baldintzak bete behar dira, bai eta indarreko araudiak zehazten duen beste edozein ere.

Hain zuzen ere, Eraikuntza, Obra Zibil eta Mantentze Laneko goi mailako teknikarien kasuan (espezialitatea: Arkitektura eta Obrak) Arkitekto titulua izan behar da.

3.– Oposizio fasea.

Proba teoriko-praktikoa egin behar da. Ariketa bakarra izango da, bi zatitan banatuta: zati bat teorikoa; bestea praktikoa. Zati bakoitza nahitaezkoa da, baina ez baztertzailea.

Oposizio fasean, guztira, 20 puntu lortu ahal izango dira: zati teorikoan eta teoriko-praktikoan lortutako puntuen batura izango da, eta horietako bakoitzean gehienez ere 10 puntu lortu ahal izango dira.

Oposizio fasea gainditzeko, gutxienez 10 puntu lortu beharko dira bi zatietan lortutako puntuak gehituz.

Erantzun okerrek eta erantzun gabeko galderek ez dute penalizaziorik izango.

3.1.– Lehenengo ariketa:

3.1.1.– Proba teorikoa izango da; gehienez ere 10 puntu.

Test motakoa izango da: 100 galdera (gehi erreserbarako 20), bakoitzak lau erantzun aukeran eta horietako bakar bat zuzena. Galderak 1000 galderaz osatutako galdera sortatik aterako dira, eta galderak osatzeko oinarri izan dira eranskinetan jasotako gai zerrendak.

Gutxien dela hiru (3) hilabete igaro beharko dira galdera sortak argitaratzen direnetik ariketa hau egin arte.

Proba teoriko hau egiteko denbora: 150 minutu.

Zuzenean gehienez lor daitezkeen puntuak: 100 puntu. Ariketa honetako puntuazioa zehazteko, zuzenean lortutako puntu kopurua zati hamar (10) egingo da, eta zatidura hori izango da ariketa honen azken puntuazioa.

3.1.2.– Proba teoriko-praktikoa izango da; gehienez ere 10 puntu.

Zati praktikoan ebaluatuko da lehiakideen gaitasun edo egokitasuna eskatutako plazari dagozkion eginkizunak betetzeko.

Proba teoriko-praktikoa hau egiteko denbora, edozein dela ere aukeratutako ariketa: 150 minutu.

Zati honetan parte hartzaileak ariketa bat egin beharko du, hauen artetik hautatua:

a) Test motakoa: 100 galdera (gehi erreserbarako 20), bakoitzak lau erantzun aukeran eta horietako bakar bat zuzena; galderak 3.1.1. atalean aipatutako galdera sorta beretik lortuak.

Zuzenean gehienez lor daitezkeen puntuak: 100 puntu. Ariketa honetako puntuazioa zehazteko, zuzenean lortutako puntu kopurua zati hamar (10) egingo da, eta zatidura hori izango da ariketa honen azken puntuazioa.

b) Epaimahaiak gutxienez proposatuko dituen 5 kasu praktikoetako bat ebaztea, dokumentazio eta material espezifikoa erabilita.

Bigarren proba honetako b atal hau ebaluatzeko, kontuan hartuko da: batez ere, proposatutako gaiarekin erakutsitako lotura maila; analisirako eta laburtzeko gaitasuna; garatutako ideian aberastasuna; argitasuna eta zuzentasuna.

Fase hau gainditu ahal izango duen hautagai kopurua deitutako plaza kopurua baino handiagoa izan daiteke.

4.– Lehiaketa fasea.

Lehiaketaren fasean oposizio fasea gainditu duten hautagaiek alegatu eta egiaztatutako merezimenduak aztertu eta baloratuko dira, merezimendu bakoitzari puntuazioa esleituz, deialdi bakoitzaren baremo espezifikoaren arabera. Fase honetan gehienez ere bederatzi (9) puntu lortu ahal izango dira.

Lehiaketa fasea ez da baztertzailea izango, eta ez da kontuan hartuko oposizio faseko probak gainditzeko.

Merezimenduen baremazioa:

4.1.– Administrazio Publikoetan eskainitako zerbitzuak eskariak aurkezteko epea amaitu arte.

Atal honetan, bederatzi (9) puntu lortuko dira gehienez, irizpide hauen arabera:

a) Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko 3/2004 Legearen laugarren xedapen iragankorraren arabera, UPV/EHUn eskainitako zerbitzuengatik, deialdiari dagozkion kategorian eta espezialitatean: 0,06 puntu lan eginiko hilabete oso bakoitzeko, 9 puntu arte.

b) Beste unibertsitate publiko batzuetan eskainitako zerbitzuengatik, deialdiari dagozkion kategorian eta espezialitatean: 0,06 puntu lan eginiko hilabete oso bakoitzeko, 6 puntu arte.

c) Beste administrazio publiko batzuetan eskainitako zerbitzuengatik, deialdiari dagozkion kategorian eta espezialitatean: 0,06 puntu lan eginiko hilabete oso bakoitzeko, 4,5 puntu arte.

Puntuak zehazteko, guztira lan egindako aldiak hartuko dira kontuan, eta, behin hori eginda, baztertu egingo dira hilabetetik beherako zatiak. Ondorio horietarako, hilabeteak 30 egun natural izango ditu.

Eskainitako zerbitzuak behin baino ez dira baloratuko, hau da: nahiz eta hautaketa prozesu batean baino gehiagoan parte hartu, bakar baterako baino ezin izango dira erabili. Horrela, bada, hautagaiak zehaztu egin beharko du (merezimenduak alegatu eta egiaztatzeko epearen barruan) zein hautaketa prozesutarako aurkezten dituen merezimenduak.

4.2.– Titulazio akademikoak.

Titulu akademikoei 1 puntu emango zaie gehienez, eskatutako plazari dagokion sailkapen taldean sartzeko alegatutako tituluari ez besteei. Modu honetara banatuko da:

– A titulu taldean eskatutako beste tituluren bat edukitzea: 0,50 puntu titulazioko.

Goi mailako tituluak baloratzen diren kasuetan, ez dira baloratuko titulu horiek lortzeko beharrezkoak diren maila beheragoko tituluak.

4.3.– Euskal Autonomia Erkidegoan ofizialak ez diren hizkuntzak.

