Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

93. zk., 2004ko maiatzaren 19a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila
2587

EBAZPENA, 2004ko maiatzaren 5ekoa, Ingurumen sailburuordearena, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuak 2003ko abenduaren 30ean emandako Agindu bidez araututako diru-laguntzak eskatzeko epea zehazten duena. Agindu horrek arautu zituen ingurumenaren arloan informazio, partaidetza eta sentiberatze ekintzetan diharduten irabazi-asmorik gabeko entitateei ematen zaizkien dirulaguntzak, betiere, ekintzak Garapen iraunkorraren euskal ingurumen-estrategiaren helburuen barruan eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumeneko esparru programaren barruan burutzen badira (2003ko abenduaren 31ko EHAA, 255. zk.)

2003ko abenduaren 30eko Agindu horretako 6. artikuluak adierazten duenez, "Ingurumen sailburuordeak aurrekontu ekitaldi bakoitzean emandako ebazpen bidez ezarriko da Aginduan araututako diru-laguntza eskaerak egiteko epea. Era berean, Ebazpen horren bidez zehaztuko dira dirulaguntza jaso dezaketen ekintzak burutzeko epea eta horretarako dagoen aurrekontua; dirulaguntzak esleitzeko irizpide berriak ere ezarri ahal izango dira bertan"

Bestalde, Ebazpen honen bidez dei egindako dirulaguntzak emateko irailaren 27ko 1/1994 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Aurrekontu Araubideari buruz indarrean dauden legezko xedapenen testu bategineko IX. tituluak ezartzen duen luzapen-erregimenari jarraituko zaio. Alde horretatik, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan, abenduaren 27ko 8/2002 Lege bidez onartu eta 2004. ekitaldirako luzatu direnetan, gaitua dago diru-laguntza horietarako beharreko aurrekontu-saila: 04.0.1.11.22. 0100.4.454.99.4421.001/I.

Horrenbestez, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuak 2003ko abenduaren 30eko Aginduan ematen dizkidan eskumenak erabiliz, honakoa

EBATZI DUT:

1. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Eskaerak, eta Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuaren 2003ko abenduaren 30eko Aginduaren 8. artikuluan ezarritako agiriak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den biharamunetik kontatzen hasita.

2. Artikulua.– Diruz lagun daitezkeen ekintzak burutzeko epea.

Diruz lagun daitezkeen jarduerak 2004. urtean gauzatuko dira.

3. artikulua.– Aurrekontu baliabideak.

Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuak 2003ko abenduaren 30ean emandako Aginduan araututako diru-laguntzak emateko aurrekontu baliabideak zazpiehun eta berrogeita hamar mila (750.000) euro izango dira, Xedapen gehigarri bakarrean xedatutakoa kaltetu gabe.

4. artikulua.– Esleipenerako irizpideak.

Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuaren 2003ko abenduaren 30eko Aginduko 12.artikuluan ezarritako esleipenerako irizpideen arabera emango dira diru-laguntzak.

5. artikulua.– Errekurtsoak.

Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio. Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuari Ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunean hasi eta hilabeteko epean.

XEDAPEN GEHIGARRI BAKARRA

3. artikuluan guztira izendatutako diru zenbatekoa aldatu ahal izango da, eskatutako dirulaguntzen kopuru osoa kontuan izanda, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari dagokion luzatutako aurrekontua burutu ondoren izango duen aurrekontuko diru-baliabideen arabera eta horien ebazpena eman aurretik. Ingurumen sailburuordearen Ebazpen bidez emango da horren guztiaren berri.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Agindu honetan espresuki aurreikusi ez den guztian, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean xedatutakoa ezarriko da.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko maiatzaren 5a.

Ingurumen sailburuordea

IÑAKI EZKURRA YURREBASO.


Azterketa dokumentala