Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

208. zk., 2014ko urriaren 31, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BARAKALDOKO LEHEN AUZIALDIKO 5 ZENBAKIKO EPAITEGIA
4649

EDIKTUA, ezkontzaz kanpoko seme-alabentzat adostasunez hartutako neurriei buruzko 70/14 prozeduraren ondoriozkoa.

Barakaldoko Lehen Auzialdiko 5 zenbakiko Epaitegia (Familia).

Judizioa: ezkontzaz kanpoko seme-alabentzat adostasunez hartutako neurriak (70/14).

Alderdi demandatzailea: A. M. G. T.

Alderdi demandatua: Daniel Perez Cuco.

Gaia: guraso eta seme-alaben arteko neurriak.

Judizio horretan, ebazpena eman da, eta honela dio hitzez hitz:

238/14 EPAIA

Epailea: Cristina Lopez De La Fuente andrea.

Lekua: Barakaldo (Bizkaia).

Eguna: bi mila eta hamalauko apirilaren zortzia.

Alderdi eskatzailea: A. M. G. T. eta Daniel Perez Cuco.

Abokatua: Neftali Fuentes Calvo.

Prokuradorea: Veronica Blanco Cuende.

Judizioko gaia: Adostasunez hartutako neurrien deklarazioa egitea. A. M. G. T. -ren eta Daniel Perez Cuco-ren arteko bizikidetza amaitzearen ondorioz hartu dira neurri horiek, adostasun-prozeduraren bidez.

EPAITZA

1.– Erabakitzen da gurasoen eta semearen arteko neurriak eta mantenu-neurriak hartzea, A. M. G. T. andreak eta Daniel Perez Cuco jaunak osatutako bikote-harremanetik jaiotako adingabeari dagokionez.

2.– Onartuta geratzen da, halaber, gurasoek 2013ko abenduaren 16an proposatutako hitzarmen arautzailea. Hitzarmenaren hizpaketak honako hauek dira:

HIZPAKETAK

Lehenengoa.– Bizikidetza bertan behera uztea.

Daniel Perez Cuco eta A. M.G.T. gurasoek baimena ematen diote elkarri etxebizitza banatan bizitzeko, eta uko egiten diote bata bestearen bizimoduan eta jardueretan sartzeari. Une honetatik aurrera, beraz, bizitza erabat independentea izan ahal izango dute, elkarri inolako azalpenik eman gabe euren jarduera pertsonal, sozial edo ekonomikoei buruz.

Nolanahi ere, gurasoek semearekin komunikatzeko eta hura bisitatzeko duten eskubideari buruz agiri honetan bildutako akordioak betetzeko, bizileku-aldaketen berri eman beharko diote elkarri agiri hau izenpetzen dutenek, harik eta semea adinez nagusi den arte.

Bigarrena.– Seme adingabea.

Q. P. G. seme adingabearen zaintza eta jagoletza amari esleitzen zaizkio. Izan ere, neurri hori formula egokia da adingabearen lehentasunezko interesak betetzeko.

Aurreko lerrokadan ezarritakoa alde batera utzi gabe, bi gurasoek izango dute guraso-ahala. Hala, adostasunez hartu beharko dituzte adingabearen osasunari, hezkuntzari eta heziketari buruzko erabaki garrantzitsuak.

Hirugarrena.– Ezkontza-egoitza.

Ezkontza-egoitzarik ez dagoenez, ez dago ezer arautu beharrik.

Laugarrena.– Komunikazio- eta egonaldi-erregimena.

Kode Zibilaren 93. artikuluan xedatzen denez, adingabearen zaintza ez duen gurasoak eskubidea izango du adingabearekin komunikatzeko eta egoteko; eskubide hori, betiere, seme-alaben onura-printzipioaren mende egongo da.

Adingabearekin komunikatzeko, Daniel Perez Cuco jaunak edozein bide erabili ahal izango du (gutunak, telefono-deiak etab.), betiere adingabearen bizimodu normala eragotzi gabe, eta eskola-betebeharrak eta atseden-orduak aintzat hartuta.