Gehienez ere 1,50 puntu, irizpide hauen arabera:

– Europako Marko Bateratuko C1 edo maila goragoko frantses, ingeles edo aleman tituluak edo akreditazio-ziurtagiriak: 1 puntu hizkuntza bakoitzeko.

– Europako Marko Bateratuko B2 mailako frantses, ingeles edo aleman tituluak edo akreditazio-ziurtagiriak: 0,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

– Europako Marko Bateratuko B1 mailako frantses, ingeles edo aleman tituluak edo akreditazio-ziurtagiriak: 0,25 puntu hizkuntza bakoitzeko.

Ondorio horietarako, kontuan hartuko da Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak 2012ko martxoaren 8an hartu zuen erabakia, hizkuntza ez-ofizialen baliokidetasunari buruzkoa, edo erabaki horren ordez indarrean dagoen arautegia.

Balorazioa ez da metagarria izango; hau da, hizkuntza batean maila bat baloratzen bada, ez dira baloratuko hortik beherako mailak.

5.– Merezimenduen balorazioa.

5.1.– UPV/EHUn eskainitako zerbitzuak alegatu egin beharko dira, baina ez dira egiaztatu beharko. Administrazioak ofizioz kalkulatuko ditu.

5.2.– Beste administrazio publiko batzuetan eskainitako zerbitzuak egiaztatzeko, administrazio bakoitzak horretarako daukan ziurtagiri eredua aurkeztu beharko da. Edozelan ere, zehaztuta ageri beharko da talde, kategoria eta espezialitate bakoitzean emandako denbora aldia.

5.3.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio nagusian, foru aldundietan edo toki administrazioetan eskainitako zerbitzuak baliokideak izango dira uztailaren 30eko 208/1990 Dekretua, Euskal Administrazio Publikoen kidego eta eskalen arteko baliokidetasuna zehazten duena, oinarri hartuta.

5.4.– Tituluak egiaztatzeko, titulua edo titulua jasotzeko eskubideak ordaindu izanaren agiria aurkeztu beharko da, jatorrizkoa edo kopia erkatua. Tituluak eskariak aurkezteko epea amaitu aurretik lortutakoak izan beharko dira, bestela ez dira aintzat hartuko.

5.5.– Hizkuntza ez-ofizialen ezagutza egiaztatzeko, titulua aurkeztu beharko da, jatorrizkoa edo kopia erkatua. Tituluak eskariak aurkezteko epea amaitu aurretik lortutakoak izan beharko dira. Ez da probarik egingo hizkuntza maila egiaztatzeko.

6.– Euskara.

6.1.– Hizkuntza-eskakizuna egiaztatzen dutenek «gai» kalifikazioa lortuko dute, baldin eta eskatutako lanpostuak hizkuntza-eskakizunerako derrigortasun-data gaindituta badu.

6.2.– Lanpostuaren hizkuntza-eskakizunak derrigortasun-data gainditurik ez daukanean, ondorengo puntuazioa lortuko da, eta ezin izango da lortu tarteko punturik:

Lanpostuak 3. HE badu, derrigortasun-data gainditu gabe:

– 1. HE egiaztatuta izateagatik: 1,45 puntu.

– 2. HE egiaztatuta izateagatik: 2,90 puntu.

– 3. HE edo goragokoa egiaztatuta izateagatik: 4,35 puntu.

Lanpostuak 4. HE badu, derrigortasun-data gainditu gabe:

– 1. HE egiaztatuta izateagatik: 1,45 puntu.

– 2. HE egiaztatuta izateagatik: 2,90 puntu.

– 3. HE egiaztatuta izateagatik: 4,35 puntu.

– 4. HE egiaztatuta izateagatik: 5,8 puntu.

7.– Azken kalifikazioa.

7.1.– Hautagaiak lortutako azken kalifikazioa hautaketa prozesu osoan lortutako puntuen batura izango da.

7.2.– Lehiaketa-oposizioko emaitza eta kalifikazio guztiak UPV/EHUren iragarki oholean argitaratuko dira, bai eta honako web gunean ere: www.ehu.eus

II. ERANSKINA
IKTKO GOI MAILAKO TEKNIKARIAK (SISTEMEN INFORMATIKA ESPEZIALITATEA)
Atal orokorra

1.– Espainiako 1978ko Konstituzioa.

2.– Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarena.

3.– 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duena.

4.– 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.

5.– 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

6.– 6/2001 Lege Organikoa, abenduaren 21ekoa, Unibertsitateena, eta 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzkoa.

7.– 17/2011 Dekretua, otsailaren 15ekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen estatutuak onartzen dituena.

8.– Ebazpena, 2010eko abenduaren 3koa, Laneko zuzendariarena, Euskal Herriko Unibertsitateko administrazio eta zerbitzuetako lan kontratudun langileen III. Hitzarmenen Kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzeko xedatzen duena (hitzarmen kodearen zenbakia: 86000272011993).

9.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, eta 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

10.– 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuei Aurre Hartzeari buruzkoa, eta UPV/EHUren Laneko Arriskuen Prebentzioa.

11.– 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa; 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen berdintasunerakoa, eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II Plana (2014-2017).

12.– 10/1982 Oinarrizko Legea, azaroaren 24koa, Euskeraren erabilpena arauzkotzezkoa; 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Euskararen II. Plan Gidaria (2013-2017).

Atal espezifikoa

13.– Networking-a, historia eta osagai fisikoak, datu-sareen topologia eta protokoloak.

14.– LAN, MAN, WAN, SAN eta VPN. Banda-zabalera.

15.– Networking-eredu eta baliabideak.

16.– Kable-proba. Kableatua LAN eta WAN sareetan.

17.– Ethernet teknologiak eta kommutazioa.

18.– TCP/IP protokolo multzoa eta IP helbideratzea.

19.– Bideratzearen eta azpisareen oinarriak.

20.– TCP/IP geruzak.

21.– Sareko gailuak. Wan-ak eta bideratzaileak. Bideratzailearen konfigurazioa.

22.– Cisco IOS software-administrazioa.

23.– Bideratzea, bideratze-protokoloak, TCP/IP multzoaren kontrol- eta errore-mezuak.

24.– Bideratzailearen hutsegiteen oinarrizko diagnostikoa. ACL.

25.– Sistema eragileak, deskribapena eta funtzionamendua. Sistema eragileen integrazioa.

26.– Windows 2008 R2 instalatzea, konfiguratzea eta martxan jartzea. Windows 2008 R2ren oinarrizko administrazioa. Sare-administrazioa Windows 2008 R2n.

27.– GNU/Linux sistemen oinarrizko administrazioa. Sare-administrazioa GNU/Linuxen.

28.– Direktorio aktiboa Windows 2008 R2n.

29.– GNU/Linux makinak instalatzea, konfiguratzea eta martxan jartzea.

30.– Programazioa SHELLen.

31.– DHCP, DNS, HTTP eta FTP.

32.– Urruneko terminala.

33.– Posta elektronikoaren, audioaren, bat-bateko mezularitzaren, bideoaren eta VOIParen zerbitzariak.

34.– Inprimatze- eta fitxategi-zerbitzariak Windows 2008 R2n. Inprimatze-, fitxategi- eta LDAP-zerbitzariak GNU/Linuxen.

35.– Mysql.

36.– Proiektu-kudeaketa.

37.– Urruneko atzipeneko zerbitzuak.

38.– Web-zerbitzarien kudeaketa.

39.– Posta elektronikoaren zerbitzuen kudeaketa.

40.– BackUp-kudeaketa.

41.– Haririk gabeko sareak.

42.– Apache zerbitzaria instalatzea eta konfiguratzea.

43.– Apache moduluak.

44.– Webgune bateko bisitarien autentifikazioa eta baimena.

45.– PHP Apache zerbitzarietan.

46.– Web-segurtasuna. SSL.

47.– Datu-esteken kontrola.

48.– Datu-kodeketa.

49.– Multiplexazioa.

50.– Pakete-kommutazioa.

III. ERANSKINA
IKTKO GOI MAILAKO TEKNIKARIAK (APLIKAZIOEN INFORMATIKA ESPEZIALITATEA)
Atal orokorra

1.– Espainiako 1978ko Konstituzioa.

2.– Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarena.

3.– 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duena.

4.– 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.

5.– 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

6.– 6/2001 Lege Organikoa, abenduaren 21ekoa, Unibertsitateena, eta 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzkoa.

7.– 17/2011 Dekretua, otsailaren 15ekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen estatutuak onartzen dituena.

8.– Ebazpena, 2010eko abenduaren 3koa, Laneko zuzendariarena, Euskal Herriko Unibertsitateko administrazio eta zerbitzuetako lan kontratudun langileen III. Hitzarmenen Kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzeko xedatzen duena (hitzarmen kodearen zenbakia: 86000272011993).

9.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, eta 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

10.– 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuei Aurre Hartzeari buruzkoa, eta UPV/EHUren Laneko Arriskuen Prebentzioa.

11.– 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa; 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen berdintasunerakoa, eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II Plana (2014-2017).

12.– 10/1982 Oinarrizko Legea, azaroaren 24koa, Euskeraren erabilpena arauzkotzezkoa; 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Euskararen II. Plan Gidaria (2013-2017).

Atal espezifikoa

13.– Networking-a, historia eta osagai fisikoak, datu-sareen topologia eta protokoloak.

14.– LAN, MAN, WAN, SAN eta VPN. Banda-zabalera.

15.– Networking-eredu eta baliabideak.

16.– Kable-proba. Kableatua LAN eta WAN sareetan.

17.– Ethernet teknologiak eta kommutazioa.

18.– TCP/IP protokolo multzoa eta IP helbideratzea.

19.– Bideratzearen eta azpisareen oinarriak.

20.– TCP/IP geruzak.

21.– Sareko gailuak. Wan-ak eta bideratzaileak. Bideratzailearen konfigurazioa.

22.– Cisco IOS software-administrazioa.

23.– Bideratzea, bideratze-protokoloak, TCP/IP multzoaren kontrol- eta errore-mezuak.

24.– Bideratzailearen hutsegiteen oinarrizko diagnostikoa. ACL.

25.– Sistema eragileak, deskribapena eta funtzionamendua. Sistema eragileen integrazioa.

26.– Windows 2008 R2 instalatzea, konfiguratzea eta martxan jartzea.

27.– Windows 2008 R2ren sistemen oinarrizko administrazioa. Sare-administrazioa Windows 2008 R2n.

28.– GNU/Linux sistemen oinarrizko administrazioa. Sare-administrazioa GNU/Linuxen.

29.– Inprimatze- eta fitxategi-zerbitzariak eta direktorio aktiboaren zerbitzaria Windows 2008 R2n.

30.– GNU/Linux makinak instalatzea, konfiguratzea eta martxan jartzea. Programazioa SHELLen.

31.– Inprimatze-, fitxategi- eta LDAP-zerbitzariak GNU/Linuxen.

32.– DHCP, DNS, HTTP eta FTP. Urruneko terminala.

33.– Posta elektronikoaren, audioaren, bat-bateko mezularitzaren, bideoaren eta VOIParen zerbitzariak.

34.– Informazioa metatzeko sistemak, datu-baseak.

35.– Datu-base erlazionalak, analisia eta entitate/erlazio diagramak. Normalizazioa.

36.– Datu- eta taula-eredua.

37.– SQL-DDL, definizioa eta taula eta erlazioen kudeaketa.

38.– Kontsultak MySQLrekin. INSERT, UPDATE, DELETE ekintzak.

39.– SQL-DCL, segurtasun-baimenak Oraclen.

40.– Datu-atzipeneko arkitekturak. Datu-base banatuak.

41.– Proiektu-kudeaketa.

42.– Apache zerbitzaria instalatzea eta konfiguratzea.

43.– GNU/Linux sistemaren kernela.

44.– Zerbitzu-administrazioa GNU/Linuxen.

45.– Segurtasun-administrazioa GNU/Linuxen.

46.– Clustering-a.

47.– Datu-esteken kontrola.

48.– Datu-kodeketa.

49.– Multiplexazioa.

50.– Pakete-kommutazioa.

IV. ERANSKINA
ERAIKUNTZA, OBRA ZIBIL ETA MANTENTZE LANETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIAK (ARKITEKTURA ETA OBRAK ESPEZIALITATEA)
Atal orokorra

1.– Espainiako 1978ko Konstituzioa.

2.– Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarena.

3.– 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duena.

4.– 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.

5.– 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

6.– 6/2001 Lege Organikoa, abenduaren 21ekoa, Unibertsitateena, eta 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzkoa.