Astegunetako bisitei dagokienez, aita astearte eta ostegunetan egon ahal izango da adingabearekin, arratsaldeko 17:00etatik 20:00etara. Adingabeak urte bat baino ez du eta, hortaz, oraindik ez doa eskolara. Hori dela-eta, aitak amaren etxean jaso beharko du adingabea, eta hara eraman, paragrafo honetan zehaztutako orduan eraman ere.

Asteburuei dagokienez, aitak eskubidea izango du bi asteburutik behin egoteko semearekin, ostiraleko 17:00etatik igandeko 20:00ak arte. Amaren etxean jasoko du aitak adingabea, eta hara eramango du asteburuaren bukaeran.

Asteburuaren aurreko edo ondorengo eguna edo egunak jaiegunak baldin badira, edo jaiegun bat asteburuarekin lotuta baldin badago jai-zubi baten bidez, jaiegun horiek asteburuaren parte direla joko da, eta, semeak, hortaz, denbora luzeagoa emango du asteburu horretan dagokion gurasoarekin.

Lana edo antzeko arrazoiak direla-eta aitak berak ezin badu semea jaso eta bueltan eraman ezarritako orduetan, aitaldeko aiton-amonek ordezkatu ahal izango dute.

Aste Santuan, aitak oporraldiaren erdia eman ahal izango du semearekin. Amak urte bikoitietan aukeratuko du zein opor-zati nahi duen, eta aitak, berriz, bakoitietan.

Gabonetako oporraldia bi alditan zatituko da: lehenengoa adingabearen eskola-oporrak hasten diren egunean hasi, eta abenduaren 29ko 10:00etan bukatuko da; eta bigarrena, berriz, egun horretan hasi, eta semearen oporraldiaren azken eguneko 20:00etan bukatuko da.

Gabon-zaharretan eta errege egunean, amaren aldeko familia Katalunian egon ohi da, egun horietan elkartzeko ohitura baitute. Hori dela-eta, hitzarmen honetan ezartzen da amak emango duela bigarren aldi hori (abenduaren 29tik urtarrilaren 7ra arte) seme adingabearekin.

Ondorioz, aitak adingabearekin emango duen aldia eskolako azken egunean hasiko da, eta abenduaren 29an bukatuko da.

Udako oporretan, hau da, uztail eta abuztuan, oporraldiaren erdia aukeratu ahal izango du guraso bakoitzak. Amak urte bikoitietan aukeratuko du oporraldi-zatia, eta aitak, ostera, urte bakoitietan.

Egonaldia hilabeteko lehen egunean hasiko da, goizeko 10:00etan, eta hilabeteko azken eguneko 21:00etan bukatuko da.

Adingabea amarekin dagoen etxebizitzan eta orduetan jaso eta hartuko du aitak, oporraldi-zatia betetzeko.

Opor-garaian, bertan behera utziko da ohiko bisita-erregimena.

Malgutasuna.

Hemen ezarritako bisita-erregimena aldatu ahal izango da, betiere horretarako adostasuna badago gurasoen artean, eta adingabearen interesa aintzat hartuta. Nolanahi ere, saihestu beharra dago semearen eskola-prestakuntza eta bizitza-garapen normala eragozten duen edozein aldaketa.

Bosgarrena.– Mantenu-pentsioa.

Daniel Perez Cuco jaunak hilean 200 euroko mantenu-pentsioa ordaindu beharko du. Zenbateko hori urtero eguneratuko da, hitzarmen arautzaile hau izenpetu eta hurrengo urtetik hasita, Estatistika Institutu Nazionalak ziurtagiri bidez ezarritako KPIren arabera.

Hileroko lehen bost egunetan ordaindu beharko du zenbatekoa, XXXXX-ren izenean irekitako banku-kontuan.

Betebehar hori konplitu beharko da, bi baldintza hauetako bat betetzen den egunera arte: semeak oinarrizko premiak asetzeko independentzia ekonomikoa lortzea, edo 24 urte betetzea.