7.– 17/2011 Dekretua, otsailaren 15ekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen estatutuak onartzen dituena.

8.– Ebazpena, 2010eko abenduaren 3koa, Laneko zuzendariarena, Euskal Herriko Unibertsitateko administrazio eta zerbitzuetako lan kontratudun langileen III. Hitzarmenen Kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzeko xedatzen duena (hitzarmen kodearen zenbakia: 86000272011993).

9.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, eta 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

10.– 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuei Aurre Hartzeari buruzkoa, eta UPV/EHUren Laneko Arriskuen Prebentzioa.

11.– 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa; 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen berdintasunerakoa, eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II Plana (2014-2017).

12.– 10/1982 Oinarrizko LEGEA, azaroaren 24koa, Euskeraren erabilpena arauzkotzezkoa; 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Euskararen II. Plan Gidaria (2013-2017).

Atal espezifikoa

13.– LOE. 38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, Eraikingintzaren Antolamenduari buruzkoa.

14.– Obra-kontratua. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa.

15.– Proiektu arkitektonikoa. Proiektu arkitektonikoa: proiektu motak eta haien edukiak: 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa. 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikingintzako Kode Teknikoa onartzen duena. (EKT). 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikingintzako Kode Teknikoa onartzen duena. I. eranskina. 1000/2010 Errege Dekretua, abuztuaren 5ekoa, Elkargoaren Nahitaezko Oniritziari buruzkoa.

16.– Obra-zuzendaritza. Obra-zuzendaritza: obra motak eta haien edukiak: 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa. 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikingintzako Kode Teknikoa onartzen duena. (CTE). 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikingintzako Kode Teknikoa onartzen duena. II. eranskina. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa.

17.– Proiektu arkitektonikoaren aurrekontua Eusko Jaurlaritzaren eraikingintza- eta urbanizazio-salneurrien oinarria. 2015eko edizioa

18.Irisgarritasuna. 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna Sustatzekoa 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena.

19.– CTE-DB-SI. Segurtasuna suteetan. 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikingintzako Kode Teknikoa onartzen duena.

20.– DB-SUA. Erabilera-segurtasuna eta irisgarritasuna. 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikingintzako Kode Teknikoa onartzen duena. 173/2010 Errege Dekretua, otsailaren 19koa, Eraikingintzaren Kode Teknikoa (martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuak onartutakoa) aldatzen duena desgaitasunen bat duten pertsonen irisgarritasunari eta ez-diskriminazioari dagokionez.

21.– CTE-DB-HE. Energia aurreztea. 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikingintzako Kode Teknikoa onartzen duena. FOM/588/2017 Agindua, ekainaren 15ekoa, martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuak onartutako Eraikingintzako Kode Teknikoko DB-HE «Energia aurreztea» Oinarrizko Dokumentua eta «DB-HS Osasungarritasuna» Oinarrizko Dokumentua aldatzen dituena. FOM/1635/2013 Agindua, irailaren 10ekoa, martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuak onartutako Eraikingintzako Kode Teknikoko DB-HE «Energia aurreztea» Oinarrizko Dokumentua eguneratzen duena.

22.– CTE-DB- HR. Zarataren aurkako babesa. 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikingintzako Kode Teknikoa onartzen duena. 1317/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuak onartutako Eraikingintzako Kode Teknikoko DB-HR «Zarataren aurkako babesa» onartzen duena.

23.– CTE-DB- HS. Osasungarritasuna. 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikingintzako Kode Teknikoa onartzen duena. FOM/588/2017 Agindua, ekainaren 15ekoa, martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuak onartutako Eraikingintzako Kode Teknikoko DB-HE «Energia aurreztea» Oinarrizko Dokumentua eta «DB-HS Osasungarritasuna» Oinarrizko Dokumentua aldatzen dituena.

24.– Eraginkortasun energetikoa. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002/91/EE direktiba, 2002ko abenduaren 16koa, Eraikinen Eraginkortasun Energetikoari buruzkoa. Eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010/31/EB direktiba, 2010eko abenduaren 19koa, Eraikinen Eraginkortasun Energetikoari buruzkoa (Bat egitea). Eraikin berrien eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura. 47/2007 Errege Dekretua. Eta eraikinen eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura. 235/2013 Errege Dekretua.

25.– RITE 07 (euskaraz, EITE 07). Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua: 1027/2007 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua (EITE 07) onartzen duena.

26.– REBT (euskaraz, BTEE 02). Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa: 842/2002 Errege Dekretua, abuztuaren 2koa, Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa (BTEE 02) onartzen duena.

27.– ICT (euskaraz TAK) Telekomunikazio-azpiegitura komunak. 246/2011 Errege Dekretua, martxoaren 11koa, eraikinen barnean telekomunikazio-zerbitzuetarako sarbidea izateko Telekomunikazio-azpiegitura Komunak arautzen dituen Erregelamendua onartzen duena (ICT-11).

28.– Kalitate-kontrola. 238/1996 Dekretua, urriaren 22koa, eraikuntzaren kalitatea zaintzeko arauak ematen dituena. Ezarpen-esparrua. Kalitatea Zaintzeko Programa. Edukia. Kalitatea zaintzeko liburua eta ziurtagiria. Kontrol Planaren definizioa eta edukia, Eraikingintzako Kode Teknikoaren arabera.

29.– Segurtasuna eta osasuna. 1627/97 Errege Dekretua, urriaren 24koa, eta haren aldaketak, eraikuntza-obretako gutxieneko segurtasun- eta osasun-neurriak ezartzen dituena.

30.– RCD (euskaraz, EEH). Eraikuntza eta Eraispen-hondakinak. 105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, eraikuntza-eta eraispen-hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen duena. 112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza-eta eraispen-hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen duena.

31.– Ondare urbanizatua eta ondare eraikia birgaitzea. 317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoa.

32.– Hiri-birgaitzea. 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

33.– ITE (euskaraz, EIT). Eraikinen Ikuskapen Teknikoa. 241/2012 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duena. Agindua, 2013ko urriaren 15koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen 2421/2012 Dekretuko II. eta III. eranskinak aldatzen dituena. 80/2014 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen dekretua aldatzen duena. 80/2014 Dekretua, maiatzaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen dekretua aldatzen duena. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. ITE Euskadi, Aplikazio informatikoa v.3 2018 bertsioa.

34.– Eraikinaren liburua: Erabilera eta mantentzea. 250/2003 Dekretua, eraikinaren liburuari buruzkoa. 49/1960 Legea, uztailaren 21ekoa, Jabetza Horizontalari buruzkoa. Etxebizitzaren erabilera- eta mantentze-eskuliburua, hemen: Euskadiko Eraikinaren Liburua. Aplikazio informatikoa v.2 2011 bertsioa.

35.– Eraikinetan esku hartzea. Metodologia eta esku hartzeko irizpideak diagnostikoan eta birgaitzean:

– Erabilitako erreferentzia bibliografikoak:

– Monjo Carrió, Juan (dir.), Tratado de rehabilitación, t.1 Metodología de la restauración y de la rehabilitación. Argitaletxea: Munilla-Lería, Madril, 2008.

– Bendala Álvarez, Fernando, ¿Qué pasa aquí? Manual práctico para la investigación y diagnóstico de las lesiones de la edificación. La Ley, Las Rozas, 2012.

36.– Patologia zimenduetan eta obra-fabriketan. Mantentzea eta esku hartzeko teknikak.

– Erabilitako erreferentzia bibliografikoak:

– CTE DB Egitura Segurtasuna – Zimenduak.

– CTE DB Egitura Segurtasuna – Fabrikak.

– EHE08. Egitura-hormigoiaren jarraibidea.

– RC-16. Zementu-harrerarako jarraibidea.

– Monjo Carrió, Juan (dir.), Tratado de rehabilitación, t.3: Patología y técnicas de intervención. Elementos estructurales. Argitaletxea: Munilla-Lería, Madril, 2008.

– Monjo Carrió, Juan (dir.), Tratado de rehabilitación, t.4: Patología y técnicas de intervención. Fachadas y cubiertas. Argitaletxea: Munilla-Lería, Madril, 2008.

37.– Hormigoi armatuzko egituren patologia.

– Erabilitako erreferentzia bibliografikoak:

– EHE08. Egitura-hormigoiaren jarraibidea.

– Monjo Carrió, Juan (dir.), Tratado de rehabilitación, t.3: Patología y técnicas de intervención. Elementos estructurales. Argitaletxea: Munilla-Lería, Madril, 2008.

38.– Hormigoi armatuzko eta zurezko egituren patologia. Mantentzea eta esku hartzeko teknikak.

– Erabilitako erreferentzia bibliografikoak:

– CTE DB Egitura Segurtasuna – Zura.

– EAE. Egitura-altzairuaren jarraibidea.

– Monjo Carrió, Juan (dir.), Tratado de rehabilitación, t.3: Patología y técnicas de intervención. Elementos estructurales. Argitaletxea: Munilla-Lería, Madril, 2008.

39.– Fatxada eta estalduren patologia. Hezetasunak eraikinetan . mantentzea eta esku hartzeko teknikak.

– Erabilitako erreferentzia bibliografikoak:

– CTE DB HS Osasungarritasuna.

– CTE DB HE Energia aurreztea.

– García Navarro, Justo eta Fontanet Sallán, Luis, Manuales Técnicos 1: Impermeabilización de cubiertas mediante láminas sintéticas. COAM fundazioa, 1998.

– Monjo Carrió, Juan (dir.), Tratado de rehabilitación, t.3: Patología y técnicas de intervención. Elementos estructurales. Argitaletxea: Munilla-Lería, Madril, 2008.

– Monjo Carrió, Juan (dir.), Tratado de rehabilitación, t.4: Patología y técnicas de intervención. Fachadas y cubiertas. Argitaletxea: Munilla-Lería, Madril, 2008.

40.– Instalazioen patologia. Mantentzea eta esku hartzeko teknikak.

– Erabilitako erreferentzia bibliografikoak:

– CTE DB HS Osasungarritasuna.

– CTE DB HE Energia aurreztea.

– 865/2003 Errege Dekretua, uztailaren 4koa, legionellosia prebenitzeko eta kontrolatzeko higiene- eta osasun-irizpideak ezartzen dituena.

41.– LS (euskaraz, LL) - Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legea- 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa.

– I. Titulua. II. Kapitulua. Hirigintzaren printzipio orokorrak.

– II. Titulua. II. Kapitulua. Sailkapena: lurzoru-klase eta -kategoriak.

– II. Titulua. IV. Kapitulua. Lurzoruaren araubidea.

– III. Titulua. Hirigintzako Antolamendua eta Plangintza.

– V. Titulua. Hirigintzako Antolamendua Egikaritzea.

– VI. Titulua. II. Kapitulua. Hirigintzako Lizentziak.

– Zazpigarren Xedapen Gehigarria. Hirigintza-hitzarmenak.

42.– LAL - Lurralde Antolakuntza. 4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzkoa.

43.– Hirigintzako estandarra. 123/2012 Dekretua, uztailaren 3koa, hirigintzako estandarrei buruzkoa.

44.– Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legea. 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuak, urriaren 30ekoa, Lurzoruari buruzko Legearen testu bategina.

45.– Ingurumena. 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurumena babesteko lege orokorra.

46.– Ingurumen-ebaluazioa. 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa.

47.– Ingurumen-ebaluazioaren prozedura. 211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena.

48.– DB-SE. Egitura Segurtasuna. 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikingintzako Kode Teknikoa onartzen duena.

49.– EHE 08 – Egitura-hormigoiaren jarraibidea. 1247/2008 Errege Dekretua, uztailaren 18koa, Egitura-hormigoiaren jarraibidea onartzen duena.

50.– NCSE 02 - Eraikuntza Sismorresistentearen Araua. 997/2002 Errege Dekretua, irailaren 27koa, Eraikuntza Sismorresistentearen Araua onartzen duena: parte orokorra eta eraikingintza (NCSR-02).

V. ERANSKINA
ARGITALPEN ETA ARTE GRAFIKOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIAK (ARGITALPENAK ETA ARTE GRAFIKOAK ESPEZIALITATEA)
Atal orokorra

1.– Espainiako 1978ko Konstituzioa.

2.– Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarena.

3.– 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duena.

4.– 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.

5.– 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

6.– 6/2001 Lege Organikoa, abenduaren 21ekoa, Unibertsitateena, eta 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzkoa.