Espresuki jasota uzten da semearen aldeko mantenu-pentsio gisa ezarritako diru-zenbatekoak barne hartzen dituela gastu normal eta ohiko guztiak, hau da, oinarrizko premiak estaltzen dituzten gastuak; besteak beste –horietako zenbait aipatzearren–, janari, arropa eta hezkuntzarekin lotutako ohiko gastuak.

Seigarrena.– Ezohiko gastuak.

Bi gurasoek erdibana ordainduko dituzte semearen premiak asetzeko sortzen diren ezohiko gastuak. Halakotzat honako hauek joko dira:

1.– Adingabearen osasunarekin lotutako ezohiko gastuak, Gizarte Segurantzak estaltzen ez dituenak, hala nola ebakuntza kirurgikoak, erradiografiak, analisiak eta bestelako azterketa klinikoak, tratamendu luzeak, odontologia eta ortodontzia, errehabilitazio eta errekuperazioa, tresna ortopedikoak edo betaurrekoak, eta abar. Horretarako, nahikoa izango da aurretik justifikatzea gastu horiek.

2.– Eskolatik eratorritako ezohiko gastuak, hala nola ikasgaietan laguntzeko eskolaz kanpoko klaseak edo hizkuntzak ikasteko klase partikularrak. Betiere, halakoak komenigarriak direla justifikatu beharko dute adingabeak ikasten duen ikastetxeko irakasleek.

3.– Gainerako ezohiko gastuak, hala nola eskolaz kanpoko jarduerak, kirola, era guztietako bidaiak, unibertsitate-ikasketak, ikasle egoitza nagusia, egoitza edo antzekoak, atzerrian egindako ikastaroak, graduondoko ikasketak, etab. justifikatu beharko dira, eta adostasunez onartu, adierazitako proportzioan ordainduko badira.

Gastu horiei buruz desadostasunik izanez gero, dagokion prozedura judizialera jo beharko dute auzia bideratzeko.

Gurasoetako batek bestearen adostasunik gabe egin badu hirugarren paragrafoan adierazitako gasturen bat, ezingo dio hari eskatu ordaintzeko.

Hamargarrena.– Alderdi formalak.

Hitzarmen honetan itundutakoa fideltasunez betetzeko, gurasoek hitzematen dute beharrezkoa den dokumentazioa izenpetuko dutela eta, halaber, beharrezkoak diren agerraldiak egingo dituztela hitzarmena epaile baten aurrean berresteko.

Ministerio Fiskalak apelazio-errekurtsoa aurkeztu ahal izango du epai honen aurka, betiere eskatzaileen adin txikiko semearen alde egiteko.

Errekurtsoa egiteko, idazkia aurkeztu behar da epaitegi honetan, hogei egun balioduneko epean, epaia jakinarazi eta biharamunetik aurrera. Idazki horretan, bestalde, honako hauek adieraziko dira: aurkaratzea zein alegaziotan oinarritzen den eta apelatutako ebazpena eta aurkaratutako erabakiak zein diren (PZLb, 458.2 artikulua).

Ez da kosturik ezartzen.

Eta, epai honen bidez, erabaki, agindu eta sinatzen dut.

Argitalpena: epaia eman zuen magistratu berberak eman, irakurri eta argitaratu zuen, eta nik, idazkari judiziala naizenez, horren guztiaren fede ematen dut, Barakaldon (Bizkaia), bi mila eta hamalauko apirilaren zortzian.

Ezinezkoa izan da epaia jakinaraztea Daniel Pérez Cuco jaunari, eta, hori dela eta, Prozedura Zibilari buruzko 1/2000 Legearen 156.4 eta 164. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, ediktu hau EHAAn argitaratzea ebatzi du epaileak, epaia jakinarazteko eginbidea gauza dadin.

Barakaldo (Bizkaia), 2014ko urriaren 7a.

IDAZKARI JUDIZIALA.


Azterketa dokumentala