7.– 17/2011 Dekretua, otsailaren 15ekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen estatutuak onartzen dituena.

8.– Ebazpena, 2010eko abenduaren 3koa, Laneko zuzendariarena, Euskal Herriko Unibertsitateko administrazio eta zerbitzuetako lan kontratudun langileen III. Hitzarmenen Kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzeko xedatzen duena (hitzarmen kodearen zenbakia: 86000272011993).

9.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, eta 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

10.– 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuei Aurre Hartzeari buruzkoa, eta UPV/EHUren Laneko Arriskuen Prebentzioa.

11.– 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa; 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen berdintasunerakoa, eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II Plana (2014-2017).

12.– 10/1982 Oinarrizko LEGEA, azaroaren 24koa, Euskeraren erabilpena arauzkotzezkoa; 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Euskararen II. Plan Gidaria (2013-2017).

Atal espezifikoa

13.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko argitaletxea: argitalpen-politika.

14.– Argitalpen Zerbitzuaren Arautegia.

15.– Estilo-liburua. Egitura eta antolaketa.

16.– Argitalpen-katalogoa.

17.– Argitalpenen sailkapena edukiaren, tratamenduaren, erabileraren, tamainaren, modalitatearen edo helburuaren arabera.

18.– Originala.

19.– Euskarria.

20.– Obra.

21.– Antolaketa eta ezaugarriak.

22.– Argitalpenen aurrerabiderako faktore nabarmenak.

23.– Argitalpen-programazioa.

24.– Jabetza intelektuala: lege-esparrua.

25.– Jabetza intelektuala: negoziazioa.

26.– Jabetza intelektuala: kontratazioa.

27.– Kontratu motak: kudeaketa eta tramitazioa.

28.– Agente literarioak, funtzionamendua, negoziazioa eta kudeaketa.

29.– Egile-eskubideak, royaltyak eta likidazioak.

30.– Argitalpen-euskarriak: liburu inprimatua: liburu elektronikoa eta web-euskarria.

31.– Argitalpen-euskarriak: plataformak eta tresnak. Formatuak eta prozedurak. Kontzeptuak.

32.– Edizio digitala: plataforma digitalak: liburu elektronikoak.

33.– Edizio digitala: Interneteko liburutegiak.

34.– Edizio digitala: domeinua eta atari propioa.

35.– Edizio digitala: e-bookak eta online edizioak.

36.– Zerbitzu-enpresak.

37.– Operadoreak, zerbitzariak, bilatzaileak, sareak.

38.– Eskaripeko inprimaketa. Koordinazioa eta kudeaketa.

39.– Argitalpen-identifikatzaileak: lege-gordailua, International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serials Number (ISSN), Digital Object Identifier (DOI), Uniform Resource Name (URN) eta beste.

40.– Argitalpen-identifikatzaileak: kontzeptuak, tramitazioa eta kudeaketa.

41.– Industria-jabetzaren legea patenteetarako.

42.– Jabetza intelektualaren eskubideak kudeatzeko erakundeak eta argitalpen-sektoreko elkarte profesionalak.

43.– Ikusgaitasuna eta zabalkundea.

44.– Zientzia-aldizkarien indexazioa. Bibliometria. Atzipen libreko bilaketa-motorrak. Inpaktu-faktore eta -indizeak, posizionamendua, aipuak. Datu dokumentalen base eta aurkibideak. Science Citation Index (SCI-ISI), Scopus, Latindex, Google Scholar eta beste.

45.– Argitalpen-eskaria. Premiak eta aukera. Komunikazio-protokoloak. Informazio-fluxuak. Jasotzaileen gogobetetzea. Salmenta pertsonala. Publikoarentzako salmenta-prezioa finkatzea. Unibertsitatearen argitalpen-jardueraren filosofia.

46.– Argitalpen-fondoaren banaketa eta salmentak, argitalpen-logistika, kanalak eta banaketa-kontratuak.

47.– Biltegi-logistika. Antolaketa fisikoa. Irisgarritasuna eta fondoaren mugimendua. Stockak. Sarrerak eta irteerak. Birjartzeak, itzulketak eta errotazioak. Bidalketak eta bidalketa motak. Koordinazioa eta kudeaketa.

48.– Marketina: funtzionamendua, estrategiak, metodologiak, kanpainak eta tokiko, estatuko eta nazioarteko ekintzak. Informazioaren kudeaketa: datu-baseak eta base tematikoak. Aurkezpenak, jardunaldiak, kongresuak, konbentzioak, zientzia-bilerak, azokak. Trukeak.

49.– Jasangarritasuna. Erosketarako eta kontratazio publiko berderako europar politikak. Ingurumen-irizpideak. Papera, ekipamendu informatikoak, altzariak, ekitaldien antolaketa. Ingurumen-ziurtapenak. Kontzeptuak eta aplikazioak.

50.– Erlazioa lan-ingurunean. Segurtasuna eta higienea. Arriskuen prebentzioa. Lan-osasuna. Kontzeptuak eta aplikazioak.

VI. ERANSKINA
ITZULPENGINTZA ETA INTERPRETAZIOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIAK (ITZULPENGINTZA/INTERPRETAZIO ESPEZIALITATEA)
Atal orokorra

1.– Espainiako 1978ko Konstituzioa.

2.– Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarena.

3.– 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duena.

4.– 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.

5.– 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

6.– 6/2001 Lege Organikoa, abenduaren 21ekoa, Unibertsitateena, eta 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzkoa.

7.– 17/2011 Dekretua, otsailaren 15ekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen estatutuak onartzen dituena.

8.– Ebazpena, 2010eko abenduaren 3koa, Laneko zuzendariarena, Euskal Herriko Unibertsitateko administrazio eta zerbitzuetako lan kontratudun langileen III. Hitzarmenen Kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzeko xedatzen duena (hitzarmen kodearen zenbakia: 86000272011993).

9.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, eta 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

10.– 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuei Aurre Hartzeari buruzkoa, eta UPV/EHUren Laneko Arriskuen Prebentzioa.

11.– 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa; 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen berdintasunerakoa, eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II Plana (2014-2017).

12.– 10/1982 Oinarrizko Legea, azaroaren 24koa, Euskeraren erabilpena arauzkotzezkoa; 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Euskararen II. Plan Gidaria (2013-2017).

Atal espezifikoa

13.– Azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko Legea, euskararen erabilera arauzkotzekoa. Atariko titulua. Xedapen gehigarriak. Aldibaterako xedapenak. Xedapen indargabetzailea. Azken xedapena.

14.– Azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko Legea, euskararen erabilera arauzkotzekoa. Euskararen erabilera herri-administrazioan Euskal Herriko Autonomia-Erkidegoaren lur-eremuan. Euskararen erabilera irakaskuntzan.

15.– Azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko Legea, euskararen erabilpena arauzkotzekoa. Euskararen erabilera hedabideetan. Euskararen gizarte-erabilera eta erakundeen alorreko beste zenbait alderdi. Euskararen erabilera hizkuntza idatzi ofizial gisa.

16.– 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia-Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautuko duena. Xedapen orokorrak.

17.– 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia-Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautuko duena. Lanpostuei dagozkien hizkuntza-eskakizunak.

18.– 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia-Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautuko duena. Administrazio-atalen sailkapena. Helburuen eskala. Euskararen erabilera normalizatzeko planak.

19.– 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia-Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautuko duena. Derrigortasun-daten zehaztea.

20.– 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia-Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautuko duena. Sindikatuen partaidetza.

21.– 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia-Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautuko duena. Hizkuntza-eskakizunen egiaztatzea eta lanpostuak betetzeko hautaketa-prozesuetan hauek baloratzeko modua. Hizkuntza-eskakizunen erregistroa.

22.– 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia-Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautuko duena. Baliokidetasunak eta salbuespen-arauak.

23.– 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia-Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautuko duena. Xedapen gehigarriak. Aldi baterako xedapenak. Azken xedapenak.

24.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Euskararen II. Plan Gidaria (2013-2017).

25.– Europar Batasuna eta hizkuntza-politika: egungo hizkuntza-politikaren azterketa eta etorkizunerako proposamenak.

26.– Interpretazioa. Itzulpena eta interpretazioa. Ezberdintasun psikolinguistikoak eta soziolinguistikoak. Itzulpenean eta interpretazioan produktuaren eta prozesuaren artean dauden ezberdintasunak.

27.– Interpretazio-modalitateak: aldiberekoa, esan ostekoa, xuxurlatua, loturazkoa edo aldetikoa, errele bidezkoa, retour, asimetrikoa, ikusizko itzulpena.

28.– Interpretazio-prozesua: Rozanen metodoa, prozesu kognitiboa eta arreta banatua, informazioaren ulermena eta prozesamendua, birformulazioa.

29.– Interpretazioan sortzen den produktua: ahozkotasuna, eskakizun parametroak.

30.– Interpretearen gaitasunak: arnasketa, ahotsa, keinuak, tonua, estiloa, memoria, bistaratzea, oharrak hartzea, jariotasuna, birformulazioa, diskurtsoaren analisia eta sintesia, jende aurrean hitz egitea, aurre hartzea.

31.– Interpretearen lanbidea: kode deontologikoa, kabina barruko zein kanpoko jarrera, taldean lan egitea, egoera komunikatiboak, bitartekaritza, teknologia, interpretearen materiala, elkarteetako kide izatea.

32.– Euskara. Euskaltzaindiaren arauak. Euskal gramatika . Euskararen ortotipografia.

– Letrakera arrunta, etzana eta lodia.

– Kakotxak.

– Izen berezien deklinabidea.

– Erdal izen bereziak.

– Siglak eta laburdurak.

– Neurri-izenak.

– Ehunekoak eta ordinalak.

– Bi puntuen ondorengo idazkera.

– Barra eta marratxoa.

– Hitz elkartuen idazkera.

33.– Euskera. Kalko okerrak.

– Hizkuntzak eta haien arteko eraginak.

– Kalko semantikoa.

– Kalko morfosintaktikoa.

– Kalko diskurtsiboak.

– Kalko fraseologikoak.

34.– Euskararen kohesio mekanismoak (erlazio anaforikoak eta kataforikoak).

35.– Trinkotze-prozeduren itzulpena.

– Gaztelaniazko formulazio trinkoak.

– Nominalizazioa.

– Sasimenderatuak.

36.– Euskal itzulpengintzaren historia. Gertakari historiko nagusiak.

37.– Gaztelania. Ahoskera eta ortografia.

– Egungo alfabetoa.

– Latinismoak eta hitz edo esapide arrotzak.

– Silabak, diptongoak eta hiatoak.

– Kontsonante-multzoak.

– Leku izen elebidunak eta atzerrikoak.

– Azentuazioa.

– Ortografía arazotsua.

– Siglak eta laburdurak.

– Letra larriak eta xeheak.

– Data, ordua eta helbideak.

– Puntuazioa.

– Zenbakien idazkera.

– Tipografia nabarmena.

38.– Gaztelania. Gramatika.

– Hitzen osaera.

– Generoa eta zenbakia.

– Aditz-jokoak eta aditz arazotsuak.

– Izenordainak.

– Artikuluak eta mugatzaileak.

– Izenondoak eta aditzondoak.

– Preposizioak eta juntagailuak.

– Subjektuaren eta aditzaren arteko komunztadura.

– Sintaxia, anakolutoak eta esaldien osaera.

39.– Gaztelania. Lexikoa.

– Lexiko desegokia.

– Hitz homonimoak, homofonoak eta paronimoak.

– Erredundantziak.

– Pobretazun lexikoa.

– Latinismoak eta hitz arrotzak.

– Unitate fraseologikoak.

40.– Gaztelania. Testua. Erabilera.

– Interneterako idaztea.

– Onomatopeiak.

– Formaltasun mailak.

– Aktak.

– Hizkera inklusiboa.

41.– Hizkera administratiboa.

– Hizkuntza irizpide orokorrak.

– Lexiko administratiboa.

– Ortotipografia.

– Ohiko akatsak.

– Hiperzuzenketa.

– Hizkera bihurria.

– Fraseologia.

– Estiloa.

42.– Euskara-gaztelania / gaztelania-euskara itzulpen bikotearen bereizgarriak.

43.– Itzulpenerako baliabideak: euskara-gaztelania/gaztelania-euskara konbinaketan zein euskara eta beste hainbat hizkuntzarekin konbinazioan itzultzeko baliabide elektronikoak:

– Hiztegiak.

– Corpusak.

– Itzulpen-foroak.

– Eta beste batzuk.

44.– Itzulpena eta teknologia.

– Ordenagailuz lagundutako itzulpena.

– Lokalizazioa.

– Postedizioa.

– Itzulpen automatikoa.

45.– Itzulpenaren teoria. Itzulpenaren ezaugarri definitzaileak. Itzulpenaren definizioak.

46.– Itzulpenaren sailkapena eta deskribapena:

– Sailkatze-proposamenak.

– Itzulpenaren barietateak.

– Itzulpen-metodoak.

– Itzulpen-klaseak.

– Itzulpen-motak.

– Itzulpen-modalitateak.

47.– Itzulpenaren azterketa:

– Itzulpen-baliokidetza.

– Itzulpen-unitatea.

– Itzulpen aldagaitza.

– Itzulpen-metodoa.

– Itzulpen-teknikak.

– Itzulpen-estrategiak.

– Itzulpen-arazoak.

– Itzulpen-akatsak.

48.– Itzulpen-gaitasuna.

49.– Itzulpena eragiketa testual gisa. Itzulpena komunikazio-aktore gisa.

50.– Itzulpenaren historia. Itzulpenari buruzko hausnarketaren garapena:

– Antzinaroa.

– Erdi Aroa.

– Errenazimentua.

– XVII-XIX mendeak.

– XX. Mendea.

VII. ERANSKINA
GESTIOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIAK (GESTIO ESPEZIALITATEA)
Atal orokorra

1.– Espainiako 1978ko Konstituzioa.

2.– Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarena.

3.– 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duena.

4.– 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.

5.– 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

6.– 6/2001 Lege Organikoa, abenduaren 21ekoa, Unibertsitateena, eta 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzkoa.

7.– 17/2011 Dekretua, otsailaren 15ekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen estatutuak onartzen dituena.

8.– Ebazpena, 2010eko abenduaren 3koa, Laneko zuzendariarena, Euskal Herriko Unibertsitateko administrazio eta zerbitzuetako lan kontratudun langileen III. Hitzarmenen Kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzeko xedatzen duena (hitzarmen kodearen zenbakia: 86000272011993).

9.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, eta 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

10.– 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuei Aurre Hartzeari buruzkoa, eta UPV/EHUren Laneko Arriskuen Prebentzioa.

11.– 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa; 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen berdintasunerakoa, eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II Plana (2014-2017).

12.– 10/1982 Oinarrizko Legea, azaroaren 24koa, Euskeraren erabilpena arauzkotzezkoa; 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Euskararen II. Plan Gidaria (2013-2017).

Atal espezifikoa

13.– UPV/EHUren zerbitzuen karten egitura eta edukia Erabakia, 2016ko otsailaren 4koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluarena, zeinaren bidez UPV/EHUren zerbitzuen kartaren eredurako arautegi berria onartzen baita.

14.– Egitea eta onartzea zerbitzuen kartak UPV/EHUn.

15.– UPV/EHUren zerbitzuen karten jarraipena egitea, berrikustea eta eguneratzea.

16.– UPV/EHUren zerbitzuen karten kanpo-ebaluazioa eta ziurtapena.

17.– 951/2005 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, Estatuko Administrazio Orokorrean kalitatea hobetzeko esparru orokorra ezartzen duena.

18.– Euskalit: zer den.

19.– Euskalit: trebakuntza.

20.– Euskalit: diagnostikoak eta ebaluazioa.

21.– Euskalit: jardunbide egokiak.

22.– Euskalit: entitate laguntzaileak.

23.– Bikaintasunen Euskal Fundazioa.

24.– Q-epea: nortzuek osatzen duten. Erakundeak.

25.– Q-epea: zeregina.

26.– Q-epea: ebaluazioa, lantaldeak, kudeaketa aurreratua eta europar astea.

27.– Docentiaz programa: hezkuntza-eredua. Helburuak, aplikazioa, onespena eta zabalkundea.

28.– Docentiaz programa: egitura.

29.– Docentiaz programa: prozedura.

30.– Docentiaz programa: parte hartzen duten eragileak. Erabakiak hartzea.

31.– Docentiaz programa: tresnak. Txosten-ereduak.

32.– Docentiaz programa: barne- eta kanpo-ebaluazioko prozesuekiko erlazioa. ANECA eta UNIBASQ.

33.– Unikude: zer da?

34.– Unikude: zentroak.

35.– Unikude: masterra eta doktoregoa.

36.– Unikude: zerbitzuen karta.

37.– Unikude: trebakuntza.

38.– Prozesukako kudeaketa: oinarrizko definizioak.

39.– Prozesukako kudeaketa: planifikazioa eta Hedapena.

40.– Prozesukako kudeaketa: adierazleak.

41.– Prozesukako kudeaketa: ebaluazioa, berrikuspena eta hobekuntza.

42.– AUDIT programa: oinarriak .

43.– AUDIT programa: ezartze-zikloa.

44.– AUDIT programa: ereduaren garapena. Ereduaren fase operatiboak.

45.– AUDIT programa: auditore taldeak. Ziurtapen Batzordea. Ziurtagiria erabiltzeko baldintzak: parte hartzeko baldintzak eta Baldintza ekonomikoak.

46.– 5s metodologia: zer helburu du? 5 eseen esanahia: jatorria eta bilakaera. Tresna hau aplikatzeko faseak.

47.– Irakasleen irakaskuntzari buruzko iritzi-inkesta ikasleei egindakoa.

48.– Titulazioen ebaluazio eta berritzeko prozedura.

49.– Plangintza estrategikoa. Zer da. Zertarako balio du. Nola aplikatzen da. Unibertsitateko ikastegi bateko plan estrategikoa idaztea.

50.– Inkesten bidez, Unibertsitateko programen ebaluazioa. Oinarrizko kontzeptuak. Eredu nagusiak. Metodoak. Estandarrak. Faseak. Programen ebaluazio-prozesua: helburua finkatzea, ikuskatzeak identifikatzea, laginak aukeratzea, neurtzeko tresnak diseinatu eta eratzea, datuen euskarri-aplikazioa diseinatzea edo/eta garatzea, landa-lana, datuen analisia (estadistikoa, kualitatiboa, tresnaren fidegarritasuna eta baliagarritasuna), txostenak osatzea.


Azterketa dokumentala